måndag 16 januari 2017

Alvesta nästa!

Det fortbildas i hbtq-frågor i Alvesta. Det är ändå inte det mest intressanta i reportaget Kyrkans Tidning försåg sin förväntansfulla läsekrets med.

Inte ens det faktum att ett stort arbetslag, 24 personer, lägger arbetstid, fem samlingar, på att studera denna fråga och att detta studium är prototypen till vad alla ska få vara med om, är det jag stannar för. Det kunde annars finnas goda skäl att både diskutera prioriteringar och tidsanvändning - eller för att säga det enkelt: vad allt kostar.

Kan det intressanta vara att Ekho Västsveriges enkät besvarades av "knappt tjugo procent" och att de ortodoxa och katolska församlingarna inte svarade alls?  Det är väl intressant att denna stora och viktiga fråga tydligen inte uppfattas vara så stor och viktig. Men jag fastnade för det andra, de små informationerna.

Kyrkoherden vet vad det är att känna sig diskriminerad.
Hon besökte ihop med kontraktsprosten/ förre kyrkoherden i Alvesta och en kollega grannförsamlingen, där präster tog emot. De var tydligen många för "alla" var män. Vi ger kyrkoherden ordet:
- Det som hände chockade mig och känns fortfarande märkligt när jag talar om det. När vi kom dit, sträckte jag fram handen för att hälsa, men i stället för att ta min hand, vände de bort blicken och hälsade på mannen bakom mig."

Nog vore det av intresse att få veta vad detta kan ha varit.
Diskriminering eller ryggmärgsreflex att först hälsa på kontraktsprosten när han kommer?
Vad var det för samling? Kontraktskonvent? Varför åks det annars till grannförsamlingen?
Märkte kontraktsprosten diskrimineringen och vilka var de diskriminerande prästerna?
Här blir frågorna många.
Men kan inte kvinnor särbehandlas och inte mötas med respekt? Jo, jag vet det väl. Morsan var provinsialläkare och hennes erfarenheter var på många sätt familjens, förstås. Missöden händer också i sällskapslivet som annorstädes, det vet jag. Är det just därför jag blir så frågande inför den historia som berättas? Men det spelar inte så stor roll hur det var. Nu har kyrkoherden skapat intrycket av diskriminering och fört det ut i kyrkolivet. Kan någon som var med kommentera här?

Nu har situationen i Alvesta förändrats även om kyrkoherden inte på något sätt vill recensera sin företrädare. Det är självfallet också en recension. Kyrkoherden har format sitt lag som hon vill ha det. Nu blir jag intresserad. Här har vi pastoratet som kyrkoherdens lilla firma. Vad har hänt? Kyrkoherden igen:
- Nu när vi skapat ett klimat som präglas av oss, funderar vi mycket kring inkludering och bemötande."

Nog är det intressant.
"Oss-et" är tre kvinnliga och skapande präster. Vilken syn på församling och arbetslag i stort ligger bakom denna replik? Vart tog de förtroendevalda vägen (jag skojar inte! DS)? Och innefattar inte repliken en recension av något som var tidigare och var annorlunda? Man ska läsa Kyrkans Tidning uppmärksamt även om jag lärt mig av Sartre att man inte ska säga "man", - "l' on". Det begreppet innefattar alla men egentligen ingen, nämligen.

Nu förmår kyrkoherden hantera frågan om vigsel av samkönade. Hon känner utifrån inledningen till skapelseberättelsen att hon har teologiskt på fötterna för sin syn. Står det något särskilt om äktenskapet i inledningen till det som kallas skapelseberättelse?
Mitt minne sviker mig.

Morsan har nog för den delen fördärvat mig.
Om jag sagt att jag kände att jag hade nog kunskap på fötterna, hade hon antagligen blivit förvånad om jag haft så föga sakmaterial. Läkare är lite petiga med at vilja prata om vad saken gäller. Jag tror att det grundläggande är bra. För patienterna, alltså. Så hur är äktenskapet tänkt av Gud när Gud uppenbart skapat människan till man och kvinna?
För kyrkoherden i Alvesta räcker det med inledningen till skapelseberättelsen. Jag läser sålunda: "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord." Här är inledningen? Hur kan den ge något att ha på fötterna? Sedan handlar det om växter och djur och så människan, skapad som man och kvinna. Det måste till ett rikt känsloliv för att känna att detta räcker som teologi för den egna synen på vigsel av samkönade par, det må jag säga.

Kyrkoherden har varit kyrkoherde i 1 1/2 år. Nu skulle ju inte företrädaren recenseras, men vi lämnar ordet till kyrkoherden igen:
- Från konservativa män till oss kvinnor som alla går klädda i kaftaner först bland Svenska kyrkans representanter i Växjö Pride och hissar Prideflaggan hela veckan, har resan varit lång. Men vi är en bit på väg för att göra kyrkan till en plats där alla känner sig välkomna. Jag är så glad att vi nått hit.

Lång resa? Så långt är det inte mellan Alvesta och Växjö och det går tåg så att man kan gå i tåg. I tid måste utvecklingen sägas ha gått fort om det bara är 18 månader sedan de där konservativa männen.
Jag fann reportaget vara precis vad en bildningstörstande behöver. Så läste jag noga också.

Om jag bott i Alvesta, hade jag haft stora problem med att min kyrkoavgift skulle hamna där.
Ju mer inkluderande kyrkoherden blir, desto mer exkluderad blir jag.
Inte för att jag skulle känna mig exkluderad utan för att jag helt objektivt skulle vara det. Förutsatt naturligtvis att jag fortsatt vill vara inkluderad i Kyrkans tro, den tro som en gång för alla anförtrotts de heliga. Annars inte.
Så vad gör de som lärt sig något annat under kontraktsprostarna Larssons och Alexanderssons predikstolar?
Att kyrkoherden i Alvesta och jag står i någon andlig gemenskap förmår jag inte uppfatta.
Hon sitter förresten med i kyrkohandboksarbetet.39 kommentarer:

 1. -En sågning jäms med fotknölarna! ler Rickard från Rickomberga beundrande.

  -Men skall inte präster va snälla? försöker Svanslösingen lite trevande.

  -Kristendom är inget annat än att vi ska va snälla mot varann, avgör ex cathedra Bull, min teologiske sekreterare med hela tyngden av sina just påbörjade forskningsstudier i kristendomens idéhistoria vid Theologicum.

  -Och inkluderande. Glöm inte det! tillfogar Bill, min kommunikatör som alltid.


  "Blir man trött, eller blir man bara trött?" tänker jag med Bloggaren.

  Nu drar jag till Ansgars och ser om dörren står öppen till nån korridor med välfyllda kylskåp och snälla studenter med hjärta för en oledsagad nioåring. Eller var det elva?

  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
 2. Nej, man frågar sig verkligen för vad man betalar kyrkoavgift.

  Den senare Stalin var klok. Han lät den ryska kyrkan hållas, rent av stödde han den. Under EN förutsättning: Att den skötte sitt, d v s liturgin och bönen. Politiken, den skötte Stalin och Partiet bäst, ansåg diktatorn.

  Kanske, mera skämtsamt sagt, skulle Svenska Kyrkan behöva en Stalin för att förhindra medlemsbortdrivande utsvävningar i åsiktsträsket?

  GR

  SvaraRadera
 3. Den stora viktiga frågan som någon gång måste diskuteras och skall göras med det snaraste är VARFÖR vi överhuvudtaget skall vara medlemmar i Svenska kyrkan. Varför finns den? De flesta som är med och varit med för det är en mängd medlemmar som redan lämnat och lämnar i stora skaror har förmodligen ställt sig samma fråga.

  I år är det kyrkoval och över det valet stannar en del för att rösta bort en ledning som inte är vare sig någon ledning för en kyrka eller för en svensk kyrka.

  En ärkebiskop och en statsminister som i symbios med varandra använder sig av Koranen en annan religions text översatt till svenska så att folk skall tro det är text från Bibeln har ingenting med en Svensk kyrka att göra. Och då är ju frågan vad medlemmarna har att göra där?

  I dagarna fick jag veta att en moske skulle byggas i Alvesta. Sedan när blev Sverige muslimskt och svenskarna muslimer? Det är inget som har med religionsfrihet att göra.

  SvaraRadera
 4. Arma samfund, som bokstavligen gått i säng med tidens trender särskilt vår tids nihilistiska och hedonistiska ideal!
  Antony

  SvaraRadera
 5. Förutom att det alltid är intressant att läsa vad Dag skriver, måste jag få sagt att jag, inte minst därför att jag har varit informationssekreterare (det hette inte 'kommunikationsdirektör' på den tiden), är djupt imponerad av Dags förmåga att sätta goda rubriker till sin bloggposter!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Instämmer! Vilken variationsrikedom i alla dessa lakonismer!

   Radera
 6. Minns jag fel att Bredaryd var en pilotförsamling också? Det var stora trumman för den stolte kyrkoherden där för något år sedan. Men han har dragit snabbare än sin egen skugga och det är väldigt, väldigt tyst?

  SvaraRadera
 7. Jag blev irriterad, när jag läste att ARBETSLAGET, genom dessa studier kommit varandra närmare!!! Hur skulle det vara om man försökte NÅ UT! till församlingsbor, som betalar skatt. Att de aldrig lär sig någonting. Jag är inte ett dugg förvånad över tomma kyrkbänkar.
  Var är prästen? Diakonen? etc. Svar: De sitter på sammanträden eller så "konfererar" de --- om de inte är på "studieresa" såklart!!!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. "En kyrka som aldrig missionerar kretsar till slut bara kring sig själv och sina egna problem och blir en navelskådarkyrka". (Kardinal Kurt Koch 2013) /John

   Radera
  2. Ibland verkar präster nästan vara fiktiva. Man ser dem i lokalpressen, på Facebook och i kommunala sammanhang där de leende står och är relevanta ihop med något kommunalråd eller sätter någon spade i jorden ihop med någon tillväxtstrateg. Om man däremot vill prata om Gud så är de puts väck. Jag tror de är rädda efter Uppdrag Granskning och helst inte vill utsätta sig för samtal. Look busy, liksom.

   Radera
  3. Antalet besökare har ökat rejält i Alvesta senaste åren

   Radera
 8. 18 månader kan uppfattas som kört tid men är ändå tillräckligt för att se tydliga riktningar i statistik. Frågan är då hur t.ex. besöksstatistiken för pastoratets gudstjänster har utvecklats?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Besökarna har ökat

   Radera
  2. Antalet besökare har ökar rejält i Alvesta de senaste åren

   Radera
 9. Ev rättelse?
  För en stund sedan skrev jag att jag ville minnas att det tredje pilotprojektet låg i Bredaryd. Men det kan väl inte stämma? I så fall skulle ju alla tre församlingarna som testkör det här ligga i Växjö stift?
  De ligger för nära varandra geografiskt för att ge en bild av Sverige. Det är inte jättelångt mellan Bredaryd och Alvesta. Båda är mindre småländska orter med allt vad det innebär.

  SvaraRadera
 10. Hur inkluderande den nye kyrkoherden är visar sig nog snart i gudstjänstatatistik och medlemsutveckling.
  Väck mig när det blivit positiva trender i någondera.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alvestas "herde" är ännu ett exempel på hur Svky domineras av känslostyrda kärringar, kvinnliga som manliga!
   Antony

   Radera
  2. Du kan vakna nu. Antalet besökare har ökat rejält senaste åren i Alvesta

   Radera
 11. Broder Dags inlägg beskriver inte bara det på sina håll genusmässigt tvivelaktiga beteendet att kvinnor, likt transpersoner, klär sig i manliga kaftaner. Den illustrerar även på ett tydligt sätt den språkliga problematiken kring benämningen av sv"k":s funktionärer. Eftersom begreppet präst innerst inne står för en liturgisk Kristus-representerande funktion kan med den utgångspunkten en kvinna aldrig kallas präst eftersom Kristus var en man. Att ordningen ändå administrativt införts i sv"k" förändrar härvidlag ingenting i sak. Rimligen kan en kvinna i en sådan otillbörlig funktion betecknas prästinna eftersom sådana i bibeln omnämns som utförare av enklare kultiska uppgifter av en annan grad än de dåtida prästernas. Med tanke på den frekventa användningen av femininformen emerita måste det ses som helt språkligt korrekt att då även tala om präst och prästinna. Att sedan de protestantiska samfunden inte längre har kvar vigningens sakrament som grund för sina "vigningar" problematiserar givetvis bilden i ännu högre utsträckning. /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det jag reagerad på var att man faktiskt har på sig kaftaner. När har präster kaftaner nuförtiden, annat än när de går i pridetåg? Förresten sätter jag 50 kr på att senast nästa års pridetågssäsong kommer innehålla en s.k. regnbågskaftan, dvs. en kaftan i sex färger som anspelar på en regnbåge.

   /Sune

   Radera
  2. Tillfället definierar nivån på hur uppklädda nomenklaturan är, och ingenting i det postkristna samfundet kan väl vara viktigare än att stilla runt i hedonistiska karnevaler!
   Antony

   Radera
  3. "studsa runt"...

   Radera
  4. Var det inte en sådan som Josef fick av Jakob, som bröderna blev skinnsjuka av?

   Radera
 12. Broder Dags inlägg tar inte bara upp det på sina håll genusmässigt ifrågasatta beteendet att kvinnor, i likhet med transpersoner, klär ut sig i manliga kaftaner. Det illustrerar även väl den språkliga förvirringen kring benämningen av sv"k":s funktionärer. Eftersom begreppet präst innerst inne står för en liturgisk Kristus-representerande funktion kan med den utgångspunkten en kvinna aldrig betraktas som präst eftersom Kristus var man. Det skulle i så fall innebära en liturgisk mycket olycklig komplikation som inte bara reducerar bilden av Kristus utan även öppnar en avgrund för helt förvrängda identiteter som ”livgiverska” och ”moder”. Att ordningen ändå administrativt införts i sv"k" förändrar ingenting i sak, detta faktum bara tydliggör och bekräftar konflikten. Möjligen skulle en kvinna i en sådan otillbörlig funktion kunna betecknas prästinna efter förebild av de i bibeln omnämnda prästinnorna som utförde enklare kultiska uppgifter av en helt annan art än prästerna. Med tanke på den frekventa användningen av femininformen emerita måste det även ses som helt språkligt korrekt att tala om präst och prästinna. Att de protestantiska samfunden inte längre har kvar vigningens sakrament problematiserar bilden i hög utsträckning men det är en annan diskussion. /John

  SvaraRadera
 13. Där tron går ut blir det bara åsikter kvar. Och åsikter kan man komma långt med. Åtminstone när de sammanfaller med makten. Men det var inte åsikter Herren bad om utan tro och efterföljelse.

  SvaraRadera
 14. Intressant är också att notera hur snabbt en kyrkoherde (som dock även tidigare verkat i pastoratet, fast inte i chefsposition) kan förändra dess teologiska inriktning, och att Alexandersson - av artighet? - inte verkar ha gjort något för att påtala eller t.o.m. förhindra utvecklingen; han tycks hålla god min eller t.o.m. vara stolt över att ha coachat fram sin efterträderska. (En vill ju inte verka misogyn). Funderar lite hur det går i vårt pastorat om ett par år när herden lägger ner staven...

  SvaraRadera
 15. I skapelseberättelsens inledning -- "Och jorden var öde och tom", kanske?

  SvaraRadera
 16. Alphadeltagaren,

  Huruvida Bredaryd deltar i ngt speciellt hbtq-projekt eller inte vet jag inte. Jag roade mig med att gå in på deras hemsida, där stod ,åtminstone fann jag inget vid en snabb ögning av texten något om detta. Det jag fastnade för var en ganska lång drapa som handlade om varför man skulle stanna kvar som medlem. En drapa i sju punkter där man lyckades med "konststycket" att inte ngn gång nämna Jesus. I sista punkten nämndes Gud men det var en opersonlig sådan och samtidigt poängterades att det var oväsentligt vad man trodde...

  Min spontana reaktion var att dessa sju punkter lika gärna kunde använts som argument för att gå med i Rotary eller ngt annat humanitärt sällskap. OK-Rotary kanske inte argumenterar / lockar med konserter och barnpassning inte heller konfirmation. Å andra sidan varför tala om konfirmation om man samtidigt poängterar att den personliga tron är oväsentlig?

  Sedan måste man få ställa sig undrande över vad konfirmationsundervisningen egentligen ger dagens ungdom.Visst känner jag ännu präster som kämpar med att ge relevant kunskap om den kristna tron till konfirmander mot detta skall dock ställas alla dessa konfirmandläger som mest tycks handla om att ha trevligt och där "tråkiga(?) saker som vad den kristna tron lär och förväntar sig av den kristne förbigås med tystnad eller om de nämns av någon "obstinat(?)" konfirmand enbart bortförklaras med att de inte gäller i vår upplysta värld?

  Man måste vara andligt blind för att inte se att "folkkyrkan" sprider en annan lära än den Kyrka Jesus grundade och uppdrog åt sina apostlar att förkunna och vars lära skulle bevaras -inte förändras genom tiderna.

  Det som framförallt kanske en Luther påpekade. Inget KM har rätt att gå emot skriften. När den så gör har den gått vilse. Något som har skett gång på gång.Det mest frekventa nu tycks vara att man anser sig ha rätt att gå emot skriften och att avskaffa synden genom att helt enkelt förklara att den inte existerar.

  Bekvämt föralldel men lögnaktigt och inte i överensstämmelse med ngn kyrka som säger sig vara apostolisk.

  I "vårt" eget SVeK har man -mot Luthers intentioner lagt till en gummiparagraf som ålägger dess präster att utöver sina egentliga prästlöften också lyda ...annat av KM beslutat.

  Ett horribelt tillägg som ofta innebär att detta annat kommer i konflikt med de egentliga prästlöftena de som talar om att efter bästa förmåga rent och klart -i tid och otid(?) förkunna Guds ord utan att lägga till eller dra ifrån.

  Ja , jag citerar inte ordagrannt men hoppas jag fått med andemeningen korrrekt. Den som anser mig ha fel får gärna visa vari felet ligger.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kyrkoherden med make har figurerat friskt i media. Tills han plötsligt bara försvann. Innan dess hann han med att introducera chi gong. Jesus har inte nämnts så ofta, däremot har det varit ett antal "hemma hos-reportage" hos det här paret".

   Radera
  2. Bredaryd verkar m.a.o. vara en typisk Svkys församling, där man ägnar sig åt den nya religionen!
   Antony

   Radera
  3. HH
   Angående Bredaryd.

   Jag mindes rätt, ser jag. Kyrkoherden "ville röra om i grytan" och den obligatoriska kängan mot Edgarsson fanns med eftersom det var fullt tillåtet att sparka på honom. Det konstiga med Bredaryd är att det var pukor och trumpeter när församlingen skulle certifieras, och media rapporterade. Sedan försvinner kyrkoherden och INGEN säger någonting. Varken om honom eller om certifieringen. Någon uppsägningstid verkar han inte heller ha haft. Han är bara borta.

   Vad hände? Vitsen med pilotprojekt är att väl att utvärdera idén och här kan det ju inte ha gått så bra? Vilken analys görs av det? Och medieintresset? Är det inte intressant när det visar sig inte fungera? Vill man inte höra då, om det inte går den väg man vill? Och om det bara är tre projekt på gång och ett nästan omgående faller, så kanske man inte ska lägga pengar på det? Och då avsätts inte pengar ... För projekt ska väl inte vara avhängiga av EN person? Det handlade ju om att människor skulle känna sig välkomna och inkluderade?

   http://www.vn.se/article/bredaryds-pastorat-ska-hbtq-certifieras/

   http://www.vn.se/article/de-har-hittat-sitt-paradis/

   http://www.vn.se/article/qigong-utovas-utanfor-kyrka/

   Radera
  4. Tack, Alphadeltagaren för artiklarna ur VN! I det lilla ser man det stora.

   Det värsta blir väl, att trots utträdesvågen kan säkert dagens personal få ut sina löner och pensioner, långt efter det att kyrkan helt tömts på gudstjänstfirande församlingar.

   Det blir många år av HBQT, utbildning, aktiviteter, resor, och godhetsposerande det.

   /smun

   Radera
  5. Sparkandet på Edgarsson var det som fick mig att komma ihåg detta. Nu tycker jag dessutom att det är högst märkligt att allt har tystnat. Är inte församlingen välkomnande längre nu?

   Har Bredaryd hoppat av projektet helt? Inget kan väl vara en enmannashow? Eller kan det det? Och vilka slutsater kan man dra av det i så fall? Och har man fortfarande chi gong?
   Radera
  6. Är det inte tveksamt om det finns särskilt många homosexuella än mindre transsexuella i Bredaryd.

   Radera
 17. Det är anmärkningsvärt att när nu kvinnor gjort inträde i Svenska kyrkan på betydande positioner som t o m högste chef – ärkesbiskop – helt negligerar kvinnors idag av charlataner så skamligt nedvärderade position som människa och likvärdig mannen, som därtill ökat och i stället ägnar sig åt det som idag är populärast och ger poäng i den globala karriärstegen, och inte det som är viktigast. Dessa kvinnor borde skämmas. Redan på 1100-talet värnade folket och männen om kvinnorna. Så långt har man kunnat spåra kvinnofriden i dokument men det var äldre än så. I just Wärend var kvinnor jämställda med man enligt Tiohäradslagen. Så det blir dubbelskam för Svenska kyrkan i Värend.

  Edsöreslagar kan spåras tillbaka till 1100-talets slut med kvinnofrid bl a. De s k fridslagarna.

  https://ledarsidorna.se/notis/9589/

  https://ledarsidorna.se/notis/9664/

  https://ledarsidorna.se/2017/01/ratt-statistik-skyddar-offer-och-framtida-garningsma

  De kvinnliga prästerna med ärkebiskopen i spetsen borde ägna sig åt något helt annat än åt fjantigheter som HBTQ-kurser eller andra religioner. Svenska kyrkan krackelerar och faller i bitar och kyrkans folk bryr sig inte. Svenska kyrkan behöver i sanning en ny Jesus som kan slänga ut patrasket och månglarna ur templet!

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://www.kyrkanstidning.se/debatt/satsa-pa-konservativ-kristendom

   Men det är nog ganska långt gånget redan.


   PP

   Radera
 18. Intressanta inlägg och antagandenfrån folk som inte har fakta. I Alvesta har antalet gudstjänstbesökare ökat med flera tusen på senare år. I Gudstjänsterna talas mycket om Gud och Jesus hans enfödde son. Så vad grundar ni era uttalanden på? Berätta gärna tydligt varifrån ni fått er "informstion" om tomma stolar. Dessutom är kyrkorådet engagerade i Regnbågsprojektet både i beslut och utbildning. Inte många rätt i kommentarerna ovan.

  SvaraRadera
 19. Anonym 11:26

  Jag vet inget om Alvesta och har inte heller med en enda stavelse kommenterat denna ort. Dock efter att ha läst ditt inlägg undrar jag nog litet...

  Alltså, vad baseras påståendet om en ökning på flera tusen? Har ni inräknat konserter i statistiken och då ökat dessa?

  Satsat på Jippon? När Gardell fick utbreda sig i Göteborgs domkyrka så torde Gudstjänststatistiken det året ha fördubblats. Även då nämndes Gud och Jesus men inte var det ngn apostolisk lära som presenterades -lika lite som när en viss Spock fick utbreda sig i en annan domkyrka.

  Har ni lagt ner /minskat "öppettiderna?" i grannkyrkorna så att kvar just är Alvesta?

  På nära håll har jag noterat hur en kyrka i min närhet en tid, efter startat ett antal jippon kunde glädja sig åt en ökad statistik. Tyvärr det varade bara ngr år, de nyfikna tröttnade snabbt och kyrkfolket fann andra kyrkor att besöka. Kyrkor som inte ägnade sig åt jippon och med präster som envist fortsatte med att verka som VDM:er och inte lekledare.

  JAg påstr inte att Ni i Alvesta har agerat lekledare och anpasslingar. Det skulle vara glädjande om ökningen berodde på att ni dragit kyrkfolk men det är svårt att tro med tanke på utvecklingen rent generellt och med vetskap om vilka som väljs till biskopar och kyrkoherdar- vet att de i vart fall inte är apologeter och inte känner sig bundna till varken skriften, apostolicum eller bekännelsen. Sådana meriter innebär direkt "obehörighetsförklaring"

  //HH

  SvaraRadera
 20. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera