måndag 12 mars 2018

Hakuna matata!

Jag har sett Lejonkungen och vet att föra mig på swahili. Hakuna matata, alltså. Vi fördystras inte. Vi fördystras aldrig, hur vedervärdigt det än ser ut. Lite bananöl och så en hel del hakuna matata. Hållningen är inte bara grundhållning i Lejonkungen. Det är så livet levs i Svenska kyrkan. Problem? Inga. Hakuna matata. Inget att bekymra sig om. Och snart är det påskdag och Kristus har uppstått. "Nu är det morgon, hej!" som det heter med en sång som Gubben Pettsson och katten Findus sjunger. Jag läser det alerta konstaterandet i Barkåkra församlingsblad.

I går, firningsdagen, satte jag mig i bilen efter högmässan i Rydaholm och avnjöt radiogudstjänsten. Jag bad enträget: "Gode Gud, låt detta vara Equmeniakyrkan och inte Svenska kyrkan". Gud hör bön, men jag får inte alltid som jag vill. Det ligger en dold välsignelse i detta. För det var Stefanskyrkan, S:t Johannes församling i Stockholm och det var en helt typisk MTD-religion som framfördes.

När jag insåg att min bön inte bejakats, erfor jag tacksamhet över den dolda välsignelsen, för detta var det  illustrativa exemplet på det jag i somras hittade en beteckning på. Förr i världen hade jag blivit echaufferad av erfarenheten. Eller uppbragt.Nu blev jag entusiasmerad. Eller upprymd. MTD finns i verkligheten, utläggs och stofferas med lite vanlig kristlig fromhet. Det låter vackert, men jag uppfattar det sekteriska.

Konsekrationen var deklamation och reducerad till instiftelseorden, bara dessa. Jag kunde, fick jag veta, sitta med ett tänt ljus och bryta bröd hemmavid eller lägga handen på hjärtat. Det gick bra alltihop, i helhet eller delar. Hakuna matata. Jag kunde förstås inte. Jag körde bil. Men tanken räknas nog. Så fort jag kom hem, undersökte jag vad jag hade hört. Och si!
"Lyssna själv, din lade drul", som det heter i Lunds stift.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1031787?programid=945

Jag har alltså hamnat i positionen "ju sämre, desto bättre". Så tänkte Lenin (fast det har förnekats) och domprosten Danell (vilket aldrig förnekats). Så tänker alltså jag. Det de höll på med, tror jag inte. Kyrkoherden som deklamerade är förstås inte svenskkyrklig utan av frikyrklig extraktion. Han är, håll i er, kyrkoherde i Svenska kyrkan. Det kan man bli utan att vara svenskkyrklig. Man kan bli biskop i Karlstad och ärkebiskopen på så vis också. Vi andra har insupit lutherdomen med modersmjölken eller per flaska! Hakuna matata!

Helena Edlunds bok Konsten att överleva Svenska kyrkan skulle kanske bekymra. Den beställs hos Adlibris eller Bokus eller hos författaren. Hon är inte ensam om sina erfarenheter av kyrkosystemet, men eftersom den härskande kyrkoklassen kunnat förlita sig på att allt missnöje kan avledas på kv*nn*pr*stm*st*nd*rn*har de verkliga problemen aldrig hanterats. Vilka verkliga problem? De förtroendevalda som mobbar de kv*nnl*g* pr*st*rn*. Dessa har inga teologiska invändningar alls (jag förklarar inte varför de inte har det) när det handlar om ämbetet, men när de väl har fått någon som är ett kuttersmycke, som en begåvad kv*nnl*g pr*st uttryckte saken, kör de den bossiga stilen, den utan respekt. Det är den hållning som gäller mot alla tjänstehjonen, som ska veta sin plats. Kyrkoråden är styrelser numera och alls inte förtroenderåd till kyrkoherden. Kyrkoherdarna har som alla andra blivit lönearbetare – "ni läser väl Manifestet, pojkar", som biskop Malmeström sa till oss.

Insikterna utifrån Helena Edlunds bok? Det pågår ett djävla ljugande i det svenskkyrkliga och nu svor jag inte utan använde en klassisk svensk genitiv för att beskriva ett sakförhållande och detta sakförhållandes existentiella sammanhang. I heliga fastetider borde detta förhållande särskilt uppmärksammas och livhållningen inte restlöst bara vara hakuna matata.

Helena Edlunds bok är en personlig berättelse. Just därför ska den tas på stort allvar. Den är också en berättelse om Svenska kyrkan. Det är kanske än mer allvarligt. Läs boken för att ta del av den personliga berättelsen, som självfallet är subjektiv och det författaren uppfattar. Försök sedan se grundläggande mekanismer och analysera skeenden som går utöver det enskilda fallet. Feghet och flockmentalitet kanske skulle vara ledord för analysen? Och mobbare vet att driva flocken framför sig. Om inte annat så ser vi hur det går till i Bengt Olof Dikes kyrka.

I Smålandskomposten denna dag skriver Karl-Erik Salander att Modéus II alls inte ska avgå (jag visste inte ens att det var på tal) utan borde ha medalj (det är ett piggt förslag). Komplikationen tycks vara att ingen läst det rätt klarläggande jesuitiska resonemang som Thomas Idergard för. Det kanske snarare är Idergard som ska ha medalj för att han gett Modéus II dalj? Hakuna matata.
http://signum.se/boneutrop-hor-inte-till-det-gemensamma-goda-tankar-om-religionsfrihet-och-mangfald/

Behöver ni pigga upp er, lite terapeutiskt?
Jag är aldrig omöjlig. Hakuna matata!
https://www.youtube.com/watch?v=nbY_aP-alkw

Jag fick en bild, som jag försökte förmedla, från det stora tårtkalaset i en församling i går. Ni får tro mig på mitt ord. Det var många tårtor som mättade de hungrande. Den exegetiska/systematiska/historiska  avhandlingen Från kornbröd till tårta. Kyrkans utveckling under 2000 år. En studie med särskild hänsyn till svenskt och engelskt kyrkoliv" väntar vi på.


89 kommentarer:

  1. Enligt andrahandsuppgifter har radiogudstjänstens kyrkoherde uttryckt att "Kyrkorådet förstår inte att det behövs en gudstjänstfirande församling."

    Han försöker åtminstone fira mässa ofta, även om BloggarDag kanske anser att det sker taffligt.
    På många ställen försöker man inte ens med det.

    SvaraRadera
  2. Måste uppenbarligen tydliggöras ytterligare!

    -Är fortfarande bloggaren inte medveten om att min kyrka också är hans? Och hans är min. Den heter Svenska kyrkan och har haft bloggaren i sin ledning under ett imponerande antal år. Tack för det engagemanget Dag!

    Slutligen vill jag betona att denna kyrka inte ägnar sig åt mobbing. De som eventuellt känner sig mobbade uppmanas därför vänligen att ta av sig den självpåtagna offerkoftan.

    BENGT OLOF DIKE

    SvaraRadera
    Svar
    1. Helena Edlund är nog av en annan uppfattning angående mobbing av SvK. Eller snarare i SvK.
      Men var det inte mobing som biskopsmötet beslutade om 1994? För att inte tala om "behörighetsförklaringar"?
      Folke Bohlin blev ju alls inte mobbad av handboksprojektet, nej då.

      Radera
    2. Första stycket är helt sant, om man tänker sekulariserat och tänker organisation. Om man tänker teologi (de heligas samfund t ex) och tro kommer saken i ett annat läge.
      Andra stycket tål att tänka på. Antingen tror man att BOD är allvetande och säger oss sanningen, eller också konstaterar man att BOD inget har hört och inget har sett. Men att det skulle vara beviset på att det inte förekommer...

      Radera
    3. Hur vågar du, Bengt-Olof Dike, så starkt betona/ intyga/hävda att ingen mobbning förekommer i Svenska Kyrkan? Hur väl insatt är du i hur lokalt anställda, lokala kyrkopolitiker mm behandlar kyrkfolk och varandra? Jag känner själv flera som har utsatts mycket grovt, var och en i sitt sammanhang.
      Din avslutande mening ovan var bland det grövsta jag läst av dig - du lyckades ofrivilligt (?) visa hur attityden "von oben" tar sig uttryck - andemeningen tycks vara "jag vet inte vad du har upplevt, men jag tror dig inte!".

      Besviken på Svenska Kyrkan

      Radera
    4. När ska du, Bengt Olof, inse, att det finns en Kyrka inom Svenska kyrkan?
      Stig W

      Radera
    5. Nu kanske inte själva kyrkan ägnar sig åt mobbing men väl en del människor i den och det till den milda grad att jag exempelvis inte kunde vara kvar i en av mig högt älskad församling. Att skriva att den som är utsatt för mobbing ska ta av sig offerkoftan är bara överlägset och ett sätt att slippa ta ansvar för den mobbing som pågår.
      Det är heller inte så enkelt att det är de som har synen på att kvinnor inte ska vara präster som står för mobbningen utan en och annan kvinna som med subtila och uttalade medel ägnar sig åt mobbingen. Och det gärna med att också kalla sig feminister.

      Med vänlig hälsning

      Radera
    6. Den stora skillnaden är att herr Dike inte talar om en Kyrka utan om en "kyrka". Det är en ofantlig skillnad. /John

      Radera
    7. Exemplifiera, precisera det ni påstår!

      Det har länge varit nästan en visa på denna bloggs öppna kommentatorstorg, att Svenska kyrkan medvetet förföljer och försöker mobba ut exempelvis kvinnoprästmotståndare.

      Mantrat har blivit till en sanning; bilden av en näst intill konspiratorisk kyrka har cementerats hos dem, som både med sofistikerade och grova penndrag (eller via datortangenter)ständigt inte bara kritiserar kyrkan men väl också underkänner den.

      Sanningen och verkligheten har trängts tillbaka av denna också psykologiskt fastlåsta fiendebild. Domkapitlens noggranna utredningar och beslut underkänns - även om den aktuelle prästens görande och låtande står i direkt strid med KO eller han har handlat olämpligt på annat sätt.
      ett avkragningsbeslut blir då ett (nytt) mobbningsfall. Personens handlande är en bisak.

      Det är då per definition domkapitlen som har gjort fel, aldrig den tilltalade.

      När jag förnekar att denna påstådda konspiratoriska mobbing förekommer, sätts texter som ovanstående på pränt.

      Hur vill, kan och vågar jag skriva sådant? Mitt svar är enkelt:
      -Svenska kyrkan har ingen dold utfrysningsagenda för att bli av med påstått oönskade personer medelst utsortering. Och jag skriver som tidigare:

      -Exemplifiera, precisera - vem, var och vad? Mobbing i arbetslivet skall påtalas, anmälas, de eller den skyldige ställas till svars enligt lag och regler.

      Vänligen, kom inte med svepande till intet förpliktande anklagelser och påståenden. Vem, eller vilka är det som mobbar? Tid, plats och handling, tack!

      BENGT OLOF DIKE

      Radera
    8. http://christianfunnypictures.com/2017/11/god-said-vs-rather-hear.html
      Klart som korvspad! Prästänka

      Radera
    9. Så Bengt Olof Dike, vad säger du om Helena Edlunds bok? För det är väl inte bara i domkapitlen det fixas och dinas. Och vad säger du om den präst som erbjöds att forska under tre månader, i sin anställning men i samarbete med forskningssekretariatet, som effektiv skulle hindras från detta? Mobbing? Personalvård? Saken hindrades av en helt obehörig person i ett helt obehörigt forum. Så vad sägs om Edlund och detta fall? Fler finns.

      Radera
    10. "Svenska kyrkan har ingen dold utfrysningsagenda …" Nej, den har steg för steg blivit helt öppen.

      Radera
    11. Detta säger jag:

      -att jag inte har läst Helena Edlunds bok;
      -att den aktuella forskningstjänsten inte var utlyst i vanlig, öppen ordning utan av en alldeles särskild bakgrund - som jag av hänsyn till en viss person inte skall beröra här - skulle ordnas i tysthet.

      Såvitt förstås anser Du att kyrkomötet, KM, är ett obehörigt forum för att ställa en fråga om saken.

      Det är det inte. Det då existerande frågeinstitutet medgav självklart ledamöter att aktualisera alla spörsmål som rör Svenska kyrkan och dess angelägenheter.

      Behörigheten i den aktuella frågan
      bekräftades också genom att frågan besvarades av kyrkostyrelsens ordförande, K-G Hammar.

      Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och som sådant ytterst ansvarigt för allt som rör kyrkans verksamhet och angelägenheter. Forskningsavdelningen eller - sekretariatet i Kyrkans Hus i Uppsala lever inget eget liv och med makt och myndighet att styra sig själv. Jag trodde Du visste det.

      Slutligen ber jag Dig, som jag bett andra, att exemplifiera påståendet att fler fall "finns". På samma sätt kräver påståendet att det ej blott i domkapitlen "fixas och donas" (det står dinas men skall förstås vara donas) att Du skall styrka det med konkreta uppgifter.

      BENGT OLOF DIKE

      Radera
    12. De månader det handlad om var något som en kyrkokommunal instans ordnat och denna instans står inte under kyrkomötets domvärjo utan beslutas och revideras lokalt. Frågan hörde inte hemma i kyrkomötet. Typiskt fall av illasinnad mobbing. Att frågan besvarades av KG Hammar är en nyhet i kategorin "Fake News". Den besvarades i verkligheten av Stina Eliasson.
      Hanterandet av kyrkoherde redemptus Karlsson, komminister Talltorp, komminister Andersson och komminister Jonsson är kanske andra exempel att analysera. De har definierats som avvikare i någon specifik fråga, jag nämner inte vilken, och sedan blev det som det blev. Och vad säger fallet med kontraktsadjunkten Beijer egentligen? Det är helt uppenbart vad allt detta, liksom införandet av bestämmelsen i KO, handlar om.

      Radera
    13. -Men VAR skulle forskaren sitta?

      -När den inhiberade forskartjänsten diskuterades tidigare på denna blogg, hänvisade bloggaren till att KG Hammar stoppade den; att det var Stina Eliasson, den tyvärr saligen hädangångna folkkyrkoivraren, som jag mycket uppskattade, som svarade mig, hade jag i hastigheten glömt.

      Men kom inte och säg, att KM inte har med saken att göra. Var skulle forskaren sitta? Var ärendet draget i KS, så att ledamöterna där fick information om kostnaderna, vilka tydligen skulle bestridas av Kalmars kyrkliga samfällighet. Varför skulle för övrigt denna samfällighet betala detta forskarinhopp? Skulle forskaren kanske utarbeta en studie om hur samfälligheten skulle kunna öka och tydliggöra gudstjänstfirandet i den gamla domkyrkostaden?
      Eller kanske få ett forskningssvar på hur den prästerliga samarbetsviljan med förtroendevalda skulle kunna förstärkas?

      Fråga efter fråga dyker upp från det förflutnas gömmor, eller hur?

      BENGT OLOF DIKE

      Radera
    14. Forskaren skulle sitta på sin ända och läsa in sig på material om den kyrkliga förnyelsen var det tänkt. Forskaren skulle inte sitta i Uppsala om det är detta saken gäller. 3 månader är en rätt kort tid och materialet stort. Det skulle inte primärt handla om Kalmar förstås, utan om Svenska kyrkan. KG Hammar stoppade inte Dikes fråga eftersom jag var mer resonabel än Dike, menade han. Dike skulle jaga i oändlighet om han inte fick ställa sin fråga och därmed tänkte KG att saken var utagerad. Varför en kyrkostyrelse skulle diskutera kostnader i en lokalförsamling går inte att begripa. Saken beslutades av forskningschefen, som var beredd att vara samtalspartner med forskaren. Nu blev det ingenting av detta. Fast ändå. Boken Förnyarna skrevs och kom 2010. Under det arbetets gång tänkte forskaren på dem som kunde få skriva på heltid, inte bara på den fritid som blev över. 2004 kom Jesus-boken och 2005 boken Den stora berättelsen.
      Samfälligheten betalade inget för detta skrivande men det fanns folk i Kalmar som hade glädje av böckerna. Krogpostillan 2006 betalade samfälligheten i den meningen att jag var högskolepräst och predikade på krogen men det berodde mer på högskoleprästen än på samfälligheten att det blev predikande där, om man så säger.

      Radera
    15. Forskningstjänst bakom kulisserna!

      -Nu kräver ovanstående "forskningsinlägg" en väsentlig korrigering och nödvändigt tillägg.

      -Forskningsinitiativet kom lika plötsligt som det skedde bakom kulisserna; en uppgörelse, bekräftar bloggaren själv, med forskningschefen. Denne drog alltså inte saken inför beslutande organ, alltså inte ens som ett informationsärende där.
      Anmärkningsvärt.

      Om tjänsten blivit verklighet skulle reaktionerna från andra inte låtit vänta på sig. Personalfrågor, förändringar av dem på något sätt, skall alltid normalt redovisas och vid behov kunna diskuteras av beslutsfattare. Ledamöter i KS skulle naturligtvis ha frågat om varför forskningskansliet överhuvud skulle kopplas in, om nu forskaren skulle sitta utanför dess rum och kostnaderna bestridas av Kalmarsamfälligheten. Och frågorna om varför tjänsten tillskapades över en natt med forskningschefen (som är underställd generalsekreteraren, vilken i sin tur lyder under KS) handledare m flera spörsmål skulle komma som brev på posten.

      Just bakom kulisserna är en adekvat beskrivning av saken.
      Den i KM frågande ledamoten reagerade mot att ett medvetet mörker lades över det som skall vara ljust, alltid tillgängligt och informativt i en demokratisk organisation.

      Att därför anklaga den frågande är att skjuta på helt fel pianist. Det är jämförbart med när exempelvis ej journalist gräver fram en mörkad sak i en kommunal fråga som blir mycket obehaglig för den ansvarige, varpå denne attackerar journalisten för att denne "skriver skit och skadar mig".

      Slikt är alltför välbekant. Det borde heller inte vara obekant för bloggaren.
      Journalisten skall naturligtvis berömmas för att ha blottlagt och kastat ljus över saken, blottlagt det som sker i det tysta.

      Det är väl inte så svårt att förstå - och acceptera?


      BENGT OLOF DIKE

      Radera
    16. Det står forskningschefen fritt att ta vara på en extern forskare, vara beredd till att ordna seminarier för att tillföra den egna avdelningen aktuella forskningsfrågor etc etc detta som det inte kostar forskningsavdelningen något. Detta behöver FoC inte dra med någon, men samrådde om arrangemanget med ordföranden och överlade möjligtvis med avdelningens personal. Över en natt? Alls inte. Saken diskuterades under ett antal veckor. Inget blev obehagligt för forskningsavdelningen eller för samfälligheten. En möjlighet saboterades illvilligt av en idiot. Det var det hela. Eftersom KG Hammar var rädd för titulus fick han ställa sin fråga och Stina Eliasson skickades fram. Men då hade tiden gått allt rann ut i sanden.

      Radera
    17. Men vad gar Dike gjort med Stina Eliasson? I vilken mening är hon saligen hädangången?

      Radera
  3. Min skånske morfar var mot dialektsynkretism. Spiddekaga är ok, spettkaka också, men inte spettekaka. Den skånska formen av dagens synkretismförsök är
    Hör säl, din lade drul

    SvaraRadera
    Svar
    1. Instämmer med Fjelle.

      Kan tillägga att en klasskompis återgav uttrycket så här: Hör, far, hur det viner i skorstenen. Hör säl, din lade drul!

      Radera
  4. Ibland undrar jag om inte kyrkopolitikernas vurm för kvinnliga präster beror på att de tror att kvinnor är mera lättstyrda än män.

    Jag tvivlar på att Svenska kyrkan kommer att överleva som kyrka. Det är så mycket som behöver göras men det primära vore nog att bli av med kyrkopolitikerna i den form vi nu har dem. Dock är det så att ingen politiker är beredd att avskaffa sig själv. Har man väl fått dem i båten så sitter de där.

    SvaraRadera
    Svar
    1. En intellektuell slutsats, Elisabeth?

      -Din undran vad gäller de förtroendevaldas uppslutning bakom kvinnliga präster är knappast av varken det intellektuella eller intelligenta slaget. Du bortser tydligen helt ifrån att kvinnor dominerar i många beslutsorgan och - naturligtvis - inte präglas av en slik tanke om sina systrar.
      Dessutom står ju folkets förkrossande majoritet helhjärtat bakom kvinnoprästerna.

      Dina tvivel om Svenska kyrkans överlevnad är också obegripligt främmande för att uttryckas av just Dig. Men de får väl betraktas som en önskedröm, vilken Du då logiskt aldrig får se infriad.

      Bättre skärpa och verklighetsbakgrund i nästa inlägg, anbefalles vänligen, Elisabeth!

      BENGT OLOF DIKE

      Radera
    2. "Kyrkopolitikernas" vurm för kvinnliga "präster" innehåller en väsentlig del erotiska undertoner. Dvs vanlig gubbsjuka. /John

      Radera
    3. Bengt Olof, några av de absolut sämsta chefer jag haft har varit kvinnor. Det betyder ingenting om kyrkopolitikerna är av kvinnligt kön. De mobbar lika bra för det. Och mobbningen gäller både manliga och kvinnliga präster. "Vi bestämmer minsann och ni ska slicka våra skor" är attityden och du - inte minst - ger uttryck för den. (Men ni trodde säkert att kvinnorna skulle vara lättare att kväsa.)

      Vad gäller Svenska kyrkan är det definitivt inte min önskedröm att den slutgiltigt ska dö. Tvärtom. Men den kyrka Svenska kyrkan utvecklats till kan hellre dö än att sprida sina villoläror.

      Om jag får se Svenska kyrkans slutliga död eller inte beror på hur gammal jag blir och hur lång tid processen tar. Det vet bara Gud.

      Radera
    4. Dessvärre är det väl så att "folkets förkrossande majoritet" struntar fullständigt i om det finns någon kyrka eller några präster alls?/Paul

      Radera
    5. "Bättre skärpa och verklighetsbakgrund i nästa inlägg, anbefalles vänligen, Elisabeth!" hyckelskrockar herr storsvamlare Dike.
      Styvheten i den egoglödgade tuppkammen närmar sig nu rent erektionella höjder. /John

      Radera
    6. Antalet aktiva utträden ur SvK var ifjol drygt 93 000. Mindre än hälften av barnen döps i SvK; i familjer med minst en "tillhörig" ligger siffran (2016) på ca 63 %. När skall BOD sluta tala om "folkkyrka"?/Paul

      Radera
  5. Söndagens radiogudstjänst, denna MTD-"mässa", är väl en i raden av söndagliga exempel på hur Svky förfallit till fullödig gnosticism och sekteristisk ordning. Tydligen kan prelaterna hitta på sina egna "mässor" och i detta fall var det sannerligen ett övertydligt, tragiskt, exempel på hur galet det står till i det postkristna samfundet!

    Antony

    SvaraRadera
    Svar
    1. De få gånger jag hör en radiogudstjänst slår det mig ofta - också de få minuter jag hörde igår - att det inte verkar vara gudstjänster utan snarare religiösa program på ett tema som bedömts angeläget. En gudstjänst försöker man väl få de närvarande (inkl de som är med via radio) att delta i, med psalmer, trosbekännelse och åtminstone Herrens bön? Så skapar man också "delaktighet", som ju sagts vara så inne så länge. Radierade temaprogram är envägskommunikation som vilken föreläsning som helst.

      Radera
    2. När vi hade radiogudstjänster från vår kyrka vid påsk för några år sedan var det som vilka gudstjänster som helst. Förutom de stora klockan som visade tiden och producenten som pekade på klockan när predikanten smög in en bisats eller två.
      Så mitt intryck av radiogudstjänster är att de ofta speglar faktiska förhållanden. Producenten då var angelägen om att församlingen skulle höras i sånger och växelläsning, men om det inte finns så mycket av gudstjänstfirande församling så visar det sig nog ganska tydligt.

      Radera
    3. Peter T, hör du till en församling? Jag blir verkligen förvirrad?!

      Antony

      Radera
    4. Att en papist blir förbryllad i kontakt med den frikyrkliga myllan är föga förvånande.
      På 10p, hur många församlingar leds av en vinnare av Mello?

      Radera
    5. Centrumkyrkan Sundbyberg, pastor Bertil Edin som vann Mello med Edin-Ådahl, Som en vind (dags att leta upp den på Spotify, det var något annat än 2018 års startfält...)

      Radera
    6. Ja, Peter T, som papist blir jag verkligen förbryllad över att du både tillhör en församling och söger dig stå fri från samfundstillhörighet, men jag förstår att det finns en itrerad individualism bland de frikyrkliga, allt i enlighet med vår zeitgeist!

      Antony

      Radera
    7. På 8p, vilken svensk låtskrivare och artist har gett ut flest skivor med eget material på svenska i genren "kristen musik"?
      I vilken församling jobbar han även deltid som pastor?

      Radera
    8. På 6p. Vilken talare har varit mest frekvent på Hönökonferensens kvällsmöten de senaste 10 åren?
      Vilken församling är den predikanten medlem i?

      Radera
    9. På 4p. Vilken församling i Storstockholm samlar ensam mest hemlösa kring en tallrik soppa på lördagar före 12?

      Radera
    10. På 2p. Vilken församling grundades 1986 av frikyrkopastorn Stanley Sjöberg i en övergiven baptistkyrka i centrala Sundbyberg och på sin hustrus anmodan valde att inte ansluta församlingen till något samfund för att undvika folks fördomar om olika samfund?

      Radera
  6. P. Idergard levererade, som vanligt, en genomtänkt och kristen reflektion över religionsfrihetens rättigheter och begränsningar. Ställ det i kontrast till den ementionella MTD-smörja som stiftchefen i Växjö står för så börjar ni väl förstå att ekumeniken snart är stendöd!

    Antony

    SvaraRadera
  7. Det är snart slut med Svenska Kyrkans lättsamma tillvaro, där en förbrukar de föregående generationernas möda och efterlämnade arvegods. När Skatteverket avbryter sin uppbördshjälp med kyrkoavgiften är det slut. Redan "tjänar" ett högavlönat akademikerpar 15-20.000 kr/år genom att gå ur. Alltfler gör det och finner marginalnyttan med medlemskap försumbar. Redan erbjuder begravningsbyråer heltäckande service med förrättningsperson utan kyrkans medverkan. Festlokaler erbjuder färdiga bröllopsarrangemang likaså. Marknaden fixar lätt den borgerliga religionens alla behov med större anpassning till kundens önskemål än någonsin kyrkan.

    Kyrkoavgiften måste alltså ned! Skall människor kunna motiveras att betala, måste den framstå som rimlig. Viss avgiftsbeläggning av förrättningar kan ske. Lokalhyra och avgifter för arrangemang och städning införas. Framförallt måste de talrika, improduktiva anställda fasas ut. Kvarvarande präster och musiker förutsättas ha söndaglig gudstjänst, gärna dubblerad. Antalet präster kan säkert halveras utan att allmänheten märker skillnaden. Kommunikatörer helt försvinna. Uppsjöarna av chefer likaså. Kyrkomötet avvecklas. Arvoden till de demokratiska organen försvinna. Hård gallring bör ske bland församlingspedagoger, ungdomsledare och diakoner. Det dåliga rekryteringsläget och naturliga personalavgångar kan i stort sköta omläggningen/avvecklingen medan pengar fortfarande finns.

    Vad sägs om en rak avgift på, säg, tusenlappen per familj? Mera lär knappast gå att få in på frivillig väg. En allmän medborgarskatt för kyrkofinansiering lik SR:s kommande finansieringsmodell blir otänkbar. Allt färre finner det mödan värt att betala licens. I övrigt får kyrkan förlita sig på frivilliga gåvor. Det fungerar i andra länder. Det nuvarande systemet som gör kyrkan till del av de välfärdsindustriella och ideologiproducerande komplexen är ohållbart.

    Lars Jensen

    SvaraRadera
    Svar
    1. Inte ett öre till till de protestantiska svinen! /John

      Radera
  8. Vokabulären ovan lämnar mycket att önska av skärpning! Varför detta kärlekslösa språkbruk? F ö har jag insett att vi som har andra erfarenheter än BOD inte kommer att få honom att ta oss på allvar. Han kör sitt spår och besvarar inte framställda frågor. Varför läser du öht Bliggardag? Tror du dig om att kunna modifiera eller rätta felaktigheter? Lyd ett gott råd: lägg undan pappegojsnacket om den demokratiska folkkyrkan när du nu sitter i en bur där verkligheten utanför är dig främmande. Lägg kraften på att engagera dig lokalt i st f att tala varmt om det politiserade kyrkomötet. Att tala om vad som står i KO är (som sagt) en underlig mätare på hur det står till ”ute på fältet” i en hel del församlingar. Jag har gett upp hoppet att föra ett hederligt, äkta och sanningsenligt resonemang med BOD. Den som inte vill se ser hellier ingenting.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Du har rätt, Perax,
      men det är som Salomo själv skrev, att dåren ska bemötas för att andra ska se hans dårskap och inte förledas. Samtidigt skrev han att dåren inte ska bemötas när det inte finns skäl. Jag försöker leva efter dessa visdomsord men kan säga att det inte är helt lätt.

      Radera
    2. Avslöjande iakttagelse, Perax och Elisabeth!

      -Som man känner sig själv, känner man också andra, är orden som direkt kan appliceras på era kommentarer. När jag sakligt försvarar Svenska kyrkan mot de groteska beskrivningar av den som fortlöpande presenteras på bloggen, är det "papegojsnack"!

      När jag - med hänvisning till dokumenterade fakta, alltså bevis, Elisabeth, Du som vet ordets innebörd utan och innan, genom hänvisningen till KO:s text om vad kyrkan står för och skall förmedla, försöker Perax vifta bort styrdokumentet genom hänvisning till enstaka församlingar!

      Och när jag med upprepningar en masse påminner om att det är läronämnden som utformar kyrkans lära och att partikanslierna inte gör upp agendorna för kyrkomötet, ordar Perax om "det politiserade kyrkomötet" och låtsas inte om att dess sammansättning är väljarnas i fria val!

      Och när då dessa obestridliga fakta sätts på pränt suckar han att det inte går att föra ett äkta, hederligt och sanningsenligt samtal med mig!

      Hans slutord är magnifika i sin beskrivning av samtalspartnerns ståndpunkter: den som ej vill se ser heller inget!

      Märker han och Elisabeth inte hur hans egna studsar mot honom som tennisbollen mot sargen på banan? Den som inte delar Perax åsikter, ser inget och vill inte se!

      Och Elisabeth assisterar Perax projicering genom att åberopa ord av Salomo - hon säger sig ju leva efter hans visdomsord - utan att respektera mitt försvar för, mina åsikter om och mitt engagemang för Svenska kyrkan - inget som jag skäms ett ögonblick för!

      Varför skulle jag det?
      Skämmas för att man försvarar kvinnopräster, demokratin och därmed väljarnas beslut, påminner om och betonar kyrkans fullständigt odiskutabla förankring i den äkta kristna tron och alltså dokumenterad i KO?

      Skulle jag skämmas för att påtala återkommande absurda påståenden och upprepningar om att detta inte stämmer eller lika återkommande försök att osynliggöra Svenska kyrkan?

      Jag är förbluffad över att debattörer som Perax och Elisabeth - själva kyrkligt förankrade - nedlåter sig till att måla slika bilder med påståenden om att den som förmedlar dokumenterade fakta vägrar vara hederlig, äkta och sanningsenlig.

      Är möjligen era bilder de enda, sanna och hederliga motiven över Svenska kyrkan?

      Med den utgångspunkten, där den andres argument i en självpåtagen auktoritativ semantisk klädsel blir luft och blåses bort med en nonchalant fnysning skall ni ställa in er på att bli motsagda.

      Men kanske beror fnysningen på det som Strindberg slog fast en gång: "Sanningen är alltid oförsynt".

      Därför kan samme författares maning också vara på sin plats till var och en av er:
      -Stilla Dig Perax! Stilla Dig Elisabeth!

      BENGT OLOF DIKE

      BENGT OLOF DIKE

      Radera
    3. Bengt Olof Dike tror att man kan övertyga med argumentet "majoriteten har bestämt".
      Han tror t.o.m. att kyrkomötets beslut 2009 om äktenskapsförändringen inte alls hade sin grund i riksdagspartiernas agendor.

      Radera
    4. Allt oftare härskar hos den flitige kommentatorn luftig och versal dualism. Snart följer väl själva den versala TREENIGHETEN?

      /Conspirator

      Radera
    5. "… studsar mot honom som tennisbollen mot sargen på banan". Detta påminner mig om prästen som talade om spjutkastaren som kastade spjutet mitt i prick.

      Radera
  9. Jag måste bara få uttrycka min oerhörda glädje över att Blekinge nu blivit ett hertiginnedöme! Välkommen till Blekinge, Sveriges trädgård prinsessan Adrienne Josephine Alice. Riktigt fina namn. Adrienne är ett gammalt namn. Alice och Josephine låter som blommor. Och ett passande namn för en prinsessa som som nyss blivit heriginna över vårt älskade Blekinge.

    Kan man säga hakuna matata? Annars får det bli Hurra, hurra, hurra!

    Demokratia

    SvaraRadera
  10. John, vad har du mot knorrbärarna? Du riskerar att få djurrättsaktivister på dig!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Känner man ett antal rara, keliga, renliga, lekande och gulliga grisar, uppfödda under naturliga förhållanden, tar man inte 'svin' som ett skällsord.

      Reinhold

      Radera
  11. Igår var jag i Värmdö kyrka. Det var familjegudstjänst med Disneytema. Först sjöng barnen Baloos sång. Sen blev det sånger ur andra Disneyfilmer. Evangeliet lästes ur Barnens bibel och den kvinnliga prästen la ut texten. Man ska dela med sig. Sen fick alla korv och bröd.
    Det var mycket trevligt, men inte heligt. Och den gamle vaktmästaren pratade med en ung familj om hur trevligt det är nu när det högkyrkliga är borta.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Björnen Baloo hade med stor säkerhet blivit stiftchef i Visby/SKUT. Det var tur för kappvändaren Petersson att han inte ställde upp!

      Antony

      Radera
    2. Uppriktigt sagt är det nog åtskilliga i det konservativa lägret som föredrar Baloo framför andra framförda alternativ ...

      /Hannes

      Radera
  12. Ja köp boken! Minst 20 procent av det som står i den kan vara alldeles sant, eller i alla fall alldeles halvsant!

    Föreslår sedan att ni sätter er i diskussionsgrupper och diskuterar följande frågor:

    1. Vad gör vi åt orättvisan att en del som ljuger men som ljuger på ett sätt som vi giller blir beskyllda för att ljuga?

    2.Hur kan vi förhindra i framtiden att männ9iskor som ljuger blir avslöjade med att ljuga?

    3. Vilka jurister kan vi koppla in i de fall när ljugande människor trots våra ansträngningar ändå blir avslöjade?

    En liten kaffe och kaka på det och sen berättar alla grupper vad de har kommit fram till!

    Jag noterar att Dag numera blivit noga med att skriva att "detta är en subjektiv berättelse". Subjektiv är ett intressant ord. Min egen subjektiva berättelse är att Dag S. brukar ringa mig varje kväll vid 23-tiden och skrika: "Jävla MTD-sugga! Jag tyar inte med dig längre!"

    SvaraRadera
    Svar
    1. Om detta är din subjektiva upplevelse tror jag du bör söka läkarhjälp för objektivt sett ringer jag dig inte, har aldrig gjort. Det går att kolla på samtalslistor. I övrigt är det uppenbart att jag tyat med dig rätt länge.

      Radera
    2. Men varför ska du behöva hålla på och kinka så jämt när det gäller vad som är objektivt sant om dig själv, när du är så generös när det gäller andra? Jag kan väl få skriva om "min subjektiva upplevelse" i min blogg i alla fall, så blir alla som ogillar kvinnoprästmotståndare glada och kan tänka "det var väl det vi trodde om de där typerna!"

      Jag ska ta dig på orden dock när det gäller läkartid. Tyvärr missade jag just en i morse kl. 9. Det skulle utredas om jag har AD(H)D utan H.

      Radera
    3. Anna har uppenbara problem med (andra) starka kvinnor. Hur var det nu första budet lyder?

      Du skall inga andra brudar akta utom mig.

      Eller?

      Den där subjektiva berättelsen på slutet är dessutom rejält onödig.

      /Conspirator

      Radera
    4. Anna har problem med lögnaktigt tal.
      Ungefär som aposteln Paulus och kyrkofadern Augustinus.
      Bara för att Helena Edlund blivit mobbad och illa behandlad i SvK, innebär det inte att hon i alla lägen behandlar meningsmotståndare vare sig sanningsenligt eller vänligt.

      Radera
    5. Aha, Conspirator, är det så det ligger till? Förstår jag dig rätt att om Dag med flera kritiserar ÄB så handlar det om kritik mot vad hon säger/gör, men om jag kritiserar en kvinna så har jag problem med starka kvinnor? Du får gärna utveckla ditt resonemang här, det var intressant!

      Radera
    6. Tänk you, Peter T. Ja det är mitt problem. Inte att man hävdar att det förekommer mobbning i SvK för det vet jag att det gör. Det gjorde det "redan på min tid" och min far som liksom du, till viss del var fackligt engagerad hade också hand om en del fall som rörde kyrkomusiker. Och jag har hört talas om en mängd fall utöver detta. Det är en osund arbetsmiljö i många fall, helt klart.

      Obs jag själv vill dock inte jämföra mig med Paulus och Augustinus, blygsam som jag är. :)

      Radera
  13. Det är fåfängt att tävla med Bloggaren om läskapacitet. Det vittnar hans bibliotek och manuskriptsamling övertygande om. Givetvis hann jag inte bli färdig med Heléna Edlunds "Att överleva Svenska Kyrkan". Att striden i SvK inte går mellan manligt och kvinnligt står klart. Ett tack finns i förordet till en viss Dag Sandahl. Däremot råder en enveten kamp mellan å ena sidan klassisk kristendom och å andra konsensusreligiositet samt samhällskonformitet. Detta är inte en akademisk avhandling. Det är ett ivrigt klappande hjärta som hänger på en slaktkrok till beskådan. Ett vittnesbörd om en kyrka som inte kan ta till sig det genuina och profetiska. I dag publicerar Heléna en läsvärd artikel med den passande titeln "Folkets fiende":

    http://helenaedlund.se/folkets-fiende/

    Lars Jensen

    SvaraRadera
  14. Anders Lundberg12 mars 2018 kl. 20:51

    Genitiv?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Larsa stall - Lars' stall

      Husa tak - husets tak - dialektalt i ett ord, husatak

      Branthulta knall - Branthults (berg-)knalle - uttalas Branteltaknall

      Alltså en åldrig genitiv, använd i lantligt språk lite varstans och i svordom. Jävla - Djävulens. Ibland som förstärkning av s-genitiv. Kattensa päls. Bilensa hjul.

      PP


      Radera
  15. BOD

    Sanningen är oförsynt? Nja, den är besvärlig något Du tycks uppleva eftersom du sällan håller dig till den utan fantiserar.

    Du brukar skälla på kommunisterna -väl det gör jag med men din logik är som det mesta hos Dig förvrängd där den inte helt saknas.

    Vad som står i KO är aturligtvis intressant, där står även en hel del som inte borde stå där men framförallt gäller det väl hur KO efterföljs. Framförallt den där vackra portalparagrafen du citerade.

    Sovjet på sin tid hade en vacker grundlag. Hade den efterföljts av t ex Stalin hade det varit ett annat och bättre samhälle. Hade SveK med sitt KO efterföljt sina vackra paragrafer och raderat sin gummiparagraf som gör portalparagrafen meningslös hade SVeK åtminstone försökt vara en Kristi Kyrka.

    Det är den inte nu. Det är en politrukers lekstuga och försörjningsinrättning. Du talar om läronämnd och agenda och jag släs av idiotin i dina resonemang.

    Det har gått så långt att läronämnden , helt styrd av er politruker tycks se som sin uppgift att vränga bibeln för att kunna ge sken av att det ni propsat på är i överensstämmelse med skriften eller i vart fall inte går emot den.

    Vid ett tillfälle klarade de inte ens det utan erkände att det var mot skriften men trots detta lyckades ni med ett "men" få igenom det.

    Politruker har överhuvudtaget rimligt att döma inget i KM att göra överhuvudtaget utan där skall sitta kristna, teologiskt kunniga.

    Ni är så rädda om makten att ni tom tagit ifrån biskoparna rösträtten där. Iofs en överloppsgärning med tanke på dagens tama biskopar valda för sin anpasslighets skull och för att de inte är apologeter.

    Biskoparna har närvaroplikt vid KM, de har rätt att yttra sig men de har alltså inte rösträtt. Tala om marionetter under politrukerna.

    //HH    SvaraRadera
    Svar
    1. Håll Dig till fakta, HH!

      Du upplyses härmed om att läronämnden inte styrs av "politruker" utan består av samtliga biskopar i Svenska kyrkan samt ytterligare några få teologiskt kunniga ledamöter.

      Eftersom biskoparna genom denna nämnd har en i praktiken bestämmande ställning och därtill inte är kandidater, vilka underställs väljarnas beslut, har de ingen rösträtt.

      Därtill är biskoparna per automatik ordförande i sina respektive stifts styrelser, som också är en tung post.

      Så är det med den saken, HH. Menar du kanske att också kommun-, landstings- och riksdagsdirektören bör ha rösträtt för valen till sina respektive styrelser?

      BENGT OLOF DIKE

      Radera
  16. I Svenska kyrkan på många håll ska ju allt gä så snabbt, vara så enkelt varför mässana innehåll skärs ner utam närmare reflektion. Den eukaristiska bönen kan man bara inte strunta på så sätt att endast instiftelseorden läsas i sann Maranataanda

    Jonas M

    SvaraRadera
  17. Antony, eftersom du skrev pater Idergard och inte fader antar jag att du menade Thomas i St Eugenia och inte Per i Skellefteå?!

    Jonas M

    SvaraRadera
    Svar
    1. Ja, f. Per Idergard är väl inte så flitig skribent i Signum.

      Antony

      Radera
    2. Kan Antony eller Jonas upplysa oss fåkunniga om i vilka sammanhang f. resp p. skall användas.
      Kh på landet

      Radera
    3. En stiftspräst tituleras fader och en ordenspräst/munk tituleras pater.

      Antony

      Radera
  18. Anna,

    Du verkar inte ha förstått att något kan vara subjektivt utan att för den skull vara en lögn, Ändock borde väl du som rabiat feminist vara den förste att inse detta.

    Hur många känner sig inte kränkta. Objektivt kan det sannerligen i många fall vara svårt att inse vara kränkningen ligger. Speciellt som det tycks variera från individ till individ.

    Typexemplet är väl den rabiate lesbiske feministen som anmälde sin handläggare för att han inte tog hänsyn till at hon var lesbisk? Han å sin sida var helt okunnig om detta faktum och sannolikt helt ointresserad i detta.

    Nej att subjektivt beskriva en sak är inte nödvändigtvis att ljuga utan det är att säga hur något upplevs eller "bara" uppfattas".

    Påstår Du däremot som här utan grund att någon ringer till dig och säger oförskämdheter och det överhuvudtaget inte har skett är det inte bara "enkel" lögn utan ett åtalbart förfarande som borde bestraffas hårt.

    //HH

    SvaraRadera
    Svar
    1. HH: Jag förstår ofta alldeles utmärkt ofta när något är en lögn - speciellt när det går att bevisa att det är så.

      Men innan diskussionen för oss vidare vill jag att du preciserar vad som gör mig till en "rabiat feminist". Såvitt jag vet har jag inte uttryckt andra åsikter här än att jag dels inte tycker att argumenten mot kvinnliga präster håller, dels att mannen inte har större rätt att bestämma över kvinnan i äktenskapet än kvinnan över mannen. Det är alltså detta som gör mig "rabiat feminist" - eller vad det något annat du tänkte på?

      Radera
  19. BOD,

    Dels har läronämnden knappast någon bestämmande rätt eftersom Ni kan gå emot dem om Ni så önskar eller som i fallet med enkönade äktenskap genom att begagna ordet "men".

    För det andra har Ni valt biskoparna ,inte efter teologisk kompetens eller efter dess kristna tro som ofta kan ifrågasättas , framförallt om man talar apologi, nej,ni har valt dem efter anpasslighet till Er och deras "bossar" är intelängre Skrift och Guds ord utan vad som är PK eller er. Dvs de lyder era propåer inte skriften.

    Självklart bör biskoparna ha rösträtt inom KM och politruker hitta ett annat forum om de nu absolut behöver en försörjningsinrättning utanför den egentliga politiken.

    I andra forum kan man eventuellt diskutera ekonomi och liknande men sådant som exempelsevis enkönade äktenskap är sannerligen inget för okunniga politruker att styra över.

    //HH

    SvaraRadera
  20. BOD,

    och hur resonerade man tidigare när biskoparna hade rösträtt och ert politrukinflytande var noll?

    Var det okristligt kanske? Detta att lyssna till Herrens tjänare istället för det sekulära politrukiska eller som nu tom andra religioners företrädare inom KM?

    //HH

    SvaraRadera
  21. Anna,

    Tja jag skulle naturligtvis kunna exemplifiera men varför inte nöja dig med att det är min subjektiva uppfattning?

    //HH

    SvaraRadera
    Svar
    1. Nej jag nöjer mig inte med det eftersom jag vet att du just "naturligtvis inte kan exemplifiera" och aldrig har kunnat det, även när jag frågat förut. Du hör till dem här som älskar att skrika tillmälen åt folk men sedan tystnar när man undrar vad du menar. Eller tystnar var väl fel ord, du för raskt in ämnet på något annat, företrädesvis kommer du även nu att undvika frågan och i stället börja tala om muslimer eller judar eller PK-ism.

      Men jag vill veta nu: VAD är det enligt din subjektiva uppfattning, som gör att jag är "rabiat feminist"?

      Radera
  22. Anna,

    Jag har mer än en gång haft anledning att beskriva Dig som en motvalls käring. Typiskt för en rabiat feminist!

    I övrigt! Menar Du att du inte är en rabiat feminist? Vad är det då Du är?

    //HH

    SvaraRadera
    Svar
    1. HH: Beviset för att jag är en rabiat feminist är alltså att du själv brukar kalla mig "motvallskäring"? Men en sådan är en person som tycker tvärtemot vad andra tycker och handlar inte om feminism. Tvärtom hör det väl till mittenfåran att kalla sig feminist i dag? Nästan alla partiledare gör det...

      Så den förklaringen funkade inte. Så jag frågar igen: vad är det som jag uttryckt som gör mig till en "rabiat feminist"? Svara gärna denna gång utan motfråga, att jag själv ska svara. Du kallade mig rabiat feminist och du bör därför kunna svara på varför, utan att komma med något flummigt om att jag ofta tycker tvärtemot vad andra tycker här i många olika frågor och att det i sig skulle göra mig till feminist.

      Radera
  23. Anna,

    Hur vore det att istället för svammel om mittenfåran, dvs i praktiken vad PK-politruker vilket är de flesta eftersträvar att kalla sig men om man sedan ser till agerande och hur de bemöts knappast är det annat än till namnet. Ungefär som ca: sex miljoner,knappt, betecknas kristna av BOD trots att de inte ens själva betecknar sig som sådana när det gäller. En del tom ärligt förklarar sig vara ateister, andra agnostiker och en icke försumbar del anhängare av annan religion eller som i ditt fall "kristen" med förbehåll och endast under förutsättning av egna önsketänkandets validitet.

    Varför inte när du ändock är på G svara på min enkla fråga i sammanhanget. Vad är Du om inte "rabiat feminist?" Moderat sådan?

    Enligt Wikipedia:Synonymer till rabiat
    omedgörlig tokigt

    Tycker det passar ganska bra in på vad Du skriver om andra och framförallt när Du "diskuterar" teologiska frågor.

    Feminist förnekar väl inte ens Du att Du är så det behöver jag väl inte utveckla?

    //HH

    SvaraRadera
    Svar
    1. HH: Jag märker att detta är väldigt svårt för dig. Men mitt tålamod är oändligt (dock kanske inte Dags)så vi försöker igen.

      Min fråga är alltså: Vad är det som jag har uttryckt som får dig att kalla mig "rabiat feminist"? Antingen erkänner du att det är vara rabiat feminist för dig att inte acceptera att kvinnan ska underordna sig mannen samt acceptera kvinnliga präster, eller också får du berätta vad du menar.

      Du har nu haft tre chanser men har gjort precis det jag förutspådde: Lett in diskussionen på något annat, som BOD och "politruker", vad ordet rabiat betyder samt att jag är omedgörlig när jag diskuterar teologiska frågor.

      Sedan tycker du att, medan du fortfarande inte har svarat, så kräver du att jag ska svara på din fråga i stället! Jag svarar på alla frågor du vill, men först gällde frågan vad som får dig att skriva att jag är en "rabiat feminist". Så, i stället för motfrågor, skriv vad DU menar när du skriver som du gör. Tack!

      Radera
  24. Kyrkoherden på landet, en katolsk präst tilltalas (bör inte tilltalas) enbart med namnet utan med pater eller fader. Stiftspräster tilltalas fader medan ordenspräster pater (vilket alltså betyder samma sak fast på latin). Man kan åtminstone beträffande vissa ordenspräster som fransiskaner (men inte jesuiter skulle jag tro) tilltala dem med broder. Det händer säkert att ordenspräster också tilltalas med fader och då är det nog inte hela världen, men korrekt är pater. Tilltalas kyrkoherden på landet med fader?

    Jonas M

    SvaraRadera
    Svar
    1. På "min tid" kallades sekularprästerna "pastor". Men det var förstås före "du-reformen". :-) /Paul

      Radera
    2. Tack Antony och Jonas. Jag tilltalas mycket sällan med titel, men det blir i så fall "kyrkoherden" (fast utan kombination med namn).
      Kh på landet

      Radera
  25. Det är ju samma som att kalla någon präst XX, eller möjligen kommunister yy, kyrkoherde zz.. det vill säga av annan art.

    Jonas M

    SvaraRadera
  26. Anna,

    Läste Du inte definitionen SFI-lärare?

    Passar det inte in på Dig? Jag tycker subjektivt svårt vara objektiv gentemot en motvalls käring att det passae fullt ut in på dig.

    Vad gäller mitt exempel op de knappa sex miljonerna inom SVeK som BOD alltså räknar som kristna var de ju för att visa dumheten i att hävda att bara för att man av just PK-skäl kallar sug feminist så är det ingen garanti eller som här ens anledning att tro att det stämmer.

    Är det inte skäl nog att poängtera detta när Du svamlar om mittenfåra och alla som kallar sig feminist?

    //HH

    SvaraRadera
    Svar
    1. HH: Nu noterar jag att exakt som jag förutspådde igen så kommer du inte att svara på frågan utan försöka leda in diskussionen på andra saker - så att du slipper svara!

      Jag frågar igen: Vad är det i mina uppfattningar och vad jag uttryckt som gör att du kallar mig "rabiat feminist"? Ska jag skriva det med versaler?

      En helt riktig beskrivning av mig kan dock vara att jag är något av en sadist när jag diskuterar. Jag tycker det är en aning nöjsamt nämligen att se alla försök du gör till att slippa svara på frågan.

      Ska vi ta 103 kommentarer till där du skriver om allt möjligt men inte svarar på det som saken gäller?

      Gärna för mig, som sagt.

      Radera
  27. Anna,

    För sista gången. Du passar in på definitionen av rabiat. Du är dessutom mycket annat. Feminist ,ja det har du väl inte ifrågasatt så vad är det du tjafsar om förutom "mittfåran" där du sedan inte kan ta till dig att jag kommenterarde vansinnet i denna idioti liksom ditt försök att tala om subjektivt mha ren lögn. Milt sagt något "tokigt" och ditt tjat i övrigt som innebär att du begär att jag skall godkänna din tolkning av rabiat. Alltså ren "omedgörlighet".

    Övriga egenskaper förutom motvalls käring avser jag inte att kommentera.

    //HH

    SvaraRadera
    Svar
    1. HH: Jag har inte ifrågasatt "rabiat". Jag har ifrågasatt "rabiat FEMINIST". Jag visste också från början att du inte skulle kunna svara om jag frågade vad du egentligen menar med det, vilket nu har bevisats då du låtit bli att svara på just den frågan i din femte kommentar.

      Jag antar att du inte kommer att lära dig något av det. Det hade dock varit fint om det varit så, för det är oändligt tröttande och irriterande att du alltid skriker ut tillmälen mot mig som inte handlar om mig utan om dina egna fantasier om vad jag tycker och är. Det är också intressant, med tanke på detta, att du brukar efterfråga ett slags hyfs i debatten och "vårdat språk". Till sådant hör att man bara inte vräker ur sig allt vad man kan komma på för att skada någon utan att man i alla fall på något sätt kan förklara vad man menar om man påstår något.

      Men jag har skrivit detta förut, men du fortsätter på samma sätt så jag hyser inget hopp. Därför kommer jag hädanefter att göra precis samma sak mot dig som du gör mot mig.

      HH - sluta att i vareviga kommentar försvara Pol Pots regim, människor som inte rengör toalettskålen efter sig samt folk som tränger sig före i kön i mataffären!

      Radera