onsdag 19 september 2018

Korkade kyrkoherdar

Bloggardag såg bilden på sociala medier och det må väl vara att stiftets kyrkoherdar flinar upp sig ihop med sina kyrkorådsordföranden när de får vara på Östrabo hos Modéus II. Detta om något måste väl vara en glädjande upplevelse. Jag såg en kyrkoherde som lagt av alla sina betänkligheter i den avgörande teologiska frågan om ämbetet och därmed gjort sig en lysande karriär. Han har ljugit sig fram. Bloggardag unnar honom att få flina upp sig hos Modéus II. Bloggardag såg en till av samma slag. Och ännu en. Det besvärar inte. Låt dem vara glada.

Kyrkoherdarna var inte ensamma i sin glädje. Modéus II åstadkom en bildtext:
"Jag är glad och tacksam för dessa medarbetare som tar stort ansvar i Kristi kyrka. Tack för alla goda insatser – ni gör ett fantastiskt arbete!" Här bröt dock Bloggardag samman. Det är klart de inte gör. Alla? Fantastiska? Detta är faktiskt en orimlighet att tänka. Vi lever inte i paradiset. Tänker Modéus II så eller trycker han bara ut sig?
https://www.universal-music.de/max-raabe/videos/kleine-luegen-292279

Bloggardag såg på bilden en kyrkoherde om vilken det visstes (slug passivform!) att han var och är stiftets lataste präst. Bloggardag såg en annan som lyckades köra sitt pastorat i botten. Han såg några i vilkas händer ingen klok människa skulle lägga sin själ. Han såg någon som han klarsynt bedömer som en skojare. Och så såg han den nye domprosten, organiserad kv*nn*pr*stm*tst*nd*r* in på 1990-talet. Han slår de mer amatörmässiga av samma slag genom sin organisering i det världsvida misogyna motståndet. Ingen säger något.

Bloggardag blir uppbragt inte inför de enfaldiga nunorna men inför Modei II-kommentaren. Om detta är ett fantastiskt arbete är Bloggardag Morfar Ginko. Sett till de siffror som redovisas är deras arbete uselt. Ser inte Modéus II detta, måste man fråga vad han går på. Eller inte.

Det har skönljugits förr i de kyrkliga systemen. En gång ljögs det kraftfullt i Kalmar vid en biskopsvisitation. När den saken avhandlades i tidskriften Kyrkligt Magasin blev1:e stiftsadjunkten i Växjö uppbragt och skrev brev där han i klara verba redovisade sin indignation. (Krönikan återfinns i Dag Sandahl, Dagsedlar, Hägglunds förlag 1998, s 29-31)

 Ja, det var en lust att leva! Men måste det fortsätta så här? Faller kyrkosystem samman ackompanjerade av kyrkoherdar och kyrkorådsordförandes belåtenhet med sakernas tillstånd? För att inte tala om stiftschefens ord om "fantastiskt arbete". Und der der Teufel lacht dazu. Bloggardag inte. Om en militär chef på sin tid spelat detta kort och den stridsdomarerfarne Bloggardag kommit på honom med osant intygande, hade denne chef minst varit föremål för ett samtal med sådana han inte velat tala med.

Är det för övrigt sant att Bloggardag hämtar uppbyggelse i referat om vad korkade kyrkoherdar får ut sig? Det är alldeles sant. I går förnöjdes hans dag av två av det slaget. Här kan han nöja sig med den ene. Vill ni läsa texten i dess helhet så kontakta domkapitlet i Karlstad och begär ut en handling som inkom den 16 augusti detta år, dnr 39-18-39:11.

Nu skriver Bloggardag intet annat än att brevförfattaren är en ärans man. Han lever i den föreställningen att den församling, där han varit kyrkoherde, historiskt har "en fromhetsriktning präglad av EFS och folkkyrklighet i dess bästa bemärkelse men har också omfattat andra fromhetsriktningar." Vilka dessa riktningar är, lämnas vi i villrådighet om. Hur den skvader ser ut som dels bygger på den mottagna nåden (EFS), dels på den erbjudna går idéhistoriskt inte riktigt att reda ut. Biskop JA Eklund var inte EFS-are. Eller var han, i hemlighet på grund av rädsla för judéerna? EFS-arna är inte folkkyrkliga, knappast ens kyrkliga. Kristliga och uppskattade är de – men det är en annan sak.

Den tidigare kyrkoherden menar, att den som kommit efter honom har haft en egen linje "utan samsyn med kyrkorådet". Den tidigare kyrkoherden hade alltså i frågan om eukaristien samsyn med kyrkorådet. Det ter sig närmast som en självanklagelse, men något säger Bloggardag att en sådan är det inte tal om.

Nu vet den korkade kyrkoherden hur han ska smörja och han talar just så. "Min uppfattning efter år som kyrkoherde och fortsatt kontakt med församlingen är att det är ett engagerat och kompetent kyrkoråd som arbetar [för] församlingens bästa för ögonen." Hakparentesen markerar ett av Bloggardag inskjutet ord för den tidigare kyrkoherden har svårt för språket. Djävulens advokat anmäler sig nu till tjänstgöring. Kyrkovalet var 2017 och kyrkoherden hade då flyttat från orten. Vet han vad han talar om när han talar om kyrkorådet och hur vet han då det?

Nu har ny kyrkoherde tillsatts. Turerna kring detta indikerar att någon i kyrkorådet visste att driva sin kandidat och intervjuerna sköttes alls inte efter regelboken, inte heller det formella. Den saken tycks klarlagd för de flesta men inte för den tidigare kyrkoherden. Han har visserligen alls inte varit med i tillsättningsprocessen men skriver: "Det finns inga skäl att ifrågasätta formerna för tillsättningen." Hur vet han det? Jo, "så vitt jag kan bedöma" och då vet vi förstås.

Vad säger den tidigare kyrkoherden, som nu avancerat till tf i sin gamla församling, om önskemål om veckomässor och bibelstudiegrupper? Detta kommer att diskuteras i samband med framtagandet av ny församlingsinstruktion när den nye kyrkoherden tillträder. Önskemålet om dialog mellan församling och domkapitel avfärdas med besked att den "pågår kontinuerligt och förutsätts fortsättningsvis vara en självklarhet."

Bloggardag förvånas kanske inte och skyller på sin fromma moder att han fortfarande häpnar inför klerikal stupiditet, men en välutbildad läkare förmådde inte alltid förhålla sig väl just inför klerikal stupiditet. Hållningen har förts vidare. Goda löner skulle de ha, kyrkoherdarna, men professionellt pastoralt arbete förmådde de inte. Läs kyrkostatistiken. Och så återvänder den tidigare kyrkoherden som hunden återvänder till det hunden levererat och låter detta vara mönster för – framtiden!

Ett ska man säga till gamla kyrkoherdar: "Du kan ha synpunkter men håll käften!" Det kan man säga. "Vill du tala, så tala med din himmelske fader i himmelen som ser i det fördolda. Du har lämnat över stafettpinnen. Får du av din efterträdare frågor ska du svara så gott du kan. För du tycker väl inte att det du lämnade efter dig vid pensioneringen var ett så utomordentligt konstverk att det aldrig kan göras bättre eller ens göras på annat sätt?"

Kyrkoherdar, som gärna talar om folkkyrklighet, kan näpsas på ett enkelt sätt. Det är bara att begära fram deras ämbetsberättelser, som de skrivit själva, och därtill läsa kyrkostatistiken för deras pastorat. Sedan offentliggör man detta eller tar upp det i samtal med kyrkoherden själv. Se gärna till att ha en hjärtstartare i närheten eller i varje fall ett glas kallt vatten. Den gamle högkyrkoätaren kyrkoherde L råkade ut för en närstudie av sina pastorala framgångar. Dessa redovisades i Kyrkligt Magasin. Kyrkoherden förklarade, styrkt av två snapsar på Röda Kvarn på Söder, att han gärna ville ta till våld. När L insåg, att utsikterna till ett rejält krogslagsmål upplivade den som beforskat och redovisat hans pastorala mödor och som nu i folkkyrkligt nit hotades, avhöll sig kyrkoherden visligen. Det är en lust att leva! Man får vara med om så mycket.

Har Bloggardag nu effektivt visat sig ha en basal skepsis kring fagra ord inte minst vid tanke på kyrkoherdar? Visst.
Finns det undantag från den regeln? Visst.
Är undantagen många? Visst inte.


66 kommentarer:

 1. Är de de förtroendevalda som hålls närmast biskopen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/41482788_10156137209038052_5997952237232455680_n.jpg?_nc_cat=0&oh=d33f17e1f48af201acf6c38cea91a5af&oe=5C29271A

   Radera
 2. Skenet är det viktiga som synes.
  Kanske även skenan, om den nu används som med, vilket borde varit den krycka som BloggarDag petat in i hakparentesen.
  Antalet kyrkoherdar som kan påvisa statistiskt underlag för sin framgångsrika ämbetsperiod torde vara få. Olle Carlsson är nog ett av de mest lysande undantagen, för detta höjd till ära och välönskan av biskopen. Eller kanske inte?

  SvaraRadera
 3. Betvivlar egentligen inte beskrivningen, är dock inte tillräcklig bevandrad i personfrågorna för att förstå mycket alls.
  Dock ska det väl heta *med* församlingens bästa gör ögonen.
  Canutus Hshn

  SvaraRadera
 4. EFS-arna är lågkyrkliga i Rosenii anda.
  Men visst är dom kyrkliga. Det finns idag ett 40-tal samarbetskyrkor mellan SvK och EFS. Den mest kända är nog S:ta Clara kyrka i centrala Stockholm.
  Dom stackars kyrkoherdarna är ju "bara" vanliga människor, behäftade med alla mänskliga fel och brister. Ändock får dom vara Ordets, Kyrkans och Herrens "fromma" tjänare. Det är verkligen en stor NÅD!
  / Ville i Momåla

  SvaraRadera
  Svar
  1. ViM borde kanske fråga sig vilken Herre man tjänar i ett samfund som "applåderar" "könsbyten", seriemonogami, hedonism, sodomi och massmorden på de ofödda barnen?!

   Antony

   Radera
  2. ViM borde kanske fråga sig vilken Herre man tjänar i ett samfund som "applåderar" "könsbyten", seriemonogami, hedonism, sodomi och massmorden på de ofödda barnen?!

   Antony

   Radera
  3. Om ändå alla präster i SvK vore åtminstone så kyrkliga som den genomsnittlige EFS:aren.
   Det vore en nåd att stilla bedja om.

   Radera
  4. EFS-arna hycklar och stannar kvar i det postkristna samfundet pga att det är där pengarna finns. Vilken herre är det som EFS egentligen tjänar?!

   Antony

   Radera
  5. Antony - När det gäller etiska överväganden i svåra situationer, kanske Du skulle studera lite' gammal hederlig romersk kasuistik?/Paul

   Radera
  6. Antony har visst gravt missförstått hur en EFS-förening finansierats. De får in mindre intäkter via skattsedeln än RKK, så där blev nog glashuset lite för litet.

   Radera
  7. PT - trams, i en samarbetskyrka är "prästerna" avlönade av Mammons tjänare i Uppsala!

   Antony

   Radera
  8. Jag är less på Antonys kommentarer. Jag förfäras över uppgifterna i media om övergreppen i katolska kyrkan i Tyskland. Om jag vore Antony skulle jag se till att ha lite lägre svansföring gentemot Svky.
   ”Totalt rör det sig om 1 670 präster som sexuellt utnyttjat 3 677 minderåriga, huvudsakligen pojkar, mellan 1946 och 2014. Mer än hälften av offren var under 13 år.
   Bara en tredjedel av de präster som har anklagats för övergrepp har ställts till svars av kyrkan och ytterst få har fått något straff. Fyra procent av de som befunnits ha begått övergrepp arbetar fortfarande.”
   Just sayi’n
   /Maria

   Radera
  9. Antony verkar inte ha någon inblick i samarbetskyrkornas verklighet Det finns f.ö. ganska få sådana.
   EFS-föreningen finansierar "sina" anställda och SvK sina. Så EFS-prästens inkomst finansieras av insamlade medel.
   RKK uppbär medlemsavgift via skattsedeln, det gör inte EFS.

   Radera
  10. Maria, vi har ett stort problem med homosexuella präster vars sodomitiska handlingar nu, äntligen, kommer att kunna bekämpas med kraft, liksom att vi motar Olle vid grind och stoppar bögarna frpn att bli präster. I Svky verkar dock sodomi vara karriärfrämjande!

   Antony

   Radera
  11. "vars"?? Är Antony en norrlänning? Jag trodde han kom från England?!

   Radera
  12. Nja, "vars" är på denna plats synonymt med "vilkas"! Det norrländska "vars" motsvarar nog det uppsvenska "vart"./Paul

   Radera
 5. Angående kyrkoherdar: På framsidan av dagens Corren (Östgöta Correspondenten 19/9) finns ett foto av kyrkoherde Torbjörn Ahlund tillsammans med rubriken: "Pride är viktigt för kyrkan". På sid. 16 i tidningen är själva artikeln med nytt foto på kyrkoherde Torbjörn Ahlund och rubriken "Kyrkan öppnar sig för engagemang i Pride". I artikeln intervjuas kyrkoherde Ahlund som säger att kyrkan har stort engagemang i "Vadstena Pride". Han säger att man måste lyfta fram "de grundfrågor som rör människors lika värde". Han berättar också att i klosterkyrkan hålls en mässa som heter "Mässa i regnbågens tecken".

  SvaraRadera
 6. Om Christopher Meakin och andra f d kv*nn*pr*stm*tst*nd*re kan väl kanske sägas att det blir större glädje i kyrko- och statsledning (vilket ju är ungefär samma sak) över syndare som omvänder sej o s v

  SvaraRadera
 7. Då uppgörelsen med Svkys postkristna epok kommer (förvånade? Ja, jag tror att det blir en liten spillra av luthersk kristenhet kvar, som räddas av Missionsprovinsen) blir inga så tydligt avslöjade som högkyrklighetens quislingar, inte minst de som inte längre vågar bära sina birettor i den årliga Vadstenakarnevalen!

  Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Uppgörelse? Föga troligt. I stället går krukan tills hon spricker. Allt färre vill betala. Att tro att de sekulariserade svennarna vill betala till en religiös förening i större utsträckning än de mera gudfruktiga svenska muslimerna är orealistiskt. Endast ca 20 % av muslimerna betalar. Där landar SvK snart. Och sen var det ju det där med trosniten ... När vi väl är vid 20% kommer de ekonomiska bördorna att vara så stora, att det hela havererar. Visst klarar sig fattigare smågrupper som Mpr och olika EFS-föreningar. Men SvK lär kollapsa som kolossen på lerfötter. Varifrån skulle ett ledarskap komma? Prästerna skyr numera helgarbete. Det är nästan omöjligt att hitta förtroendevalda och frivilliga. Utan en rejäl påse pengar lär den skutan inte segla så långt.
   /Ryszard

   Radera
  2. Det hedonistiska och sodomitiska samfundet som kallar sig för "Svenska kyrkan" förtjänar en sotdöd pch detta gäller särskilt de lismande karrieristerna bland SSB-sodomiterna. Den spillra av luthersk kristendom som lever kvar bland ruinerna kan vi i den sanna Katolska och Apostoliska Kyrkan säkerligen föra goda samtal med.

   Antony

   Radera
  3. Antony, du är verkligen som en vitkalkad grav. Självgod och självrättfärdig och full av de dödas ben. Tror du blir dömd först av alla på domens dag.

   Radera
  4. 19:42 förstår nog inte hur "ironiskt" dömande vederbörande är. Nåväl, ironi saknas nog bland 99.9% i det postkristna samfundet, med undantag av Bloggardag och dennes bildade broder dr Sandahl.

   Antony

   Radera
  5. Antony dömer ironiskt, oironiskt, på alla sätt som tänkas kan. Huvudsaken är att det döms, i varje enskilt inlägg. Han är en riktig Åklagare.

   Radera
  6. 08:02 har en märklig definition av "döma". Ja jag anklagar Svky för att ha blivit ett postkristet samfund som "applåderar" seriemonogami, hedonism, sodomi och massmorden på de ofödda barnen. Jag anklagar även den enda sanna Katolska och Apostoliska Kyrkan för att skapat förutsättningar för bögprästers förfärliga sexuella pervertioner och övergrepp.
   I det förra fallet har synden blivit norm medan vi i den Katolska kyrkan äntligen kan driva ut de som tjänar världens herre!

   Antony

   Radera
  7. I princip, men inte i ordval, kan jag nog hålla med Antony. Det finns inte så få homosexuella som lever i celibat med synbarlig framgång. Rimligen är endast ett fåtal homosexuella inriktade på mindre barn. Att förtjusning i vackra ynglingar är vanlig, är troligt. Att därifrån sluta sig till att en homosexuell utlevelse är det normala, är att gå mycket långt i skuldbeläggande. Homosexuella gymnasielärare brukar sällan söka inleda relationer med elever. Jag känner till ett fall, helt utan skandal, men oetiskt var det. Så visst. Prövning av prästkandidater måste skärpas i riskgrupper. Liksom bland dem som söker utbildningar som siktar till arbete bland barn och ungdom. För sina ansträngningar borde KK nu hyllas, men jag misstänker att sådan gallring inte uppskattas i pride-tider.

   Skallagrim

   Radera
 8. Ingen kyrka är helt felfri! Se bara på pedofilringarna i RKK (bra artikel om detta i söndagens SvD).
  Lyckas du hitta en felfri kyrka, så gå inte med. Då är den inte felfri längre.
  Alla kyrkor är säkert mer eller mindre beroende av mammon. Utan pengar är det mycket svårt bedriva någon verksamhet.
  / Ville i Momåla

  SvaraRadera
  Svar
  1. ViM, i Svky belönas det förfärliga bögeriet som nu uppdagats och bekämpas i den enda sanna Katolska och Apostoliska Kyrkan!

   Antony

   Radera
  2. https://www.svd.se/hur-manga-pedofiler-rymmer-katolska-kyrkan

   Radera
 9. Men på fotot ser man även stiftets bäste kyrkoherde.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vem, var? Förtälj oss!!

   Radera
 10. Laikos, läser du Aftonbladet? Det tog inte så många dagar...

  SvaraRadera
 11. EFS-arna är de fattiga kusinerna från landet. Trust me, I know. Troligt är att minsta lilla svenskkyrkliga församling smäller mer pengar än hela EFS tillsammans. I jämförelse badar någon i pengar och inte är det EFS.
  Metrologen i Malmö

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilket är anledningen till att EFS säljer sin själ och får högavlönade pastorer i "samarbetskyrkor"!

   Antony

   Radera
  2. Jag vet inte från vilket sammanhang du kommer ifrån.Om man utgår från att allt samröre med Sv. kyrkan är allmänt hor och själssäljande, vilket i sig är både infantilt och provinsiellt, då blir det ju fel bara man går in i kyrkan och tänder ett ljus. För den som är aningens mer initierad kan kanske ana att man inom EFS försöker hitta vägar för mission, hitta väga för att verka inom Sv. kyrkan. Tror inte att det sitter en fattig pastor och tänker: Hur ska jag få upp min lön? Kanske en samarbetskyrka vore något bra att satsa på. Då är nog daytrading både enklare och snabbare.

   Metrologen

   Radera
 12. Har man varit i tjänst i någon svenskkyrkliga församling under tiden som Antje varit ÄB har man accepterat kvinnligt ämbetsledsrskap. Eller om man har haft kvinnlig biskop över sig i sitt stift. Att babbla om något annat borde framstå som synnerligen korkat. Att ni som nu är på pensionatet klarade er undan och pekar finger åt andra är så sjukt tragiskt att det tar fyr. Sagt i kärlek. Men tragiskt är vad det är.

  SvaraRadera
 13. Längst fram på bilden frotterar sig en fd centerpartistisk riksdagsledamot med stiftschefen. Finast folk längst fram. Linslusar och ögontjänare!? Hur var det nu med detta: Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.

  SvaraRadera
 14. Gustaf Björck (Göteborgssläkten)19 september 2018 kl. 21:10

  Lügen haben kurze Beine, säger min hustru.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag förstår inte riktigt innebörden. Vänligen förklara.
   Tack.
   ANTONIO

   Radera
 15. Allt var inte bättre förr, men somligt.Kollegialitet, många kyrkoherdar som inte mest satt i sammanträde och utan ägnade sig då och då åt pastoralt tänkande, 1986 års Kyrkohandbok som på flera punkter ändras till plattityder, konvent som ägnades åt väsentligheter (Bloggardag är det bäste kontraktsprost jag haft!) osv. Jag ber om ursäkt för om min förra kria verkade bitterhet, men jag har försökt lägga oförrätter bakom mig och se framåt. Det FINNS goda kyrkoherdar ännu, men tyvärr verkar de bli färre och färre. F ö: klanka inte på EFS som trots avsaknad av sakramental teologi och annat har de på många håll en starkt lekmannaansvar, något vi saknar i SvK där vi oftast har kyrkopolitiker (en del frikostigt betalda) varav de flesta saknas i våra gudstjänster.

  SvaraRadera
 16. Hur skiljer man dem åt?

  -Kan BloggarDag upplysa oss om, hur man skiljer kokade kyrkoherdar från icke korkade?
  -Har alla icke korkade bättre kyrkogångsstatik i sina församlingar? Om så är fallet var alltså nästan samtliga kyrkoherdar icke korkade fram till år 2001.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så är det nog. Kan man koka en groda kan man väl koka en kyrkoherde. Effekten är väl densamma. Man kanske inte slog på värmen ordentligt förrän 2001?

   Radera
  2. I dagsläget är väl nästan alla kyrkoherdar och biskopar kokade, för att inte säga hop- och sönderkokade, där skriver Dike rätt. Hos de icke korkade har väl under kokningens lopp korken flugit ur på grund av ångbildning och övertryck?

   /Guter BOD, Du gehst so stille

   Radera
  3. Långkok sedan 2001 ... Så klart att man faller isär till slut. Pulled priest, liksom.

   Radera
  4. Det kanske är med präster som med lax. Antingen är man kokt, annars är man rökt, om man inte redan hunnit bli gravad.

   Radera
  5. Lysande, 19:46, absolut lysande!

   Antony

   Radera
 17. BOD,

  Vi andra brukar kunna se utifrån vad de skriver, uttalar och agerar hur det står till där uppe . Gör inte du det?

  När ni befordrar, utser kyrkoherdar, prostar är era kriterier bara nödig(?) examina och sedan de enkla kriterierna som kan klassificeras enligt nedan.

  Kvinna eller om mot förmodan manlig aktuell att han som minimum är en uttalad kvinnoprästvän, HBTQ-bejakare, anpasslig till det PK:a och visad lydnad inför politrukernas dekret.

  Sist men inte minst garanterat inte någon apologet.

  Med sådana kriterier , de i dag tydligen enbart gällande får man med automatik många tokstollar men det bekymrar inte er(?). Inte så länge ni kan lyfta era arvoden?

  //HH

  SvaraRadera
 18. När jag ber BloggarDag svara, skall inte HH göra det!

  -Jag hade faktiskt väntat mig att adressaten för min fråga om hur man skiljer korkade kyrkoherdar från icke korkade skulle svara.

  I stället svarar - oombedd - signaturen HH. Kanske skall man se hans inhopp som ett ödets ironi, i det att en av de båda grupperna har presenterat sig.
  Gissa vilken?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag undrar bara stilla hur man skiljer en kokad förtroendevald från en korkad?
   Någon insatt kanske kan förklara det enkelt, för det lär väl inte ha något att göra med trohet mot vare sig nomineringsgruppens program eller bibelordet?

   Radera
  2. Det är nog samma som för prästerna. Korkade flyter upp och lägger sig ovanpå. Det borde vara enkelt att plocka bort dem med en hålslev, men de glider undan.

   Trohet mot bibelordet ... kommer du dragande med sånt, då är du inte färdigkokt!

   Radera
  3. Peter T,

   -Du ställer fel fråga, Peter. Den riktiga är hur Du skiljer mycket engagerade och ansvarsfulla förtroendevalda från icke riktigt så engagerade men ansvarsfulla dito.

   Dags tydligen för Dig att lära känna alla dem, som fått väljarnas förtroende och som är Svenska kyrkans ryggrad.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Ansvarsfulla förtroendevalda känner ansvar visavi en referenspunkt, vanligtvis den egna gruppens program. För kyrkligt förtroendevalda kunde man tänka sig även ansvar inför kyrkans urkunder i form av bibel och bekännelseskrifter.
   Vad skulle man annars kunna ha som referenspunkt för ansvarighetens?
   (Den sistnämnda meningen är en retorisk fråga som inte är avsedd att försöka svara på - allra minst av BOD!)

   Radera
  5. Peter T,

   -Din fråga baseras på Din subjektiva uppfattning att den alltid öppna dörren är stängd och därför behöver slås in. Har Du inga högre tankar om kyrkans ryggrad?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Jag har inga höga tankar om förtroendevalda som offentligen propagerar emot några grundläggande programpunkter för sin gruppering, alldeles oavsett sammanhang.
   Jag skulle även vara kritisk mot en Sverigedemokrat som propagerar för det mångkulturella samhället.
   Om någon gör likaledes i kyrkliga sammanhang använder jag epitet som charlatan och femtekolonnare om sådana individer, inte om deras grupperingar eller sammanhang.

   Radera
 19. Nå, detta är inte en frågelåda men regeln vid ingripande från furir och uppåt gäller: åtbörder och tal! Det innebär praktik, Dike. Närvaro. Iakttagelseförmåga och omdöme. Visdom för furirer och uppåt!

  SvaraRadera
 20. Jag har skrivit tre kommentarer efter kl 18 idag, men var tog de vägen?!

  Antony

  SvaraRadera
 21. Kyrkan rymmer många syndiga personer men är i sig helig,felfri och sann. Det kan man inte säga om Svenska kyrkan idag. De som nu säger sig vara bekännelsetrogna, i EFS och på andra håll, varför bekänner man inte till Kyrkans tro på de ofödda livets okränkbarhet? Varför står man inte upp offentligt för barnmorskorna som vill ha samvetsfrihet och låter kollekten gå till rättegångskostnaderna?

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är kyrkan i sig helig, felfri och sann?
   Jag som trodde att kyrkan var alla troende, inklusive präster och biskopar i förening. Åtminstone någon av alla dessa individer genom historien kan väl sägas inte vara felfri?
   Var det f.ö. inte kyrkan som avsatte Johannes Chrysostmos som metropolit? Det var väl knappast felfritt gjort?
   Sättet att lägga till Filioque till trosbekännelse utan att få med sig östkyrkan kan väl knappast heller sägas ha gjorts felfritt?

   Radera
  2. Rom kräver inte (längre?) av sina östkyrkliga delar att de bekänner "Filioque". Jag vet att det inför Vaticanum II kom interna förslag, bl.a från ett belgiskt benediktinkloster, om att helt stryka "Filioque" ur Credo, och i den svenska "ekumeniska" versionen av Nicenum (som väl ganska få använder?) saknas ordet. Dock lär knappast tjänstetill/avsättningar - om än så påvliga - någonsin ha omfattats av ofelbarhet./Paul

   Radera
 22. Peter T du har läst men inte förstått.

  Paul, detta framgår av Katekesen:

  246 Trosbekännelsens latinska tradition bekänner att Anden ”utgår av Fadern och Sonen (filioque). Konciliet i Florens 1438 förklarar detta närmare: ”Den helige Ande har sitt väsen och sitt vara både av Fadern och Sonen. Anden utgår från såväl den ene som den andre såsom från en enda princip och en enda ’andning’.... Eftersom Fadern har givit allt som tillhör honom, med undantag av sitt väsen som Fader, åt Sonen då han födde honom, så har Sonen just denna Andens utgång från sig själv från sin Fader som i all evighet har fött honom”.[24]

  247 Orden om Andens utgång av Fadern och Sonen filioque fanns inte med i den trosbekännelse som formulerades år 381 i Konstantinopel. Men i enlighet med gammal latinsk och alexandrinsk tradition bekände påven Leo I denna lära som en del av trosläran år 447[25] redan innan Rom kände till och erkände trosbekännelsen från 381 på konciliet i Kalcedon år 451. Användningen av denna formulering i Credo fick så småningom insteg i den latinska liturgin (från 700-talet till 1000-talet). Att den latinska liturgin har infört filioque i den nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen utgör emellertid än i dag ett särdrag i förhållande till de ortodoxa kyrkorna.

  248 Den östliga traditionen uttrycker först och främst att Fadern är det första ursprunget till Anden. Då den bekänner att Anden har ”utgått från Fadern” (Joh 15:26) förklarar den att Anden har gått ut från Fadern genom Sonen.[26] Den västliga traditionen uttrycker först och främst den väsensmässiga enheten mellan Fadern och Sonen då den säger att Anden utgår från Fadern och Sonen filioque. Den säger detta ”på ett legitimt och förnuftigt sätt”,[27] ty den eviga ordningen mellan de gudomliga personerna i deras väsensmässiga enhet medför att Fadern är det första ursprunget till Anden eftersom han är ”principen utan någon princip”[28] men också att han som Fader till den ende Sonen med honom är ”en enda princip ur vilken den helige Ande utgår”.[29] Om man inte överbetonar de olika aspekterna i detta legitima, kompletterande sätt att uttrycka sig, störs inte samstämmigheten i tron på det mysteriums verklighet, som man bekänner.

  Jonas M

  SvaraRadera
 23. Tack, Jonas M. Mitt intryck av Ditt citat är att Rom här försöker sitta på två stolar samtidigt, på ett sätt som knappast övertygar de ortodoxa. Vore det inte lättare att återgå till den ursprunglig lydelsen av Credo (där man inte redan gjort detta)?/Paul

  SvaraRadera
 24. Paul det är inte mycket som övertygar de ortodoxa som ju inte heller erkänner det katolska (utom möjligen i den östliga katolska traditionen) dopet och på intet sätt det i Svenska kyrkan.

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jonas M - Nu vet jag inte vilka ortodoxa Du syftar på. Det finns lite' olika praxis för hur man tar emot en konvertit från t.ex. SvK, och enkelt uttryckt är det väl så att misstänksamheten mot SvK:s dop ökar med avståndet från Sverige?/Paul

   Radera
 25. Paul, grekisk-ortodoxa, rysk-ortodoxa..typ alla som accepterar alla de sju första koncilierna. Gäller som sagt inte endast protestantiska dop.

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sedan finns det ju syrisk-ortodoxa, kopter och apostoliska armenier, vilka i kristen praxis har mer som förenar än som skiljer men många kristna idag som övergivit SvK.
   En bekant till mig som sitter i SKR tillstod att trots den frikyrkliga uppväxten så ligger nog koptiska kyrkan närmast hjärtat, trots den för frikyrkliga ovanliga gudstjänstformen.

   Jag är benägen att hålla med, Chalcedon 451 är för mig ett mindre hinder än Filioque 1054.

   Radera