söndag 9 september 2018

Polisdomare Ivar Berger i Göteborg med lite mera denna högtidsdag

Det är International Buy A Priest A Beer Day och därmed högst angeläget att slå ett slag för nykterheten. Ni minns den hårda kritiken mot polisdomare Ivar Berger i Göteborg, han som visserligen "förverkat rätten att längre tagas på fullt allvar" och som glömt bort åttonde budet när hans nykterhetssällskap påstod sig vara en direkt arvtagare till domprosten Wieselgrens goda nykterhetsrörelse.

Polisdomarens nykterhetssällskap samlade sig kring fyra programpunkter.
1. motarbeta fylleriet genom att stärka drinkarnas karaktär
2. motarbeta tvång och förmynderskap
3. bekämpa den absolutistiska rörelsen
4. förhindra alkoholförbud och lokalt veto

Nu hade polisdomaren Berger och hans fyrahundra signatärer under uppropet inte riktigt Wieselgren med sig. Wieselgren erinrade år 1838 "att han är och nästan alltid in praxi har varit wattuman". Och grundhållningen, med Wieselgrens kursiv, stod klar:
"Om ej de måttlige gåvo anseende åt en måttlig supsed, skulle den omåttliga supseden snart bli urmodig."

Stackars polisdomare Berger hade nog inte riktigt Peter Wieselgren med sig. Wieselgren sa: "Låt oss bilda förbudsföreningar, så att vi får folkflertalet för oss, sedan begära vi förbud." Det är då man drar sig till minnes att i förbudsomröstningen år 1922 röstade det frikyrkliga Jönköpings län för ett förbud medan det gammalkyrkliga Kronobergs län röstade emot. Fromhet får konsekvenser! Det är en avgörande skillnad mellan Luther och Calvin. Fördel Luther, menar Bloggardag definitivt.

Bloggardag har nu citerat broschyren Vem talade sanning Domprosten WIESELGREN eller Polisdomare BERGER, EN KORT VIDRÄKNING MED DEN SENASTE APPELLRÖRELSEN AV AUGUST LJUNGGREN.
Andra upplagan trycktes liksom den första i 10 000 exemplar på Tryckeri Birger Jarl, Stockholm 1915.

Vill man fördjupa sig i hur Wieselgren tänkte, när hans resonemang skärskådades genom lundateologins och motivforskningens glasögon, läser man H. Sandahl, Försakelsebegreppet hos Peter Wiselgren. Lund 1946.

Den medicinskt skolade tredjeopponenten anförde vid disputationen:
"Enligt min mening ha de föregående opponenterna varit alltför milda i sin kritik av den här luntan, som förefaller mig sakna allt vetenskapligt värde. Det märker man redan på bokens titel: Försaklesebegreppet!  Kan man tänka sig ett mer negativt begrepp än försakelse? Och hur skulle något av positivt värde kunna byggas upp på ett negativt begrepp?

Visserligen blir man något mildare stämd, när man börjar bläddra i boken och det ser ut som om där skulle kunna finnas något av intresse också för en realistisk medicinare. Så finner man exempelvis efter förordet rubriken "undersökningsplan", som ju låter riktigt vettigt och verklighetsbetonat och påminner en läkare om de dagliga undersökningarna av patienter. Därför blir man besviken, när man i fortsättningen inte finner ett enda sjukdomsfall beskrivet. Det talas här och där om brännvinet som ett gift, men varför då inte beskriva en och annan förgiftning och de terapeutiska åtgärderna mot den? På sid. 13 talas visserligen om upplivningsförsök, men då det företogs av en troligen medicinskt oskolad biskop, var det väl dömt att misslyckas. För resten var det ett helt nykterhetssällskap han försökte uppliva, och han kunde väl inte hinna ge alla medlemmarna konstgjord andning eller lämplig insprutning på en gång?"

Tredjeopponenten fick alltså se sina förväntningar gäckade. Det finns inga läkemedel eller doseringsförslag  upptagna och ett kirurgisk ingrepp beskrivs liksom i förbigående i avhandlingen, Reuterdahl skriver om en böld. Skära bort en böld eller ha kompetens att göra något vid den sjukliga bildningen var Reuterdahls alternativ. Läkaren var inte nöjd med den kortfattade beskrivningen av detta problem. Därtill hade tredjeopponenten sett att det fanns en massa noter. Hade inte författaren bort debutera som kompositör och gett ut sitt verk i form av nothäften för att inte tala om det "vi" som återfinns i en mening som "vi ha velat påpeka". Vilka är medarbetarna? (Tredjeopponentens blyertsmanus i Dag Sandahls exemplar av avhandlingen).

Nu förstår ni att IBAPABD inte är att skämta med. Det hade inte lönat sig att bjuda en "wattuman" (ordet tycks väldigt användbart, menar Bloggardag) som Peter Wieselgren på en öl – hur uppskattade han insatser som präst än varit i och av församlingen. Nå, alla präster är inte wattumän.

För klarhets vinnande.
Bloggardag manades i en kommentar att gå runt på ICA Grytan och fråga folket om kv*nnl*g* pr*st*r. Arbetshypotsen var att folket var för själva företeelsen. Bloggardag gjorde, i den butik där det oftast är väldigt mycket folk, saken enkel för sig. Iförd kaftan med elva steg han in i butiken och ropade med hög röst ungefär som i Apg 12:22: "Finns det någon här som är för kv*nnl*g* pr*st*r?" Genast skingrade människorna sig och tog sin tillflykt till skyddade områden bakom hyllor och montrar. De som satt i kassorna stirrade tysta ner på varubandet och streckkodläsaren. Ingen enda svarade "ja" på frågan. Då är sakförhållandet alltså helt klarlagt. När frågan ställs, vill folket uppenbarligen inte ha kv*nnl*g* pr*st*r. Quod erat demonstrandum.

Skulle Bloggar i SVT säga detta, skulle statstelevisionen självfallet markera och ta avstånd. Uttalandet skulle vara generaliserande (fast just detta kan vara en vetenskaplig poäng om det är en företeelse som ska beskrivas, slår det Bloggardag) och peka ut kv*nnl*g* pr*st*r som en grupp som inte passar in i Svenska kyrkan. Varför hade SVT tagit avstånd. Jo "programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grunder och principen om alla människors lika värde (där kom felöversättningen och det feltänk som därav döljer! DS) och den enskilda människans frihet och värdighet." Om Wieselgren levat i vår tid kanske han nödtvunget inte varit wattuman utan för sin mentala hälsas skull nödgats gå på starkare fluidier. Några öl i varje fall. Och lätt omåttligt.

Skulle man på nykter kaluv kunna fråga och få svar få frågan hur det kommer sig att invandrare inte får jobb i samma utsträckning som svenskar? Åkesson hade en förklaring SVT tog avstånd från. Vilken är då den rätta? Nu vill Bloggardag veta. Så att det blir rätt, menar han.
Igen:
https://www.youtube.com/watch?v=8f4W-tejvd4
Och varför frågade inte några journalisterna alla de andra partiledarna vad de tyckte inte om vad Åkesson sa utan om SVT:s åtgärd? Det hade varit av riktigt stort intresse. Annie Lööf sa att det är allvar nu men var tydligen  emot att SD fick uppmärksamhet genom SVT:s avståndstagande. Men vad säger de andra? Vad ryms i en politisk debatt utan att dagisfrökenfasonerna måste till efteråt?  Får vi säga också dumheter och finns det något slags ethos i landet att försöka förstå vad någon säger i sammanhanget? Bloggardag som är en vän av yttrandefrihet blir mer än bekymrad. Det är uppenbarligen Bloggardags vän Patrik Engellau också.
https://detgodasamhallet.com/2018/09/09/slutdebatt-i-svensk-politik/#more-13243

Bloggardag får väl ändå gå och rösta. Ohågad.

37 kommentarer:

 1. Åkessons förklaring till sitt yttrande var bl.a. "Det ni missar är att det finns värderingsskillnader mellannkulturer". Det han uppenbarligen missade är att det även inom kulturer finns värderingsskillnader, något som i samma stund blev uppenbart inom partiledarkulturen. Det var ju inte så att alla de övriga närvarande hade samma värderingar som Åkesson trots att de vuxit upp i samma kulturella svenska kontext.
  För att inte tala om värderingsskillnaderna inom den svenskkyrkliga kulturen, den är väl bloggaren själv en garant för.
  SVT:s blamage blir dock inte mindre pinsamt för det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Denna SVT:s blamage togs som sig bör eftersom det är ett mycket allvarligt slag mot demokratin upp i SR:s slagskepp Godmorgon Världen där dagens programledare Sara Stenholm försökte sig på att bortförklara och omintetgöra SVT:s övergrepp. Alltså en ren skademinimering.

   SVT:s "blamage" är ett övergrepp som upprört inte minst våra grannländer och skapat ett nytt "sverigeskämt" i Norge.

   Det är anmärkningsvärt att Sara Stenholm får leda programmet denna dag efter vad som inträffat. Hennes lämplighet har ifrågasatts flera gånger. Redan 2 dec 2010 tog Roland Poirier Martinsson upp hennes lämplighet och SR:s trovärdighet. Så det är inget nytt eller okänt vad Stenholm står för.

   Rötter har det tjatats om hela valrörelsen och då skulle man kanske också kontrollera journalisternas rötter på SR. Var Stenholm har sin ideologiska rötter är knappast någon hemlighet i synnerhet inte för de som följt programmet sedan det startades. Efter vad som hänt på SVT och med tanke på denna viktiga dag är det omdömeslöst att låta Stenholm vara programledare.

   I panelen kunde inte Stenholm dölja sin frustration att inte opåtalat få framföra sina åsikter om det inträffade i SVT:S slutdebatt.

   Hela innehållet på denna viktiga dag har en anmärkningsvärd slagsida.

   I fredags hade SVT sin skandal idag har SR sin.

   Demokratia

   Radera
 2. SVT gjorde en Visby-Hermansson. Dimmorna steg i svenskrosa sinnen. Dessa hörde vad som icke stod att höra. Larmklockorna ljöd. Liksinta uttryckte de sin fasa och avsky för det de trodde sig ha hört.

  För att generalisera; svenskarna passar helt enkelt inte in i tänkande sammanhang. De är en intensivt religiös folkstam, starkt känslostyrda och reagerar rent betingat med religiöst nit på förgripliga stimuli. De tror sig se och höra det som passar in i deras gemensamt fromma världsbild. Vid avvikelser från det upplevt fromsinta får de kollektivt dåndimpen och börjar i religionsnit ding-dånga för att skydda sin världsbild från hädelser.

  Kan SVT läggas ned och eventuell ny public service läggas ut på entreprenad till DR?

  Lars Jensen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt klart är Mats Hermansson inte ensam i det svenska maktskiktet. Där hörs sådant som passar intresset och inte det som är sagt. Var Åkessons oförsiktiga skruvning av formuleringen en avsiktlig provokation rentav? I så fall lyckades han över hövan. Thomas Gür hade passerat relativt obemärkt i Visby, om inte domprosten "hört i syne". SVT lämnade i partiledardebatten ett övertydligt vittnesbörd om sin systemtrohet, liksom SvK gjorde i Visby.

   Sedan blir Åkessons argument att anställningsbarheten hos nysvenskarna ökar, om dessa tillåts bli svenskar på riktigt, mycket tveksam. Även infödda svenskar med lägre kognitiv förmåga har stora svårigheter. Värre blir det. Hälften av alla jobb försvinner fram till 2030 på grund av automation. Tveksamt om denna gång så många nya kommer i stället. Permanent bidragsförsörjning integrerar knappast. Inte heller utbildning, där förutsättningarna att ta till sig denna saknas. Redan är 29% av alla lärare outbildade. Det lär inte underlätta utbildningssatsningar.

   Att migrationen är den politiska fråga som överskuggar alla andra, har däremot Åkesson rätt i.
   /Ryszard

   Radera
  2. Annie vs Jimmie
   Ytterst sevärd slutdebatt.

   https://www.expressen.se/tv/politik/bara-politik/se-hela-duellen-mellan-annie-loof-och-jimmie-akesson/

   Radera
 3. Han ställde fel fråga på Grytan!

  -Är kvinnliga präster en "företeelse"? Att döma av BloggarDags besök på ICA-grytan är hans svar ja.

  Svenska kyrkans alla kvinnliga präster är alltså företeelser - eller, som grupp, företeelse.

  Jag går genast till ordboken: Norstedts finns närmast i datorrummet och berättar för mig följande: något som finns (i negativt sammanhang) och kan avgränsas såsom egen enhet.

  Alltså detta: kvinnliga präster, avgränsade, ovälkomna, som grupp just en företeelse.

  Kanske blev Grytans övriga kunder så skrämda över BloggarDags ankomst och fråga "Gillar ni företeelsen kvinnopräster" att det var därför de gömde sig bakom varudiskarna snabbt som ögat, när de hörde hans fråga.

  För tänk om han i stället hade ställt den enda relevanta frågan - "Vill ni att bara män och inga kvinnor skall få vara präster i kyrkan?" - så hade säkerligen kunderna samfällt och med emfas svarat "Nej, Nej, Nej! Kanske hade någon tillagt detta: "Vi vill inte ha företeelser i predikstolen men vigda präster, både kvinnor och män!
  Dags alltså, BloggarDag, för ett nytt besök i Grytan med korrekt fråga till kunderna/folket1

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt-Olof kunde ju samtidigt gå ner till ICA i Mörrum och t.ex fråga: Har Jesus uppstått från de döda? Då kanske vi äntligen kunde få ett tillförlitligt svar på den frågan också.

   H.G

   Radera
  2. Man skulle annars kunna ställa den enkla frågan till alla Poskare om POSK anser att de politiska partiernas inflytande över kyrkan måste upphöra?

   Radera
  3. H.G och Peter T,

   -Är det inte bättre, H.G att fråga kunderna, om de anser att kvinnliga präster är en "företeelse". Men först kan ju du svara på frågan.

   Peter T:s fråga påminner om den här: "Har du slutat slå din fru?" Han utgår ju från något som bara finns i hans fantasi men ej i verkligheten.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Bengt Olof Dike verkar tro att POSKs valmanifest bara finns i min fantasi.
   Då kan jag upplysa om att det finns något som heter Internet där nämnda alster går att finna på www.posk.se

   Radera
  5. Finns BOD? Som människa? Det där låter mer som en robot, programmerad att spotta ur sig olika varianter av samma fråga var tredje timme. Funktionen att processa information lämnar väl dock lite övrigt att önska. Fullt utvecklad AI är det inte.

   Radera
  6. Märkligt!

   -Så bra då, Alphadeltagare att Du är i stånd att prestera en fullt utvecklad svarsintelligens - fast du aldrig visar det i praktiken.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 4. Apg 2:44-46 är en inspirerande text denna söndag.
  Den gjorde mig hågad!
  Sign En rak vänster

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra, då röstar du på ett parti som är för frivillighet. Så var det nämligen i det bibelställe du åberopar.

   Själv har jag redan röstat och ser istället fram emot högmässan.

   Radera
  2. Fint med frivillighet!
   Sign Hjärtat till vänster

   Radera
  3. Att fritt och villigt gå till Högmässan-Hej Elisabeth...
   Sign Höger, vänster om marsch

   Radera
  4. Elisabeth,

   -Var det högmässan i närmaste folkkyrkokatedral?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. Hahaha!

   Högmässan firades i en nerlagd gammal skola där vi får hyra in oss.

   I den närmaste folkkyrkokyrkan firas ingen enda mässa under hela hösten, bara fyra vanliga gudstjänster. Och lika gott är väl det eftersom där saknas sakramental säkerhet.

   Radera
  6. Varför är det de som är längst bort från evangeliet som äger rätten till kyrkorna? Vem har bestämt det?

   Radera
 5. Nu dribblar Dike. Frågan ställdes rakt och enkelt och utfallet blev lika klart. Dilemmat är det som gällde för dem som var för ämbetsreformen men mot präster. Undén t ex.

  SvaraRadera
 6. Undén, ja. En av dem som aktivt möjliggjorde Stalins mord på Raoul Wallenberg.

  J.U.B.

  SvaraRadera
 7. Vi Finland var anspråkslösa och började nykterhetskampanjen genom att bilda Förening för Måttlighetens Vänner på artonhundratalet.
  Nykterister är beslätad med kristna i och med tron på utopier.
  Jag kunde konstatera detta hemma hos en nykterhetskämpens 65 års kalas.Han blev gråtmild när han konstaterade, att han kommer inte att kunna uppleva den dagen när Sveriges befolkning har blivit helnyktra.

  På valdagen glömmer vi kvinnoprästkampen . Vi van. Hoppas på att förnuftet vinner i dagens val också

  SvaraRadera
  Svar
  1. I ett allmänt val är det inte förnuftet som vinner, utan ett och annat politiskt parti.

   F.ö. har jag i dag för minst tredje gången haft den intressanta uppgiften att på en valdag predika över Pauli ord ”Jag har lärt mig att klara mig med det jag har”. (I Missionsprovinsen använder vi den gamla evangelieboken.)

   Radera
  2. Jag måste, tyvärr , ge dig rätt. Det är någon eller några politiska partier som vinner, vilket är inte synonymt med förnuftet.

   Pauli ord , skulle jag tror,passa inte i politiska sammanhanget, där alla är skräckslagna om man skall nöja sig med det man har.

   Radera
  3. +Göran, idag har du en minoritetsregering bestående av S+MP.
   Det låter ju vackert att du predikat att du nöjer dig med det ;)

   Radera
  4. Lite vid sidan av - Hufvudstadsbladet, hbl.fi. kan läsas gratis efter registrering. Uppfriskande perspektivförskjutning och ett ytterst välvårdat svenskt språk i högform. /smun

   Radera
  5. Peter, tack för denna homiletiska vinkling av Paulusorden! Fast hur var det med Per Nuder? – Stolt men inte nöjd.

   Radera
 8. Inte längre några hårda ord om politiska partier, "politruker" och liknande?

  Är vårda demokratiska partier i dag - på valdagen - rumsrena, accepterade och gillade? Jag ser inga utfall mot dem likt sådana som fanns i ett oräkneligt antal i kyrkovalet och såväl innan som efter detsamma.
  Usch, fy för slika maktinstitutioner löd det allmänna omdömet om partierna då.

  I dag är texterna lena och mjuka som kattpälsen om samma partier. Duger de nu? Men inte alls i kyrkovalet. Tänk vad svårt det är att vara logisk och konsekvent!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Redan innan Dike ropat har Annika Borg svarat! Det kan man uppfatta som ren nåd.
   https://kristenopinion.wordpress.com/2018/09/09/kristendomen-ar-inte-partipolitisk/

   Radera
  2. Viktig skillnad!

   -I diskussionen om kyrkan och politiken är det högst väsentligt att göra en skarp distinktion mellan "partipolitisk" och "politisk". Jag skall återkomma till Annika Borgs text men hänvisar redan nu till vad kyrkan och kristendomen betyder för exempelvis Europas kristdemokratiska partier. Bloggaren, som inte är tappad bakom en hästvagn i Moheda, vet vad Angela Merkel har uttalat om detta.

   Lägg därtill att man kan ha olika uppfattningar om politiska partiers påstådda inflytande i Svenska kyrkan, i vars KS jag aldrig skulle kunna tänka mig att en ledamot vid namn Dag Sandahl skulle ha accepterat att vara styrd av politiker från Stockholm.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. Jag skulle aldrig kunnat tänka mig att nåo´gon som vurmar för sekulärpartiernas varande i kyrkan skulle kandidera för en nomineringsgrupp som anser att:
   "att de allmänpolitiska partiorganisationernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra."

   Men jag är nog ovanligt naiv.

   Radera
  4. Ja, det är Du Peter!

   -Naiv i Din uppenbarligen uppfattning att partierna styr Svenska kyrkan. Har kyrkan inte kraft att styra sig själv?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. En majoritet i kyrkomötet (bestående av S+C+SD) anser tydligen inte att Svenska kyrkan kan styra sig själv.
   Och somliga verkar ju anse att majoriteten alltid har rätt.
   Sveriges Riksdag anser det tydligen inte heller då man skapat en speciell lag som särbehandlar SvK jämfört med de kyrkor som klarar sig utan partipolitisk inblandning.

   Ibland undrar vem av oss som är mest naiv?

   Radera
  6. Förstår Du inte det, Peter T?

   -Jo, det förstår säkert nämnda partier, särskilt som kyrkan styr sig just själv.

   Och skulle inte Svenska kyrkan, som länge varit i ett tryggt äktenskap med staten och är intimt förknippad med Sveriges historia, kultur och demokratiska utveckling få ha den lag som Du nämner men som i grunden inte handlar om särbehandling? Vill Du förringa just Svenska kyrkans oerhörda betydelse för vårt land? Det går inte, hur aktivt Du än försöker.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  7. Bengt Olof Dike ljuger.
   Svenska kyrkan sköter inte sig själv då:
   - Kyrkomötet domineras av sekulära partier
   - Kyrkan svansar efter staten i äktenskapsfrågan
   - Kyrkan inte själva samlar in sina monetära medel från medlemmarna

   Är då inte predikstolen fri?
   Det kan den knappast sägas vara då de som går emot statens beslut om odefinierade äktenskap 2009 i praktiken inte längre kan få anställning och nå predikstolen.

   Radera
 9. BOD,

  Ja för dig är det svårt, tydligen omöjligt att vara logisk. I det profana och allmänna val så bedömer de flesta tänkande individer efter hur de kan styra landet, sekulärt eller inte. Vad sekulära partier inte kan, inte heller ska är att styra Kyrkan , det borde du begripa men tydligen är det ofattbart för mig.

  Tjafsa nu inte om statskyrkan, dess berättigande om än tveksamt byggde på att staten såg sig som kristet och den världslige högste beskyddare av Kyrkan och dess lära. Situationen blev barock när staten förklarade sig sekulär och dess "högste" beskyddare tom förklarade sig ateist och ändock ansåg sig kompetent att utse tom ärkebiskopar för att inte tala om för dåvarande SvK hur de skulle utse ämbetsförvaltare och därefter bildligt talat snöpte biskoparna och gjorde KM till ett skämt.

  Nej staten kunde helt enkelt inte få vara ngn Kyrkas höste beskyddare och var det heller inte. Att sedan ni politruker inget förstod utan istället utnyttjade situationen till att än mera utöka er makt - nu utan att behöva besväras av något ämbetsmannaansvar. Ja det är er skuld men något ni som politruker aldrig vidgår istället rasar hela "bygget" men ni sitter kvar och skamlöst lyfter era arvoden och administrerar förfallet.

  //HH

  SvaraRadera