söndag 18 mars 2018

Oredlighet i journalistik och kyrkoliv

De aktuella debatterna gav två journalistiska insatser att fundera över. Först var det Joakim Carlsson. Hans insatser som ledarskribent fick en mångårig socialdemokratisk prenumerant att säga upp prenumerationen eftersom hans kristendomskritik inte bara var svepande utan djupt okunnig. Nu slår han fast att det inte finns någon anledning att religiösa sammanslutningar ska få driva skolor. Kul. Hela det allmänna skolväsendet emanerar ur prästernas ansvarstagande för folks läs- och skrivkunnighet och detta var också dopundervisning. Han har ock fattat att "religiösa sammanslutningar" driver skolor för att påverka barnen. "Det ska de inte få göra på skoltid." Men saken gäller vad som ska ske schemalagt och det är reglerat. Därtill kommer komplikationen, att det kan vara föräldrar som vill ha en annan skolform för sina barn. Eller ungarna själva, som insett ett och annat.

Min yngsta dotter fick på högstadiet ägna sig åt Marilyn Monroe på religionskunskapstiden. Läraren tyckte att det var bättre. De knepade och knåpade i grupparbeten och riktigt vad det blev av det hela, vet jag inte. Å andra sidan var det samme lärare som några år tidigare bedrev religionskunskapsundervisning på ett sätt som gjorde att ett par tjejer i KU Norrliden frågade ledarna om det var möjligt att av religiösa skäl befrias från religionskunskapen? Läraren visste alls inte vad han pratade om.

Lika intressant var religionskunskapsläraren på gymnasiet, som idogt drev tanken att Jesus kommit till via den tempelprostitution som bedrevs i Jerusalem och var son till en präst. "Skulle jag inta vara där min fader bor"-resonemanget. Han begärde därtill att gymnasisten, vars pappa var präst, skulle kommentera denna hans undervisningsinsats. Jag tror att jag återgett det resoluta svaret tidigare, men det är så bra att det kan komma i repris: "Du är tamejfan inte riktigt klok", sa prästdottern. Det direkta innebörden är klar. Den teologiska innebär att den onda makten skulle få ta den unga gymnasisten för det fall det förhölle sig på ett annat sätt än hon sa, dvs att läraren gav uttryck för klokskap. Vi måste vara noga med orden.

Man kan förstå om somliga föräldrar med mod och håg i barm inte riktigt tycker att dessa lärarinsatser håller måttet. Själv la jag mig inte i det hela. Jag menar att elever själva får ta dusterna med lärarkåren. Det gjorde vi. Och minns prosten F:s lärarinna som i början på 1950-talet sa till sina elever: "Säga vad man vill, men Führern var en bra karl." Det händer mycket i det allmänna skolväsendet. Greklektorn vi hade var för överstarnas kupp i Grekland, kungjorde sin glädje och möttes till sin förvåning av gymnasisternas protester. Året var 1967. Det var vid det tillfället överste Cavallin på Kungl. Kronobergs regemente, som varit och turistat i Grekland och följt kuppen från sitt hotellrum, skrev i Smålandskomposten och prisade det sätt som den militära operationen genomförts på.

Smålndskompostens reportar Jens Nielsen och Lena Karlsson skriver ett reportage om att böneutrop i Kungsmarken, Karlskrona, är utan dramatik. Det vet Islamiska kulturföreningens ordförande att berätta. Han är ledsen över att det protesteras i Växjö: "De som vill hindra våra bönerop ser oss inte som människor med en tro." Det kan man säga. Så vad ska man säga om kyrkklockor i Saudi-Arabien eller Egypten? Men vore det inte enklare att försöka definiera vad motsättningen gäller, dvs ta reda på innebörden i offentliga böneutrop och proklamationer? Förhåller det sig så, att det område där böneutropet hörs är muslimskt? Tänker muslimer så?

Det var ändå inte här jag studsade utan för en mening mitt i artikeln: "Smålandspostens insändarsidor har fyllts flera gånger om med åsikter för och mot och kommunens miljöförvaltning fick vidta åtgärder för att skydda sin personal mot hätska medborgarkontakter." Det sista om hur en förvaltning måste skyddas mot medborgarna noterar jag endast, kommenterar inte. Men det där med att insändarsidorna fyllts flera gånger om är i verkligheten inte sant. Jag har klippt samtliga insändare i tidningen och sparat i en mapp. Det är möjligt att insändarredaktörens inkorg fyllts men i tidningen har det under en månads tid varit som mest fyra inlägg en och samma dag (27 febr).

Om jag inte samlat debatten, hade jag nog gått på påståendet. Det har varit nyhetsartiklar, ledarartiklar, radio- och tv-inslag, dvs debatt. Hur skulle jag enkelt kunna sortera vad som varit den stora debatten på insändarsidor och vad som varit annat? Kan det förhålla sig så, att journalisterna visar sig ungefär lika okunniga som vi andra, med undantag för den del av befolkningen som klippt debatten och lagt den i en mapp? För till läggen har alltså journalisterna inte gått!

Verkar jag vara en vemodig skolastiker? Jag hoppas det.Skolastikens debattideal måste tjatas in.
Föerst säger du ditt, sedan ska jag med andra ord upprepa vad du sagt, du ska godkänna mitt referat annars får jag göra ett nytt försök och först därefter, när vi vet vad vi menar, kan debatten börja. Vi kallar detta medeltidens lärda värd. Där finns i vår tid en hel del att lära.

Kanske borde vi tillägga att år 1968, detta märkesår, borde betraktas som ett framgångsår för skolastiken och det ifrågasättande som berodde på en kombination av läsande och gjorda erfarenheter? Det var och är rätt att göra uppror. Inte minst mot dumheten.

Låt oss nu denna första dag i 2018 års julfirande, själva ursprunget liksom, använda 68-kunskaperna och analysera vad vi får vara med om. Vad säger predikanten om bebådelsen? Vad säger predikanten inte? Glider predikanten undan själva påståendet, att Frälsarens tillblivelse var annorlunda? Förklarar predikanten såg gott det går själva den övernaturliga bördens innebörd? Där fick jag till det! Är detta en dag när man ska ha papper och penna till hands under predikan för att korrekt få med oredligheter och kunna diskutera därefter? Går MTD-religionen i öppen dag denna JMB-dag? Korta vittnesmål kan rymmas i kommentarsfältet!

57 kommentarer:

 1. Vilka KM-grupper är bäst på kristen fostran och vilka utsikter har de?

  Låt oss ett ögonblick spekulera i denna fråga, som ju indirekt också aktualiseras genom S-regimens hot mot alla kristna skolor, därför att en muslimsk skola har avslöjats efter särbehandling av flickor i skolskjutsverksamheten.

  Är då S bäst? Nej. S har nu 73 mandat och är den i särklass största nomineringsgruppen. Mitt tips är en marginell minskning till kanske 69 eller 70. Inte bra på kristen fostran.

  POSK är förstås bra på kristen fostran och kommer enligt mig att öka något i mandatantal från 38 till om kring 40.

  Trea i storleksordning i KM ligger Borgerligt Alternativ, BA, med 31 mandat. Bör också vara bra på kristen fostran men kommer troligen att minska till 27 eller 28 mandat.

  Därnäst kommer C med 30 mandat och också fast förankrad i kristen och trygg folkkyrkotradition och således bra på kristen fostran. Kan förmodligen hålla sitt mandatantal och kanske öka ett par.

  SD har 15 mandat efter rekordökning med 8 mandat i förra valet. Inte alls bra på kristen fostran, trots många vackra ord. SD:s handlingar talar emot, men partiet kommer tyvärr att ytterligare öka till kanske 18-20 totalt.

  Sedan kommer tre grupper med vardera 12 mandat: Kristdemokrater i Svenska kyrkan som förstås är mycket bra på kristen fostran men får finna sig i en minskning med två eller tre mandat.

  MP har också 12 mandat men minskar sannolikt till 9 eller 10. Inte bra på kristen fostran.

  Så har vi då FK med samma mandatantal och som självfallet är mycket bra på kristen fostran. Det är dock ytterst osäkert om gruppen kan behålla sin siffra. Jag tippar 11 mandat.

  Öppen Kyrka, ÖKA, kommer härnäst med 11 mandat och ökar sannolikt med 1 eller 2 mandat. Bör vara bra på kristen fostran, möjligen dock med variationer till FK:s.

  FISK kallades gruppen för, de tidigare folkpartisterna, nu liberalerna i Svenska kyrkan. Gruppen har decimerats under resans gång genom avhopp till BA och fick 8 i senaste valet. Återkommer med på sin höjd 4 eller 5. På sin höjd. Ingalunda bäst på kristen fostran. Möjligen godkänd med tvekan.

  VISK kallas vänsterpartisterna i KM, alltså de som emanerar från det gamla kommunistpartiet, vilket dock fortfarande har rötterna kvar i kommunismen och socialismen. Nu 6 mandat och behåller förmodligen dem. Dålig på kristen fostran av lätt kända orsaker.

  Därjämte finns en ledamot från Kyrklig samverkan i Visby stift. Jag kan inte bedöma enmansgrupperingens chanser, men DS vet nog mer. Han kan ju fråga domprosten Hermansson om saken. Jag förutsätter dock att mandatinnehavaren får (mer än) godkänt i kristen fostran.

  Alltså ett litet tipsat smörgåsbord. Håll till godo, fast jag inser att många bloggläsare blir ledsna och arga på mig för mitt tips gällande FK.
  Men jag låter mig inte rubbas och betonar att alla siffror är preliminära och alltså ingalunda får ses som statiska. Plus- och minussiffrorna tar heller inte helt ut varandra, vilket är medvetet med tanke på osäkerhetsfaktorerna. Man måste som bekant ha viss flexibilitet också i det kyrkliga livet...

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så spännande - eller kanske inte!

   Radera
 2. Det är rätt roligt det där, att förstå hur lite journalister (många av dem i alla fall) o debattörer har förstått hur det fungerar med läroplan, skolinspektion o liknande. Eller har de ingen tilltro till dessa av Regering o Riksdag tillsatta storheter? Då kan vi ju börja undra än mer hur det står till egentligen.

  Jag kan försöka återkomma med referat efter gdtj jag snart ger mig iväg mot. Kan berätta att god förkunnelse över Midfastosöndagens text hördes i Roseniuskyrkan här i Sthlm igår. Alltid god förkunnelse där då men just igår gästade Bo Brander (som kanske fler känner till är min tanke).
  Jag har hört Jesu tillblivelse förklaras med våldtäkt av romersk soldat, närmast pedofili av förbipasserande tempeltjänare, incest ("Man måste pröva alla tankar!" sa den skyldige till det påståendet) o säkert något mer. Att Maria skulle varit tempelprostituerad var ju en pigg idé! Eller inte....
  Suck...
  Herre förbarma dig över oss!
  Eva H

  SvaraRadera
 3. Skriver en kommentar av två skäl och det första är att det skulle vara tråkigt om min närvaro inte syntes. Det andra skälet är att sälla mig innehållsmässigt till en del mycket långa och frekventa slags kommentarer.


  / utan signatur

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finner mitt lilla söta tecken på närvaro, före högmässotid, lika tungt efter detsamma, nu när jag drar mig tillbaka till Bali. Någon kan kalla mig för "Min vän på Bali" men själv tecknar jag som vanligt

   / utan signatur

   Radera
 4. ÄBs till intet resultat förpliktigande snack om bildning har fått sig en rejäl törn från (S)veavägen. Bildning handlar för henne knappast om varje individs möjligheter att ifrågasätta och analysera. Det handlar istället om s k religiös bildning, vilket verkar handla om frustration över att samhällsdebatten inte går i de banor som de senaste årtiondenas nomenklature känner sig kunna behärska. Men nu har S satt ner foten och frågan är om inte Antjes epok är över. Utrymmet för religiösa ledare att ta plats i den stora politiska debatten är nog på väg att avta. Allt för starka krafter tröttnar på utrymmet för svaga politiska resonemang framförda av personer helt utan politiskt ansvar eller trovärdighet ens in mot de aktiva i egna samfunden. Men men, Antje har ju ändå lyckats uträtta ett dyft av sin så kallade bildning. Att driva en byråkrati framåt är inte hennes starka sida.


  /TD

  SvaraRadera
 5. BOD,

  Dina siffror re utfall kommenterar jag inte. Du, som politruk har säkert bättre kännedom om sådant och troliga utfall.

  Däremot din sammanblandning av hur de olika gruppernas antal har med deras "förmåga" att sprida den kristna läran är enbart befängd. Socialdemokraterna t ex sprider alls ingen utan MTD-religion.

  Kristendom sprids av kristna inte av politruker och majoritetsbeslut utan hänsyn till vad skriften säger, inte heller av formellt kristna prelater sådana som valts av er av politiska grunder . Valts därför att ni räknar och litar på deras anpasslighet till det PKa och för deras uttryckliga ointresse av apologi.

  //HH

  SvaraRadera
 6. I "min" kyrka var dagens predikan av bibeltrogen kvalité. Prästen framhöll bibeltexten och Marias "ske mig som du har sagt". Han uttryckte förvåning över att man i vår kyrka kan tro på Gud som skaparen bakom allt, men inte tro att samme Gud är kapabel att låta Maria bli gravid och föda fram ett barn utan mans medverkan. "Hur stor är då egentligen deras Gud" och "hur trygg är han att ha när man ligger inför döden?" ingick i hans frågeställning.
  Jag borde ha läst dagen blogg innan jag gick till kyrkan och haft penna och papper med mig! Det inser jag nu. Jag påminns, igen, att jag har förmånen att de allra flesta söndagar få lyssna till en god och bibelförankrad predikan.

  Jag i Halland

  SvaraRadera
  Svar
  1. Halland tycks ännu bitvis vara ett reservat för "suspekt" kristendomsförståelse? Reservaten blir färre och färre och mindre och mindre.
   Milou

   Radera
 7. Olika muslimer tänker på en massa olika sätt, som människor brukar. Böneutrop är enligt Koran och hadither dock icke till för något annan än att påpeka att det är dags för bön. Förtryckt minoritet kan säkerligen uppleva det annorlunda, och troligen ibland även förtryckande majoritet. Men det är en annan fråga.

  Särskilt lite längre bakåt i tiden kan säkerligen enskilda judar ha tolkat klockklangen DONG DONG DONG ni-lever-i-ett-kristet-land-så-ligg-lågt DONG DONG DONG. Förvisso är det pga kristet statskyrkligt enhetssamhälle som kyrkklockor fått äga luftrummet. Klingar de ut kristen överhöghet över landet? På sätt och vis. Faktiskt.

  IMHO finns två nödvändiga saker att säga ang. böneutrop. De har sagts av Eli Göndör och av Anna Dahlberg.

  De flesta i Sverige vill slippa höra böneutrop. En mindre grupp vill höra. Utifrån detta konstruerar man kompromiss, exv 1 gg/v på låg volym - som i Fittja, alltså. Svårare är det inte.
  http://www.dagen.se/debatt/eli-gondor-losningen-pa-fragan-om-boneutrop-1.1113812
  Möjligen överdriver Göndör sin egen reaktion på kyrkklockor. Synagogan i samma kvarter som en av Stockholms katolska kyrkor lär dock vara tacksam att denna församling har sin kyrkklocka inomhus.

  Vi har ett utmärkt system där de föreningar som bygger och driver moské måste söka tillstånd för böneutrop. Det verkar ju funka, hittills inget trubbel. What's the fuss about?
  https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/sag-ja-till-boneutrop-pa-det-lagom-svenska-viset/

  Att kyrkklockor är hävdvunnen kultur här, och toleransen för den typen av störning därför större, är ju helt sant. Det var även därför katolikerna byggde inomhusklockor så länge som genomsnittssvensken tyckte katolicismen var läskig och farlig. Eftersom frågan avgörs lokalt, av polis och lokala politiker i någon nämnd, är KD:s utspel rent publikfrieri. Man uppmanar sina lokalpolitiker att säga nej, rakt av, utan att analysera huruvida det aktuella fallet skulle bli störningsmoment eller ej. Det är ju rent dumt! Man vill ha röster från SD och kravla sig över fyraprocentspärren. Därför gör man ett i sak meningslöst utspel.

  Rätt många som diskuterar utgår från att böneutrop är lika med fem gånger per dag. Om det var frågan skulle jag också säga "nej tack!" men nu är det inte så.

  F.ö. utgår jag från att kyrkklockorna i städerna kommer ringa mer sällan inom inte särskilt avlägsen framtid pga bullerstörning, enl. påbud från hälso- och miljöskyddsnämnd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. rebellaundrar: " icke till för något annan än att påpeka att det är dags för bön." Nej, men till skillnad mot klockorna så säger bönen "...och Muhammed är hans profet." Det är där det skiter sig lite för mig. Jag vill inte sitta på min balkong en fredagssommarkväll och höra att Muhammed är Guds profet. Och då kan jag inte tycka att någon annan ska vilja det heller. Om däremot utropen inte hörs till bostäder eller arbetsplatser har jag naturligtvis inget emot dem.

   Radera
  2. Trollen gillade under tidig medeltid heller inte klockklangen. Det vet vi av den stora mängd klippblock som trollen slungade, och som missade, och nu ligger utspridda i landskapet ...

   /Skallagrim

   Radera
  3. Anna, visst så kan man tycka. Jag önskade bara kommentera huruvida ett böneutrop kan sägas betyda att platsen är muslimsk. Enligt Göndörs modell tillhör du majoritetsgruppen som helst slipper höra böneutrop. Det räcker så, liksom.

   Radera
  4. Skallagrim, enligt folktro i vissa muslimska länder skrämmer böneutrop djävulen på flykten. Same same but different.

   Radera
  5. Det är faktiskt en viss skillnad mellan att ropa ut ett budskap och att ringa i en klocka. Jag misstänker att en del av dem som anser det självklart att muslimer ska få ha böneutrop, skulle bli synnerligen upprörda om kyrkan började göra utrop med högtalare. Nu är ju även den kortaste trosbekännelsen betydligt längre än muslimernas, men jag gissar att det inte skulle tas väl upp ens med ett ännu kortare utrop. T. ex.: JESUS ÄR HERREN! eller:
   ÄRA VARE FADERN OCH SONEN OCH DEN HELIGE ANDE. SÅSOM DET VAR AV BEGYNNELSEN, NU ÄR OCH SKALL VARA, FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET.

   En ytterligare aspekt är att de som varit utsatta för terrorattacker där det ropats Allahu akbar, kan uppleva det rätt jobbigt att få höra det ropas i hemområdet.

   Men stannar det vid två gånger på fredagar, så må det väl vara hänt. Om det i förlängningen gör det är jag mer tveksam om.

   den Lea

   Radera
  6. Ang essentiella skillnader mellan ljud av slag A och B har Eli Göndör redan bemött detta på ett ypperligt sätt.

   Radera
  7. rebellaundrar: Jag tycker inte att sättet var riktigt ypperligt. Och nu befinner jag själv mig, konstigt nog på "motståndarsidan", jag som beskylls för att vara "muslimkramare". Men när Göndör skriver "I stället blir det tjafs om vems signal som är snällast." så missar han att ett av alternativen faktiskt kan vara snällast. Kristenheten har visserligen inte betett sig bra alltid genom historien men i dag dödar vi inte i Guds namn. (Kristna länder krigar dock, men skyller inte på Gud.) Just detta görs i islams namn väldigt mycket i dag. Han förklarar inte heller vad han menar när han skriver vad han hör när han hör kyrkklockor: "Jag hör den längsta, mest brutala och fantasirika antisemitiska rörelsen i historien manifestera sina maktambitioner."

   Radera
  8. rebellaundrar: Jag vidareutvecklar, så länge jag befinner mig i positionen "trolig kandidat som partiledare för SD" (obs jag SKOOJ-ar - fast det inte var roligt).

   Jag håller med Göndör om att den bästa anledningen till att vi inte ska ha böneutrop är att majoriteten inte önskar dem. Göndör har också rätt i att man inte kan bestämma vilka känslor andra ska ha för ljud, men när han förkastar "tävlingen om vems ljud som är snällast" får han det att låta som om det faktiskt finns lika starka skäl för obehag oavsett när det gäller klockor och böneutrop. Men just i dag har vi en situation där kristna en masse flyr till Sverige för att slippa dödas av muslimer, där muslimer flyr för att slippa dödas av andra muslimer och andra religiösa riktningar (yezidier t ex) också flyr. De flyr hit. Vi flyr inte dit. Det är bättre här än där.

   Kristenheten har inte på mycket länge fört krig i sin religions namn - när Bush har varit ute och försäkrat sig om oljan i Irak har han skyllt på "massförstörelsevapen" t ex - inte på Jesus. När muslimer slåss är det dock iofs så att det också där finns andra underliggande faktorer än religionen som kanske är de EGENTLIGA orsakerna till handlingarna. Men i alla fall, handlingarna utförs just nu i islams namn.

   I vilket fall, rent teoretiskt skulle en moské kunna ha böneutrop så att föräldrarna till den mördade elvaåriga flickan på Drottninggatan måste upplysas varje fredag om att "Muhammed är Guds profet" och "Allahu akbar" - dvs mycket troligt något som Akilov uttalade när han mördade deras barn.

   Därför skär det även lite i mig om "obehagskänslor inför religiösa ljud i det offentliga" ska ses som lika legitima, dvs kan anses ha lika goda orsaker, oavsett vilken religion det handlar om. Om man ser till närtid finns det objektivt väldigt stora skillnader.

   Radera
  9. Nja, jag håller inte med om det. Jag vet inte hur mycket kyrkklockor som fanns under de första 600 åren av kristendom och de första kristna blev inte direkt väl behandlade av judarna. Det är förstås ingen ursäkt för hur judar har behandlats av kristna kyrkor senare. Tvärtom var det illa gjort och i tydlig strid med Bibelns ord.
   Men förhoppningsvis har den attityden förpassats till historiens skräpkammare. Det kan man inte säga om islamistisk terrorism.

   den Lea

   Radera
  10. Fram till början av femhundratalet begravdes judar och kristna om varandra i Roms katakomber. Ofta var man släkt med varandra. Man betraktades utifrån som varianter av samma rörelse, kanske som idag svensk- och -frikyrkliga. Under alla omständigheter bodde de kristna under århundraden i den judiska stadsdelen i Rom, Trastevere. Till en början stammade många kristna ur den judiska synagogan. I Turkiet kan ruiner av gamla kyrkor ses, där byggnaden ursprungligen varit synagoga. Den mosaiska församlingen har alltså upphört därför att den till större delen övergått till kristendom redan under förkonstantinsk tid, och synagogan blev alltså smärtfritt kyrka. Förhållandet till judendomen var relativt konfliktfritt för de kristna, så konfliktfritt att kyrkofäderna många gånger använde ett mycket hårt språk om kristendomens gamla mamma, judendomen och och sina bröder, judarna.

   Lars-Gunnar

   Radera
  11. Lars-Gunnar: Nu är inte historia min starka sida men bara en liten glutt på nätet kan se att förföljelserna mot judar varit omfattande under speciellt medeltiden. Bland annat av en påve Oskyldigus. Och Luther skrev ju vad han skrev.

   Det ska vi inte hymla om. Jag var kanske naiv men jag trodde dock att kyrkan inte varit framträdande i judeförföljelser på flera hundra år och blev därför lite förvånad över påståendet att kyrkan kan ses som "den mest brutala och fantasirika organisationen i historien". Men det kan bero på både obildning och naivitet hos mig.

   Radera
  12. Hur man uttrycker sig och hur man värderar historiska källor varierar. Vi har i varje fall en relativt senare förhållanden någorlunda konfliktfri tid under de första fyra-fem århundradena av kristen historia. När Titus ödelägger Israel år 70, gör han inget undantag för de kristna. När Nero statuerar exempel efter Roms brand, gör han ingen skillnad på judar och kristna, som bodde sida vid sida och huvudsakligen i Trastevere.

   Ur sv Wikipedia:

   "...ägde den första pogromen rum i Alexandria 38 e.Kr. Den judiske filosofen Filon (25 f.Kr.–40 e.Kr.) berättar i ett av sina verk om attacken på judar i Alexandria sommaren 38 e.Kr. Egyptier och greker angrep stadens judiska befolkning; synagogor och hus förstördes, judar torterades och mördades. Troligen skedde detta med den romerske guvernören Flaccus medgivande.[2]

   I Rom förekom under kejsardömet våldsamma angrepp på och förföljelse av både judar och fornkristna. De fornkristna ansågs av romarna vara en judisk sekt."

   År 68 var det f ö dags igen i Alexandria. En tiondel av stadens stora befolkning om en halv miljon dödades. Troligen judar och kristna om varandra. Antalet kristna bör annars ha varit relativt försumbart vid denna tid.

   Lars-Gunnar

   Radera
  13. L-G: Ja jag hade förstått det så också att det inte var de kristna som var ute efter judarna från början, och att diasporan inte berodde på dem utan på okristna romare.

   Men det du skriver motsäger ju inte att kyrkan senare var inblandad i långvarig judeförföljelse. Och Göndör är ju religionshistoriker, ser jag. Så jag böjer mig för hans upplevelse. Hade dock velat tro att det var väldigt länge sen nu kyrkan ägnade sig åt judeförföljelse.

   Sedan tycker jag trots detta inte att hans jämförelse håller riktigt. Liksom inte Lars Lindströms gjorde det när han skrev i Expressen där böneutrop och Frälsningsarméns psalmsjungande på gator och torg var samma sak. FA sjunger visserligen förargelseväckande sånger men hjälper annars hemlösa, och inte ens en aldrig så liten grupp av dem skär halsarna av folk. Dock vill jag betona att också är en enormt liten grupp av muslimerna som gör det. Men den finns och gör sig väldigt närvarande i vårt samhälle i dag.

   Radera
 8. Muslimska böneutrop, en eller fem gånger spelar ingen roll, lika illa.Jag tycker det är stötande och obehagligt, främmande för vår kultur. Det räcker med att höra utropen i TV, i reportage från Mellan Östern, eller som turist. När sedan en biskop går i bräschen för muslimska böneutrop, är det riktigt illa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilken "biskop"?

   Antony

   Radera
  2. Biskopen i Växjö !

   Radera
  3. I Växjö finns ingen biskop. En sådan ska vara vigd och det blev man varken i gamla statskyrkan eller blir nu. Lek inte med orden!
   Marcus

   Radera
 9. Det är nog inte bara de kristna skolorna som lever farligt. När nu SvK lydigt effektuerat sitt integrationsuppdrag beträffande islam, kommer nästa fas, där landets kvarvarande kristna tvingas stå till svars för islamiseringen och den förestående samhällsomvandlingen i migrationens spår.

  En kommentar i dagens Det Goda Samhället:


  "...nu när vi utsätts för yttre tryck, vad gör de kristna då? Jo, de säljer oss till de som invaderar. De lägger sig platt för de som vill oss ont.... för mig har dessa vidriga (kristna) redan straffat ut sig. De lät bli att försvara oss när vi behövde det som bäst. Kristendomen i Sverige är dödsdömd. Antingen kommer islam att utrota den. Eller så kommer vi andra göra det. Kristendomen har under de senaste tio åren visat sitt sanna ansikte. Om vi mot förmodan skulle överleva detta kan vi omöjligt tolerera denna femte kolonn mitt ibland oss.

  Det är så jag ser på saken. Kristendomens gift måste elimineras. ... Kanske finns det fortfarande tid för de kristna att besinna sig? Nåja, tills dess, fortsätter jag att argumentera för att det hot som de kristnas förräderi innebär skall slutgiltigt elimineras."

  Även den balanserade, närmast klassiskt kristendomsvänlige Thomas Gür konstaterar på sin FB:

  "Det är delvis ingen slump att kristna i Sverige inte verkar fatta sitt eget bästa. De ger genomgående alla tecken på undfallenhet och en ovilja att stå för sin sak. Omtanken om trosfrändernas öde i Mellanöstern har inte heller varit direkt framträdande.

  ... Vi står delvis också inför en fundamentalisternas sammansvärjning - det är därför ingen slump heller att den kristna tidningen Dagen argumenterar mot sekularism och för ett samhälle och en statsbildning som i större utsträckning präglas av religiösa hänsyn.

  Men funnes det någon förmåga till omvärldsblick kunde Sveriges minskade skara av kristna kanske ställa sig frågan hur det står till med kristenheten i de länder som domineras av islam, och därmed också fråga sig om det är den mest angelägna uppgiften i denna värld för dem att ta strid för, inte religionsfriheten, utan för att en annan konkurrerande religion skall få ökat utrymme."

  Som vanligt kan konstateras att kristna för det mesta satsar för sent, på fel häst, i fel lopp och i slutänden blir sittande med räkningen.

  Lars Jensen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag fäste mig vid en annan kommentar i samma tråd som ovan i DGS:

   "Vi har en ledning för Svenska kyrkan som verkar hävda att det rör sig om samma gud. Vare sig de tror detta eller ej, så framstår det ändå mest som ett politiskt ställningsstagande. If you can’t beat them, join them. Typ, vi låtsas att vi inte ser de oöverstigliga skillnaderna.
   Konkurrenten det handlar om, kommer ju aldrig att göra samma sak, alltså att hävda likheterna med kristendomen. Men tar nog tacksamt emot inbjudan att påverka och ta för sig i vårt svenska obildade och aningslösa samhälle. Religionen ifråga har ju strävan efter makt helt öppet som sitt mål.

   Ledningen för Sv kyrkan vet nog trots allt precis vad de gör och varför. Det var flera decennier sedan de ägnade sig åt den kristna tron. Deras intresse för (vänster)politisk makt är det enda man som vanlig svensk tycker framträder i det som sägs och görs. Med tron som täckmantel.

   Man leker med elden när man tror man kan förena vår tradition, vår kristna tro med den andra religionen. Med konsekvenser för oss allihop, medlemmar eller inte i SvK. Troende eller icke troende.

   ...Som skattebetalare vill jag tvärtom att noll kronor ska gå till vuxenföreningar och trossamfund. Och att sekulariteten och religionsfriheten ska stärkas.

   Som icke religiös har man skakat på huvudet åt SvKs inställning till den konkurrerande religion, som krönikan beskriver. En bekräftelse på att detta är precis så bottenlöst cyniskt alternativt okunnigt, som man misstänkte och befarade.
   Lokalt bedrivs nog verksamheten i de svenska kyrkorna som man alltid har gjort. Med gott syfte och stark övertygelse i sin tro. Det är här lättare att önsketänka och blunda än att ifrågasätta den egna ledningen.
   Tror jag."

   SvK gifte sig med tidsandan i sitt försök att bli relevant. Nu är hon i stället irrelevant och snart oförsörjd änka. Ett företag som brett ut sig i improduktiva investeringar skalar bort det obehövliga och återvänder till kärnverksamheten. Den processen bör SvK inleda snarast. Annars ser marknadskrafterna till att göra det ledningen inte förmår. Konsumenterna flyr. Om ens varumärket Svenska Kyrkan överlever den processen återstår att se.

   /Skallagrim

   Radera
 10. Med en predikan om synden blev det inte något JMB. Men inget MTD tack och lov.

  SvaraRadera
 11. I Vimmerby kyrka idag nämndes namnet Dag Sandahl. Att Gud gör under och kommer i köttet var det inga problem med. Erkände undret och nämnde namnet i högmässan. Det finns fortfarande modiga i våra församlingar.
  Stefan

  SvaraRadera
 12. I min kyrka predikade Prostinnan.

  Gott framträdande. Inga Livgiverskor. Det nyss förhärskande flyktingtemat var spårlöst borta och tydligen utdaterat.

  Sju minuter feministisk kamphistoria inledde. Från Maria, Jesu mamma, en flicka kanske yngre än konfirmandflickorna i ett samhälle där kvinnor inte räknades med, till kamp för full likställighet, där mycket finns att göra, även i Sverige. DET är kristendom!
  Anekdot om kamp mot nazismen från trettiotalets Berlin. DEN kampen mot att sortera människor, att dela in i grupper och ställa dem mot varandra, är kristendom!
  Anekdot om amerikanska high school-elever, som kämpar mot rätten att bära och äga vapen i USA. DEN kampen är kristendom.

  Kristendom är att oupphörligt göra världen bättre.

  Totalt 13 minuter.

  Nog var det MTD, i synnerhet M. Nog var det progg-elitistisk folkuppfostran. Nog var det civilreligion. Behöver jag påpeka att prostinnan välförtjänt drar in nära 80 knyck i månaden för sina mödor i den samhällsunderstödjande, progressiva elitens tjänst?

  PP

  SvaraRadera
  Svar
  1. https://pbs.twimg.com/media/DYFrwACW0AIrY9N.jpg

   Radera
 13. Oredlighet i journalistik - sedan hinner jag inte läsa mera. Men nu börjar även kända företrädare för etablisemanget reagera och uttrycka missnöje. Det är ett sundhetstecken.

  PS får läsa det bättre sedan.

  Q

  https://www.aftonbladet.se/kultur/a/ngOzaQ/asa-linderborg-googlegranskning-blev-huvudlos-kampanj

  SvaraRadera
 14. Till BloggarDag!

  Vem har skickat in kommentar nr 1 i dag som därmed är daterad den 18 mars, fast den emanerar från en tidpunkt flera månader tillbaka? Jag kan inte så här direkt minnas, om den i dagens version är ändrad - det har ju förflutit många månader sedan den skrevs - men undrar om tillvägagångssättet. Är den inskickad anonymt, eller har den av ett tekniskt misstag i bloggens hantering kommit med?
  Om svar anhålles vänligen.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Någon skriver dessutom ofta under sina alster med ovanstående redaktörs namn i DUBBEL version. Här har vi att göra med en lömsk DUBBELgångare?
   /Conspirator

   Radera
  2. Något tekniskt misstag är det inte men lätt förbrylllande.

   Radera
  3. Till BloggarDag igen!

   Då är det någon som använder mitt namn och - som i detta fall - en gammal text för att skada mig.

   Ser bloggaren någon möjlighet att kunna stoppa vidare förfalskning?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Det är den nya tiden som tränger sig på även hos BloggarDag. Herr Dikes tramsor i repris! Början på en jättelik BOD-PLAY där vi ohejdat ska kunna välja och vraka och gotta oss åt allt tramset.
   The best of the best! Crème-de-la-crème! Mörrums store son pinkar in reviret på världskartan! /John

   Radera
  5. Omöjligt. I detta fall en text som Dike sjöälv skrivit och som knöt an till temat om kristen fostran. värre är det med falsarier, men det är det öppna samtalets risk i vår tid. Trollfabriken i S:t Petersburg är inte ensam i sin bransch.

   Radera
  6. BloggarDag,

   -Men jag utgår ifrån att Du är särskilt uppmärksam på inlägg, som - ehuru utåt sett sofistikerade - syftar till att förfalska, misstänkliggöra och skada andra. Vissa ledtrådar är kanske skönjbara.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  7. Jag tycker att det är ett bra initiativ som har tagits att låta nypublicera en del av Dikes tidigare texter. Vad kan Dike ha emot det? Eftersom Sandahl skriver ovan att det nu aktuella bidraget dessutom "knöt an till temat om kristen fostran" så kan ju syftet bara vara gott. Alla tidningar på nätet har idag länkar till äldre artiklar för analys och fördjupning så varför inte även på BloggarDag med tanke på Dikes så totala dominans? I och med att Sandahl utan urskiljning ger företräde för allt som bidras med torde många hålla med om att behovet av repetitiv fördjupning nu har blivit mer än uppenbart.

   Dikes uttalande att hans texter kan "skada" honom kan bara vittna om falsk blygsamhet. Står inte Dike för innehållet i sina alster mer än själva dagen för publiceringen? Den eventuella skadan sker väl i så fall redan när texten publiceras första gången och den lär väl i så fall följa med länge. Dike anar inte hur mycket folk och kyrkfolk som uppskattar den oavsiktliga lyteskomik som uppstår genom Sandahls underlåtenhet att inte gå igenom alstren noggrannare utan tvärtom släppa igenom allt utan den kvalitetsgranskning som vi andra, enklare bidragsgivare lyder under.

   Skulle nu verkligheten vara den att orden inte riktigt ville komma fram för Dike denna tidiga söndagsmorgon så må det vara honom förlåtet om han nu i stället letade fram något gammalt och satte in för att bli kvitt födslovåndan. Dike är trots allt inte mer än människa. Något illavarslande är det emellertid om tilltaget sen föll i glömska men även det är mänskligt för en gammal kämpe som varit med länge i leken och går mot 78 i sommar. Skulle söndagströttheten hålla i sig kanske Dike skulle pröva att börja tänka på vilodagen för att helga den så att söndagarna kan få bli de oskrivna blad de förtjänar att vara.

   Jag och många andra bloggläsare kan emellertid inte göra annat än att med intresse se fram mot nya djupdykningar och tillbakablickar i Dikes rika åsiktsnecessär.

   ANTONIUS BLOCK

   Radera
 15. SO-lärare, många gånger helt utan eller med endast tio veckors studier i religionskunskap, är många gånger ett släkte för sig. Det är nästan så man längtar tillbaka till de tider, då det ofta/oftast aldrig "hanns med" kristendom under högstadiet.
  /Sophia

  SvaraRadera
 16. Angående BOD´s kommentar.

  Jag måste erkänna att jag blev minst sagt förbryllad när jag läste inlägget. Undrade först har karln blivit än mera dement / tokig? Sedan trodde jag kanske dumt att det handlade om eventuella justeringar pga fusk? BOD lär ju t ex , om det nu är korrekt, ha räknat röster fast han själv var jävig.

  Oavsett, under alla omständigheter så visade BOD där hur lite han förstår av vad det är som sprider / bevarar kristen tro och lära. Det är som jag skrev inte politruker och PK-valda prelater med annan agenda än att sprida och framförallt bevara den kristna tron såsom den framgår av skrift och bekännelse.

  Hela upplägget, intressant i sig visar hur ockuperad tidigare SvK blivit av sekulära partier. Hur partier som i det dagliga aktivt motverkar kristendom tagit plats inom SVeK och därifrån eftersträvar att omvandla den kristna tron till något annat falskeligen benämnt kristendom och som i slutänden bara blivit en födkrok för politruker i vardande eller avdankade sådana.

  Det viktiga för dem är inte den kristna tron utan vad som är PK och hur organisationen kan utnyttjas för egna syften.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och utnyttjas för egna syften det gör den allt.
   Det är det som hela systemet går ut på. De "förtroendevalda" beviljar sig frikostiga byxavdrag och resor till konferenser de inte fattar ett dyft av och kan sen som lingon på mörrumslaxen vara med och räkna sina egna röster i "kyrkovalet".
   Jäv sa Bill. För jävligt sa Bull.

   sign. “något att dölja”

   Radera
 17. Jag tror 68-perspektivet i predikoanalysen är för litet och för gammalt. I disputationen var jag tvungen att redogöra för respondentens tes och få klartecken på att jag förstått. Se - analysera - handla schemat agerade utan någon egentlig dubbelkoll. Dubbelkollar är inte fel men inte alltid så roliga, särskilt om man inser att man inte förstått.an.

  SvaraRadera
 18. Vad föranleder denna tydliga antydan om att jag var jävig vid rösträkningen, HH?

  Vänligen fram med fakta nu, som styrker den! Misstänkliggörandet ser jag allvarligt på och vill ha en förklaring till varför Du sprider det och vilken grund Du har för det.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 19. BOD,

  om det är sant att du räknade röster som alltså berörde dig så är du självklart jävig. Har inget med antydan att göra. Frågan är alltså är det sant att du räknade röster som berörde din position?

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Måndag 18 september skrev BOD på bloggen att han befann sig i vallokalen i Mörrum hela söndagen 17/9 mellan 8-23. Lokalen stängde kl 20 och fram till 23 pågick rösträkning.

   sign. "något att dölja"

   Radera
 20. Så här inleder BOD på bloggen måndagen efter kyrkovalet:
  "Anonym18 september 2017 17:56

  Klen tröst, hr bloggare!

  Efter en lång söndag med vistelse i vallokalen från kl 8 på morgonen till närmare kl 23 på kvällen, som var valnämndens ackord..."

  Vad gjorde BOD där på valnämndens uppdrag till 23 om han inte deltog i sammanräkningen? Blotta närvaron av en nominerad i röstsammanräkningslokalen är ju i annat fall ytterst olämplig och väcker precis de frågor som ställts nu.
  BOD tillråds rannsaka och förklara sig!

  Vänligen fram med fakta nu!

  sign. "något att dölja"

  SvaraRadera
 21. Till HH och två andra anonyma inlägg!

  -Den som kommer med antydningar om jäv har bevisbördan. Ingen annan. Fram alltså med grunderna för antydningarna - de juridiska!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 22. BOD,

  Du har fått svar. Jäv är det om du deltagit i rösträkningsprocessen och resultatet påverkar din ställning, dina möjligheter till arvoden och det gör det ju. Det räcker faktiskt att Du vistats i lokalen när rösträkningen pågår.

  Är du så dum att du inte ens inser det? Att du vistades där på tid när du inte hade något annat där att göra än att räkna röster och därmed möjligen av ren okunnighet- politruker tycks inte förstå det där elementära om lämpligt beteende och att vara så okunnig om lämpligt beteende eller jäv att man ställer / sätter sig och räknar röster som påverkar ens egen ställning och kan möjliggöra misstanke om fusk är på gränsen-ja kanske överskridande gränsen för kriminell dumhet.

  Faktum är att bara den berättigade misstanken-baserad på ditt eget skriveri skulle varit nog för att ogiltigförklara hela omröstningen om där funnits någon hedervärd man eller kvinna som tänkt på / att anmäla förfarandet. Not detta oavsett om fusk eller inte kunnat bevisas. Det är förfarandet isig som är milt sagt olämpligt av en person som odiskutabelt är jävig.

  //HH

  //HH

  SvaraRadera
 23. Bevisbördan HH - fram med bevisen för Din anklagelse!

  -Försök inte komma undan med hänvisning till mitt "eget skriveri", när det är Du som har planterat påståendet om att jag varit jävig!

  Jag betackar mig bestämt, och en gång för alla, för slika anklagelser. Gå nu vidare och få bekräftelse på att den som påstår något, som Du gör, har just bevisbördan. Fråga exempelvis Elisabeth, hur det ligger till juridiskt. Hon vet. Och sprid inte mer antydan om att valet i min hemförsamling inte gick korrekt till! Svara nu på frågan vilken saklig - och juridisk - grund Du har för den!

  -Det som Du har satt på pränt i nu tre kommentarer, HH, är allvarligt, mycket allvarligt.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 24. BOD,

  Ja, kan man inte hänvisa till vad Du själv skriver ja du skriver ju så mycket trams så helt förvånande är det inte. Det förvånande är att du öppet skriver att det inte gäller vad Du skriver .

  Att du sedan inte förstår vad jäv är -ja som senil ,kanske tom dement politruk är det bara att beklaga.

  Betänk att jäv inte nödvändigtvis innebär att man skapat sig eller utnyttjat situationen. (Gör man det kommer man in på något annat.det kriminella).

  Jävig är man här i den situation vi "diskuterar" om man t.ex sätter sig och räknar sina egna och andras röster. (Kriminellt blir det om man då fuskar t ex till egen fördel men det har i vart fall inte jag anklagat dig för.)

  //HH

  SvaraRadera
 25. Dike reagerar som en tjurig barnunge! Först skrävlar han stort på bloggen med att han som nominerad befunnit sig i vallokalen i Mörrum i femton timmar mellan 8-23 på kyrkovalsdagen. Varav tre timmar mellan 20-23 under själva röstsammanräkningen. Räcker inte det för att frågor ska väckas? Sen när det högst olämpliga i detta låtsas han ingenting om! Som en unge som snott godis och ska ljuga sig ur knipan! Det luktar väldigt illa, Dike! Du är knappast trovärdig och du tillråds härmed ligga lågt med diverse ogrundade hotelser mot andra här på bloggen! Är det någon som bör granskas och avkrävas svar så är det DU! Det är hög tid!

  sign. "något att dölja"

  SvaraRadera
 26. BOD,

  Korrektion. Korrektare uttryckt . Just därför att man är jävig är det klart mot normalt förfarande milt sagt-att här i det exempel vi "diskuterar" sätta sig och räkna rösterna i egen valkrets.

  Att bara vistas i lokalen under rösträkningen är olämpligt-jämför med situationer i det kommunala.Du älskar ju annars att hänvisa till sådant. Där ombedes ofta en jävig person , tom bara en misstänkt sådan att avlägsna sig under själva röstningen / behandlingen av ärendet detta även om han / hon inte vare sig röstar eller på annat sätt påverkar beslutet. (Bara närvaron ses som olämplig).

  I ditt fall är det mest förvånande din oförmåga att se det olämpliga i ditt beteende liksom att ingen av de andra närvarande protesterade mot din närvaro.

  //HH

  SvaraRadera
 27. Bara att gratulera!!:-)
  Arg kyrkomedlem

  SvaraRadera