onsdag 4 januari 2017

Väckelse organiseras fram - eller inte?

Den givna repliken om att väckelse inte organiseras fram, kom i kommentatorsfältet. Så brukar det sägas. Det är sant och ändå inte.

Väckelsen är den Helige Andes verk. Men betingelserna för väckelsen och växten kan åstadkommas. Det är det där med att plantera och vattna, självklara bibliska för att inte säga apostoliska utgångspunkter. Hur det sedan växer, är ett mysterium.
Mitt problem är att talet om väckelsen som inte kan organiseras fram lett till passivitet, så pass att få brytt sig om att skapa betingelserna. Inte undra på att det ser ut som det gör.

Den svenska frikyrkligheten uppträdde. Den skulle göra just det som Svenska kyrkan misslyckats med. Bo Giertz konstaterade, att Svenska kyrkans präster var upptagna med att lära svenska folket läsa medan frikyrkligheten steg fram med sina stora anspråk. Samtidigt var den bildade hållningen en liberalteologi, som avskaffade allt vad under och sådant hette. Kvar blev Människosonen i sällskap med Viktor Rydberg, vars mål var att bryta ner. 1820-talet levde länge och var egentligen konsekvensen av upplysningstidens ideal, franskt 1780-tal och därefter. Om inte 1760-tal, fråga mig inte. Jag fick aldrig lära mig något om detta när jag gick i skolan. Svenska kyrkan pressades alltså  från två håll men landsbygdskyrkorna var välfyllda. Det skulle raskt bli annorlunda. Det är detta de fromsinta hänvisar till, när de påpekar att Svenska kyrkan varit illa ute förr. Så talar stupiditeten. Det talet har ingen bäring på det som nu sker, men är på sitt sätt konsekvent. Ska Människosonen när han kommer åter, finna tro på jorden?

Nu vet vi att frikyrkligheten inte blev den väckelsesuccé den utlovat sig bli. Vi har i decennier bevittnat fusioner i fromhetsbranschen. De enda som framträder stöddigt är de romerska katolikerna. Det är i grund och botten en sekterisk stöddighet. Om den har jag inga egentliga synpunkter, utan har lärt mig att man ska vara glad med de glada. Att också Stockholms katolska stift delar betingelserna i det nihilistiska landet Sverige kan vi i  dagsläget bara konstatera. Liksom att en uppsättning konvertiter efter några år i praktiken tycks ha lämnat den gemenskapen också. Det finns i vår tid  en andlig vagabondism som kunde vara värd ett samtal.

Därtill gives några präster, som konverterat efter att i aktiv tjänst ha ägnat sig åt förföljelse av sådana som omfattat de hållningar de själva nu gått in i. Detta har jag synpunkter på.

Hur skapas betingelserna för väckelse?
Som i trädgårdslandet:

* Röj bort ogräset
Först i det kyrkliga, eftersom domen begynner med Guds hus. Om folk visste hur lögnen är vapen och sveket verktyg i Svenska kyrkan, vore det en rimlig hållning att hålla sig på avstånd. Bättre: den enda rimliga hållningen. Biskoparna, som i praktisk handling hanterar denna ohederlighet, ska inte utan vidare uppfattas som respektabla - eller ska de? Då vill jag höra argumentet.
Sedan i kulturlivet. Det är en svårare men roligare uppgift. Det går att göra tron trolig, nu som alltid. Kunde kyrkan övertyga bärsärkar om trons företräden, måste det gå nu. Men vilka kan den svenska kulturen så väl, att de förmår fungera som apologeter? Vi borde kunna, vi som hela våra liv varit del av denna kultur och ibland medvetet kunnat göra upp med den statliga versionen av kristen tro.

* Gräv djupt
Det betyder att satsa bestämt på att prästen är lärare i församlingen, den som ur sitt förråd bär fram gammalt och nytt. Sådant sker i predikan, självfallet, som ska hålla anständig klass. Det sker också genom ett upprättat studiearbete. Här finns inga gränser för vad fantasin kan tänka ut. Tänk då! Och konsekvensen av allt detta blir ett behov av själavård, vården om människan själv.
Grundhållningen är självklar: människor längtar just efter den skatt som Kyrkan förvarar i sitt gyllene skrin.

* Vattna
Det är söndaglig kyrkogång som är den kristna hållningen, faktiskt än mer självklar än muslimernas samling till fredagsbön. Kyrkklockorna ringer för att Jesus kommer. Det är oslagbart. Präster måste förklara varför vi inte talar om annat än söndaglig högmässa. Och den ska firas efter Herrens ordning, vilket ställer somliga krav på mässordning och elementen i mässan.

* Plantera
Förkunnelsen och församlingsgemenskapen hör till planterandet. Kristen tro levs i gemenskap, communio. Hur detta konkret gestaltas i det lokala måste vi tala om. Hur ser en gemenskap ut som är öppen men som också kan innesluta? Vi har sett väckelserörelsernas modell att utesluta och innesluta. Den kyrkliga är annorlunda. Men detta blir knepigt, för vi ser vilka som markerar. Under talet om öppenhet avslöjas att somliga av oss egentligen inte skulle vara med.

* Vattna igen
Vi behöver använda gudshusen i tätorterna mer frekvent. Fler gudstjänster! De kyrkliga arbetslagen måste ta ett mer medvetet ansvar för församlingens böneliv, t ex. Morgonbön med klockor som kallar alla varje dag? Eller är personalen för upptagen av sitt viktiga arbete?

* Gödsla när plantorna tagit sig
Det måste finnas gödsel, dvs kyrkliga retreathus och kursgårdar där vi får med oss mer. De lite större festivalerna hör också hit. Så kunde ungkyrkligheten dra ihop folk. Vi har tappat den hållningen.

* Vänta på skördens Herre
Frälsningen är oss nu närmare än när vi kom till tro. Och en dag närmare än den var i går. Så lever Kyrkan.

Fördelen med detta program är, att det inte kräver så mycket arbete utan mer erbjuder en livsstil, inte minst för prästerna livsstil som inte är aktivism. Jag skulle vilja kalla hållningen kyrklig förnyelse.

Det är ett högst tveksamt påstående att väckelsen inte kan organiseras fram. När betingelserna finns på plats, kommer väckelsen. För Gud vill väl inget annat. Vad skulle det vara? Att ha lampstället (ljusstaken) någon annanstans? Nå då så.

Nu kan den som vill vända på hela övningen och fråga: Vilka betingelser ska finnas i en kyrkoorganisation för att det inte ska bli väckelse?

53 kommentarer:

 1. Det finns en dubbelhet i DS:s resonemang som besvärar, mig i varje fall. Ovanstående blogg är ett utmärkt stycke bibelteologi, hämtat från 1 Korintierbrevet. Marknära, enkeltoch fullt begripligt. Det börjar på gräsrotsnivå, människonära, tom. prästnära. Men i flera dagar innan har argumentet varit uppifrån. Kyrkostyrelsen ska agera, även Antje. Möjligen då att Kyrkostyrelsen kunde börja med att rensa bort ogräs och börja i huset med dess 490 anställda, och få bort rötäggen i systemet. Det finns fler än de två på SKUT.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, dubbelhet? Fredrik Sandells utm'äkta avhandling Svenska kyrkans diakonistyrelse. Tillflöden och tillkomst, organisation och verksamhet intill 1938 som kom förra månaden illustrerar nog hur det lokala och det på nationell nivå hör samman. Detta är något annat än Consistorium Generale. I sigillet som Diak höll sig med fanns också tornspiran. Så här formerar sig en kyrka som vill missionera. I varje fall intill 1938.

   Radera
  2. I varje fall intill 1938....
   Antony

   Radera
 2. Blir var och en av oss salig och frälst på sin fasong?
  Är det den nyliberale eller nykonsevative som står för den rätta teologin? Är det Läran som gäller?
  Jag tror på den nya tron. Vi har att lära av det förgångna. Här och nu står vi inför framtiden.
  Vi är alla -utan undantag -döpta i och till Kristus. Johannes döpte i vatten. Den som kom efter honom döper i helig ande och eld.
  Kristus avväntar i oändligt tålamod vårt i frihet framburna JA,AMEN.
  Den Gudstjänstfirande församlingen är centrum. Vi går ut och är jordens salt. Vi som han inte längre kallar tjänare ;vänner kallar han oss.
  Jag ser framför mig hur präster av båda kön går ner från predikstolen och lyssnar på församlingen. I vårt här och nu är vi förklarade myndiga att tolka evangeliet...
  Vem mötte Saulus /Paulus utanför Damaskus?
  Vem möter oss i Lund domkyrkas högkor?
  Ulf H Berggren Lund Hälleberga

  SvaraRadera
  Svar
  1. "I vårt här och nu är vi förklarade myndiga att tolka evangeliet...." - vilka vi?
   Antony

   Radera
  2. Där prästinnorna går in går vettet ut. /John

   Radera
  3. Jag och du.
   -u-

   Radera
  4. "Jag och du" har aldrig varit myndiga att tolka evangeliet - det är läroämbetets kall och uppgift. Att det ankommer individen att tolka evangeliet är ett virus som reformationen infekterade kristendomen med och som har lett till vår tids dödliga epidemi bland de protestantiska samfunden!
   Antony

   Radera
  5. John,

   -Och var finns vettet och respekten för kvinnliga präster hos den som skriver så?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Jag håller med Anthony. Att försöka tolka Bibeln i ensamhet funkar INTE. Ge mig en präst!

   Inte farao ställer körskolan ut bilen utanför och låter eleven köra runt ensam på stan och dra sina egna slutsatser?!

   Radera
  7. Bäste Alpha...det duger inte med en "präst". Evangeliet framlägges av vigda ämbetsmän under Magisteriets översyn. På detta vis bevaras den sanna Katolska och Apostoliska tron!
   Antony

   Radera
  8. Rättelse: Det ska stå "ämbetsbärare" och läggas till ordensbröder!
   Antony

   Radera
 3. Funderar litet på varför det är de rörelser inom kyrkan med starka lekmannarörelser som exempelvis laestadianismen som behåller människor inom tron? Där finns också lekmannapredikanter men också stora samlingar med nattvardsgångar med hundratals människor som begår nattvarden. Hur är det på andra håll i Sverige? Nordöstringar? Sven-Åke Nilsson

  SvaraRadera
 4. PRÅLNYTT: Ny biskopskräkla till Härnösand för 100.000 kronor. "Det handlar om ... att hålla ihop flocken och skydda mot splittring" motiverar biskopinnan pengarullningen. /John

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6600951

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hundra tusen är väl inte mycket att bekymra sig för. Det motsvarar ung. vad biskopen, med lön och sociala avgifter och en del expenser, kostar per månad.

   Radera
  2. Det är min kyrkoavgift x 35. Hade jag bott i Härnösand så hade jag pröjsat för någon tum på den där.

   Lite slöseri är det väl i alla fall om biskopen mentalt har klivit ur sitt prästerskap? Vad ska hon med staven till? "Vill man arbeta som präst ska man inte vara kyrkoherde" eller - får man förmoda - deras överordnade.

   Radera
  3. En heretisk stiftchef kostar nog minst trehundtatusen i månaden!
   Antony

   Radera
  4. Jag kommer inte igenom betalväggen, men enligt rubriken verkar gamla staven vara för tung att bära? Någon som vet? Hur ofta är den framme förresten?

   Radera
  5. Om jag tycker att kostnaden inte är mycket att bråka om, så blir min fråga dock densamma som Alphadeltagarens: Vad skall hon med staven till? Förhållandet till dem som hon anser vara distriktschefer uttrycks nog bättre på annat sätt.

   Radera
  6. Staven ska bli betydligt lättare än den pråliga nuvarande. Då kan den också användas som pekpinne och käpp mot de kvarvarande antibiskopinnorna. /John

   Radera
  7. Ärligt talat ska de bli riktigt intressant att se resultatet när "staven" blir färdig 2018, ett snideriarbete i björk och al av en konstnär med samiska rötter. Tror aldrig att trä har använts tidigare, eller? Senaste kräklan i Sverige var väl annars den som gjordes för Lund för några år sedan? /John

   Radera
 5. Ingen nyhet att församlingarna är en spegel av prästens, herdens andliga liv och leverne! Man går före och visar "den rätta " vägen, skickliggör dom " heliga" i det man är bra på. Församlingen lika väl som barn gör vad inte man hör predikas, utan vad man ser förebilden göra.
  Tjänandet, troheten i det lilla, enkla, banala är det tunnsått med. Mt 20:26-27.
  Hoppet står väl till "om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn omvänder sig och beder"... Gud har i sin suveränitet använt Abraham, Mose och David som folkets ledare, efter att ha gjort bort sig och fått vakta får innan dom fick förtroende att leda Guds folk. Men vem vill vara ledd av Guds helige Ande för att leda efter Guds vilja i dag? Prästänka

  SvaraRadera
 6. Det som saknas idag i Svenska Kyrkan är en rätt förkunnelse. Evangeliet om Jesus som världens Frälsare saknas i många predikningar. Det talas om alla människors värde, vad man nu menar med det, om miljön, flyktingfrågorna och annat på det sociala planet. Ingen blir salig på sådana predikningar. Och synd finns inte i förkunnelsen och det betyder att man inte heller kommer med evangeliet för förtappade syndare. Man behöver inte Jesus.
  Präster, läs Rosenius och ni skall finna att era predikningar inte ger någonting.Det gäller att rädda själar för evigheten.

  Eric M

  SvaraRadera
 7. Jodå, betingelserna - basen - finns för andlig väckelse!

  Basen är, vidhåller jag och hänvisar till just min artikel i tidskriften Evangelium som handlar om väckelse, Svenska kyrkan. Utan den ingen framgång!
  Orsaken? Därför att alla andra samfund är - förlåt uttrycket - dvärgar utan tillstymmelse till resurser över hela landet: personella, ekonomiska, materiella. Svenska kyrkan finns överallt, i stad och land, från norr till söder. Det vore tjänstefel att inte positivt nyttja detta för och vid väckelsen.
  Eller ge mig, ni klentrogna, ett realistiskt (kyrko)alternativ!

  Bort sedan med i bloggtexten påtalat lögn och svek i vår kyrka. Ljuger biskoparna och sviker prästerna medvetet?
  Sedan håller jag däremot med om att man skall satsa på kulturen, erinra, tala om, betona hur intimt Svenska kyrkan är sammanbunden med vårt lands historia, tradition och placering i den västerländska demokratiska civilisationen. Där hör vi hemma i en kristen gemenskap. Påminn i tal, artiklar, andra framträdanden och i predikstolarna om denna sanning. Historiens kyrka, traditionens kyrka, kulturens (i litteraturen, konsten, musiken) kyrka, Guds kyrka - ingalunda lögnens, svekets, osanningens kyrka!

  Men prästen är ingalunda ensam lärare i församlingen: alla andra i kyrkan engagerade - förtroendevalda, kyrkvärdar, anställda, diakoner m fl - kan gå ut och "göra alla folk till lärjungar".
  En väckelse kräver samfällda satsningar. Alla skall med, för att låna en paroll, som KS vice ordförande är synnerligen bekväm med. Men nu gäller parollen alltså väckelsearbetet.

  Inga förutbestämda krav på söndaglig högmässa bör ställas. De kan göra nya och ovana kyrkobesökare tveksamma och bidra till att de fortsättningsvis tvekar eller uteblir. Det "räcker" alltså med gudstjänst - säg två eller tre av fyra söndagar i månaden. Glöm inte att väckelsens syfte är att maximera antalet kyrkobesökare.

  Använd sedan - det återkommer jag till igen! - dagens medier frekvent i väckelseinsatserna. Skriv i tidningar och på olika sajter, framträd i radio- och kulturevenemang, synliggör Guds närvaro i allt som har skett i historien och dagligen äger rum. Var frimodig, rak och enkel i kommunikationen! Låt kyrkan få en central plats vid olika samhällsengagemang. Ordna dialog- och debattmöten med sekulära makthavare och företrädare för den skola, som vägrar erkänna kristendomens avgörande inflytande i vårt land. Kom då alltid ihåg att kyrkans folk står starkt och på en trygg plattform:
  den kristna trons och den personliga övertygelsens!

  Se där några enkla men, är jag övertygad om, framgångsrika recept! Kyrkan skall alltså använda sina resurser, som är de faktiska betingelserna för en väckelse. KS (och KM)kan dra igång väckelsen med fullt pådrag och se till att densamma "vattnas" - för att använda bloggarens ord - med jämna mellanrum.

  Men arbetet kräver tid, konsekvens och hård ansträngning. Rom, Uppsala eller Moheda byggdes inte på en dag. Väckelsen kräver också helhjärtad satsning från alla; inga neddragna mungipor från högkyrkligheten och ovilja att dra strån till stacken.

  Alla skall ju med. Att känna väckelsens friska vindar blåsa nytt liv i Svenska kyrkan, i vårt folks tankevärld, hos hög och låg, fattig och rik - vilken underbar känsla det måste vara!

  Hoppar bloggaren, tenorer, basar och andra i doakören på tåget (vem komponerar en "väckelsedoa?")till en andlig väckelse i vårt land?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt Olof! Är ovanstående de betingelser som Jesus efterfrågar när han kommer åter? Upp 3:14-19 tex. Vad ska kyrkan göra för att Gud inte ska flytta ljusstaken enl Upp 2? Vi behöver nog både läsa Ordet och Rosenius och vända om personligen från blindheten. Men vi måste ödmjuka oss och be om den helige Ande för att se.

   Radera
  2. Väckelsen har väl historiskt alltid börjat i det lokala och sedan spridit sig?
   Carl-Erik Sahlberg har studerat väckelse globalt pch skrivit en utmärkt bok i ärendet.
   Böene i det lilla och troget gudstjänstfirande är nycklar liksom öppenhet för den Heliga Ande.
   Inget av detta nås med tidningsartiklar och nationella julupprop.
   Vad kännetecknar församlingar med ett spirande gudstjänstliv?
   Min son kom nyligen hem från Credos nyårsläger. 400 ungdomar som verkligen bill lära känna Jesus bättre, men väldigt många av dem hittar ingen lokal församling där det är möjligt. Åtminsyone i väldigt liten grad inom SvK. Skolgrupper inom Credo är den enda församling många av dem har.
   Om kyrkan imte kan få dessa att känna sig hemma, hur ska man då kunna vara en plats för väckelse bland okyrkliga?

   Radera
  3. Skulle förtroendevalda vara särskilt lämpade som lärare?
   Några kanske är akademiska lärare i teologi,
   Men i allmänhet vore det att sätta bocken som körskollärare..
   Sedan håller jag i och för sig med om att kyrkan är en viktig del av svensk kultur, men det är inte huvuduppgiften.
   Canutus Hahn

   Radera
  4. Hur många har den allvetande Cenilitus Minor själv "gjort till lärjungar" under alla år han haft chansen?
   Bara på ett ungefär... /John

   Radera
  5. "… att väckelsens syfte är att maximera antalet kyrkobesökare." Tillåt mig att sätta ett större frågetecken.

   Radera
 8. Organisation eller inte?
  På 50-talet när en väckelse gick över Pitebygden kunde- enligt vad som berättats - människor som passerade vissa platser plötsligt beröras av den Helige Ande och drabbas av djup syndanöd och få behov söka frälsning.
  Där skulle man, i dessa enskilda fall, ytligt kunna säga att väckelsen kom helt oorganiserad. Men förutsättningen för att denna besökelse av dHA skulle bära en god (och förblivande) frukt är ju att det fanns kunskap. De som drabbades visste ju vem dom skulle söka - Jesus - och var han stod att finna - i den Kristna församlingen där evangeliet förkunnades. Utan denna förkunskap - given i hem, söndagsskola, vanlig skola och konfirmandundervisning - så skulle den neddimpande väckelsen lika gärna kunnat bli en obegriplig enstaka upplevelse eller första steget in i New Age.
  En nödvändig förutsättning för 1800-talets stora folkväckelse i vårt land var utan tvekan den kunskap som en stor del av befolkningen hade. Given genom katekesundervisning och predikningar (som alla på den tiden var tvungna lyssna till).
  Organiserat?
  Även Lewi Petrus har väl yttrat att inte heller pingstväckelsen hade varit möjlig utan kyrkans föregående katekesundervisning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Torbjörn Lindahl
   Detta var något av det bästa jag läst i mitt liv. Precis så är det. Det är inte längtan som saknas. Det är någonstans att gå. Fyren har släckts.

   När man dessutom ser hur SvK behandlar sina egna så vill man verkligen inte in där.

   Radera
  2. Japp - Lewi Pethrus beklagade, liksom C G Hjelm, att katekesen 1919 försvann ur skolornas kristendomsundervisning. Skolläraren och sedermera missionsförbundaren Nils Frykman sade sej - i motsats till Waldenström - stå för allt i Luthers lilla katekes och även 1878 års katekesutveckling. Se http://lillakatekesen.blogspot.se/ (ännu inte färdigutlagd).

   Radera
 9. Alltså, Dike, det som man misslyckats med i ett sekel och mera.
  Kristen tro fungerar inte sådär. Man måste förstå grundritningarna för kristendomen för att förstå hur en kyrka fungerar. Nu har du visat för alla att du inte förstår. OK, det är många som är i den sitsen, och din goda vilja betvivlar ingen. Men du kan inte dethär. Det märks. Men det går att göra något åt det! Gör det!

  SvaraRadera
 10. Anonym, Canutus Hahn, Mikael Liljeström m fl,

  -Skillnaden mellan er och DS å ena sidan och mig å den andra i väckelsesynen är att ni ser blott prästen som centrum, som den från vilken väckelsen lokalt utgår, medan jag ser många, många fler andliga generatorer.

  Varför skall prästen vara den ende, som berättar om Guds närvaro och Anden? Har inte troende föräldrar gjort detta för sina små barn i generationer tidigare i aftonbönen? Och frikyrkofolket transplanterat Ordet till sina vänner och bekanta runt om i nejden?

  Och varför skall förtroendevalda vara diskvalificerade på förhand? Och alla andra engagerade i församlingen? Kan inte var och en av dem bära vittnesbörd om Gud Fader, Son och Ande?

  Nej, jag ser i kommentarerna ett slags elitistisk uppfattning, där bara den formelle ämbetsbäraren anses skickad att ikläda sig rollen av väckelseprofet. En sådan syn underkänner det övriga kyrkfolket. Och den är direkt kränkande för 85-åriga mor Anna i byn som sedan sin barndom har varit en trogen kyrkobesökare, dagligen läst sin bibel och vars tro är så stark, att den kan försätta berg. Är hon, som hellre inget vill och önskar än att kunna förmedla till andra av sin tro, månne inte väckelsebekväm?

  Väckelse, mitt herrskap, är nämligen ytterst Andens rörelse och påverkan av människosjälen; tro, tro evangelium, bli medveten om Guds närvaro och storhet i vår vardag. Väckelsefröet behöver därför ingalunda sås av en högkyrklig (eller lågkyrklig, för den delen) präst först. Det kan med fördel sås av mamma och pappa i aftonbönen eller söndagsskolläraren, om det nu finns söndagsskolor kvar - eller mor Anna vid kaffebordet, där Bibeln också har sin centrala plats.
  Väckelse är känsla, engagemang, ett slags andlig förälskelse, där känslan har direkta likheter med just förälskelsen.

  Väckelsekraften kan ligga slumrande i var och en av oss. Den skall vi utnyttja - enskilt och tillsammans.

  Ty, kom ihåg detta igen, mina vänner, här har vi alla i kyrkligt arbete, ett ansvar: som ett slags Guds ambassadörer, vittnande om Hans kärlek och nåd, vardagsmissionärer på arbetsplatser, i andra gemenskaper, såsom vänkretsar och dylikt.
  Väckelsekraften emanerar alltså ingalunda bara ifrån prästen.
  Den skall komma från oss alla.
  Är vi inte - eller vill vi inte vara - Guds barn, kanske?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den Helige Ande är alltid i centrum för väckelsen. Denna behöver dock en jordmån i ett antal bedjare Jesusföljare som församlas och där skriften utläggs.
   Om det är präst närvarande eller inte är oviktigt efter konventikelplakatets upphävande.
   En bedjande jesusföljare blir man dock inte automatiskt för att man är förtroendevald. Somliga hävdar att det inte heller längre något krav för att bli präst i SvK.

   Radera
 11. Hur kom jag med i sammanhanget? Har jag påstått något av det Dike hävdar? Bortsett från att väckelse för mig är mer än en känsla och tron mer handfast än medvetenhet om Guds närvaro och storhet i vår vardag. Dike omfattar det sociologer och teologer kallar "Bürgerliche Religion". Jag knöck uttrycket från J.B. Metz.

  SvaraRadera
 12. Det är inte så att jag är mot organisation, men jag menar att f. Dag och andra blandar orsak och verkan. Kommer väckelsen så uppstår behovet av mer undervisning, retreatgårdar och liknande. Men detta kan aldrig ge en väckelse. Eller tänker ni er att skicka Svensson på tvångsretreat? Han går inte ens i kyrkan.

  Väckelse kräver glödande personer utspridda över landet att tända Andens eld. Det kan för all del vara lite vem som helst, om vi ser till historien, men i en svenskkyrklig kontext är väl prästerna de vi sätter vårt hopp till. Därför måste en folkväckelse föregås av en prästväckelse.

  Det kommer inte vara präster med makt, fina titlar och hög lön som ger väckelsen. Nej det kommer att vara de som med glädje omfamnar dåligt betalda komministertjänster (eller nästan obetalda uppdrag inom Missionsprovinsen) för att de får chansen att predika Ordet rent och klart och hjälpa människor till Kristus som kommer vända utvecklingen.

  Vad kan just du göra för prästväckelsen? Det borde vi alla fråga oss.

  SvaraRadera
 13. Tänk bort sv"k" i väckelsesammanhanget.
  En samling prålsjuka nickedockor som inte gjort ett handtag på femhundra år är definitivt inget att räkna med. /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. John, din beskrivning visar att du inte är bevandrad i svensk kyrkohistoria. Du kan tycka att de gjorde fel saker, men att påstå att de "inte gjort ett handtag" är inte i överensstämmelse med god historieforskning.

   Radera
  2. Är det inte? /John

   Radera
  3. Nej, John, du har en okunnig och skruvad uppfattning om Svkys historia, vilket inte förtar din förmåga att analysera tillståndet i dagens postkristna samfund.
   Antony

   Radera
 14. BOD,

  Elitistiskt. Om någon talar elitistiskt är det väl Du som i alla sammanhang rosar de "förtroendevalda" fast man sannerligen kan undras vems förtroende. En valberednings där sedan kyrkfolket -din moster Anna t ex helt plötsligt noterar en person hon tidigare och knappast därefter ser i kyrkan nu helt plötsligt.
  representerar "kyrkan". Detta som Du samtidigt med förakt baktalar bl.a FK just för att de har så många präster och med samma förakt talar om prästavälde.

  Allt detta för att Du är livrädd för att Ni politruker skall få minskat inflytande i just förhållandet till präster.

  I övrigt får jag nog säga att jag svårligen kan föreställa mig någon väckelse emanerande från de förtroendevalda. Enligt Dig ägnar de sig ju inte ens åt teologi...Vad de ägnar sig åt kan diskuteras och görs på dessa sidor men du vägrar ta till dig..

  Under inga förhållanden främjar de Kristus och den apostoliska lära som SVeK ännu påstår sig lyda under.

  //HH

  SvaraRadera
 15. Vafalls - förvånad bloggare?

  -Jag sammanfattade skillnaden i väckelsesyn mellan bloggaren och hans trogna å ena sidan och min på historisk erfarenhet baserade å den andra och trodde mig vara tydlig.

  Men bloggaren sätter upp en förvånad min; som om han ej vore, eller varit, närvarande och förstått att en bred och framgångsrik väckelse inte är ett enmansverk.

  Visst kan man då, också likt bloggaren, citera en tysk filosof, denna gång Georg Christoph Lichtenberg:

  "Lieber Freund, du kleidest deine Gedanken so sonderbar, dass sie nicht mehr aussehen wie Gedanken."

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man kunde också använda sig av Lichtenberg och säga: Om du har två par byxor, så sälj det ena paret och köp en av Dag Sandahls böcker. Då kanske man kan förstå att den Helige Andes verk sannerligen inte är ett enmansverk...

   Radera
  2. Vilken väckelse har Bengt Olof Dike personlig historisk erfarenhet av?

   Radera
  3. Skulle kunna vara Mörrums-väckelsen. Yttrar sig i att man vaknar till med lystna ögon varje gång mötesarvodet trillar in på kontot. /John

   Radera
  4. John,

   -Är Du så välinformerad om arvodeslystnad?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. BloggarDag,

   -I så fall är det utmärkt att vi är överens om att väckelse på jorden kräver kollektiva insatser. Skall vi säga folkkyrkodito?

   BENGT OLOF DIKE

   PS. Peter T ställer en fråga av personlig innebörd till min ringa person. Uppväxt, söndagsskole-, kyrko- och missionshusbesök är minnen och händelser, som förhoppningsvis satt sina spår. DS

   Radera
  6. En hel del om arvodeslystnaden, herr Dike, kände jag till innan. Det är en av hörnpelarna för de "förtroendevalda", gäspande statister som ersatt altaret med sammanträdesbordet på det shanghajade folkkyrkovraket. Annat har tillkommit här hos BloggarDag. Bland annat att det finns en och annan som inte vill kännas vid att hen mottagit betydande belopp genom åren. Skäl okänt. /John

   Radera
 16. " Andlig förälskelse" kan leda vart som helst. Det handlar inte om religion, det handlar om personlig relation till Jesus som frälsare och Herre! Jesus säger " jag är vägen sanningen och livet". Var är nöden för människors eviga väl ?

  SvaraRadera
 17. Hon kanske ska rappa upp kyrkoherdar (av båda könen) som går omkring och inbillar sig att de är präster.

  Fredrik Modeus påkristnade ju kapellet i Rydaholm med staven, eller hur? Då kanske man avkristnar saker med staven också. Man kan ju ha en för "på" och en för "av".

  Sedan fattar jag inte varför de ska vara etniska om vi nu ska ta bort det där med jude, grek, same. Jag trodde vi var en flock. Men det kanske brukar vara så att stavar är lokalinspirerat designade.

  Lång leveranstid, förresten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Detta hörde hemma i diskussionen om staven i Härnösand. Vet inte varför det lade sig sist i tråden. Ber om ursäkt för obegripligheten.

   Radera