fredag 12 oktober 2018

Får de rättsinniga någonsin något rätt?

Lite uppgiven blev Bloggardag. Antje är i Jerusalem och där nåddes hon av nyheten om radhusbranden i Lund, uppenbart ett antisemitiskt dåd. Då twittrar hon: "Vill uttrycka mitt djupa deltagande och min solidaritet med de närmast drabbade och de judiska gemenskaperna. Vi står tillsammans mot hatet och hoten!" Detta var väl en sanning med modifikation. Bloggardags högt skattade vän dr Salomon Schulman påminde om att ärkebiskopen vägrat hålla tal på Förintelsens minnesdag. Så uppfattas saken tydligen. Då går inte solidaritetshälsningen riktigt fram.

Invändningen mot twittrandet blir dock en annan. Salomon m fl bor i Lund men attacken är en attack på Bloggardag, hans mycket nära vän, alla andra vänner och ovänner: oss och vår demokrati, inte bara på den drabbade familjen och alls inte bara på mosaiska trosbekännare, "de judiska gemenskaperna". Detta borde Antje sagt. Vi är alla under attack.

Naturligtvis menade Antje väl, men det blev fel. Och detta motiverar den uppgivna frågan: Får de rättsinniga någonsin något rätt? Nu var hon i Jerusalem och det program Kyrkostyrelsen skulle följa hade inte särskilt uppmärksammat judendomen. Alltså blev det politiskt självklart att uttryck sig som hon gjorde. Somliga går inte riktigt på det. Jag skriver inte "Borg" men tror att det enkelt kan borgas för. Hade Antje brukat allvar, hade hon uppfattat attentatet som Bloggardag. Riktat mot sig. Hon kanske också skulle skrivit en vers om vår importerade antisemitism...

Salomon Schulman är min vän och kamrat sedan 50 år. Jag håller av honom för att han är den han är: intellektuell, yrkesskicklig, empatisk läkare och människa och allt vad ni vill. Han vårdar sina samband. Jag vördar minnet av hans plågade mamma. Och Salomon kan sätta fingret på en öm punkt:
https://www.expressen.se/debatt/finns-ingen-synagoga-ger-sig-hatarna-pa-vara-hem/
En kristen är mån om sitt semitiska samband. Vi är också barn efter löftet till Abraham. Det är faktiskt inte muslimerna på riktigt samma sätt. Så har de inte läst aposteln S:t Paulus heller. Vi har. Rm 11.

Vi har fått lära oss att Antje är en teologisk världsstjärna. Det är gott att få veta men positionen är en utsatt position. Det betyder att Antje riskerar att ett av kriterierna för ve-ropen uppfylls. Lk 6:26
Kanske skulle också kyrkoherden som slagit fast hennes stjärnstatus besinna ett annat Jesus-ord. Fåfängliga ord ska det göras räkenskap för. Mt 12:36

Canterbury lockar alltid, inte minst de finkristna. De finkyrkliga i Canterbury-stiftet håller på att avskaffa prästernas absoluta tystnadsplikt. De vet uppenbarligen inte vad en präst till skillnad från en socialråtta är. Och så kommer socialråttehållningen in i prästeriet och skapar elände. Brottet är tydligt. I mer än 800 år har tystnadsplikten varit en lagfäst plikt för en präst i England. Så inte längre. Kommer någon för bikt måste prästen först säga:
"If you touch on any matter in your confession that raises concern about the wellbeing or safeguarding of another person or yourself, I am duty bound to pass that information on to the relevant agencies, which means that I am unable to kep such information confidential."
Svenskar minns Olaus Petri, som fick kunskap om mordanslaget mot kung Gösta men inget sa och dömdes till döden för denna sin uraktlåtenhet att larma myndigheterna.

De högkyrkliga i Anglikanien är skogstokiga om man med skogstokig syftar på Sherwood-skogen. I tidskriften New Directions finns en vinjett över ett antal artiklar: #KeepTheSeal.
Artiklarna förklarar vilket brott som begås med den nya ansatsen att förvandla bikten med den absoluta tystnadsplikten till ett öppet och riskabelt samtal. Den enkla sanningen är att de som skriver en sådan formulering inför ett själavårdssamtal och bikt aldrig hört bikt på allvar. De har som mest  hört de vanliga, trista, formella och glädjedödande bekännelserna av trivialiteter, men aldrig varit med när det är allvar. Med allvar menas "på liv och död". Riktiga präster vet vad Bloggardag talar om.

Det är en risk när prästeriet blir socialtjänst och när socialtjänsten uppfattar prästeriet vara en ansedd arena för att göra vad socialråttor i alla tider beskäftigt gjort. Oss emellan, det finns kanske en poäng med att prästämbetet är manligt? Men fråga inte högt. Skogstokigheten kanske inte begränsas till Sherwood.

Om Canterburystiftet finns ett att säga och det formuleras som en fråga: Får de rättsinniga någonsin något rätt?

Torsdagsdepressionen kom till sist i tryckt utförande och skapade betryck. Men den där Dag Sandahl var en trevlig bekantskap i varje fall i Pontus Håkanssons version. Är det första gången sammanställningen "gin och tonic" förekommer i det fromma bladet? Replikerna från den intervjuade andades i allt förståelse för de fientliga finkristna. Ett var fel eftersom det inte längre stämde. Festen har pågrund av publiktillströmningen flyttats från den kyrkliga Öhrtagården i Ör till det mindre kyrkliga stället Ormesberga Bygdegård, gamla IOGT-logen. Men det viktiga är förstås att alla och envar kan fira födelsedagen varhelst de befinner sig i Guds stora rike i behov av hans nåd och hjälp. Fira mellan kl 16 och 20. "Barnkalas" har detta kallats. Nåja.

Bloggardag funderar mycket över hur en gammal nykterhetsloge kan bli bygdegård med öl, vin och sprit. Det kallas nog "utveckling". Fast 1926 skrev faster Inga en anteckning den 12 juni om en utfärd med konstaterandet som följer: "Omsider ansåg de, som längtade efter något mera uppbyggligt som t.ex. en rejäl fest, att man borde bryta upp." Inte så illa tänkt, tänker Bloggardag. Traktan efter fest och EU-bidrag därtill skapar landsbygdskultur.

Ännu något. Frimodig kyrkas representant i Kyrkostyrelsen tycks bojkotta resan till Israel/Palestina. Det är ett modigt ställningstagande. Har Kyrkostyrelsen modet att ta sig igenom ärendet med professor Jesper Svartvik? Avtalet med Lunds universitet sades upp eftersom det inte uppfylldes. Professorn var inte på plats i Jerusalem men lyfte förmåner som om han vore. Generalsekreteraren Helén Ottosson Lovén försökte spela byråkratspelet, avtalet sades upp för att kunna omförhandlas, sa hon. Inga problem, alltså. Men problem var det och den 1 januari 2019 är professorns anställning slut. De resoluta tagen togs av Lunds universitet, inte av folket i Antjeborg.

Grunden för uppsägning formulerades så i juni månad detta år:
"Jesper Svartvik har genom att inte närvara i Jerusalem på avtalat sätt, genom att uppbära för mycket och oberättigad ersättning samt genom att missköta sina arbetsuppgifter åsidosatt sina åligganden mot Lunds universitet och dess avtalspart Svenska kyrkan och därmed visat sig klart olämplig för sitt arbete. Därmed är förtroendet för Jesper Svartvik förbrukat. Agerandet har inneburit skada för Lunds universitet i flera avseenden och orättmätig vinning för Jesper Svartvik."

Jesper Svartvik delade inte bedömningen. Men ska alltså sluta. Vad har Kyrkostyrelsen fått veta om allt detta och fått veta utan omskrivningar utan i all sin brutalitet? Man undrar. Nu kan Bloggardag inte reda ut alla turer, men minner sig om SKUT-skandalerna och undrar hur generalsekreteraren nu ska dribbla. Kan en kritisk granskning utföras av Torsdagsdepressionen? Och hur ställer Kyrkostyrelsen de brutala frågorna nu? Fattar styrelsen att den verkar i en förtroendebransch och att förtroendet urholkas med varje affär av detta slag? Läser Bloggardag materialet rätt att Svartvik i kontakt med flera biskopar satt sina egna intressen framför universitetets? Vad säger detta om biskoparna? Har de förstått och mörkat oegentligheter?

Bloggardags tips: Tjänstemännen försöker hålla undan alla komplikationer från Kyrkostyrelsen och säga att allt nu är löst. Problemen har de känt till. De var möjliga att hålla från sig tills universitetet grep in. Vad tänker sig Kyrkostyrelsen nu? Hur ska det bli med detta prestigeprojekt? Nya konsulter in för att utvärdera?

Bloggardag vet ett: Trappor ska städas uppifrån. Det gäller överallt, i Jerusalem och Antjeborg lika. Men frågan ska alltid ställas: Får de rättsinniga någonsin något rätt?
30 kommentarer:

 1. Om det nu är så att Vår Herre endast vill ha män i prästämbetet så måste Han ju ha en tanke med det. Vår Herre hittar inte på såna saker bara för att kolla om kyrkan är villig att lyda.

  SvaraRadera
 2. Heter inte Svartviks mest beryktade verk Teologins bakgårdar?

  SvaraRadera
 3. Sitter Jesper Svartvik fortfarande i läronämnden?
  Är det numera en plats för roffare?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, enligt https://www.svenskakyrkan.se/laronamnden, uppdaterad i sept 2018.

   Radera
 4. Ärkebiskopen som fick förhinder på minnesdagen för Förintelsen som väl egentligen var minnesdagen för rikskristallnatten var K.G. Hammar. Ärkebiskop Ante är oskyldig till detta. Hon var inte heller namngiven i Salomon Schulmans text. Om jag inte minns fel har jag mött henne i synagogan i Malmö på minnesdagen i januari av Auschwitz befrielse.
  Rätt ska vara rätt, om det så gäller en ”jungfrufödelseförnekare”.

  För övrigt var det väl även K.G. som lanserade tanken på Maria som en teologisk jungfru. Det är väl värre än Nestorius, kan man tänka sig.

  Att på den grunden anklaga någon för att vara ”jungfrufödelseförnekare” och därmed avfallen från kristen tro, är bigott och imbecillt.

  Därtill luftas det ofta i kommentarerna här en kritisk, antisionistisk, hållning till Israel. På den punkten är man då åtminstone helt i linje med kyrkostyrelsen. En ren tillfällighet?
  J.U.B.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack, J. U. B!

   Lars-Gunnar

   Radera
  2. Är inte helt säker på att JUB skulle ges rätt av alla kommentarsläsare beträffande en frekvent Israelkritisk linje i kommentarsfälten på BD. Själv gillar jag Israel i all dess märkliga mångfald, knasighet och geni. När jag gjorde en termin som Israelvolontär, fanns på min kibbutz en liten minoritet arabiska medlemmar, både kristna och muslimska. Idag närmast en omöjlighet. Desto fler var anställda i kibbutzens olika verksamheter. Hatandet och segregationen var då endast marginell och begränsad till Västbanken. Fortfarande vågade vissa arabiska borgmästare förorda en samexistens med de ekonomiskt framgångsrika judarna till ömsesidig nytta. Så småningom kröp terrorn närmre, och de försonliga arabiska rösterna tystnade. Judarna, särskilt de yngre, som inte själva växt upp i arabvärlden, förlorade intresset att sätta sig in i den arabiska mentaliteten eller lära arabiska. Äldre judar kunde framhålla att de t ex var "arab, alltså arabisk jude från Irak." Deras egendom hade konfiskerats och de hade fördrivits från sina hemländer av de olika arabiska regimerna i Mellanöstern. Men de var helt fria från dagens polariserade tänk. Motsvarande utveckling har skett på den arabiska sidan. Möjligen med undantag från de kristna, som alltmer närmar sig den judiska staten. +Göran har förstahandserfarenhet från den haltande samexistensens Libanon. Med sådan i bagaget blir svenska normalförenklingar närmast plågsamma.

   Vill någon lättsamt veta mer, se Fauda på Netflix! Två säsonger hittills. Andlöst spännande. /smun

   Radera
 5. Antisemiten och jungfrufödelseförnekaren fru dr führerin Jackelén är i "Palestina" och kramar terrorister (dvs de som ger massmördares familjer livstidsförsörjning) därifrån har hon fräckheten att visa sitt Janusdeltagande med förföljda judar. Den människan upphör aldrig att förvåna med sin totala förljugenhet!

  Antony

  SvaraRadera
 6. Bl a testeronnivåer har påvisats förändra ideologisk uppfattning. Även östrogen har sådan effekt.

  Biologen

  SvaraRadera
 7. Jag förstår inte riktigt. Skulle orsaken till att män ska vara präster vara att kvinnor på något sätt till sin natur skulle vara socialråttor och därmed förstöra prästeriet?
  Det låter bara dumt.

  den Lea

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kvinnor som är gifta kan fråga sina män när de inte riktigt förstår.

   Radera
  2. Mig veterligt gällde detta under de med frågor och svar utformade gudstjänsterna. En sådan är inte denna blogg.
   Hur som är den Lea inte gift. den Lea vet också med full säkerhet att hon inte är någon socialråtta. Om den Lea hade en man skulle han förhoppningsvis också veta det, annars skulle den Lea gjort ett stort misstag. Fölaktligen skulle troligen inte heller denne teoretiske make kunna lösa problemet. Så frågan kvarstår.

   den Lea

   Radera
  3. Då kan man fråga den helige Ande om hjälp att förstå. Det förutsätter att vara villig ta emot även det som inte stämmer med mina egna preferenser.

   Radera
  4. Eller också skulle någon kunna utreda vad som egentligen påstås. Om påståendet verkligen är att kvinnor är socialråttor är det skitsnack.

   den Lea

   Radera
 8. Ber att få modifiera mig, då jag inte är helt säker på att jungfrufödelseförnekaren fru dr führerin Jackelén är en antisemit, i paritet med tokheretikern KG Hammar.

  Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Utöver en hel del skarpsynta iakttagelser och kommentarer i street fighter-genren är Antony ofta riktigt rolig. En stående pop up-figur i kommentarsfältet. Frågan blir om pop up-aren är helt seriös, eller snarare är en ståuppare?

   Lars Jensen

   Radera
  2. Tack för den kommentaren LK, jag vill försäkra alla berörda att jag är en helt seriös ståuppare!

   Antony

   Radera
 9. BloggarDag tar upp två viktiga saker idag!
  1) Kampen mot den förhatliga antisemitismen.
  Gott läsa om BloggarDags stöd till sina judiska vänner, och den förträfflige Salomon Schulman!
  Att mycket av antisemitismen tyvärr är "importerad" är också en viktig sanning, som ofta förtigs av politiker och makthavare p g a att den inte är politiskt korrekt!!
  2) Tystnadsplikten vid bikt.
  Ytterst allvarligt när kyrkan, i detta fallet den Anglikanska, börjar tumma på den absoluta tystnadsplikt som bikten kräver. Då har kyrkan verkligen blivit "skogstokig"!
  Slutligen all HEDER åt Frimodig kyrkas representant i kyrkostyrelsen för bojkotten av den beklagliga resan till Israel/Palestina! En mycket modig handling och protest!!
  / Ville i Momåla

  SvaraRadera
 10. En mycket bra kommentar ViM, mycket bra!

  Antony

  SvaraRadera
 11. Rena klara ord från tronen; tack Jesus, tack bloggardag!
  Herren smörje dina ögon, öron och ditt inre öga hjärtat så att du ser, hör och förstår vad som är Hans vilja för dig idag, i Jesu namn.

  SvaraRadera
 12. Jag fattar ju inte detta. Denna evinnerligt tidlösa polariseringen mot Israel. Varför befinner sig svenska kyrkan överhuvudtaget sig i den fållan? Labour i England, Sossarna i Sverige, Svenska kyrkan. Stå upp mot antisemitismen får vi höra samtidigt som man i själva verket ideologiskt eldar på i andra riktningen. Hur är det möjligt? Och i praktiken? Vågar någon gå med kippa i Malmö idag. Yepp, någon enstaka på väl utvalda områden. Begränsade sådana. Hur är det möjligt 2018 i Sverige? Och hur funkar det i praktiken? Inga stora massakrer eller attacker, utan det ständiga nötandet. En liten radhusbrand i Lund följer exakt samma mönster. Exakt. Vad betyder det i förlängningen? Var hämtar svenska kyrkan denna ideologi? Knappast evangeliet. Har det blivit en så partipolitiskt färgad fråga och att sv.kyrkan då är så insnärjd i sina politiska snurror att det mer påminner om en patient med stora behov av verklighetskorrigering? Solstatus i Malmö? Blå himmel. (om man får säga det utan att göra en politisk markering).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Deltog i ett studiebesök i Malmösynagogan härförleden. Den vänlige, polskfödde ciceronen föreslog att vi skulle helt snabbt titta in i den judiska förskolan i angränsande byggnad. Den säkerhetsansvarige malmöiten nekade. Ett oplanerat besök av icke säkerhetskontrollerade personer innebar en alltför stor risk. Kameror, rörelsedetektorer, avspärrningar, väktare och dubbla säkerhetsdörrar var talande. Än mer talande var att den judiska församlingen själv måste betala sina säkerhetslösningar. Det är tydligen inte bara otryggt att vara jude i Malmö. Det är även dyrt.

   Boende på Limhamn

   Radera
  2. Tja, på tal om kippa eller kalott. Har man den svarta varianten och avstår från den katolska åskledaren är de praktiskt taget identiska. Mina kalotter/kippor är inköpta dels i Jerusalem och dels i Brooklyn. Jag bär dem ofta här i Malmö, inte minst av sympati för mina judiska vännner, men också som en protest mot mental likriktning. Jag lever fortfarande till egen glädje och någras förargelse. Reaktionerna är blandade. Från glada miner och shalom-rop till ilska och demonstrativt spottande. Intressant och lärorikt. Inte minst hur man på den svenskkyrkliga kanten tar det. Förargelsen är ofta stor. Misstänkt högkyrklighet eller misstänkt israelvänlighet. Det kan faktiskt bli riktigt roligt. Jag brukar trösta de som är oroliga för eventuell högkyrklighet med att jag nog mer är ebionit. Ett direkt överfall har jag bara varit med om en gång. Men då hade jag full begravningsstass med kaftan och svart hatt. I mitt utanförskapsområde var det liktydigt med ortodox jude. Alltså fick jag med jämna mellanrum ”judejävel” kastat efter mig. Tog mig dock inte av det. Inte ens när de hotade med min bråda död. Det var inte riktigt seriöst. Men som sagt en gång blev det lite mer av det. En lymmel försökte träffa mig i huvudet med en flaska. Han missade dock och framskriden ålder tillät mig inte springa fast honom för att kärvänligt utdela välförtjänt tillrättavisning. Efteråt anmälde jag incidenten. Inte för att jag räknade med att man skulle vilja eller kunna hantera den utan bara för att vara lite förarglig. Jag skulle då precisera vad arbetsgivaren skulle kunna göra för att förbättra min situation. Jag anmälde behov av stålhjälm och k-pist m 45/B. Sedan lovade jag hålla rent på min kant. Skrivelsen måste återkallas fick jag veta. :-) Det avvisade jag med skriftens ord: ha gegrafa, gegrafa. Pensioneringen avslutade för min del den krishanteringen. Men kalott är kul.

   Radera
 13. En fråga som pockar på är den gällande huruvida bloggaren anser händelsen vara extra allvarligt iom att den attackerade politikern har judiskt påbrå? - I förhållande till attacker på icke judiska politiker alltså?

  SvaraRadera
 14. Ingen torsdagsdepression efter den trevliga artikeln!

  Ja, den var trevlig och rättvisande, fast naturligtvis långt ifrån heltäckande. Bloggaren är i varje fall glad över den, förstår jag. Men han avstod rots det från att berömma KT.

  Sedan, apropå Israelresan, förstår jag inte vad FK vinner på att bojkotta resan. Ingen information, inga kommentarer, ingen egen granskning.
  Otaktiskt och oklokt av FK. Hade DS varit styrelseledamot i KS hade han rest, så sant som att han är bosatt i Moheda.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vari ligger det otaktiska och okloka? Resan verkar ju gå ut på att undvika att besöka judiskt viktiga platser för att i stället dutta med muslimer. Låter rätt vettigt att ta avstånd från tycks det mig.

   den Lea

   Radera
  2. Enkelt svar, Lea!

   -Ja, det är enkelt: bojkotten betraktas av de andra som ren obstruktion. Vad vinner FK-ledamoten på den? Platt intet. Han var ju inte på plats, när saken diskuteras på hemmaplan och avfärdas lätt med de orden.
   -Yttra dig inte i en sak, som du inte sett eller hört något om, eftersom du ej var där, riskerar han att få höra.
   DS skulle aldrig ha stannat hemma. Aldrig! Vad han också otaktisk?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. Så här ser det legitimerade "judehatet" i Svenska kyrkan ut:

   https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1497211

   Små, små steg. Små, små nålstick. OM en lyckas, förvånad och lite besviken uppsyn. SÅ menade en ju inte. OJOJOJ! Axelryckning. En går vidare till nästa aktivistiska projekt och glömmer saken.
   /Conspirator

   Radera
 15. Är det CofE som ändrar sina regler eller är det staten som ändrar lagstiftning? Om det senare, är då inte också rom kat präster på brittiska öarna på minerad mark?
  /Sub versus/

  SvaraRadera