måndag 9 januari 2017

Nedlaeggelsen

Det faellesskap som ägnat sig åt den kyrkliga förnyelsen är alltså nedlagt. Det var som vid en lyckad begravning, både tid för sorg och vemod men också tacksamhet och en hel del glada minnen. Vad som hänt i Norge är att den kyrkliga förnyelsen runnit ut i tre rännilar - till DNK, Den Norske Kirke, till NKK, Nordisk Katolsk Kirke och till RKK, Den Romersk-katolske Kirke. Människor startar nytt och behöver inte den gamla gemenskapen eller - några behöver den så finns det inte längre kvar tillräckligt med människor som kan bygga den. Återstår att återgå till det som var från början: en idégemenskap. Jag försökte peka på två grundläggande drag i denna förnyelse - det rebelliska och det själavårdande.

Gunnar Rosendal är naturligtvis en hänsynslös rebell och skriver bok så men håller föredrag och skriver artiklar i samma stil. Som kyrkoherde röjer han i det gamla. Prostfamiljen sörjer men det kan han inte ta så stor hänsyn till. Ny prästgård byggs och kyrkan renoveras utöver de kyrkoantikvariska reglerna, om man så säger. Allt detta är det rebelliska. Blir det massmedial uppmärksamhet är det inte Gunnar Rosendal emot. Bröderna av den försiktigare observansen uppskattar inte medierna lika mycket.

Det själavårdande handlar om mycket - när den gamle prostens barn berättar om vad den gamla prästgården betytt för dem, rörs han och skäms kanske lite för att den så okänsligt rivits. När präster kommer med frågor vad en präst ska vara, talar han noga med dem. Han delar deras bekymmer och har gjort upp med en arbetsmodell som egentligen gav litet utrymme för dem att vara präster. Han bygger upp gudstjänstlivet, han förkunnar och själavårdar med Kyrkans verktyg som resurs och själstränar sig själv (Bernhard Hegardts uttryck i boken Religion och själsträning). Det är en del av detta som också gör att Gunnar Rosendal står staty i Osby - och då inte en liten som Nathan Söderbloms i Uppsala.

Jag sa inte allt detta i Norge men en del och en hel del annat. Och så såg jag många människor jag beundrar. De ville något. De har stor erfarenhet från det kyrkliga golvet men också från de fina kulturerna - musik, poesi, litteratur, filosofi, politik, samtidsanalys. Där finns människor som gett och ger något och det är en särskild glädje med sådana. Inte alla men några är drygt 40 år äldre än när vi först sågs. Andra är bara 20 år äldre och några mötte jag för förta gången. Det är (som alltid) en fråga om det blev den sista. Jag återkommer i min tanke till det förunderliga, att en kyrka gör sig detta arv kvitt. Men då tror jag att jag förstår hur jag tänker fel.

Det är inte Kyrkan som är oförmögen att ta sitt eget till vara. Det är ett kyrkosystem som befolkas av människor som 1. inte vågar ta ansvar (korret hörde av sig och krävde att ordet "inte" skulle flyttas och nu är det gjort!) och 2. säkrar sina positioner och 3. belönas därför. Fördelen för den aom analyserar så i det kyrkliga är att vi vet att det finns en makt som vill splittra och förgöra. Det kyrkliga systemet är fullt användbart för den makten - och används dagligdags. En ovän har gjort detta, skulle de kristna självklart och omedelbart konstatera. Så tänker vi, de belevade, alltför sällan. Det ger ovännen oförtjänt spelrum.

Men skulle inte biskoparna stå fram. De har ju kräklorna, elegant utformade knölpåkar med en mojäng överst så att de kan dra in får i sin hjord? Det skulle de men empirin talar.
Det var biskopsvigning med handpåläggning. Biskopens son frågar sin mamma vad de gör där framme.
- De drar ryggraden ur honom.
Detta är normalfallet. Allt annat är undantag. I Kyrkans skepp är grundhållningen att sitta still i båten.

Jag fick frågan om det inte är tid för hänsynslöst sanningssägande och jag svarade inte nej. Det knepiga är dock ordet "hänsynslöst", men det behövs kanske ingen synnerlig hänsynslöshet. Sanningen är i sig illa nog. Å andra sidan kanske det är de oppositionellas tur att luta sig tillbaka och se förödelsen. De kan alltid utslunga den belåtna kommentaren "Vad var det vi sa?" Saken handlar ju alls inte om hur relationen kyrka-stat hanterades år 2000. Den handkar om Kyrkan och folket men också om Svenska kyrkan och Kyrkan, dvs skillnaden mellan ett havligt religionsinstitut och Kristi Kyrka. I det första fallet kan man styra och ställa efter lämplighet. I det andra ställs frågan vad Herren vilkl med sin Kyrka. Skillnaden är avgörande. Så vem vill du tjäna?

I Smålandsposten finns idag två sidor där Växjöbor får förklara hur 2017 blir om de får bestämma. Modéus II svarar på frågan vad han vill ska hända 2017 just. "Att ag får leva". Det händer varje nanosekund, kunde man säga, men tanken är fin. Aposteln Paulus tänkte lite vidare och drogs åt båda hållen, behöver vi inte nämna i sammanhanget.
Min tanke återgår till den ryske tsar Alexander: "1916 har varit ett dåligt år, men jag är helt övertygad om att 1917 kommer att bli mycket bättre."
Sådant tycker somliga är en lustifikation och kanske tänkvärd.

Kommunalpolitikernas svar borde skrämma hästar i sken. De framstår som synnerligen enkla tänkare. Framstår biskopen som en skarp analytiker? Jag hinner inte skriva mer nu. Hundarna ska ha mat.

40 kommentarer:

 1. Nog var det Tsar Nikolaj II som kan ha sagt något 1917.
  Jag tycker att Modeus II fegar ur som inte svarade "Att vi äntligen ska få klubba igenom ett utmärkt förslag till en ny kyrohandbok."
  Det hade åtminstome jag förväntat mig att några biskopar hoppades för 2017.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad ska vulgärprästinnorna med en ny handbok till när det ändå inte tror på innehållet? /John

   Radera
 2. Nikolaj, förstås. Jag skyller inte missen på hundarna som stressade eller trötthet efter min utlandsvistelse utan på ren dumhet.

  SvaraRadera
 3. Vad jag noterar vid kyrkkaffen efter mässan i Svenska Kyrkan bland i synnerhet yngre människor är att prästens auktoritet är i utdöende.
  Det är det gemensamma församlingsbygget som gäller. Det finns t o m lekmän- och kvinnor som nästan når upp till Bloggardagkompetens v g det teologiska. "Anonym" Skulle häpna över all teologi jag lärt vid kaffebord.
  Nytt vin i nya läglar.
  2017 lovar bli ett bra år både vad gäller samarbetet med Gud den treenige och samarbete och bygge bland medlemmar i Svenska Kyrkan.
  Kalla det gärna synergoíeffekt.
  Ulf H Berggren Lund Hälleberga

  SvaraRadera
  Svar
  1. Reformations-fnattåret 2017 blir framförallt de väldiga utträdenas år! Sedan prästinnorna börjat konvertera till islam har "medlemmarna" fått nog och flyr nu hals över huvud. Det måste vara dem herr Berggren mött med vid kaffeborden. Så mycket lärdom verkar dock inte ha fastnat... /John

   Radera
  2. SVÄRA I KYRKAN
   Jag vill nyansera ovanstående.
   Mina erfarenheter är mest från staden. Från landet har jag andra erfarenheter. Högkyrkligheten i allmänhet och dess kvinnoprästmotståndare i synnerhet har skrämt bort människor. Människor har utträtt. Skadorna till gudstjänsterna har minskat. Återväxten har stannat upp.Engagemanget har minskat. Se där högkyrkligheten som fördärv!
   Ulf H Berggren Lund Hälleberga

   Radera
  3. Jag tror att herr Berggren ljuger. De största utträdena är nog i den urbana medelklassen och vad det gäller gudstjänstbesökare så har det varit en katastrofal minskning över hela landet, där det t.ex.i (förut kyrkliga) Göteborg nu går fler i Katolska Kyrkans högmässor än i Svkys söndagsgudstjänster.
   Antony

   Radera
  4. Jag avsåg vischan. Den på småländska låglandet känner jag bäst.
   Dåvarande komminister /"kändis" med arbetsledaransvar docenten Sandahl var ett undantag, om än på öländska Högbylandet...
   Mr Ylf

   Radera
 4. Hänsynslöshet låter kanske lite onödigt, som att köra med ångvält över potatislandet för att barnen vill ha mos till korven.
  Vad sägs om en önskan att fler lyfter på locket o slutar att pysa därunder, av "snällism" eller autoritetsrädsla? Det skulle jag gärna se.
  O hungriga vovvar är inte att leka med! Då kan både tsarer o bloggar allt få ursäkta.
  Eva H

  SvaraRadera
 5. Skilj ej mellan Svenska kyrkan och Kyrkan!

  -Jag ser till min förvåning och förundran att bloggaren i ovanstående kommentar gör denna åtskillnad. Ändock är han - nu upprepar jag det igen, till leda för många men upprepningar är ju kunskapens moder, eller fader som de högkyrkliga kanske hellre vill benämna den - en vald, tung företrädare i den förstnämndas ledning.

  -Har inte bloggaren hört talas om orden att man inga andra gudar skall hava jämte sig, som det en gång hette?

  Hädanefter alltså detta, enbart detta: Svenska kyrkan, ty det är Sveriges officiella kyrka, mer än tusen år gammal, bloggarens kyrka, folkets kyrka, allas kyrka.

  Annars är det faktiskt frestande att fråga vad Kyrkan är, vem är dess ärkebiskop och ledande organ. Är det en folkkyrka eller prästkyrka? Är bloggaren möjligen engagerad där också?

  Det kan väl inte vara möjligt; tjänar han två kyrkliga herrar?

  Frågorna överförs till den det vederbör, dvs bloggaren själv. Han har att svara, då han själv har initierat dem.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller herr Dike på att meritera sig för ordförandeposten i Samfundet för Gaggighetens främjande? /John

   Radera
  2. "Sveriges officiella kyrka" – sedan skilsmässan mellan stat och kyrka så är detta något som inte längre finns. Det är illa tycker Bengt Olof, men detta faktum går inte att komma undan från.

   Radera
  3. När numera hälften av antalet gudstjänstbesök en vanlig söndag i detta land görs i någon annan kyrka än SvK så kan man rimligen inte sätta likhetstecken mellan denna och Kyrkan?
   Ännu mindre sett ur det internationella perspektivet.
   Självklart är dock SvK en delmängd av Kyrkan. En klart större delmängd än Missionsprovinsen därtill.

   Det enda SvK är störst på inom Kyrkan är antalet förtoendevalda med med sekulär partibeteckning.
   Detta faktum kan vi nog bli överens om oavsett hur oense vi är om nyttan med det.

   SvK som "allas kyrka" skulle nog inte en troende pingstvän i Brazilien hålla med om, knappast jag heller. Alla medlemmars kyrka låter vettigare, för det är bara de som är välkomna på sin egen begravning.

   Radera
  4. John,

   -Om Du ett enda ögonblick inbillar Dig att kommentarer av det slag, som vi ofta ser från Dig och som tar sig ovanstående uttryck och kränkningar av kvinnliga präster, skall vara lustiga, misstar du Dig stort.

   De avslöjar endast avsändarens motbjudande attityd och sätt gentemot dem som inte delar hans åsikter.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 6. Jag är Kyrkans präst med tjänstgöring i Svenska kyrkan. Min huvudman är Kyrkans Herre Jesus Kristus. Sverige har aldrig haft någon kyrka men i Sverige har Ecclesia Svecana funnits. Den har haft olika kyrkojurisdiktioner och det är på ett komplicerat sätt ett fortgående problem. Svenska kyrkan är dock inte allas kyrka, inte längre om den någonsin varit. På en del ställen går det kristna folket i flertal till andra kyrkor när det är söndag.
  Vi får tydligen inget svar på frågan om VARFÖR det finns ett människovärde?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Själv fick jag som liten lära mej att mitt (och andras) oskattbara värde hade sin grund i 1) att Herren danat mej övermåttan underbart, vilket min själ som tonåring inte alltid visste så väl och 2) att Densamme återlöst mej med sitt dyra blod ("I ären dyrt köpta").

   Visst kan man mellan skål och vägg eller i diverse kommentarsfält resonera fritt kring olika aspekter av "värde" och "värdighet" och den mest adekvata översättningen av "dignity". Men jag fasar för rubriker i stil med "Frimodig Kyrka förnekar allas lika värde" eller "Frimodig Kyrka ifrågasätter det absoluta människovärdet" el. dyl. Även om det är kul att reta Dike är det inte värt att driva det därhän.

   Däremot kan, och ska, vi - inkl. Svenska kyrkans ledning! - naturligtvis ifrågasätta om det är förenligt med Sveriges påstått höga värdering av människovärdet att till avlivning sortera ut individer med Downs syndrom (eller för den delen homosexuella, judar och Jehovas vittnen). Eller huruvida allas lika - förhoppningsvis höga - värde har sin grund i "vetenskap och beprövad erfarenhet" eller möjligen i den Gud skolan så ivrigt försöker göra sej och eleverna "fri" ifrån?

   Radera
  2. PS. Dags replik till Bengt Olof är i övrigt alldeles lysande. Kanske sjunker sanningen in till slut. DS.

   Radera
  3. Ser vi här den numera famösa åsiktskorridoren?

   Jag delar Andreas' farhågor för att gå utanför det för stunden passande. Samtidigt oroas jag för följderna av sekulär- och civilreligionen HR. Inte minst för att den nu ersätter kristendom även i kyrkorna.

   För Jesus kom väl för mer än och rent av för annat än att tala om Alla Människors Lika Värde?

   Lars Jensen

   Radera
 7. En besvärlig sits och varför man inte kan (ekonomiskt) värdera människan.

  -Bloggaren erkänner sin prästgärning, inkluderande (utan att nämnas) vigningen i Svenska kyrkan. Han upprepar sedan vad vi läst på kommentarsfältet: att Jesus Kristus är hans huvudman. Javisst, himmelske huvudman. Men den jordiske är Svenska kyrkan, mot vars ordning och regler han inte kan bryta, eftersom han då riskerar att avkragas. Sedan bör det väl för ordningens skull påpekas, att Jesus Kristus är alla kristnas huvudman och ej blott DS och hans högkyrkliga ämbetskollegors.
  Därefter ger DS sig in på en högst personlig kyrkotolkning, grundad på hans teologiska uppfattning, som inte är realiserbar i den kyrkobeslutande verksamheten utan skapad för att å ena sidan hålla distans till den jordiske huvudmannen men å den andra samtidigt hålla denne i handen. Ett slags svårgenomförbar teologisk exercis, som därtill kryddas med ett påstående, som är lätt att bemöta: att det på en del ställen går det kristna folket i flertal till andra kyrkor.

  Det som avses här är i verkligheten ett litet fåtal personer, som inte känner sig hemma (eller vill känna sig hemma) och som då återfinns i enstaka kyrkobyggnader. Matematiskt utgör de högst någon decimal av Svenska kyrkans gudstjänstbesökare i hela landet.

  Vad gäller den andra frågan återkommer jag igen med det enda rimliga svaret: att människan inte kan åsättas ett ekonomiskt värde. Hur skulle det se ut i praktiken? A är värd X kronor, B XX kronor, medan C betingar XXX kronor.
  Därför är värdet, utgångsvärdet, om vi så ser det, detsamma för alla människor. Kalla det livets värde, det som ingen kan eller har rätt att schackra ekonomiskt med.
  Människan är ingen tingest, ingen vara som kan realiseras eller bjudas ut på marknaden.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Historiskt sett har Dike fel. Människans liv åsätts ett värde. Så i Damaskus efter slaget vid Hattins horn där en slav var värd ett par sandaler och såldes till det priset. Så när försäkringsbolagen ska bestämma ersättning i vår tid. Återstår varför-frågan.
   I sak är det många som går till andra gudstjänster, det är enkelt för en sociolog att konstatera. Promille av medlemmarna men hög procent av gudstjänstfirarna, kan man säga.
   Nu har jag vid min prästvigning inte förpliktat mig just till Svenska kyrkan utan till Kyrkan. Bit i den, Dike. Därför att Luther tänker så, blir han inte gehorsam påven utan Kristus. Vad firar egentligen Dike år 2017?

   Radera
 8. Angående de korryféer som gör karriär i Svky kom jag att tänka på något som Göring lär ha sagt till USA:s chefpsykolog, Gustav Gilbert, vid Nürnbergrättegångarna "Se dig omkring [på nazisterna] så ser du bara ja-sägare!"
  Antony

  SvaraRadera
 9. Signum: 40 procent av katolikerna i Polen går i söndagsmässan /John

  http://signum.se/40-procent-av-katolikerna-i-polen-gar-i-sondagsmassan/

  SvaraRadera
  Svar
  1. OFATTBART (glädjande)!

   Då känns det väl vid den tanken lite mindre ensamt i kyrkbänken i lokalförsamlingen av SvK. Vi är många, men inte i Sverige nödvändigtvis.

   PP

   Radera
 10. BloggarDag på hal is!

  -Nu bör Du fundera ytterligare en gång, innan du sätter s k värderingsmallar och -siffror på pränt.
  Att nämna slavhandeln är direkt motbjudande, då den visar det förkastliga och avslöjande: nonchalansen inför just det okränkbara människovärdet.

  Försäkringsbolagens siffror skall bara ses som måttstockar för det pekuniära ansvar som bolagen har enligt försäkringsbreven. De värderar INTE människor av kött och blod utan beräknade konsekvenser av respektive olycka/dödsfall i ekonomiska termer. Det måste ju finnas något slags mall att då gå efter.
  Vem vill för övrigt ta på sig uppgiften att värdera människor och människoliv?

  Vad gäller bloggarens andra svar är också det behäftat med allvarliga brister. Jag bortser då ifrån påståendet att "en hög procent" av gudstjänstfirarna söker sig till andra gudstjänster än Svenska kyrkans. Så är det förstås inte alls, vilket enkelt skulle bekräftas, om de som vet mer öppet redogjorde för fakta.

  Allvarligare än bloggarens åberopande av en fiktiv kyrka, som lättvindigt åberopas vid sidan av den som han är vigd i. Detta, att känna svagare eller kanske ingen förpliktelse till Svenska kyrkan, avslöjar faktiskt ett slags dubbelhet i lojaliteten: den fiktiva konkurrerar i lockelse och engagemang med den faktiska kyrkan, där bloggaren också är vald till ett antal uppdrag.

  Bit i detta, käre DS, och lämna vänligen Luther därhän! Dubbla lojaliteter är svaga(re) lojaliteter åt båda eller alla håll.

  Vad vi firar 2017?
  Den levande svenska kyrkan, kan svaret bli. för min del utan dubbla lojaliteter. Jag håller mig till den faktiska kyrkan och inte till en fiktiv.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dubbla lojaliteter, är inte det när man kandiderar till kyrklig förtroendemannapost med sekulär partibeteckning?
   Lojalitet mot kyrkliga väljare och partiets nomineringmöte samtidigt?
   Lojalitet mot kyrkans nomenklatura och partiets?
   Partiets medlemmar och kyrkans medlemmar?

   Om du inte kan skryka ett fett streck över alla ovanstående utom ett, så har du de facto dubbla lojaliteter.
   Nu drabbar ju detta resonemang inte en församlings förtroendevalda för nomineringsgruppen POSK. Om de nu är så mycket Poskare att de ställer upp på valplattformen vill säga.

   Radera
  2. Varje narkosläkare värderar människoliv. En förvisso tung och grannlaga uppgift.

   /smun

   Radera
  3. Nu har vi på ett tydligt sätt från Dike fått veta att man inte kan vara lojal med Kristi kyrka och Svenska kyrkan i hennes nuvarande form samtidigt. Det var ju bra att han äntligen fått upp ögonen för det. Tråkigt bara att han väljer Svenska kyrkan.

   Radera
 11. 1. Hur visar handel i Damaskus förkastig nonchans inför människovärdet om vi inte först blivit på det klara med varför-frågan?
  2. Dike kan sålunda ge oss siffrorna för gudstjänstfirande en helg i Stockholm?
  3. I vilken mening är Kristi Kyrka FIKTIV?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Frikyrkosverige har drygt 200000 medlemmar.
   Sannolikt går minst hälften av dem till kyrkan en vanlig söndag, vilket ger 100000 gudstjänstbesök.
   Svenska kyrkan hade år 2015 4,2 miljoner besök på huvudgudstjänst som grovt delat med 50 ger 80000 besök på en gudstjänst i snitt.
   De katolska och ortodoxa kyrkofamiljerna oräknade.

   Att påstå att SvK dominerar gudstjänstlivet i Sverige grundar sig således på en underlåtenhet att ta till sig tillgänglig statistik, eller på matematisk oförmåga.

   Radera
  2. Om man räknar bort de anställda så närmar sig Svkys kollapsande gudstjänststatistik den ökande dito i Katolska Kyrkan. Om utvecklingen fortsätter så är KK större 2030!
   Antony

   Radera
  3. Och Antony, islam i Sverige blir större än den samlade svenska kristenheten redan före 2030.

   Allt större politiska hänsyn kommer att tas till islam, inte bara i synen på Israel. Snart har vi islamistiska partier. Jönköping, Smålands Jerusalem, har redan sitt "Muslim Quarter". Överflödiga kyrkorum kommer i religionsintegrationens namn att överlåtas till islam. SvK blir sittande med landsbygdens många tomma och osäljbara fastigheter.

   http://www.jp.se/article/jonkopings-muslimer-enas-i-nytt-rad/

   /smun

   Radera
 12. Inför påståendet att många söker sig till andra gudstjänster än Svenska kyrkans, blir Bengt Olofs reaktion: "Så är det förstås inte alls …" Så tydligt som önskas kan framgår att det inte är (den dystra) verkligheten som skall kartläggas, utan att det är den verklighet som Bengt Olof har bestämt sig för, som skall frambesvärjas.

  SvaraRadera
 13. BloggarDag m fl,

  -Skall det igen behöva upprepas, att bloggarens nämnda kyrka är fiktiv; Svenska kyrkan ÄR Kristi kyrka. Vilken (fysisk) kyrka är annars Kristi kyrka?

  Vänligen exemplifiera vad som menas! Själv hävdar jag att begreppen syns och hörs för att visa distans till Svenska kyrkan, som ett antal i doakören inte är bekväma med. Men försök då inte konstra med ej existerande kyrkor. För övrigt kan ju frågan ställas vilka styresmän dessa kyrkor har, hur de utkräver ansvar av sina tjänare, om man som präst kan bli avkragad där, etc, etc.

  När bloggaren begär redovisning av mig för antalet gudstjänstfirande i Stockholm, glömmer han att det är han själv som har att redovisa antalet i den (fiktiva?) kyrka som han åberopar. Fast visst anar man vad han åsyftar; samma kyrka skymtar ju i +Görans kommentar. Det är dock samme Göran som i månader och ¨år vägrat ge oss begärda siffror för missionsprovinsens medlemsantal. Jag har inte glömt saken och skall själv via forskning försöka få fram dem, när ansvariga inte vill hjälpa oss på traven, vilket jag finner både märkligt och klandervärt.

  Öppenhet, fakta på bordet, inga hemligheter, mitt herrskap! Precis som i Svenska kyrkan - och läs sedan! Dölj inget, ty det är dömt att misslyckas i längden!

  För övrigt upprepar jag igen, igen och igen detta:
  Svenska kyrkan är Kristi kyrka. Ni som inte håller med mig uppmanas då att redovisa vad Svenska kyrkan då är.

  Slutligen uppmanas vänligen bloggaren att lämna Damaskussyndromet, om jag får kalla det så, i försöken att istadigt hålla fast vid att människoliv kan värderas, skall värderas, i slantar.
  Vad är då bloggaren själv värd? Och +Göran? Elisabeth?

  Och undertecknads ringa person? Den är nog inte värd mycket - ens på realisation . . .

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Svenska kyrkan är Kristi kyrka. Ni som inte håller med mig uppmanas då att redovisa vad Svenska kyrkan då är."

   Dessvärre en i huvudsak från den apostoliska, kristna tron avfallen kyrka. Och det är med stor sorg jag tvingas konstatera detta, tro inget annat.

   Radera
  2. Fiktiv kan nog hr Dike vara själv - om det inte vore för att en figur som hr Dike i en skönlitterär bok skulle ses som allt för osannolik.

   En seriöst menad fråga, hr Dike: Fattar du på riktigt inte vad de skriver eller gör du dig dum med avsikt i tron att du plockar poäng med det?

   den Lea

   Radera
  3. Elisabeth och den Lea,

   -Din, Elisabeth, beskrivning av Svenska kyrkan är ett typiskt partsinlägg, enbart grundat på Din subjektiva och förutfattade uppfattning. Den som påstår att Svenska kyrkan har avfallit från den kristna tron, negligerar öppet sanning, fakta och verklighet. Den sanning, de fakta och den verklighet som varje gudstjänst och mässa i alla landets kyrkobyggnader är glasklara vittnesbörd om varje söndag!

   Att du bara vill och vågar teckna en sådan nidbild av kyrkan, Elisabeth!

   Vad gäller den Leas inlägg är det, som synes, tomt på sakinnehåll men fullt med subjektiva personomdömen. De kan signaturen vältra sig själv i, om de befinnes intressanta och viktiga.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Är SvK en fysisk kyrka?
   Anser Bengt Olof Dike att andra samfund än SvK är kristna?
   Skulle då inte alla kristna kyrkor i världen vara en delmängd av Kristi kyrka?
   BODs resonemang ovan funkar bara för den som anser att SvKs medlemmar är de enda 5 miljoner kristna i världen. Troligen skulle inte ens biskoparna i SvK hålla med om ett så vansinnigt påstående, speciellt inte i ljuset av imperativen drån Lund.

   Radera
  5. "Den som påstår att Svenska kyrkan har avfallit från den kristna tron, negligerar öppet sanning, fakta och verklighet."

   Dessvärre inte. Det räcker med att läsa Bibeln och bekännelseskrifterna för att se detta. Jag hoppas att du någon gång kommer att kunna se verkligheten sådan den är istället för att hela tiden ropa "allt står väl till, allt står väl till" när det faktiskt inte gör det.

   Radera
 14. Dike har ett människovärde! Men vilket värde harhans
  långa och många inlägg???

  SvaraRadera
 15. BOD,
  För övrigt upprepar jag igen, igen och igen detta:
  Svenska kyrkan är Kristi kyrka. Ni som inte håller med mig uppmanas då att redovisa vad Svenska kyrkan då är.

  Tja, fof hur är det med logiken. Nyss talade Du om Kristi Kyrka som en fiktiv kyrka ...? Något Du inte ville höra talas om, bara om SVeK .

  Nå,vi kan ju ta upp vad den påstår sig varar sig vara bunden till skriften, evangeliet och bekännelsen.

  Hur stämmer nu detta? Punkt 2. Du får smärre utbrott när det påpekas vad Luther lärde. Det tycks Du inte ge mycket för i varje inlägg agerar Du som en dr Eck om än helt utan hans obestridliga kunskap.

  Punkt 1. Är SVeK en apostolisk kyrka? Nej, tom SVeK själv har erkänt att den går emot såväl skriften i gemen som den apostoliska läran.

  Punkt 3. Är kyrkan bekännelsetrogen? Nej menar jag och såväl jag som andra har här på denna blogg visat hur SVeK gått emot bekännelsen. Den ännu officiellt gällande. Ja hur det de facto blivit så illa att den präst som tar bekännelsen på allvar marginaliseras, stoppas i karriären och tom riskerar avsked om han så gör.

  Övrigt. Bedriver SVeK någon mission? Dvs hur uppfyller de missionsbefallningen? Mitt svar är att även om enskilda präster , ofta trots direkt motarbetande av den ledande klicken gör sitt bästa så är det ingen mission att tala om. Hur skulle det f.ö kunna vara det om det inte är Jesu och apostlarnas undervisning som skall framföras i en "kyrka" som vägrar att följa apostlarnas lära där den inte är PK?

  En ÄB som talar emot skriften och påstår att det finns andra vägar till Gud än via Jesus.

  Nej, det kan bara konstateras att SVeK, bortsett från enstaka-raskt försvinnande öar, har slagit in på en väg som det redan när ämbetsreformen påtvingades SvK förutspåddes, en gnostikers och en svärmares väg där nu endast skenet kvarstår.

  Har SVeK några Sions väktare? Ja , ännu finns enstaka präster som kämpar i motvind och mänskligt att döma förgäves mot hela etablissemanget däremot kan det konstateras att där finns inte en enda biskop som ens försöker agera en Sions väktare.

  //HH

  SvaraRadera