tisdag 11 september 2018

Högerkristna, konservativa kristna och så de radikala

Vi ska vara varsamma med orden, men nu är det tid att sätta handen till galgen!

Ska man härja i begreppsvärlden, och det ska man, är ordet "högerkristna" att klassificera som mer än märkligt. Varför ska placeringen i det franska parlamentet fungera för att klassificera somliga kristna, medkristna dessutom kanske. Ska tron bestämmas av vilken stol de sitter på eller av vad de bär i sina hjärtan? Håller de Kristus verkligen helig beroende på stolens placering? Eller är hållningen den andra, 1 Petr 3:15?

Finns det för den delen somliga hållningar när det gäller den kristna bekännelsen som utan vidare sammanfaller med politiska ställningstaganden? Eller kan det vara så försmädligt enkelt, att t ex begreppet "hög" i "högkyrklighet" inte leder tanken till berusningsmedel (bara som exempel) utan till det enkla ordet "höger"? Då är det väl mer än dumt? Skulle man inte kunna tänka sig att det finns flera politiska hållningar som är möjliga för en kristen? Kanske till och med de politiska hållningar som innebär att de notoriskt är politiskt otrogna? De har ju redan en Herre och det betyder förhoppningsvis att de inte riktigt är att lita på, de kristna. Detta är i varje fall erfarenheten från det romerska imperiet på den tid de muntra martyrerna gick ut på skådebanorna.

Hur är det då med begreppet "konservativa kristna"? Om "konservativa" betyder vad ordet betyder, handlar det om att "bevara". Detta kan inte vara en hållning för en speciell grupp kristna utan är innebörden för samtliga. De ska ju alla kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga (Jud v 3). I Bloggardags unga år hette det ofta från predikstolen att Guds frid skulle bevara honom (Fil 4:7) så själva bevarandet tycks vara en kristen grundkategori. Jag ska bevara och bevaras. Bloggardag har för sig att konfirmationsprästen var inne på temat. Det finns här ingen anledning att gå in på frågan om präster som fordomdags konserverade prästänkor eller prästdöttrar, men tanken var väl på sitt sätt vacker. Med begreppet "konservativa kristna" avses dock inte, såvitt Bloggardag har sig bekant, dessa präster på friarstråt.

Kan en kristen vara något annat än en konservativ kristen? Inte i ordets egentliga mening. Men konservatism kan vara också detta, att lojalt bevara den rådande ordningen. Det är något annat. Det finns sådana ordningsamma kristna. De försvarar mer ordningen än tron, dock. "Order" före "Faith". Och det är alls inte säkert att de själva uppfattar sig som konservativa. Lojalitet är för dem ett plusvärde. De avskyr de radikala kristna, de som bara ställer till det.

Det finns konservativa kristna som på alla sätt vill försvara fattade beslut och därav framgår deras konservatism. De vill inte ha dessa fattade beslut ifrågasatta eller ens satta under debatt. De läser inte vetenskapliga framställningar, som försöker blottlägga hur det var när besluten fattades, och de vill inte ens sätt sig in i själva frågeställningen eftersom beslutet redan har fattats, kanske 60 år tillbaka i tiden.

De radikala kristna är självfallet radikala på så sätt att de går till roten, radix.  Om de läser kapitel 12 i Ordspråksboken eller Romarebrevet kap 11 eller 15 kan kvitta lika. Den rättfärdige är fast rotad, roten bär dig och telningen från Jishajs rot har kommit. Kolla Jes 11:10. Radikaliteten har med denne Jesus som är Kristus att göra. Då måste de radikala alltid fråga efter Herrens vilja.

Egentligen är denna radikalkristendom bara den gamla vanliga kristendomen – men med radikal laddning. Dessa radikalkristna utmanar inte bara den goda smaken, de utgör en fara för alla de kyrkoherdar som ska till att fira påsk under mottot "inte för mycket uppståndelse".  Det finns kyrkoherdar som i all stillhet firar påsk på det viset varje dag året runt. De rädes de radikala. Sannolikt stör de radikala deras goda nattsömn och uppenbarar sig för dem i mardrömmar. De vill aldrig att det ska ställas till med något och får beröm just därför utan att någon kollar om denna hållning möjligtvis skulle kunna vara en förklaring till att ingenting händer i det kyrkliga livet.

Vad är det egentligen som gör de radikala så farliga? Deras obenägenhet att på kommando sitta still. I detta liknar de apostlarna Petrus och Johannes, och sämre förebilder eller livsmönster kan man ha. De hörde till det vi kan kalla Frimodig kyrka (Apg 4:13). De tog inte kommando av översåtarna, som de utmanade genom att säga åt dem att tänka efter själva, det vill säga se och förstå. KÄFTEN TÄNKTE APOSTLARNA ALLS NTE HÅLLA. (Apg 4:20) Detta är att vara radikal. Vad gjorde de högsta styresmännen, de äldste och de skriftlärda då? Gav apostlarna en ny sträng varning. De radikalkristna har genom 2000 år skrattat hjärtligt åt denna översåtarnas oförmåga att hantera situationen. Makten var förlorad.

Så här är det fortfarande. Därför ska ordningen alltid återställas. De flesta som talar stort är konservativa kristna i den meningen att de lojalt försvarar ordningen, inte på det andra sättet, det radikala, det som bevarar tron. Dessa konservativas "radikalitet" är fraser men alls ingen bekännelse. De radikalkristna inser, att det är ett nöje att befinna sig i muntra martyrers sällskap. De ser heller inget egenvärde i att sitta stilla i Kyrkans skepp. Ska något stillas är det inte de radikalkristna utan stormen och vågorna. Till radikalkristendomen hör den tilliten till Jesus att han kan det. Mk 4:35-40

Vad Bloggardag nu skrivit är en utmanande genomgång av ord och ords betydelser, falska och rätta. Kanske skrev han lite mer därtill. I så fall är det för att försvara den romerska våldsmakten. Den insåg hur farliga de kristna egentligen var. Det gjorde den rätt i – men drog fel slutsats av sin insikt.

Är det då verkligen nu tid att sätta handen till galgen? Jo, det gör alla som jobbar i detaljhandeln och säljer kläder. Vad trodde ni? Har ni svårt med begreppen ni också?26 kommentarer:

 1. Svårt att komma ifrån historiens prägel!

  -Bloggaren vill lämna - i kyrkliga sammanhang - de gamla invanda orden från placeringen en gång i den franska nationalförsamlingen.

  Det blir inte lätt, ty historiens vingslag präglar sådana (politiska) begrepp lika starkt som vingslagen sätter sin prägel på Svenska kyrkan. Kan någon tänka sig vår kyrka utan att associera den med just historiens flydda tider, där kyrkan, kulturen och samhället var sammanvävt i en gemenskap och helhet, som många i dag inte förstår eller vill förstå. Ändå behöver de bara tänka på familjebegreppet: att hålla samman i en familj, att vara en kyrklig familj, symboliserad av vår historiska och allomfattande svenska folkkyrka.
  Jag förstår att bloggaren reagerar mot begreppet "högerkristna", som används flitigt av de som är vänster(kristna), exempelvis Helle Klein. Problemet är bara att de förstnämnda inte har hittat någon bra ord som besvarar de politiskt radikalas stämpel på BloggarDag och hans vänner. Försök med just "vänsterkristna" och se om det blir bättre "balans2 i ordkastandet mellan de teologiska kombattanterna.

  Hur som helst tror jag dock att många skulle le - både i mjugg och med öppna munnar - om bloggarens försök att lansera sig som "radikal" blir frekventa. Varför inte testa reaktionen hos kunderna och kassörskan i ICA-Grytan, dvs i folkdjupet.

  Att alltid befinna sig bland folket och för folket är nämligen väsentligt för såväl Svenska kyrkan som dess förtroendevalda och präster. Ty de vill väl inte att budskapet skall ha chans att slå rot och bära frukt?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD
   En förkunnare ska lyssna till människorna, men skall också lyssna till Gud. Själv lyssnar du selektivt till invändningar som görs mot dig. Antingen är det ett raffinerat (journalistiskt?) sätt att fly undan för dig obehagliga sanningar eller också är det brist på andligt förstånd.
   Stig W

   Radera
 2. Jag vill minnas att Agnes Nordlander skriver i sin bok "Helighetens återkomst", att den församling dör, som inte har någon som opponerar sig. Jag kom att tänka på den, når jag läser dagens blogg.
  Även om vi kan ha olika uppgifter inom Guds Kyrka, är det svårt att tänka sig att en kristen inte måste var både konservativ (fundamentalist) och radikal.
  "O land, o land, hör Herrens ord!"
  Stig W

  SvaraRadera
  Svar
  1. Radikala profeter samt bevarande präster. De förstnämnda måste prövas noga, och de senare hållas efter genom kyrkokritik.

   PP

   Radera
 3. Ordet radikal betyder bl a: grundlig, genomgripande, avancerad. Stämmer väldigt bra på BloggarDag, tycker du inte BOD?
  BloggarDag behöver inte gå till Ica och kolla, här är svaret från en vän.
  Håller med Stig W, behövs människor som opponerar sej inom kyrkan och som även vågar stå upp för det.
  Fru Green

  SvaraRadera
  Svar
  1. Stig W och fru Green,

   -Den förstnämnde påminns om att jag ständigt tvingas notera, att härvarande bloggs kommentarer alltid, med någon decimals undantag, är - enskilt och samfällt - (ut)dömande av Svenska kyrkan, vilken uppenbarligen ses som en kyrklig smutsfläck.

   Har Du inte märkt detta och har Du inte förstått att mina inlägg försöker balansera och korrigera den nidbild som dess datoraktiva målare uppenbarligen finner stor glädje att presentera?

   Det handlar om en verklighetsförvanskning som har få motsvarigheter.

   Så var försiktig, Stig W, när Du vänder Dig emot min reaktion. Den är synnerligen mild mot kritikerna i jämförelse med deras svartmålning av Svenska kyrkan, den kyrka som många av dem tjänat men som de nu spottar på.

   För mig är deras handlande obegripligt. Dessvärre syns heller ingen bättring vid kyrkohorisonten.

   Vad gäller fru Green, tycks hon antagligen inte ha upptäckt denna sanning, samtidigt som hon okritiskt synes anamma allt som BloggarDag producerar.

   Då upplyses hon vänligen om att BloggarDag förvisso har en charmerande förmåga att försöka övertyga sin omgivning, vilket ju alltid är lättare med en omgivning, som är ny för honom och omvänt.

   Tänk då på att alltid kritiskt lyssna på honom, med betoning på ordet kritiskt och ställa behövliga motfrågor! Se Dig själv, bästa fru Green, som förste opponent och dra aldrig förhastade slutsatser efter mötet med honom.

   Det är ett gott råd till Dig och med all respekt också för BloggarDags förtjänster.

   Tänk gärna också, innan Du nickande sväljer allt som den produktive tidigare KS-ledamoten och FK-företrädaren säger och skriver på det som astronomerna säger ibland: "Även solen har sina fläckar".

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. Tror det gäller dej också. Ingen är fläckfri.
   Jag har förmåga att sålla och det gör jag hårt, när jag läser dina kommentarer. Fru Green

   Radera
  3. BOD
   Jag spottar inte. Jag sörjer. Sörjer över en kyrka som i stort har förvandlats till något annat än vad den var avsedd att vara, nämligen Hans redskap att erbjuda svenska folket frälsning och leda dem fram till himmelens land.
   Stig W

   Radera
 4. Högerkristen är för mig en term som huvudsakligen verkar höra hemma i skildringen av vissa grupper i USA som försöker motivera sina politiska tankar teologiskt eller utifrån sin söndagliga gudstjänstgemenskap.

  Teologin måste ibland leda till politiska slutsatser, men ibland blir blandningen olämplig – men var går gränsen?

  Ett betydande hot är dock när politiken kläds i kristna termer och människor blir förledda därav. Ett tragikomiskt exempel inträffade i valtider på Öland när en person fick syn på en prästs frimärke och glädjestrålande utbrast ”Jag har röstat på Kristdemokraterna!” Tanken var nog att en präst och ett parti med ett namn som innehåller ”Krist” måste höra ihop och stå för samma saker. Personligen ser jag dock det allt svårare att finna någon teologisk motivering för Kristdemokraternas hållningar och ser namnet i nuläget som ett bedrägeri med inspiration från USA.

  Ett stort bekymmer för kyrka och kristna är när de får bära ansvaret för politiska beslut i vilka det inte finns någon teologi. Så har exempelvis den radikala, ja revolutionära, kyrkan fått ta ansvar för mycket disciplin.

  68:an

  SvaraRadera
 5. BloggarDag har direkt fel i sin ansats "Om "konservativa" betyder vad ordet betyder, handlar det om att "bevara". Detta kan inte vara en hållning för en speciell grupp kristna utan är innebörden för samtliga."

  Det finns en grupp som kallar sig kristna som definierar ut högerkristna som sådana som inte ständigt vill omdefiniera den kristna tron efter eget tycke.
  "Vi går före", "jag tror", "ständigt pågående reformation" och "kristen bortom gud" är floskler som dessa grupper gärna svänger sig med.
  I en mening kan man i sanning kalla dessa för liberala kristna, för de sätter verkligen individens frihet att själv tolka bibeln efter eget tycke i centrum.
  Det synsättet har aldrig ansetts vara radikalt, dock ofta genom historien som heretiskt.
  Finns det för övrigt någon kyrka som är mer progressiv än Romersk Katolska kyrkan? Lite nya dogmer mest hela tiden genom historiens gång. Lite som att gå före in i en återvändsgränd.

  SvaraRadera
 6. Det finns väl inget radikalare budskap än Jesus?
  Men det blir väldigt konstigt om den som försöker hålla sig till det kallas "högerkristen" med alla associationer till Bibelbältet, KuKluxKlan o dyl?

  LG

  SvaraRadera
 7. Intressant att 'högerkristen' är ett skällsord i paritet med 'islamist'. 'Fundamentalist' i samma härad som 'terrorist'. 'Konservativ kristen' en etikett med samma konnotationer som 'obildad bonnläpp'.

  Jimmies turné med Runar anges allt oftare som en av flera anledningar till SD:s nederlag. Kanske dags att skylla vänsterns minskning på Svenska Kyrkans stöd? Religion är skumt och farligt i de Värdegrundstroendes upplysta och progressiva HR-samhälle.

  Lars Jensen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Runar Sørgaard har alltid varit en charlatan och SD:s flört med heretiska frimicklare skrämde nog bort betydligt fler desillusionerade sossar än det vann redan "frälsta" "högerkristna". Åkesson lever i ett hedonistiskt förhållande och är knappast mer kristen än fru dr Jackelén, så där satsade de armviftande frimicklarna på fel häst!

   Radera
  2. Även som Anonym känns Antony omedelbart igen.

   Jo, Åkesson har nog ingen större hum om svensk kristenhet. Då skulle han på sin höjd ha nöjt sig med en första debatt med Sögaard. Viss beröringsångest är sund. Kyrkornas beröringsångest mot SD har kanske gjort att Åkesson famlar efter varje litet halmstrå? Att en ström av f d frikyrkliga KD:are flyter in i SD tycks vara bekräftat. Än fler går tydligen till C. När Adaktusson/Skyttedal nu etablerar sig vid EBT:s sida, och omvandlingen till ett kontinentalt högerparti fullbordas, lär ganska lite av Alf Svenssons KD återstå och M få en farlig konkurrent bland de M-väljare som är skeptiska till libertarianismen. /smun

   Radera
  3. Åkessons "hedonistiska förhållande" är ett samboskap med en 10 år yngre f d SDU-kvinna. Mattias Karlssons fru är 15 år yngre och stammar också ur SDU. Konferens- och lägerkultur leder till "mating". Yngre kvinnor faller gärna för män med status och makt. Detta är evolutionsbiologi snarare än hedonism. Något att se upp med i kyrkliga sammanhang. Den gamle prosten brukade ge sina yngre, manliga kolleger rådet: "Krama aldrig en kvinna under 80!"
   I KK får väl kramvarningen utsträckas även till män.

   Radera
 8. Visst var det undertecknad, smun, och ovanstående anonyme har helt rätt att Katolska Kyrkan har problem med homosexuella prästers ostyrliga libido, vilket väl är det omvända förhållandet i det postkristna samfundet där ohämmat bögeri verkar vara karriärbefrämjande!

  Antony

  SvaraRadera
 9. "Mässa för obekväma" har utkommit som bok.

  Har I läst den?
  Kunnen I förstå?
  Veten I vad som händer?

  Mor i Saxnäs

  SvaraRadera
 10. Hahaha...Bloggardag lyckas alltid pricka rätt som docenten Jan Tullberg. Orden och begreppen är luriga. Men Tullberg menar att "ställa grupp mot grup" och "allas lika värde" nu borde framstå som imbecillt för varje klart tänkande människa.

  "Riksdagsvalet - en trött gäspning" kan rekommenderas. Antingen får man en tår i ögat och tänker att mot dumhet slåss även gudarna förgäves eller också skrattar man åt de lättlurade och "Ebba effekten". Känslosvall var det, sa Bill. Tankeförfall, sa Bull.

  Så var det alla konstigheter och kraschen på Valmyndigheten. Men så påminner jag mig att Valmyndigheten sorterar under MSB. Var det inte han som var chef där nu som lyckades klicka bort alla misshagliga mejl på en annan myndighet? Hahaha...har han nu råkat klicka fel igen...:)

  http://www.friatider.se/riksdagsvalet-en-tr-tt-g-spning
  Ett gott skratt förlänger livet

  SvaraRadera
 11. Bisarrt är det när de "heliga" partiblocken som säger sig värna allas lika värde, tolerans och medmänsklighet - själva visar allt annat än detta mot varje meningsmotståndare. Och istället använder all upptänklig djävulskap. Ändamålet helgar medlen?

  SvaraRadera
 12. Jag anser Bloggsrdags artikel innehållsrik och i allt väsentligt riktig. Jag betecknar mig gärna som konservativ kristen (= håller Bibeln, bekännelsen, Jesus som frälsare högt) men inte högerkristen eftersom ordet är både belastat och ibland mot
  min konservativa kristendom. Samtidigt är jag radikal kristen i betydelsen gå till roten och inte låta sig styras av div modeteologier. Tack Dag för klargörande. Bry dig inte om vad somliga anser av din analys!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Radikal och konservativ måste vara grundhållningen för en katolik, där ryms varken liberalism eller socialism.

   Radera
 13. Nog bekänner vi väl varje söndag vår tro på att Frälsaren sitter till höger?
  Canutus Hahn

  SvaraRadera
 14. Och sett från mänskligt perspektiv alltså till vänster!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så var det väl i nationalförsamlingen också där det myntades: monarkisterna satt till höger från talmannen sett. Till vänster från åhörarna sett.
   Canutus Hahn

   Radera