tisdag 25 september 2018

Demokratisk fortsättningsskola i Källa och annorstädes

I någon typ av omröstning har Källa blivit Årets Ölandsby och ska, när Skördefesten invigs, få stoltsera. På avstånd blir också Bloggardag stolt. De flesta har inte fattat att landskapet Öland inte bara är ett landskap med två kommuner, 34 socknar samt därtill byar. Hur många byar talar vi om då? Bara i Källa finns sju. I flera socknar tävlar byarna  mot varandra vid utmaningar i bygdegårdarna. Det kan också pågå en icke-officiell kyrklig tvekamp mellan församlingar, där man noga räknar ut att det blir en rättvis gudstjänstfördelning. Detta kan visa sig mer principiellt än praktiskt viktigt för gudstjänstintresset som styr på fördelning behöver inte betyda, att man själv ska dela den s k gudstjänstgemenskapen. Det hela är viktigt ändå.

Hur demokratiskt var detta val till Årets Ölandsby? Det var på oklara mandat utnämnda företrädare för folket på Öland som röstade.Även om de inte var för detta ändamål demokratiskt framröstade består gruppen i stort av ölänninga,r som folk av olika skäl gillar. Felix t ex, fast hon från början är från Kalmar och har ett förflutet i Kyrkans Ungdom Norrliden. Hon sitter i stiftsfullmäktige. Och så beslutar hon alltså om Årets Ölandsby ihop med några andra utan mandat men med lite förtroende i alla fall. Så kan det vara om beslutet accepteras. Annars blir det löjligt och andra löst sammansatta grupper kan rösta fram alternativa Ölandsbyar.

Källa har en särprägel, som jag hoppas i någon utsträckning bevaras. Risken är att hållningen blir exklusiv, medvetenheten om sockengränsen är betydande. Men det finns också en påfallande vänlighet hos folket i Källa. De enda två som brytt sig om att komma och kolla hur (eller om?) Bloggardag lever, är faktiskt just från Källa. Bygdegården finns men församlingshemmet, den gamla skolan, såldes billigt till Hembygdsföreningen. Församlingshemmet i Persnäs är nyligen sålt. Landsbygden centraliseras. Vem fattar sådana demokratiska beslut? Kanske inte folket.

Därmed är vi på temat för denna demokratiska fortsättningsskola. Alla beslut fattas inte av dem som röstar. Somliga beslut fattar sig själva, när ingen varit inne och styrt i processerna. Det är ett problem som får anstå här, men faktiskt ett problem. Somliga beslut fattas av folket i val. Vad som händer när rösten lämnats och räknats och vi har ett valresultat heter detta som bäst parlamentarism. Som sämst heter det postdemokrati.

Om parlamentarismen missköts blir det läge för mer handfasta regeringar, så med Mussolini i Rom och så med Hitler i Berlin med begränsad demokrati eftersom det är bäst så. Eliten kan inte alltid lita på folket. Ska det parlamentariska systemet fås att fungera måste det byggas på och bygga förtroende. Skapar parlamentet sig en uppretad minoritet vet ingen riktigt vad som riskeras. Men det brukar stå klart rätt snart. Det handlar naturligtvis om en grundbult för demokratin: integration. Inte minst integration av de i demokratisk ordning inröstade. Vilket är alternativet?

Bloggardag beskylldes i en kommentar för att gå SD:s ärenden. Gärna det – om detta är innebörden i att hävda en proportionalitetsprincip och inte se detta på det vanvettiga sättet som att man "släpper fram" någon. Väljarna har sagt sitt. När då krafter som vi ogillar får plats i parlamentet återstår att föra ideologiska strider, i det här fallet mot högernationalister. Det verkar som om svenska politiker inte kan ta den idédebatten. Det förvånar inte. Professor Tingsten förespådde ideologiernas död. Han hade fel, men rätt i den meningen att många politruker kan den politiska beslutsapparaten och det parlamentariska system som gynnar dem men kan inte föra ideologiska resonemang och se idéhistoriska sammanhang. En majoritet av riksdagsledamöterna har klättrat sig dit och är duktiga på att fatta beslut på kommando. Räcker det?

Det räcker uppenbarligen inte för att inför valmanskåren avslöja vad som sker i det som synes ske. Att Björn Söder var ute efter något med sitt inlägg om svenskhet hade varit värt ett samtal, men i stället för samtal _ eller ideologiska uppgörelser – markeras mot Söder. Sådant imponerar inte på en intellektuell som Bloggardag. Imponeras ni? Blev Bloggardag därmed brunsmetad och i så fall varför?

Bloggardag kan oroas över hanteringen av SD. Finns det en risk att den utomparlamentariska högern nu stimuleras att dra slutsatsen att den parlamentariska vägen är en avväg? Så har skett tidigare. Ingen vet heller om valmanskåren retas upp av den sortens åtgärder, som skulle kunna komma att uppfattas som orättvisa. Det gör kanske i praktiken inte så mycket – annat än om ekonomin blir ansträngd och folket missnöjt. Då kan SD framträda som den egentliga oppositionen. Kan vi veta att folket aldrig blir missnöjt?

Att eliten träder fram och rasiststämplar när folk ställer vettiga frågor om massinvandring, hör till. Antje åkte på ännu en stor konferens om detta. Om hon kom fram till någon klokskap är mer oklart. Vi ska få prata också om detta i kyrkorna, men det är viktigt att rädslor inte späs på och leder till irrationella handlingar, sa hon. Tror Antje att folk trots allt är lite korkade?

Bloggardag intar tills vidare den positionen att Antje inte riktigt har känsla för de folkliga stämningarna. Hur skulle hon kunna ha det? Det är på andra ställen och med andra samtalspartner än konferenser i Berlin och Rom mot det som eliten kallar "populismen" som den svenska samtiden blir begriplig. Grundbulten i en demokrati är detta undersökande samtal. Här har en församlingspräst mera kunskap än biskopar och en ärkebiskop. Också påven (är han en jeuitisk peronist?) får ju nöja sig med fromma plattityder när han ska tala i ämnet.

Rasistkortet spelas gärna. Henrik Arnstad ser rasism som en enda sammanhållen ideologi men med många, varierande och ibland motsägelsefulla metoder för rasifiering. Det grundläggande draget är exkludering och att rasismen är antidemokratisk. (Arnstad, Hatade demokrati, Norstedts, Stockholm 2018, s 194-195). Definitionen kunde egentligen förenklas för den innebär att "rasism" är allt det/alla dem vi inte tycker om och särskilt mycket med "ras" har begreppet inte längre att skaffa. Grundkategorin är ett "vi" och ett "dom". Då förstår vi att det också t ex i Antjeborg är gott om rasister. Bloggardag tänker att analyserna behöver förfinas. Arnstad argumenterar för demokrati. Han kommer fram till en fråga (aa s 300) som han kursiverar: Vore det inte bättre om vi människor försökte vara lite hyggliga mot varandra? Arnstad ser själv slutsatsen som "närmast patetisk". Måste diskussionen om demokratin verkligen sluta i patetik?

I en kommentar  fick vi veta att Caroline Krook lyssnat till ett samtal. Vad som inte återgavs var hennes kommentar vid tillfället. Den gavs inte till Bengt Olof Dike. Carro talade och sade till "Den Andre" sålunda: "Bra!"
Med tanke på hur svårt det är ett få ett erkännande av Carro var detta minst sagt vidunderligt. Hör temat också till demokratiskolan?

27 kommentarer:

 1. Undrar vad Kungen säger vid Riksmötets öppnande:
  https://www.vlt.se/artikel/opinion/insandare/kungen-idag-hanger-det-pa-dig

  SvaraRadera
 2. En kommunist dom andre vice talman i Sveriges riksdag! Skrämmande.

  Pelle S.

  SvaraRadera
  Svar
  1. -Nästan alla 55+are har varit kommunister i sin ungdom. Det säger åtminstone min snälle juristprofessor, påpekar Maja lite lekfullt.

   -Dom som inte va ungkommunister i den generationen va nog ricktitt rejält ute, stackarna! funderar den genomlöjlige Svanslösingen.

   -Som SD:arna idag då, konstaterar Rickard från Rickomberga.

   -Bättre inne än ute! myser Bill, min kommunikattör.

   -Kan en inte va lite både-och, försöker Bull, min teolågiske sekreterare.

   Själv trivs jag bäst ute. Bara jag har Ansgars å Antjes garage när det blir för kallt.

   Elaka Katten Måns

   Radera
  2. Jag vill inte längre omedelbart kalla vänsterpartister för kommunister. Man är inte för alltid bunden av sitt ursprung. Man växer och utvecklas (dock inte alltid till det bättre). Vi lever också i ett land som har varit stolt över möjligheterna till ståndscirkulation. Och vi kristna tror ju på möjligheten till bot och bättring.

   På motsvarande sätt vill jag inte genast kalla sverigedemokrater för nazister. Också de har rätt att utvecklas bort från sitt ursprung. De skall bedömas efter vad de faktiskt står för i sakfrågor.

   Radera
 3. Ja detta med demokrati.

  Får mig osökt att tänka på en viss flitig kommentator, en politruk, här på denna blogg.

  När jag eller "bara" andra påpekar det orimliga i tanken att sekulära partier direkt eller indirekt skall kunna ta säte i Kyrkans beslutande organ då heter det att det är demokratiskt och därmed riktigt(?). När SVeK upphörde som formell statskyrka och istället blev en politrukers lekstuga då hette det att det var röster från sådana som inget hade med SvK att göra, frikyrkomedlemmar o liknande. Tja men de var ju inga ateister och formellt var de ju medlemmar i SVK så varför gny om man tycker det är rätt att ateister får ta säte i KM och KS? Då skyller på demokrati.

  //HH

  SvaraRadera
 4. I hela västvärlden är demokratin komprometterad. En majoritet av de unga är tveksamma till demokratin, såtillvida har vi ett nytt trettiotal. Något mer än 50 % av de svenska, unga kvinnorna mellan 18-29 år uppger sig sympatisera med ettdera, V, F!, MP eller C.
  Min tanke är att det knappast kommer att krävas mycket av samhällskris, troligen då en kombination av ekonomisk kris och miljökris, f a göra kraven på radikala åtgärder och stark samhällskontroll akuta. Om detta sker i enskilda länder, eller på EU-nivå är svårt att säga. Den ekonomiska krisen står för dörren i ett Sverige med mycket hög skuldsättning. Till detta kommer migrationskrisen, som inte är under kontroll, bara tillfälligt på sparlåga. Tillgångar är mestadels i fastigheter, som nu står inför prisfall. Få krafter står emot radikala opinioner. Sällan har så många krafter dragit åt så många håll med sådan styrka.

  Spännande!

  PP

  SvaraRadera
 5. Vad sa hon bra till?

  -Jaså, Carolin Krook sa bra till bloggaren för dennes utbrott - vilket inte var särskilt verserat eller piggt, käckt och muntert - mot den som via journalistiken förmedlat endast fakta.

  -Det var i så fall hennes ställningstagande. Jag minns också att Krook då inte var så förtjust i min åsikt, att äktenskapet mellan kyrkan och staten inte skulle slås sönder. Bloggläsarna torde själva kunna bedöma vem som fick rätt i skilsmässans konsekvenser - undertecknad eller den inför BD:s utbrott applåderade Krook.

  Det känns faktisk tryggt och skönt att hålla sig på faktasidan i såväl KM-journalistiken som skilsmässokonsekvenserna!

  I dag ger oss BD en lektion i demokrati och prisar förstås den både i och mellan raderna. Så bra då att han nu - ett år efter kyrkovalet - fullt ut och utan surmulna kommentarer accepterar, att de politiska partier, som ställde upp där alla blev stora vinnare.

  Folket/kyrkoväljarna/Svenska kyrkans verkliga uppdragsgivare valde ju dem!
  Eller på militärspråk:

  -Förstått, Dag Sandahl!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Svenska kyrkans verkliga uppdragsgivare" - det är väl inte folket utan Herren Jesus. Eller kan folket i demokratisk ordning detronisera Gud? All makt i kyrkan utgår inte från folket utan från den Allsmäktige.

   Radera
  2. Bengt Olof påpekar ofta att trosbekännelsen alltid läses i kyrkorna. Av ovanstående framgår att det i hans kyrka heter:

   ”Jag tror på en enda demokratisk, svensk och folklig kyrka.”

   Radera
  3. Exakt så, LWÖ
   Kh på landet

   Radera
 6. Ja hur var det Churchill sa. Den som inte varit kommunist innan 30 år fyllda har inget hjärta. Den som är kommunist efter 30 år fyllda har ingen hjärna?

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förföriskt citat. Bevisa det goda i praktiken! Lär den unge tidigt den väg den ska vandra så skall den hålla sig till den när den blir äldre. Ungefär så säger Guds ord. Är det Guds kärlek som menas med kommunism i "hjärta", eller allmänt medfött gott? Hjärtat för övrigt ett illfundigt ting enligt samma Skrift.

   Radera
 7. Bra och ytterst tänkvärt Churchillcitat!
  BOD tar i lite väl mycket i sin hyllning av dom politiska partiernas framgångar i kyrkovalet och tycks helt glömma bort kyrkans verklige uppdragsgivare: Herren Jesus Kristus själv.
  Kyrkans verkliga uppgift är att fullfölja den av Kristus givna missionsbefallningen!
  Utan mission och evangelisation blir det ingen kyrka, endast en tom byggnad. Kyrkan i sig har inget egenvärde (möjligen ett visst kulturvärde).
  / Ville i Momåla

  SvaraRadera
 8. Den s k Anonyme har usel kunskap: Sveriges statsskuld är rekordliten! Så var det med den saken.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skuldsättningen är nog totalt inte så liten:

   Sverige: 282.3 procent av BNP (varav 40.0 offentlig sektor)
   Eurozonen: 260.0 procent av BNP (varav 98.4 offentlig sektor)
   USA: 250.5 procent av BNP (varav 99.6 offentlig sektor)

   /smun

   Radera
  2. Den här typen av komplexa siffror gillas! Det framgår tydligt att statsskulden är på hanterlig nivå - och att det finns andra skulder på betydligt högre nivå.

   Radera
 9. SD kan på många sätt liknas vid Frimodig kyrka. Båda rymmer företrädare som har åsikter som för det stora flertalet är en skymf mot deras värderingar.
  Med kanske den stora skillnaden att Frimodig Kyrka inte nödgats utesluta en massa medlemmar som hamnat för långt på andra sidan om den åsiktskorridor som definierats som "partilinjen".
  Även om BloggarDag inte kan sägas gå SD:s ärenden, så får han med visst för sägas gå FK:s.

  SvaraRadera
 10. Det där med att alla beklagade sig över att praxis bröts i talmansvalet förvånar mig.
  1. Alliansen som det mindre blocket nominerar en talman -> allianspartierna bryter praxis
  2. SD röstar för denna kandidat -> bryter praxis som säger att man ska lägga ned sin röst
  3. V nominerar 2:e vice talman som femte största parti -> bryter praxis
  4. S & MP röstar aktivt för V:s kandidat -> bryter praxis
  6. Valet till 3:e vice talman bröt också praxis då färre än praxis på ner sina röster

  Den som är utan skuld kasta första stenen, är ett uttryck som sitter som hand i handske. Alla bröt praxis och alla utom SD(+ 20 alliansare) är troligen rätt nöjda med det.

  Det blir nog läge för att placera ut många dumstrutar de närmaste veckorna för fåning uttalande, pudlar och annat som väntar.

  SvaraRadera
 11. Hur ser vi då på människorna i ex våra grannländer? Är flertalet av dem rasister inklusive deras folkvalda? Om nu inte invandringsstorleken är i paritet med Sveriges!

  SvaraRadera
 12. Demokratin är VIKTIG! Den kan ödelägga ett helt folks liv och framtid. Och en hel världs. Idag meddelade Migrationsöverdomstolen att Gymnasielagen kan tillämpas redan idag för den strider inte mot EU-rätten.

  Det är bara det Herr Kammarrättspresident Rollén att Sveriges medlemsskap i EU är olagligt! Medlemsskapet strider mot Svenska grundlagen. Grundlagar finns i alla demokratiska rättsstater för att skydda landets folk från övergrepp av maktfullkomliga inhemska eller utländska intressen.

  Så Herr Kammarrättspresident, Sverige har ingen som helst anledning att följa någon EU-rätt. Svenska folket stiftar sina egna lagar och låte sig själv beskatta. DET borde en Kammarrättspresident veta.

  Det vore mera prydligt och hederligt av Herr Kammarrättspresidenten att se till att EU kastas ut ur Sverige på ögonblicket och att alla olagliga avtal rives och kastas i papperskorgen. Det gäller framförallt de förödande globala avtal som stiftats i Barcelona och Marrakesh.

  Har inte Herr Kammarrättspresidenten annat för sig än att studera EU:s lagar i stället för att värna Sveriges intressen och rättssystem så skall han sparkas på momangen av nästa regering.

  Detsamma skall ske med UD-personalen och andra trilskandes i stat, landsting och kommun.

  https://ledarsidorna.se/2018/09/ud-personal-uppmanar-till-olydnad-eventuell-ny-politisk-ledning-utmalas-som-rasistisk/

  Demokratia

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lagen bryter inte mot EU-rätt och kan därför tillämpas - av det drar Demokratia slutsatsen att Sverige inte bör vara med i EU?

   Elementärt tankefel.

   Att förklara varför är troligen bortkastad möda - fattar Demokratia inte detta lär hen inte fatta någon förklaring heller - men varför inte försöka för nöjes skull.

   Antag att Demokratia tar en veckas semester hos sin moster. Mostern vill bjuda på lapskojs varje dag, men det tycker Demokratia inte om.

   Nu säger mostern att hon först ska kolla om lapskojs är tillåtet i grundlagen, för annars vill hon inte laga det, laglydig som hon är.

   Efter en noggrann läsning kommer mostern fram till att lapskojs inte förbjuds och därför ska en redig bytta stå på bordet varje morgon, middag och kväll i en vecka.

   Hur reagerar Demokratia då? Jo, genom att kräva att grundlagen ska upphävas!

   Vore det inte enklare att säga: ”Jag vill inte ha lapskojs”?

   Radera
  2. Svar till "Anonym26 september 2018 05:08".

   "Lagen bryter inte mot EU-rätt och kan därför tillämpas - av det drar Demokratia slutsatsen att Sverige inte bör vara med i EU?"

   Nej, det säger jag inte alls. Dina logiska kullerbyttor får du stå för själv.

   Jag säger att eftersom Sveriges medlemsskap är olagligt d v s vi är inte medlemmar i EU och därför behöver vi inte följa någon EU-rätt. Så vad EU-rätten säger kan vi blankt strunta i. Sverige skall stifta sina egna lagar och förordningar i riksdagen.

   Säger vi att gymnasielagen inte skall tillämpas. Så skall den inte det. Det bestämmer vi själva. Vad EU har för uppfattning om det kan vi strunta i. De kan gilla lagen eller ej vi behöver inte bry oss om det för vi är inte medlemmar i EU. Medlemsskapet är olagligt.

   Gör dig inte dummare än vad du är.

   Demokratia

   Radera
  3. Men, Demokratia, lagen stiftades av Sveriges riksdag, inte av EU. Det som KUNDE ha gjort att den inte skulle tillämpas är EU-rätten. Du cirkelresonerar.

   Radera
 13. Anonym 21:45

  Tja Churchills tankegång som jag då delar var väl att innan man är vuxen och fått lite distans på skillnaden mellan vackra ord och teorier och innan man mött den krassa verkligheten och sett hur tomma utopierna oftast är och vart de leder fängslas man , bedåras man lätt av de fagra löftena och de skenbart så vettiga satser som utsäges. Det är hjärtedelen och den som djävulen är en mästare på att utnyttja.

  När man sedan blivit ädre så har man antingen fångats i lögnerna kanske själv blivit delaktig i detta och har då tappat förmågan eller (bara) lusten att reflektera över det man trots allt rimligtvis med fungerande hjärna måste kunna se lett helt fel. Forlorat eller förträngt förmågan att se bakom de vackra orden och utopierna- dvs förlorat hjärnan.

  Vi ser detta så gott som dagligen hos en viss politruk här hur denne enbart ägnar sig åt att leva i en utopisk verklighet vad gäller SVeK.

  //HH

  SvaraRadera
 14. Anonym 21:45

  Re detta med hjärtat som ett illfundigt ting enligt skriften. Väl det illustrerar också problemet med bildspråk och då olika bildspråk genom tiderna. När skrifterna nedtecknades så förlades i princip hela personligheten till hjärtat dvs även förnuftet. I vår tid förlägger vi väl det mesta och framförallt förnuftet till hjärnan medan hjärtat bildspråksmässigt åtminstone blir säte för de mjkare delarna av personligheten som t ex empati.

  //HH

  SvaraRadera
 15. BOD,

  Konsekvenserna av skilsmässan? Tja ingen hade väl förutsett att Ni politruker skulle vädra morgonluft och tillskansa er ännu mera makt och inflytande i er sk folkkyrka?

  Men varför besvarar du inte frågorna .

  Skall en statskyrka styras av en sekulär stat.
  Ateister utnämna såväl ärkebiskopar som vanliga biskopar för att inte tala om positioner längre ner i hierarkin.

  Varför förfasas du över att frikyrkomedlemmar röstade för statskrkans avskaffande? Var de inte goda demokrater? På vilket sätt var de ogilla röstare. De var ju medlemmar i SVeK och i andra fall kräver du inget annat . Ja du reagerar inte ens på att man med lagliga tricks kan klara av att rösta i SVeK utan att det kostar ett öre i medlemsavgift.

  Är ditt enda bekymmer att de agerade i kristlig luthersk anda? Dvs de var innga ljumma ja / nejsägare utan baserade sina röster på det enkla att en sekulär stat helt enkelt inte får låta sig styras av en sekulär stat. Det tycker du ju tydligen f.ö när det till exempel gällde gamla Sovjet.

  Nej, av alla sekulära partier så är det väl bara moderaterna som tagit ett hedervärt beslut när de valde att avstå från att rösta / påverka SVeK. Kanske lika hedervärt och lika välgrundat som när de uteslöt dig ur partiet?

  //HH

  SvaraRadera