lördag 22 september 2018

Björn Söder, hatobjektet

Bloggardag besväras av kampanjen mot Björn Söder. Den är illvillig på fel punkt. En sak är att SD:s politik ogillas av andra partier, men nu är SD invalt i Sveriges riksdag och ska väl behandlas därefter, dvs med respekt för det förhållande som ogillas och därför kritik mot de hållningar som ogillas. Det måste betyda att partier. som inte håller med. minutiöst noga tar reda på vad SD har för politik och kritiserar den sönder och samman så att alla kan förstå vad som är rätt och vad som är fel. Det gäller då att komma åt grundläggande ideologiska ställningstaganden och se vilken praktisk politik dessa leder till. Gång på gång behöves också en granskning av hur partiet agerat i riksdagen, förstås. Ibland och kanske inte sällan kräver detta den kristna hållning, som innebär att tyda allt till det bästa. Andra gånger att nita ett resonemang. Men ska det nitas, ska det vara något som den som talat verkligen menar. Vilken är annars poängen?

Björn Söder illustrerar problemet att det inte finns något ord för att vara svensk i en svenne-identitet. Vilken är det? Kolla tavlan "Blir du lönsam lille vän?" så ser ni en klassisk svensk skolsal.
http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asitem/artist$0040311/2/primaryMaker-asc;jsessionid=90BCA9DFADC4D2C2EB0CB0BB00915CED?t:state:flow=f6b821df-25de-4025-a48c-6a9cc9e2567a
Där fostrades vi. Där fick vi en del av svenneidentiteten inte bara genom lektioner i historia, geografi, modersmål och kristendomsundervisning eller gymnastik efter Lings tänkande. Hela undervisningsmiljön var inpyrd med svenskhet. Vi formades i en nationell gemenskap till denna nationella gemenskap. "Jag är så glad att jag är svensk!"

Medborgarskap har fler än de med denna identitet. Kring detta funderade Söder. Om han var opedagogisk eller om saken inte riktigt kan redas ut, vet inte Bloggardag. Om det till yttermera visso var Söders avsikt att förklara, att medborgarskapet är en större sak som innefattar andra etniska/kulturella markörer, står det klart att ingen ville samtala om detta.

Blogardag tänker på stormakten Sverige. Kyrkolagen kom på svenska, finska och tyska för det var 1600-tal och Sverige var en stormakt kring Östersjön. Mängder med människor  var undersåtar och kungen av Sverige härskare. Här fanns olika folk och alla var inte svenskar. Om Söder anfört detta exempel kanske folk fattat. Eller inte? Bloggardag kände en kall pust av tveksamhet i nacken nu.

Bloggardags gamla scoutfostran, men kanske också det skolan lärde ut, gör att han ogillar varje form av mobbing. Han vill att ett friskare politiskt liv, men så har han också straffats för politiska brott. Har Sjöstedt det? Det är nerifrån mekanismerna tydligen lättare uppmärksammas. Bloggardag står upp för Söders rätt att bli rätt återgiven och få det han säger kritiserat i sak utan att han ska pådyvlas något han inte sagt och inte menat. Hur tänker ni andra? Tänker ni att eftersom Björn Söder är en sen inkarnation av talmannen Göring så är allt tillåtet eftersom ljugeriet sker i bästa syfte?

När det gäller SD har Bloggardag återkommande irriterats över Stefan Löfvens tal om "en annan människosyn". Skälet är enkelt. SD har inte kunnat naglas fast just på den  punkten. Om någon skulle korsförhöra Julia Kronlid och Stefan Löfven kanske konturerna av en annan människosyn skulle kunna dras upp. Jag är inte helt säker på att Löfven skulle komma från en sådan prövning helt oskadd. Hur reflekterad i en sådan fråga är Löfven, tror ni? Julia Kronlids människosyn har sannolikt formats av bibel och gudstjänst, dvs fortlöpande existentiell reflektion och detta vecka efter vecka. Och politiskt – om en mängd tidigare socialdemokrater plötsligt röstar SD, var har de då anammat en sådan annorlunda människosyn som det talas om?

Det där med rötter i nazismen är sannolikt rätt osant. I varje fall endast sant i samma mening som SAP mönstrade gamla nazister; nazisten Ragnar Eriksson blev Edenman och ecklesiastikminister S, t ex. Ska vi tala antisemitism är det förstås ett par tydliga sossar som stiger fram, Arthur Engberg och Bengt Lidforss. Centern och moderaterna kunde visa upp motsvarande, P-O Sundman och Birger Hagård. Folkpartiet stod fritt (om man inte räknar Birgit Rodhe dit, men hon beklagade sin ungdoms nazi-engagemang) och kommunisterna (om man inte ska nämna Nils Flyg i sammanhanget, men det blir nog lite konstigt). Kristdemokraterna lockade också sådant folk när partiet bildades. Bloggardag säger inget annat än att "rotfruktsresonemanget" är oprecist även om det kan vara politiskt användbart.

Nu kan väl Bloggardag rätt frimodigt skriva om detta för han har mött den högerextrema vreden vänd mot sig. Den något mindre högerextrema vreden också, säger bara Gösta Bohman. Vad var Demokratisk Allians på sin tid? Är några därifrån politisk bas för SD vet vi var gränsen går. Men är de? Hamnar dessa inte i Alternativ för Sverige och Nordiska Motståndsrörelsen? Eller i andra partier... Har vi pejl på vart alliansarna drog?

En gång åkte Bloggardag dit för uppvigling för att han delat ut flygblad med texten "Vägra döda, vägra värnplikt!" Bloggardag tänkte principiellt: Jag gör min värnplikt och lite mer just för att vi ska leva i ett fritt land där fredsdemonstranter ska få säga just detta. När polisen fraktade iväg PAX-folket, tog han alltså upp deras flygblad och fortsatte det arbete de fredliga just hindrats att utföra. "Uppvigling" var tingsrättens dom. Hovrätten friade. Där kunde rätten tänka principiellt. Det finns tillfällen när man måste värna rätten för dem som tänker annorlunda att tänka och tala och möta dem med respekt eller respektlöshet (välj vilket) i sak och med ett regelverk som är gemensamt för alla och fritt från trick och mygel.

Detta är Bloggardags mening och den respekterar han.
Men frågan om en same är svensk blir lite svår. Behövs det etniskt sammansatta Sametinget då eller skulle de vanliga parlamentariska verktygen i Sverige egentligen räcka? Är skåningar och blekingar liksom hallänningar svenskar eller östdanskar? Om vi frågar Björn Söder är de, oavsett vad de kallas, teminstingens en minoritet att integrera. Och fungerar inte integrationen, får de skickas hem.

En fråga återstår. Den borde ställas till Antje. Vad ska en kyrkokristen av svenskkyrklig modell tänka om massinvandring? Finns det ett kristet svar borde vi väl få tillgång till det.  I morgon kanske den frågan i all blygsamhet ska ställas till församlingsprästen efter högmässan? Vilket är detta konkreta svar? Hur ska vi tänka? Måste vi inte omedelbart få ett besked? Och hur tänker EU egentligen?

66 kommentarer:

 1. Det finns ETT kristet svar på massinvandring:
  - Öppna gränser i Väst och alla rättigheter och förmåner från dag ETT. Urbefolkningen skall BETALA och SKÄMMAS för sin rasism. Detta predikas allmänneligt i våra kyrkor och åsikten omfattas av våra ledare, kristna som välintegrerade. Mänsklighetens framtid är på längre, global sikt engelsktalande och i olika grader brun.
  Ett helt annat kristet synsätt gäller Palestina. Där skall juden UT! Samma förhållande gäller Sydafrika, där vitingar skall ut.
  Den kristna linjen är den progressiva linjen. Kristna och kristna kyrkor GÅR FÖRE!
  /Prometheus

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tja, Prometheus, denna beskrivning gäller inte för alla biskopar i Katolska kyrkan, särskilt inte de i Centraleuropa.

   Antony

   Radera
  2. Inlägget ovan verkar vara ironiskt och närmast provokativt. Men nog ser det ut som om åtminstone Svenska Kyrkan övergivit alla försiktighetsprinciper och marscherar före utför stupet. Så blir det kanske när naiva kyrkoledningar vill va' me' de nya, häftiga kompisarna och saknar egen stadga och självförtroende?

   Lars Jensen

   Radera
 2. Intressant text, men Sjöstedt kom undan för billigt!

  De senaste dagarnas politiska spel i riksdagen är inte uppbyggligt. Bloggaren nämner en gång Sjöstedt, men denne kommer alltför billigt undan. När Vänsterns ledare mer än någon annan partiledare nu genom sina hårda utfall mot SD försöker framställa sig som etisk kompass, firar hyckleriet triumfer. Granska Sjöstedts och hans partis förflutna får ni bekräftelsen. Världen iDag avslöjade för en tid sedan att en av V:s riksdagskandidater i Skåne applåderade en palestinsk terrorgrupp. Expressen följde upp saken och kunde dagen innan den avslutande partiledardebatten berätta, att Sjöstedt varit på ett möte med kandidaten och dennes supportrar. Ingen av de andra partiledarna angrep Sjöstedt i debatten. Denne vägrade också innan valet att ta avstånd ifrån sitt ungdomsförbund, som öppet meddelade att deras medlemmar skulle störa SD-möten. Läs författaren Magnus Utviks nyligen utkomna bok om Sjöstedts parti, som han tidigare var medlem i och som alls, enligt Utvik, inte har tagit avstånd ifrån sitt förflutna! Kommunist- och revolutionsretoriken lever kvar i Vänstern, tydligen i högönsklig välmåga.

  Här behövs alltså granskning, grävjournalistik. Tvärtemot en kommentator häromdagen på bloggen som inte tycktes vilja ta fram gamla lik i garderoben, tycker jag att man skall plocka fram Vänsterpartiets. Den däremot är, kan ju höra av sig - om han eller hon vill!

  Bloggaren han också med att nämna den gamla kyrkolagen, som ju minner oss om kyrkans förbundenhet med samhället, folket.

  Omnämnandet fick mig att än mer reagera mot frikyrkosamfundens färska utspel (Dagen 21/9) med kravet att den särskilda lagen om Svenska kyrkan skall slopas.
  Stör lagen dessa samfund? Som om inte den niohundraår äldre kyrkan skulle vara värd en lag som den aktuella!
  Någon måtta får det vara också i den kyrkliga världen.

  Men jag minns ju hur särskilt ett av frikyrkosamfunden, dåvarande Svenska Missionsförbundet, drev kravet på Svenska kyrkans skiljande från staten. Som om förbundet hade med den saken att göra!

  Jag minns inte om KM-ledamoten Dag Sandahl - som var för skilsmässan - också accepterade den särskilda men tämligen kortfattade lag om Svenska kyrkan som nu gäller och som alltså frikyrkliga händer nu knyts emot.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Väl talat, Bengt Olof, vad gäller Sjöstedt!

   Det är direkt motbjudande hur han sätter sig på höga hästar; han som företräder ett rent vedervärdigt parti som alls inte gjort upp med sitt förflutna. Att de inte gjort det är å andra sidan inte konstigt. De skulle ju då bli tvungna att överge sin sjuka ideologi, den går nämligen inte ihop med ett demokratiskt samhälle utan bygger på tvång och förtryck. Så deras förflutna är i allra högsta grad även deras nutid (och vår framtid om de inte trycks tillbaka). Att övriga partiledare inte talar klarspråk om vänsterpartiet är en ren och skär skam.

   Radera
 3. Hans Roslings positiva världsbild har fått genomslag bl a i skolans undervisning genom lärarfortbildning. Några årtionden har vi kunnat lugna oss vid att saker och ting nog ordnar sig. Det gör de inte. Befolkningsexplosionen pågår. Inte minst blir miljöansträngningar närmast löjliga inför de nya miljardernas konsumtionskrav. Till år 2100 ökar världens befolkning med mellan 50 - 100%. Dessa nya kommer inte att stillatigande åse ojämlik konsumtion. Migration och krig blir normaltillstånd. Ekonomisk tillväxt är inte automatisk eller utan pris. Kanske kommer nuvarande tid av historiker att kallas Migrationstiden? Kristna kan se Ändens Tid närma sig.

  https://kvartal.se/artiklar/bra-saker-pa-uppgang-roslings-varldsbild-ar-ensidigt-positiv/

  Mot demografiska krafter talar och tänker Antje och övrig elit förgäves.

  /Ryszard

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Ryszard för påminnelsen om det allvarliga hot mot fred, stabilitet och miljö som ligger i befolkningsexplosionen. Om den talas det litet, om något, eftersom saken komplicerar bilden allt för mycket och vi knappast kan hantera den genom sopsortering hemmavid eller övergång till elcyklar.
   J.U.B.

   Radera
 4. Björn Söder måste mobbas! SD måste mobbas!

  Dels tar de brödet ur munnen på de etablerades representanter, men ännu mera otäckt, ja skrämmande, är att i deras huvudfråga, Europas ödesfråga-migrationen, har de rätt. Hur rätt de har, framgår väl ännu inte. Troligen vet de de inte heller själva riktigt hur rätt de har.
  Därför måste nu alla förena sig och enigt och unisont mobba SD! Om SD:s människosyn och syn på migration och genus skulle få genomslag, skulle vi tvingas inse att vi har haft fel, och det är aldrig trevligt. Många karriärer skulle stäckas och många äremälen förvandlas till nid. Mobbar vi, kanske SD försvinner?
  /Conspirator

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tja, vad gör en? SD är rimligen opålitligt, åtminstone oprövat. Deras kandidater är oftast oslipade och icke medietränade och kan ställa till med inte bara skandaler, utan även rejäl oreda, inte minst på det kommunala planet. Sträcker de stora nu ut en försonande hand, vet de inte vad de tar i båten. SD:s största seger var att partiet inte fick ännu bättre resultat. Att fylla mandaten hade på lägre nivå varit omöjligt, kompetens obetraktad. Detsamma gäller val till KM.

   Iofs tog Carl Bildt utan att darra på manschetten Ny Demokrati till hjälp för sitt regeringsunderlag, men det var andra tider.

   /Provocator

   Radera
  2. Så SD har rätt? Muslimer är inte människor, det pågår inget krig i Syrien och kvinnor är små horor som ska hålla käften. Och defiinitivt inte protestera om de blir tafsade på.

   Jag ber att få anmäla en avvikande uppfattning. En _synnerligen_ avvikande upfattning.

   den Lea

   Radera
  3. Instämmer med den Lea! "Den Lee"?/Paul

   Radera
  4. den Lea.
   Ett synnerligen väl formulerat och briljant ifrågasättande av sakernas tillstånd. - Förutsatt att man inte har en aning om vad man pratar om alltså.

   Radera
  5. Inget konstigt att man kan vara mot SD därför att man i migrationsfrågorna och i synen på nationellt-internationellt, har en helt annan uppfattning än SD. Man vill inte ha kontrollerade gränser, reglerad invandring och en strikt hantering av asylinstitutet på europeisk miniminivå. Leder det i sin tur till en upprepning av de katastrofala förhållandena 2015/16 får vi ta det det. Sverige är ett rikt land med gott om utrymme. Tänker man så, har SD ingen plats i det gemensamma politiska samtalet. Gott så. Men man kunde kanske medge att den dom man då fäller även träffar M och i viktiga delar S. Dessa tre partier står varandra nära när det gäller flyktingar, asyl och invandring. Man kunde också avstå från närmast hysteriska angrepp på SD där partiet uppges ha uppfattningar som att "muslimer inte är människor" eller att det inte pågår ett krig i Syrien. Till det första påståendet handlade det om ett förvirrat inlägg av en (1) representant på partiets landsdagar. Partiet tog avstånd från uttalandet och avpolletterade delegaten. Partiet förnekar knappast kriget i Syrien, men anser att krigsflyktingar i första hand ska hjälpas i närområdet. En synpunkt som nu är företrädd även i flera EU-länder och som det tycks i Bryssel. Det tredje påståendet är så förryckt att det inte förtjänar något bemötande. Det uttrycker rent hat och inget annat.

   Radera
  6. Sd-representanter _har_ sagt att muslimer inte är människor,_har_ sagt att det inte är något krig i Syrien, _har_ kallat en kvinna för "den lilla horan" för att hon opponerade sig mot deras järnrörsattacker, _har_ hävdat att han klappade en kvinna på brösten av ren vänlighet- två gånger för att visa att han såg att de var stora(!). Allt det här är så dumt att det inte liknar någonting. Det finns helt enkelt för många totala tokskallar i det partiet.

   Då har jag inte ens nämnt de som talar om för sina motståndare vilka otäcka saker som kommer att hända med dem "när vi tar makten".

   Så nej, hatet är det inte jag som står för.

   den Lea

   Radera
  7. ”Så SD har rätt? Muslimer är inte människor, det pågår inget krig i Syrien och kvinnor är små horor som ska hålla käften. Och defiinitivt inte protestera om de blir tafsade på.”

   Jag är inte SD-are, långt ifrån, men detta är ingenting snnat än lögner, och det är ett rätt vanligt sätt att beljuga SD. Man kan vara emot SD men vara hitta på smutskastning?

   Inte är det kristligt, du skall icke bära falsk vittnesbörd mot din nästa.

   Men fortsätt för all del, säger mer om din personlighet än om SD. Och ingenting vackert.

   Canutus Hahn

   Radera
  8. den Lea.
   Appropå tokskallar... har du hört talas om "December-överenskommelsen"?
   För övrigt skulle jag kunna uppta hela servrar med idiotiska saker som sossar och andra liberaler har sagt, att dessa saker inte står i deras respektive partiprogram gör dock att jag avstår från påståenden om att det är representativt för partiet.

   Radera
  9. Canutus Hahn
   Vad menar du? Faktum är att allt detta har inträffat. Beskyll mig inte för att ljuga!!

   Lester Boré:
   Jodå, Decemberöverenskommelsen var tokig. Och jag kan också räkna upp idiotiska saker om andra partier. Dock ytterst få i nivå med de grodor som hoppat ur Sverigedemokratiska munnar.

   den Lea

   Radera
 5. En bra sammanfattning:

  https://detgodasamhallet.com/2018/09/22/de-politiskt-korrekta-eliternas-forlorade-varld/

  PP

  SvaraRadera
 6. Klart att kritiken mot Söder är illvillig. Fattas bara annat. Man angriper givetvis fienden på den fördelaktigaste punkten med avsikt att avlägsna ett uppfattat hot. Inte handlar det om att vara rättvis eller tyda saker till det bästa. Inte, när så viktiga saker som regeringsmakten står på spel. För det är ju det det handlar om. Söder och SD måste förgöras, demoniseras och drivas ut i kylan som politiskt oberörbara av det enkla skälet att om dessa 17,53 % räknas med i den politiska kalkylen finns det ingen möjlighet för den progressiva vänstern att ha ett avgörande inflytande på regeringsmakten under överskådlig tid. När så viktiga intressen står på spel kan man inte vara fin i kanten.
  J.U.B.

  SvaraRadera
 7. Att Söder är tillräckligt inkompetent för att inte kunna tydliggöra om han talar om etnicitet eller nationalitet, borde få många att anse honom inkompetens nog att vara vice talman.
  Ett uppdrag som kräver en mycket god förmåga att uttrycka sig entydigt.
  Om ny Alliansen bestämt sig för att bryta traditionen med att fördela talmansposterna efter partistorlek, så lämnas nog fältet öppet för att kompetens blir en faktor i personvalet.
  Kompetens i sig kan knappast ses som mobbing eller något odemokratisk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om nu K-civilingenjören Söder är så inkompetent kan diskuteras. Knappast jämfört med övrigt politikermaterial. Civilingenjörer brukar anses vara det styvaste Sverige producerar i fråga om att få saker gjorda. CI:ar saknas i stort i riksdagen. SD lär däremot ha 14 stycken i folkförsamlingen. Söder är löjtnant i reserven och har gedigen erfarenhet från det politiska livet. Har även suttit i Kyrkomötet och Stiftsstyrelsen i Lund, men har numera utträtt ur SvK av politiska skäl. Skall inkompetens värderas, lär vi ha många att ta av före Söder.
   /Sandlådebetraktarn

   Radera
  2. Vad jag vill minnas så fanns svenska språket med bland kurserna på civilingenjörsutbildningen, åtminstone inte i min kursplan.
   Det är knappast Söders kompetens inom kemiteknik eller militärstrategi som någon håller honom till svars för inför talmansvalet, det är hur han uttrycker sig om andra människor.
   Att det är skillnad mellan etnicitet och nationalitet borde vara ganska uppenbart, åtminstone för företrädare för ett parti som håller nationalismen högt. Hade partiet istället hyllat etnicisismen så kanske Söder hade klarat av att hålla de två begreppen åtskilda.
   Finns det för övrigt forskningsstöd för en "svensk etnicitet"?
   Är det inte snarare en nordgermansk etnicitet som befolkat Sverige, Norge och Danmark?

   Radera
  3. Lite ärlighet skadar aldrig. Åtminstone inte bland kristna människor. Det avgörande som ligger Söder i fatet är inte att han möjligen halkade på det etno-nationalistiska bananskalet vid ett tillfälle utan hans partitillhörighet. Sjöstedt och Vänstern har varit ärliga på den punkten. Oavsett om Söder skulle bytas ut mot annan från samma parti, kommer man att motsätta sig en Sverigedemokrat på en talmanspost. Det är konsekvent från Vänsterns politiska utgångspunkt och deras förvända uppfattning om demokrati. Hör man inte hemma på den kanten borde man kanske inte haka upp sig på ett enstaka uttalande som Söder sedan utförligt kommenterat och förtydligat. Jag hävdar för min del att ett otydligt uttalande avsiktligt och illvilligt användes för att skämma ut honom och partiet.
   J.U.B.

   Radera
  4. Peter T.
   Jag tycker att den inkompetente är du. Alla som har ett uns av hederlighet i sig, och dessutom lyssnade på vad Söder faktiskt sa, förstår naturligtvis vad han menade.
   Självklarheter.

   Radera
  5. Lester, jag må vara i kompetent i mycket, men jag anstränger mig för att inte uttrycka mig tvetydigt i ett känsligt ämne.
   SD skulle mycket väl kunna för fram någon mindre kontroversiell person som talman, varför inte den i bloggen nämnda Julia Kronlid som inte har en massa tvetydiga citat bakom sig som tyder på en sammanblandning mellan etnicitet och nationstillhörighet. En talman bör betrakta alla röstberättigade till riksdagen för nationella svenskar (inte nödvändugtvis etniska svenskar) och det finns väl ett och annat citat från just Söder som får många att tvivla på att han har den åsikten.

   Radera
  6. I frågan om Söder, samer & judar har en samisk folkrättsjurist, Mattias Åhrén nu uttalat sig med uppfattningen att Söder har rätt i sak för samernas del. "Samer är inte svenskar." Det lär inte vara svårt att finna judar med en liknande uppfattning. Detta allt är i bästa fall en storm i ett vattenglas, men tyvärr snarare en systematisk illvillig kampanj mot Söder och SD betingad av rent maktpolitiska intressen. Vi får se hur det slutar i dag, men i angreppen på Söder ligger ett stort mått av hyckleri.
   J.U.B.

   Radera
 8. Nog var det väl DS och inte BD som "åkte dit" för icke fosterländsk pacifismpropaganda när det begav sig?

  GAF

  SvaraRadera
  Svar
  1. BD var vid incidenten ifråga inte ens född, så han är bevisligen oskyldig.

   PP

   Radera
 9. Christian Braw analyserade inför valet de olika partiernas människosyn och texten finns på hans och hustruns öppna facebooksida, nåbar även om man inte har Facebook. Braw döljer inte direkt vilken människosyn som han själv sympatiserar med, vilket ju inte behöver vara fel.

  Är det inte märkligt hur få analyserar av det slaget som egentligen finns, med tanke på hur ofta människosynsargumentet framförs?

  SvaraRadera
  Svar
  1. https://www.facebook.com/notes/karins-och-christians-sida/s%C3%A5-t%C3%A4nker-de-innerst-inne-en-analys-av-partiprogrammen/1787442144702538/

   Radera
  2. För den som fortfarande läser böcker, är Douglas Murrays The Strange Death of Europe ett måste. Recensioner och Youtubeklipp är annars överflödande. Antjeborg bör kalla in Murray för fortbildning. Det lär i o f s aldrig ske:

   https://www.youtube.com/watch?v=stR5nWkq3LU

   Lars Jensen

   Radera
  3. Om någon (AL) undrar, hamnade mitt inlägg fel.

   LJ

   Radera
 10. Om man talar i medvind, anses det man säger vara klokt och modigt, och granskas inte. Att tala mot vinden däremot, är som att pissa i motvind. Man blir nedblött och därefter hållen för pissgubbe. Pissar och talar gör man alltså i lovart! Det gör klokt folk som varit med ett tag.

  En klok en

  SvaraRadera
 11. Jag minns mitt första kyrkomöte hösten 2006. Glad i hågen går jag om morgonen in i frukostmatsalen på hotell Linne'.
  Vad möter mig? Ett matbord nästan fullt med frukostgäster. Bara 1-2 platser kvar av ca 10. Vid bordet bredvid sitter en (1) ensam person längst ut på ena långsidan -Björn Söder! Ingen av övriga har alltså ens velat sätta sig vid samma bord. Det var kollektiv mobbning tycker jag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Die Gretchenfrage: Satte Du Dig vid Björns bord?

   Radera
 12. Politikerna på riksnivå - ingen nämnd och ingen glömd - uppför sig så eländiga att jag stackars väljare måste greppa skämskudden fastare för varje dag. Jag tycker att Kungen, som ju så rådigt ingrep vid Svenska Akademins sönderfall, ska läsa lusen av politikerna vid Riksmötets öppnande! Då kanske jag blir rojalist på kuppen.

  SvaraRadera
 13. På Pride i Sthlm fanns alla partiledare utom SD som symboliserades av en uppblåsbar badleksak. Estrad eller riksmobbiing? Hur är detta möjligt? Sjukt paradoxalt är det. Vad betyder det när kyrkan hissar regnbågsflaggan? Alla välkomna förutom ca 19% av Sveriges befolkning. Om jag gillar SD? Absolut inte.

  SvaraRadera
 14. Sverige har en ny statsreligion och vad det än är, så är det inte kristendom. I denna religion så är SD motsvarigheten till Satan, något ont som folk instinktivt tar avstånd från. Att Björn Söder är ett hatobjekt förvånar alltså inte, det är inte heller något som rationellt behöver förklaras av de "troende" med rätt värdegrund.

  När J. Eek i senaste numret av Kyrkans tidning talar om SD som ett ytterlighetsparti i diket, avskilt från "Vägen", och när han tramsigt agerar språkpolis gentemot Mattias Karlsson - då är han som farisén som självbelåten tackade Gud för att han inte var som den bredvidstående tullindrivaren. I Eeks "evangelium" är nämligen tullindrivaren ersatt av en SD-sympatisör.

  Något kan det förvåna att samma personer agerar "präster" både i den nya religionen och i den reminiscens av ett kristet samfund som kallas Svenska kyrkan

  SvaraRadera
 15. Jag själv besväras i nuläget inte så mycket av Björn Söder. Men jag råkade detta klipp
  https://www.youtube.com/watch?v=IXDEC8gjvN0 just nyligen. Och med erfarenhet av tidigare BloggarDag-inlägg vill jag fråga: känns behovet skriande att påtala även för denna rektor att MINSANN så gjorde han väl bara vad en man förväntas göra på bröllopsnatten?

  Förutom att påstående i sak är fel, vad får du Dag ut av att trycka ner rektorn på detta vis? Känner du att du då har skapat mer ordning och reda i skapelsen, eftersom detta beror på dig personligen och inte på Gud?

  SvaraRadera
 16. Nåja, "det är en skam, en fläck på Sveriges banér, att medborgarrätt heter gener"!/Paul

  SvaraRadera
 17. Det är uppenbart vad som oroar denna världens furste som så ihärdigt nödgas bekämpa SD. Ja, han reagerar på sedvanligt sätt. Det är ett gott tecken. Så lärde jag mig förstå att Trump var ett bättre val än Clinton.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om Trump och SD ska antas stå på den rätta sidan så får det vara för mig, så mycket är säkert. Men jag kan svårligen se att Jesus skulle förkunna "pussy grabbing".

   den Lea

   Radera
  2. SD eller Trump är inte utan synd. Men det är alltså MP,C,S,L,KD,M,V,FI och Clinton. Ljusets änglar.

   Radera
  3. Nja, vilket är egentligen värst, ett förfluget(?) ord eller att misshandla såväl make som livvakt? Jag tror, i min enfald, inte att Jesus förespråkar någondera.

   Radera
  4. Ingen är utan synd. Men Trump och SD skulle alltså vara de som ligger bäst till? Tillåt mig hånskratta.

   den Lea

   Radera
  5. Vem har sagt ett förfluget ord och vem har misshandlat make och livvakt? Inget jag känner till.

   den Lea

   Radera
 18. Dag,
  Lägg gärna till signaturen J.U.B. i min mitt i natten (0145 ca) kommentar till hatet mot Söder och SD.
  Vänligen
  J.U.B.

  SvaraRadera
  Svar
  1. J.U.B. är en sansad, kunnig och välformulerad röst på bloggen, vars signatur efterlyses i fler sammanhang.

   Lars Jensen

   Radera
  2. Sannerligen vi lever i spännande tider när det mullrar ur sarkofagen på Riddarholmen. När det gäller salig kungen var han i en klass för sig. Trots numret ingen dussinvara. Detsamma gäller för Donald J. Trump. Också han spelar i superettan. Det är jag inte beredd att säga om Björn Söder eller SD, men det gör dem inte till förbrytare eller moraliska uslingar i jämförelse med t.ex. Vänsterpartiet, ett notoriskt diktaturkramande parti. Partier som samarbetar med V har ur demokratisynpunkt inget att förebrå SD. Sedan detta med ”pussykramande”. Ja, tveklöst bättre än att krama Fidel, men Trump har aldrig uppmanat till något sådant. Det behövs nämligen inte. Sådant sker naturligt utan någon uppmaning från den politiska ledningens sida. För övrigt var det inte en uppmaning utan en beskrivning av läget i Hollywood som Trump kände från insidan. Me too - rörelsen har sedan i allt väsentligt bekräftat den beskrivningen. Men, feminist är han inte snarare ”womanizer”, but so what? Man kan som kristen mycket väl inse att i ett kritiskt läge är en effektiv flåbuse att föredra framför en kristlig velournisse. Som president och överbefälhavare är en George S Patton att föredra framför en söndagsskolefrom jordnötsodlare och därmed inget ont sagt om söndagsskolan. Nej, till skillnad från Jimmie är don Donald ingen snäll och välmenande person. Det är precis därför Trump är rätt person på rätt plats och det avgörande skälet till att den progressiva vänstern hatar honom över allting. Han är dess värste fiende och om han får det gjort som måste göras, kan mycket annat förlåtas honom. Som bekant var inte heller kung David utan synd. På hånskrattet bjuder jag. Den som skrattar sist skrattar nämligen bäst. Det var mycket nog i detta ämne.
   J.U.B.

   Radera
  3. Att påstå att Trump "bara beskrev läget i Hollywood" är kvalificerat nonsens. Han skröt om att han använde sin kändisstatus till att utnyttja kvinnor sexuellt. Jo, det verkar som om de flesta män och en hel massa kvinnor tycker att sexism och misogyni kan förlåtas. Jag får återigen anmäla en SYNNERLIGEN avvikande åsikt därvidlag.

   den Lea

   Radera
  4. Efter att på nytt tagit mig en ordentlig titt på videon bekräftas det tidigare intrycket av vulgär tarvlighet. Trumps språkbruk förtjänar inget annat omdöme. Han beskriver med förtjusning vilka möjligheter på det sexuella området som står en makthavare i Hollywood till buds. Det är en hel del skryt, men ingen orsak att anta han inte själv någon gång begagnat sig av erbjudna tillfällen även om han mest uppehåller sig vid ofullbordade försök. Som sagt man får intrycket av en "womanizer" och det är förmodligen välförtjänt. Men samma betyg kan ju utan vidare tilldelas John F Kennedy eller Bill Clinton. Vanligen anser man inte att deras presidentskap kan betygsättas enbart från den utgångspunkten. En framgångsrik president kan mycket väl ha ett sjaskigt privatliv. Man måste kunna skilja på det ena och det andra. Sedan vill jag tillägga att den som utan nödtvång och enbart för att få en turboeffekt på filmkarriären, säljer sexuella tjänster till en producent, regissör etc. inte själv är utan skuld i sammanhanget. Tarvligheten i situationen delas lämpligen av både säljare och köpare. Något annat är enbart hyckleri och det ser vi mycket av i dessa dagar.
   J.U.B.

   Radera
  5. Och det är att förenkla kraftigt att kalla det för att "sälja sexuella tjänster". Problemet sitter i att det finns alldeles för många män som anser sig ha rätt till kvinnors kroppar. Och kvinnor har av samhället fostrats till att acceptera att "män är sådana". De som protesterat har i allmänhet fått lida mångdubbelt värre.

   den Lea

   Radera
 19. Sverige är i slutfasen av en andra stormaktstid - Den Humanitära Stormakten. Ännu har inte insikten om Poltava spritt sig mera allmänt. Man söker skrapa hop ytterligare arméer och har storstilade planer på allianser och framflyttningar av positioner. Tidigare allierade tar inte längre stormaktens vacklande regim på allvar, och väntar på att en ny ledning skall kapitulera eller folket resa sig. Det är bara att bida tiden. Fortfarande stöder till synes ämbetsmän och kyrka regimen och dess Värdegrund och fylkas under Regnbågsfanan, men det är en tidsfråga när sammanbrottet sker. Oppostionen låter sig allt mindre skrämmas, trots utfrysning och tillvitelser om onda avsikter, osvensk människosyn och illojalitet. Gränserna kan inte längre hållas, tiggare syns överallt, försvaret är kört i botten, de ekonomiska utsikterna ser bedrövliga ut, ordningsmakten är undertalig och maktlös, en tilltagande korruption förmärks och den som i smyg kan fylla sina fickor gör det.

  Vi har sett det förr!

  Riddarholmen 23 Septembris Anno 2018

  CAROLUS

  SvaraRadera
  Svar
  1. "De ekonomiska utsikterna ser bedrövliga ut" är en utsaga som har ganska dåliga belägg rent siffermässigt. En budget i balans sedan länge och en statsskuld som i dagsläget understiger 30% av BNP.
   I jämförelse med resten av EU och större delen av OECD så har Sverige mycket goda ekonomiska framtidsutsikter.

   Radera
  2. Den svenska befolkningen är högt skuldsatt och tillväxt per capita är bland de lägsta i OECD.

   Radera
  3. "Tillväxt per capita" är ett väldigt märkligt mått.
   Sverige har högt BNP per capita och ligger i topp i tillväxt de senaste 15 åren.
   Befolkningens nettoförmögenhet är hög.
   Anonym 23:04 har inga belägg!

   Radera
 20. Skulderna hos privatpersoner och företag uppgår för närvarande till ca 11.000 miljarder och ökar med nära 1.000 miljarder per år. 23% av kommunerna kommer inom några år att vara märmast konkursmässiga enligt kommunekonomins grand old man Hans Jensevik.Kommunerna måste i genomsnitt höja sina skatter med 3 kr. Migrationens kostnader direkt och indirekt kommer att falla på kommunerna. Bostäder, samhällsservice och infrastruktur fattas idag för ca 500.000 människor. Ytterligare en miljon migranter väntas inom de närmaste 8 åren. Automationen slår ut hälften av alla nuvarande jobb till 2030. De enkla jobben är exporterade. Människor med lågt humankapital importeras. Kronan faller i värde som baronen Görtz' nödmynt. BNP-utvecklingen per capita är sedan länge bland de lägsta i OECD.
  Det hjälper föga att staten har klirr i kassan. Försvar, skola, sjukvård och äldreomsorg är på snabb nedtur. Skattehöjningar är omöjliga p g a kapitalets flyktighet.

  För tillnyktring rekommenderas Tino Sanandajis senaste bok "10.000 miljarder". Kan beställas enklast genom Kuhzad Media. För kommunekonomins vidkommande rekommenderas Hans Jenseviks artiklar och föreläsningar som kan googlas på nätet.

  Inte ens Carolus ställde till en sådan soppa.

  PP

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sveriges BNP per capita var 2017 455000 kr.
   Sverige låg då på 12:e plats i OECD:s välståndsliga, en position som hållit relativt stabil sedan 1990-talet.
   Källa: ekonomifakta.se
   Vilka källor anförs för svikande BNP-utveckling?
   Hushållens skuldsättning måste ställas i relation till förmögenheten, som ökar snabbare än skuldsättningen.
   Många kommuner har inte skattemässigt bärkraft för sina egna kostnader, vilket är grunden till "Robin Hood-skatt" och statsbidrag.
   Att en miljon migranter väntas de närmaste 8 åren kan knappast gälla det Sverige som anammat EU:s miniminivå, siffran är långt ifrån migrationsverkets prognoser.

   Lögner blir inte mer sanna för att de publiceras av Tino Sanandaji.

   Radera
  2. Några lögner har hittills inte trots idoga försök kunnat påvisas publicerade av Sanandaji. All publicerad data bygger på offentlig statistik. Problemet med Sanandaji är att han river de progressiva luftslotten och svenskarnas naivitet. Sådant smärtar och leder till ilska och förnekelse.

   Om kommunernas skuldberg:

   https://tino.us/wp-content/uploads/2018/08/Kapitel-3-Kommunerna.pdf

   För den som vågar ta det röda pillret:

   https://tino.us/shop/

   Lars Jensen

   Radera
  3. Förmögenhetstillväxt är beroende av bl a penningmängd. Penningmängd påverkas av en mängd faktorer, främst bankernas utlåning. Hög utlåning ger inte bara hög skuldsättning och hög penningmängd, utan också höga förmögenheter i cybervaluta räknat. De stigande fastighetspriserna kan ses som en urholkning av penningvärdet. Sjunkande penningvärde/stigande pris på reala tillgångar kan ses som en allmän löne- och pensionssänkning. Ingen regering överlever en löne-, bidrags-, och pensionssänkning om säg 20%. Om i stället måttet blir allt mindre, reagerar få. En bieffekt blir väldiga överföringar från löntagare och sparare till skuldsatta. Skulder avskrivs automatiskt över tid. Även statens inhemska lån raderas. därav den numera låga statsskulden. Statens lån har i kronor ökat, men eftersom måttet under tiden blivit ett annat, är skulden numera en mindre del av BNP.
   Ett fastare penningvärde, som €, skulle ha försatt Sverige i samma situation som EU:s svagare ekonomier; visat att lånefesten ger rejäl baksmälla för bl a låntagare och statens finanser.

   Sverige har mycket lång tradition av lånefestande och inflation. Vi gillar att litersmåttet blir allt mindre. På så sätt får vi fler liter - tror vi.

   Radera
  4. Den som tror att "skulder avskrivs automatiskt över tid" lånar nog gärna för mycket.
   Man kan givetvis klaga över för stor penningmängd, men i dagens läge är Riksbankens agerande bara marginellt avvikande från ECB:s.
   Så det finns ingen anledning att tro att Sverige skulle ligga sämre till inför framtiden än resten av EU.
   Att BNP ökar mycket snabbare än statsskulden kan dessutom knappast skyllas på penningmängden.

   Radera
  5. Om någon skulle känna lite behov av nationalekonomisk debatt, kan Ekonomistas rekommenderas:

   https://ekonomistas.se/

   Reder ut en del begrepp och vidgar perspektiven i många frågor.

   Radera
  6. Om penningmängden ökar utan att ha sin grund i reella produktivitetsökningar eller värdeökningar, minskar statsskulden relativt och tagna företags- och privatlån avskrivs "automatiskt" i takt med kronans relativa urholkning. Tankeexperimentet kan göras, att statsskulden varit tagen i starkare valuta. Då skulle en dramatisk ökning av statsskulden ha skett, helt utan att nya lån tagits. En gammal nationalekonomisk truism är att inhemskt tagna statliga lån aldrig behöver betalas tillbaka. De får löntagare och pensionärer i stället betala genom försämring av pengamåttet. Den som för, säg 25 år sedan, tog lån till husköp i SFR, har inte fått någon "automatisk" låneavskrivning, och har heller inte gjort några "vinster" på sitt boende.

   Radera
  7. Utvecklingen går nog inte så bra:

   https://lh3.googleusercontent.com/-N0tpAsrIptE/W6ndfLL38_I/AAAAAAABMCg/QphzvXzxmUsIhFrkmVBjq1Pm5LcE9CsxwCL0BGAYYCw/h2048/3172534450863223868%253Faccount_id%253D1

   Radera
  8. Skuldsättningen i Sverige är hög. Med omfattande invandring av personer med lågt humankapital, lockade av höga transfereringsnivåer, blir detta snabbt en härdsmälta:

   Sverige: 282.3 procent av BNP (varav 40.0 offentlig sektor)
   Eurozone: 260.0 procent av BNP (varav 98.4 offentlig sektor)
   USA: 250.5 procent av BNP (varav 99.6 offentlig sektor)

   Bland OECD:s värsta riskländer, faktiskt.

   /smun

   Radera
 21. Peter T

  Har inte för avsikt att ge mig in i diskussionen i övrigt. Prognoser för framtiden oavsett vilka data man utgår ifrån är trots allt inget annat än gissningar . Vad jag vill påpeka och som du tydligen tar väldigt lite i beaktande är att sk förmögenheter är ett svagt argument i sambandet. Förmögenhet-skuldsättning ty förmögenheter vispas lätt bort vare sig den finns i form av aktier eller fastigheter. I botten ligger alltid förtroende.

  //HH

  SvaraRadera