onsdag 4 april 2018

Flash! Sannolikt inga problem Flash!

Kyrkostyrelsen har informerats om läget när det gäller kyrkohandboken och kyrkostyrelsen konstaterar efter slutsatser som extern expertis gett att "distributionen av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I sannolikt kan ske utan att detta står i strid med upphovsrättslagen". Alltså beslutar kyrkostyrelsen att generalsekreteraren ska vidta åtgärder i enlighet med kyrkostyrelsens ställningstagande.
Glöm inte var ni läste detta först!
Nu återstår att se vad som sägs när ett annat förlag vill ge ut kyrkohandboken.

Varför tänker jag på Harrisburg, Tage Danielsson och begreppet "sannolikt"?

4 kommentarer:

 1. Svkys gnostiska nomenklatura försöker nu slå spiken i "högkyrklighetens" kista, vilket de lär lyckas med då de "högkyrkliga" prelaterna hellre tjänar Mammon än sanningen!

  Antony

  SvaraRadera
 2. Som jurist konstaterar jag att kyrkokansliet fått ett typiskt juristsvar som jurister lämnar när det finns en ändå en icke försumbar osäkerhet kring bedömningen av sakfrågan och när jurister inte vill sätta ned foten. Ett råd som innefattar besked att distributionen ”sannolikt” kan ske utan att komma i konflikt med upphovsrättslagstiftningen skulle kyrkostyrelsen fundera en vända till över. Beskedet och rådet kring rättsläget är inte tillräckligt tydligt för beslut om fortsatt distribution.
  Är sannolikheten mer än 50%? Rimligen, annars borde rådet ha varit att avstå från distributionen. Men frågan kvarstår - vilken sannolikhet avses? Även 60-70% innebär en alltför hög risk. Men Svenska kyrkan har ju gott om pengar än så länge att bränna på skadestånd. Förlorat anseende är dock svårt att värdera i pengar...
  HFG

  SvaraRadera
 3. Har Du så bråttom, HFG?

  -Jag förvånas över att Du som just jurist redan lägger ut texten om skadestånd och förlorat anseende för kyrkan.

  Som jag betonat tidigare: har dom rörande skadestånd fallit? Har kyrkan förlorat anseende, innan processen om handboken är avslutad?

  Alltså bäste HFG, döm inte på förhand! Den regeln är väl Dig bekant?
  Sedan upplyser jag Dig vänligen om att kyrkan sannerligen inte badar i pengar. De rinner ut i allt stridare ström, sedan det trygga äktenskapet med staten slogs sönder!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 4. Det torde vara uppenbart för och en, även för lekmän utan juridisk skolning, att det föreligger en risk för kommande tvister och därmed förenat skadeståndsansvar i kölvattnet av det pågående handboksdebaclet.

  Det förhållande att dom ännu inte fallit förhindrar inte en nödvändig diskussion om och bedömningar kring det pågående debaclet. Tvärtom. Jurister "dömer" ständigt på förhand. Det ingår nämligen i juristens uppgift att göra rättsliga bedömningar avseende framtida eventuella utfall. Däremot ska domstolar, en helt annan aktör, inte döma på förhand.

  Skulle alla människor med omsorg om kyrkan tiga still i den rådande situationen, avstå från debatt i ett demokratiskt samhälle och avvakta ev. domar?! Det torde inte vara ett rimligt förhållningssätt i den demokratiska folkkyrkan.

  Svenska kyrkan torde för övrigt vara en organisation med en jämförelsevis god ekonomi. Ett exempel är den bristande styrningen och kontrollen av SKUT som medförde en juridisk granskning till en kostnad om 40 Mkr. Enbart organisationer med god ekonomi har "råd" med sådana slappa rutiner som kan medföra sådana kostsamma granskningsprocesser.

  HFG

  SvaraRadera