måndag 21 november 2016

ÖKA-de problem

I dag är det kyrkomöte. Det är en passande dag för kyrkopolitiska interiörer - men från Göteborg. Detta har jag listat ut:

Ny kyrkoherde skulle städslas.
Intervjuer, behörighetsprövning och allt det där innan beslut. Den som anställdes var en, såvitt jag förstår, välmeriterad medelålders vit man. Han hade varit kyrkoherde och visste vad sysslan går ut på. Han kom från stiftet och hade väl någon aning om de utmaningar han skulle möta. Han var i stort välsinnad. Han ville inte viga enkönat men det är förstås inget egentligt problem eftersom han då ska följa regelboken och skaffa in någon annan som viger. I Göteborg torde sådana präster  - många år efter Bo Giertz's tid som biskop - lätt kunna inkallas. Under Giertz's och Gärtners tid hade det varit omöjligt. Det hade det för den delen i alla stift, i hela Svenska kyrkan!

Alltså beslöts att kyrkoherden skulle anställas.
Men allt var inte frid och fröjd. ÖKA-representanter hade röstat för. Det skulle de inte ha gjort. De anmanades lämna sina positioner, för de stod inte för ÖKA:s linje.
Argumentet att det gick mycket folk i Sankt Pauli (den mest besökta högmässan en söndag i Göteborg, hihi) avfärdades av docenten Hanson, mannen med det goda omdömet: "Det är en sekt", löd hans analys. Docenten Hanson sitter i Göteborgs domkapitel och i kyrkomötet. Han har också det goda omdömet att aldrig läsa Bloggardag, inte ens på anmodan, så han får inte veta att jag numera håller honom för att vara en °°°°°. Han var en gång i tiden annorlunda, det medger jag gärna. Så ÖKA ägnar sig åt att i gängse politisk ordning rensa upp i partiet.

ÖKA kom till när docenten Brita Olinder inte ville vara kvar i POSK, som höll en teologisk profil hon inte längre gillade. Sedan, dumhet över all dumhet, valde POSK att göra sig kvitt det som kunde uppfattas vara just den profilen och ökade på med det som motiverat att ÖKA bildades. I stort sett ter sig allt dett förunderligt och märkligt, omöjligt att förstå. Men dock!

Snällismen firade triumfer. Trots att Olinder just startat en annan kyrkopolitisk grupp och skulle ställa upp i val til den, fick hon sitta med i POSK:s kyrkomötesgrupp (men inte när det kommande valet skulle diskuteras). Det var ett elände. ÖKA är i grund och botten en pretentiös sekt, som driver särmeningar som uppfattas vara vad folk vill ha. Och det vill väl medelklassen i Göteborg, det tror jag gärna. Men vad blir det? Det blir som när de friare tänkarna i ÖKA ska rensas ut eftersom de röstat fel och anställt efter merit!

De misshagliga ÖKA-represententerna, de som utrensas, har begått den förbrytelsen att de följer svensk grundlag, där befordran sker efter kriterierna skicklighet och förtjänst. Så länge kyrkoherden följer det regelverk Kyrkomötet fastställt, kan hans skicklighet knappast ifrågasättas. Inte hans förtjänster heller. När det sker, är det ÖKA som ska ha problem. Ledningen som vill få bort misshagliga kamrater agerar grundlagsstridigt.

Jag saknar de journalister som är beredda att belysa vad som händer back stage.
Det handlar inte om sådana som har väl motiverade invändningar mot beslutet i ämbetsfrågan och hanterandet av den, inte heller om dem som hesiterar inför beslutet om enkönat. Det handlar om dem som i skydd av den rök de lagt ut bedriver kampanj mot sina motkristna. Det är fegt för att inte säga lumpet. En hederlig journalist skulle kunna avslöja lumpenheten, driva bort den skyddande röken och visa hur det egentligen är. Sedan går vi till kyrkoval 2017.

Det jag menar är enkelt.
I få andra sammanhang skulle de som redovisar så många motgångar i sin verksamhet kunna sitta kvar. Ta siffrorna. Tänk en företagsledning som redovisar en halvering i kärnverksamheten under 15 år. Fatta, morfar!

Vad händer nu i Göteborg?
De fd ÖKA kanske fortsätter som kyrkopolitiska vildar.
Eller så tröttnar de och lägger av med ett konstaterande att de aldrig blivit så illa behandlade som i det kyrkliga.
Kommer då kloka präster dem till hjälp så att det kan skilja vad som är ÖKA och vad som är Svenska kyrkan?
Men vad ska prästerna säga om någon då undrar hur fenomen som ÖKA får beslutandeutrymme i Svenska kyrkan?
Vad är det för fel på den kyrkliga kulturen när den personliga kränkningen blir hållning?
Detta borde funderas över (obs! slug passivform). Om någon av de utskåpade skulle få för sig att fråga vad ÖKA betyder, behöver inte prästerna svara. ÖKA betyder Öppen Kyrka för Alla men det är ord som inte betyder vad de säger eftersom "alla" inte är just alla utan i stället "alla men inte alla", somliga. Ni förstår även om det krävdes en del ansträngning. Kom ihåg att docenten Olinder är språkdocent. Hon kan sin George Orwell. Det finns språk som avser att fungera informativt och så finns det språk som fungerar performativt, i det här fallet för att låta något som inte är komma till uttryck. Underskatta inte listigheten hos språkdocenter i Göteborg. Inte heller illistigheten hos docenter i etik...

När får vi läsa de avslöjande reportagen i GP och Kyrkans Tidning om vad som händer i Göteborg?
Kanske aldrig. Kyrkans Tidning har en uppsättning folk i kyrkomötet. De sitter där i tanke att i Kyrkomötet sker det viktiga i Svenska kyrkan. GP saknar numera allt intresse för det kyrkliga. Säga vad man vill, men mycket talar för att ÖKA klarar sig utan att skumrask avslöjas och grundfrågor ställs.

Med ÖKA för ökad intolerans!
Det är också ÖKA-folket som genom kyrkomötesmotioner ägnar sig åt misstänkliggörande av präster och andra kyrkligt anställda och vill tvinga bort prästkandidater som tror "fel", dvs tror det tidigare. Det hela är rätt vedervärdigt men är en variation på det underliggande kyrkopolitiska temat: Definiera dom som är dom och inte v! Ska jag säga det i kyrkomötet, säga hur det egentligen går till? Jag såg kyrkomötets ordförande i SVT:s morgonprogram. Svenska kyrkan behöver fler kriser och katastrofer för det motiverar folk att gå i kyrkan. Var det något jag inte förstod?


20 kommentarer:

 1. 1 Alla prästkandidater ska acceptera präster av båda könen för att vigas till präst
  2 För att vara präst i SvK krävs att man /kvinna viger samkönade par. Om inte :avkragning.
  3 Biskop som inte skriver under på punkt två avsätts.
  Nån jävla ordning får det vara i Svenska Kyrkan som dessutom snarast torde byta namn till Folkkyrkan i Sverige, förkortat FiS.
  Ulf 🐯 Berggren, Lund Hälleberga

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu skojar allt herr Berggren med oss.
   /John

   PS. Kandidaten syftar på begreppet ordination i de
   två första punkterna? Annars haltar det rent förfärligt.

   Radera
 2. Mattias Bred är en journalist i Göteborg som säkert skulle nappa på detta scoop. Kontakta honom!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, jag håller med dig, Maria.Mattias Breds artikel om biskopen och hans förhållande till Missionsprovinsens präster resp hans syn på Överklagandenämnden (GP 2016-11-20) säger en del om hur Göteborgs stift har förändrats.

   Jag i Halland.

   Radera
 3. Vid katastrofer och kriser strömmar folk till sockenkyrkan, jomenvisst.
  Men hur många börjår gå till kyrkan regelbundet på söndagarna?

  Sedan undrar jag om ÖKA inte egentligen bildades 1984?
  Eleer också är det författarkopplingen som gör att jag uppfattar ÖKA som de där grisarna som är mer jämlika än andra?
  Skulle inte Göteborgs kyrkliga samfälldighet omvandlas till några få storförsamlingar just för att slå sönder den lokala särarten i t.ex. S:t Pauli & Burås?
  Jag kan inte förstå varför somliga kyrkopolitiker tar så illa vid sig av välfyllda högmässor att de känner behov av att söndra och härska?

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Jag kan inte förstå varför somliga kyrkopolitiker tar så illa vid sig av välfyllda högmässor att de känner behov av att söndra och härska?"

   Kristna människor har alltid varit en nagel i ögat på dem som makten haver eftersom de inte är så lättstyrda.

   Radera
 4. Jag har aldrig hört talas om ÖKA så jag gjorde en liten check up och fann ett utrerat heretiskt och hedonistiskt "parti" - inte undra på att det går käpprätt åt h-e för det postkristna samfundet!

  PS. Det klart mest välbesökta (och sanna) högmässan i Göteborg firas i Kristus Konungen, flera stycken fullsatta eller närmast fullsatta varje söndag!
  Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, Kristus Konungen ska inte förglömmas (i någondera bemärkelsen, så här dagen efter Kristus Konungens särskilda dag)! Vi hyllar så gärna barnet i krubban och mannen på åsnan - men konungen i makt och härlighet tål få att ens höra talas om.

   Men S:t Pauli går inte av för hackor heller. (Och om man inte räknar ihop högmässorna i KK utan tar dem var för sej kanske S:t Paulis kan vara med och tävla?)

   Radera
  2. I Kristus Konungen är det fullsatt (överbokat) vid svenska högmässan på söndagar då det är ca 500 inomhus och ett hundratal utanför kyrkorummet, några av de andra högmässorna fyller nästan kyrkan så man brukar säga att ca 2000 personer firar mässa o "Hedendomen" på en vanlig söndag. Detta är säkert fler än de som går i Svky gudstjänster i Malmö en söndag och med övrigt mässfirande så lär KK ha passerat deltagandet i Svky en vanlig söndag i Göteborg.
   Sankt Pauli är väl mer "gammalkyrklig" än högkyrklig varför dess lutherska tradition innehåller mer salt än det hägkyrkliga biretta skådespeleri som är resterna av vad som en gång var en ambition att re-katolocitera Svky.
   Antony

   Radera
  3. Lite avis blir man allt. Här utgörs besökarna till hälften av en grupp hånflinande dittvingade konfirmander som med all önskvärd tydlighet visar att de tycker det är "öken".

   Radera
  4. S:t Pauli är enligt uppgift numera mer högkyrkligt än gammalkyrkligt.
   Åtminstone enligt min sagesman Fredrik Sidenvall.
   Nu har jag inte varit så ofta i Kristus Konungens kyrka, men för att få plats med 500 personer aå får man nog använda skohorn och vaselin.
   Glädjande med många mässfirare oavsett samfund.

   Radera
  5. Jag reviderar siffran, man får plats med ca 400 (utan skohorn och vaselin) och på högtider samlas nästan lika många utanför och i "sidoutrymmen"!
   Antony

   Radera
  6. Sankt Pauli är väl ett bra exempel på det dr Sandahl kallar för svenskkyrkligt, en kirurgiskt medveten luthersk församling (därav dess framgång), till skillnad från den ytliga kvasi-katolska birettaspexande högkyrkligheten. Om Svky var som St Pauli skulle Rom kunna föra en konstruktiv ekumenik men som läget är nu handlar det om förfinad diplomati.
   Antony

   Radera
  7. Det finns nog kirurgiskt "medvetna" lutheraner men det skulle så klart stå "liturgiskt" - autostavning är en "mixed blessing"!
   Antony

   Radera
  8. Som jag ser det är Antonys slutsats alldeles riktig!

   Radera
 5. Kyrkomötets blåögda ordförande Karin Perers fick svamla på tämligen fritt i God morgon Sverige i morse om sv"k":s alla fördelar och förtjänster. Det rekordstora medlemstappet hade hon av allt att döma uppfattat men frågan låg för långt bort för att intressera. Det mesta kretsade i stället kring organisation och administration och hur den skulle göras ”smartare”. Trots alla möjligheter som detta tillfälle gav - inte ett ord om Jesus. Lundavispen Johan Tyrbergs vision om att försöka vidga församlingsbegreppet till att inte bara gälla de anställda och ”förtroendevalda” har nog ingenting att hämta hos denna naiva dalkulla och hennes tafatta beundrare. /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det säger en hel del om tillståndet i Svky då stiftchef Tyrberg har som vision att vidga "församlingsbegreppet"!
   Antony

   Radera
 6. Tips om debattartikeln som berör ämnet "rätt åsikt"

  http://www.gp.se/nyheter/debatt/normkritik-b%C3%A5de-intolerant-och-exkluderande-1.3971063

  SvaraRadera
 7. "Mångfald motarbetas inom kyrkan. Det är otidsenligt och osympatiskt då Svenska kyrkan jagar oliktänkande präster.", Bredh, Mattias, ledare i Göteborgsposten, 20.11.2016

  http://www.gp.se/ledare/m%C3%A5ngfald-motarbetas-inom-kyrkan-1.3971663

  SvaraRadera
 8. Rättelse av tidigare kommentar:

  Bred, Mathias

  SvaraRadera