torsdag 12 april 2018

Själva självbilden

"Hållningslös" var en förklaring till ordet "slashas" men också "en slarvig person", fick jag veta. Detta begrepp är noterat sedan år 1912 och ordets sista led kommer av tyskans Hase [hare]. Wikipedia anför "slö hare" och hävdar att detta åsyftar (mans-)personer över 45. Då noterar jag att motsvarande iver att definiera "rätte lärare" inte var ärendet för de första anropen apropå gårdagens bloggpost. Jag bestämde mig därför för att fundera på egen hand. Det betyder nog att man håller huvudet i handen och funderar. En förutsättning är att det sitter kvar på kroppen dock.

Vilken självbild har egentligen biskopar?
De är viktiga som stiftschefer och de får röra sig bland fint folk.
En biskop var så glad för han kunde till stiftsmiddagar få bjuda kulturpersoner han aldrig annars fått träffa. Efter vad Svenska Akademien nu uppvisar kan alla begripa att kulturpersonerna blev glada över att få komma på middag. Allt måste vara roligare än torsdagsärtor med illvilliga arbetskamrater.

Sjävbilden är väl också bilden av framgång.
Nyvalda biskopar brukar uttrycka entusiastisk glädje. Denna entusiasm kan kompletteras av en bekänd ödmjukhet. Alla ska förstå att biskopen är en fin person som vet att vara ödmjuk offentligt. Därtill är biskopen sympatisk, socialt begåvad, duktig när det kommer till matlagning, kanske intresserad av motorfordon samt dessutom och inte minst klimatfrågan. Biskopen är också studerad. Av Svenska kyrkans biskopar är åtta disputerade, men ingen i Biskopsmötet är docent vid ett svenskt universitet... Det var tidigare inte ovanligt liksom det dessförinnan inte var ovanligt att  professorer blev biskopar. Jag undrar över mindervärdeskomplexet hos de icke disputerade och över om de disputerade funderingar kring att de skrivit avhandlingar som inte hör till de främsta i respektive genre – givet att de inte är de enda som skrivit i just den genren. Då blir de bäst fast sällan citerade...

En annan vital del av självbilden gäller positioneringen.
Biskopar tror att de alltid är mittast. De konstruerar sig därför två flanker, ena sidan och andra sidan. Mer begåvat än så är det inte, endimensionellt liksom. Högkyrklighet är den ena flanken och befrielse/feminist/queer/you name it-teologi den andra. De stackars biskoparna begriper inte att genom sin hållning mot högkyrkligheten (de tänker att om de gör som de högkyrkliga tycker man ska göra i liturgin så tror de på samma sätt men självfallet på ett mycket finare och mer ansvarsfullt sätt) fattar de inte att de hela tiden hör hemma på den där "you name it"-sidan. Fråga Bloggardag. Han är alltid insiktsfull och har ett mörkerseende som gör att han uppfattar vad som rör sig i biskopssjälarna.

Kanske är situationen lättare att greppa om vi försöker analysera vad som inte innefattas i självbilden.
Selektionen och de då avgörande faktorerna ska först uppmärksammas.

Det gäller att vara i rätt ålder inte minst om man ska bli ärkebiskop. Det begränsar kandidatfältet högst väsentligt. Annars kan det vara kring 50 man kollar om inte stiftet är i kris. Då vill man ha någon äldre, någon som man snabbare blir av med.
Havlighet är grundkriterium. Vari själva ohavligheten består fördjupar jag mig inte i. Ohavligheten  handlar dock inte om bristande erfarenhet som församlingspräst/församlingsbyggare men inte heller om bristande pastoralteologisk reflektion.
Anpasslighet är en dygd. Det ska väljas ett ledarskap som inte i första hands leder utan leds utan att bli less på den situationen.

De selekterande och faktorerna därvidlag?
De selekterande var förr präster som valdes för att vara prästernas präst, pastor pastorum, herdarnas herde. Det var en tydlig struktur där Kyrkan kom till det lokala. Nu är de selekterande i första hand inte präster utan socialdemokratiska och centerpartistiska elektorer. Lokalförsamlingen kommer till Kyrkan. Deras samtal om lämpliga biskorpar förs i slutna rum och små kretsar, långt från transparens. De som röstar har ingen närmare personlig kännedom om några av kandidaterna. De röstar ändå. De har nämligen fått besked. Samma sak, tror Bloggardag, gäller flertalet av diakonerna: de känner inte närmare till kandidaterna. Det blir som det blir. Faktorerna? Ä och Ä är en möjlig förklaringsmodell. Ämbetsfrågan och Äktenskapsfrågan – för utan rätt svar på dessa två kan ingen blir biskop.

Gud då?
I MTD-religionen lägger sig Gud inte i. Valet sköter sig liksom självt. Hur skulle det kunna vara på annat sätt? Oss emellan är detta en så simpel process att andligen allvarligt sinnade kan ta sig för pannan. Och anspråket att biskopen på något sätt hamnar på katedran genom gudomlig försyn är en tanke som borde avförtrollas. Det betyder att en mer sekulariserad hållning till biskopsval är att rekommendera. Det hela har kanske inte så mycket med gudomlig auktoritet att göra? Jag återkommer strax till temat.

Men om denna skildring av selektion är korrekt, hur kommer det sig då att biskoparna uppträder som de gör?
Svaret är: Just därför.
Ju mindre biskopsämbetet är inuti, desto mer uppseendeväckande blir det yttre. I fylket syns kung, drottning, knekt och kanske ett och annat ess; (S).

Mer brydsamt än vigningsfestivas blir det att folk bryr sig om de så selekterade, tar dem på allvar. Om vi kunnat höra vad fader Gunnar sagt (och det kan vi genom att läsa hans böcker och artiklar) så är den klara innebörden att Antje inte kan viga någon till biskop. Dessa biskopar ska så viga präster! Alla förstår komplikationen, givet att fader Gunnar tänkte rätt. Denna insikt visar biskoparna förstås ifrån sig. Sannolikt blir de arga om de påminns om hur kyrkoherden och doktorn Gunnar Rosendal i Osby resonerade. De kan inte blir arga på honom för han är död. Men de kan bli arga på dem som påminner om vad han sa. Det kan man på ett rent teoretiskt sätt förstå. Biskopar är inte mer än människor. Det hela påminner på något sätt om akademiledamöter.

Något lurt är det ändå med biskopar. De åker på retreat och hamnar tydligen i Danmark. Där träffar de danska biskopar och ställer upp på bild som läggs ut till beskådande å det så kallade nätet. Det är uppenbart att detta alls inte är retreat i någon rimlig mening. Det kanske inte ens är stilla dagar. Vore det så kunde biskopsmötet helt kulturellt fara på stilla dagar i Clichy. Om jag minns rätt var dagarna inte så stilla där heller förresten. Mittåt! Låt oss ta vara på insikterna att orden inte riktigt beskriver företeelsen sådan den verkligen är. Det är också ett sant ord att ta vara på.

Slutsatsen?
Den gamla vanliga: Det är synd om biskoparna. På alla sätt. Och värre blir det. Ingen ljusning  sikte. Satt de verkligen på "retreat" i Helsingør? Platsen för repliken: "There is something rotten....". Och de hade sålunda för alls inte länge sedan betecknats som något annat än "rätte lärare".

Känner någon nu ett behov av att lugna nerverna kan jag rekommendera en kur.
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/hogt-spel-med-handboken
Annars är det torsdag och Torsdagsdepression.


29 kommentarer:

 1. Som svensk professor i teologi så är det väl mer sannolikt att man blir invald i Svenska Akademien än blir biskop i SvK?
  Men inte blir man mer "rätte lärare" för det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lars Eckerdal och Jan-Arvid Hellström lämnade 1991 professurerna i Kyrko- och samfundsvetenskap i Lund resp Uppsala för biskopsstolarna i Göteborg resp Växjö. Eckerdal efterträddes av Carl-Axel Aurelius, kyrkosekreterare men också befordrad professor i Linköping. Strax därefter kom Erik Aurelius till stolen i Skara från professur i Göttingen. Efter kusinerna har det varit professorsglest i biskopsmötet.

   Radera
 2. Rönnbären sura, hr bloggare? och vad läser vi i KT i dag?

  -Jag drog på munnen i mitt fårade ansikte vid läsningen av dagens bloggartext: de inte särskilt vackra orden om kyrkans biskopar. Fint folk med rätt att bjuda in till lika fina middagar. inte allvarligt djupt troende - i varje fall inte så djupt som bloggaren önskar. Samt den gamla vanliga visan att urvalet av biskoparna görs av dessa så föraktade förtroendevalda, främst då de S- och C-märkta.
  Inte nytt under Mohedasolen alltså. Varför drog jag då på munnen? Jo, jag - och många andra förstås - vet ju att bloggaren själv har åtrått en biskopsstol genom åren men aldrig släppts fram till en sådan. Alla vet ju också varför. Hans teologiska inställning, som jag - märk väl detta mina ideliga och inte alltid så verserade kritiker! - respekterar, även om jag beklagar den.

  Har då rönnbären blivit sura nu, eftersom biskoparna sätts under bloggluppen på ett inte heller så elegant sätt?
  Ja, vad svarade räven en gång. Skall svaret från bloggaren också vara rävens i annan form. Även om jag därmed inte säger att bloggaren är en räv?

  Sedan har kanske läsarna noterat att inget i bloggtexten i dag handlar om handboken. Har kanske bloggaren redan läst Kyrkans Tidning, som vet berätta att boken skall distribueras och att distributionen - enligt en kommentar från Kyrkans Hus - förmodligen inte strider mot upphovsrättslagen.

  Som jag tidigare har betonat: sakta i backarna, ni handbokskritiker, som flera gånger ropat vargen kommer utan att den varit synlig.
  Men nu skymtar ju räven bland rönnbären. Varnar handbokskritikerna också för denna fyrfoting?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 3. Dike har inte det mörkerseende som erfordras om han ska upptäcka att Dag Sandahl åtrått en biskopsstol. Minns att han var adjunkt hos Pehr Edwall som med omfattande erfarenhet också kunde ha et distanserat förhållningssätt till biskopar. Dag Sandahl, vet Bloggardag, har aldrig stått på biskopsförslag för den delen heller. Han valdes inte till kyrkoherde och hörde till dem som efterhand egentligen inte skulle vara behöriga, inte ens till kyrkoherdetjänsten i Rom som inte kyrkoherdetjänst i egentlig mening var. Nu skulle han inte vara möjlig att prästviga så han ser på biskoparna och vet var vi har varandra.
  Ingenting i bloggposten handlade om kyrkohandboken mer än den avslutande hänvisningen till en text som närmast ska karaktäriseras som mördande. Dike vägrar alltså se de återkommande haverierna under kyrkohandboksresans gång. Intressant. Och vi har inte sett slutet ännu.Jag säger 1811. Vad säger Dike?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dike ser nog handbokens seger som Napoleons vid Borodino 1812.
   Vägen till framtidens gudstjänstliv ligger öppen för SvK idag, liksom vägen till Moskva låg öppen för Bonapatre 1812.

   Radera
  2. Dag skulle egentligen vara glad över att ha blivit bemött på samma sätt som världen alltid bemött Jesu Kristi vittnen och apostlar.

   Radera
  3. Men båten är ju väg till hamnen!

   -Nej, jag har förvisso inget mörkerseende, möjligen ett mer realistiskt än vissa andra på bloggens kommentarsfält. Men det har annars varit en offentlig kyrklig hemlighet, att Dag Sandahl ingalunda skulle ha avböjt en biskopsstol, om vägen dit varit öppen. Han var ju prost en tid, vilken dock (jag minns för ögonblicket inte varför) blev tidsbegränsad.

   Naturligtvis skulle Dag Sandahl ha blivit en förträfflig biskoplig (och biskopslik) middagsvärd i den aktuella biskopsgården. Nu har det tåget, som man säger i folkmun, gått för länge sedan, medan Dag Sandahl i kraft att vara bloggskrivare kan ånga på i högsta takt med giftigheter om sittande biskopar. Ammunitionen mot dem är faktiskt - både över tid och kortsiktigt - starkare än den är mot kyrkans förtroendevalda, vilket vi i denna kategori får vara tacksamma för. Han kanske tycker att det räcker med alla andra på kommentarsfältet som har de sistnämnda som slagpåsar.

   Vad Dike slutligen säger om handboken, har ju redan skrivit tidigare i dag. Båten är inte riktigt i hamn men på god väg. Distribution planerad, kanske ingen upphovsrättslig strid. En starkt uppblåst ballong, som håller på att pysa ut. Kanske, i varje fall att döma av dagens KT.

   Som Dike har varnat dem som ropat "vargen kommer": vänta och se. Allt ordnar sig nog till slut.

   Apropå bloggarens nämnda årtal: vill bloggaren ha dess handbok tillbaka i stället för den aktuella?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. På väg mot hamnen?

   Och vid inloppet till hamnen finns "förmodligen inte" och "kanske inte" något grund, det kommer "kanske" att gå bra att komma i hamn utan grundstötning!!! Den lots som styrt ett fartyg på de premisserna hade omedelbart blivit avskedad.
   /Per H

   Radera
 4. BOD,

  Ack ja,

  logik och sunt förnuft finns inte hos Dig -bara politruktjafs.

  Försök nu svara på en enkel fråga.

  Är handboken och dess tillkommelse ,genomförande på något sätt mindre klandervärd eller tom icke alls klandervärd därför att ett med förlov sagt okunnigt och okänsligt KM sagt ja och Amen till denna heretiska, synkretiska skriftsamling med delvis undermålig musik?

  Var kritiken berättigad innan vilket jag menar och flera med mig blir den då automatiskt klanderfri därför att sådana som du godkänt denna. Godkänt såväl förfarande som eventuella skadestånd och i skrift i ngt som påstår sig vara Kristi Kyrka ren heresi eller åtminstone synkretism och gnostisism?

  Har du ingen egen tanke utan tror att allt som KM´s politruker beslutar är i samklang med skriften och har stöd av den Helige Ande?

  Nej, jag tror inte du bryr Dig, den helige Ande har länge varit portförbjuden liksom apostlarnas lära och en Luther. Det enda Ni tycks bry er om är att få bestämma och lyfta arvoden. Pösmagat räcka finger åt oss andra som vill se ett SvK. (Jo , jag vet en hel del om dess brister också men de hade trots allt en sak som SVeK, du och dina kolleger saknar. Ambitionen att vara en Kristi Kyrka på jorden.)

  Du och dina kolleger ser bara medlemsantal och skatteintäkter och struntar i vad som lärs, predikas bara det skaffar medlemmar eller åtminstone minskar medlemsflykten.

  Att Kyrkans uppgift är att visa vägen till Gud och frälsningen. Det tycks inte intressera alls.

  Dock glöm inte att tiden går och att du liksom jag en gång har att göra räkenskap inte bara för vad vi gjort och sagt utan kanhända än mera vad vi inte gjorde-inte sade.

  //HH

  SvaraRadera
 5. BOD,

  Ibland undrar jag om det är så tragiskt att man bara blir dummare och enkelspårigare med åren. I vartfall ser jag ingen som helst logik trots dina ord om hur du avskyr inkonsekven ,ologiskt betenende och vad det nu var mera. (Skall jag klippa och klistra för att påminna dig dina egna ord?)

  Oavsett. Om kritiken mot handboksen var / är berättigad så blir den knappast mindre berättigad för att ett politrukiskt KM utan stöd av annat än att vara PK och med som "bäst(?)" tigande anpasslingar.

  Har det gått dig helt förbi att helt frånsett det skandalösa förfarandet med diverse lögner, åsidosättande av upphovsrätt mm själva boken är allt annat än apostolisk? Påstår inte SVeK att de är en kristen , apostolisk kyrka?

  (Man struntar i det rättsliga och menar att ev böter tar de. Vilka De kan man undra. Inte de skyldiga till debaclet i varje fall.

  Dvs SVeK beslutar ta ev. böter och andra ersättningskrav. Låter storstilat men är tomma ord som allt , ja det mesta då inom politiken ty inte är det någon politruk som behöver lätta på börsen här eller någon annanstans, Nej medlemmarna får betala, här som t ex i det kommunala.

  (Lite off topic, det är sådant som jag även i det profana retar mig över. Det hetar att man "straffar" en kommun med t ex böter. Rena dumheten.De som drabbas dubbelt är just kommuninnevånarna. Inte nog med att de skall behöva betala för politrukisk misskötsel av allmänna pengar. De skall sedan betala för att deras politruker misskött sig. Mao dubbelt straff. Detta allt medan de skyldiga går helt fria. Eventuellt tom kompenserar sig med bättre betalda sysslor snett upp till vänster. Återigen något den vanlige kommuninnevånaren får bekosta.)

  Skulle nu SVeK i dess hanterande av handboken riskera ersättningsanspråk eller "bara" böter" så inte lär någon av de skyldiga tvingas lätta på börsen? Varenda en är politiskt tillsatt! Alltså lär det inte ens påverka karriären annat än möjligen så att de erbjuds en annan syssla.En med visshet också bättre betald syssla.

  Nåja, nu en enkel fråga. Om kritiken var berättigad för några veckor sedan-ett exempel och inget därefter ändrats hur kan det nu vara oberättigat att nu kritisera denna skandalöst urusla handbok såväl teologiskt , ur kristen synvinkel NB som musikaliskt.

  Blir på något sätt musiken bättre eller teologin därför att ett politiskt KM sagt ja och amen till detta undermåliga " PK-projekt".

  Skall en kristen enligt dig tiga bara för att Ni politruker fått er vilja igenom? Mao inte störa er för då kanske ni inte kan koncentrera er på nästa projekt att än mera avlägsna SVeK från resterande rester av apologi och skrifttrohet. Allt sådant som stör det PK:a

  Ja, det kanske är er melodi men var förvissad om att en Kristi Kyrka har andra ambitioner och målsättningar .

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. En positivhalares trista vardag!

   Medan handboksfrågan håller på att lösas till det bästa, som jag har påpekat, drar HH på nytt igång sitt positivhalande. Det kan kort sammanfattas så här:

   -Boken är usel. KM:s stora majoritet begriper inget. Men jag, HH, underkänner boken efter noter. Därför skall den inte distribueras!

   Jag tycker faktiskt lite synd om Dig, HH. Du bör använda Dina kyrkliga gåvor till något mer konstruktivt än ett tuggande om kyrkans, biskoparnas och de förtroendevaldas uselhet.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. "handboksfrågan håller på att lösas till det bästa" skriver BON och menar då självklart uppdraget som KS fick av KM att jobba vidare med det musikaliska, som t.o.m. det gravt sekulariserade KM tyckte var undermåligt.
   Då kanske BOD kan svara på vilka resurser KS nu tillsatt för att åtgärda det musikaliska debaclet?
   För det är väl inte samma resurser som jobbar vidare efter samma mönster? Eller jobbar någon alls och KM beslut negligeras?
   Det är inte utan att man undrar NÄR den beryktade högsta möjliga musikaliska kvalyiyem ska infinna sig?

   Radera
  3. Håller handboksfrågan på att lösa sig till det bästa?
   Spelar det ingen som helst roll i hr Dikes sjuka värld, att man bara struntar i upphovsrättsliga frågor? Att man ljuger om att att allt är uppklarat?

   Sedan länge är det ju klart att hr Dike inte märker om det sliras på budskapet och färmodligen gillar att högkyrkliga trycks undan.

   Hr Dike går ondskans ärende och har inte förstånd att vara rädd.

   den Lea

   Radera
 6. BOD:s intresse för handboken är makalöst! BOD som aldrig nånsin sätter sin fot frivilligt i en kyrka när det är gudstjänst!
  Berit

  SvaraRadera
 7. BOD,

  Istället för svammel . Svara på den enkla frågan jag ställde. Är boken bättre i dag än den var igår?

  Blir den bättre av KM´s ja? Ett KM styrt av politruker?

  Kan en politruk svara på en enkel fråga? Visa det isåfall nu.

  Ägna inte möda åt att tycka synd om mig och de som tycker som jag utan försök för en gångs skull att klart och redigt utan politrukande svara på en enkel fråga.

  //HH

  SvaraRadera
 8. Hela detta obeskrivliga ledarskap kommer förstås att sitta kvar i orubbat bo. ingen gitter lägga ner den nödvändiga kraften för att få bort dem. Ni är för kraftlösa och veliga. Ät gås! De kan göra vad somhelst med er! Och de kommer att göra det! Undra på, att folk flyr er i hundratusental!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som numera utomstående betraktare, men med personlig erfarenhet av vad det handlar om, är fr Mikael i högsta grad värd att lyssna på!

   Radera
 9. Kan vi få en kort definitionen av MTD religionen och vad denna religion betyder för kyrkan.

  Eric

  SvaraRadera
  Svar
  1. Moralistisk Terapeutisk Deism betyder rakt av att Jesus kan få plats som ett moraliskt föredöme och hans ord få terapeutisk betydelse men han är inte Herren och inget i Kyrkan är egentligen på riktigt utan utslag av en idévärld som gestaltas på i samtiden lämpligaste sätt. Förslagsvis.

   Radera
  2. Tack för svar.

   Eric

   Radera
 10. Peter T, Lea m fl,

  -Jag är förvånad över att ni inte avvaktar med slutsatser och domar, tills vi får se om det blir några juridiska konsekvenser efter distributionen av handboken.Lea påstår rakt ut att det ljugs om att allt är uppklarat, att jag befinner mig i en sjuk värld och går ondskans ärenden.

  Vilken ondska då, Lea?
  Ännu har vi alltså inte sett några juridiska konsekvenser, inga stora ekonomiska krav mot Svenska kyrkan, inget annat som kritikerna på denna blogg har varnat för.

  Det är möjligt att något kommer. Man behöver inte gilla allt i boken, HH, för att konstatera detta. Det jag ber om är lugn och väntan, inte så stora ord och subjektiva domslut.

  Är detta att gå ondskans ärenden? Lea måste vara upprörd så det förslår. Upprörd över vad. Det är ju, som man sa i södra Sverige förr, ingen ko på isen. Möjligen en eller annan räv. Men den klarar sig nog.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Juridiska konsekvenser"?
   Skulle handbokens nuvarande musikaliska förträfflighet eller brist därpå vara beroende av juridiksa utslag? Tyckte inte t.o.m. själva KM att musiken i handboken var undermålig kvalitetsmässigt? Bengt Olof Dike kan väl inte påstå att KM hade fel?
   Anser BOD verkligen att det musikaliska innehållet i handboken just nu håller på att lösa sig >2till det bästa"?
   I så fall, hur sjutton ser den lösningen ut?
   Särtryck av ny och rättad musik år 2025?
   Eller så kanske Artos kan de ut en oberoende hadnbk med god musikalisk kvalitet? Nej just det, god musikalisk kvalitet hittar vi ju i HB86 så om man inte ska näja sig med mindre än "högsta möjliga kvalitet" så blir det till att vackert använda HB86 ett tag till.

   Radera
  2. Så lögner och maktfullkomlighet är alltså ok, bara ingen protesterar? Ok, då vet vi var du står.

   Radera
 11. BOD

  Var finns svaret på min fråga?

  Övrigt. Du ber om lugn och ro. Det är klart. Vill du sedan påstå att alla frågor om t ex upphovsrätt är lösta om det visar sig att upphovsrättsinnehavaren med sina begränsade resurser ger upp kampen mot en "kyrka" som gladeligen använder miljoner i advokatkostnader mot dem.

  Varför inte en enda gång fundera över vad som är rätt respektive fel? Advokater tycks SVeK älska att anlita t ex 40 miljoner för en revision av SKUT!

  //HH

  SvaraRadera
 12. Menar hr Dike på fullaste allvar att om saken inte får juridiska och/eller ekonomiska konsekvenser så bevisar det att inget fel har begåtts? Trots att det tydligt framgått att man struntat i upphovsrätten? Varför gnäller hr Dike när någon roar sig med att lägga in hans tidigare inlägg i repris? Det är ju i sanning ett mindre brott.

  Vilken ondska jag talar om? Har hr Dike hört talas om Djävulen?

  den Lea

  SvaraRadera
 13. Gör jag det, Lea?

  Jaså, Lea menar att jag går Djävulens ärenden bara för att jag manar kritikerna att inte döma på förhand?

  Intressant slutsats, eftersom den innebär att vi skall döma vår nästa vid hennes första lilla snedsteg.
  Nej, Lea, sådant går jag inte på!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 14. "Första lilla snedsteg"? Det handlar inte om något _litet_ snedsteg, inte heller något första. Och för den delen inte om att döma 'vår nästa'

  Återigen: Menar hr Dike att om saken inte får juridiska och/eller ekonomiska konsekvenser så bevisar det att inget fel har begåtts? Vänligen besvara den frågan.

  den Lea

  SvaraRadera
 15. Besvaras lätt, Lea!

  -Men vem är Du att då döma - på förhand, Lea!
  Först skall ju felen styrkas och dokumenteras. Sedan skall det avgöras. om de slagg lagföras. Sedan skall domarna komma. Men Du är uppenbarligen beredd att springa före denna vedertagna ordning i ett rättssamhälle, eller hur?

  Du vet alltså redan nu att allvarliga fel har begåtts? Men kyrkostyrelsen och -kansliet har uppenbarligen en annan uppfattning. Varför skall vi då utgå ifrån en parts, Din, uppfattning?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inget brott har alltså enligt hr Dike begåtts om detta inte dömts i domstol. Resonerar hr Dike likadant när det gäller våldtäkt? Där frikänns ju alltsomoftast den anklagade med de mest krystade argument - i full nivå med hr Dikes.

   Jag är knappast part i målet med kyrkohandboken, annat än såtillvida att jag står på upphovsrättens sida. Samt att något otvivelaktigt är sjukt när kritik från flera expertinstanser totalt negligeras.
   Icke desto mindre är jag i min fulla rätt att ha en åsikt och uttrycka densamma. Hur mycket hr Dike än ogillar den saken.

   den Lea

   Radera