tisdag 10 januari 2017

I Smålandskomposten

Jag har under många år av min levnad inhämtat visdom från Smålandsposten och jag har under alla dessa år haft personligt nöje av min mosters benämning "Smålandskomposten". Hon var ordglad. "Under veckans lopp" blev "under loppans veck" och "nu ska det bli efterrätt om jag tänker efter rätt" annat att inte just nu återge. Hon var min lärare i småskolan, fast det hette lärarinna förstås.

Tillbaka till SmP.
Smålandskomposten publicerade någon gång på 1960-talet en enkät, där kända lokala skulle säga vad som för dem var påskens högtidsstund. Biskopen David Lindquist förtäljde att det var äggmålande och äggätande som var viktigt och en högtidsstund i familjen. Allmogen kunde kanske uppfatta detta som folkligt och trevligt. I Långasjö prästgård väckte svaret häpnad. Där tänktes nog att Jesu död och uppståndelse hörde till påskens omistliga. Händelser ungefär 55 år tillbaka i tiden bildar bakgrund till mycket annat som händer nu när Smålandsposten har motsvarande enkät om år 2017.

Modéus II besvarade frågor tillsammans med andra prominenser. Prominsenser betyder halvkändisar i Växjö, fotbollsfolk i 19-årsåldern och så.
Jag tror det är bäst att jag  återger både frågor och svar.
Det hela är informationsbärande. Ordet går till Modéus II.

1. Vad vill du ska hända under 2017?
Att världspolitiken utvecklas på ett sätt som gynnar fred, solidaritet och skapelsens överlevnad. Att våra politiker fattar beslut som skapar ett bra liv åt alla. Att kyrkans arbete utvecklas positivt. Att människor jag älskar har ett meningsfullt liv. Att jag får leva.

Önskar Modéus II sålunda endast dem han älskar ett meningsfullt liv? Så står det i svaret. Man kan bli bekymrad. Finns i övrigt något enda önskemål som avslöjar att det är en biskop som svarar och finns i något svar något att ta avstamp från och säga emot eller består svaret av idel truismer? Modéus II vill leva. Nå, men hur tänker han om Jesus, som lovat komma tillbaka. Är 2017 ett olämpligt år för detta. Och vad med det försämrade säkerhetsläget i vårt närområde?
Vi går vidare.

2. Vem önskar du ett bättre 2017 än 2016?
De människor som har flytt krig, terror och fattigdom för att söka sin trygghet och en framtid i vårt land.

Flyktingar och migranter lika.
Då är det faktiskt ett problem som vi bör aktualisera. Det finns ett självklart kristet ansvar att hjälpa flyktingar men inte ett självklart kristet svar på migrationsfrågorna.
Det är inte okristet att uppfatta att staten och jag har ett avtal. Jag betalar skatt och staten återför det jag betalt i fördelar för mig. Pension mm. Det räcker till oss som är med, för så är det konstruerat. Om det ska räcka till fler, bör den saken öppet diskuteras. Inga svar är då självklara utan komplicerade. Har jag över huvud taget rätt att fördela det gemensamma till andra och låta barnbarnen ta notan? Skulle det kunna tänkas att kyrkoledningen kunde bistå med grundläggande fakta i frågor som är så svåra som migrationsfrågorna och vårt ansvar för dem?

3. Vem borde skärpa till sig under 2017?
Den som alltid sätter sig själv före andra.

Den kritiske läsaren undrar förstås vem denna person är. Själv undrar jag om svaret är djupsinnigt eller banalt. Eller är frågan helt enkelt dum?
Om Modéus II avser att ställa en skriftefråga, är risken att den alltid kommer att träffa de andra.
Jag redovisar, som ni märker, mest min undran. Men min moster kanske kan komma till hjälp. Hon berättade sedelärande om Trollet Egoist. Är Modéus II helt enkelt på jakt efter trollet?
IT-företagren Björn Sundeby, som är lokalt känd men inte 19 år och inte fotbollspelare, avvisar denna fråga och påstår att alla har ett ansvar att skapa nytta för varandra. Var inte detta ett bättre svar?

4. Vilken blir din största utmaning under 2017?
Att hålla fast vid ambitionen att ge röst åt dem som är svagast. Att hjälpa andra att bevara hoppet, skapa framtidstro bland alla som vill kyrkans bästa och att ta hand om mig själv så att jag har kraft att finnas till för andra.

Fler än den kritiske läsaren kanske undrar vad det där med Jesus och evangeliet tog vägen.
Här är det Modéus II som håller fast, som ska hjälpa andra och som ska ta hand om sig själv.
Man kunde tänka sig att en biskop skulle ge röst åt evangeliet, säga något om Jesus som möter från framtiden också, ett par ord om bönen och dra till med en kort bekännelse att utan Guds gode Ande blir det inget av något. För hur eller hur är det inte ens stiftschefer som skapar framtidstro, om jag fattat saken rätt. Om så vore, varför då inskränka framtidstron till "alla som vill kyrkans bästa"? Varför inte de andra också?

Det där med att han ska ha kraft för att finnas till för andra var en knepig sats att utslunga offentligt. Det finns omedelbart människor som uppfattar att folk i den kyrkliga ledningen alls inte bryr sig om dem och deras problem. Nog är detta en utmaning. Men borde inte Modéus II då tydligt markera för sig själv vad det är att bottna i nåden och att just detta är utmaning nog? Den lösa funderingen bottnar förstås i frågan om biskopar i vår episkopala kyrka inte vardagsvis för de flesta ter sig som rätt umbärliga. I vart fall om man läser hur de svarar på enkäter. Det verkar mest vara jag som engagerar mig. Gott så, kan man tycka.

I största allmänhet tror jag dock att enkäter av det här slaget är bäst att undvika. De sätter bara myror i huvudet på människor. Och säger ibland mer än man vill att folk ska höra en säga?

19 kommentarer:

 1. En Moderad biskop i Wexiö
  sa, jag tar hjälp av mitt trollspö
  Över syndflodens älv
  skuttar jag själv
  och skippar Guds telefonkö.

  Nåja.
  Ibland tar sig ordglädjen underliga former...
  Anyway, God bless the BloggerDay!

  SvaraRadera
 2. Under Fredrik Modeus komminister -och kyrkoherdetid i Helgeands i Lund var jag en flitig besökare i "hans kyrka". Men det skavde lite i kyrkbänken. Samlingen av dåvarande Folkpartister blev allt större. Fredrik gillade jag. Men Folkpartister?!
  Enkäten i SmP antyder att jag till Antjes efterträdare för ett par dagar sedan förespråkade en folkpartist, nu kallad liberal.
  Det finns tydligen något utöver nåden...
  Ulf H Berggren Lund Hälleberga

  SvaraRadera
  Svar
  1. II
   Fredrik är en av de fjorderton.Det finns en hel del gott att säga om dagens biskopar i deras egenskap i det att de har människovärde-lite olika men ändå. Ofta har de gjort bra ifrån sig som församlingspräster.
   MEN OCH ABER
   Dagens biskopar i Svenska Kyrkan tenderar mer och mer att agera som än är det företagsledare än är det politiker. Hur ofta framhöll inte just Fredrik Modeus att vi i kyrkan inte är en åsiktsgemenskap utan fastmer en trosgemenskap.
   Det skimrar lite öc över dom som trivs i offentlighetens ljus.Men att vara där är inget självändamål. Jag saknar mer än ofta det kristna när biskoparna gör sig offentliga med eller utan hjälp av alla dessa kommunikatörer.
   Jag vill varna Antje och kompani :akta er för att bli enkätiserade...
   Ulf H Berggren Lund Hälleberga

   Radera
  2. Vat betüder "öc"? Tack.

   Radera
  3. Mitt pekfingers metaforik blir inte ens jag klar över...
   -u-

   Radera
 3. Även om bloggaren antyder att han skulle tacka nej, så kan man undra varför inte en helkändis som han själv tillfrågas.
  Canutus Hahn

  SvaraRadera
 4. Dimbildningarna i människors hjärnor är nödvändiga sublimat av deras materiella, empiriskt konstaterbara och till materiella förutsättningar knutna livsprocesser. Moralen,religionen,metafysiken och den övriga ideologin samt de medvetandeformer som svarar mot dessa behåller inte sitt sken av självständighet utan förändras med de föränderliga livsbetingelserna. Det är alltså inte medvetandet som bestämmer livet utan livet som bestämmer medvetandet. En sanning som i sin klara tydlighet sattes på pränt av Karl Marx i Deutsche Ideologie (1845).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att det omvända ofta gäller, d v s att anden/dimbildningarna förändrar livsbetingelserna, ser vi inte minst i exemplet marxismens historia!

   PP

   Radera
 5. Det har väl med "beröringsskräcken" att göra. ,det skulle nog bli för mycket Gud i DS:s svar.
  Stig Walldin

  SvaraRadera
 6. Det skulle nog inte passa tidningsläsarna. Det skulle bli för mycket Gud i bloggarens svar. Tänk på "beröringsskräcken".

  SvaraRadera
 7. Modéus II befäster sin ställning som en naiv sekulariserad lagreligions heretiker, en postkristen farisé som pga detta har stora möjligheter att bli Svkys nästa ÄB!
  Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Männens dans nästa är det onekligen. Urvalskriteriet lär bli pekå-pekåare-pekåast. Först därefter medievana, disputation och erfarenheter.

   Personligen förmodar jag att Dalman i Strängnäs med god marginal slår ut Växjöbispen.

   PP

   Radera
 8. Det har den marxistiske Anonym alldeles fel i, och det ska han vara glad för!
  Kristus har fötts och människorna är fria att lämna sina bojor, materiellsa, filosfiska, politiska och andra, för döden har mist sin makt. -God fortsättning!

  SvaraRadera
 9. En släkting till mig var engagerad i Kyrkliga Gymnasistföreningen under Fredrik Modeus tid i Värnamo. Hon beskriver honom som tydlig och brukar skoja om att den riktige Modeus måste vara kidnappad och att den här lite glåmige killen med målarlådan stulit hans identitet.

  SvaraRadera
 10. Det är helt korrekt men vi människor låter oss alltid bli infållade i institutionella strukturer. Vi ser oss ställda inför de av oss själva skapade institutionerna, vilka över tid bivit oss främmande och från oss självständiga maktcentra. För att tala i enlighet med Karl Marx historiska synsätt så har vi människor i motsättning till den kristna (etiska hållningen) vilken stiger från himmelen ned till jorden,istället stigit här från jorden upp till himmelen. Vi och våra ledande företrädare utgår från våra livsprocesser inkl. ideologiska reflexer och ekofenomens utveckling. Detta står ofta i motsättning till den rena teorin, teologin,filosofin moralen etc.
  / AB

  SvaraRadera
 11. Antony,

  -Det vore bra för debatten, om Du upphör med den typ av grova påhopp som exemplifieras ovan 10/1 kl 11.23.
  Om de roar någon, är det bara Dig själv.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 12. John och Bengt Olof, var inte arga utan gläd er också över allt häpnadsväckande vi i detta fält får oss till livs. John kanske blir ledsen över att inte få leverera en smocka, men jag vill inte ha blod på mattan!

  SvaraRadera
 13. Nej, broder Dag, allt behöver inte publiceras, verkligen inte. Däremot börjar nog fler än jag undra vart bloggen med de varje dag goda ansatserna egentligen är på väg. Den uppenbart om ryggen hållne herr Dike ges obegränsad plats för sina högst förutsägbara och långrandiga alster som gör att diskussionen snabbt kantrar och drar iväg åt dennes önskade håll. Det handlar om ren och uträknad härskarteknik, varken mer eller mindre. "Häpnadsväckande" är förvisso dennes "inlägg" men, och det har sagts förr, alltför mycket av utrymmet ägnas åt att diskutera herr Dikes och inte broder Dags tankar. Sådant har, ärligt talat, svårt att intressera i längden. /John

  SvaraRadera