lördag 3 mars 2018

Phasansphullt

Jag gillade stavningen. Ph läses som F. Min småskollärare hade inte godkänt stavningen men uppskattat den eftersom den är rolig, underhållande, kreativ. Ni får gärna förvalta denna stavningsreform om ni vill.

Vad är det som är phasansphullt? Egentligen skulle jag vilja veta från auktoritativt håll men jag ger ett eget svar också

Ärkebiskop em Gunnar Weman uttrycker sig klassiskt kyrkligt och självfallet helt olämpligt numera, när han i ett förord till boken noterar att arbetslaget vet att ge av sin fritid. Samma villkor för prästen som för lekfolket i det kyrkliga. Och prästen hör ihop med en gudstjänstfirande, tjänande församling. Sedan kommer det: "I en kristid är den här boken en glädjebok, en uppmuntranshälsning!" (s 9 men också som citat på baksidan) Vad är det för kristid ärkebiskopen em syftar på? Det måste väl uppfattas vara denna tid, eftersom han skriver om en bok med tryckår 2018? Det är alltså något phasansphullt i vår tid, en kris (för nog är en kris phasansphull).

Ordet kris är ett ord biskopar vanligtvis undviker. Biskop Bertil använde ordet i sitt herdabrev, förstås. Och nu äb Gunnar. Hade jag varit kyrklig /eller kanske ännu hellre okyrklig/ journalist hade jag ringt ärkebiskopen i Sigtuna och frågat vad han menar. Hade han utsagt detta, hade det blivit fart på speleverket. För det finns en uppsättning gamla biskopar som står rätt främmande för det som nu är. Kanske har det alltid varit så, men jag tror saken accentuerats efter KG Hammar. Han körde fram ett nytt paradigm. Hans företrädare blev alltmer ställda och tysta.

Biskop em Biörn Fjärstedt skrev minnesord över Lars Lindström (1935-2018). Lars "tillhörde också den generation som fick se många av sina förhoppningar om en förnyelse inom Svenska kyrkan i linje med de stora kyrkotraditionerna grusade."
Så kan man också uttrycka saken.
"Det började med partipolitikens intrång och dess kulmen 2000 med den nya Kyrkoordningen."
Uppenbarligen ännu en biskop som tycker att läget är om inte phasansphullt så kritiskt. Men jag tror inte att det är någon större risk att satsa på att man kunde få biskopen att utsäga ordet "phasansphullt" om gudstjänstordningar eller viktiga etiskt-teologiska frågor.

Har vi ett DDR-förhållande att stora sanningar utsägs i små sammanhang men bara där? Då är det nog ett vårtecken att sanningar alltmer kommer på pränt när de något åldrade biskoparna ska uttala sig. Försiktigheten börjar de ta det försiktigt med. Ungefär som de enkla församlingsprästerna oftast gjort. Fader Gunnar beskrev ju Svenska kyrkan som en ockuperad kyrkoprovins.

Vad som är phasansphullt med Antjes twittrande diskuteras tydligen. Har hon länkat till en antijudisk kommentar? Antje utsattes för en liten twitterstorm, har jag förstått. Och den kom inte utifrån utan inifrån Svenska kyrkan. Om detta förstår jag föga. Phöga?

En erfaren församlingspräst återkommer inte sällan till det egendomliga förhållandet att ett prästlivs erfarenheter och fortlöpande studier under tiden egentligen inte bibringat prästen några egentliga kunskaper. Vem som helst kan utslunga tvärsäkra pastorala sanningar och målsättningar om t ex "nattvardsfirande" som församlingsbyggande. Detta nattvardsliv, om det kan kallas så, styra av avnämarnas önskningar, inte av Kyrkans behov av att fira den kristna huvudgudstjänsten på söndagen, den som faktiskt i grund är strukturerad på ett enda sätt och som fader Luther följde. Ånä. Kyrkorådsledamöter, som sällan återfinns i Herrens sköna gudstjänst, jag talar nu om ett häpnadsväckande fenomen bland kyrkorådsledamöter/kyrkopolitiker och inte om enskilda, har bestämda synpunkter som i alla andra sammanhang skulle avfärdas som okunniga fördomar. Så icke här!

Detta ger en väldigt konstig arbetsmiljö och fördunklar vad pastors herderoll går ut på. Det finns kyrkoråd där det självsvåldiga hanterandet av präster som enkla underställda lönearbetare – så kallar herderelaterat våld – inte bara är normalfallet utan det eftersträvade idealet. Så ska dom tas! Phina phisken, liksom.

Inte konstigt om präster då har abdikerat från läroämbetet. De vet vad som gäller och de vet att en uppsättning kollegor (kollegor? har dessa överhuvudtaget i egentlig mening läst och än mindre läst ihop, con-lego) alltid är beredda att tycka ut med de åsikter som i dagsläget står högst i kurs. Det hela blir för en anständig präst rätt phasansphullt.

I dag har Frimodig (det kan väl inte heta Phrimodig?) kyrka i Växjö stift årsmöte med ordförandeskifte. Detta är dock inte phasansphullt utan phullt i sin ordning. En ordförande ska ha så mycket phörnupht att han phattar när han ska gå.


44 kommentarer:

 1. Intressant bokanmälan. Men vilken bok åsyftar bloggaren?

  SvaraRadera
 2. Prästen i kyrkan. Artos. Dike skulle gilla den för det påstås rakt av att Svenska kyrkan är Kristi kyrka (s 11). Att definitionen är nonsens kan vi bortse från. Men hur kunde det bli så för författarna som här ger en gemensam text?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oj,jag läste först Artros och vad kan man få ut av den felläsningen tro?/Sven-Åke Nilsson

   Radera
  2. Jag fick ett tips om boken "Prästen i kyrkan" från en i Svky "konservativ" lekman, men blev föga fårvånande besviken då den innehöll mängder av önsketänkande floskler från "högkyrkligt" håll (det högkyrkliga verkar vara ordentligt urvattnat då prästinnor numera tycks ingå i sällskapet?!)

   Den närmast schizofrena kombinationen av gummiryggad karriärism och önsketänkande bunkermentalitet, som karaktäriserar dagens (och senaste generationens) "högkyrklighet" är nog nästan lika förödande för Svky som MTD-religionens maktövertagande!

   Antony

   Radera
 3. Mer phasansphullt!

  Vart tog upphandlingen av Kyrkohandboken vägen? Varför betalar församlingarna mer än Kyrkokansliet för varje exemplar?

  Är du intresserad av Kyrkohandboken och de ekonomiska villkoren med Verbum? Läs då mer på min blogg.

  http://kyrkovalet.blogspot.se/2018/03/9-avtalen-om-den-nya-kyrkohandboken.html

  Glöm inte var du läste om detta först… :-)


  SvaraRadera
 4. Det glömde phörphattaren till dagens bloggtext!

  -Inte ett ord om phasansfulla kommentarer (tjuvgods) om den nya handboken. Inte en mening om varför saken då inte pholisanmälts, blivit utredd och kanske slutat inför skranket. Därtill läser vi phörvridna beskrivningar om (visserligen ursprungligen från ärevördige biskopen Biörn, som dock borde känna till att partiernas närvaro i kyrkovalen daterar sig till en tidpunkt långt innan han såg dagens ljus. Därtill satt den sympatiske biskopen själv i den läronämnd, som bestämmer kyrkans lära, ty det gör som bekant inte partierna),
  phörutfattade meningar om phörtroendevaldas starka ideella engagemang och synpunkter på phirandet av nattvarden, osv.

  -Okunniga och phördomsfulla, dundrar bloggaren om denna kyrkans phörtroendevalda ryggrad och som phör övrigt avlastar prästerskapet många bördor. Bort dock sådana tankar hos den verkligt phördomsfulle, icke sällan klädd i prästdräkt!

  Phrimodigt och fritt? Phria och rena tankar om den ena av kyrkans två ansvarslinjer, den som bär upp ekonomin, allt det praktiska, ser helheten, har visionerna, löser problem, underlättar prästernas arbete?

  Tror någon att sådana aspekter diskuteras vid Phrimodig kyrkas årsmöte? Det tror inte jag. Om ordföranden för den skara som infinner sig vid årsmötet hade haft phörnuft att göra det, kunde han gärna ha phått sitta kvar som ordförande i stiftsavdelningen för gruppen.

  Men det vore mig phjärran att blanda mig i andra familjers interna göranden och låtanden.

  Bara andra också gör detsamma och inte blandar sig i de phörtroendevaldas med phörphärliga phördömanden om dem!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ännu ett helt meningslöst BOD-inlägg som inte alls har med bloggämnet att göra. Pajasparasiten BOD har uppenbarligen frikort på bloggen för sitt dagliga dravel. Vad menar bloggaren med att utsätta oss för denna goja?

   ANTONIUS BLOCK

   Radera
  2. Visionen? Är det att avkristna detta land?
   Stig W

   Radera
  3. Hr Dike uppmanas ånyo vänligen att svara på varför författare inte ska ha rätt till sin text.

   Hr Dike uppmanas likaledes på samma sätt besvara varför det som i andra sammanhang ses som okunnigt och fördomsfullt inte ska göra det när det handlar om 'förtroendevalda'.

   Och vad innebär det att folisanmäla något? Vad är en folis? Man behöver nog ha ordning på sina bokstäver om man inte vill phramstå som en phåntratt.
   Phast vid närmare ephtertanke kan detta nog kvitta när det gäller hr Dike ...

   den Lea

   Radera
  4. I kyrkomötets protokoll lät jag anteckna, som biskopar kunde, att hela kapitlet om val i föreslagna kyrkoordningen borde återremitteras.
   Vad är det för demokrati att namnlistor görs upp i partikanslier, som dessutom tilldelat sig medel ur mina och andras kyrkoavgifter?
   Förutom att ovillkorad demokrati i sig är ett äventyrligt styrelseskick

   Radera
  5. den Lea och +Biörn!

   -Jag har aldrig förnekat författarna rätten till sin text, bara - igen - noterat uppgiften att bloggarens slutsatser om försenad tryckning av handboken var förhastade. Dessutom har jag reagerat mot att kommentatorer frossar i andras problem. Något fel i det, den Lea.

   Vad gäller +Biörn bör han vänligen påminnas om att många listor INTE görs upp i partikanslier men trots detta inte har lyckats bra i valen, vad det nu kan bero på.
   Det är ju inte VAR listorna görs upp som är det centrala utan vad VÄLJARNA tycker om dem.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Jo, det är principen det gäller. Den kyrkliga demokratin från kristningsskedet är närdemokrati. Dessutom villkorad av evangeliet uttryckt i kyrkans liturgi och samlade skrifter.

   Radera
  7. BOD! Dag har väl inte sagt att handboken skulle bli försenad, bara att den borde bli det? Att kyrkokansliet och Verbum kör på utan att ha klarat ut rättighetsfrågorna är ju ingen seger för dem. Däremot skulle det kunna bli deras stora nederlag, om upphovsmännen är beredda att stå på sig i en rättsprocess kring upphovsrättsintrång. Kyrkokansliet kommer knappast ändra sina planer med mindre än att de juridiskt tvingas till det.

   /TD

   Radera
  8. Nu undrar jag om jag läser rätt?! BOD tycks ovan (09.15) vilja att kyrkfolket (kanske t.o.m. väljarna?) "inte blandar sig i de förtroendevaldas" ... "interna göranden och låtanden". Det känns som en ytterst besynnerlig uppfattning om demokrati. Men kanske tangenttryckningarna gick fortare än tanken?/Paul

   Radera
  9. Jag noterar att Bengt Olof fortsätter att ondgöra sig över kritik av nya handboken, trots att de som har drivit igenom den, har struntat i att följa demokratiskt fattade beslut.

   Radera
  10. Inkorrekt, hr Dike! Du avfärdar ju beteckningen tjuvgods om det nonchalerande av upphovsrätten som utmärker kyrkohandboken. Därmed frånkänner du författarnas rätt till sina texter.

   Du besvarade inte frågan om varför et som i andra sammanhang ses som okunnigt och fördomsfullt inte ska göra det när det handlar om 'förtroendevalda'.

   De väljare som röstar på sekulära politiska partier i kyrkovalet, är uppenbarligen inte särskilt engagerade i kyrkan.

   den Lea

   Radera
  11. +Biörn m fl,

   -Valhandlingen är den som gäller, bäste Biörn, ty denna handling är den inkarnerade närdemokratin.
   Vad gäller de andras kritik, kan jag inte acceptera beteckningen "tjuvgods" och är förvånad över skadeglädjen mot kyrkan för de problem som dykt upp.
   Att hjälpa är bättre än att stjälpa!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  12. Synd bara att de politiska partierna är så angelägna att hjälpa SvK att stjälpa den kristna trons utbredning.

   Radera
  13. Alltså anser hr Dike att författare inte ska ha rätt till sina texter. Att krumbukta och undvika klarspråk lurar ingen. Avskyvärt!

   Och varför skulle någon överhuvudtaget vilja hjälpa i handbokssörjan? Kör man sitt eget race och vägrar lyssna på expertisen, får man väl ta konsekvenserna? Varför ens tro att de skyldiga skulle lyssna nu?

   den Lea

   Radera
  14. Peter T och den Lea!

   -Trams, Peter, trams rakt ut i luften! Partierna som sabotörer av kyrkan och den kristna tron?

   Varför skulle de då ställa upp i valen för att värna och stödja Svenska kyrkan? Du måste lära Dig skilja mellan Din åsikt och verkligheten, ity att de båda här inte är synonyma!

   Hur många gånger skall jag behöva inpränta för den Lea, att jag inte har ifrågasatt författares rätt till sina texter! Det är klarspråk nr 1.

   Dito nr 2 är min kritik mot dem, som nästan hånskrattar åt det uppkomna problemet och inte i stället uttalar en varm förhoppning att det skall gå att lösa. (Vilket det uppenbarligen också gör här, enligt Kyrkans Tidning).

   Vart vill Du komma med dagens demonstrativa ryggvändarattityd? Den kan inte tolkas på annat sätt än att Du önskar en starkt försenad tryckning av boken eller - ännu hellre - att den inte trycks alls. Och/eller att Svenska kyrkan tvingas betala en stor summa pengar till de aktuella textförfattarna samt ställs ordentligt vid skampålen.

   Då gissar jag - efter läsning av Dina kommentarer - att Du skrattar. Kanske just hånskrattar!

   Det gör inte jag, även om jag inte tycker om vissa avsnitt i handboken.

   Besinna Dig, Lea. Det är bättre att räcka en hjälpande hand än att med en groteskt flinande grimas sätta fram krokbenet!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  15. Bengt Olof Dike får gärna referera till en enda kyrkomötesmotion av partigrupper som vill öka medlen för Ordets mission genom fler missionärer.
   Den kristna trons utbredning vilar på missionen, såväl utomlands genom missionärer som inlandsmission genom organisationer som Credo.
   Vilka partier har visat att de vill ge pengar till Credo och fler missionärer?
   Jag har t.o.m. hört att partigängare velat göra sig av med de utbildningscentra för trons utbredande och fördjupning som stiftsgårdar innebär. Ansgarsliden lyckades de visst stänga, men Åh består ännu.

   Radera
  16. Hr Dike motsäger sig själv. Om författare har rätt till sina texter - vilket förvisso bör vara fallet - så är tjuvgods en korrekt benämning. Om tjuvgods inte ska anses för en korrekt benämning så har författares rätt till sina texter underkänts. Det är fakta.

   Jag anser definitivt att författare ska ha ersättning för sina texter och att ingen har rätt att mixtra med dem. Hånskrattet finns dock bara i hr Dikes paranoida fantasi. Jag konstaterar bara att man med kyrkohandboken själva satt sig på pottkanten och inte velat ta emot några synpunkter tidigare. Uppenbarligen är också kyrkohandboken kvalificerat usel, så att hjälpa fram den är knappast någon god gärning. Nu ligger det inte i min makt att vare sig hjälpa eller stjälpa så den diskussionen är rätt meningslös.

   den Lea

   Radera
  17. Det glömde Peter T om Ansgarsliden!

   -Göra sig av med Ansgarsliden?

   Med siffror kring 150 miljoner i baken och Svenska kyrkans genom tiderna kanske största ekonomiska skandal! Ännu inte totalt redovisad, trots löfte i kyrkomötet 2005.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  18. Jag har aldrig påstått att stjälpandet av den kristna trons utbredning haft annat än goda ekonomiska föresatser från politikerkåren.
   Just i fallet Ansgarslidet så undrar man ju vilket alternativ till nav för förkovran och trons utbredande som politikerkåren hade som alternativt förslag?
   Om nu snart nog hela SvK är för dyrt för sitt syfte så kan man ju lägga ner hela alltet?

   Radera
 5. Boken "Prästen i kyrkan", där ÄB em. Gunnar Weman skrivit förord, hittar man här: http://www.artos.se/lutherska-traditionen/prasten-i-kyrkan.

  »En grupp präster har kommit samman för att dels sinsemellan samtala om innebörden och innehållet i sitt uppdrag att vara präster, dels dela med sig till oss andra av sina erfarenheter, visioner och tillkorta­kommanden i de församlingar där de finns i sin tjänst. Det är ett hälsotecken att dessa församlingspräster ut­manar oss andra att tänka över vår vardag och söndag just som präster, vigda att leva i vår Herres Jesu Kristi efterföljd. På ett eller annat sätt lever de med vissheten att de är infogade i ett katolskt (allmänkyrkligt) arv.

  I en kristid är den här boken en glädjebok, en uppmuntranshälsning!« (Ur förordet av ärkebiskop em. Gunnar Weman.)

  Medverkande: Marco Aldén, Judith Fagrell, Markus Hagberg, Sr Inger Johnsson, Lisa Linderoth, Mikael Löwegren, Jakob Tronêt och Miriam Wredén Klefbeck.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och i denna hävdar ni att kvinnliga "präster" med visshet är infogade i ett "katolskt arv"!
   Jag tar mig för pannan och kan konstatera att även "högkyrkligheten" vandrat långt från den Katolska kyrkan och våra Ortodoxa systerkyrkor!

   Antony

   Radera
  2. Det är inte ofta, men - här är jag helt ense med Antony!/Paul

   Radera
  3. Tack för den, Paul! Det finns knappast någon "högkyrklighet" kvar i Svky, utan de är mer och mer ett hycklande gäng av gummiryggade karriärkåta liberala ritualister!

   Antony

   Radera
 6. Bengt Olof avslutar sin kommentar klokt: Låt politikerna ha sin kyrka. Låt som biskop Bertil titulerar sitt herdabrev: "Kris leder till Kristus!"
  Vad är viktigast i vår tid? Leda människor till Kristus eller kritisera människor som inte vill lära känna Honom?

  SvaraRadera
 7. "Så icke här"? Det är väl just här på denna blogg som just det särintresset betraktas som okunnigt och fördomsfullt?
  Nåja, kanske med det kverulantiska undantaget som bekräftar fördomarna.

  SvaraRadera
 8. Phassansfullt,

  det vore väl om politrucken försökte erinra sig hur han blev "phörtroendevald". Var hittade han denne stckare som gav honom sitt "phörtroende".

  Ett "phörtroende " som sedan den sk. "phörtroendevalde" tolkar som fritt fram att styra och ställa i nom allt och phöreträdesvis i sådant han inget begriper sig på.

  Det är väl roligare än att phundera över vad det där "phörtroendet" onnebar och vem som gav honom det.

  Knappast Kyrkans Herre . Han lär inte vara intresserad av MTD-religion och hädiska bildframställningar av sig själv.

  //HH

  SvaraRadera
 9. Rolf Pettersson3 mars 2018 kl. 11:17

  Lika intressant som det är att ta del av Gunnar Wemans ord och iakttagelser, lika beklagligt är det att han inte ägde den insikten när han var ärkebiskop. Dock fanns det andra som hade den, som Bloggardag nämner

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns fler exempel på, hur biskopar efter att ha lämnat tjänsten, tar bladet från munnen och sjunger ut. Man undrar varför de inom tjänsten inte gör sammalunda. Visst tjänsten kräver kanske ett visst diplomatisk sätt att uttrycka sig. Men man kan tycka att de härvidlag går väl långt. (Någon har sagt att diplomati är att med ett leende kunna säga till en annan, att denne är på väg till helvetet). Vad är man rädd för? Är det att Staten ska minska eller dra tillbaka sitt årliga bidrag till kyrkobyggnader?
   Stig W

   Radera
  2. Gunnar W har ändå min respekt och sympati. Jag var ministrant vid hans första "egna" mässa efter prästvigningen, i Hl. Trefaldighet i Uppsala under överinseende av "fader Herman" (Hedberg). Ingen av oss kunde väl ana hur framtiden skulle te sig, men han höll fast vid sin kallelse/Paul

   Radera
 10. En av mina lärare i latin lärde mig att ph uttalas som f utom i följande ord:

  Aphus, sophink och gaphals.

  GAF

  SvaraRadera
  Svar
  1. Såphal passar också in, tycker jag. /D

   Radera
  2. Tack för era språkliga funderingar, jag instämmer. Jag nämnde i ett blogginlägg att jag lärde mina elever att vi inte skriver "kk" på svenska utan ck, varpå jag fick en tänkvärd kommentar:
   - Jaså, och vad säger du om bankkort då?
   -Jaså,

   Radera
 11. En annan stavningsreform gällde avskaffandet av "th". Varvid en av Albert Engströms "gubbar" utbrast: "hur *** vill herrn då stava till 'spruthus'?"/Paul

  SvaraRadera
 12. Undertecknarna av boken med förord av Gunnar Weman må ju ha kvar flera sunda, klassiska trosuppfattningar, men jag kan inte se att man på något sätt kan tala om katolskt i någon mening så länge man inte talar om ett sakramentalt ämbete endast förbehållet män.

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jonas M, det du skriver är så självklart att det egentligen inte behöver sättas "på pränt". Vid en närmare koll fötstår jag att alla de manliga lutherska prelaterna blev "prästvigda" efter 1994, dvs efter att alla Svkys "biskopar" definitivt blivit gnostiker, så även med en generös luthersk tolkning är ingen av dessa herrar några "präster" de heller!

   Antony

   Radera
  2. Antony, ärkebiskop em. Weman prästvigdes i maj 1958./Paul

   Radera
  3. Paul: m.a.o. den ende lutherske "prästen" som medverkat i den boken.

   Antony

   Radera