lördag 6 oktober 2018

Så här tror Lina!

Några tidningar har kvar det som kallas "betraktelse" på familjesidan. Barometern/OT i Kalmar har betraktelser men inte längre Östra Småland eller Smålandsposten. Ölandsbladet har. Bohusläningen? Några andra? Här finns ett forskningsfält som jag tror professor Göran Gustavsson var intresserad av: När försvann fromheten från tidningarna?

I Barometern är det få präster som varit kontaktpersoner och ordnat skribenter. Fyra under snart sagt ett århundrade, nåja 85 år då. Carl Bexell, Torsten Mårtensson, Dag Sandahl och Johan Alberius. Under 40 år sköttes sysslan av den där Sandahl. Den gick alltså ut på att skaffa betraktare. Alla präster var inte hågade. De fick frågan en enda gång och sa de "nej" återkom inte erbjudandet. Andra skrev bra och fick återkomma. Bidragen lästes uppenbarligen. De gav inblickar i vad prästerna trodde och ville redovisa offentligt.

I fredags ställde Lina Grimhammar i Ryssby-Åby pastorat frågan "Vågar du tro på att Gud har rätt?" Bloggardag anade en handfast uppgörelse med ateismen, ett försvar för tron, inte minst tron på trons basfakta; det där med frälsning och frälsningsmedel. Det blev inte riktigt så. Konstaterandet är inte ett konstaterande att det fromsinta saknas, men det fromsinta uttrycker faktiskt inte kristen tro. Låt oss återge några nyckelmeningar!

"Jag ser människor som älskar varandra och som sprider kärlek där de går. Jag ser Guds fingeravtryck i världen. Och då vågar jag hoppas igen. Och jag tror att Gud också hoppas, att han hoppas på oss."

Det där hoppet utläggs:
"Men Gud har inte gett upp hoppet. Han vet att vi har både gott och ont i oss. Han vet att vi kämpar med oss själva och med det onda. Och han tror att vi kan besegra i oss om vi verkligen försöker, och om vi aldrig slutar försöka."

Bloggardag tror att ni mäktar lite mer uppbyggelse:
"I varje gudstjänst får vi möjlighet att be om syndernas förlåtelse. Inte för att Gud vill trycka ner oss i skorna och berätta hur syndiga vi är, utan för att han vill hjälpa oss att räta på oss. Han vill lyfta av den tunga börda vi bär och ge oss kraft att våga försöka igen och igen. Han vill ge oss redskap mot det onda i oss själva och i världen, så att världen kan bli en bättre plats.

Nu väntar vi bara på tillämpningem, den kommer som själva frågan i rubriken:
"Så vad säger du? Vågar du försöka lite till? Vågar du tro på att Gud har rätt när han tror på dig?"

Syster Kerstin höll konfirmandernas redovisningar högt. Hon fick alltid veta något nytt , något som ingen i kristenheten dessförinnan hävdat, sa hon. Ungefär så nu alltså. Det Lina anförtror oss är produkter från hennes egen tankevärld och Bloggardag varsnar fromsintheten utan att ifrågasätta den. Det är själva innehållet som blir det problematiska. För här är en terapeutisk tro med lite inslag av det moralistiska och en deism därtill som alls ingen Frälsare behöver.

Bloggardag fick (lätta?) själavårdsmässiga problem för egen del. Han vågar nog inte tro att Gud har rätt när han tror på Bloggardag. Det är knappt att Bloggardag tror på sig själv, så den gudomlighet som påstås tro på detta sätt måste vara mindre omdömesgill än Bloggardag själv. Förstår ni problemet? Det handlar inte om 1 Jh 3:20 för det är inte en fördömelse saken gäller. Bloggardag tror på Jesus. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet, skriar Bloggardag i psalmen. Han avvände vårt elände för båd tid och evighet. Var det inte så att Fadern snarast trodde på Sonen, som gjorde allt detta i en hård strid med den gamle draken? Det blir mer existentiellt än terapeutiskt, det vill säga helt nya villkor att förhålla sig till. Sammanfattningsvis skulle de nya villkoren kunna kallas "kyrkokristendom".

Det där att vi får kraft att försöka igen är god fariseism. Att syftet är att vår värld ska bli en bättre plats är väl gammal ohederlig reformert tro. Själva tankekedjan är dock lätt att följa:
1. Lina vågar hoppas igen
2. Lina tror att Gud också hoppas
3. Lina tror att Gud hoppas på oss
Någon sakinformation som leder fram till argumenten får vi inte. Behövs egentligen inte heller.

Grundbudskapet är uppenbart. Vi får försöka gå i närkamp mot det onda i oss själva och i världen. Den av kvinna född, som har normala fattningsgåvor och tar sig till kyrkan och får höra detta, kan fatta ett beslut. Ett enda. Det är beslutet att det är bortkastad tid att gå dit igen.

Modéus II har nu fått något att fundera över. Köper han denna offentliga förkunnelse eller tar han ett krafttag för att värna Evangelium? Det kan bli en intressant lärouppgörelse i Växjö domkapitel.

Konstigt egentligen att det ska vara så exklusivt plötsligt att vara en kyrkokristen i Svenska kyrkan. Inte avvikande, alls inte. Exklusivt! Det finns ett annat hopp än Linas i denna hopplöshet. Bloggardag ska köra till Kalmar och bli klippt samt äta brunch idag. Kommer någon i brunchsällskapet att anföra teologiska synpunkter i anledning av fredagsläsningen av Barometern eller har de i stället läst Östra Småland och därmed undgått att få spunk?

Bloggardag ska på sin färd fundera över stridsuppställningen när ryssen tagit Kalmar och svenska och Natoförband slåss i Kläckeberga och på Erik Dahlbergs väg in i Kalmar för att splittra ryska förband som står i Norrliden, Berga och Funkabo samt söder om lasarettet. Befolkningen har flytt. Vad har Bloggardag då läst? Lars Wideräng, Höstregn. Massolit.

Skillnaden mellan det som övades när Sverige hade en krigsmakt och det som nu beskrivs är att taktiska kärnvapen sätts in från Dag Ett. Apropå vad? Apropå att gamla män gärna går i sina minnen. Den amerikanska artilleribataljonen har sitt raketartilleri runt Orrefors och haubitsarna är dolda i Bäckebo, Orrefors, Örsjö och Påryd. Om det skulle behövas, kommer Kalmar att jämnas med marken. Vad är då värst? Villoläran i en betraktelse eller hotet om annihilation? Tänk efter innan ni svarar.

31 kommentarer:

 1. Så här tror en annan Lina (som fyllde 186 i onsdags): http://svps1986.blogspot.com/2010/02/45-jesus-for-varlden-givit-sitt-liv.html Annars var väl Grimhammars stycke om syndernas förlåtelse inte så alldeles tokigt (fantastiskt att saken alls nämndes, tycker jag, ja t o m "det onda i oss"!). Skada bara att Jesus inte nämndes någonstans, inte i det citerade i varje fall. Det är knappast fariseiskt att försöka igen ("den rättfärdige faller sju resor men stiger åter opp", "gå nu och synda inte mer") eller reformert att försöka göra världen till en bättre plats (är inte det skapelseuppdragets - "bruka och bevara" - implikation efter syndafallet?). Men jag håller med om att evangelium inte framställdes rent och klart, inte heller kallelseropet: "Tro på Herren Jesus, så blir du räddad, du och din familj!" (När stod det senast i en tidningsbetraktelse?).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, Andreas, det var också min tanke och jag vill tillägga att bloggaren närmast lyckades övertyga mig om att jag sedan länge är en reformert farisé.
   J.U.B.

   Radera
 2. Om annihilationen bara gäller detta jordeliv så är villoläran värre.
  Lina verkar omhuldas den subjektiva försoningsläran, så vän av ordning undrar när kyrkomötet upphöjde den till dogm inom SvK?
  Har mer än ett halvdussin ledamöter i KM tillräcklig teologisk skolning för att förklara skillnaderna mellan subjektiv, objektiv och klassisk försoningsläran?
  Har något domkapitel tagit tag i de pelagianska irrlätorna som frodas inom SvK?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det där ligger troligen långt över de kapitulära horisonterna, Peter T. /smun

   Radera
 3. Tror inte BloggarDag på sig själv?

  -Ja, vi läste texten om hans tvivel. Kan man tolka orden så att han därmed inte tror på det han deklarerat i femtio år om kvinnliga prästers malplacering i Svenska kyrkan? Eller att det kanske inte är så dumt med demokrati i den kyrkan?

  -Kanske kan vi ana, att det uttryckta tvivlet denna morgon också skulle kunna vara ett exempel på eftertankens kranka blekhet som vi alla är betjänta av att brottas med ibland? Ibland leder den ju till omvändelse, men inte sällan är det den ofta nämnda galgen som krävs för att få till stånd en sådan: alltså omvändelse under galgen; kanske ett yttre tryck av fakta, förnuft och förstånd.

  Vi får vänta och se vad lördagsmorgonens intressanta bloggtext så småningom ger för resultat. Men det sägs som bekant, att ju äldre en människa blir, desto större blir hans/hennes tolerans- och acceptansnivåer - och förståelse för de åsikter som tidigare inte har anammats.
  Vi är inte där än. Dvs BloggarDag är inte där än. Men den som väntar får se. En dag får vi kanske se och läsa, skall vi kall honom så, en reformerad bloggare!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ibland är BOD närmast underhållande. Oavsett vad Dag skriver om, så hittar BOD en koppling till ämbetsfrågan. Detta samtidigt som han råder andra att inte hänga fast vid denna utan "gå vidare"./Paul

   Radera
  2. BOD är en stor komiker.

   Dock med begränsad läsförståelse, vilket kompenseras med ältande.

   Radera
  3. Peter T,

   -Som man är själv känner man också andra!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Bengt Olof Dike är välkommen att försöka exemplifiera när jag haft bristande läsförståelse.
   Men visst kan även jag stundtals prestera någon komisk vinkling. Oftast blir humorn från min sida på denna blogg mest ironisk eller parodisk.

   Hoppsan, nu blev det visst lite ord som kan vara svåra att förstå....

   Radera
  5. Peter T,

   -Du kan ju börja exemplifiera min påstådda brist på läsförståelse-De som sagt A måste ju säga B.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Bengt Oof, får ordet "reformation" det att ringa några klockor?
   (Bloggpost Dopet och demokratin 4:e oktober)
   I samma bloggpost tolkas min kommentar 6 oktober 2018 00:19 misstolkas mitt personliga pronomen "han" (syftande på Bengt Olof med personlig kritik) som om jag kritiserar kyrkan (svar Bengt Olof 6 oktober 2018 09:29).

   Två exempel från en dags bloggpost, men det finns otaliga exempel genom blogghistoriken.

   Radera
 4. När jag läser sånt så tänker jag att det inte gäller mig, inte är för mig och att jag inte ens förstår hur resonemanget hänger ihop.
  Såna där påståenden om att Gud tror på mig, det är bara sliskigt. Jag skakar det av mig illa kvickt, för det är inte sant. Tack och lov.

  SvaraRadera
 5. Svenska Kyrkans tro:

  Betala Kyrkoavgiften!
  Allt gott och lyckligt hoppas, önskar och jobbar vi för.
  You'll have pie in the sky when You die (Om du betalar).

  /Conspirator

  SvaraRadera
 6. Jag frågar mig om Lina Grimhammar skall hängas ut med namn. Det lär inte öka benägenheten hos prästerskapet att producera betraktelser i framtiden. En avvägningsfråga.

  PP

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har förvisso en poäng, PP, men samtidigt har hon ju själv låtit publicera sina tankar och får anses stå bakom dem. Och är det den slags tankar som ska föreställa en kristen betraktelse är det bättre för folket att de aldrig uttrycks.

   Radera
 7. När upphörde tidningarnas söndagsbetraktelser?
  Mina första tidningsbetraktelser skrev jag för Krinstehamns-Posten 1962-63. Därefter blev det Wermlands-Tidningen och Arvika Nyheter. I Jösse kontrakt (km i Mangskog 1965-73) turades vi präster om med uppdraget för. Tidningen gav oss ett litet arvode. Det gick till en gemensam kassa, som prosten hade hand om. Varje år kunde vi bjuda varandra på en god måltid i samband med vårkonventet.
  När jag var kh i Habo 1973-84 blev det också betraktelser för
  några tidningar. Jag har i min "betraktelsepärm", troligen den sista jag skrev, för tredje Söndagen e.Påsk 1988. Det var Skaraborgsbygden som beställde den. Jag var kh i Bolstad från 1984 och in på 1990-talet fanns det varje fredag en betraktelse i Elfsborgs Läns Allehanda (Vänersborg).Men nu är prästerna befriade från att skriva något inför söndagen - kanske lika bra det?
  +Arne

  SvaraRadera
  Svar
  1. +Arne - roligt att se att Du är "still going strong"! Vi var skolkamrater (även om jag gick flera klasser under Dig) och har väl upplevt SvK:s förändring på samma sätt, om än med olika utfall./Paul

   Radera
 8. Bohusläningen
  Efter en dags undervisning orkar jag bara svara på BD:s fråga, att nämnda tidning har kvar denna tradition. Naturligtvis skiftar kvaliteten, men härvarande pingstpastor är nog den som skriver de bästa betraktelserna.
  Stig W

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, Stig, det är nu rätt många år sedan Bohusläningen tog bort betraktelserna "inför söndagen". Men istället infördes krönikor på "Oss emellan"-sidorna under rubriken "Mellan raderna". Dock har vi sex präster/pastorer som turas om en stor frihet att välja ämne att skriva om. Så visst blir det ibland texter av betraktelsekaraktär!
   Hakon

   Radera
 9. SW och BOD, ni är båda drabbade av den nihilistiska relativism som är en konsekvens av "reformationen"!

  Antony

  SvaraRadera
 10. Antony, det måste kännas skönt att vara nästan den ende klarsynte på den här bloggen!?!
  Stig W

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nästan den ende?! ;)

   Antony

   Radera
  2. Stig W är alltför modest. Vad talar för att det är endast på den här bloggen som Antony är den ende klarsynte?

   Radera
  3. Finns det fler bloggar utöver Bloggardag?!

   Antony

   Radera
  4. Letar Du efter en sådan?

   -Söker Du, Antony, kanske en "AntibloggarDag"?
   Veterligt finns den inte. Men BD kanske menar att Svenska kyrkans hemsida fyller rollen.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. Antony :-)
   Paul

   Radera
  6. För att förtydliga: Antony uttrycker sig förvisso (alltför) ofta både burdust och kränkande. Men - bortom detta - har han har ju faktiskt något väsentligt att säga./Paul

   Radera
 11. Taktiska kärnvapen från dag ett? I nuläget? Till vad nytta?
  Idag vet vi att Sovjetunionen dag ett skulle satt in kärnvapen mot Sverige. Tre träffar mot exempelvis Boden, Gävle och Halmstad förutsågs då leda till omgående kapitulation. Men varför idag skrämma upp ett land utan krigsmakt? Det skapar bara problem för ockupanten.

  Lars-Gunnar

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu var det ju tal om taktiska kärnvapen. Att bomba städer är att använda strategiska kärnvapen.

   Radera
  2. Nja, taktiska kärnvapen är ett ord som ofta används om vapenbärare med kort räckvidd.
   SS-1C Scud är ett exempel som fyllda med traditionella sprängmedel landade i Israel under Gulfkriget. Vapnet har en s.k. taktisk räckvidd oavsett om den slår ner i en stad eller inte.
   Strategiska kärnvapen har lång räckvidd (ICBM - intercontinental ballistic Missile) t.ex. Polaris eller SS-18, har räckvidd som når till andra kontinenter.

   Radera
 12. Håller helt med om att prästen Lina G inte företräder någon klassisk försoningslära. Var har hon gjort av Jesus?? Han som dog på korset för våra synders skull. Utan Jesus Kristus blir ingen förlåtelse möjlig!
  Men också ett sorgligt faktum att de flesta av våra dagstidningar, med några få undantag, nu tagit bort betraktelserna inför söndagen. Här borde SvK verkligen göra en insats, och försöka påverka och bidraga till en snar förändring!!
  Vad säger Antje om detta??!!?
  / Ville i Momåla

  SvaraRadera