torsdag 5 april 2018

Sorpresa con Pasqua: Eliternas uppror

Överste Olofsson ringde kl 7. Hans vaktpass var tydligen slut då. Han ville uppenbarligen mest lufta sin häpenhet.
- Du fattade att kyrkostyrelsen undvek att fatta ett beslut utan nöjde sig med något som skulle kunna komma att anses "sannolikt". Är det inte sanslöst?
Jag sa inte emot.
- Givet omständigheterna. Är det inte ett Mi(S)sale Svenska kyrkan ny fått med MTD-snits på materialet inklusive (C)anonbönerna? Vem som är basalt svenskkyrklig vill ha detta?
Också översten vet att vara pigg, käck och munter. När det gäller kyrkohandboksarbetet har det mesta som kunnat gå fel också gått fel. Gårdagskvällen som ni kunde avnjuta på Lovö visade just detta. Beslutsfattareliten undviker fatta beslut. men låtsas att allt sannolikt är helt i sin ordning. Så illa är det. Jag tänkte nu ge ännu en interiör.

Svenska kyrkan organiserar ihop med Lutherska Världsförbundet, Brot für die Welt och Evangelische Akademie zu Berlin just i Berlin en konferens mot populismen. Ansatsen tycks programmatisk: Churches as Agents for Justice and against Populism. Kan man här ana det etablerade mönstret? Eliterna står upp mot det som kallas populism. Det är smärre problem om organisationer, där eliten samlat sig, också organiserar sitt intresse att stå populismen emot. Och vems rättvisa talar vi om? Men kan en folkkyrka som Svenska kyrkan bestämma sig för at vara emot populismen och kan populismen inte vara rättvis? Var togs ett sådant genomgripande policybeslut att enrollera Svenska kyrkan för denna agenda? Inte i kyrkomötet, inte i kyrkostyrelsen. Var?

Min vän Anders Reinholdsson och jag, två trotjänare i beslutsfattarbranschen, ville vara med på konferensen och erbjöd våra tjänster. Konferensen var stort annonserad men inbjudan krävdes. Det borde inte vara så svårt att få en sådan, när Svenska kyrkan är medarrangör. Vi tillskrev generalsekreteraren och föreslog att vi skulle få i uppdrag att följa konferensen och skriva henne en analys av vad vi såg och hörde. Det var uppenbart att vår ansats var kritiskt konstruktiv. Vi såg förstås risken att ideologiska intressenter ville driva en agenda som var ett maktpolitiskt ställningstagande. Eliternas uppror. Christopher Lasch beskrev saken så i sin bok Eliternas uppror och sveket mot demokratin (SNS 2 uppl 2006, 1 uppl på svenska 1995, den amerikanska året innan och då var Lasch död). "De nya eliterna, och i synnerhet de intellektuella, är samtidigt arroganta och osäkra och betraktar massorna med en blandning av förakt och rädsla". (aa s 27) Lasch kan låta som Marx: Marknaden omformar obönhörligt varje institution efter sin avbild (s 82), men Lasch är en övertygad amerikansk liberal. Han menar att populismen är "demokratins autentiska röst". (s 88) Jaha, och Svenska kyrkan ska då organisera en konferens mot populismen?

Göran Greider och Åsa Lindeborg har publicerat Populistiska manifestet (Natur & Kultur 2018). Boken är ett hastverk och borde ha skrivits färdig innan publicering. Författarna är emot högerpopulismen och efterlyser en vänsterns populism. Detta konstaterande räcker för att fråga Svenska kyrkan på vilket sätt denna är "against populism" så pass att konferens ordnas för särskilt inbjudna (och utan besvärande transparens).

På ett äldreboende i Ingelstad, Växjö kommun, drogs sacketterna till kaffet in. Sötningsmedlet ska de boende själva betala fortsättningsvis beslöts. Är det populism att protestera? I dag meddelas att nämndens ordförande ändrat beslutet. Är han då populist? Eller när bankkontoren i Löttorp och Mörbylånga på Öland läggs ner, är det populism att gå med protestlistor? Är det populism att i Moheda i Småland författa ett upprop där vi kräver "full bemanning" på vårdcentralen? (Jag skrev på med tvekan och förklarade att jag för egen del helst ville ha nykter bemanning.) Är det populism att inte riktigt acceptera att det som kallas globalisering ska ödelägga landsbygden och fösa folk till städer av för populisten rätt oklara skäl? Är det populism att ifrågasätta beslut som kallas demokratiska, men som egentligen är parlamentariska och bortom folklig kontroll?

För en folkkyrka just kunde man tänka sig att det funnes en rejäl beredskap att uppfatta just de (miss)förhållanden populisterna vänder sig emot och kanske bidra till en analys av vad som bör göras. Hur eller hur, tänker man så är det rätt orimligt att vara med och ordna en konferens "against populism" och det hjälps inte att det sjungs en vers om "Justice".

Antje ska samtala den bayerske biskopen som presenteras som "Prof. Dr" Heinrich Bedford-Strohm (på tyska) men om situationen i Sverige berättar kyrkokansliets pastor Almut Bretschenider-Felzmann på engelska, konferensspråket. Hon är ordinerad i Tyskland, men bor nu med familj i Sverige. Ska hon uppfattas tala för den globaliserade eliten, den som står populismen emot? Inte vet jag. Jag känner icke den kvinnan. Bara en veritabel fähund skulle göra en lustig poäng av hennes tyska medborgarskap och det är bara samma fähund som skulle påpeka att de som företräder den stolta nationen Sverige vid konferensen båda har tysk bakgrund. Därtill skulle endast samma veritabla fähund försöka locka fram svenska skratt över detta förhållande. Bloggardag kräver nu lite anständighet av de skrattlystna.

Medge att det hade varit av värde för generalsekreteraren att få en insiktsfull rapport om konferensen som underlag för viktiga frågor om det politiska, det som inte är partipolitik men riskerar att bli partisk politik på hög nivå.

Det blev inte så som vi föreslagit. Inte ens efter påstötningar svarade generalsekreteraren på mejlen. Hotbilden är tydlig. En folkkyrka enrolleras i ett projekt som har en spets riktad mot det vanliga folk som eliterna föraktar. Detta kommer inte, aldrig någonsin, att medges. Just därför hade en kritiskt konstruktiv rapport behövts. Nu förstår alla den tysta förutsättningen för vårt konstruktiva förslag, den att generalsekreteraren inte skulle uppfattas höra till just denna elit och därför inte vilja ha några kritiska frågor ställda om konferensen. Var vårt antagande härvidlag felaktigt?

Nu fick alltså de två som beredvilligt anmält sitt intresse inget svar. De begärde ingen ersättning för sin möda, bara kostnaderna täckta och det betydde resa och logi. Det andra stod arrangörerna för (vad kostar konferensen Svenska kyrkan?) Om generalsekreteraren svarat, att hon inte hade dessa extra medel kunde arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse, Frimodig kyrka och Kyrklig samling hosta upp slantarna. Det fick trotjänarna veta tyckte de före detta beslutsfattartrotjänarna uppfattade detta löfte som uttryck för insiktsfull klokskap. Det finns de som vill veta mer om den framtid som avtecknar sig i nuet. Bidragsgivarna hade förstås fått varsin kopia av rapporten om bara de två hågade fått en inbjudan.

Den enda rimliga hållningen när det handlar om populism är att lyssna på vad populisterna har att säga, förstå den politiska/sociala verklighet de beskriver och kritiskt värdera de lösningar som förs fram för också populister kan ta miste, men gör det inte alltid. Den korta sammanfattningen av detta förhållningssätt  ges i Cas Mudde och Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism – A Very Short Introduction, Oxford 2017. Populismen är antingen ett hot mot den representativa demokratin (Rosanvallon) eller "demokratiseringen av demokratin" (Laclau) läser vi i boken, som väl beskriver de två positionerna (aa s 79). Argumenten spaltas upp (s 83 men det faktum som återges (s 112) om Tyskland där undervisning blir universalmedlet mot populism kanske inte skulle motivera en konferens just i Berlin, om man nämligen inte har en agenda.

Jag fortsatte mitt förberedelsearbete inför konferensen med Matthew d'Anconas bok Post Truth (2017) samt min gamle vän Terry Eagletons Culture (2016).  Det var väl inte helt bortkastat på mig, några insikter skärptes. Men de lärda referenserna blev till ingen nytta genom en rapport från Reinholdsson och Sandahl till generalsekreteraren. Hon föredrog ignoratian. Det är, skulle Terry Eagleton kunna uppfatta det som, ett vanligt förhållningssätt: ideologisk blindhet (Eagleton aa s 52). Kanske d'Anconas påpekande också är relevant. "Post-Truth is, first and foremost, an emotional phenomenon." (s 126) Detta sagt av en författare som vill instruera sina läsare att slå tillbaka. D'Anconas övertygelse är att det går att undvika apatin och därför slå tillbaka. Men vi måste välja (s 5 och s 146 samt 148).

Insikterna radar upp sig fast vi objudna inte får åka på konferens. Vem berättar vilka från Sverige som blev? Torsdagsdepressionen? Och vem berättar hur antipopulismen utfaller?
45 kommentarer:

 1. Att tala föraktfullt om populism är egentligen att visa sitt eget yttersta förakt för såväl människor som demokrati.

  SvaraRadera
 2. Klart att kyrkeliten inte vill ha sin självbild solkad. Skall en lysa med övrig samhällselit, gäller det att inte ge de undertryckta och motbjudande en chans att förstöra ens fina yta. Vem vet hur sådana vålnader ur folkdjup och kyrkohistoria kan rapportera?

  //Elit i alla länder, förenen eder!

  SvaraRadera
 3. En "populist" (latin "populus"="folk") borde rent språkligt betyda "demokrat"= en som vill att styrandet tillhör "folket","populus".

  LG

  SvaraRadera
 4. Hoppas någon vid konferensen tar upp problemet med Cristina Grenholms populism. En mer konsekvent antiintellektuell kyrkopolitik har sällan skådats, som hennes kyrkohandbok visar. Genom att bryta ned all teologi och annan sakkunskap får damen på täppan ostörd makt över kyrkan. Att samfundet går åt skogen är av mindre betydelse, det är den egna makten som är viktigast.

  /TD

  SvaraRadera
 5. Jaså minsann, låter det så nu?

  -Lyssna på populisterna men inte på folket och folkets röst i kyrkan!

  Det är nu budskapet från bloggaren och - Elisabeth av alla som minsann nu talar väl både om sina medmänniskor (man skall lyssna på dem) och demokratin.
  Och LG hakar på.

  Nu duger alltså plötsligt folkets röst och demokratin. Annat är ljudet i skällan, när det handlar om folkets röst i kyrkovalen och demokratin i folkkyrkan!

  -Har herrskapet månne blivit s k kappvändare, eller varför passar demokratin nu så bra? För min ringa person har den alltid passat - i kyrkliga såväl som sekulära val. Jag vill nämligen inte förfalla till att tala illa om beslutsfattare i termer som "politruker" och "politrukvälde".

  Summa summarum: respekten för demokratin måste vara hel och odelbar! Gäller den i det ena valet så måste den respekteras i det andra, även om dess resultat inte är så frimodigt sött som önskats.

  Sedan kan man ju vänligt fråga om bloggaren och Elisabeth räknar sig som helhjärtade populister?


  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nåja, i de flesta kyrkor och samfund (dock inte SvK?) torde begreppet "folket" syfta på "kyrkfolket" dvs. de regelbundna gudstjänstdeltagarna, vilkas röst ingalunda föraktas. Men om man med "folket" avser div. okyrkliga partiaktivister som gärna ställer upp vid kyrkoval (där valdeltagandet ju är pinsamt lågt) och mest visar sig vid arvoderade sammanträden men aldrig sätter sin fot i gudstjänsten, blir väl omdömet ett annat?/Paul

   Radera
  2. Om början sker nerifrån, från den lokala församlingen, och sedan indirekt uppåt så löser sig det mesta. om också inte allt, och vi blir överens. Förutsatt förstås att demokratin villkoras med de tre trosbekännelserna och den Augsburgska.

   Radera
 6. "Minsann" är en svordom som jag släpper igenom bara för att ta avstånd från det obibliska att sätta sin sanna själ i pant för något som sägs. Det får en kristen inte göra, manar Frälsaren. I övrigt har Dike inte förstått särskilt mycket av diskussionen om demokratin i folkkyrkan.

  SvaraRadera
 7. Herr Sandahls fantasivärld blir mer och mer gåtfull. Som att han kan ha synpunkter på en bok som ännu inte har kommit ut(!). /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. John - Om Du avser den nya kyrkohandboken, så finns den nog. Kyrkans Tidning (webbsidan, 5 april 2018 09:31) har bilder på den och en artikel med rubriken "Kyrkohandboken: Nu på väg till församlingarna". Varför skulle inte div. "insiders" (typ Dag) redan ha kunnat se den?/Paul

   Radera
  2. Nej Paul, det gäller Göran Greiders och Åsa "Populistiska manifestet" som först under torsdagen började levereras. Hur den alltmer förgrämde och åsiktsdäste statskyrko-“prästen” Sandahl redan före kl 8.04 SAMMA DAG (!) hunnit med att läsa den tjocka boken och kunnat ge ett omdöme är och förblir en gåta. Hos webbokhandeln står titeln ännu som "ej utkommen". Tills herr Sandahl bryter tystnaden om denna för honom uppenbart pinsamma omständighet bör han betraktas som herr Lügner i frågan. Kanske är det ett tecken på att även andra av Sandahls många “faktauppgifter” borde tas med en nypa salt. /John

   Radera
  3. Likväl ligger boken på mitt skrivbord. Den som fått i uppgift att anmäla en bok kan få den innan distribution och lägga sig å sitt läger och läsa är egentligen alls inte så gåtfullt. Temat om det medialiserade kontra det folkliga med Juholt som exempel tål att tänka på t ex. Juholt åkte på att han anknöt till den gamla socialdemokratin. Det tänkte jag skriva i Östra Småland/Nyheterna. Vem är nu herr Lügner?

   Radera
  4. Nja, sign John, du som tycks göra allt för att smutskasta/beljuga allt som inte tillhör romersk-katolska kyrkan: Nu har du väl allt "skitit i det beryktade blå skåpet"!? Faktakoll, du vet, INNAN man slänger ut sina beskyllningar!

   Jag i Halland

   Radera
  5. Aha, John. Men något populistiskt manifest tänker jag nog inte vare sig skaffa eller läsa./Paul

   Radera
  6. Christer, präst6 april 2018 kl. 18:07

   John, när Du levererar en sådan smäll som denna, "Hur den alltmer förgrämde och åsiktsdäste statskyrko-“prästen” Sandahl..." har Du därmed i mina ögon som vi säger på utrigiska " You have overstayed your welcome". (fritt återgivet).

   Dock är min fråga till John, Jonas M och ev Antony som har en romersk - katolsk approach: Kan man vara en riktig/omvänd och därmed fullvärdig kristen utanför romersk-katolska kyrkan...? Eller är detta en ståndpunkt som Ni romare skrattar fötterna av Er för, då den möjligheten ju inte finns...? Min fråga är alltså nerkokt till: Finns det några kristna utanför romersk-katolska kyrkan över huvud taget? Är således den enda vägen till frälsning att bli medlem i romersk-katolska kyrkan, och är man bara medlem där då har man sitt på det torra oavsett annat, och är man inte det då kan man rita sig att ens kalla sig kristen?

   Nu får Ni romerska katoliker faktiskt tala klarspråk, i stället för att spy galla över alla oss andra här. Var står romersk-katolska kyrkan i dessa frågor, som en fråga till Er som inte bara hävdar suveränitet och betraktar Era skrifter som "Katekesen" som om det inte fanns något annat, utan också inte generar Er över att kasta skit på oss andra här i ordalag som jag då inte kan koppla till Herren Kristus?

   Radera
 8. Ett vanligt avfärdande!

  -undertecknad har inte förstått mycket av diskussionen om folkkyrkans demokrati, anser bloggaren.

  Kan denna mot en varm demokrativärnare avfärdande kommentar möjligen bero på att vi inte menar samma sak med ordet demokrati?
  Jag känner mig i varje fall trygg med min åsikt om densamma. Också i kyrkovalen.

  Enligt +Biörns uppfattning innebär demokratibegreppet "nedifrån" och överfört till sekulära val. att kommunfullmäktige utser landstingsfullmäktige, vilka i sin tur väljer riksdagsdito.

  Jag undrar vad folket skulle säga om en sådan ordning.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt Olof Dike förstår den kommunala demokratin och försöker desperat applicera den på en medlemsorganisation.
   Varför inte orda en medlemsomröstning om partiernas vara eller icke-vara i kyrkan?

   Radera
 9. Den praktiske antiopportunisten hade ringt upp ansvarig utgivare för tidskriften Kyrka och Folk (som jag betvivlar att BOD läser) för att be om ett tillfälligt presskort och tagit sig till Berlin.
  För det kan väl inte vara så illa att pressen utestängs från konferensen för att alla journalister betraktas som populister?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är ett demokratiskt synsätt desperat, Peter T?

   -Peter T visar ånyo sin motvilja mot fria val i Svenska kyrkan. Han vill därför inte ge sex miljoner kyrkotillhöriga chansen att delta i direktval.
   Ännu märkligare är hans förslag om att rösta huruvida partier får ställa upp eller inte i fria val. Som vore detta demokrati?

   Vad gäller konferensen i Berlin upplyses om att presskort inte är någon handelsvara, som kan köpas, säljas eller utnyttjas hur som helst.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. Veterligen är det bara en bråkdel av de "kyrkotillhöriga" som finner det mödan värt att gå och rösta. Här finns alltså gott om "demokratiskt underskott" som kan utnyttjas; inte enbart av dem som främst vill SvK väl, utan än mer av dem som mest ser henne som en "arena"(!) för att främja div. sekulärpolitiska intressen. Man kan ju också spekulera i huruvida de senare tillhör kyrkfolket. En del av dem tycks ju ofta sitta framför datorn under högmässotid./Paul

   Radera
  3. Bengt Olof Dike anser tydligen att alla medlemsorganisationer i Sverige är odemokratiska, utom SvK för att de tillåter politiska partier som nomineringsgrupper.
   Vilka andra medlemsföreningar har nomineringsgrupper? Några få fackföreningar och studentkårer. Flera exempel?

   Frågan om presskort var väl mer retorisk för att undra om pressen var välkommen på konferensen.
   Kan BOD ge klara besked om det?

   Radera
 10. Paul och Peter T,

  -Är 20 procents röstdeltagande en bråkdel, Paul? Sedan upplyses Du om att alla tillhöriga Svenska kyrkan har rösträtt i de kyrkliga valen. Alltså inte bara dem som Du kallar "kyrkfolket".

  Peter T har tagit för vana att likställa en fack- eller scoutförening med Svenska kyrkan. Alltså en förening med kanske några tusen eller hundra medlemmar med kyrkans sex miljoner. Därtill vill han förbjuda partier att ställa upp i kyrkliga val, dvs slå sönder den ordning som har gällt i cirka hundra år.

  -Nähä Du Peter, försök inte med slika jämförelser och förbudsmentalitet. Tala hellre om varför Du viftar med rödljuset för allmänna val!
  Vad gäller konferensen i Berlin vet jag inte om den är öppen för pressen. Men vi vet ju vem det är som vill trixa med presskort utan en seriös avsikt med det.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. OK, BOD, "bråkdel" är kanske att ta i (det är ju - eller var i alla fall senast - ändå ungefär en femtedel!). Men: föreställ Dig den panik som - med goda skäl - skulle utbryta i de politiska partierna och medierna, om lika få röstade i riksdagsval! Problemet är väl främst att en hel del personer som INTE tillhör kyrkfolket (däribland kanske t.o.m. Du själv?), röstar av rent sekulära partitaktiska skäl (jag har väl redan berättat om hur jag själv blev nominerad till "listan" i ett kyrkoval, och själv fick slå larm om att jag inte var valbar?), samtidigt som kyrkfolket inte tycks ha någon större lust att engagera sig i - eller ens rösta - i dessa sekulära val. Det nuvarande kyrkopolitiska systemet tycks mig gravt dysfunktionellt, och det borde gå att hitta något bättre. Kanske lokala kyrkoval - till t.ex. församlingsfullmäktige och kyrkoråd - i kyrkan i direkt anslutning till högmässan, och därefter indirekta val? Nog skulle flertalet "förtroendevalda" - liksom säkert Du - kunna stå ut med att delta i (nåja, närvara vid) en högmässa per år?/Paul

   Radera
  2. Fel av mig: sista radens sista ord skall vara "en högmässa vart fjärde år"/Paul

   Radera
  3. BOD kan behöva upplysas om att många fackföreningar har 100000 medlemmar eller mer. Unionen har 600000 medlemmar.
   Mitt eget fackförbund har väl nu och jag står högst upp på listan för en valkorporation. Hade vi försökt ta ett namn som liknar ett politiskt partis, så hade vi nekats av valnämnden.
   Det är bara om man ser SvK som en del av det allmänna styresskicket i landet som man kan dra de slutsatser som BOD gör.

   BOD verkar anse att dr som har presskort och närvarar vid konferenser i akt och mening med att meddela sina läsare om vad som där sägs, förtjänar verbet "trixar".
   Nåja en gammal redaktör vet väl precis vad han pratar om i det fallet, så vem är jag att säga emot?

   Radera
  4. Paul, föreställ dig den panik som skulle utbyta i de politiska partierna om väl till deras egna partikongressen skedde via valkorpotationer vara namn inte behövde ha koppling den egna organisationen?
   "Polygamikramare i Centern",
   "Btoderskapsrörelsen",
   "Icke-rasister i SD",
   "Twitterdemagoger i M".
   Tänk när platser i partistyrelsen en ska fördelas efter mandatfördelning.
   Men nu kanske vi på BOD:s uppmaning inte jämföra Svenska Kyrkan med föreningar med så ynkliga medlemstal som politiska partier och scoutföreningar?

   Radera
  5. Paul och Peter T,

   -Nu är det upp till er att förklara om Svenska kyrkans organisatoriska beslutsorganisation på något sätt skadats av nuvarande ordning med fria, demokratiska val.
   I så fall, undrar jag på vilket sätt den skadats? Är det genom att medlemmarna fritt får säga sin mening, dvs att folkets röst är styrande? Och på vilket sätt är det skadligt med partier, som fritt ställer upp? Alltså SKADLIGT?

   Vad är förstört, SKADAT, tillintetgjort? Har hundra år med partier i kyrkovalen varit hundra år av skada och destruktion?

   Ut med språket nu, ni som inte kan förlika er med demokrati i kyrkans beslutssfär!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Bengt Olof Dike får gärna redogöra för vilka nomineringsgrupper som drev igenom den kanske snart kommande nya handboken?
   Vilka drev igenom att biskopar skulle utses av regeringen i slutet av 1900-talet? Den konstruktionen skadade nog kyrkan mer än det mesta.

   Radera
  7. Nåja, BOD, det är inte så lätt att fördela skuldbördan, men inte kan väl ens Du (titta bara på utträdesstatistiken!) förneka att SvK är allvarligt skadad? Det hela började (såvitt jag själv kan minnas) med att en sekulär - till stor del socialistisk och ateistisk - riksdagsmajoritet körde över kyrkomötet. Och på den vägen är det.../Paul

   Radera
  8. Peter T och Paul,

   -Den förstnämnde hävdar på förhand att den nya, ännu ej ianspråktagna, handboken har skadat kyrkan. Märkligt, eftersom den ju inte finns på plats. Och på vilket sätt skadade det kyrkan (han exemplifierar inte skadan) att regeringen i den långt tidigare än han nämner införda ordningen valde mellan de tre kandidater, som kom i de främsta förslagsrummen?

   Paul har ännu inte velat inse, att utträdesstatistiken starkt förvärrades när kyrka-statskilsmässan var ett faktum. Statistiken har inte ett dugg att göra med hans förklaring (jmfr statistiken med året för riksdagsbeslutet och därefter!)

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  9. Handboken har redan skadat SvK genom att visa på en dysfunktionell kyrkoorganisation under framtagandet.
   Den kommer att skada ännu mer när den tas i bruk då den leder bort från ekumenisk strävan.
   De som hävdar att "Svenska Kyrkan ska gå före", tycker dock att detta är bra.
   Biskopsutnämningsmetidiken har starkt hämmat integriteten hos biskopar.
   Även här finns det somliga som anser att ryggradslöshet är bra, även om jag inte trodde att just BOD hörde till den skaran.

   Radera
 11. Som sagt, demokrati i vanlig bemärkelse är en styggelse när det kommer till kyrkan, bortsett från "den Helige Andes demokrati" (jämför röstning vid de ekumeniska koncilierna och konklaverna) Vanligt kyrkfolk kan rösta om medlemmar i lokala ekonomi- och pastoralråd med begränsad makt.

  Jonas M

  SvaraRadera
 12. -Ofattbart av Jonas M!

  -Demokrati en styggelse i kyrkan! Som om demokrati står i motsatsställning till Kristi kyrka och Hans budskap!

  Vilka har gått i spetsen för frihetskampen i diktaturer? I Polen, i DDR? Jo, katolska, respektive protestantiska kyrkan.

  Och så karakteriserar Du demokratin som en styggelse i kyrkan. Jag häpnar, vi alla häpnar, åtminstone alla utanför denna blogg.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 13. BOD,

  "Jag häpnar, vi alla häpnar, åtminstone alla utanför denna blogg."

  Du är snabb att med egen stämma tala för alla andra! Det är väl politrukfasonerna? Oavsett just här har du väl mindre fel än vanligt. Dvs om du med alla utanför denna blogg främst menar er politruker, era valda anpasslingar och den stora skaran "medlemmar" i SVeK utan intresse för apologi och vad som karaktäriserar en Kristi Kyrka eller åtminstone en kyrka som eftersträvar att vara en sådan. Inte bara en organisation som ger lite "stämning" då och då.

  Vi som önskar vrida SVeK tillbaka till ett SvK undrar mest vad denna stora grupp har med beslutanderätten över Kyrkan att göra? En samling ateister, agnostiker, namnkristna(?), gnostiker och utövare av annan religion!

  Är detta demokrati så har den i vart fall inget i en Kristi Kyrka att göra. Men det är klart, "tidsandan" lockar anpasslingarna med skyhöga löner och ett bekvämt liv med just inga söndagliga gudstjänster och dess politruker, blivande , vardande och avdankade med arvoden och karriärer.

  Dock, är detta demokrati så behåll den varianten någon annanstans och inte här i en kyrka.

  Dock, det förstår knappast du. En person som tydligen inte förstär, vill förstå,inom vilka gränser demokrati har att verka.

  Korrekt tillämpad demokrati skulle ju här bland mycket annat innebära att dess ( SVeK´s) nuvarande uppgift som försörjningsinrättning för er politruker och de av er valda anpasslingar kraftigt skulle reduceras-kanske helt försvinna?

  //HH

  SvaraRadera
 14. BOD, Katolska kyrkan och den helige Johannes Paulus II har gjort mycket för demokratin i Polen. Det är jättebra. Men skilj på hur ett land styrs och hur kyrkan styrs.

  Jonas M

  SvaraRadera
 15. Glöm det aldrig, Jonas M!

  -Fruktar Du på något sätt demokratin? Har den, som jag har frågat tidigare, på något enda sätt skadat kyrkan, förhindrat spridandet av Evangeliet eller lagt andra hinder i vägen?
  Demokratin, Jonas, har aldrig varit kyrkans fiende, är inte det, kan aldrig bli kyrkans antagonist, eftersom kristendomens frihetsbegrepp är lika starkt som demokratins och analogt med det.
  Öppenhet, tankefrihet, åsiktsfrihet, fria val, allt, allt, allt vad vi menar med demokratiskt styre i våra länder är också precis det som kyrkan och kristna arbetar för.

  Varför accepterar Du inte dessa oomkullrunkeliga fakta?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 16. BOD problemet är att du överhuvudtaget inte förstår Kyrkans natur. I din värld är det alla kyrkans medlemmar som gemensamt ska bestämma allt. Om majoriteten nu anser att Svenska kyrkan ska tro på Buddha som Gud och hans profet Kim Jung un (Nordkoreas ledare) ska majoriteten kunna ändra kyrkans trosbekännelse. Nä, det är Petrus och de andra av Jesus utsedda apostlarna samt de som kommit i deras direkta efterföljd som avgör läran.

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Verklighetsfrämmande, Jonas M,

   -Varför breder Du ut texten om Buddha och Kim Jong un? Vad har de med vår kristna svenska kyrka att göra? Den kyrka som aldrig i sin mer än tusenåriga historia har svävat på målet om sin kristna tillhörighet och bekännelse. Och Du är naturligtvis i kunskap om att KM:s läronämnd bestämmer läran; det är faktiskt inget kyrkligt väljarvotum om den.

   Men, varför, varför Jonas, skall 6 miljoner kyrkotillhöriga inte få i demokratisk ordning rösta om vilka de vill ha i kyrkans organisatoriska beslutsorgan, som exempelvis avgör ekonomiska frågor, fastighetsdito, indelningsfrågor m fl, m.fl?

   De har ju röstat i decennier tidigare om just sådant. Har valen skadat kyrkan på något sätt? Det är den fråga, som Du bör svara på rakt, öppet och utan krusiduller.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 17. BOD; Svenska kyrkanbhar funnits i knappt 500 år, inte 1000. De förtroendevalda har ju redan röstat bort viktiga grundstenar i den kristna tron, finns inget som hindrar att man röstar in Buddha.

  Jonas M.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jonas M, frågan är väl om det finns något i KO som hindrar att man röstar in Buddha?
   Samt att läronämnden sätter ner klackarna i sin tolkning av KO? Det är ju faktiskt deras tolkning som gäller om något ska kunna badas igenom KM med mindre än 3/4 majoritet.

   Radera
  2. Kyrkan i Sverige har en drygt tusenårig historia, Jonas M, och som har ett oskattbart kulturvärde - allas vårt ansvar.

   De som på dessa spalter ondgör sig över Svenska kyrkan, tror och önskar att den skall haverera blir då också, per definition, kulturvandaler.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. Kulturvandaler?
   På samma sätt som de missionärer som vittnade om Jesus i Sverige och förödde asatro?
   Är det månne för somliga viktigare med kulturkonservatism än Kristuslärjungaskap?

   Radera
 18. BOD Svenska kyrkan är inte samma sak som Kyrkan för 1000 år sen.

  Peter T, det är väl kyrkomötet som bestämmer om kyrkoordningen.

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jovisst, men det är ganska låg sannolikhet att man ändrar i kyrkoordningen.
   Desto större sannolikhet att läronämnden säger att något påfund är förenligt med "tro och lära" även om ingen annan lkyrka skulle göra samma tolkning.
   Man lyckades ju baxa igenom äktenskapsreformen 2009 trots att tre biskopar reserverade sig i läronämnden. En ordning som i sig är minst sagt märklig. Biskopar som reserverar sig i läronämnden borde ta sitt pick och pack (d.vs. sitt stift) och lämna den heretiska kyrkan.

   Radera
 19. Den globalistiska eliten föraktar folket och går sina egna vägar. När folket attackeras använder eliten folkets sorg i egna intressen som blir till ett hån mot folket.

  PPP

  https://ledarsidorna.se/2018/04/kyrkan-svek-offren-pa-drottninggatan-vid-minnesceremonin/

  SvaraRadera