måndag 28 november 2016

Tack Gud, det är måndag

Liturgiska färgen är nu violett eller blå. Alltså kan det talas allvar utan inskränkningar.

Lite bekymmersamt är det med Jesper Eneroth och S-partiet.
Inte bara så att behandlingen av tilläggsyrkandet i Kyrkomötet blev parlamentariskt undermålig. Debattiden förbrukades på utskottsbetänkandet, men några visste att det skulle komma ett tilläggsyrkande och de som varit uppe i debatten och talat om betänkandet kunde ingenting säga om tilläggsyrkandet, för de ägde bara rätt till ett anförande.

Presidiet bär ansvar för detta fatala.
Rätteligen skulle talarlistan gjorts om så att tilläggsyrkandet kommit först. Hade det (S)-tora partiet varit intresserat av att ta kyrkomötet ur en knepig situation, hade tilläggsyrkandet kommit till alla grupperna innan debatten och inte bara getts till de grupper som tänktes stödja det. Det minsta hade förstås varit att tilläggsyrkandet delats på borden så fort /eller sent/ det lagts. Presidiets ansvarar för detta och förfaringssättet är gammal ordning i kyrkomötet. Nu bedrevs ett skuggspel. Dels drevs samma krav som tidigare men med nya ord, dels talas vackra men inte riktigt sanna ord.

Lurades biskoparna bort?
Motionen skulle blockeras och det var oskickligt av Anna Ekström att yrka bifall till den så att det stod klart att en särskild beslutsordning måste till om den bifölls. Detta undviks nu, men utfallet blir kanske detsamma?

Några biskopar praktiserar det motionen syftade till - ingen prästvigning - och kyrkoråden tar upp frågan när de ska anställa. Det blev just så som det 2009 inte skulle få bli.
På sitt sätt är det konsekvent.

POSK-aren Lisa Tegby är nöjd. "Roligt att det var så jämt", sa hon.
Antje säger att motionens förslag fallit medan Anna Ekström ser beslutet som en halv seger; Svenska kyrkan vill göra en kommunikationsförändring. Det betyder att Svenska kyrkan öppet vill kommunicera att alla är välkomna och kunna säga att det blir fel ibland, i vigningen eller i konfirmandundervisningen.
Jag läser eftertänksamt Lennart Lundbergs artikel i Kyrkans Tidning och det borde nog fler göra. Fel personer prästvigda alltså och fel budskap i konfirmationsundervisningen.

Orwell hade sett vad andra inte ser när Jesper Eneroth sammanfattar:
"Det är kul att vi kunde enas, på ett sätt som inte skapar en känsla av splittring i kyrkan, så att vi inte går ut ur det här kyrkomötet som en enad kyrka med två olika fromhetsriktningar och politiska ingångsvärden."
Enas? 119 röster för, 114 mot och 6 nedlagda - det kallas "enas"! Enastående!!
Som bäst är detta själva hästhandlaruppriktigheten som triumferar bland de unga politikerna.
Som bäst.
Vilken framtid vi ska vänta oss.

Så kommer vi till frågan om sociala medier, där det plötsligt efter Kyrkomötet står klart att det alls inte var som det påstods i utskottsbetänkandet, det som S Roland Johansson , POSK, skulle försvara. Frågan om policy ska upp nästa år och avsikten är att rensa i rabatten.

Detta visste Wanja Lundby Wedin, som var på väg upp för att hederligt säga vad sant var, men åtrade sig och höll tyst. Tyst höll också de övriga AU-ledamöterna: Antje förstås, Mats Hagelin (M eller BA, vad ni vill), Lars Johnsson, (S), Sven E. Kragh (C) och Anna Lundblad (POSK).
Så fort de läste betänkandet måste de alla ha sett att utskottet gav fel sakinformation för det kunde de i au, men inte styrelsen, veta.
Hur kunde det bli så?
Jag frågade i alla fall. Någon debatt blev det inte.

Vad stort sker, sker tyst.
Nu ska samma resultat som åsyftades i maj 2016 presenteras genom ordkaskader år 2017 så att folk inte genomskådar vad som sker i det som synes ske. Yttrande- och tryckfrihetens vänner är inte så många när det verkligen gäller. De flesta undviker att tänka principiellt.

Torgny Segerstedt och Karl Gerhard tjänar som exempel från 1930- och 40-talen.
Själv dömdes jag för uppvigling av tingsrätten i Lund, men frikändes i hovrätten. Mitt brott var att jag fortsatt dela ut fredsdemonstranternas flygblad när de tagits av polisen. Krigsmakten finns till för att skydda också deras rättigheter som är emot värnplikt, den som jag är för. De ska få säga vad de vill utan att hamna i arrest. Vi försvarar med vapen i hand vårt lands rättsordning (yttrande-, tryck- och demonstrationsfrihet) och det är viktigt. Så tycker inte alltid den samlade medelklass som har det gemensamt, att den är politiskt opålitlig.

Är det allvarligt när det lämnas felaktiga sakupplysningar till ett utskott och  i ett utskottsbetänkande.
Ja, det är det.
Är det allvarligt när det inte i den öppna debatten i Kyrkomötet går att få den korrekta informationen trots att det finns de som känner till hur det egentligen är?
Ja, det är det.

En sammanträdesdag i kyrkomötet går på 1,5 miljoner ungefär.
Jag undrar hur mycket det kostar att behandla en motion.
Det hade man kunnat fråga i kyrkomötet om det inte varit så att möjligheten att fråga och interpellera  avskaffats och inte kan införas denna mandatperiod.
Jag från Frimodig kyrka har drivit frågan.
Sug på den!
28 kommentarer:

 1. Vet inte hur det var I Rydaholm men antar att ni fick samma biskopshälsning som vi; "vi måste tillsammans fortsätta att måla framtidsbilder. Det är ett gediget arbete vi har framför oss då vi tillsammans tar fram bilden av vår kyrka". Jag tänkte att det är svårt att måla i tvångströja.

  Det känns som en kupp, alltihop. Vi ska fästa blicken fel och inte märka vad som sker.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag måste skriva vad sant är. I Rydaholm lästes ingen hälsning från Modéus II. Å andra sidan möttes vi i fredags och möts i morgon och på onsdag så det klarar sig. Men nog hade jag gärna velat läsa vad han hälsar. Biskopshälsningar kan för Bloggardag vara något i stil med "det blir något för barnen i himlen att få".

   Radera
  2. Att läsas upp i gudstjänsten den första söndagen i advent i Växjö stifts församlingar.

   En hälsning till Växjö stifts församlingar från biskop Fredrik:

   Nåd och frid från vår Herre Jesus Kristus!
   Runt om i Växjö stifts kyrkor samlas människor på kyrkoårets första dag för att stämma in i de Hosiannarop som möter Jesus när han kommer ridande på en åsna. Vi samlas för att be och lovsjunga på samma sätt som generation efter generation har gjort före oss och som andra kommer att göra efter oss.

   Sedan jag blev biskop har många av er varit med och målat bilden av den kyrka ni längtar efter. Nu finns 18 framtidsbilder som beskriver den kyrka vi i Växjö stift vill arbeta för. Nu börjar arbetet med att förverkliga dessa framtidsbilder. Jag hoppas att två frågor kommer att ställas i stiftets församlingar:
   Vad betyder framtidsbilderna för oss och vad behöver vi göra för att de ska förverkligas
   hos oss? I dessa samtal är alla röster viktiga. Tillsammans har vi till uppgift att ta ansvar för den kyrka vi lämnar över till nästa generation.

   I höst är det kyrkoval. Var med och ta konkret ansvar för din kyrka och din församling. Rösta i kyrkovalet. Ställ upp som kandidat. Kyrkan är inte färdig, hon är i ständig förnyelse. Med tryggheten i den mångtusenåriga traditionen kan vi möta morgondagen med blicken fäst mot framtiden. Kyrkan och församlingen är något vi gemensamt har att förvalta och ta ansvar för.

   Låt mig få avsluta denna hälsning till Växjö stifts församlingar med nyårsorden Gott nytt kyrkoår! Må det nya kyrkoåret präglas av samtal och arbete som rustar församlingen för framtiden.

   Gud välsigne er alla!

   Östrabo, första söndagen i advent 2016

   +Fredrik Modéus
   Biskop

   Radera
  3. Det är adventsgudstjänst, vi tar med oss ovana kyrkobesökare, vi är fler än vanligt. Det är ett fantastiskt tillfälle att förkunna!

   Ge oss då evangelium, inte flummigt målande av framtidsbilder och uppmaning att bli kyrkopolitiker. Det enda jag vill är att höra om Jesus och att fira gudstjänst. Får jag och resten av svenska folket någonstans där vi kan möta den treenige och lära oss förstå Honom samt vår prekära situation när vi är utan Honom så kommer mycket annat att falla på plats. Vi borde varit glada, vi borde kunna gå hem från kyrkan i ett rent segerrus!

   Jag vill inte bli kyrkopolitiker. Jag vill bli salt.

   Radera
  4. Alphadeltagaren,

   Varför ansluter du dig inte till en kyrka som förkunnar evangelium? I en sådan borde du använda dina krafter och förmågor. Ska du på den yttersta dagen svara: "Jag trodde man skulle göra som man alltid gjort [tillhöra till och verka i SvK]"?

   Radera
  5. Jag verkar inte längre. Jesus försvann när Johannesevangeliet visade sig vara en efterhandskonstruktion. Inte blev det bättre när jungfrufödseln var bildlig.

   Men visst, finns det något ställe så ...

   Radera
  6. Det gör det: Wikipedia om svenska frikyrkor

   Eftersom detta är Dags svenskkyrkliga blogg säger jag inte mer. Man kan ju googla också.

   Kyrkoherde Jakob Fjellander

   Radera
  7. Jag får försöka mig på en omstart. Det kanske är lika bra. Jag tänker ju tankar som gör mig till en sådan som Fredrik Modeus tycker är "bekymmersamt" att han har i sitt stift.

   Radera
 2. Det mest allvarlga kanske är att styrelsens AU inte korrigerara den felaktiga informationen. Helst redan under utskottsbehandlingen.
  Vem tjänar på att resten av styrelsen och kyrkomötet hålls i mörker?
  Knappast föreningsdemokratin!

  I sakfrågan så spelar motionen nog mindre roll, då det i praktiken om tio år inte kommer att finnas en enda biskop som inte agerar enligt motionens anda.
  Gissa vilken första frågan blir till kandidaterna inför kommande biskopsval?
  Nej, den kommer inte att handla om vare sig Jesus eller Muhammed, utan om äktenskap.

  Hade jag inte varit så timid även nu när blir så upprörd, så hade jag dragit till med ett värre skällsord än det som somliga troligen uppfattar som en hedersbetygelse;
  Synkretister!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finns det verkligen 14 biskopar inom sv"k" om 10 år? Kan det verkligen behövas? /John

   Radera
  2. Knappast! Svky har ca 60.000 (1%) gudstjänstbesökare på en söndag (och en nedåtgående trend) och Katolska Kyrkan har ca 30.000 som går i högmässan/vigilemässan (25% - och i reella tal ökande antal). Vi borde ha en hjälpbiskop alternativt dela in landet i två stift. Men Svky struktur blir mer och mer "top heavy" vilket är ett tydligt tecken på en organisation på dekis!
   Antony

   Radera
 3. Ledamöterna har bara rätt till ett inlägg i debatten? Vad är det för parlament? Det verkar mer vara ett forum för att de som makten haver skall kuna genomdriva vad de vill, i former som ser ut som om de är parlamentariska.

  Jag delar noterandet: kännetecknar verkligen 119 röster för och 120 som inte direkt ville stödja förslaget, att man har enats?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är väl snarare så att S böjt sig för biskoparnas maktspel och lyckats ena en knapp majoritet av kyrkomötet om att tillsätta en utredning?

   Med tanke på hur vissa biskopar agerar i praktiken kan inte ens biskopsmötet sägas vara enat i frågan.
   Vad händer med prästkandidater som inte vill viga alls, med eller utan vigselrätt?

   Radera
 4. Nu har jag läst mer om tilläggsyrkandet och Eneroths intention är inte att missta sig på, den är högst väntat djävulsk: inga med en Bibeltrogen syn på äktenskapet ska på sikt få bli präster. Rent formellt och juridiskt kan dock inte intentionen infrias så länge kompromissen, väjningslöftet, från 2009 står fast. På så vis kan tilläggsyrkandet te sig harmlöst. Djävulen bor dock i detaljerna och som Berit Simonsson påpekat så utgår tilläggsyrkandet från att diskriminering förekommer - en misstroendeförklaring från Socialdemokraternas sida gentemot församlingarna.

  Denna idé om att diskriminering förekommer (och därför måste bekämpas) inverkar skadligt på samtalsklimatet i kyrkan. För att bekräfta idén måste alla invändningar mot HBTQ-lobbyns krav tolkas som någon form av förtryck och övergrepp. Att präster med en biblisk äktenskapssyn också kan ha kärleken som ledstjärna föresvävar inte den politiske folkkommissarien Eneroth. "Jag vill ju ha en äktenskapssyn där kärleken råder" säger han som om detta var unikt för honom och hans junta.

  När nu den ena fromhetsinriktningen hela tiden blir misstänkliggjord utmanövreras den så klart. I nuläget sker det inte rent juridiskt men genom mobbing. Sanningen tystas och när det om några år blivit tillräckligt tyst kommer det vara möjligt att definitivt bryta löftet från 2009.

  Medan tid ännu är måste vi alltså mer än någonsin förr ge uttryck för vår bibliskt grundade mening. Fortfarande är den ju ansedd som en respektabel hållning av Kyrkomötet och om man ska följa tilläggsyrkandet efter bokstaven så ska ju INGEN bli diskriminerad. Det måste ju innebära att präster inte bara har rätt att neka vigsel utan också att få förklara sin ståndpunkt, göra den känd och även driva opinion för den - tillsammans med lekfolket. Få de inte det är det ju DE som blir diskriminerade!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag hävdade nyligen i en diskussion i facebook-gruppen för KM att om man ska utreda ev. diskriminering o dess följdverkningar så ska det utredas s.a.s. från båda håll.
   Fick till svar att vi som står för klassisk/biblisk äktenskapssyn inte kan diskrimineras för vi är "överhet" , eller i alla fall ungefär så.
   Eva H

   Radera
  2. Är det några som jagas, mobbas och trakasseras i Sverige så är det vi som är "ortodoxa" kristna, inte minst så jagas ni i Svky av er egen nomenklatura!
   Antony

   Radera
  3. Eva H, det där är ju underbart. Hur liten åsiktsminoritet man än tillhör så kan man aldrig bli diskriminerad om man har överheten Gud Fader själv på sin sida.
   Man kan bara dela Sonens lidande i större eller mindre omfattning.

   Kände sig martyrerna diskriminerade för att de följde sin Herre?

   Radera
  4. I Sverige idag skulle förmodligen martyrer setts som diskriminerade, under förutsättning en trosuppfattning alls ger den "fördelen".
   Att ha Gud själv på sin sida hjälper tyvärr inte alltid när det gäller vilket bemötande man får inom SvK.
   Eva H

   Radera
 5. Med broder Dags tillåtelse vill jag gärna tipsa om möjligheten att få en inblick i gudstjänstlivet i Notre-Dame-katedralen i Paris som regelbundet via "Television Catholique" på Youtube lägger ut inte bara söndagens mässa (på franska) och vesper utan ett stort antal andra program och inslag. Påven Franciscus Sverigebesök följdes exempelvis upp med flera inslag, bland annat en intervju med Ulf Ekman som finns här: https://www.youtube.com/watch?v=jvKrGiHYchY

  Mässan igår söndag 27/11 finns här: https://www.youtube.com/watch?v=z3lVSCWVSxw

  /John

  SvaraRadera
 6. Vilket är Kyrkans uppdrag, tex i Matt 10.? Mt 10:14? Tillämpades i Apg 13: 51-52. Vad vill Herren lära sitt folk? Något för frimodiga att fundera över. Prästänka

  SvaraRadera
 7. DS och FK,

  -Visst var det oskickligt handlat av presidiet, men vilka krafter tog upp saken och drev den till sin spets - INNAN omröstningen skedde, den som kanske inte hade behövt bli ett faktum, om formalia följts strikt?

  Jag upprepar mig från tidigare: vad är särskilt "farligt" i tilläggsyrkandet? Ordet "säkerställa"? Om allt redan är säkerställt då? Och vilka skall utreda? Frågorna hopar sig. Här är en - från mig denna gången:
  -Hur tänker DS och FK agera i KS - taktiskt skickligt eller (politiskt) okunnigt?
  Såvitt jag förstår finns faktiskt inget mer i saken att utreda, då det önskade är "säkerställt". S ville ju inte tappa ansiktet och kom därför med tilläggsförslaget, därför att partiet har fingerfärdiga och slipade taktiker. Vad kan de andra sätta emot nu - FK till exempel?

  Dags för dess inte officielle men reelle banérförare DS att ta till orda om fortsättningen.
  Låt oss alltså höra - läsa - vad hans och FK:s nästa drag blir. Visa att ni kan göra det ni kallar kyrkan maktparti rangen stridig, dvs spela på samma planhalva som S.

  Anna Ekström är ju nu inaktuell. Hon har från början gjort bort sig genom att som liberal rösta för tvångsåtgärder. Och därtill är hon, som DS påpekar, oskicklig i formaliahantering.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anna Ekström är ett liberalt framtidsämne.
   Glöm inte bort att Miberalerna vill förbjuda religiösa friskolor. Då man knappast kan vara rädda för några ord i skomans statuter är det givetvis människors påverkan det är fråga om. Att förbjuda medlemmar av något religiöst samfund att äga, driva eller vara anställd av en friskola skulle utestånga drygt 70% av befolkningen och effektivt få ett stopp på alla friskolor.
   Liberalt så det förslår à la Sverige anno 2016.
   Jag kan inte förstå varför L inte utesluter medlemmar som tillhör något religiöst samfund ur de egna leden först?
   FiSK (L) kommer nog inte att saknas av speciellt många inom SvK.

   Den lite mer levnadserfarne kan redan nu lista ut att den av KM beslutade utredning nommer att beredas av en tjänsteman på kansliet under överinseende av kanslichef och AU. Det resten av styrelsen får se är ett fullbordat faktum, som ska klubbas av princip i styrelsen innan det presenteras för KM.

   Radera
  2. "inaktuell", "gjort bort sig", "tvångsåtgärder", "oskicklig i formaliahantering".

   Herr Dike och Anna påminner faktiskt lite om varandra. /John

   Radera
 8. Tja, välja att rädda vad som räddas kan eller köra en leninistisk linje: ju sämre desto bättre. FK får fundera över det strategiska valet. De som hör till andra grupper kan väl tala med sina företrädare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vems är striden? Kan man lära något tex från 2 Krön 20:1-30.? Förr eller senare eller senare får man ge upp "rätten att ha rätt" för att Herren ska gripa in. FK har mycket att fundera över. Den politiska agendan är satt. Be om vishet, tala med er företrädare. Prästänka

   Radera
  2. BloggarDag,

   -Bra, ty att tänka först och handla sedan är
   en klok regel. Ännu är det verkligen ingen ko på isen, som smålänningen och Blekingebon brukar säga. Än är Anna Ekström ordentligt pacificerad.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 9. Alltså vad är det här? Låter odemokratiskt och olustigt. Är det så här Svenska kyrkan styrs numera? 100 gånger värre än på sjuttiotalet. Gud bevare mig. Utträdesblankett genast!
  KM

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra slutsats KM! Och du är i gott sällskap.
   Att låta sig styras av en lekstuga för arvodesgiriga C- och D-politiker är ingen bra grund om man försöker framstå som "kyrka".
   Ungefär 50 personer per dygn utträder bara via webbsidan http://www.offentligt.se/lamna-kyrkan
   Det är intressanta siffror så här en månad efter att dörren slog igen för att slippa rånas på den skamlösa "kyrkoavgiften" 2017. 50 per dygn är alltså takten när den stora moroten tagits undan och motorn så att säga bara går på tomgång. OBS att sidan bara är en av flera möjlighet att lämna den alltmer panteistiska sv”k”.
   Nästa år är det "kyrkoval" och många "medlemmar" påminns då på nytt om den stora meningslösheten. I år går vi mot 90.000 befriade. “Reformationsåret” 2017 har alla förutsättningar att bli ett riktigt jubelår! Vi har underbara dagar framför oss! /John

   Radera