lördag 7 april 2018

Sorpresa con Pasqua: Icke-dop!

Eva Brunne är trefalt anmäld till Ansvarsnämnden.
http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/tvist-om-kyrkan-erkanner-dop-i-swedenborgskyrkan
http://www.dagen.se/nyheter/biskop-eva-brunne-anmald-for-att-ha-ogiltigforklarat-dop-1.1122474
Med tvekan gav jag hänvisningen till tidningen Dagen – men för er skull! Och de flesta kommer väl inte in på Torsdagsdepressionens låsta sida. Jag samlar sålunda kol på de illasinnades huvuden.

Swedenborgskyrkans dop erkänns inte av Svenska kyrkan, menar Eva Brunne. Diakonkandidaten ska döpas före vigning. Å andra sidan är diakonkandidaten konfirmerad, dvs Svenska kyrkan har redan konfirmerat hennes dop! Nu blir problemet uppenbart. Men diakonkandidatens moster är också döpt i Swedenborgskyrkan, konfirmerad i Svenska kyrkan och prästvigd i Svenska kyrkan av Caroline Krook. Om dopet inte erkänns, faller hela grunden och hon som träder fram som präst kan inte i någon rimlig mening betraktas som präst. Hon verkar vara det, men är det inte. Saknas dopets grund, finns ingen grund alls!

Det är kanske inte så konstigt att saken anmäls till Ansvarsnämnden, men är det Eva Brunne som egentligen skulle bli anmäld? Hon har sett ett problem med diakonkandidatens dop. Hon visste kanske inte att en präst i Stockholms stift döpts med ett dop som inte erkänns vara ett dop. I varje fall inte erkänt av Biskopsmötet. Nu vet hon. Och blir anmäld för att konsekvenserna av detta faktum (eller icke-faktum) blir stora.

Den anmälande mostern, vi kallar henne Moster i fortsättningen, pekar på "glappet" att hon döper med risk att de dop hon utför inte upplevs som giltiga. Upplevs som? Detta är väl det mindre problemet. Moster uppträder som något hon faktiskt inte är och hennes sakramentsförvaltning måste ifrågasättas när grunden för hennes ämbete saknas. Givet förstås att dopet i Den Nya Kyrkan inte räknas. Så tänker dock inte Eva Brunne.Moster beskriver situationen: "Prästvigningen gäller, även om dopet i dag är ogiltigt", hävdade Eva. Men antingen är dopet giltigt eller ogiltigt, i dag och alla dagar. Och är det ogiltigt, för att nu använda en kyrkorättslig och faktiskt en i sammanhanget lite tveksam beteckning, måste prästvigningen ifrågasättas om prästvigning är överlämnade av en nådegåva till den som är döpt, genom dpet inforgad i Kyrkans gemenskap och på dopets grund kallad till präst. Hon är faktiskt inte präst och kan inte göra det en präst är vigd att göra om ett avgörande rekvisit, dopet, saknades när hon prästvigdes. Vi fokuserar nu på detta enda rekvisit och då faller allt.

Hur gick det här till? Först en konfirmationspräst, som nog inte alls begrep att det var ett icke erkänt dop som skulle konfirmeras. Detta går förstås alls inte. Och därefter Carros vigning. Bli inte arga på henne heller. Hon måste ha sett ett papper att prästkandidaten var döpt i annan ordning och konfirmerad i Svenska kyrkans. Men då varsnar alla problemet. Misstag följs på misstag och dessa misstag upphäver inte varandra utan förstärker dem.

Hur ska då diakonkandidaten, som inte vill bli döpt "på riktigt", tröstas? "Ingen tar ifrån dig din upplevelse av ditt dop", skriver Eva. Det var väl ändå en svag argumentation. Upplevelsekristendom är väl inte riktigt vad vi pläderar för. Anmälaren, diakonkandidaten, konstaterar att ett dop som är giltigt för en lekman, inte är giltigt för en som vill gå in i vigningstjänsten". Men det var väl inte ritkigt detta Eva skrivit. Hon nöjde sig med upplevelsen av dop.

Hur kommer det sig att Carro och Eva bedömt dopet olika, om de nu gjort detta? Jo, menar Eva, det beror på att i en reformatorisk kyrka förändras både lära och lärotolkning. Hoppsan. Säg det till Luther. Reformationen gick ju ut på att den romersk-katolska kyrkan ändrat och det var just detta som var själva felet. Därför re-formation. Tillbaka till den verkliga formen för tro, lära och liv. Vilken seminarieövning i Lund var det Eva missade?

Eva för ett annat resonemang om hur det är när det blivit så fel. "Kyrkan bär detta." Naturligtvis är detta fromsint skitprat för att komma undan problemet. Lite farligt skitprat dessutom. "Der Führer denkt für uns"-hållningen duger inte. Vi kan inte springa undan eget ansvar genom att skylla på en eterisk storhet som vi kallar "kyrkan". Luthers poäng är insikten om ansvar i Kyrkan för de insiktsfulla när kyrkosystemet far vilse och han skyller inte ifrån sig utan går till Skriften men också till kyrkofäderna för att förstå. Av detta drar han slutsatsen att koncilier/kyrkomöten kan hamna fel. Då är det ett personligt ansvar att med goda bibliska argument säga emot.

En romersk katolik har också anmält Eva. Argumentet är att den romersk-katolska kyrkan godkänt dopet i Swedenborgskyrkan. Kan det bero på att dessa romerska katoliker inte riktigt fattat vad de godtagit och tänker att är det bara vatten och den Treeniges namn så blir det oavsett tillägg och oavsett Swedenborgs trinitetsteologi rätt? Här tror jag faktiskt Svenska kyrkans biskopar har en bättre urskiljningsförmåga än de romerska prästerna.

Lite roligt är det förstås – eller oroligt, väl själva – att Carro avböjer kommentera ärendet. Hon ska resa utrikes och har fulltecknad kalender. Jo, det kan man tänka. Men saken gäller att hon överantvardat ett prästämbete ogiltigt eller irreguljärt. Då drar hon eller drar sig undan. Evas tal om ämbetsansvar blir förstås obegripligt. Det är inget att säga om. Just denna obegriplighet är poängen, för annars talar vi om något som inte kan hanteras. Tänk om en församlingsbo träder fram och undrar vad det är Moster hållit på med. Ska det då hänvisas till – upplevelser?

Ska vi knyta ihop säcken så ska nog både Carro och Eva gå fria men också stackars Moster. Hon driver bestämt meningen att den som hon döper ska veta att det är ett fullt godkänt dop. "Jag vill inte at de ska få höra att prästen inte är en del av Guds församling, inte döpt." Moster har min sympati. Hon menar att det handlar om trovärdighet. Det har hon rätt i. Och som det nu är, är Moster inte trovärdig. Hon är inte infogad i Kyrkans heliga gemenskap. Hon är inte präst i Svenska kyrkans ordning. Allt hon gör och allt hon gjort som präst i Svenska kyrkan är sken. Skenheligheten har fått ett ansikte. Det betyder, att det är synd om samtliga. Och skräcken uppstår om någon församlingsbo börjar ifrågasätta Mosters ämbetshandlingar. Var nattvarden nattvard? Vad ska svaras då och med vilka otvetydiga argument, kraftfulla nog att trösta bedrövade

Fredagen den 13 april sammanträder Ansvarsnämnden för att fatta beslut i ärendet. Datumet ter sig i sammanhanget närmast som en lustifikation.

45 kommentarer:

 1. Inför prästvigning brukar man ju rätt utförligt fråga den som ansökt om dess dop. Märkligt om CK skulle missat detta. EB har uppenbarligen inte gjort det.
  Observator Holmie

  SvaraRadera
 2. Fredrik Fernbom7 april 2018 kl. 08:38

  I Engelska kyrkan ifrågasattes på 1800-talet om ärkebiskop Archibald Tait verkligen var döpt. Han lär ha blivit konfirmerad av en engelsk biskop som i efterhand insåg att det var tveksamt. Dopet skall, om jag minns rätt, ha utförts av någon lekmannapredikant eller liknande i Skottland. Om de som på dessa grunder underkände såväl dop som konfirmation hade rätt fick denne kyrkomans innehav av Sankt Augustini stol i Canterbury långt mer vittgående följder än detta ärende i Stockholm.

  SvaraRadera
 3. Det vore intressant att få veta vad SKR anser i frågan. Jag tror att det är viktigt att göra en distinktion mellan den historiska Swedenborgismen som var en märklig gruppering inom Svenska kyrkan och den nya Swedenborgismen som bildade ett eget samfund redan på 1800-talet. Kommentarerna från den tredje anmälaren, numera romersk katolik, vittnar om just en olycklig sammanblandning av historisk (kättersk) inomkyrklig idérörelse och dagens självständiga trossamfund. / Markus

  SvaraRadera
 4. Nu måste vi koncentrera oss på den stora kyrkofrågan!

  Äntligen en bloggtext, som INTE handlar om handboken. Det var på tiden. Handboksfrågan kommer säkert att lösas på något sätt - utan vid-sidan-existerande skadeglädje, ironiska piruetter och elaka flin bakom gardiner i några prästgårdar.

  I stället för handboksskriverier har bloggaren satt datortangenterna i ett dop, där såväl en nuvarande som tidigare biskop nämns. Jag noterade - faktiskt med ett visst leende på mina läppar - att den senare då kallades Carro. Kul. Det är ju bara ett par veckor sedan som bloggaren i en kommentar till undertecknad sade sig knappt känna Caroline Krook. Dock hade han läst - och underkänt - hennes avhandling.
  Men kallar man någon vid smeknamn som man inte känner eller håller distans till? Visserligen har bloggaren för vana att kalla vår ärkebiskop för något, som i varje fall jag aldrig skulle ta i min mun. Men "Carro" är ju ytterst personligt, kompispräglat och synnerligen vänskapsdoftande.

  Nåväl, det om detta. Nu är det dags för allt serieöst kyrkfolk att ta i tur med den stora, allt överskuggande utmaningen och med tanke på den lägga alla småtterier åt sidan.

  Den stora utmaningen, kyrkans framtid, är att stoppa flykten av kyrkotillhöriga och att få de flyktade att vända åter. Ingen fråga i Svenska kyrkan är viktigare än den! Den överskuggar allt. Här krävs en samlad strategi (som det brukar kallas), ett av alla gemensamt mål och en av alla accepterad strävan att personligt och i kollektiv gemenskap dra strån till stacken.
  Svenska kyrkan måste nu ta av sig silkesvantarna och i en offensiv och långsiktig kampanj över hela landet markera sin betydelse och vilken förlust det är för varje person det är att vända kyrkan ryggen.

  "Åter till kyrkan". "Tillbaka till Guds rike", "Svenska kyrkan för Sverige - kyrkan för Dig och mig".

  Se där några motton för en samlad, långsiktig, modig kampanj för att åter stärka Svenska kyrkan, få dem att återvända som flyktat och på alla sätt visa vad kyrkan betyder för var och en av oss. Här gäller det kamp och strid, mod och kraft, engagemang och uthållighet!

  Mycket mer finns att skriva om saken. Men det är mer än hög tid att göra slag i saken, ta på sig arbetshandskarna och göra ett grovjobb för att stärka Kristi svenska kyrka.

  Vi måste koncentrera oss på den frågan, lägga småtterierna åt sidan, det interna tjafset i den eviga malpåsen och i stället se framåt - framåt mot en ljusnande värld för Svenska kyrkan!

  Här måste alla krafter träda fram, kavla upp ärmarna och frimodigt utbrista:
  -Jag ställer upp!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med begreppet "småtterier" avses sålunda frågor om vad människor ska kallas till.

   Radera
  2. Ett råd till DIKE: Ge dig inte in på sådant du inte begriper ett skvatt av!

   ANTONIUS BLOCK

   Radera
  3. Ett råd till Antonius Block, alias vem?

   -Sätt Dig inte på en hög häst, ty då kan Du falla av den!

   BENGHT OLOF DIKE

   Radera
  4. Tack för rådet Dike! Du om nån vet vad du här talar om!

   ANTONIUS BLOCK

   Radera
  5. Nu fattade jag inte riktigt hur BODs kommentar relaterade till blogginlägget.
   Ställer BOD upp för Swedenborgkyrkan?
   Som diakon?

   Radera
  6. Skillnaden, Block

   -Ja, till skillnad från Dig, Block vet jag alltid vad jag talar om!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  7. Den stora frågan är inte att hålla kvar avgiftsbetalarna i Svenska kyrka, utan att få de ansvariga och ledande i Svenska Kyrkan att upptäcka och ta den Tro de skulle representera, på allvar och inspirera avgiftsbetalarna att leva den.
   Och så länge partipolitikerna med sina agendor dominerar ledningen -bl.a. genom utnämningspolitilken- kommer det inte att hända.

   Radera
  8. Så sant, Mikael Liljeström. Jag kan bara instämma.

   Radera
  9. Kan Liljeström och Elisabeth berätta det?

   Elisabeths närvaro på bloggen består ofta i att instämma med föregående kommentator. Det må vara hennes sak. Nu är det Liljeströms kommentar som får henne att nicka gillande.
   Det är alltså inte så noga med att kyrkan har avgiftsbetalare.

   -Då vill jag vänligen och mycket seriöst fråga dem hur Svenska kyrkan utan ett stort antal avgiftsbetalare/medlemmar skall kunna finansiera underhåll och drift av kyrkor, församlingshem och allt annat som hör kyrkan till?
   Hur skall löner till all personal - den verkligt stora utgiftsposten - kunna betalas med en kraftig minskning av antalet medlemmar?

   Sedan förstår jag inte vad Liljeström menar med att partipolitiker, som har särskilda agendor (vilka då?) dominerar ledningen? Denna består ju av ledamöter utsedda av väljarna. Och, bäste Liljeström, vad är det för utnämningspolitik Du menar?

   Naturligtvis vore det bra om också Elisabeth svarar. Hon har ju kritiklöst instämt i den nämndes märkliga kommentar. En jurist bör ju annars vara försiktig.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  10. Alla utom hr Dike fattar att de politiska partierna i första hand tjänar sina partier och inte kyrkan. Följaktligen har de förstås partipolitiska agendor.

   Alla utom hr Dike begriper också att det är tro och inte pengar som det verkligt viktiga för en kristen kyrka.

   den Lea

   Radera
  11. Svensk frikyrkorörelse har inte fokus på avgiftsbetalare. Finansiering kommer till 90% från gudstjänstfirarna.
   Sett kallas tionde och är en biblisk princip som BOD verkar okunnig om. Skulle kytkans herre ansr att avgiftsbetalare är viktigare än gudstjänstfirare för kyrkan?
   Den som tycker det har inte förstått liknelsen om änkan med de två kopparslantarna.

   Radera
  12. Leas och Peter T i de verklighetsfrämmandes värld!

   -Medan Liljeström och Elisabeth (hittills) har valt tystnaden om hur allt i kyrkan skall finansieras utan avgiftsbetalare, hoppas Lea och Peter också in i de verklighetsfrämmandes värld. Lea tror att de i kyrkovalen framgångsrika partierna - alltså väljarnas önskan - bedriver partipolitik där och inte alls tjänar kyrkan. Detta trots att de står bakom KO:s portalparagraf om kyrkans uppgift. Därtill tror hon uppenbarligen att det inte behövs pengar för att kunna just finansiera allt det som kyrkan förvaltar. Vilken kyrka blir det av den, som förlorar kyrkobyggnader, präster, annan personal, allt?

   Tänk om Lea slagit fast att det är tro OCH bra finansiering, alltså medlemmar/avgiftsbetalare som kyrkan behöver!

   Peter T:s kommentar andas en ekonomisk naivitet, som Leas. Skall alltså 30-40 gudstjänstfirare i en landsortsförsamling ensamma kunna finansiera prästerna, diakonerna, kyrkovaktmästarna, kyrkogårdspersonalen, maskiner, församlingshemmet, uppvärmningen av kyrkan m m?

   Jag vill inte vara alltför ironisk, Peter T, men, förlåt:
   Hur naiv får man vara?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  13. Vad nyttar det att svara när du varken har förmåga eller vilja att förstå...

   Nåväl, en normal kyrka finansieras så som Peter T beskrivit. För övrigt: Hört talas om ideellt arbete?

   Radera
  14. Hr Dike torde vara den som är verklighetsfrämmande. Han inbillar sig tydligtvis att politiker från uttalat sekulära partier tjänar kyrkan och inte i första hand sitt parti. Det är helt osannolikt att någon kan tro det.

   Hur mycket av det hr Dike anser som nödvändigt fanns under kristendomens första tid?

   den Lea

   Radera
  15. Bengt Olof Dike bör lämpligen beskriva hur de två största lutherska kyrkorna i världen, de etiopiska och tanzaniska, finansieras.
   De har båda fler medlemmar och mångdubbelt fler gudstjänstfirare än SvK.
   Finansieras de måhända via obligatoriska medlemsavgifter i relation till inkomst?

   Ursäkta att jag frågar men; Hur lokalt insnöad får man vara? (och det är inte ens en ironisk fråga.)

   Radera
  16. Ideellt arbete, Elisabeth?

   Men snälla Elisabeth, Du må avfärda mig, min vilja och förmåga, men Du kan inte avfärda Svenska kyrkans finansieringsbehov med att de löses genom ideellt arbete.

   Tänk nu efter ännu en gång, gör det steg för steg, som ni jurister brukar göra, innan domarna skrivs. först det, sedan det andra, varpå återstår det sista som leder fram till dom eller frikännande.

   Först summer Du alltså kyrkans totala lönekostnader. Sedan lägger Du på driftskostnaderna för kyrkans alla byggnader. När Du summerar siffrorna, sätter Du slutsumman i vänstra kolumnen i en kassabok, varpå Du börjar räkna på de ideella "inkomsterna". De finns ju inte i tryck. Men vi kan ju leka med tanken att den ideella skaran i en församling åtar sig att finansiera el, uppvärmning av fastigheter, försäkringar, snöröjning etc, etc, under ett år. Sedan blir det nog inte något nytt år, gissar jag. Eller tror Du att en mindre skara ideellt arbetande är villiga att tillsammans punga ut med 500.000 - 1.000.000 kronor för nämnda utgifter?

   Jag bara frågar vänligt och direkt. Tacksam om Du svarar i samma sinnesstämning.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  17. Jag kan svara med ett exempel ur det verkliga livet. I min församling finns en deltidsanställd präst. Alla andra sysslor sköts av frivilliga.

   Vad gäller fastigheter har vissa församlingar egna kyrkor medan andra hyr in sig för gudstjänsttillfällen. Detta finansieras genom gåvor och - tro mig - offerviljan är stor. Det blir så när man finner det angeläget att Kristus förkunnas.

   Radera
  18. Tack Elisabeth!

   -Jag tackar uppriktigt för ett tydligt och sakligt svar.

   Min övertygelse om stor offervilja finns, men Svenska kyrkans tusentals katedraler och byggnader är ju en betydande del av Sveriges kulturarv och måste alltså finansieras på annat sätt. Jag tror nämligen, Elisabeth, att Du liksom undertecknad vill slå vakt om kulturarvet.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 5. När det gäller dopet det är väl successionen som gäller? Dom första swedenborska präster var väl döpta i luthersk ordning?
  Och dom fortsatte döpa i I Faderns och Sonens och Den Heliga Andens namn?
  Och baklänges hamnar man till apostlarna och Johannes Döparen?
  Dopet är ett mysterium och har inte mycket att göra med hur människorna har uppfattat teologin i det.Vi döpts inte till en lära utan till Kristi död och uppståndelse.

  Dom mänskliga revir , diverse kyrkorna, är grenar i samma vinranka så länge dopet sker i ovan nämnda ordningen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Diverse kyrkor är mestadels välmenande fromma klubbar som organiserar bönemöten, konserter och annan underhållning efter vad medlemmarnas sociala tillhörighet uppskattar. Kyrkannnonserna i tidningarna är förbluffande lika folkparksannonser från 1960-talet.

   Radera
 6. Huruvida diakonkandidaten är konfirmerad kan inte spela någon roll då konfirmationen inte är något sakrament i Svenska kyrkan. I sakramentalt hänseende kan inte hellee konfirmationen avhjälpa ett ogiltigt dop.

  Katolska kyrkan erkänner inte Swedenborgkyrkans dop. Det som är avgörande är att det sker mer rätt formel, med vatten och att den som gör det gör med kyrkans intention. Då spelar det ingen roll om den som döper är präst, diakon, kristen lekman, ayatolla eller rabbin.

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jonas M - Men om swedenborgarnas dop (vilket jag inte vet; det finns väl flera grenar av samfundet?) skett på "rätt sätt" enligt de kriterier Du anger - då är väl dopet OK?/Paul

   Radera
 7. Brunne gör rätt i att inte godkänna ett sådant dop. Swedenborgarna är knappast kristna. Carro har gjort fel. Återstår att se om dessa biskopar har instrumenten att göra om, att rätta till.

  SvaraRadera
 8. Säkerligen är detta att sortera under kategorin "småtterier" men för oss som ser o hör resultaten ack så viktigt:
  Jag har länge undrat hur biskop Eva B känner sig på en hemresa begången med RE-tur-delen av biljetten - sitter hon där o funderar på om det är hem hon kommer eller förväntar hon sig någon helt ny vy när hon anländer?
  Med tanke på hur hon, m.fl., numer (om-)tolkar prefixet re- så undrar jag ärligt.
  För det kan väl inte vara så att de 2 bokstäverna byter betydelse helt o bara utifrån hennes egna önskningar?
  Eva H

  SvaraRadera
  Svar
  1. Just påståendet att lära och tolkning ändras i en reformatorisk kyrka är det mest allvarliga i hela soppan.
   Det om något borde bli en fråga för ansvarsnämnden.
   För visst borde lögner skada det anseende en biskop borde ha?

   Radera
 9. Är det verkligen helt klart att swedenborgarnas dop (så som det förrättats i detta fall) är ogiltigt? Kan man inte döpa (och ev. prästviga) sub conditione i SvK? Då borde väl vederbörande kunna bli "ordentligt" döpt, samtidigt som man slipper att totalt underkänna tidigare vigningar (som väl ändå inte är sakrament i SvK?). Resp. förrätta även vigningen i fråga sub conditione?/Paul

  SvaraRadera
 10. Jag påminns om en gammal anekdot jag hört på katolsk håll: en nyvigd biskop anordnade efter akten en middag för honoratiores samt släkt och vänner; däribland den gamla barnmorska som assisterat då han föddes. Hon steg upp och höll tal, och sade bl.a. att "tänk att han har blivit biskop nu; när han föddes var han ju så liten och ynklig att jag var rädd att han inte skulle klara sig, så jag tog en flaska vin och döpte honom i madonnans namn..." Stor förvirring utbröt, och efter närmare granskning fann man att den nyvigde biskopen inte var giltigt döpt. Alltså fick man nu börja om från början: döpa honom giltigt och sedan förrätta konfirmation, prästvigning, osv. fram till en "ny" biskopsvigning. Allt lär då ha skett i stor hast och under diskretion; men jag hoppas förstås att det är en skröna.../Paul

  SvaraRadera
 11. Re dop,konfirmation och ämbetet.

  Utan att gå in på sak i det just nu aktuella fallet annat än att påpeka att som jag ser det och förhoppningsvis då ocksä rent kristen apostolisk mening ärjag där mest böjd för att hålla med Jonas M m.fl där.

  Däremot att BOD här talar om småtterier. Han av alla som har KO som sin "bibel" och där den riktiga bibeln tycks vara egal åtminstone när den går emot vad som är SVeK´s lära. (Exempelsevis när den i apostlagärningarna talar om hur kyrkans ledare skall utses.)

  I alla andra fall har BOD inte höjt sin stämma mot alla okristliga utköp, avkragningar och avskedanden utan då pösmagat talat om den allenarådande KO trots dess brister och gummiparagraf för att inte tala om dess tillämpningar som man i många fall kunnat ifrågasätta tolkningen av. (I ett fall fick domkapitlet som känt tom bakläxa även om de lyckades skrämma ett antal prelater).

  Här har vi däremot ett klart fall av brott mot SVeK´s KO.(Notera att jag inte säger att KO:n i sig är bra). Oavsett för en politruk som BOD som hittills alltså försvarat de mest horribla ageranden av SVeK , dess biskopar och politruker med just stora ord om KO. Hur blev nu ett enligt KO ogiltigt dop ett smätteri med då ett resultat av prästvigning av "obehörig"?

  Det är ju en konsekvens och inte en politisk obehörighetsförklaring som sedan länge tillämpats.

  Tidigare kunde man inte göra det så enkelt för sig då fick man i stället mygelvägen hindra populära men icke anpasslingar från att beträda en biskopsstol. T ex GA Danell (hela åtta gånger), Martling (fem gånger.)

  Kan nämna som kuriosa att där ägnade sig de politrukiska anpasslingarna åt att ändra i KO . En ändring som gjordes som markering mot just Martling och som stadgade att som överhofpredikant fick bara utses biskopsvigda. Martling var överhofpredikant.
  (Vill minnas att det stod att läsa i Kyrka och folk men det är väl en publikation som BOD inte läser?)

  Oavsett hur är detta "brott" mot KO ett småtteri om man nu jämför med alla tveksamma avkragningar där man stretchat KO till bristningsgränsen?

  Skall bli intressant att se hur SVeK nu skall lösa detta problem. Avkragning eller något ämbetsmanna(kvinno)ansvar lär man knappast utkräva.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Pösmagat och småtterier, HH?

   -HH har uppenbarligen ännu inte förstått - under alla förhållanden inte accepterat det - varför Danell och Martling aldrig blev biskopar.
   Blev de bortmyglade, eller var deras inställning till kvinnliga präster orsaken?
   Svaret ger sig självt. Det är ju, HH, en gång för alla fastslaget och upprepat många gånger, att kvinnliga präster är välkomna i Svenska kyrkan. Det måste Du, också en gång för alla, acceptera. Skulle det vara pösmagat av mig att erinra om sanningen?

   Liksom det finns trafikregler, måste kyrkan ha regler, som skall följas. Något fel i det?

   Jo, handboksfrågorna är faktiskt "småtterier" i jämförelse med den fråga, som jag häromdagen påminde om, nämligen strävan att stoppa medlemsflykten. Den överskuggar allt annat och måste sättas främst, alla kategorier i kyrkan!

   Men de skrivande på denna blogg tycks, av tystnaden att döma, inte engagera sig. De sitter, som man säger efter en bra gick i kortspel, nöjda.

   Men den liknöjde riskerar att bli akterseglad av den bistra verkligheten. Kyrkoledningen, alla förtroendevalda och dito präster måste ägna medlemsfrågan huvuddeen av sin tid. Medlemmarna är kyrkan. Och kyrkan är dess medlemmar. Kan någon föreställa sig Kristi kyrka utan medlemmar?
   Kan Du HH?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. De blev bortmyglade pga sin inställning till kvinnor som präster, förstås.

   Hr Dikes uppfattning om viktigt och småttigt skiljer sig avsevärt från i alla fall min uppfattning, den saken är klar.

   den Lea

   Radera
  3. Positivt, Lea!

   -Om den skiljer sig stort från Din uppfattning är det ju ett bra betyg för mig. Tack, Lea!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Nej, BOD, jag kan inte föreställa mig Kristi Kyrka utan medlemmar. Dock är denna Kyrka inte densamma som SvK (inte ens inom Sveriges gränser; området utanför dessa verkar Du ju negligera helt!). Och Kristi Kyrka kommer att leva kvar, även efter att SvK är glömd och död!/Paul

   Radera
  5. Ännu en sak vi har helt olika uppfattning om, hr Dike.

   den Lea

   Radera
 12. Bäste herr BOD. Det är patetiskt att läsa dina rader som mest bara innehåller slagord utan en realistisk analys av ”läget” i vårt land. Hur ser det ut när du kavlar upp ärmarna och tar på arbetshandskarna? Inte gör du väl som Jehovas vittnen - hembesök i kvarteren? Delar du kanske ut gratisexemplar av KO i postlådorna? Den verkar faktiskt betyda mer för dig än Guds ord i Bibeln. (Har du förresten deltagit i någon bibelstudiegrupp?). Frågar du dina närmaste medmänniskor om de vill göra dig sällskap till kyrkan när du själv behagar delta i högmässan? Det vore klädsamt om du ville konkretisera och personifiera dina frejdiga slagord. För inte avser du väl smita från ansvaret att gå före och visa vägen genom eget exempel? Men, som sagt, visa gärna vad DU kan och vill göra för att dina svulstiga ord ska ha NÅGON relevans genom
  eget föredöme och handlande.

  SvaraRadera
 13. Inga slagord, bäste Perax!

  -Först bör Du påminnas om att inte sätta KO i motsatsställning till Bibeln. KO:s anvisningar om vad Svenska kyrkan vilar på är tydliga och kan inte missförstås.

  Sedan har jag förvisso frågat mina närmaste om de vill följa mig till kyrkan, när jag går dit. Upprepade gånger genom åren. Vidare poängterar jag ofta i ord och tryck vad kyrkan och vårt kristna arv ger och betyder för oss. Jag varken vill, ännu mindre har för avsikt, eller har för avsikt att smita från mitt ansvar.

  Några "svulstiga" ord anser jag mig inte löpande producera men ord som täcker det jag tror på och vill att också andra skall omfatta. Ofta hänvisar jag till Missionsbefallningen. Är orden i den svulstiga?

  Och jag upprepar igen och igen, att det är allas i Svenska kyrkan engagerade personer uppgift att följa befallningens uppmaning: förtroendevaldas, prästers och annan personals.

  Trevlig söndag!
  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 14. BOD,

  Innantilläsning! Just här handlade "småtterierna" inte ens om handboksförslaget som iofs är något allt annat än småtteri. Endast en politruk utan känsla för vad som är kristen tro och lära kan tycka det.

  Här handlade det om det Du annars alltid försöker rida på-brott mot KO. Har det nu blivit ett småtteri för dig?

  Själv har jag inte mycket till övers för dagens KO med sin gummiparagraf och orimliga tolkningar av vad där utsägs men att DU-just du med din enda (?) bibel Kyrkoordningen nu tycker att brott mot denna - rätt eller fel -gummiparagrafen får väl träda in-men hur ? Båda är ju kvinnliga biskopar valda av er av PK-skäl och för deras garanterade avsaknad av apologi.

  Att de skall räddas -det är ju självklart enligt politrukiskt tänkande men hur? Låta allt rinna ut i sanden och koncentrera er på någon pensionsmässig manlig präst som kanske stör friden genom att påvisa ytterligare avsteg från vad som stadgas om skrift och bekännelse?


  //HH

  SvaraRadera
 15. Samtalet om SvK, dess beslutsstruktur och intäktsmodell börjar bli intressant.
  SvK är troligen den lutherska kyrka inom LVF i världen som tappar gudstjänstbesökare i snabbast takt.
  Samtidigt som man troligen har starkast ekonomiska balansräkning.
  Men en kyrka som så snabbt tappar gudstjänstdeltagare - minns att gudstjänst är ett av fyra identifierade huvudområden - som dessutom haft denna trend jättelänge, hur ska denna kyrkas modell med politiska partiers inblandning och medlemsstat kunna var en föredömlig modellkyrka?

  SvaraRadera
 16. BOD,

  som vanligt ologiskt trams

  "-Om den skiljer sig stort från Din uppfattning är det ju ett bra betyg för mig"

  Nej , det säger ingenting annat än just att Du inte tycker samma som t ex den Lea. Att detta skulle vara berömvärt finns det ingenting som antydes av satsen. Däremot och efter jämförelse med tidigare skriverier kan man förmoda att det visar på din dumhet och din oförmåga att just skilja på väsentligheter och oväsentligheter. Detta allt medan SVeK rasar och du söker "hjälp" hos de du och dina kolleger genom åren förföljt samtidigt som du med emfas vägra att ta till dig den medicin SVeK behöver för att -visserligen i dagsläget mot förmodan kunna bli en Kristi Kyrka.

  I dagsläget har den inte ens ambitionen.

  I övrigt. När du nu vägrar ta till dig den ordinerade medicinen varför söker du inte "hjälp" hos dina kolleger och de anpasslingar ni mot kyrkfolkets vilja tvingat igenom. Allt skulle ju bli så bra då?

  Själv noterar jag dock att inget av allt detta som förutspåddes och utlovades i samband med ämbetsreformen har utfallit. Däremot det som de renläriga biskopar och andra varnade för har besannats gång på gång.

  Är det ointressant? För en politruk kanske men sannerligen inte för en kristen.

  //HH

  SvaraRadera
 17. Apropå pengafrågn: Vid dagens bibelläsning kom denna talande perikop upp:

  "Och han kallade tillhopa de tolv och gav dem makt och myndighet över alla onda andar, så ock makt att bota sjukdomar.

  Och han sände ut dem till att predika Guds rike och till att bota sjuka.

  Och han sade till dem: ”Tagen intet med eder på vägen, varken stav eller ränsel eller bröd eller penningar, och haven icke heller dubbla livklädnader.

  Och när I haven kommit in något hus, så stannen där, till dess I lämnen den orten.

  Och om man någonstädes icke tager emot eder, så gån bort ifrån den staden, och skudden stoftet av edra fötter, till ett vittnesbörd mot dem.”
  Lukas 9:1-5

  SvaraRadera
  Svar
  1. Elisabeth, detta har i Svky omtolkats till "du måste ha en överbetald lön på minst en halv miljon samt ägna 90% av din 36-timmars arbetsvecka åt narcissistiska övningar och administrativt arbete. Den lära du skall predika ska propagera för hbtq-hedonism och moraliserande uppläxningar om miljöpolitik och invandring, samtidigt som du ser till att bo i ett helsvenskt område och byter bil vartannat år!".

   Antony

   Radera
 18. Inte bara Eva Brunne och Caroline Krook utan även Stockholms katolska stift har problem:
  https://www.catholicjhb.org.za/valid-invalid-baptism-roman-catholic-guide-2017/

  SvaraRadera