söndag 24 november 2013

Konferensskvaller

Symposiet om Stasi och stiftet kommer att dokumenteras. Resultatet av konfererandet borde kunna bli ett vanligt forskningsprojekt - tvärvetenskapligt. Det påpekades lite stillsamt att Växjö stift inte var det enda med förbindelserna med landskyrkor i DDR. Göteborg och Linköping hör också dit. Och upprepade gånger har slagits fast det som var självklart: de betryckta i kyrkor bakom järnridån har vi ett ansvar att ha kontakt med. Det var inte där problemet låg. Det låg i något många inte såg, Stasis arbete med att skaffa sig informationer.

En samling dugliga personer gav värdefulla bidrag och jag imponerades, som vanligt, av kompetens. Christoph Andersson har jag läst och hört tidigare. Lena Breitner Ekberg och Gunnar Ekberg var väl insatta och Svante Winqvist likaså. Alla fattar att jag roas av att möta gammal underrättelsefolk från SSI och IB. Teologerna gick inte av för hackor. Anders Brogren var den som i egenskap av ordförande för KSF, först mötte Aleksander Radler. Så var studentrörelsens hus på Tomegapsgatan fotograferat av Radler liksom teologiska fakulteten och fanns i Radlers Stasi-akt, kanske för att Stasi skulle kunna hämta hem honom om Säpo blev närgånget. Ingmar Broheds föreläsning var byggd som en liten pusseldeckare, elegant. Björn Rymans föreläsning lästes upp - för denne duglige och viktige forskare är sjuk. Deltagarna var också på bettet. Kyrkogårdschefen Anders Andersson, Ystad, gav en kortinfo om underrättelsearbete. Marianne Erson gav den nödvändiga kritiska reflektionen hur spionjakten kan drabba helt oskyldiga. Jag ska inte räkna upp mer folk - men för första gången började vi gemensamt nysta i något som har bäring framåt. Och jag visste att underrättelsearbete bedrivs på mycket lång sikt - och överraskas likväl av hur trådar tvinnas och folk placeras. Något kanske sker slumpvis men en hel del planmässigt. Mer planmässigt än det i samtiden gick att se.

Att arbetet - förutom att förberedas för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt - måste bedrivas så att arkivmaterial säkras och intervjuer med de inblandade genomförs (oerhört viktigt och angeläget att det sker nu!) är självklart.

Till det värdefulla hörde att redaktören Dike kopierat kyrkomötesmotionen från 2000 och debatten. Han ville att kyrkostyrelsen skulle få i uppdrag "att låta utreda hur teologer, präster och förtroendevalda i Svenska kyrkan har förhållit sig till regimer, som i kommunismens namn begått brott mot mänskligheten." Kyrkolivsutskottet konstaterade att detta arbete redan (år 2000) initierats (vilket tydligen inte var sant - om man ser saken från 2013 års horisont för då skulle väl ett forskningsresultatet föreligga, i varje fall som en delrapport?). I debatten ställde jag upprepade gånger frågan om vad Svenska kyrkan kunde anklagas för när enskilda personer agerat. Så ägnades den motion Frimodig kyrka skrev till stiftsfullmäktige inte denna icke forskningsbara fråga utan frågan om Stasi, som lyckats skicka in en av sina medarbetare som blev professor och kyrkoherde i Svenska kyrkan. Det kan inte vara så svårt att bestämma "subjekt" och "objekt" i det sammanhanget. Däremot är det som Gunnar Hyltén-Cavallius presenterade av större intresse: Vad gjorde Lars Carlzon som ordförande för vänskapsförbundet? Och själv kan jag mena att vi borde försöka reda ut vad KGB ägnade sig åt när Olof Sundby startade Liv och Fred-institutet i Uppsala. Hur faller förresten fredsdemonstrationen vid det ekumeniska mötet i Jönköping, J83, in i den bilden?

Frågar man rätt, kan man också komma rätt i sökandet efter svar - det är en gammal vetenskapssanning.

Jag ska inte ta nomineringsgruppspoäng i sammanhanget men lite stolt över att stiftsfullmäktige sa ja till motionen är jag. Det är inte meningslöst att lägga fram idéer där.

På Stockholms central - inför en oviss tågresa söderut efter kyrkomötet - köpte jag en bok som sagts vara rolig. Fredrik Backman , En man som heter Ove. Den gällde i sällskapslivet för att vara en rolig bok - men fastmer är den vacker och rörande. Jag kom på mig själv med att sakna professor Gustaf Wingren. Tänk er vad Gustaf hade gjort av den boken, föreläsningar om spontana livsyttringar och kallelseteologi. Läs boken och fundera över den bok Gustaf aldrig får skriva om Ove. Livet är stiort. Mycket större än den kyrkliga skiten, om man så säger. Nu gjorde jag det igen! Glömde vara finkyrklig. Men jag kanske inte är skapt för det finkyrkliga - bara för det mänskliga och det kyrkliga? Och vet ni - jag är fullt nöjd med det och faktiskt föraktlig inför de finkyrkliga.

Till det temat tänkte jag få återkomma.

8 kommentarer:

 1. Kanske låter jag som katekesen men

  HVAD ÄR
  finkyrklighet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Läs ovan! Svar är på väg!

   Radera
  2. Jag associerar finkyrklighet med en hällenörad typ som egentligen inte är kristen (det är ju så mycket orimligt man måste tro på då, som jungfrufödsel, uppståndelse mm) men gärna fromlar sig.

   Radera
 2. Jag frågar mig:

  Var det ö h t möjligt för biskop Lars Carlzon att vara en SÅ nyttig idiot utan att vara en informaler Mitarbeiter eller åtminstone en Einflussagent? Hans insatser för att vända socialdemokratins traditionellt goda relationer med det Israeliska Arbetarpartiet till en motsvarande nära relation med PLO var avgörande.
  Och hur var det med hans företrädare som ordförande i Vänskapsförbundet Stellan Arvidsson, som stukade den svenska grundskolan enligt DDR-förebild? Som var ytterst engagerad i frågan att bryta kyrkans och kristendomens ställning i skolan. En person med goda och täta DDR-kontakter i socialdemokratins absoluta topp.
  Efterträdde en IM en annan i Vänskapsförbundet? Handplockade Arvidsson biskop Carlzon för uppdraget?

  Varför lägger regering och Säpo locket på? Hotas vår positiva svenska självbild av oavhängighet och progressiv, fri samhällsutveckling?

  Släpp Stasiforskningen och Birgitta Almgren lösa! Korten på bordet!

  Tant Svart

  SvaraRadera
  Svar
  1. Utmärkt inlägg, tant Svart!

   Radera
 3. "Icke forskningsbara fråga", upprepar Dag nu åter i ett nytt försök att försvara sin totala omsvängning från år 2000 i forskningsfrågan. Jag beklagar det uteblivna erkännandet, den obefintliga självrannsakan, som borde vara självklar- särskilt som Dag själv i sin motion till stiftsfullmäktige hävdar att det är "högst angeläget" att kartlägga Växjöstiftets samarbete.

  Jag blev också glad, när de två forskarna Oloph Bexell och Anders Jarlert i sitt avslutande panelsamtal förordade ett "tvärvetenskapligt" forskningsprojekt och hoppades på anslag för en "djupare" kyrklig självrannsakan gällande diktaturerna i öst.

  Så här står det i mitt kyrkomötesyrkande:
  -Att Kyrkomötet ger kyrkostyrelsen i uppdrag att låta utreda hur teologer,präster och förtroendevalda i Svenska kyrkan har förhållit sig till regimer, som i kommunismens namn begått brott mot mänskligheten. I motionens brödtext,att forskarna skulle vara förslagsvis "teologer, historiker, statsvetare", samtidigt som den tar upp DDR och Stasi som ett viktigt exempel på kyrklig naivitet.

  Och, minsann, Oloph Bexell betonade också de två sistnämnda professionerna vid det "tvärvetenskapliga" forskningsprojekt, som han och kollegan talade för. Med andra ord som kopierat från min motion tretton år tidigare.

  Men om det ej räcker härmed för att vederlägga Dags förnekande av omvändelsen, skall jag direkt från hästens mun år 2000 citera orden:

  "Ja,jag vet något.En kyrkoherde, nu verksam i Svenska kyrkan förstås, behörig att vara kyrkoherde, var informatör åt STASI. Jag vet vem det var, jag tänker inte säga hans namn . . . . .Är det någon idé att jaga honom? Jag vet att präster var med på Östersjöveckorna i Rostock, är det särskilt uppseendeväckande? Jag vet att Lars Carlsson var ordförande i Sverige-DDR. Att Sven Lindegård blev hedersdoktor i Greifswald, är det belastande?"
  Jag nöjer mig nu
  med Dags egna ord: hur han nonchalant viftade bort de herrars engagemang, som häromdagen i Östrabo var huvudingredienserna vid konferensen. Och, märk väl detta, Dag föreslog i stiftsmotionen ett initierande av "ett stiftets forskningsprojekt . . .".
  Det som var lögn och förbannad dikt i Uppsala år 2000 är nu högsta sanning i Växjö!
  Välkommen till den verklighet, Dag, som Du säkert i kommande forskning kan ge många värdefulla bidrag till. Men det kunde Du ju redan för tretton år sedan. Men då var saken ointressant. Hade det möjligen med namnet på motionens undertecknare att göra?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det känns ofta bättre att få rätt än att ha rätt...

   Karo Julien

   Radera
 4. "En man som heter Ove" är en fullkomligt underbar bok. Läs den, ni som ännu inte gjort det! Den är, precis som Dag säger, både vacker och rörande. Dessutom är den rätt dråplig när Ove hela tiden blir avbruten i det han har satt sig före att göra. (Och vad det är får ni själva ta reda på. :-) )

  För er som inte vill köpa den finns den som e-bok på biblioteket (och säkert i pappersvariant också).

  SvaraRadera