torsdag 26 april 2018

Modéus II ser upp för att inte hamna i mörka fängelsehålor

Nu drar det väl ändå mot slutet när det gäller ämbetsberättelsen. Bloggardag är förtjust inte bara över vinprovningen i går i Församlingshemmet i Moheda, som ICA Grytan ordnat. 102 deltagare och väl ordnat. Trevligt bord jag satt vid dessutom. Det är utöver detta roligt när det från de översåtliga levereras sådant det går att blogga om och som intresserar en tacksam läsekrets samt till och med  gläder Modéus II, som ville ha sin berättelse läst och reflekterad. Alla är glada. Visdomsorden flödar:

"Vi måste se upp med både en förenklad bokstavstro och med en dogmatism som förvägrar alla andra än sig själv rätten till sanningen. Trons levande språk och den heliga osäkerheten får inte spärras in i fundamentalismens mörka fängelsehålor."
https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/sagt-och-skrivet-av-biskopen 

Både Modéus II och Viktor Rydberg kommer från Jönköping. Rydberg skrev i alla fall om tomten. Skulle John Bauer också nämnas, han med trollen och de skrämmande bilderna? Har han någon mörk fängelsehåla som skrämt den unge Figge, månne? Bymarkens kapell i Jönköping blev Bymarkskyrkan och heter numera "Dag Sandahl Memorial Chapel" därför att han är döpt där. Mycket hänger på ett förunderligt sättihop med Jönköping. Då finns det också lokal anledning till en om inte litterär så dock analys av de vackra orden.

Modéus II håller sig med motbilder. Det var då Bloggardag kom att tänka på Bauer i trollskogen.

* Förenklad bokstavstro är Modéus II emot.
Invändningen är enkel. Bokstavstron behöver inte vara förenklad. Om den inte är det, vad är det då som är det goda med just bokstavstro. Det fick vi inte veta. Doktor Martin Luther visste.

* Dogmatism som förvägrar är Modéus II också emot.
Iakttagelsen är enkel. Tanken att det finns ett dogma som fungerar som trons ryggrad är borta. Nu är allt dogmatism. Det är som när islam identifieras som islamism, kunde det måhända tänkas. Men här brukar vi väl hålla emot? Lite i alla fall?

* Den heliga osäkerheten är Modéus II för.
Insikten slår. Vår allraheligaste tro har blivit helig osäkerhet. Det låter ödmjukt och fint men bortom detta, vad betyder satsen konkret. Ämbetsfrågan? Äktenskapsfrågan?

* Fundamentalismens mörka fängelsehålor är Modéus II emot.
Intrycket är ett. Det är liksom lite som i Ljubljanka-fängelset. Riktigt varför fången hamnat där får vi inte veta. Kan det vara läge att ropa på Viktor Rydberg och John Bauer?

Gudstjänstgemenskap talar Modéus II om. Vart tog församlingen vägen? Här finns en intressant glidning som rymmer många faror, vilket alla högkyrkliga varsnar. Vi ville bygga församling, inte gudstjänstgemenskap bara. Det är det "normala" församlingslivet som ska bli levande församling. PO Sjögren, som fader Gunnar uppfattade som sin kongeniale efterföljare, förstod. Andra vill bygga gudstjänstgemenskap. Det är tänket från Jönköping, Smålands Jerusalem, och uppiffad sekterism. Bloggardag kan skriva detta i klartext för han vet vad han talar om. Förliten eder icke på stiftschefer!

Tre maningar fick mötesdeltagarna sedan de fått besked om att det skulle vara med fler barn och flera unga när det är kyrkoherdemottagning. Det ska se bra ut, helt eneklt. Maningarna löd:
Bygg det ni längtar efter!
Höj blicken!
Våga vara folkkyrka!
De blev säkert motiverade att ta nya tag, de stackarna, av dessa maningar. Stärkta av konferenslivet bröto de glada upp. Skönt att valen till domkapitlen förlagts till en tidigare samling. "Man slapp den splittring det annars kan bli", som det rapporteras i dagens Torsdagsdepression.

Men hallå! Detta var ingen ämbetsberättelse. Jag har biskopsord (+ Göran) på detta förhållande som på vänligt sätt har etiketterats som "linjetal" (om det ens var det) men, oss emellan, hade jag förstått bristen på ämbetsberättelse alldeles själv. Modéus II har föga att säga om stiftet. Han drar sina favoritteman, men om livet i stiftet säger han inte så mycket. Vi har hört det hela förut. Han har skrivit det och han har implementerat sitt framtidsprogram på temat. Har Anden vikit ifrån honom? Sådant kan hända. Vad kunde präster och diakoner konkret ta med sig hem mer än ett beröm, som somliga förstod att de egentligen inte inbegreps i. Jag tänker nu på dem som påstås ha i skriftlig form avlagt en läpparnas bekännelse, dvs bluffat. De entusiastiska kom nog mest från Jönköping, hoppas Bloggardag. De andra som egentligen inte borde inbegripits i berömmet eftersom de är odugliga på sina tjänster går vi i all stillhet förbi för Bloggardag förstår att de tacksamt tog emot berömmet. Syndafallet är inte utan effekt.

Det mest konkreta i framställningen tycktes mig handla om de där som egentligen var kv*nn*pt*stm*tst*nd*r* men inte gick att identifiera eftersom de skrev på idiotförklaringen. Vad som annars hänt sedan sist fick vi inte veta. Kunde inte biskop före detta Johansson ha åtsports så att pusslet kunde lagts? Hur är det med statistiken? Det sas inte. Hur har organisdationsförändringarna förbättrat? Inte ett ord om detta heller.

Bloggardag vet att fråga sig fram. Under den tid Modéus II suttit på Östrabo och skaffat sig utsikter och insikter har samtliga siffror sjunkit utom de som ökat förstås. Ökat har utträdessiffrorna och vigslar i procent av samtliga vigslar svajade ett år annars är det minus.
Förra präst och diakonmötet var 2013. 2015 trädde Modéus II till och senaste siffrorna är från 2016. Förra årets siffror kommer i slutet av maj. Folkkyrkan träder nu fram i siffror. Och då har inte heller jag lika lite som Modéus II nämnt de ståtliga begreppen "närhet och samverkan".

Medlemmar i Svenska kyrkan
2013 447 861
2015 436 899
2016 428 719

Aktiva utträden
2013 4 467
2015 3 270
2016 5 904

Antal huvudgudstjänster och besöksantal
2013 10 668/512 361
2015 9 771/461 887
2016 9 331/428 783
Räkneuppgift: Vad är ett tapp på 83 578 gudstjänstbesök sedan förra mötet i procent?

Antal andra gudstjänster och besöksantal
2013 19 493/621 193
2015 18 727/528 319
2016 16 695/504 788
Räkneuppgift: Vad är ett tapp på 116 405 gudstjänstbesök sedan förra mötet i procent?

Antal kyrkliga handlingar och besöksantal
2013 8 820/406 333
2015 8 874/414 363
2016 8 140/387 831

Döpta i % av födda
2013 56.6%
2015 52.8%
2016 50.9%

Konfirmerade
2013 52%
2015 49.1%
2016 47.7%

Vigslar i % av alla vigslar
2013 38.9%
2015 36.7%
2016 37.7%

Om dessa siffror kanske DN:s rubrik den 4 februari 1928 kan duga?
BISKOPARNA ÄRO VID GOTT MOD
PUBLIKSIFFRAN GÖR EJ ANDAKTEN
ARBETARNAS INTRESSE I TILLVÄXT

Ska man hävda att numerologiskt var Modéus II inte en tillväxtfaktor? Förtvivla dock icke. Kronobergskretsen av Växjö stifts emeritikrets låter sig vid nästa sammankomst uppbyggas av skolprästen Wirén just från Jönköping. "Det tar inte slut efter oss!" ska han tala om. Nä, det tar kanske slut med oss? Wirén är 60 år så till krisåret 2030 har han kanske en chans att hålla?

Nu blir det enligt plan ingen mer bloggpost apropå mötet i Växjö. Modéus II kan så här långt känna att hans möda fått den genomgång som gläder honom därför att hans text blivit läst och genomreflekterad. Bloggardag har gjort något konkret av sin biskopsvördnad, nåja, vördnad inför överheten. En fråga återstår.

Varför gjorde inte Modéus II något av de analyser och prognoser Dr Lennart Johnsson levererat i sin rapport Vart är kyrkan på väg? (2014) Det var i den han visade att Växjö pastorat tappat 40,5% av gudstjänstfirarna i huvudgudstjänsterna under perioden 1995-2012. Antalet gudstjänster minskade med 29,4%. Här kunde det stampats av och dr Johnsson kunde ha utmanats att beskriva motsvarande siffror för hela stiftet 1995-2016. Vad hade hänt då inuti präster och diakoner? Det vill vi kanske inte veta.

28 kommentarer:

 1. BpL och Anders kanske nu, äntligen, förstår att stiftchefen i Växjö knappast tillhör de "vassare knivarna i lådan"?!

  Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som församlingspräst var Modéus definitivt en av de vassare knivarna. Rollen är nu en annan. Han är fortfarande en vass kniv. Han agerar ledare för en omöjlig organisation med omöjligt uppdrag i en svår tid. Jämför med våra verkschefer och politiker! Förmodligen är f ö Modéus en moralisk och intellektuell höjdare jämfört med dessa. Vissa bedrägerier och skönmålanden blir nödvändiga i omöjliga situationer. Likaså att offra bönder i schackspel.

   BpL

   Radera
  2. BpL, har du läst "ämbetsberättelsen" (som inte ens är det den heter, vilket tyder på en kombination av svagt intellekt och problem med sanningen)? Har du läst Bloggardags fullständiga söndersmulning av denna floskelsprängda pamflett?
   Modéus II skapade son egen lilla personkult i Lund och som i nästan alla liknande fall är det mycket yta och lite substans.

   Antony

   Radera
  3. Nåja Antony, inte var väl personkulten under Fredrik Modéus större än under Bo Branders tid?
   Det kanske är mer en frukt av den icke-territoriella församlingens existens att prästen hamnar i fokus?

   Radera
  4. "Projektet" i Lund var mycket speciellt, knappast genomförbart på en ort utan teologistudenter i mängd, och säger inte mycket om vare sig skärpa eller oskärpa i mera generell mening.

   Radera
  5. Jag har aldrig bott i Lund men har mycket trovärdiga källor angående kulten runt Modéus II (vilken han själv gillade), som väl var kh i en församling där?

   Bo Brander finns väl i Uppsala?

   Antony

   Radera
  6. Antony kanske ska kolla upp var Bo Brander hade sin prästerliga kallelse före Uppsalatiden?
   Wikipedia duger gott.

   Radera
  7. Antony, Modéus var under ett antal år kyrkoherde i Helgeands församling i Lund. Inom församlingen ligger Laurentiistiftelsen, där Bo Brander var föreståndare ett antal år innan den senare kom till "systerstiftelsen" i Uppsala.

   Radera
  8. Se där, Lund är en charmig liten stad men den är väl knappast känd för sina prelater?!

   Antony

   Radera
  9. PS. Om Laurentiistiftelsen låg inom fd kh Modéus territorium borde han väl ha uppskattat den lutherska mångfald som detta innebar?

   Antony

   Radera
  10. Antony, Lund har hyst präster som Henric Schartau.
   Om han är obekant så kan hans predikningar rekommenderas varmt.
   Det kan dock bli lite väl mycket tjat om nåden för en inbiten katolik, men för oss andra är det ljuv musik.

   Radera
  11. Peter T, nu är du orättvis (eller dåligt informerad). Rom talar visst mycket om nåden, även om man ibland definierar ’nåd’ något annorlunda än vi evangeliska.

   Radera
  12. +Göran, det där var nog mest en teaser till Antony , vars språkbruk inte alltid är så nådefullt, att läsa Schartau.

   Radera
  13. Antony, angående intellektet väntar jag fortfarande på att du ska precisera dig.

   Radera
 2. Den katastrofala minskningen av gudstjänstbesökare är inget so Svkys nomenklatura vill höra talas om. I Uppsalas führerinbunker ropar man "Wenck wird kommen!".

  Antony

  SvaraRadera
 3. Här fanns det så mycket stoff som man knappt vet var man ska börja.
  Att antalet gudstjänstbesök sjunker med 17% på fyraårsperiid skulle kunna förklaras med naturliga variationer. Om det nu inte är en del av en trend på lång sikt.
  Jag är ändå imponerad av en dopfrekvens på 50%, det låter närmast som en en våt dröm sett med frikyrkliga ögon där barnen som växer upp i församlingarna döps i långt mindre utsträckning än 50%.
  Nåväl, på lördag får jag ändå möjlighet att drilla frikyrkliga konfirmander från Småland i hur man roddar en sopplunch i storstaden.

  Det där med en "dogmatism som förvägrar alla andra än sig själv rätten till sanningen" får den gode +Fredrik fundera på ett varv till på framför spegeln när han begrundar prästvigningsstoppet från 1994.
  Prästkandidater får tydligen inte hysa teologisk osäkerhet i just den frågan.
  För hans uttalande gäller kanske inte just den dogmen, utan de dogmer han själv selektivt väljer ut?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Peter T, Modéus II är en produkt av en intolerant kultur där lismande brunnäsor gör karriär. Jag tror knappast att sådana personer ser sanningen i spegeln?!

   Antony

   Radera
  2. Peter T - Dopfrekvensen i (åtminstone en del av) frikyrkorna påverkas väl också av att en del är tveksamma till barndop? Men naturligtvis lider (väl) så gott som alla kyrkor i Sverige av medlemstapp? En del, kanske främst katolska Kyrkan och andra "invandrarkyrkor", har fortfarande en bättre utveckling, men här är ju frågan vad som händer framöver, när barn och barnbarn "försvenskas". Min konklusion är ändå att SvK ligger sämre till, främst därför att starka krafter inom den "tonar ner" den kristna tron. Istället främjas (vad Dag brukar kalla) MTD-religion, och än mer urvattnade "allmänreligiösa" idéer, inom SvK. Därför tror jag ändå att SvK ligger värre till än andra kyrkor/samfund./Paul

   Radera
 4. Och så slutade sagan om biskopens nya kläder. Magnifik analys av det ekande tomma. Ja, herregud, välsigne den svenska kyrkan.

  SvaraRadera
 5. Svar
  1. BloggarDag har som alltid en unik förmåga att fokusera på de viktiga detaljerna i en text.
   Är det månne en hyllning till adjektiven som dämpar torsdagshumöret.

   Radera
 6. Läget på Östfronten i Andra Världskriget förtegs eller piffades i det längsta upp. Det går inte att göra trupperna missmodiga. Alla vill vara på den segrande sidan. Statistik över förlusterna undanhölls, men alla som ville kunde se vad som skedde.

  Modéus är inte annorlunda är våra politiker och högre tjänstemän inför migrationsfrågan. Så måste man som ledare agera för att inte skapa panik.

  Skallagrim

  SvaraRadera
 7. BpL

  "Likaså att offra bönder i schackspel"

  Tja bönderna här är väl kyrkfolket? Betvivlar att bondeoffer här är en framgångsmetod?

  //HH

  SvaraRadera
 8. Några siffror för 2017 har ju kommit och jag kan inte undanhålla bloggens läsare dessa:
  420 771 medlemmar (motsvarar 63,1% av invånarna)
  5 956 utträdda (motsvarar 1,42% av medlemmarna)
  Döpta jämfört med alla födda: 47,3% (3 571 dop, varav 3 392 under 12 år)
  Andelen konfirmander gissar jag är räknade av andelen medlemmar inte alla 15-åringar.
  Per B

  SvaraRadera
 9. Utmärkta uppiggande siffror! Nu går det undan!

  Vi har underbara dagar framför oss! /John

  SvaraRadera
 10. Om nu fundamentalister förvisas till fängelsehålor - finns det några högre upp eller är alla andra ännu längre ner?
  Hur högt upp får den sansade bibelläsaren/utläggaren befinna sig utan att lyfta sig för högt?
  Vilket är svårast: uppe i det blå eller nere i källarhålan?
  I kurslitteraturen, läs under kurstiden, var det Kettils groteska soldater som pressade Bibeln i skruvstäd.
  Frågan är om man inte hellre kämpar på i fängelsehålorna - där är man ivarjefall inte ensam.
  I vilket sällskap får biskoparna läsa sin bibel? De verkar vilja driva att åtminstone inte de befinner sig i några hålor.
  Ibland kan man t.o.m. lära sig av dem som är instängda i burar.an

  SvaraRadera
  Svar
  1. an....du kan inte ta Modéus II på allvar, det leder dig verkligen vilse!

   Antony

   Radera
  2. Nej, meningen är givetvis att skrämma andra eller sig själv.
   Fängelsehålor skrämmer dig?
   I påskens ljus ter det sig annorlunda.
   an

   Radera