torsdag 24 november 2016

Post festum 2016

Kyrkomötet ajournerades och folk fick vänta på lunchen, strömming och potatismos. Vatten därtill! Stackars strömming. Enda innovationen för fiskstackarn var att vattnet var sötvatten. Bortsett att den stackarn därtill var död.

Ledamöter kommenterar det faktum att biskoparna inte var uppe i debatten om vigselplikten, den som avses leda till utsortering av olämpliga prästkandidater. Antje lämnades ensam med ett inlägg mot Anna Ekström.
Var det uppseendeväckande? Antagligen.
Blev jag förvånad.? Nä.
Sören Dalevi säger i Kyrkans Tidning att han vill ha ner antalet motioner. Tidningen frågade inte
vilka i årets kyrkomöte han ville ha bort. Det hade varit intressant att få veta. Han sa inget om saken i kyrkomötet...

Det blir väl svettigt för Curt-Magnus Hedin när Modéus II kallar in honom till korrigeringssamtal. Hedin skrev ju under den motion som läronämnden förklarade stred mot Svenska kyrkans lära. Modéus II har spelat tennis. Han är hård i kräkleslagen, kan jag tro. Backhand.

Hur ledamöterna röstat kan man få veta genom att från Kyrkans Hus rekvirera den offentliga handlingen om röstning i kyrkomötet onsdag den 23 nov TU 2016:10.
Tilläggsförslaget löd:
"att med anledning av motion 2016:29 uppdra åt kyrkostyrelsen att utreda frågan om vilka åtgärder som behöver vidtas i såväl kyrkorättslig mening som ur andra relevanta perspektiv för att säkerställa att ingen utsätts för diskriminering i samband med den kyrkliga handlingen vigsel samt återkomma till kyrkomötet med förslag."
Under denna mening döljer sig, vilket debatten klargjorde, kravet på villkor för vigning av präst! Det står ju klart att somliga åtgärder måste vidtas även om vi inte riktigt klarlagt vilka praktiska förhållanden som lett till detta. Texten fanns före debatten och hade, som ni vet, kommunicerats med centerpartiet och miljöpartiet samt vänstern, tror jag. Inte med Frimodig kyrka. Presidiet visste alltså detta och kunde ha säkerställt att det saken verkligen gällde också debatterats.

Kyrkomötets arbetsformer hade jag motionerat om. Den enkla sanningen är att de faktiskt pågående skeendena - problemen - alls inte kan tas upp. Några problemområden kan man försöka få in motionsvägen, men det blir också lite orimligt. Ett stort maskineri med en recit som sekreteraren skriver, reciter som gås igenom, överväganden som ska med och så beslut i utskottet, som ska till kyrkomötet för att debatteras i plenum och beslutas. Det hade i den sortens frågor räckt med debatten. Men hav tröst! Utredning pågår och sammanträder två gånger till för att vara klar 31 januari. Men under denna mandatperiod har ingen enda sådan debatt kunnat hållas, alltså inte 2017 heller. Vanmakt råder.

Jag bestods Svenska kyrkans bruksanvisning för sociala medier, ett litet papper. Vad gäller till vardags? Jo, man ska vara "aktiv och närvarande", följa inlägg, vara generös, rätta fel och medge misstag. Jag kände mig riktigt nöjd med Bloggardag. Så kom det:
* Visa vänlighet, respekt och gott omdöme.
Det var väl en bra idé.
Jag prövade den och vandrade omkring i kyrkomöteskorridorerna och sa: "Den där Hitler var väl inte en så dålig karl som alla säger?"
Det verkade som om min vänlighet, mitt uttryck för respekt och det goda omdömet att tänka väl om alla och tyda allt till det bästa, missuppfattades. Adolf Hitler tycktes ingen vilja säga något gott om.

Sedan påstod i anvisningarna att jag alltid var en representant för Svenska kyrkan i sociala medier och det skulle jag tänka på. Detta gäller även privata konton. Och detta tror jag inte.
Då skulle jag lika väl kunna representera den svenska staten, där jag är medborgare?
Kustartilleribrigaden KAB 44, där jag varit krigsplacerad?
Eller Svenska Turistföreningen, där jag är medlem.

Nej, jag representerar väldigt sällan just Svenska kyrkan. Jag är präst, Kyrkans präst. Så är jag klädd i gudstjänsten. Svenskkyrklighetsmarkören "kaftan" använder prästerna inte särskilt frekvent längre.  Jag representerar Frimodig kyrka i kyrkomöte och kyrkostyrelse. Svenska kyrkan skulle jag kunna representera utomlands om jag skickas på en ekumenisk mission eller möjligtvis till ett möte med något annat samfund/kyrka i Sverige. Så sker aldrig.
Ska det vara så märkligt att folk skriver och argumenterar, piggt, käckt och muntert, utan att representera och utan minsta tanke på att vara representativ?

S debatterar inte så mycket. Så lite att det blev "tesagt" att de måste upp mer, för annars kan det i valrörelser verka som om de ingenting gör. Hade saken diskuterats i det centrala S där Fadern och Sonen (Eneroth) är med ihop med Löfven, som alltså är Anden. Detta förklarar det mer flyktiga i S-politiken.

Sossar för sina teologiska debatter med sossar, i grupp. Inte för att pröva ihop med dem som inte hör till partiet. Det skulle kunna komma att uppfattas som att det finns en politisk slagruta för att styra det teologiska och kyrkliga. Hur är denna slagruta konstruerad, hur kommer det sig att alla socialdemokrater blir teologiskt enahanda på ett sätt som innebär att socialdemokraten Tony Blair, Göran Perssons polare, inte platsar? Vi funderar.

"Vi bygger landet" kan sossar sjunga. Jag föreslog en ny rad "och river kyrkan", men jag uppfattade inte att denna förbättring sågs som en förbättring. Jag är dock inte övertygad om att en sådan njugg hållning inför det nya skulle vara riktigt representativ för socialdemokratin. Där brukar man väl vara pigg på det nya och vem minns nuförtiden sången från pistongen, den rad som finns i "Vi bygger landet". Skriv om, ändra, bryt från det gamla! Eller hur är det? Lite antikverad är väl sången ändå om det är modernitet och svensk standard som ska gälla.
https://www.youtube.com/watch?v=-21lCuZKQns

I går ringde både Dagen och Kyrkans Tidning för att fråga om debatten om sociala medier. Journalister verkar vara intresserade av de mediala friheterna...


9 kommentarer:

 1. Dag, du har inte skrivit något om de ledamöter i Göteborgs domkapitlet, som blev så kränkta av att de förlorade i Överklagandenämnden, att de ville få ändring, så att sådant inte händer i framtiden. (Makthavare vill ha absolut makt inte inskränkt – det kan ju få dem själva att framstå som inskränkta.)

  SvaraRadera
 2. Jag är en okunnig person. En präst har påtalat för mig att han inte har vigselakt.Jag borde ha tänkt efter före. Nu har jag oförhappandes hamnat på biskoparna i läronämdens sida. Härmed inte sagt till John och Anthony att jag lagt av det heretiska och blasfemiska...
  Kyrkomötets största brist blev i stället att Strukturreformen inte diskuterades på allvar.Den har de facto förorsakat en kris som alltför mångayfortfarande blundar för och slår dövörat till inför. Sent kommer syndarna att vakna...
  Jag har kunnat följa Kyrkomötet via min mobil. Kan någon hjälpa mig? Det har dykt upp en gubbe ganska ofta som jag känner igen som en busschaufför på norra Öland.Är det meningen att de som handhar de horisontella kommunikationerna nu ska ta över de vertikala?!
  Ulf H Berggren Lund Hälleberga

  SvaraRadera
 3. Att tala väl om andra är en kristlig dygd. Det påminner om den gamla historien om mor Anna, känd för att tala gott om alla. Prästen frågar henne: mor Anna talar så gott om alla, men säg något om djävulen! Mor Anna svarar: "Lat är han inte!"
  Prästänka

  SvaraRadera
 4. Rätta platsen för Blair att platsa är bakom galler (krigsförbrytelser). Att karln sprungit och blivit katolik är oväsentligt, frånsett att det borde vara pinsamt för hyggliga katoliker.

  SvaraRadera
 5. Att anställda i någon mån alltid representerar sin arbetsgivare är lite magstarkt.
  Men att förtroendevalda i alla lägen skulle göra det är befängt. Skolborgarrådet Olle Burell i Stockholm pratar i pressen om skalan i kommunen utan att behöva ägna en tanke åt att han samtidigt är vald till kyrkomötet. Inte nu längre, men det tjänar gott som exempel på något som hände förra året.
  Om man nu är förtroendevald inom två organisationer, skulle man i alla lägen representera båda?
  Om man t.ex. sitter i partistyrelsen för S och i Kyrkostyrelsen, är man då alltid representant för SvK när man uttalar sig för partiets räkning?
  Är jag representant för mitt fackförbund när jag skriver dessa rader? Knappast!

  Sedan får jag nästan beklaga erfarenheterna från KAB44. Det fanns mycket gammalt jox i de bergrummen, även om både 7,5:or och 15,2:or funkade riktigt bra. Jag kan just tänka mig Dag sitta och domdera i Lill-Klas.
  Men nu är alla bergrum fyllda med skrot och förseglade med asfalt. T.o.m. de som färdigställdes så sent som på 1990-talet.

  SvaraRadera
 6. -Och om inga åtgärder behöver vidtagas?

  Bloggaren är orolig för det framröstade tilläggsförslaget om att ge KS ett uppdrag. Jag tror inte att han behöver vara det. Om KS kommer fram till att inga åtgärder behövs, dvs att allt är i sin ordning, skall KM meddelas detta. När vet jag inte, ty jag har inte sett hur långt tid KS har fått. Då räcker det ju med att i några allmänna ordalag summera utredningen med ovannämnda slutsats.
  Frågan är vilka som skall utreda det taktiskt motiverade tilläggsförslaget, ett förslag som naturligtvis lades för att S inte skulle tappa ansikten och gå mot ett säkert nederlag. En parlamentariskt tillsatt grupp eller tjänstemän i Kyrkans Hus?

  Hur som helst var nejbeskedet till den ursprungliga motionen ett bevis på att ett flertal debattörer på detta fält har fel i sina slutsatser, att läronämnden är en papperstiger eller rättar in sig i politiska och/eller politiskt korrekta led.
  Anna Ekström lär inte vara glad; ledamoten som tillhör en ideologisk inriktning, som berömmer sig över att värna det höga taket, toleransen och friheten. Jag förstår inte hur hon kunde författa den aktuella motionen. Och S försökte rädda sig genom just tilläggsmeningen men fick också i sakfrågan inkassera ett nederlag.
  Och bloggarens doakör kan i kammaren summera det hele, som dansken säger, med orden:
  -Våra varningar om "politikerstyre" var mycket överdrivna; BOD hade nog rätt ändå.

  Följ nu upp KS-utredningen noga och dess (detaljerade) direktiv och var vaksam på hur saken tacklas - och av vilka. Glöm inte att ni har att göra med taktiskt rutinerade och fingerfärdiga företrädare i den största nomineringsgruppen.

  Tänker för övrigt FK gör valfråga av saken i hopp om att ta röster från just S?
  Vad säger bloggaren, som förmodligen är en av dem som i gruppen står för det politiska förståndet, om vi nu skall använda detta ord?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är inte övertygad. Bilan är bara tillfälligt uppsurrad. Nästa kyrkoval kommer att bli en katastrof. De gudstjänstfirande medlemmarna går ur och kvar blir de som tycker om den nya relevanta kyrkan som har så skojiga språkcafeer. "Äntligen ser vi någon vits med kyrkan", säger de och röstar bort "det gamla". Deras representanter kommer att göra sitt jobb.

   Radera
 7. Nionde armén håller stånd, slår tillbaka och Führern har ett jättehemligt vapen som sätts in, men först när fienden kommer att utplånas. Jo, vi vet. Men det är nog bara jag som ömkar mig över min vän Jesper, jag som först av alla i hela kyrkomötet visste att tycka om honom. Han är ju Hannes kompis. Kretsarna är inte stora.
  Nionde armén redovisar in i det sista sina tvättnotor, kalsonger till tvätt och kalsonger tillbaka till förbandet. Ordnung muss sein.

  SvaraRadera
 8. BloggarDag,

  Sakfrågan då, DS, i stället för kalsonger, tvätt och ett militärt språk med vissa anspelningar?

  Tilläggayrkande som skarpt vapen eller som papperskniv?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera