onsdag 18 april 2018

Dumt och biskopsdumt

Vad som är dumt i största allmänhet kan skifta, ibland är det svårt att förstå och alltid svårt att heltäckande definiera. Den ackumulerade dumheten i världen en helt vanlig dag utgör en märklig pyttipanna. Annorlunda är det med den specifika biskopsdumheten. Dess särdrag är att den kan framstå som ämabel, upplyst och insiktsfull. Bortom detta är den egentligen vanlig dumhet, men finare. Hos biskopar och professorer är denna finare dumhet av två slag. Antingen medfödd eller förvärvad. Om den medfödda gäller Bengt Lidforss ord: fruktsam som en kaninhona, rastlös, aldrig vilande och utgör personens verkliga existensform. Vi går nu inte närmare in på att dissikera sammanhanget djupare. Professor Holmströms dumhet är medfödd, professor Brings förvärvad, menar Lidforss. Nog så.

Det pågår ett präst- och diakonmöte i Växjö. Biskop före detta Johansson, som städslats att var tredje vecka skriva kolumn i Smålandskomposten, låter det förhållandet att präster (han inte mer än nämner diakonerna i förbigående, märkligt nog) kommer att synas på stan, föranleda några reflektioner. Det är informationsbärande att få en inblick i biskop före detta Johanssons tankevärld. Han finner det alltså vara av värde att för allmogen i tidningens spridningsområde påpeka att "präster är hyggliga – även i grupp". Hur tänkte han då och hur tänker han att folk tänker när det handlar om präster?

Hur har Johanssons syn på präster formats?
Den kyrkovetenskapliga förklaringen är, förslagsvis, att den formats från ett skrivbord på ett stiftskansli. Det är de mindre fördelaktiga bilderna av präster som grupp som utminuteras med slutsatsen att "så länge som vi ser på varandra bara som grupper så frodas lätt både fördomar och förakt." Hur formades alltså Johansson när han såg prästerna från stiftskansliets skrivbord och när han följde Sven Lindegård ut i stiftet? Var det av betydelse att hans bakgrund i det frikyrkliga och hans bristande församlingsprästerfarenhet alienerade honom från de andra prästerna (enkannerligen de högkyrkliga), gjorde honom till överhet och utanförstående med de följder för förståelse och brist på sådan som sådant skapar? Ägnar han sig åt att besvärja en verklighet som egentligen skrämmer honom? Är han de facto rädd för präster själv?

Det finns snälla präster som aldrig fäller ett kritiskt ord om biskopars göranden och låtanden. För dem är det av värde att Växjöborna just får veta varför det rör sig präster på stan. För alls inte så länge sedan hade Smålandspostens redaktör Svensson bevakat prästmötet och gett insiderinformation till den läsekrets som nu en gammal biskop vill nå. Kritiken menar jag skulle handla om att biskop före detta Johansson missade möjligheten att skriva något väsentligt om det som sägs vara mötets tema: Jesus.
Detta är den första kritiska punkten.

Den andra handlar om biskopars tillkämpade folklighet. I detta fall bygger den på att människor skulle ha fördomar mot präster. Så kanske den biskop tänker som inte under några decennier varit hemma hos folk i allsköns ärenden och aldrig blivit ett inslag i årets revyer. Det är där det avgörs. Om biskop före detta Johansson ville medverka till folkligheten – varför skrev han inte att präster är av jovialisk typ "som ni vet: Ni har ju själva mött era präster." Om detta särskilt skulle behöva poängteras. Jag ogillar att präster karikeras för att karikatyren därefter ska vridas ner till en mer rimlig nivå.  Nå, den som under två timmar i går kväll hört 39 präster minnestecknas vet en del som media inte informerat om. Det beror främst på att minnestecknaren Lars Aldén inte intervjuats  om minnestecknandet som genre. Mediafolket fattade inte att detta kunde vara något att göra något av. Och stiftet fick väl inte ut den nyheten heller.

Att någon lovar att om "du i veckan" skulle "stöta på" (han skriver så, den före detta, trots #metoo-kampanj...) okända präster är dessa "rätt hyggliga som grupp också" så är det ett befängt och oprecist löfte. Rätt hyggliga? Sådant skall ert tal vara att ja är ja och nej är nej. Vad betyder utsagan? Om en präst som till exempel just fått en p-bot i Växjö, kan man då förstå att en sådan präst är "rätt hygglig"? Jag har för egen del mött präster som visat sig vara rätt ohyggliga. Ska biskopar nuförtiden uppfattas som "rätt hyggliga"? Anders Wejryd kommer förresten till Växjö.

Just denna vecka är det många präster i Växjö men alltså få i Alvesta, Älmhult, Ljungby för att inte tala om Ormesberga eller stora städer utanför tidningens spridningsområde. Att en ansenlig skara tidningsläsare inte rör sig just i Växjö och därför allra minst denna vecka kommer att se en grupp präster, kan vi naturligtvis bortse från (det är bara intressant som illustration till hur snett det blir i Växjö stift, där tydligen Växjöperspektivet är det som räknas. Detta har jag dock vetat länge). Men löftet kan före detta Johansson verkligen inte stå för. Det finns grupper av mycket antipatiska präster. Jag skulle vilja mana klokt folk att hålla sig på avstånd från dem. De är ohederliga, heretiska, intellektuellt lågpresterande, lata och överbetalda präster. De upplever sig arbeta hårt men de får ingenting gjort. De framstår som ljusets riddarvakt bara genom att svärta ner bakgrunden. Somliga av dessa veritabla dumskallar gör sig en vacker kyrklig karriär.

Med detta är ingenting sagt om biskop före detta Johansson. Det är en till synes vänlig själ. Bloggardags oreserverade men inte kritiklösa sympati har han. Och det finns goda präster också. Icke utan rörelse följde jag minnestecknandet i går kväll. Där fanns en del präster man oreserverat kunde anförtro sig åt. Att präster är till för sådant anförtroende kunde före detta Johansson kanske också nämnt?

Ska till allt detta fogas en rad om kyrkohandboken? Med största nöje. Det blir ett skriftetal.
https://www.dn.se/kultur-noje/maria-schottenius-maste-svenska-kyrkan-paminnas-om-sjunde-budet/

36 kommentarer:

 1. Maria Schottenius begriper inte att SvK tolkar bibelordet narrativ, inte bokstavligt.
  Biskopsmötet är de som har tolkningsföreträde på bibeltolkning och instruerar KS därefter.

  SvaraRadera
 2. Angående biskopar som vänliga själar så var under tidigt 1990-tal vanligt att Bo Giertz anlitades som talare av kristna studentföreningar. Arvodet var inte förhandlingsbart utan alltid spårvagnskuponger för resa tur och retur till hemmet i Örgryte.
  Vid ett tillfälle under en fikastund frågar en pigg, käck och munter student biskopen "Vill du ha en kaka till?", varvid närvarande studentpräst väser " "biskop emeritus" för att påminna om hur Bosse G borde tilltalas med titulatur.
  Huvudpersonen själv tittade lätt förvånat på studentprästen och tog glatt en kaka till.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bo Gierz visste att föra sig med flärdfri säkerhet i slott och koja, med och utan biskopskors. Så var också hans morfar själve L M Eriksson.

   Min far gick vid några tillfällen på skogspromenad med biskopen på visitationsresa. När det blev av nöden, vände sig biskopen obesvärat till hälften bort, fortsatte konversationen och meddelade lakoniskt:

   -Nä, nu behöver jag pissa!

   Skallagrim

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  3. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
 3. Samvetsfråga till broder Dag: Hade du gett dig in i getingboet sv"k" om du idag hade varit ung och funderat över ditt yrkesval? /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, om jag uppfattat att Gud kallat mig att bli präst.
   Nej, om jag undersökt möjligheterna att bli prästvigd i Svenska kyrkan. Det hade ju inte gått. Ingen biskop hade velat prästviga. Av kyrkopolitiska skäl!
   Så frågan föll...
   Annars har jag hört till ett krigsförband som beräknades överleva 20 minuter efter krigsutbrottet.ser jag i en avhemligad redogörelse. Kul att veta.

   Radera
  2. 20 minuter efter krigsutbrottet, det tyder kanske på SAF eller SAR som DS var krigsplacerad vid?

   Radera
  3. Jag hade nogsamt aktat mig för Svenska Kyrkan, skadlig för både kropp och själ, som hon tycks vara. En omöjlig uppgift i en omöjlig organisation i en omöjlig tid. Att vara präst åt de förment gudlösa kostar på. Kostar för mycket för alla inblandade. Är kriget redan förlorat och alla resurser övertagna av Fi, blir det plikt att kapitulera.
   /En renegat

   Radera
  4. Jag uppfattar mig vara kallad av Herren. Varför skulle jag annars ge mig in på denna väg (att bli präst), i synnerhet med tanke på all heresi, MTD-religiositet och liberalteologi som tycks förhärskande?

   BloggarDag skriver: "Ingen biskop hade velat prästviga [Dag Sandahl idag]". Det är väldigt tråkigt och felaktigt av Svenska kyrkan att göra så, blott på grund av inställningen i ämbets- och äktenskapsfrågan. Det måste vara betydligt viktigare att man håller sig till läran, lever kristet och är en "rätt" präst och lärare!
   Men angående detta att ingen biskop hade VELAT prästviga idag, av kyrkopolitiska skäl, finns det INGEN biskop av idag i Svenska kyrkan (åtminstone emeritus) som står bakom oss traditionellt och hög- och gammalkyrkligt lagda? Eller törs de "bara" inte hävda sig? Vad är de då för ämbetsbärare och Kyrkans tjänare? Tänk på att "ämbetets fullhet finns i biskopsämbetet", för att citera http://www.kyrkligdokumentation.nu/kyrkaambeteenhet1993.pdf (sidan 13, fotnot 13).

   Stå upp för kristendomen och i förlängningen indirekt för varje människa, för att inte säga Herren själv!

   Ung präststuderande

   Radera
  5. Två ärliga frågor till dig, Ung präststuderande.

   Hur ser du på att "ta dig förbi" frågor om din ämbetssyn och din vilja att viga enkönade par?

   Hur ser du på att det för närvarande endast finns tre stift där man med säkerhet vet att den apostoliska successionen finns kvar?

   Radera
  6. Up verkar vara övertygad om att han skall bli "präst", trots att Svky saknar kristna biskopar - hur ska det gå till?!

   Antony

   Radera
  7. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  8. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  9. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  10. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  11. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  12. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  13. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  14. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  15. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  16. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  17. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  18. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  19. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  20. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  21. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  22. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  23. Ja, jäklar, vad Bloggardag & Co blev rädda för att få det bevisat att Svky sedan länge saknar apostolisk succession!

   Antony

   Radera
  24. Icke om vi läst Mgr Cavallins avhandling i ämnet!

   Radera
 4. Vad vill bloggaren förmedla med denna text?

  Utan att ett uns av ögonblick, likt en viss annan anonym person med en, två eller tre signaturer i sina texter, förfalla till grova smädelser mot Svenska kyrkan eller upprepning av liknelsen mellan den och hemvistet för ett oönskat flygfä - allt sådant är, och förblir, mig fjärran - har jag en enkel fråga till bloggaren:

  -Vilket budskap vill han förmedla med dagens märkliga bloggtext, vilken innehåller såväl ris som ros om åtminstone biskop men huvudsakligen ris åt hans egna prästkollegor, vilka i sin tur är "ohederliga, heretiska, intellektuellt lågpresterande, lata och överbetalda...?

  Hur vet han så mycket om så många, undrar en enkel vän av enkel ordning?

  Grupp- och yrkesbaserad karaktärsanalys, eller vad?
  Han omdöme leder fram till den logiska frågan om varför bloggaren då deltar i prästmötet och tar plats bland dessa kolleger med sin alltigenom usla karaktär?

  Är det möjligen för att som förebild lyfta den av honom själv åsatta nivån hos dem?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  3. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  4. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
 5. Uns är ett viktmått och ögonblick kan inte mätas i vikt utan mäts med tidsmått. Bortsett från detta är Bloggardag städse ute efter klarhets vinnande. I präst- och diskonmötet deltar han inte. Han gick bara till en gudstjänst.

  SvaraRadera