lördag 5 november 2016

Strukturutskottet för kännedom

En lördag gäller inte de regulationer Strukturutskottet i Växjö stift önskar se Bloggardag följa. Söndagar ska det inte endast vara piggt, käckt och muntert utan snällt också. En dag som denna kunde kanske likväl Strukturutskottet få något att tänka på. Jag läste gårdagens lokaltidningar.

Det handlar om Nybro och förslaget att göra en enda församling av de nuvarande åtta. Astor Karlsson (C) har ställt samman svaren. De två stora, Nybro och Madesjö, svarar ja till sammanläggning. De andra, förutom Hälleberga som inte svarar alls på den frågan, säger nej.
Vi kan ta ett par av frågorna.

Är antalet deltagare i huvudgudstjänsten acceptabelt?
Fyra svarar ja, Kråksmåla och Kristvalla nej. Oskar svarar "lite si och så" och Hälleberg "ibland".

Detta leder förstås över till frågan hur få deltagare man kan ordna gudstjänst för. Strunta nu i frågan om inte gudstjänsten ordnas för Guds skull!
Det bibliska svaret skulle kunna vara 2 eller 3 och så svarar Bäckebo. Hälleberga tänker mer judiskt, en minjab är 10 män, och Hälleberga svarar alltså 9-10. Det vore dock av intresse att införa minjab-måttet och säga att det blir gudstjänst bara om det finns tio män närvarande. Vad skulle hända i Svenska kyrkan då?
Oskars församling noterar, att för dem som kommer är det viktigt. Nybro säger 25 i Nybro och fem i övriga. Nu skulle man gärna vilja veta om den s k kyrkobetjäningen är inräknad (vaktmästare, kantor, präst och två kyrkvärdar).

Hur ofta "orkar ni med" att fira huvudgudstjänst?
Frågan är intressant. I vanliga fall, dvs i Skriften, brukar det vara Gud själv som inte orkar med oss och vårt buller och strängaspel, men låt gå.
Fyra församlingar svarar varje söndag/helgdag. I Hälleberg tre gånger i månaden (som det är nu), Kråksmåla och Kristvalla svarar två gånger i månaden och Oskar "något färre än nu", ty i Oskars församling tryter alltså orken.

Det senare är inte så underligt om man läser den stora genomgången i Östra Småland och Barometern. Medelåldern bland gudstjänstfirarna och i syföreningen i Hälleberga är hög. Å andra sidan kommer i medeltal 37-38 besökare. Hälleberga är, som alla vet, Orrefors samhälle mm. I dag räknar man med 150 personer vid minnesgudstjänsten. 23 avlidna under året. Om det kommer ett så stort antal människor, varför har man då gudstjänstfritt en gång i månaden? 80% av huvudgudstjänsterna sägs samla 20 eller färre.

Nu kommer den sista frågan i urvalet:
Om antalet gudstjänster minskas frigörs arbetstid, var vill ni lägga de personalresurserna?
Bäckebo håller stilen: "Ingen minskning av gudstjänster" och så var frågan därmed besvarad genom ett icke-svar. Sex församlingar svarar diakoni, tre lägger till barn, en ungdom och så svarar Madesjö därtill skola, föreläsningar, påkostade gudstjänster. Nybro avviker genom att svara "undervisning, mission".

Är diakoni den nya nischen?
Antagligen. Relevans, ni vet. Samt den kyrkliga självbilden att vi är så oerhört dugliga i den sysslan. Nu kan med "diakoni" avses träffar för äldre, typ PRO och SPF. Men kör för mer handfast diakoni bland samhällets olycksbarn! Vilken kategori av anställda kan vi då dra ner på?
Lite neddragning på vaktmästartider blir det och så kan vi dra in kantorstjänster och prästtjänster. Eller behålla kantorn, som kan spela vid diakonala träffar, medan en präst då och då kommer in från centralorten Nybro för att ha en andakt eller för att ansvara för programpunkten.
Egentligen är det alltså präster som inte behövs.

Jag ska inte misstänkas slå vakt om det egna skrået, jag noterar bara skillnaden.
När Kyrkan kom till socknen var det för att socknen ville bli församling, byggde kyrka och prästgård och bad biskopen skicka en präst.
När Kyrkan stillsamt drar sig tillbaka, behålls inte prästgården, inte församlingsprästen bosatt centralt i socknen, inte det regelbundna gudstjänstlivet (söndagligen) men väl sockenlivet med dess behov av omsorg och förströelse. Jag håller med Marita Karlsson i Hälleberga. Hon åker inte 30 km för att gå i kyrkan. Varför skulle hon? Det finns en kyrka i socknen och den används inte. She got the message.

Alla Helgons Dag och insikter om hållningar som är helt motsatta det helgon står för.
Nu har det dock funnits präster som varnat för vad som komma skall. De ansvariga ska sökas högre upp i hierarkierna. De har inte sett om sitt hus (stift). De har uppträtt vänligt och administrerat flinkt. Men sedan?
De som talade allvar förklarades vara folkkyrkans fiender.
Dilemmat är bara att det är de som kallade sig folkkyrkans välgörare som inte brukade allvar och nu borde ställas till svars för sina underlåtenhetssynder.

Det är folkevangelisation som tarvas nu. Om det inte är för sent.


38 kommentarer:

 1. Hälleberga församling SKA ha en helt egen kyrkoherde.
  Hälleberga församling ska ha ett eget direktvalt kyrkoråd.
  Hälleberga församling kan och ska sköta sin ekonomi.
  Hälleberga församling ska alltså vara en representativ decentraliserad församling i enlighet med vad biskop Figge skrev i sin insändare i SmP nyligen.
  Gud i centrum. Tro, hopp och kärlek där vi sätter kärleken främst.
  Vi ska genomsyras av den samarbetsanda Paulus avser med sitt begrepp Synergoí.
  Låt nåden flöda...
  Ulf H Berggren, en gång hällebergare, städse hällebergare

  SvaraRadera
 2. Men bäste broder Dag, om inte sv"k" missionerat på 500 år, varför skulle den börja göra det nu? Kristendomen i Sverige överlevde tack vare frikyrkligheten. Gör undergången så smidig som möjligt i stället. /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Undrar då hur det kommer sig att högmässan i Mekane Yesus alltid innehåller psalmen Allena Gud i himmelrik?
   Frikyrkligheten kan i princip i beskyllas för något folkbildande före konventikelplakatets uoohävande på sent 1800-tal.

   Radera
 3. Svenska kyrkan har visst missionerat under senaste 500 år, såväl internt som utåt, och just dom kyrka dessutom, (till skillnad från många andra reformationskyrkor)vilket mången hör känner väl till. Att kristendomen i Sverige överlevde tack vare frikyrkligheten tror jag inte på. Snarare bidrog den till en polarisering som ledde till sekulariseringen. Tyvärr och ursäkta, alla frikyrkovänner! fML

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ge några exempel på sv"k"-mission inom Sverige. /John

   Radera
  2. John kan ju laesa romanen Stengrunden av Bo Giertz. Den kan ge nya insikter.
   Eller varfoer inte Laestadius memoarer?

   Radera
  3. Den inre missionen är ju församlingsarbete. Jag vet att präster vågade livet i ett tidvis mycket kyrkofientligt Stockholm (Thanks for nothing August Strindberg!) ungkyrkorörelsens satsning på att återvinna folket, Småkyrkorörelsen, ett antal organisationer med detta syfte. Dag kan säkert fylla på här. Så har vi de lågkyrkliga organisationerna som var missionsinriktade +/- inomkyrkligt: EFS, Bibeltrogna Vänner mfl.
   Så nog hardet missionerats, John! Probelmen man hade att ta i var, som följd av den statliga bindningen övermäktiga: ingenförsmling kunde bildas i städerna, där det verkligen behövts och man skulle ha kunnat dra in fotfolket i kyrkoråd och liknade. Men inga försmlingar i på landet ville läggas ner! Den skada denna tvångströja gjort är underskattad. En, ursäkta, miserabel prästutbildning i verkligheten religionskunskap, som demoraliserade prästkandidaterna och fortfarande felprogrammerar prästerkapet ( Äbp Jackelén, senast,som svarar som en religionshistoriker på trosfrågor) har lagt ytterligare en sten på en reedan stor börda. Lägg sedan en allmänt sekulär världsbild i offentligheten och sossarna som mal sönder det kyrkliga självmedvetandet och organistationen
   NU finns ju inte mycket specifikt kyrkligt kvar iden: Innehåll och form matchar inte, och likgiltighet och okunnighet om vad en kyrka är, accepteras som något naturligt för folk i ledande ställning. Undra på att det är som det är!

   Radera
  4. Tack för tänkvärt svar, Mikael! /John

   Radera
 4. John,

  -Är 6,2 miljoner människors kyrka på väg mot undergången? Det hade jag ingen aning om!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. 1) Ja.
   2) Det gläder mig att du äntligen ser det. Om vi inte ser att benet är brutet blir det aldrig gipsat.

   Radera
  2. Med ett gudstjänstdeltagande som understiger 1% av medlemskapet verkar det som att undergången redan inträffat och bland ruinerna ägnar man sig åt postkristen "folkreligion"!
   Antony

   Radera
  3. Men Bengt Olof!
   Nog måste du väl se att de 6,2 miljonerna är inte medlemmar i betydelsen bekännande kristna. Snarare är säkert omkring 50% av dem närmare bekännande ateister eller i bästa fall agnostiker. (se de statistiska undersökningar om folks religion som gjorts) Alltså bär inte dessa upp SvK som kyrka betraktat utan kan snarare bidra till dess undergång eller förvandling till ett allmänreligiöst synkretistiskt samfund.
   Det är ju de som bekänner sig till Kristus som bär en kyrka. Och dessa upplever idag ofta sig hårt trängda inom SvK.

   Radera
  4. LWÖ, somliga anser att en kyrka främst bärs av sin ekonomiska grund.
   Om inte staten är ekonomisk garant så är många medlemmar det.
   Vilken organisation har inte som huvudmålsättning att ha många medlemmar och en hög inkomst?

   Radera
  5. LWÖ,

   -Menar Du att människor inte är välkomna som medlemmar, om de inte samtidigt deltar i gudstjänsterna?
   I så fall hur många gudstjänster per år eller per månad?

   Kanske det trots allt är på sin plats att påminna dig om att medlemskap i Svenska kyrkan inte är förenat med gudtjänstplikt.
   Svenska kyrkan sorterar inte sina medlemmar i "vi och dom".

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Så här vid kyrkoårets slut kan det vara dags att vakna upp BOD!!!
   Arg kyrkomedlem

   Radera
 5. Jag kan åka långt för en gudstjänst. Men eftersom det känns som att Jesus har gått och bara lämnat en att göra-lista efter sig så är det ingen idé.

  I framtiden kanske prästen får köra runt istället. Jag har inte råd att bygga en kyrka, men det skulle kunna bli fint i växthuset, vackert illustrerat bland gåvorna tomater och vindruvor. Sedan kanske man kan kontraktera någon frigående präst med F-skatt. Två eller tre deltagare samlar jag lätt, eller Anden så klart - men jag sprider inbjudan - ihop. Får jag bara veta vad en präst tar i timmen så kan jag nog få det att gå ihop några gånger om året i alla fall. Går man ur Sveriges viktigaste samhällsaktör och sätter pengarna på ett gudstjänstkonto istället så blir det ekonomiskt lika. Dessa präster kunde ha ett nätverk; Pay and pray.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om du inte bor i "lappmarken" så kan det knappast vara mer än maximalt en timme till närmaste kyrka/kapell som tillhör den sanna Katolska och Apostoliska Kyrkan, där det firas mässa varje söndag. Välkommen!
   Antony

   Radera
  2. Minsann sann?
   Uffe H B

   Radera
  3. Från vissa platser på det småländska höglandet och annorstädes i Sydsverige är avståndet till närmaste katolska kyrka/kapell åtta timmar under den varma årstiden och ännu längre under den kalla, då man måste boka hotell.

   Katolska kyrkan i Sverige är inte för vanliga fattiga lantisar, utan för högavlönade som vill skrodera med sina internationella vanor och kontakter, och flyger som tättingar till Rom.

   Katolska kyrkan i Sverige är en märklig sammanslutning mellan invandrare från s.k. katolska länder och delar av det svenskfödda finfolket. Men det teologiska förfall, som vi nu upplever i Svenska kyrkan, borde ju Katolska kyrkan växa så att det finns ett katolskt kapell i varenda buske.

   Det finns massvis med övergivna missionshus på den svenska landsbygden. För att inte tala om alla medeltidskyrkor, som nära nog inte används utan bara står där och väntar på nya ägare'

   Av en kyrka, som kallar sig katolsk, kan man väl kräva att den åtminstone försöker vara allmännelig och inte bara ett slags frimureri för en bildad, högavlönad och bilägande elit.

   Radera
  4. Det är så klart besvärligt om man bor i "obygden" utan bil, men det måste väl gälla ytterst få individer?
   Antony

   Radera
 6. Hittade en intervju från 2014 med Antje. Intervjuaren frågade varför vi ska vara kristna, när alla vägar enligt Antje leder till Gud. Vet ni vad hon svarade? Svarade hon med ett Jesus-citat? Nej, hon svarade med att Dalai Lama har uppmanat oss i västerlandet att hålla fast vid vår kristna tro. Han hade sagt "Gräv där du står".

  SvaraRadera
 7. 10 myndiga män på samma gudstjänst.
  Det lär inte finnas på 20% av huvudgudstjänsterna inom SvK.
  Hur stor andel av huvudgudstjänsterna samlar 20 personer oavsett kön?

  SvaraRadera
 8. Dike
  Den som inte har en aning om någonting, är aningslös. Sov sött.

  SvaraRadera
  Svar
  1. LFL,

   -Och den som står svarslös i en sakdebatt brukar alltid beskylla sin åsiktsmotståndare för att vara aningslös.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 9. Alla Helgons Dag, den var ju fyndig.

  SvaraRadera
 10. Sveriges äldsta universitet låg i Greifswald. Universitetet ligger fortfarande i Greifswald, som dock inte längre ligger i Sverige. Den svenskfödde religionshistorikern Åke Ohlmarks, vars doktorsavhandling dock ogillades av en professor i historia vid Lunds universitet, var verksam vid universitet i Greifswald 1941 - 1945, där han mot slutet hade samarbetat med en "tysk-kristen" (?) kollega.

  1933, samma år som nazisterna tog makten i Tyskland hade Ohlmark i ett angrepp på vänster-akademikerna i Lund hyllat "den tyska handlingskraften". Han hade därefter undervisat i svenska vid universitetet i Tubingen under något år. där Antje Jackelén senare kom att läsa teologi, och därefter flyttat till Island, där han bl.a. har översatt isländska sagor till svenska.

  Som översättare har Ohlmarks beskyllts för "brister", men snarare har en översatt sina egna tolkningar av originaltexten än originialtexten. Detta kom att föra honom i en våldsam konflikt med familjen Tolkien, som kritiserade honom för hans översättning av Tolkiens Sagan om ringen.

  Ohlmarks torde med sin livliga fantasi och egna tolkningar av originaltexterna ha påverkat den idag allmänt rådande synen på fornnordisk religion i nationalchauvinistisk eller rentav nazistisk riktning.

  Den typ av tysk-nationalistisk "kristendom", som nazisterna med begränsad, men dock framgång, implementerade i de lutherska kyrkan i Tyskland, torde än i dag - och ännu mer under Jackeléns studietid i Tubingen har varit ett öppet och illa infekterat sår i den tyska kristna miljö, som Jackelén växte upp i.

  Det är lätt, när man tar avstånd från något, att gå till överdrift åt motsatt håll, samtidigt som man införlivar delar av det som man tar avstånd från.

  Ohlmarks är inte känd som organiserad nazist, och har troligen aldrig varit det. Han torde ha haft en god vän och beundrare i den svenska katoliken Sven Stolpe, som har beskyllts (med rätt eller orätt, vet jag ej) för högerextremism.

  Till Ohlmarks försvar för hans verksamhet i Greifswald under uppenbart nazstisk beskydd , har påståtts att han var något slags infiltratör för det officiella Sverige i Tredje riket.

  Vem vet? 25 är efter Tysklands återförening blir alltså den svenska ärkebiskopen hedersdoktor vid det gamla svenskuniversitetet i Greifswald, som har tjänat både nazistiska och kommunistiska herrar. För sina "anti-klerikala" insatser?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Under lång tid, fram till 40-talet, fanns det alltid svenska lärare vid universitetet i Greifsvald, inte minst i ämnet svenska språket, där universitetet var mån om att ha en god standard. Någon tid under 30-talet var sedermera riksantikvarien Sven B.F. Jansson , 'Run-Janne", lektor i svenska där. Om hans tid där berättas hur han på sofistikerade sätt markerade mot naziregimen.

   Ett exempel: Som andra lärare skulle han leda sina elever i exercis. Han införde då kommandot "Byt fot!" vilket innebar att man skulle ta ett dubbelsteg. Resultatet blev att hela gruppen med jämna mellanrum såg ut att halta. Effekten blev något annat än en trupp marscherande till strid.

   Radera
  2. Några skriver historia på sitt eget sätt. Greifwalds universitet bildades 1456. Greifswald var en del av Svenska Pommern 1648-1815. Uppsala universitet bildades 1477.Hur kan LFL få detta till att Greifswalds universitet var Sveriges äldsta?

   Radera
  3. Ntl brukar klaga på att de erövrade provinserna behandlas i de svenska historieböckerna som om de inte existerade före erövringen. Gör du nu inte själv samma fel? Universitet i Greifswald är äldre än svenskstyret i Pommern.

   Så enkelt är det.

   Radera
 11. Jag väntar fortfarande, inte minst från herr Liljeström, på konkreta exempel på att sv"k" bedrivit mission inom Sverige i avsikt att omvända människor till kristendomen. För mig ter sig påståendet som en logisk kullerbytta eftersom ju alla dess "medlemmar" fram till 1996 var kollektivanslutna. /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Under de tre senaste ärkebiskoparna har SvK bedrivit intensiv mission för att omvända människor från kristendomen.

   Radera
 12. John,

  även om du är minst sagt burdus i en del av dina påståenden och politiskt framhåller åsikter som jag i bästa fall nöjer mig med att beteckna som naiva läser jag ändock med omsorg dina inlägg då där finns mycket jag dels sympatiserar med, håller med , dels sådant som jag kanske inte direkt delar men ser som mödan värt att fundera över,kanske kommentera.

  Alltnog, vad det gäller missionering inom landet är jag enig i att det knappast förekommit sedan Sverige kristnades. Det har varit självklart att är man svensk är man kristen och inskriven i dåvarande Statskyrka. (Någon religionsfrihet hade vi inte förrän en bit in på femtiotalet).

  Kyrkan inom landet ägnade sig åt att bevara tron, undervisa in0m och om tron. Vackert så?

  Däremot mission utom landet, den är i praktiken slut .Man har klart uttalat att man ser missionering inom andra länder som ett ingrepp i, inblandning i dessa länders självbestämmande.

  Jag själv beklagar denna åsikt då den går helt emot missionsbefallningen samtidigt som jag tröstar mig med att som situationen nu är inom SVeK har de inget att missionera om.

  Synkretism och heresi leder inte till Kristus.

  De som ifrågasätter mina påståenden ovan bör betänka att jag inte ifrågasätter att SvK ,kanske tom SVeK i enstaka fall lyckats få ngn ateist / agnostiker att bekänna sig som kristen. Då bör man minnas att dessa ateister / agnostiker redan var medlemmar inom SvK resp. SVeK ,kanske också att de flesta blev det pga enskilda prästers exempel och inte genom SvK resp SVeK´s monumentala "storslagenhet" i att undvika de svåra frågorna..

  //HH

  SvaraRadera
 13. HH,

  -Läser Du bara texter som Du åsiktsmässigt delar eller sympatiserar med?
  Ett litet råd: det är nyttigare för Dig att också läsa texter, som inte faller Dig i smaken.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så lyder Dikes råd! Bengt Olof, vi tackar dig! /John

   Radera
 14. NTL,

  Detta med "Sveriges äldsta". Det är väl där som i flera andra fall hur vi ser på tidsaspekten. Man brukar t ex vanligen påstå att Sverige "bara" har ett officiellt helgon. Andra hävdar dock med emfas att vi har två, båda kvinnor. Den andra skulle då vara en som var bosatt i Finland men på den tid då Finland var en del av Sverige.

  Liknande t ex med Lunds domkyrka. Den sägs ofta vara Sveriges äldsta och visst-nu är den svensk men när den grundades var den dansk.I svensk ägo är den alltså långt ifrån Sveriges äldsta.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja,så sant om Lunds domkyrka! Du ser hur indoktrinerade och försvenskade vi är i de gamla danskbygderna! Det har jag aldrig tänkt på. Och jag var 60 år innan jag förstod att Gustav Vasa aldrig hade varit "min" kung. Man har verkligen lyckats med försvenskningen här!

   Radera
  2. Fast nu är ju skillnaden att Greifswald inte längre är i svensk ägo!Fast det har kanske LFL inte upptäckt?

   Radera