fredag 5 oktober 2018

Största krisen

Alla Svenska kyrkans biskopar visar inte sin omsorg om Bloggardag, men en biskop i Svenska kyrkan kan Bloggardag lita på. Detta kan bero på att ingen, inte ens dr F i Oxford, har några frågor om hans vigningssuccession. Därtill finns det en biskop utomlands som också ser till att Bloggardag hålls underkunnig om viktiga händelser i det klerikala. Det betyder självfallet läsarmöda. Har Der Spiegel rätt (nr 39/2018) när tidningenen beskriver krisen i den romersk-katolska kyrkan som den största? Större än splittringen mellan öst- och västkyrkan och större än 1500-talets splittring i Europa?

Bloggardag funderar mycket. Det är sant att denna kris är mer vidsträckt än de tidigare för nu är den world wide. Den har också ett mycket tydligt fokus, den styr på vår vän Frasse, som hanterar krisen med tystnad. Här gör Frasse, och det säger han själv, som sin Frälsare. Han är tyst inför dem som anklagar. Det må vara eller inte. Men Frasse anklagas också av en kardinal, som önskar vara anonym, för att ljuga. Det är uppseendeväckande på minst två sätt: 1. påven ljuger och 2. kardinalen säger detta. Ljuger kardinalen?

Der Spiegel har en sida med sifferuppgifter om sexövergrepp. Ärkebiskopen Viganò var nuntie i Washington där Theodore McCarrick, kardinalen som suspenderades, fanns. Bengan satte McCarrick åt sidan men Frasse tog hans tjänster i anspråk. Där gick tydligen gränsen för den blide Viganò. Inte minst som misstänkliggörandet nu riktades mot honom, han som försökt röja i eländet. Bloggardag fick brev från ärkebiskopen av Ulpiana Carlo Maria Viganò. Han tröstade sig med att Jesus dock är i båten, Kyrkans skepp. Mk 4:38-40. Men han ser att Frasse geomför en cover up för att skydda McCarrick och detta är inte en enstaka händelse. Frasse brukar försvara homosexuella präster som begår övergrepp både mot barn och vuxna.

Ljuger Frasse? Det skulle kardinalen Ouellet, som var ärkebiskop i Quebec och nu prefekt för biskopskongregationen, kunna ge besked om för det var han som berättade om Bengans sanktioner mot McCarrick för ärkebiskop Viganò. Nu känner sig ärkebiskopen lite lämnad i sticket, kan Bloggardag förstå. Skäms gör han inte och vetskapen vem han tror på har han inte förlorat. 2 Tm 1:12.

Mycket handlar medialt om Frasse. Den Ranghögste pressas dock inte av svenska medier, inte ens av Svensk Pastoraltidskrift och Kyrkans Tidning. Hur ser Den Ranhögste på en kris som påstår vara den värsta i Kyrkans historia? Den anonyme kardinalen knyter an till Machiavelli och menar att Frasse visserligen predikar barmhärtighet men i själva verket är en iskall machiavellist som, och detta är det värsta, ljuger. Begreppet "machiavellist" uppskattar Bloggardag särskilt även om han ibland kan uppfatta Machiavellis bok Fursten mer som en ironi skriven för folket (som ska genomskåda maktens anatomi) än en bruksanvisning för makthavare. Också här måste Bloggardag fundera över vad som är vad.

Att Frasse svär och domderar bakom Vatikanens murar pratas det också om. Det kan bero på att Frasse ger teologiska uttryck för fenomen i världen och Kyrkan, Bloggardag vet inte riktigt. Men krisen är verklig. En omslagsbild på påven med rubriken i versaler "DU SOLLST NICHT LÜGEN" borde vara omskakande också för de mest inpiskade lutheranerna.

"Var vaksam inför tidens tecken!" är grundhållning. Livet ser annorlunda ut när det går mot slutet, menade gudmodern, men då var hon 84 eller så. Bloggardag tror att hon mest talade om den lägre horisonten. Men några av dem som följer vad som händer i den romersk-katolska kyrkan funderar över om slutstriden närmar sig. Svaret på den frågan är ett bleklagt ja. Slutstriden närmar sig. Det har den gjort sedan världens begynnelse och vi är i varje fall närmare nu. I hur många församlingar förs ett sakligt samtal om detta? Och har Den Ranghögste något att säga?  Eller någon tyck i augustinermunkens efterföljd. I det nummer av Der Spiegel som Bloggardag närläst finns också en artikel om den förste tysken. "Homo Brutalis", den brutala människan. I denna brutala art av människosläktet örs ingen skillnad mellan kvinnor och män, alla är brutala. I en intervju ska frågan besvaras varför Europa lever i rädsla för tyskar. Är detta roligt eller är detta roligt? Bloggardag måste vid tillfälle fråga ättlingar till Homo Brutalis, Antje och Heinz till exempel. Eller Tante Marie?

Bloggardag riktar blicken mot Heythorp College i London där siste man släckt ljuset. "The fall of a house of learning" hette artikeln i The Tablet 4 augusti i år. Det är helt uppenbart att Bloggardags omtänksamme kardinal Nichols (omtänksam = har bjudit Bloggardag på snittar och vin hemma i representationsutrymmena vid Westminster Cathedral och sådan vänlighet glömmer inte Bloggardag!) men nu har jesuiten Nichols spelat under täcke med dem som förhandlat fram en lösning där Heythorpe och Roehampton University hittade en lösning när det inte gått att få till en sådan med St Mary's University in Twickenham. Det slutade med att kardinalen satsade på St Mary's och på Heythorpe släcktes ljuset. "Cardinal Nichols is a practised and astute church politician", heter det i The Tablet. Heythorpe är nu historia. En historia som omfattar 400 år. av forskning och bildning. De romerska katolikerna ser så många problem att några av kardinalerna funderar över hur det ser ut i de yttersta tiderna – kardinalerna Eijk och Burke till exempel. Där är vi nu. Problem eller problem?

45 kommentarer:

 1. Det är tragiskt att Heythrop College läggs ner, men det är ingen het nyhet då det principiella beslitet togs 2015 (även om man försökt skapa ett post-Heythrop i mindre form).

  Har Bloggardag verkligen träffat Vincent kardinal Nichols? Kardinalen är nämligen inte jesuit, men det är möjligen så att Bloggardag inmundigade lite väl mycket vin, varför minnet är något grumligt?!

  F.ö. konstaterar jag igen att mycket av det som i Katolska kyrkan, med all rätt, fördöms som sodomitiska handlingar och övergrepp skulle vara karriärbefrämjande i det postkristna samfundet!

  Antony

  SvaraRadera
 2. Nein, nein, nicht lügen!

  -Varför ljugs det då så mycket på denna blogg om Svenska kyrkan? Frågan måste ställas, upprepas, upprepas igen och mynna ut i pekpinnen att inte mer ljuga om kyrkan.

  -Kyrkan lever, det är dokumenterat. Således är kyrkan inte död, eftersom den inte kan vara död, när den lever.
  Hör de som påstår att kyrkan är död inte kyrkklockorna?
  Vet de inte att det varje söndag hålls mässor och gudstjänster i kyrkorna?
  Känner de inte till att människor döps, konfirmeras, vigs och jordfästs i kyrkan?
  Är de okunniga om att kyrkan är indelad i församlingar och stift och har sex miljoner medlemmar?

  Jag bara frågar lugnt och stilla.
  Vem skall nu svara mig genom att återigen ljuga om Svenska kyrkan och påstå, att den är död?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tänk om BOD kunde försöka förstå att det finns flera språkliga nivåer och att ord och uttryckssätt som används på denna bloggposts kommentarfält kan ha referenser och betydelser som inte BOD tycks vilja greppa.

   En läsning av Uppenbarelseboken 3 skulle kunna ge BOD en tolkningshorisont att komma ur lögnen som enda alternativ till BODs inläsning.

   BOD skulle också bättre kunna delta i debatten på denna bloggs kommentarfält om viljan fanns tillstädes att söka förstå teologiska begrepp i sin teologiska kontext; exv vad gäller begreppet "är Kristi kyrka".
   Björn Fyrlund

   Radera
  2. Daniel Gustavsson5 oktober 2018 kl. 13:01

   Kan det vara så här: Bloggaren skriver om potatis, hur den odlas, optimala väderbetingelser för goda skördar, risken för skadedjurs och olämplig väderleks negativa påverkan samt slutligen hur potatisen sedan kan förvaras och användas, allt från mos till pommes frites. Han kritiserar också eventuella missbruk av rotfrukten. Genast skrider BOD till verket:
   -Hur kan man skriva om rödbetor på detta vis!

   Radera
  3. BOD tror uppenbarligen att "det varje söndag hålls mässor och gudstjänster i kyrkorna". I min fars gamla pastorat är dock tre (av fyra) kyrkor varje söndag stängda. Men hur ska BOD veta? Någon söndaglig kyrkobesökare är han ju inte./Paul

   Radera
  4. Jag blir särskilt tagen av Bengt Olofs argument att Svenska kyrkan visar sig levande genom att det jordfästs i kyrkorna.

   Jag kan vidare ge en liknande bild som Paul. I min fars pastorat på Gotland hade han och komministern två högmässor (med eller utan nattvard) i de fem församlingarnas kyrkor varje söndag. Det stod alltså tomt 1 av 5.

   Efter omorganisation är det nu sex kyrkor i pastoratet. Den ensamme kyrkoherden har en högmässa varje söndag. Det står alltså tomt 5 av 6. Det är knappast liv, snarare dödsryckningar.

   Radera
 3. Inte tu tal om att RKK skakas i sina grundvalar av den största (?) krisen i modern tid. (Ja, kanske rentav den värsta krisen i hela kyrkans historia?)
  Men vän av ordning frågar sig: är denna kris verkligen värre än den inom SvK?? Här saknar man dessutom helt en sund krismedvetenhet.
  / Ville i Momåla

  SvaraRadera
 4. Även jag har nåtts av "Mässa för obekväma" genom lån av en boende längs gröna linjen.

  Pontus Pilatus

  SvaraRadera
  Svar
  1. Björn Fyrlund, Daniel Gustavsson och Paul,

   -Det teologiska begrepp som den förstnämnda avser är hans eget, vilket förminskar - eller utesluter - Svenska kyrkan som Kristi kyrka.

   Alltså en subjektiv tolkning och bedömning, som tydligen helt utesluter det innehåll, vilket alltid präglar mässor och gudstjänster i Svenska kyrkan. Fyrlund anser uppenbarligen inte att det betyder något när Trosbekännelsen, Fader Vår, Välsignelsen, överlåtelsebönen och dagens texter läses där.
   Den inställningen förstår jag inte alls, särskilt som den uttrycks av en teolog. Är alltså en gudstjänst i Svenska kyrkan bara ett skådespel utan tro, mening och avsikt?

   Daniel Gustavsson glömde uppenbarligen i sin utvikning om trädgårdsprodukter nämna, att dagen BD-text bland annat handlade just om vådan av lögn. Då, käre vän, passade det som hand i högkyrklighetens handske att påminna om just det därifrån ofta återkommande påståendet, att den levande svenska kyrkan är död.
   Jag beklagar att vissa inte kan se skillnaden mellan en död fågel och en levande!

   Paul konstaterar med, tror jag, äkta saknad indragna mässor och gudstjänster, där hans far bott.
   Den saknaden delar jag helt och fullt. Tänk om denna bloggs semantiska dödgrävare av Svenska kyrkan i stället skulle ägna sig åt arbete och engagemang för den; att med liv och energi göra exempelvis den av Paul nämnda församlingen ännu mer levande och med fler gudstjänster!
   Vilken glädje också för Paul - Du behövs där!

   Sedan sällar Du Dig till dem som tydligen anser sig veta hur min kyrkogång ser ut.
   Men hur kan Du veta det, Paul?
   Jag bara undrar stillsamt.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. Som sagt kommentarerna på bloggardag skulle vinna mycket om BOD ens försökte förstå teologiska begrepp i sin teologiska kontext. BOD är väldigt snabb med att förminska åsikter som går honom emot till att avse någon enskilds privata åsikt till skillnad från en tänkt majoritet. Läs på bättre BOD.

   Det som diskuteras är inte om det som sker i Svenska kyrkan är utan tro, mening och avsikt utan om Svenska kyrkan är Kristi kyrka (bestämd form) där det som firas sker i den tro, mening och avsikt som katolsk tro anger.
   Björn Fyrlund

   Radera
  3. Nej, BOD, jag "behövs" inte i SvK:s gudstjänster, helt enkelt därför att jag - för nu flera decennier sedan - lämnat SvK. Jag har min gudstjänstgemenskap på annat håll. Detta därför att SvK inte längre var/är samma kyrka som den där min framlidne far var präst och där jag växte upp (och som tonåring trodde mig skola följa i hans spår; därav mitt nostalgiska intresse för utvecklingen i SvK). Betr. Din kyrkogång vet jag förstås ingenting, men jag har inte kunnat undgå att notera att Du dels påfallande ofta (fram till dess att jag uppmärksammade det?) gjorde inlägg på denna blogg under högmässotid på söndagar, dels mer allmänt och principiellt ofta hävdade att man "minsann inte behöver" gå i kyrkan. Om Din kyrkogång blivit mer frekvent sedan dess, så är jag den förste att lyckönska./Paul

   Radera
  4. Men snälla Paul då,

   -Det är du som subjektivt hävdar att Svenska kyrkan inte är samma kyrka som tidigare, samtidigt som Du har sett en eller annan kommentar från mig, som skickats på högmässotid.
   Men det finns ju olika tider för gudstjänster och andakter i kyrkan. Vet du inte det? Och det jag har hävdat är att en människas tro inte kan värderas utefter hur många gudstjänster vederbörande deltar i.
   Har jag fel i detta?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. Snälla BOD, jag har väl inte värderat Din tro? Din kyrksamhet visar Du ju upp själv (och det handlar knappast om "en eller annan kommentar" utan om ett långvarigt och konsekvent mönster). Gudstjänstlivet i Mörrum går ju att följa på nätet, och jag hoppas då givetvis att Du flitigt (Du är ju ändå - sedan länge - en hög förtroendevald i SvK!) deltar i vardagarnas "middagsbön". Men benämningen får mig att associera till tidegärden, och högkyrklig är Du väl ändå inte..?/Paul

   Radera
  6. F.ö., BOD - Vad gäller frågan om i vad mån SvK "är samma kyrka som tidigare", så har Dag just publicerat en bok därom. Kanske ett lästips..?/Paul

   Radera
  7. Paul,

   -Är Du okunnig om att Svenska kyrkan inte bara består av Mörrums församling och kyrkobyggnader utan av så många andra, att man knappt kan räkna dem alla? Något församlingstvång för kyrkobesök råder veterligen inte heller.

   Sedan kan jag lugnt informera Dig om att den aktuella bok, som Du rekommenderar, redan finns på mitt bord. Och den är faktiskt läsvärd!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  8. BOD - Det gläder mig att Du (liksom jag) har Dags senaste bok på Din "att-läsa-lista". Men att det numera finns att stort antal kyrkobyggnader (även i tätorter) som står utan söndagsgudstjänst (ibland kanske därför att somliga församlingsbor föredrar att färdas långt för att få en fullödig gudstjänst?) är mig (och Dig?) väl bekant. Kanske är detta ett av de tydligaste tecknen på SvK:s förfall? Att man måste göra ett val - och kanske resa långt - för att finna en fullödig kristen gudstjänst (utan "hen" och "livgiverskan"?)! Förr gick man - utan betänkligheter - till sin församlingskyrka.../Paul

   Radera
 5. BOD,

  Ja knapppt ,notera detta, 6 miljoner medlemmar (?) frågan är på vilket sätt(?) ty enligt statistiken som du ju förlitar dig på om än infantilt okunnigt är ju minst 5 miljoner av dess medlemmar icke kristna? En levande kyrka? Nej men en organisation under falsk flagg.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH, enligt katekesen är den kristen som är döpt och med församlingen bekänner Jesus. Att den kollektiva bekännelsen uteblir för många av de sex miljonerna är svårt att säga emot, men att räkna bort mer än fem miljoner är att antingen ha fått en inblick i Guds vetande som jag inte är säker på att han avsåg bli publicerad eller att på egen hand sätta siffror på det som bara Gud kan veta.

   Radera
  2. 4 miljoner gudstjänstbesök årligen på 6 miljoner medlemmar ger dock en viss statistisk aning.
   Om alla gudstjänstbesök görs av söndagliga besökare (minst 40 söndagar per år) så blir det ett minimum av 4000000/40 = 100000.
   Så minst hundratusen kristna i SvK, vilket då får betecknas som ett aktivt levande trossamfund.
   Hur många av gudstjänatbesökarnabsom endast läser med i trosbekännelsen "narrativt" framgår dock inte av statistiken.

   Radera
  3. Etthundratusen kristna i vissa "luftfickor" i det postkristna samfundet. Tja, det är nog lite väl högt räknat men förmodligen halvhyggligt trovärdigt, och det blir ungefär lika många som är praktiserande katoliker i vårt sorgliga land.

   Antony

   Radera
 6. Man frågade den sedermera helige Johannes Paulus hur prästerna i Polen hanterade celibatstvånget. "Jo", svarade denne" en fjärdedel gör det med kvinnor, mer eller mindre i lönndom. En fjärdedel gör det med pojkar, vilket är skamfyllt. En fjärdedel berusar sig med sprit och en fjärdedel lever i enlighet med sina heliga löften". Detta har en polsk präst berättat för mig vid ett besök i Zarnowka, nära Grebkow.

  SvaraRadera
 7. Jo problem är det.
  Tur att det finns obekväma sanningssägare som biskop Viganò.
  Frågan är vilken biskop som tar upp den manteln i SvK?

  SvaraRadera
 8. "Heythorpe är nu historia. En historia som omfattar 400 år. av forskning och bildning." Ja det står illa till i världen är det gäller "snille och smak". Antiintellektualism brukar det kallas för ibland eller kunskapsförakt.

  Svenska Akademien är en kunglig akademi som instiftades 1786 av Gustav III med syftet att ”arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet”.

  Akademien har tidigare varit utsatt för angrepp i historien och nu är det dags igen. Alla svenska kulturella institutioner skall ryckas upp med roten.

  Idag har två nya ledamöter utsetts. En jurist och en iranska. Båda funderade över varför de blivit utsedda. Och det kan man ju undra.

  Den ene trodde att det var för att han kunde lösa konflikter. Och den andra tyckte det var en stor ära men konstaterade att "det inte var lätt att byta språk så sent i livet".

  Nej det blir nog inte lätt för svenskarna att lära sig "persiska" i synnerhet inte om de befinner sig i livets slutskede. Dessutom är det väl knappast någon som talar persiska idag eftersom språket och landet Persien inte finns längre enligt experterna.

  "Inte minst är det viktigt när det gäller nobelpriset att man får en person som har andra rötter i sitt läsande. Det här är en person som kan läsa på ett originalspråk inom ett språkområde som mig veterligen inte täckts av Akademien tidigare, säger Gunnar Bolin." Man häpnar.

  Förtroendet försvann när Akademien utsåg Bob Dylan som litteraturpristagare. En "upphöjd författare" enligt Akademien som inte kunde skriva sitt tal utan fick fuska och skicka en sångerska till prisutdelningen.

  Det är med sorg i hjärtat som man ser denna kulturinstitution gå i graven. Vilka skall de utse? Som de tycker behövs för det urartade klientel som nu sitter där? Kanske en rörmokare som kan rensa avloppet? Eller en sotare som kan sota skorstenen så de kan släppa ut rökpuffar nästa gång de utser en analfabet till Nobelpristagare?

  Vem eller vilka står för detta dråpslag? Jag kan nog gissa men de har vare sig bjudit mig eller Åkesson på "snittar och champagne". Så jag kan inte vara lika förlåtande och överseende som Bloggardag.

  Gud sig förbarme

  SvaraRadera
 9. Bob Dylan analfabet...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har tidigare beslutat att inte ägna min tid och kraft åt dumma kommentarer men nu gör jag det.

   Jag har tidigare använt mig av begreppet "politisk analfabet" och det innebär inte att nåpgon inte är läs- och skrivkunnig utan att man har en djup okunnighet inom ett visst ämnesområde. Illiterat betyder också att man är obildad, olärd, okunnig inom ett visst område.

   Får man Nobelpris så hamnar man i en illuster skara i detta fallet av författare och där platsar inte Dylan. Han är musiker inom en viss genre och inte författare. Han har tidigare fått pris för det. Polarpriset. Nu skall sägas till Dylans fördel att han själv upplevde det pinsamt och gjorde allt för att dra sig ur den olyckliga situation som Akademien försatt honom i. Prispengarna tog han dock emot. Tja, kanske det var berättigat eftersom det inte var hans fel att han blev utsedd till något han inte var. Han kan ju se det som ett skadestånd från Akademien som skämt ut honom.

   Efter denna fadäs kan knappast Akademiens ledamöter framstå som en illuster skara. I Aktuellt/Rapport såg jag en oerhört frustrerad rent av förbannad medlem lämna styrelserummet. Vad som hänt vet inte jag men man kan kanske förstå honom. Han kanske inte heller längre ville bli förknippad med förfallet i Akademien.

   Gud sig förbarme

   Radera
 10. Gud sig förbarme. Finns ingen olycka eller kris värre i världen än denna. Tänk nog över vad som förväntas av er och era barn.

  Vänd er till politiker och protestera. Tala med varandra. Våra förfäder ville inte vara med i NF eller FN för detta var vad de befarade. Nu blir det snart verklighet.

  Vilka stater som är i majoritet i FN kan ni googla på. Det är inga s k demokratiska stater. Svenska Kyrkan går därmed i graven. Den kristna Kyrkan likaleders.

  https://samnytt.se/bekraftat-sverige-ska-skriva-under-fns-migrationsramverk-och-oppna-granserna/

  SvaraRadera
 11. Anonym 14:50

  Naturligtvis vet jag inget om sådant som enbart Gud kan veta. Jag baserade det på enkäten som visade att enbart 8% av Sveriges befolkning ansåg att tron på Gud var en viktig del av deras liv. Detta menade jag är ett mer eller mindre ett minimum för att kunna kalla sig kristen i någon mening.

  8% medför ungefär 800000 personer. Tar man sedan i beaktande att inte alla dessa 800000 återfinns inom SVeK utan många återfinns i våra frikyrkor och t ex hos RKK.

  Förmodandet styrks också av den helt bedrövliga kyrkogångsstatistiken där vi ju vet att bortser vi från de traditionellt välbesökta mässorna i adventstid skulle den vara än sämre.Mässor som sorgligt nog får ses som mest tradition med vacker musik och utformning.

  Att räkna bort ca 5 miljoner är i det sammanhanget knappast ngn överskattning. Men visst. Vet i absolut mening kan varken jag eller ngn annan veta. Det gör endast Kyrkans Herre. Däri är jag helt enig även om jag tillåter mig tro att vi befinner oss i en tid där det är vettigt att betrakta SVeK som en organisation som har ett sken av kristendom men knappast kraften kvar.

  //HH

  SvaraRadera
 12. HH, att Sverige behöver återevangeliseras och att Svenska kyrkan inte är i bästa tillstånd för denna sin uppgift är vi helt överens om.
  Anonym 14:50

  SvaraRadera
 13. Fredagens stora stora glädjeämne som får en att fortfarande hoppas på en bättre värld. Två modiga fantastiska människor får Nobels Fredspris.

  https://www.svtplay.se/video/19223891/aktuellt/aktuellt-5-okt-21-00-2?start=auto

  Den kongolesiske läkaren Denis Mukwege och yazidiska Nadia Murad får nobelpriset för deras ”ansträngningar för att bryta användandet av sexuellt våld som ett vapen i krig".

  Lägg noga märke till "som ett vapen i krig".

  Det är några år sedan som jag hörde talas om den kongolesiske läkaren och började "puffa" i kommentarer på bloggar för att han skulle få Nobels fredspris. När jag berättade för en känd journalist om hans arbete och vad de gjorde med kvinnorna skrattade han. Jag kommer aldrig att förlåta honom för det. Vad är det för roligt med att vidriga män kör upp sina gevär i kvinnors sköten.

  Men han intervjuades i Skavlan och intervjun i två delar kan ses på nätet. Två delar.

  https://www.youtube.com/watch?v=zZbzlKhaRok

  PPP

  SvaraRadera
 14. I detta sammanhang vill jag gärna tacka för och lyfta fram det fina arbete som Sveriges drottning och prinsessan Madeleine gör för sexuellt utsatta barn.

  Det är modigt av dem för inte många vill lyfta ett så tarvligt ämne som att förgripa sig på barn. Och att då kungligheter har modet att göra det betyder mycket.

  Vi skall vara stolta över dessa två kungliga damer som har lyft detta vidriga brott in i FN.

  PPP

  SvaraRadera
 15. BOD uttrycker sällan eller aldrig det som är SvK:s verkliga kris, nämligen avsaknaden av förkunnelsen om Kristus som dött för våra synders skull och därmed är alla människors Frälsare. Att då bara påpeka att det i gudstjänsten oftast finns en trosbekännelse som inbegripet Kristus är väl gott och väl, men när den inte motsvaras av en förkunnelse/predikan som är kristocentrisk är det riktigt illa. Jesus har helt enkelt stoppats undan i förkunnelsen och har uppenbarligen för många blivit obekväm att lyfta fram. Det har ju av många kyrkopolitiker blivit elitistiskt och ansetts som brist på lojalitet mot muslimer och andra trosbekännare. Vi har tyvärr nått den gräns där SvK nästan skäms för Jesus som alla människors Frälsare. Om RKK är illa ute kan nog SvK sägas vara detsamma.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Din slutsats, Perax,

   -Din slutsats att förkunnelsen om Kristus saknas i kyrkorna är ju högst subjektiv och stämmer naturligtvis inte alls. Lyssna hur många gånger prästen nämner ordet Kristus och Jesus och Dina ord ovan är dementerade så det förslår!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. Jag får gratulera dig, Bengt Olof, till att du hittat en församling i Svenska kyrkan med så god förkunnelse. För du har väl inte gått och blivit medlem i en församling i Missionsprovisen?

   Radera
  3. Nej, Elisabeth - det har jag inte!

   -Jag har inte konverterat till Din provins, Elisabeth; det kan Du lätt förvissa dig om genom avsaknaden av mitt namn i medlemsregistret. Kolla, får Du se, registret är ju inte så stort så det är lätt gjort.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Det finns inget medlemsregister, Bengt Olof, så det är omöjligt för mig att kolla. Dock kvarstår min lyckönskan till dig att du hittat en kristen församling i Svenska kyrkan. Själv måste jag, i regel, köra sju mil enkel resa för att kunna fira en kristen gudstjänst.

   Radera
  5. Bästa Elisabeth,

   -Jag vet inte var Du är bosatt men kan inte tänka mig att det är sju mil från någon kyrkobyggnad i Svenska kyrkan. Om det, som jag nästan är säker på, då finns en kyrka i vilken man inte firar en kristen gudstjänst, skall Du naturligtvis omedelbart anmäla detta till därvarande stifts domkapitel. Som den jurist Du är blir Din inlaga förstås amper, fyllig och saklig.

   Vila inte på hanen med anmälan!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Att du bara orkar, Bengt Olof, att framhärda i din villfarelse. På den ort jag är bosatt har jag några kilometer till närmaste svenskkyrkobyggnad. Där firas fyra (4) gudstjänster under hela hösten, ingen mässa. Samtliga hålls av kvinnliga "präster", dvs. inga präster alls. Detta sker med domkapitlets goda minne. Var vänlig att sluta förolämpa mig.

   Radera
  7. Ingen förolämpning, Elisabeth!

   -Varför skulle jag förolämpa Dig? Snarare kan man undrar hur de kvinnor, vigda präster i Svenska kyrkan som osynliggörs på två direkta sätt - genom citationstecknen kring ordet präster och genom påståendet att de är "inga präster alls" - uppfattar Din text. Tror du inte de känner sig förlämpade om och när de läser den?

   Detta Ditt inlägg är något av det mest direkta och krassa osynliggörande av kvinnopräster som jag sett på pränt. Jag är förvånad, särskilt som det kommer från Dig. Du är ju van att skriva klara, koncisa och sakliga domar.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 16. Varför skulle Roms präster och församlingar vara undantagna den sexlibertinism som åtminstone de av västvärlden influerade fostrats i sedan sextiotalet?
  Äktenskapet och sjätte budet har skyddat. Nu blir framtidens partners och deras barn ännu mera utsatta. Jag gissar på en ganska brutal motrörelse. an

  SvaraRadera
 17. BOD,

  "Lyssna hur många gånger prästen nämner ordet Kristus och Jesus och Dina ord ovan är dementerade så det förslår!"

  Det är det vi(?) andra gör. För att höra detta eller det ännu vanligare avsaknaden av detta måste man bevista en Gudstjänst. Dvs inte bara nöja sig med andrahandsåtergivande.

  //HH

  SvaraRadera
 18. Aktuella kriser beskrivs nuförtiden alltid som de största. Se på Svenska Akademien! Den största krisen där är och förblir Reuterholms suspension på 1790-talet. Då fanns det verkligen anledning att undra om den ännu inte ett decennium gamla institutionen skulle överleva. Det som nu har skett har varit en storm i ett vattenglas. När det gäller kyrkan är tidsperspektivet inte endast tvåhundraårigt utan tvåtusenårigt. Det har funnits usla påvar förr...

  SvaraRadera
 19. Antje och kyrkostyrelsen åker till Jerusalem. Där får man lära sig att de första kristna var palestinier.
  Jack London

  SvaraRadera
  Svar
  1. JL, är Svky så förfallet och antisemitiskt att fru dr führerin Jackelén förnekar kristendomens judiska rötter?!

   Antony

   Radera
  2. Ja BOD vet alltid besked om hur det står till. Han har varit i många gudstjänster och på många olika platser och överallt mött en kristocentrisk förkunnelse. Du är bara att lyckönska, men också misstro. För dels tror jag dig inte om att ha denna enorma erfarenhet och kunskap om förkunnelsens innehåll, dels tror jag att du är ett offer för ett önsketänkande om hur det ligger till. Visst finns det god förkunnelse i SvK (jag vill verkligen inte sätta mig till doms över all sådan), men dessvärre är mycken sådan MTD-präglad (ännu en gång BOD, M står för moralistisk, T för terapeutisk och D för deistisk, dvs en allmän gudstro utan kristen profil). Du vill väl men har tyvärr dålig kännedom om hur det ser ut litet varstans. Du får väl misstro alla oss som har en annan bild av verkligheten, men någon gång kan du kanske kan anstränga dig för att se ut hur det står till bakom de ibland fina kulisserna.

   Radera
 20. -Jag ett offer, Perax?

  -Ett offer för önsketänkande, tror du att jag är. Ingalunda, käre vän. Jag ser, läser och hör vad som finns, sägs och betonas i Svenska kyrkan. Här ett litet exempel från vardagsmässan i min församlings kyrka:

  -Psalm;
  -Inledningsord: "Vi har kommit med vår längtan, vår tro och vårt tvivel. Vi har kommit för att söka TRONS DJUP I BÖN OCH LOVSÅNG" (betonat av mig).

  Därefter bibelord och tystnad för eftertanke, varpå bön om förlåtelse, vilken avslutas med denna mening: "Håll mig i din famn och upprätta mig, ge mig ny tro, nytt hopp och ny glädje".

  Sedan förlåtelsen (Prästen läser):
  "Jesus Kristus, världens ljus, genomlyser dig. Du är förlåten. I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn"

  Varpå följer nattvardsbönen, Herrens bön, Brödsbrytelsen och Fridshälsningen, Måltiden, Tackbönen, Välsignelsen, en avslutningspsalm samt sändningsorden: Prästens "Vi går med fred" och allas "Ja, vi går med JESUS KRISTUS" (betonat av mig).

  -en gudstro utan kristen profil i Svenska kyrkan, skriver Du och hävdar många andra på bloggen. Vilken uppenbar förnekelse av dokumenterade fakta!

  Var saknas den kristna profilen i den relaterade vardagsmässan? Och, märk väl Perax, vilken profil har då Svenska kyrkans gudstjänster, om den INTE är kristen?

  En smygande katt på tomten blir inte en aggressiv schäferhund, bara för att några väljer att kalla den hund!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera