söndag 1 januari 2017

Strikt konfidentiellt

Jag fick mig tillsänt ett material från Mannheimer Swartling, som är en advokatbyrå. Materialet var ställt till generalsekreteraren för Svenska kyrkan och märkt "strikt konfidentiellt". Hur kan jag hantera det, frågade jag min vän advokaten. Jag fick till svar att det för dem som betalar måste vara transparent vad saker och ting kostar. Och kostar är just vad Mannheimer Swartling gör. Sedan översändes ett beslut att materialet efter prövning inte var sekretessbelagt. Det tog sin tid att pröva detta och beslutet åtföljdes av beklaganden att det dröjt.

Det är alltså granskningen av SKUT och församlingen i London det betalas för.
Jag tar det del för del och det är av omtanke om läsekretsen som denna morgon kan vara rätt däven. Jag har inga synpunkter på det, bara ingen får för sig att fråga vad Gud menar med lidandet i stunder som dessa. Fråga hellre munken Perignon.

Projekt 1
avser bland annat resor och representation inom SKUT.
Det uppskattas att tidsåtgången för granskningen av detta tagit 224 timmar. Uppksattningsvis 1500-2000 dokument har gåtts igenom.
Kostnaden har inkl moms blivit 587 500:-

Projekt 2
avser arbetsmiljöfrågor i SKUT-församlingen i London.
Den uppskattade tidsåtgången är 550 timmar. Genomgång av cirka 300 dokument, dvs e-post och dagboksanteckningar. Utläggen för flyg, taxiresor, hotell och måltider uppgår till 37 650:-, inalles 1 903 313:-.

Det har lämnats 10% rabatt på arvodena, sålunda en rabatt på 217 500:- Det tackar vi för. Men notan slutar alltså, inkl utlägg, på 2 409 813.  För enkelhetens skull kommer detta belopp att medialt bli 2,5 miljoner. Medialt. Ja, förstås. Bara ni minns var ni såg uppgifterna först och vi får väl samfällt tacka den som grävt fram underlaget. Det är ingen i kyrkostyrelsen, inte jag, förstås, men det finns fler frimodiga.

Min vän advokaten uttryckte sin glädje över att ha lämnat Svenska kyrkan, men sa likväl på sitt advokatbistra sätt att en redovisningsfirma enklare kunnat gå igenom verifikaten, för det är ju inte Telia-storlek på affärerna. Han visste dock både vad advokatfirman finns i för kostnadsläge, att advokater därifrån inte bor på de enklaste hotellen i London och att någon upphandling inte skett. Advokaten uttryckte inget misshag med advokatfirman men undrade, och här lät han mer än bister, över "idioten som beställt undersökningen". Tror ni jag hade hjärta att säga att det var generalsekreteraren?

På mitt enkla sätt sammanfattar jag nu att det kostade 2.5 miljoner och resulterade i en omställning och två som lämnade.  Dessförinnan var de arbetsbefriade en viss tid. Med lön. Nu är inte detta hela kostnadsbilden. I Kyrkans Hus har det gått åt arbetstid i ansenlig mängd och så har den kyrkliga personalen rest till London. Vad det hela kostat i utträden och förlorad goodwill för SKUT, vet ingen.

Jag har begärt ut rapporten från London utan maskningar av generalsekreteraren. Det är några veckor sedan, men jag har inte hört något ännu, trodde jag. Men så upptäckte jag i e-postmängden en anmodan att komma in med en skriftlig begäran till rättschefen. Så gjorde jag då  undrande över varför det inte kan gå till på ett enklare sätt, men i grunden begär jag detta underlag på anmaning av Svenska kyrkans egen revisor. Känns det lite irriterat inuti nu? Eller är det bara återverkningarna efter mitt nyårsfirande?

För klarhets vinnande. Rapporten har jag fått från en utomstående och vet att den finns på några tidningsredaktioner. Det eventuellt konfidentiella som jag får i Kyrkostyrelsen hamnar inte på bloggen. Jag är angelägen om transparensen och mån om att Bloggardag ibland är först med nyhetsförmedling, men menar att det finns sådant som inte ska ut till alla. Det kallas själasörjarsinne.

Hur känns det för Kyrkostyrelsen när generalsekreteraren av en välrenommerad advokat i landet Sverige kallas "idioten"? Borde styrelsen skicka blommor eller vad? Skulle vi teologiskt kunna analysera det hela och säga att blir det fel i utgångsläget så hänger felen i som pärlor på band. Syndafallet har sin självklara logik. Rädslan också.

Nu slutade allt väl, som ni minns.
Inga egentliga fel har begåtts mer än detta att två chefer för privat bruk använts bonuspoäng från SAS. Den enkla lösningen kanske hade varit att sänka lönerna för den flygande personalen och säga att ni får använda bonuspoängen för att resa med era familjer. Det är ju de som avstått från er närvaro. Att ni med ett omfattande tjänsteresande på fritiden skulle vilja slänga er på flygplan för eget nöje kanske inte är så sannolikt. Självfallet är detta bonusuttag skattepliktigt. Det hade hursomhelst blivit betydligt billigare än den härva som nu har hanterats med utträden och utredning.

Finansministern gnäller nog emellertid inte så mycket. Staten har fått in 498 162:50 i moms tack vare denna undersökning. Slutet gott, allting gott?

Det var en dum replik.
Det är ju gott nytt år och detta faktum är inte strikt konfidentiellt. Nu börjar vi på nytt. Fast kanske mest på nytt med det gamla?

18 kommentarer:

 1. Så kontroversiellt och konfidentiellt borde det väl inte vara. Svenska kyrkan tillämpar vad jag förstår offentlighetsprincipen.

  Däremot undrar jag lite försynt om utgifter i denna storlek kan tas av generalsekreteraren. 2,5 miljoner skulle nog tänkas vara ett styrelsebeslut i vilken annan privat eller offentlig organisation som helst.
  Canutus Hahn

  SvaraRadera
 2. Att Svkys nomenklatura gav utredningsuppdraget åt en av Sveriges dyraste och mest prestigefyllda advokatbyråer är ännu ett exempel på hur Antje & Co vill frottera sig med eliten! The band plays on!!
  Antony

  SvaraRadera
 3. Benägenheten att icke hushålla med penningar kan också illustreras med de 3,1 miljonerna det kostade att köpa ut domprost Kerstin Hesslefors Persson i Lund.
  Grävarjournalistik är till för att undergräva för de däruppe...
  En jag -här -nere- protest
  Ulf H Berggren Lund Hälleberga

  SvaraRadera
 4. 2004 satt jag i styrelsen för ett företag som anlitade nämnda advokatbyrå.
  Då låg timtaxan för en partner på 4500kr.
  Men det som förvånar mest är nog att man lät en utomstående få ta del av arbetsmaterial, det fick ju inte ens revisionsgruppen för handboksarbetet.

  SvaraRadera
 5. Tack för inblickar högt upp i SvK:s rangrulla!

  Ett gott nytt år i Jesu namn till alla läsare av bloggen.
  Förfäras ej, du lilla hop.

  Jag har på grund av utrikes åtaganden missat de senaste månaderna men får använda ledigheten till att läsa ikapp mig.

  G.A.Flanell

  ic xc
  ni ka

  SvaraRadera
 6. Ju högre upp i en organisation man kommer, ju dyrare hotell bor man på och äter man och dricker man - på andras bekostnad.

  Manheimer Swartling är helt normala därvidlag.

  Inte då att förvånas över att man i SKUT-byråkratin och andra kyrkobyråkratier fungerar som folk gör mest. Fringisar ger lite glans åt tacklandet av utmaningarna.

  Fast det där med att utnyttja Euro-bonus för egen räkning, vågar inte så många numera göra. Det var modigt?

  PP

  SvaraRadera
 7. Så "dyr" information får man inte läsa var dag, men tack i alla fall och med tlllönskan om ett bättre 2017.

  SvaraRadera
 8. Bra jobbat, Dag!

  -Såvitt jag kan se finns det inget i sådana här rapporter som skall maskeras; här döljs inga själarsörjarfrågor. Vilka och var i så fall? Jag förstår att generalsekreteraren inte är glad över att detta kommer i dagen, men fakta skall fram, punkt och slut.
  Och saken måste sedan kritiseras och diskuteras i KS.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dom däruppe ska diskutera. Det kallar jag toppstyrning.
   Det här är i första hand något för oss medlemmar. Vår yttersta makt är att gå ur Svenska Kyrkan när överheten arbetar på Icke-transparent sätt och sätter pengar i ohemul rullning.
   Byråkratiserinden à la Parkinsons law av Kyrkans Hus och stiftskanslierna måste få ett slut. Vad KS bör göra är att föranstalta om en utredning om hur Kyrkans Hus och stiftskanslierna kan bantas och gå till botten med pengarullningen.
   Jag förutsätter att även Ärkebiskopen och biskopsmötet agerar...
   Ytterst är det vi här nere som har makten! -dvs du och jag BOD.
   Ulf H Berggren Lund Hälleberga

   Radera
 9. Att utreda (onödiga etc.) resor och representation inom SKUT har kostat drygt en halv miljon. Undrar hur mycket de kritiserade resorna och representationen kostade? Alltså: hur många utredningskronor per felaktigt använd krona?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men Göran, det är en annan budgetpost.
   Om det inte går på Public Relations så finns det gott om utrymme under Övriga utgifter.
   Det viktiga är att man kan säga att en oberoende granskning gjorts, annars riskerar medlemsflykten att bli större.
   Men det är klart, om en snittmedlem betalar 2000kr/år så pratar vi 1000 årsmedlemskap eller 20 medlemmar i 50 år.
   Så om granskningen behåller 50 medlemmar så kanske den var värd pengarna?
   Annars kanske vi kan se fram emot ett minst lika stort sparbeting på Kyrkans hus?

   Radera
  2. Peter T: Snittmedlemmen i sv"k" har hittills betalat 3.000 kr/år i kyrkoavgift (1% av årsinkomsten). På sina håll har man nu, som följd av allt färre medlemmar, börjat höja avgiften med upp till 10%, vilket ger en snittavgift på 3.300 kr/år.
   Knappt 60% av sv"k":s medlemmar är i arbetsför ålder och betalar full avgift. Övriga är ungdomar under 20 år och pensionärer. En stor ungdomsarbetslöshet (18%) finns i den arbetsföra gruppen. Det innebär att knappt hälften av sv"k":s medlemmar på allvar kan bidra till finansieringen.
   Sv”k badar emellertid i pengar. Nyligen invigdes i Linköpings stift en 17-miljoners kycklinguppfödningsanläggning som "en del av kyrkans förvaltning av sina egendomar”. Mycket av förmögenheten består av rent hälerigods som stals från den katolska kyrkan vid “reformationen”. /John

   Radera
  3. John,

   -Styr Din tunga och dator hädanefter, så att vi slipper läsa anklagelser om stölder!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Herr Dike avslöjar sin till synes bottenlösa okunnighet ännu en gång. För oss utanför den förgrämda borgerliga historieförfalskarvärlden har ord alltid en betydelse. /John

   Radera
  5. John,

   -Så ordar den sakligt svarslöse i sin återkommande projicering, dvs tillvitar andra det som han själv är exponent av!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 10. Det är bättre att det kostar mycket och blir väldigt enfaldigt. Vi faller redan, det är bättre att det går fort än långsamt. Fortsätter det så här kan till sist inte ens bunkern påskina att ingenting är fel, och så här växer också en opinion kring att Svenska kyrkan behöver en reformation. Inte en Koskinen "ständig reformation"-fjollreformation utan en riktig make Svenska kyrkan great again-reformation. Drain the swamp.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ju fortare qigong- och yogaspektaklet sv"k" försvinner från arenan - desto bättre.
   Det är det som är reformationen. /John

   Radera