måndag 1 oktober 2018

Den brutala sanningen

Kyrkostyrelsen har anförtrott oss vad den vill satsa på år 2019. Bloggardag noterar att rekryteringen blivit en issue. Stora pensionsavgångar och alltför få studenter betyder att utbildning och rekrytering behöver stärkas. Släng sig i väggen, kyrkostyrelsen. Finns där ingen frimodig som brutalt kan förklara att det blev som det blev och att detta är inte bara förklarligt utan avsiktligt? Med nya ordningar för antagande, där de kyrkliga – i klassisk mening kyrkliga – skulle sorteras bort, är detta ett självförvållat förhållande. Vilken anständig präst rekryterar? Inte någon som Bloggardag känner. Jo, kanske en. Han säger då och då "jag mitt nöt!" Annars talar vi om ansvarsfulla präster, som inte vill föra ut sina forna konfirmander i prognosticerat elände. Och vad ska de med teologisk utbildning till om de fattar att ämbetsfrågan inte lösts teologiskt, bara politiskt, och att detsamma gäller det som kallas "samkönad" men är enkönad vigsel. Vigda blir de inte då. Det finns kanske några som vill ägna sitt liv åt MTD-religionens förkunnande. Problemet är bara att folk i längden inte orkar med det sortens banaliteter. De behöver ingen som berättar för dem vad varje normal människa med sitt eget förnuft kan fatta. Och då har det nya prästerskapet inget att leverera , som svarar mot människans djupaste längtan. Det finns inga skäl för folk att vara kvar i en sådan kyrka och betala dyrt för det som inte ens är ett nöje.

Kan inte Kyrkostyrelsen göra något? Jodå. Omvända sig.

Sedan vill Kyrkostyrelsen att Svenska kyrkan ska påverka samhällsutvecklingen på ett sätt som"motsvarar kyrkans värderingar och  prioriteringar". Nu blir Bloggardag nervös, det medges. Journalisterna är väl så slöa eller i sak okunniga att ingen begär besked vad detta konkret ska betyda. Lutherskt är det inte. Reformert och jesuitiskt förstås. Men vill sunda hedningar i Sverige, hederligt folk, ha en kyrka som särskilt driver påverkansarbete när det handlar om "migration och asyl, integration, trossamfundens roll i samhället, demokrati och delaktighet, rättigheter och försoning, bistånd och internationell solidaritet." Har vi inte i demokratisk ordning valt våra representanter för att hantera frågor av detta och liknande slag? Varför tror Kyrkostyrelsen med personal i Antjeborg sig om att ha ett särskilt förnuft och ett särskilt allvar i dessa saker?

Nu är inte Bloggardag så tarvlig att han särskilt påpekar att Kyrkans mission är ett påverkansarbete för att människor ska komma till tro på Jesus som Herre och varda saliga men att just detta påverkansarbete inte återfinns bland det som "vi vill satsa på i kyrkan under 2019". Men också om en sådan tarvlighet vore under Bloggardags värdighet, slår tanken en och Bloggardag slår inte tillbaka utan låter den sjunka in. Kan det vara så eländigt att MTD-religionen komplett slagit igenom och relevansjakten är det som lyfter och bär Kyrkostyrelsen? Förr i världen var det prästen i predikstolen som höll sin predikan, homilia alltså. Ordet "homilia" betyder samvaro och samtal. Guds Ord utlagt från predikstolen på söndagen tog sedan gestalt i det kristtrogna folket som vardag och som politik. Det fanns i sådana frågor inget särskilt prästerligt förnuft, men det fanns förnuftiga och av Guds Ord inspirerade människor i vardagen. Rejält folk.

Bloggardag hoppar över Kyrkostyrelsens satsning på SKUT-säkerhet. Kyrkans ansvar som arbetsgivare kan vara att evakuera vid krislägen. Jo, den som varit med om några samverkansövningar civilt/militärt vet hur det brukade resoneras. Kronvraken visste mycket om krishantering, kunde de insiktsfulla lätt konstatera. Några mer resoluta påminde en stund in i diskussionen om några basfakta, t ex att i utsatta lägen kan ingen garantera säkerheten för personal och besökare. I så fall vore det ingen kris! Men Kyrkostyrelsen satsar just så.  Det kostar nog pengar också! Men detta hoppade Bloggardag över, som sagt.

Lärande och undervisning är också en satsning 2019. Varifrån får de allt? 6 miljoner kostar första steget och detta har förankrats i stiften. De tre som arbetar heltid och de två som arbetar i varierande grad i detta projekt ska utforma stöd och "stödja kyrkans röst i det offentliga samtalet". Vad tusan är det där med "kyrkans röst?" Det blir lite mer puttinuttigt när ärendet konkretiseras: "Den centrala frågan är: Hur beskriver jag den tro som hjälper mig att leva? Beskrivningen måste ha anknytningspunkter i människors liv, och ges på ett språk som alla kan förstå." Maria Södling har talat och, håll i er, "För att nå dit har Maria Södling och hennes medarbetare besökt stiften." De möter "återkommande" ärkebiskopen, biskopsmötet, kyrkostyrelsen och stiftens kanslichefer. Detta är den pastorala basen!!! Herre, du var förr ditt folk nådig...

Projektet kommer att sysselsätta lönearbetare i det kristliga, men det kommer inte på något sätt att löna sig. Förankringen, den pastorala, saknas. Dr Södling kan vara kompetent, men detta kan hon uppenbarligen inte. Kyrkostyrelsens satsning kommer att misslyckas. Fanns det ingen i kyrkostyrelsen som kunde sagt det? Har någon reserverat sig eller är alla godtrogna, dvs kristliga på det där vanliga sättet att "vi får hoppas på det bästa". Det brukar vara ett säkert sätt att sörja för att det bästa aldrig inträffar, men inte  ens det som är bra. Det är något patetiskt över Kyrkostyrelsens satsning – men skam den som tänker illa därom.  I Kyrkostyrelsen sitter ärans kvinnor och män, det har Bloggardag läst hos Shakespeare. Styrelsen kan bara inte bättre.

Blir Bloggardag vemodig när han läser vad Kyrkostyrelsen vill satsa på? Egentligen inte. Han lyfter på hatten och går förbi. Men han mediterar över den fromme Olov Hartmans ord till Ingmar Ström: "Det går åt helvete, förstår du väl!" Ni minns vad Hartman skriver i sina memoarer om detta: "Jag menade det bokstavligen."

Hur vet Bloggardag allt detta? Han drabbades av Torsdagsdepressionen förstås. Intressant nog tycks denna artikel vara låst för insyn. Ni som betalar får inte veta vad Kyrkostyrelsen vill satsa på under 2019. Det är minst sagt informationsbärande. Men Bloggardag ger er adressen så att ni kan se att ni inte kan se.
http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/sex-omraden-kyrkostyrelsen-vill-satsa-pa-2019

Bloggardag har inte tagit upp satsningen för att "stärka den interreligiösa infrastrukturen i Europa" eller bostadsbyggnadsprojektet i Jerusalem. Är det sistnämnd det hippsomhapp-beslut Kyrkomötet fattade för många år sedan och som aldrig kunnat förverkligas? Pengar är avsatta, men de israeliska myndigheterna tycks ovilliga. Har något ändrats?

Det drar annars ihop sig. Först en bok och nu detta. Till skillnad från info om Kyrkostyrelsen ligger denna viktiga information inte bakom betalvägg.
https://gammal-katolsk.org/2018/09/28/profil-jubilar-och-mer/
27 kommentarer:

 1. Jag har läst Eva Hambergs bidrag i Dags systrar skriver Dag-bok. Om hennes analys är riktig behövs helt andra åtgärder än de som Kyrkostyrelsen verkar föreslå. Den självbild som styrelsen verkar ha enligt BloggarDags referat, är verklighetsfrämmande. Så förstår jag Hamberg.

  SvaraRadera
 2. Annars kunde jag tycka att SvK skulle satsa mer att stärka den intra-religiösa infrastrukturen i Sverige.
  Varför inte genom samtal med andra svenska lutherska grupperingar liknande samtalen under Kyrka-Ämbete-Enhet?
  Med samtal menar jag här lyssnande.

  SvaraRadera
 3. Det har väl inte funnits någon anledning att hjälpa till med prästrekryteringen de sista trettiofem åren. Skulle man lura studenter att skaffa sig studieskulder och kanske inte skulle få någon tjänst, förutom då i ett och annat enprästpastorat?


  Visst kan dr Söderling vara kompetent på sitt område, såsom BD skriver men att vända sig till de kategorier som nämns, visar hur långt bort från verkligheten man är. Dessa som nämns, tycks ofta ha bara en susning om hur människor ifolkdjupet tänker eftersom man kommit bort från verkligheten.

  Visst behövs kristet övertygade människor överallt i vårt samhälle som engagerar sig i olika frågor. (jag arbetar just nu med Daniels bok. Han blev ju statsman i ett främmande land, medan han behöll sin tro!) men MTD-religionen kan knappast ge dem, vad de behöver.
  Stig W

  SvaraRadera
 4. Lärande och undervisning 2019 kan med fördel nyttja exempeln och bibelhänvisningarna i 1878 års katekes, som tillsammans med Luthers lilla togs bort ur våra skolor 1919, alltså 100 år dessförinnan. Kan väl vara värt att högtidlighålla, om än inte fira? Se http://lillakatekesen.blogspot.com/

  SvaraRadera
 5. Det är som att försöka skapa en Wimbledon-mästare genom att skicka en korrespondenskurs i tennisteknik till en komplett oinspirerad snubbe utan förebilder, intresse eller inspiration.

  LG

  SvaraRadera
 6. Tycker nog att såväl bloggaren som kommentatorer verkar vara tämligen oinsatta i Maria Södlings kompetens som teologisk forskare. Ett studium av hennes publikationslista och en läsning av heenes huvudpiblikationer visar tydligt att Södling, i likhet med flera andra på kansliet i Uppsala, saknar all djupare teologisk kunskap och snarare borde ta del av ett kyrkligt bildningsprojekt som objekt för verksamheten, än att vara ansvarigt subjekt för den.

  Det sätt som SvK nu tillsätter kanslipräster för att komma tillrätta med de misstag som församlingspräster begått i decennier påminner i hög grad om hur Vatikanen låter avdankade biskopar utreda prästers och andra biskopars pedofilbrott.

  Det verkar som om Frimodig Kyrka (i likhet med andra nomineringsgrupper) har allvarliga problem om man inte reserverat sig mot besluten ovan. Risken är ju överhängande att kristna i andra länder tror att SvK som helhet står bakom de strategier som bloggaren redogör för.

  Även om jag inte tycker om själva ordet "kriskommission" (det leder ju tankarna till att man, som vid ex vis flygplansolycker kan peka ut endast en eller två faktorer - ofta lättåtgärdade sådana - som man orsaker till den befintliga katastrofen) tror jag att det är utmärkt att fler och fler i samband med kyrkomötet diskuterar den kris för gudstjänstfirandet som gör att såväl forskare som kyrkfolk från hela världen fjärmar sig alltmer från det som sker i SvK. Det är nu dags att börja diskutera den brutala sanningen kring det som händer när man antar gudstjänstböcker av det slag som kyrkohandboken.

  SvaraRadera
 7. Jag upphör aldrig att förvånas över hur kyrka och skola följs åt. Kyrkan lite före. Långvarig löneeftersläpning. Sedan plötslig desperation över rekryteringssituationen med snabba löneökningar. Allt svagare studentmaterial, delvis beroende på bättre alternativkarriärer, delvis beroende på aktiva åtgärder. De kyrkligt integrerade skulle bort ur kyrkan. "Borgarkärringarna av båda könen" skulle bort ur skolan. En progressiv kader med nya lojaliteter skulle in i båda institutionerna. Samhällsomvandling och social utjämning blev huvuduppgift. Allt sämre resultat kunde uppvisas. Kyrkan saknar kyrkplikt, varför arbetssituationen i kyrkan får sägas vara bättre(?) Kvinnor har närmast helt tagit över. Progressiv ideologi har fått härja fritt i ledning och utbildningsinstanser. Båda institutionerna undviks av ungdomar med alternativ.
  /Conspirator

  SvaraRadera
 8. TÄNK OM en bomb kunde förinta hela kyrkans hus utan att skada
  någon människa! Då skulle kyrkans troende själva besluta om ar-
  betssätt etc. Varje församling med kristligt engagemang skulle
  fortleva i frihet och utvecklas utan "överhetens" hämsko...
  Vissa problem skulle kvarstå som stiften måste hjälpa till med
  i början, men Kristi Ande skulle kunna växa friare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://liquidash.tripod.com/boom.html

   /BOOMBOM

   Radera
 9. Naturligtvis skall kyrkan påverka samhället!

  -BloggarDag har förstås fel. Kyrkan skall påverka samhällsutveckling. Vi har inte haft för stor påverkan från kyrkan. Den har varit alltför liten. Eller ingen alls. Kyrkliga värderingar måste vinna anklang och slå rot i besluten såsom de gjorde så sent som för bara några decennier sedan. Svenska kyrkan har varit alltför passiv, undanglidande, otydlig, samtidigt som gamla 68-or och deras synsätt har tillåtits spela alltför stora roller i kyrkan. Få eller inga har satt dem på plats. Jag såg själv under mina många år i KM:s M-grupp hur vänstersignalerna accepterades; ingen ville "bråka". Därför blev det som det blev i kyrkostyret och bland cheferna i Kyrkans Hus som jag tidigare har berättat och vittnat om.

  Kristendomen och kyrkans värderingar måste därför i långt högre grad än vad som nu är fallet inympas (svår uppgift förstås) i de sekulära besluten.
  Jag förstår inte varför bloggaren överlägset fnyser åt tanken. Han, om någon, borde ju driva på för detta.

  Svenska kyrkan är ju en del av samhället. De båda är inte, skall inte vara, skilda från varandra. Får jag därför ännu en gång erinra om Tysklands förbundskanslers, Angela Merkel, återkommande markeringar, att hennes parti vilar på kristen grund.
  Det förpliktar. Tänk på det, BloggarDag!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är lite besviken på Bengt Olof. Här har han skrivit ett inlägg utan att nämna någonting om förtroendevalda.

   Radera
  2. Bäste Bengt Olof
   Visst har kristen tro påverkat vårt land, det skriver ju BD om. Men så är det ju inte idag! Svenska kyrkan som organisation är en del av samhället, men Kyrkan är en andlig storhet. Du kan inte, om du vill vara kristen, blanda ihop dessa två storheter. Kyrkan fanns i Guds tanke redan när Han skapade, och är av evighet.
   Stig W

   Radera
  3. Det bör i nuläget väga ganska jämnt mellan engagemang för islam och kristendom i Sverige. Ungefär lika många gudstjänstbesök. Det som inympas i de sekulära besluten lär mycket snart få islamistgrön färg. En sekulär stat är nog det bästa alternativet för kristna.
   /Conspirator

   Radera
 10. BOD,

  om samhället vilar på kristen grund har krkan lyckats med att sprida sitt budskap! Det betyder inte att kyrkan skall ägna sig åt politik men visst vore det bra om politikerna tog till sig det kristna budskapet och utifrån det försökte påverka samhället.

  Nu är det inte så inom SVeK. Där är det politikerna, politrukerna som försöker vränga det kristna budskapet och sedan använda kyrkans ännu stora resurser för sin politiska antikristna agenda. De utser biskopar, övriga prelater och styrande personer där det viktigaste för dem är att de är allt annat än apologeter, får gärna vara ateister men absolut inte apologeter. Deras "herre" är "Tidsandan" och Mammon och en absolut nödvändig egenskap för prelaten vare sig hen är komminister eller biskop är anpasslighet till det PK:a och "förstår" vem de skall hålla sig väl med. Dvs politrukerna annars går det dem illa.

  //HH

  SvaraRadera
 11. Jag har slutat kommentera här. Men innan jag slutgiltigt spikar igen har jag en uppmaning. Ta Gud i örat, snälla! Han får inte låta sådant här ONATURLIGT beteende pågå i naturen! Jag tror att ni både vill och kan, det har ni ju verkligen visat förut!

  https://www.humorbibeln.se/nyheter/homosexuellt-pingvinpar-stjal-bebis-men-2-dagar-senare-brister-hela-zoot-ut-i-gladjetarar/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja se den historien var ju onekligen tänkvärd och söt. Hur söt den än är, leder det homosexuella beteendet i naturen och därmed mänskligheten till att de icke-reproduktivas gener inte förs vidare. Visst kan surrogatmödrar och inseminering uppskjuta utslocknandet något, men i ett längre perspektiv blir utfallet obevekligt. Det icke livsdugliga rensas bort.

   PP

   Radera
  2. Förstår inte genetikens relevans här (uppenbarligen finns det väl gener som befordrar homosexualitet och de tycks inte "rensas bort"). Men jag förstår inte djurbeteendens relevans för mänsklig etik heller (även om klippet var roligt :o). Det finns t ex gott om promiskuöst beteende i djurvärlden, men det säger ju alls ingenting om huruvida människan bör bete sej så eller inte (liksom inte heller upplevd "polygam läggning"). Det är mycket som förekommer i naturen (incest och kannibalism) som vi inte vill ta i med tång i våra mänskliga relationer.

   (OBS! För säkerhets skull: Nu har jag alltså inte jämfört homosexualitet med kannibalism i något annat hänseende än att t o m så i mänskliga sammanhang ojämförligt osympatiska saker som incest och kannibalism förekommer i djurvärlden. Lika lite som Rfsl i adoptionsfrågan likställde homosexuella med diverse osympatiska figurer, bara för att de jämförde dem och konstaterade att t o m de senare kunde få adoptera, inte de sammanlevande homosexuella. Det är skillnad på att jämföra och att likställa, och en jämförelse i ett avseende innebär inte en jämförelse i alla avseenden. Härmed förtydligat för att förebygga fultolkningar).

   Radera
  3. F.ö. är du välkommen tillbaka, Anna, när andan faller på!

   Radera
  4. Djurvärlden är fantastisk, den innehåller allt, vänskap och kärlek men också otrohet, misshandel, barnamord, kannibalism och våldtäkter. Nu tror jag inte att syftet med kommentaren var att vi ska ha djuren som moraliska förebilder men OM man hävdar det så får man nog vissa problem. Djurens beteende är svårt att generellt omvandla till mänskliga levnadsregler. "Naturligt" passar nog bra i naturen men det är inte automatiskt samma sak som "mänskligt".

   Radera
  5. PP: Nej det verkar inte göra det, leda till att icke-livsdugliga rensas bort. Två pingvinpappor försvarar ungarna bättre än en mamma och en pappa (och tyvärr också två mammor, förstås) eftersom de är stora och starka. Deras ungar överlever bättre än andras ungar ( i alla fall gäller det bögsvanar) och ungarna i sig kan ju vara hur hetero som helst? Jag träffade en undulat en gång som var helstraight.

   Andreas H: Tack det gör mig gott att höra. Samt till dig och anonym: Du och den senare har rätt, jag ser inte det som är "naturligt" nödvändigtvis som gott, dvs vi kan inte ursäkta oss med att "så går det till i naturen också" - för i naturen mobbar fåglar svaga och lytta individer till döds, precis som vi människor gör. Det var nog mest att historien ramlade över mig, var lite kul och att argumentet "onaturlig" inte funkar om homosexualitet.

   Vänliga hälsningar till alla i övrigt, i synnerhet till bloggaren själv (och tack för att jag fick komma hit och byta ämne samt för all annan tidigare framsläpplighet).

   från Dags Favoritkommentatris

   Radera
  6. En intressant fråga i sammanhanget är väl om man med "naturligt" menar "sådant som förekommer i naturen" eller "sådant som är enligt naturens ordning".

   Och visserligen finns det tydligen gener som ger ökad sannolikhet för homosexualitet, men homosexualitet i sin helhet är definitivt inte genetiskt, för då skulle det knappast finnas enäggstvillingar med olika sexuella preferenser.

   den Lea

   Radera
 12. Bäste herr BOD, du drömmer om en svunnen tid när kyrkan ”slog rot i besluten” i samhället. Försök upprepa den önskan till våra riksdagsmän där kristen tro säkert är i avtagande och man tydligt säger att man vill vara religiöst neutral. Lika fullt tycker du att det är fullt legitimt och riktigt att stora politiska partier (CP och S) har det största inflytandet i det s k kyrkomötet. Dina åsikter är helt enkelt orealistiska och osynkroniserade med hur det ser ut i vårt samhälle i dag. Du har i och för sig vackra tankar om behovet av mission och inflytande, men nämner inte med ett ord om vilka som ska utföra detta. Det finns inga biskopar kvar av ”den gamla sorten” och alltför många både präster, övriga anställda och förtroendevalda står för det som mycket riktigt kallas MTD-religion. Undra på att det står illa till med rekryteringen. Det som MTD står för är ointressant och utförs ofta bättre av andra organ. Så går det när kyrkan förlorat sitt ”esse” och sitt existensberättigande. Det vore orättvist att dra alla församlingar över en kam, men nog verkar det som om mycket ”går på tomgång” litet överallt. De få eldsjälar som fortfarande finns tröttnar snart på att tjäna en kyrka som har ”mist sin sälta”. Men fortsätt kämpa ”trons goda kamp” även när kyrkans skepp tar in mycket vatten och går på det ena grundet efter det andra.

  SvaraRadera
 13. Jag saknar bloggarens tid i kyrkostyrelsen, inte bara för att han gjorde stor nytta där utan också för att hans blogg då var så mycket mera läsvärd. Hans analyser av händelserna i den kyrkliga maktens boningar är betydligt mer djuplodande än hans försök att säga något om svensk dagspolitik. / Markus

  SvaraRadera
 14. +Göran m fl,

  -De förtroendevalda, Göran, finns alltid i mitt sinne; de borde vara där i Ditt också.

  Sedan förstår jag inte defaitismen från de kommentatorer, som vill framställa sig som äkta kristna (och säkert är det också). Skall inte kyrkan påverka sekulära beslutsfattare, vara ett salt också för dem?
  Räta på nacken, arbeta för saken och skaka inte på huvudet åt den självklarhet, som jag har satt på pränt!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD har fått det om bakfoten, det är sekulära beslutsfattare som inte ska påverka kyrkan.
   Inga kyrkliga idéprogram fastställda av partistyrelser således.

   Radera
 15. Anders Holmberg det är väl jättebra att man inte går igenom Luthers lilla katekes i skolan?! Är väl bättre att gå igenom Katolska kyrkans lilla katekes istället som är mer allmängiltig.

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det skulle vara intressant att läsa vad en lärd person som Anders Piltz skulle peka på för teologiska fel i Luthers lilla katekes.

   Radera