söndag 14 oktober 2018

Am Ende kommit immer der Schluss

Det är bara att räkna och Bloggardag grips av nervositet för räkningen kan sluta nästan hur som helst. Före Bloggardag fanns Dagblogg och den kom att omfatta en massa inlägg. Dagblogg tog slut när bloggaren insåg att den skulle ta slut. Bloggardag ändar denna Tacksägelsedag med inlägg numro 2601. Det räcker så.

Dagblogg kom till på förslag av tidningen Östra Småland den 3 oktober år 2007. Tidningen hette nog Östran på den tiden.  När tidningens inhyrde konsult fastställde att han skulle bestämma över bloggsidan och ta in en replik av en Bengt Olof Dike (som redan i sammandrag fått fram sina synpunkter), var beslutet enkelt. Inte bara att sluta utan också att starta Bloggardag. Beslutet fattades på vägen mellan Narbonne och Béziers och Bloggardag begynte den 17 september år 2011. Företagsekonomiskt var detta en felbedömning av den inhyrde konsulten. Han slutade sedermera. Ingen minns nog längre vad han hette, men hans gång var struttande och han bar portfölj.

Bloggandet har alltså pågått sammanlagt i drygt elva års tid. Elva år är lika många år som det finns fotbollsspelare i ett lag. Bloggsidan fick en utmärkelse som "årets". Han kunde inte uppfatta att utmärkelsen delades ut därefter (det blev som med Sveriges Televisions utmärkelse "Årets svensk", som Reefat fick...) så Bloggardag ser sig fortsatt vara "årets". Oklart vem utmärkelsen hedrade, tidningen, läsekretsen eller bloggaren, måste det dock på sitt sätt sägas vara hedersamt, eftersom Bloggardag fälldes av domkapitlet och fick en skriftlig varning för samma bloggverksamhet. Biskop Johansson levererade. Detta hedrar honom i somliga läger men nog inte rent objektivt. Bloggardag hade skrivit något "som skulle kunna komma att uppfattas som" – och det är en justis som alls inte är ovanlig av det enkla skälet att den visat sig ytterst användbar.
Antje hördes också ropa sitt berömda "han måste stoppas", men det försöket kom av sig för att vinna framgång först denna nya mandatperiod. Nu finns det sålunda lite nya av kyrkobyråkratin förfärdigade munkorgar för förtroendevalda. Det är en sådan tid vår tid är. Å andra sidan är inte Bloggardag eller hans mycket nära vän förtroendevalda.

Detta är i bloggsammanhang ett problem. Ingen av dem som vet, för kyrkopolitiskt skvaller vidare. Inte så att Bloggardag skrivit om sådant som sagts inom sammanträdets ram och i dess rum, det har varit viktigt, men kring ett sammanträde finns mängder med informationer som frimodigt kan ges vidare. Den frimodigheten saknas innevarande mandatperiod. Då blir det patetiskt att i längden skriva blogginlägg. Docenten O kan på latin utsäga något om pratsamma senilister. Ni varsnar faran för den gäller också dem som skriver.

Världen  har sålunda en tillräcklig uppsättning sura gubbjäklar så att Bloggardag inte behöver tjänstgöra i all oändlighet. Denna bloggsida ska avslutas medan den fortfarande är pigg, käck och munter och dessa dess egenskaper förmår hetsa upp. Har någon fyllt 70, och det har någon denna morgon, ska piggheten, käckheten och munterheten inte riskeras. Tid att sluta alltså. Sluta i tid menas därmed.

Ytterligare ett skäl är förstås att det återkommande blir diskussioner kring bloggarens person. Det känns inte så meningsfullt att diskutera om någon i det kyrkopolitiska blivit särbehandlad och kanske till och med illa hanterad. Bloggardag vill inte ha den diskussionen här. Då stänger vi. Bloggardag vet hur det var och har mött de illasinnade och illvilliga. Tro inget annat. De äro tusenden. Och vedervärdiga.

Bloggardag har försett Svenska kyrkan – eller nationen om ni vill – med ett öppet debattforum. Det har retat många. För egen del har Bloggardag med visst nöje läst inlägg han uppfattat vara aparta (läs: vansinniga), men det är av vikt att pröva hur långt täcket räcker (eller hur smalt det är) och det är bibliskt att uppfatta att i somliga eländiga tider är bädden för kort. Jes 28:20 Bra att man kunnat se det på Bloggardag. Informationsbärande på flera sätt också eller just när kommentarerna fjärmat sig radikalt från bloggämne. Det tyder på att det finns för få arenor att samtala på. Inte konstigt att det blir så om det är sant att svenskar är ett ensamt folk.

Studentrumsdiskussionen, den vidlyftiga, har alltså haft en möjlighet på denna bloggsida. De som endast velat läsa de utomordentliga blogginläggen har kunnat strunta i kommentarerna för att inte hetsa upp sig. Å andra sidan är en daglig dos adrenalin nyttig för välbefinnandet. Det är ett förhållande som inte tillräckligt beaktats när folk haft synpunkter på denna bloggsida. Hur många liv har inte Bloggardag och kommentatorerna förlängt! "De fattar inte hur du skrattar när du fått till en bra formulering som du vet kommer att reta upp dem", som en vän till Bloggardag sa.

Am Ende kommit immer der Schluss. Max Raabe slår fast denna oomkullrunkeliga sanning. Bloggardag beklagar att videon inte är av högsta kvalitet, men den finns i varje fall. Spela och fundera!
https://www.youtube.com/watch?v=CPp1oJSoC40

Vad Bloggardag ska göra när han inte längre finns? Nu blir frågan komplicerat filosofisk – för på något vis finns Bloggardag alltid också om han inte finns. Nätet glömmer heller ingenting och förlåter lika lite. Så visst finns han, fast han inte finns. Han kanske likväl kan byta skepnad och återkomma som något annat med en hög grad av seriositet? Eller så sätter han sig som ett spöke i en gungstol och gungar lite så att alla skräms. I värsta fall tar han sig runt i den kyrkliga verkligheten när denna alltmer förfaller och hörs dystert upprepa sitt "Vad var det jag sa?" Det betyder inte att han glömt. Det betyder att den hårdhänta kyrkokritiken höll, men att ingen var beredd att göra något åt eländet mer än betrakta det och använda det som stimulantia för kyrkliga samtal. Feuerbach har förklarat världen, men det gällde att förändra den, är en visdom Bloggardag har inhämtat från kritiken just av Feuerbach.

Bloggardag skulle kunna hänvisa till en uppsättning böcker, kanske närmast den som kom i maj och som omsorgsfullt förtigits med tre lysande undantag: Östra Småland, Kyrka och Folk samt Svensk Pastoraltidskrift. Den som vill veta, kan veta. Skrev inte Bloggardags mycket nära vän ett stycke kyrkokritik redan år 1973? Det är 45 år av skrivande om Svenska kyrkan med kritik, analyser och förslag till förändringar/förbättringar. både från det kyrkliga golvet och akademiskt. Det finns ett inre samband mellan det skrivna, tror Bloggardag. Nu får nya präster i 25-årsåldern ta sitt ansvar. Det kan bara bli intressant(are).

I fortsättningen får klimatalarmisterna härja utan Bloggardags spetsiga frågor. De låter frälsta. De undrar varför vi inte lyssnade. Men vi lyssnade och försökte värdera. Därför är vi kristna. Lyssnade alarmisterna till klockans helga maningsljud, som manade syndare till Gud, eller glömde de alldeles bort det stora som hänt och det som kommer att hända, själva eu-katastrofen, den goda katastrofen? Denna jord ska gå under. Men det är inte slutet. Det är början, den början som redan börjat. Kl 10 i Rydaholm till exempel.

I dag firar Bloggardag. Av hänsyn till eventuella nykterister meddelas icke hur. Bara med ett konstaterande "ack huru!" Hållningen är festligt enkel. Må nåden komma och denna världen förgås!


193 kommentarer:

 1. Grattis på födelsedagen och stort tack för alla blogginlägg under åren. Vilken förlust att du inte fortsätter. Vad ska vi nu läsa till morgonkaffet...?
  😐

  svenskkyrklig dissident

  SvaraRadera
 2. f Dag gratuleras på 70-årsdagen. På vilket sätt han kommer att låta höra sig återstår tydligen att se, men må han inte tystna!
  Kh på landet

  SvaraRadera
 3. Jag får gratulera och tacka för alla blogginlägg. Likt BOD har jag varje morgon under flera år väntat på dagens text. Inte sällan lästa den nedsänkt i morgonbadet. Jag har tackat vår Herre varje dag för en kloka röst i en vansinniga tid.
  Nu blir det annorlunda och betydligt svårare att orientera i det kyrkliga.
  Du får ha det så bra och kan hända ses vi en vacker dag. Här eller där.
  /Patrik DeMesta.

  SvaraRadera
 4. Ett varmt tack för det du skrivit här och i Dagbloggen. Det har betytt mycket för mig och min syn på kyrkans styrande. Jag har förstått att jag inte inbillar mig, att jag inte är ensam. Allt gott!

  SvaraRadera
 5. Med BloggarDags avslut går något verkligt väsentligt förlorat för Svenska kyrkan. Dag Sandahl har här - och i andra sammanhang - utfört en i ordets sanna mening stor och hedersam publicistisk gärning.

  Jag ser förväntansfullt fram emot Dags nästa tilltag. Intill dess: Heders!

  Med varma lyckönskningar på högtidsdagen,

  Thomas Grahl

  SvaraRadera
 6. Och naturligtvis: mina varmaste gratulationer på födelsedagen!

  SvaraRadera
 7. Nödvändig korrigering!

  -Den apostroferade repliken från undertecknad i dåvarande DagBlogg var etiskt nödvändig med tanke på kritiken mot mig som framfördes i bloggtexten. Det ansåg också Östrans ansvarige utgivare, vilken också ytterst var ansvarig för bloggen. Konsulten hade inget utgivaransvar.

  Därmed är också konstaterat, att tidningens utgivare delade mitt krav på replikrätt och ej instämde i bloggarens åsikt, att jag redan fått fram det jag ville.

  I övrigt önskar jag dagens jubilar en fin och minnesrik högtidsmottagning, vilken ju enligt SMHI kommer att inramas av ett fantastiskt brittsommarväder.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 8. Ett riktigt varmt Grattis på den stora dagen! Det finns inget att ge den som har allt. Jag sänder support istället, inför den sista stora striden: Själens integritet contra dess förtvivlan. Hoppas att denna dag blir en riktig kanondag.//Länsmansdjäveln

  SvaraRadera
 9. Grattis på födelsedagen och stora gratulationer för den bloggargärning som utförts!

  SvaraRadera
 10. https://www.youtube.com/watch?v=xIEzBJ0b7qw

  Lars Jensen

  SvaraRadera
 11. f.Dag,

  I'll miss your incisive, biting, and witty comments - Yes, there is wisdom in stopping while you are still ahead of the game. Grace, Mercy, and Peace from God our Father and from our Lord and Saviour Jesus Christ. Amen!

  Johannes de Silencio

  SvaraRadera
 12. Tack för många bra blogginlägg.

  Johan Kalin

  SvaraRadera
 13. Grattis och välkommen in i 70-talet. Det kan bli en givande tid men också smärtsam om/när man ser hur MTD-relugionen flyttar fram sina positioner på bekostnad av genuin kristen tro.

  SvaraRadera
 14. "Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra, så att ni kan be" (1 Petr 4:7).

  SvaraRadera
 15. Tack för de raderna och för dem som kunnat och vågat kommentera. an

  SvaraRadera
 16. TACK, Dag, för all kunskap och information som du förmedlat genom bloggarna! Och TACK för alla fniss, storskratt, ilske-yttringar (inte över dig, men väl över det du förmedlat!) mm som jag åsamkats genom att följa bloggarna. Och TACK för alla okända vänner som jag fått genom kommentarerna på bloggarna!

  Jo, jag kommer att sakna dig i detta sammanhang, men räknar kallt med att möta dig i andra. Fira ordentligt idag! Vi är många som tackar Gud för vad du fått bidra med!

  Jag i Halland

  SvaraRadera
 17. TACK, Dag, för all kunskap och information som du förmedlat genom bloggarna! Och TACK för alla fniss, storskratt, ilske-yttringar (inte över dig, men väl över det du förmedlat!) mm som jag åsamkats genom att följa bloggarna. Och TACK för alla okända vänner som jag fått genom kommentarerna på bloggarna!

  Jo, jag kommer att sakna dig i detta sammanhang, men räknar kallt med att möta dig i andra. Fira ordentligt idag! Vi är många som tackar Gud för vad du fått bidra med!

  Jag i Halland

  SvaraRadera
 18. Med Utmärkt Högaktning tillönskas
  en stärkande (med stärkelse) årsdag
  Gratulationer
  Stefan

  SvaraRadera
 19. Men hallå!
  När en profet pensioneras åker han väl till himlen i en brinnande vagn?
  Borde väl passa den militaristiske bloggaren.
  Grattis!
  Och välkommen åter!

  LG

  SvaraRadera
 20. Jag kommer denna dag inte att komma till ro förrän vid 18-tiden. Men då skall det av jubilaren påbjudna firandet, var man än befinner sig, igångsättas med stor omsorg och glädje.

  När vi nu får meddelandet att det hädanefter inte blir någon blogg, får jag väl så gott det går försöka att hantera abstinensbesvär i olika avseenden.

  All välsignelse önskar dock en som, nästan längre än han förmår minnas, har varit stridskamrat!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vill tacka +Göran för alltid värdefulla, tänkvärda, sparsmakade och välformulerade inlägg som utgjort höjdpunkter i kommentarsfältet.

   Lars Jensen

   Radera
  2. +Göran, vilken strid?

   -Stridskamrat Du varit, har vi nu förstått,
   men vilken är striden och truppen, där Du gått?

   -Är det väderkvarnars väl bekanta kamp,
   eller kanske tennsoldaters ljudlösa tramp?

   Ser Du månne en fiende, som ej ens finns,
   men som Du ändock sedan barndomen tror finns;

   Men var lugn och Dina vapen lägg tryggt neder,
   i Svenska kyrkan församlingen även för Dig beder;

   I denna kyrka inga stridens yxor ilsket svingas,
   allt är frid, fred, ingen till något tvingas!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. I saknaden när bloggen upphör finns dock en god sak – vi slipper Bengt Olofs kommentarer, tröttande eftersom de saknar kontakt med verkligheten.

   Radera
  4. Projicering igen, +Göran,

   -Vet du plötsligt inte alls vilken verkligheten är, käre Göran? Den består av vår mer än tusenåriga svenska kyrka, dess sex miljoner medlemmar samt församlingar, stift och ett stort antal kyrkobyggnader i hela landet.

   Med detta noterat, synes det helt klart, att det är du som saknar verklighetskontakt. Detta kallas projicering: att tillvita andra det som man själv står för.

   -Gack ut i Sveriges kyrkliga verklighet, käre vän, och bemöda Dig att se det uppenbara!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 21. 70 - skulle det vara något? Ändå är Din framtidsdag ljus och lång och på ett sätt är Du en framtids Dag. Gud välsigne Dig!

  SvaraRadera
 22. Grattis på födelsedagen. Kyrkans Tidning hade ju den 11 oktober rubriken "Jubilerande Dag bloggar vidare" men man var tydligen ute och cyklade. Tråkigt!/Paul

  SvaraRadera
  Svar
  1. I torsdags var det sant att han bloggade vidare.

   Radera
  2. Kanske på den förkomna elcykeln?

   ANTONIO

   Radera
 23. Bloggen har utgjort en icke oväsentlig fortbildning i det svenskkyrkliga. Nog så förfärande och klargörande. Men också uppmuntrande och lärorik.

  Tack! /smun

  SvaraRadera
 24. Grattis till högtidsdag och gott bloggavslut!

  Skallagrim

  SvaraRadera
 25. -Ja va ska vi nu prata om? undrar Maja lite ledset.

  -Det blir liksom lite tomt, erkänner Rickard från Rickomberga med morrhåren missbelåtet nedåtstrukna.

  -Sandahl har säkert många verktyg i sin låda å många järn i elden, försöker den där löjlige Svanslösingen på sitt vanliga, uppmuntrande sätt.

  -Vi måste muntra upp vår gamle kompis BOD nere i Blekinge! skiner Bill, min kommunikattör upp.

  - Vi hälsar på hos BOD! ler Bull, min teolågiske sekreterare förtjust. Å tar med rejält med Whiskasjamare för att trösta honom. Nu när han inte får så mycket att göra med allt kåmmenterande.

  Tvillingarna drar bort över Nathan Söderbloms Plan med svansarna i vädret, förtjusta över det spännande äventyret. Å dom frågade inte ens mig om lov.

  Det börjar bli dags att mera permanent dra sina färde även för mig. Antje har pratat allvar med mig. Hon erbjuder mig att följa med i flytten från Ärkebiskopsgården.

  -Dann wirst auch Du Emeritus, mein roter Kater, viskade hon i mitt öra. Å tja, allt har sin tid. Dags att tänka på tryggat pensionärsboende i bildat, generöst sällskap. Jag strök mig mot hennes kind och vi var helt överens. Hoppas hon aldrig får veta att jag läst å skrivit på BloggarDag! Ni skvallrar väl inte om mitt förflutna?

  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
  Svar
  1. Till Elaka Katten Måns!

   -BOD behöver faktiskt ingen tröst,
   den är för honom Svenska kyrkans röst;

   Dess klockklanger över alla nejder hörs,
   Men gå du ut och fånga råttor, om du törs;

   De som kyrkor och församlingshem attackerar,
   och därmed historiska byggnader demolerar;

   Så gör Du Svenska kyrkan en behövlig tjänst,
   ta hjälp av Bill och Bull, de som kallas assistent;

   Efter då förrättat värv, du kan dig pensionera,
   och till Bill och Bull kommenterandet delegera!


   BENGT OLOF DIKE


   Radera
  2. Ja du har som vanligt så rätt, käre BOD. Kyrkmöss och kyrkråttor får man verkligen se upp med. De dyker upp på de mest oförutsebara ställen och bara resoluta handlingsplaner och slutgiltiga lösningar fungerar för att skydda vår öppna, trygga, ärevördiga och älskade folk- och nationalkyrka från deras underminerande och ljusskygga verksamhet. (Har f ö B&B kommit fram än? Maja är lite orolig)

   https://cdn3.cdnme.se/2511972/8-3/dsc_6927_54e234959606ee5692143b49.jpg

   Pelle Svanslös, Uppsala, CEO Pelles Rodentservice AB

   Radera
 26. Gratulerar på födelsedagen! Tack för alla informativa blogginlägg! Nu kanske BOD startar en egen statskyrkoblogg så att vi får något att förargas över till morgonkaffet.

  Alla är sedan välkomna till min hemsida där ett och annat kan inhämtas. Varje meddelande om att motståndet ska upphöra är falskt!

  Anders Brogren

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det skulle kanske behövas, Brogren1

   -Nej, jag har inga sådana planer, Brogren. Vår demokratiska folkkyrka är så stark, allomfattande, sansad och saklig, så den klarar sig bra utan särskilda bloggar.
   Den skall Du inte förargas över utan lika varmt, som Ditt morgonkaffe är, glädjas över. En sann kristen skall älska sin kyrka, inte sant?

   -Smakligt Gevalia önskar jag Dig!


   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 27. Thorsten Schütte14 oktober 2018 kl. 17:51

  Max Raabe har rätt (lyssnade med stor behållning på honom i Jönköping för två veckor sedan), allt har ett slut. Tack för tiden som varit, det är ju mera givande att kolla bloggar som ger tuggmotstånd än de som stryker medhårs.

  SvaraRadera
 28. Gratinerar så mycket på födelsedagen!

  Beklagar att bloggen inte fortsätter, om än somliga av kommentatorerna mer än väl går att leva utan. Andra kommer att saknas, liksom inte minst Bloggaren själv. Inväntar dock med spänning nya påhitt.

  den Lea

  SvaraRadera
 29. Tack du tappre Herrens stridsman! Det har sannerligen inte varit förgäves. Det behövs profetröster. Du har varit en.
  Gud välsigne dig!

  SvaraRadera
 30. Tack du tappre Herrens stridsman! Det har sannerligen inte varit förgäves. Det behövs profetröster. Du har varit en.
  Gud välsigne dig!

  SvaraRadera
 31. Stort grattis på högtidsdagen. Och stort tack, på Tacksägelsedagen, för denna blogg. Jag hoppa du fortsättningsvis levererar på annat sätt. Vi är många vågar jag påstå som väntar på dina memoarer. Och vet att Sanningen segrar!

  SvaraRadera
  Svar
  1. -Enkel fråga, Sunnliden?

   -Står BD/DS alltid för Sanningen med versaler?

   BENGT OLOOF DIKE

   Radera
 32. Anders Stenström14 oktober 2018 kl. 19:48

  En senkommen lyckönskan från mig!

  SvaraRadera
 33. Grattis och tack för tid som varit! (Pred. 3:1). Enligt god reformert tradition från Bollnäs får du här Psaltaren 70 som sen födelsedagshälsning. (Antar att kommentarer fortsatt läses och kanske t o m publiceras idag åtminstone?). Och även en lite mer lutherskt glad tacksägelsepsalm som i min konfirmationspsalmbok stod under rubriken "Ungdom": https://svps1986.blogspot.com/2010/02/24-med-tacksam-rost-och-tacksam-sjal.html De 70 är väl ingen ålder, inte jämfört med Metusalem iaf? Annars kan ju födelsedagsbarnet även sjunga Wallins "En äldre kristens tackoffer på sin födelsedag", visserligen ngt sentimental (v. 4) och nödtorftigt bearb av ovantecknad https://svps1986.blogspot.com/2010/02/24-med-tacksam-rost-och-tacksam-sjal.html God fortsättning tillönskas, för både tid och evighet!

  SvaraRadera
 34. En Solid hälsning och Grattis
  Champagnekorkens smällande väntar

  SvaraRadera
 35. Grattis och tack!

  PP

  SvaraRadera
 36. Först och främst vill jag framföra mina hjärtliga gratulationer till födelsedagsbarnet!

  Samtidigt vore det en stor förlust för svensk kyrklig debatt om bloggaren tystnade. Den kyrkliga debatten mår väl av mångfald och här har bloggaren konstant och med tilltagande klarhet efter senaste kyrkovalet - som jag uppfattar det - varit en uppfriskande röst som jag tror är helt omöjlig att ersätta.

  Om jag får lov att ge ett råd, skulle det vara att fortsätta blogga men utan att ta in kommentarer. Bloggandet kan ha ett större fokus på "flashar", lämpligen några i veckan när bloggaren spörjer något som han vill tillgängliggöra för en bredare läsekrets innan det blir allmänt känt och levererat med kyrkokansliets och den politiska korrekthetens förtecken.

  Då skulle bloggarens 70-årige vän få välbehövlig vila, samtidigt som bloggen lever vidare i en viktig aspekt av sin kärnverksamhet

  SvaraRadera
 37. En imponerande kristen folkbildningsinsats, kyrklig muntration och personlig prestation långt utöver det vanliga har avslutats. Även en lans för det tyska numera alltmer försummade språket har dragits. Alltså får die Prinzen gratulera. Gruppen har sina rötter i thomaskantorn J S Bachs gamla gosskör, die Thomaner i Leipzig. Att dessa numera medelåders gossar liksom Bloggaren behärskar sitt hantverk kan ingen betvivla. Att dessutom samtliga är väl förankrade i den Evangeliska Tyska Kyrkan, gör inte saken sämre.

  https://www.youtube.com/watch?v=0IG9fUIPynE

  Gissar undertecknad rätt om att Bloggaren på 70-årsdagen äntligen fick sin efterlängtade elcykel?

  https://www.youtube.com/watch?v=Dg5y6Q2crXw

  Alles Gute!

  Skallagrim

  SvaraRadera
 38. Stort tack för ditt bloggande som också haft större pastoral betydelse än du nog anar. Norrlandsbloggläseriet har väl ännu inte blivit ett kyrkohistoriskt begrepp, men i historiens ljus kanske? /Gunvor och Fredrik Vennberg

  SvaraRadera
 39. Mina hjärtligaste gratulationer till Dig Dag. Du är en sann kristen. Jag beklagar att vi inte fått se dig som högste chefen men jag är samtidigt inte alldeles säker på att du skulle vilja vara det. Beklagar också all orättvisa du fått utstå. Människors dumhet får tyvärr råda många gånger. Önskar att du haft en underbar dag. Kram

  SvaraRadera
 40. Först: grattis till 70 år! Men det är väl ingen ålder som kräver stopp på bloggen? Jag kommer att få abstinensbesvär, saknaden av läsning kl 8:00 blir stor!

  SvaraRadera
 41. Även jag får sälla mig till gratulanterna om än lite på efterkälken. Jag är glad över att du föddes och har gett oss så mycket.

  Vidare får jag instämma med såväl Tapel som Gunvor Vennberg. Tapels råd är utmärkt. Du behöver ju inte blogga varje dag men din röst i den kyrkliga debatten är oerhört viktig. Och, precis som Gunvor skriver, har din blogg haft stor pastoral betydelse. Här skrivs om kristen tro och vi har fått många bra tips på vidareläsning. Tack!

  SvaraRadera
 42. Grattis igen. Som jag sade på din fest igår så upplever jag att du alltid varit en som uppfyllt Hebr 10:33. Tack för din solidaritet.
  I likhet med många sndra kommer jag sakna bloggen, men en liten tröst i nöden är ju att jag inte ķan bli domkapitelsanmäld pga rekommendation av densamma.

  SvaraRadera
 43. Grattis och tack för en läsvärd blogg!
  Canutus Hahn

  SvaraRadera
 44. Bästa välgångsönskningar, herr jubilar! Jag kommer att sakna det morgonliga, uppfrisknande bloggintaget, men jag förstår och accepeterar de anförda motiveringarna ovan.

  Guds fred och välsignelser, denna dag med säkert milt bankande i huvudet, och för alla dagar som följer, intill tidens ände!

  GAF

  SvaraRadera
 45. Jättegrattis och tack för all möda!

  Lars-Gunnar

  SvaraRadera
 46. Bloggardag får framföra ett stort grattis till sin gode vän! Tack för alla insikter och skratt och någon gång irritation du levererat med dessa två bloggar genom åren.
  Allt gott och skål för dig! /Martin

  SvaraRadera
 47. Så var vi där. Vid slutet. Det känns tomt. Bloggen har varit en frisk fläkt, ett öppet fönster i en allt mer instängd svenskkyrklig värld. Ja, det är det märkliga att ju mer man talat om öppenhet, desto mer instängt, fördummat och ogeneröst har det blivit. Fast kanske inte så märkligt och det har bloggaren hjälpt oss förstå med mycket lärdom och ofta glada skratt. Bättre kan det väl inte bli? Visst ska man sluta i tid innan man blivit en parodi på sig själv, men här mäter bloggaren med en stränghet som inte är liten. Möjligen underskattar han värdet av den uppmuntran han gett, om än på distans. För den vill den här läsaren säga tack liksom för texter rika på lärdom och underfundiga infallsvinklar. Vi har ju om än på avstånd följt varandra sedan tiden i Lund, där bloggaren en gång var en käck student. Tag alltså mot en farisées tack.
  J.U.B.

  SvaraRadera
 48. Gustaf Björck (Göteborgssläkten)15 oktober 2018 kl. 10:29

  Ett samhälle och en kyrka behöver inte bara medborgare utan också motborgare.Tack, Dag!

  SvaraRadera
 49. Den evigt unge Svenska kyrkans Gossen Ruda går vidare till nya uppgifter. Måhända mindre förargelsebringande. Men säkert välsignelsebringande.

  Gratuluję i dziękuję bardzo!

  /Ryszard

  SvaraRadera
 50. Hoppas födelseDagsfirandet har varit lyckat!
  GårDagens bloggbesked blev en stor dyster chock.
  Instämmer helt i alla gårdagens och dagens kommentarer! Saknaden efter Dig BloggarDag kommer att bli oerhört stor!!! Du har på din blogg under många år förmedlat ovärderliga kunskaper om kyrkan, dess liv och politik. Allt med en stor portion humor. Ingen annan lär kunna axla din mantel. Din profetröst behövs verkligen i den ljumna vardagen!
  Hoppas verkligen att du återkommer i någon form! Varför inte i en blogg med dina intressanta egna inlägg (kanske några per vecka) och utan kommentarsfält?!?
  Vi ser också med stor spänning fram emot dina efterlängtade memoarer!
  På gensyn!
  Jesaja 40:29-31
  Guds rika välsignelser i Dina kommande uppgifter!!!
  / Ville i Momåla

  SvaraRadera
 51. Tack en värdefull blogg som lärt mig mycket och kommit med värdefull information. (Glöm inte var ni läste detta först...) Det blir tomt utan den dagliga dosen av bloggeri. "Bloggservice"(dvs jag) kan inte fortsätta skriva ut en papperskopia till hustrun. Jag skulle bli glad om du antog Tapel:s förslag att blogga 1-2 ggr i veckan eller när du har något viktigt att säga din trogna läsekrets.

  /Svante Kalin

  SvaraRadera
 52. Ser att bloggen är fortsatt läsbar även denna "Annandag" och att kommentarer/gratulationer fortsätter strömma in! Här kommer därför rätt adress till "En äldre kristens tackoffer på sin födelsedag" (som sej bör med kraftfull äldre svensk koral). God Fortsättning På Det Nya Levnadsåret Och Ditt Åttonde Årtionde! Vi säger väl som Daniel: Må du leva i evighet! http://friapsalmboken.blogspot.com/search/label/O%20Gud%20som%20mina%20steg%20ledsagar

  SvaraRadera
 53. PS. Liksom min dotter Hanna (född söndagen den 13 oktober 2002) har Dags födelsedagar den glada egenskapen att de infaller på Tacksägelsedagen varje gång de infaller på en söndag. (Dagens datum infaller däremot ALDRIG på en Tacksägelsedag men man får ju vara tacksam idag ändå). DS.

  SvaraRadera
 54. Grattis på bemärkelsedagen i efterskott!
  Beklagar att bloggen upphör, en frisk fläkt i den allt mer avsmalnande åsiktskorridoren. Hoppas att bloggaren återkommer med något annat ”hyss”!!
  Med önskan om Guds rika välsignelse! //Andreas, pastor i Pingst

  SvaraRadera
 55. Mina varmaste gratulationer i efterskott, och ett stort tack för alla inspirerande, roliga och provocerande texter.

  Mvh
  Anders Lundberg

  SvaraRadera
 56. Tråkigt att du slutar, jag tror det har varit en viktig, avig blogg

  SvaraRadera
 57. Grattis och lycka till i fortsättningen! Tack för den här tiden.

  Jonas M

  SvaraRadera
 58. Du kanske kan tänka dig att återkomma i någon form framöver, t ex med mera sporadiska bloggar UTAN kommentarer. De har ibland varit undermåliga. Som när BOD skriver att allt är frid och fröjd i SvK.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tystar-anden manifesterar!

   Radera
  2. Perax, jag delar din uppfattning och önskan fullt ut! En sådan blogg hoppas vi på!

   Jag i Halland

   Radera
 59. Eller detta, Perax,

  -Som när ett antal kommentatorer underkänner Svenska kyrkans biskopar, förklarar att den inte står för kristen tro och att den snart går under

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför låta sig provoceras? Det håller hjälpligt i BODens tid. Mot verkligheten kämpar idealister och drömmare förgäves.

   Må nåden komma och denna världen förgås!

   Radera
  2. Anonym,

   -Men då håller det ju i min tid, eftersom den är verklighetens!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 60. Grattis i efterskott och tack för många läsvärda blogginlägg!
  Jag har haft stor glädje av denna blogg liksom flera av dina böcker. / Markus

  SvaraRadera
 61. Am Ende kommt immer Bengt Olof!

  SvaraRadera
 62. Vill bara tacka för flera års intressant läsning, gratulera till alla de egna åren och önska god fortsättning.

  Ingrid Berlin

  SvaraRadera
 63. Gott Nytt År Dag.

  För Herrans många år sedan då jag gifte mig i Hallaryds kyrka sa man att ," vissa kommentarer ska man bara gräva ner en meter under jorden så man slipper läsa deras dravel."
  Redan på Katedralskolans tid så visste jag att du skulle bli mer än många andra. Du lyckades GRATTIS
  Det blir tufft att missta den dagliga informationen om Svenska kyrkan där hemma.Hoppas på återseende.
  Jag den katolska kristna protestanten

  SvaraRadera
 64. Ja God Fortsättning önskas och djupt känt tack framföres! Bloggen har förlängt mitt liv med pigga och muntra skratt samt höjd adrenalinnivå, det senare i och för sig mest orsakat av en del kommentarer. Många av kommentatorerna har jag uppskattat. Främst Peter T, +Göran och Andreas H som härmed tackas för deras pedagogiska mödor och goda humör. Och varför inte lägga till den bitske Antony, den trevliga tjejen Anna och rent av de litterära fiktionerna Elof Sundin, Måns och BOD i gänget av dem som bör få uppskattning?
  /Sophia

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett långt liv har lärt mig att blygsamhet är klädsam, i synnerhet om man uppmärksammas på positivt sätt. Även jag stämmer in i lovorden över den nyblivne jubilaren, kollegan och bloggaren.

   I blygsamhet tecknar alltså

   Elof Sundin, teologie doktor, Upsala

   Radera
 65. Grattis i efterskott och tack för den här tiden! Hoppas dock att Du ändå fortsätter att förkunna, informera, debattera och ifrågasätta - om än i andra former och fora./Paul

  SvaraRadera
 66. Jag ber att få gratulera BloggarDag (kanske skall jag nu säga Dag Sandahl) i efterskott på 70-årsdagen, trots att vi inte känner varandra (åtminstone inte bortom denna blogg). Jag vill också lyfta fram hur givande det har varit att läsa de teologiskt granskande texter som BloggarDag har skrivit, liksom de där Svenska kyrkan granskats.

  Vänner i Kristus!
  Glöm inte, att vad som än händer innan Herren kommer åter (vilket vi längtansfullt skådar mot; Herre, tag oss från denna sorgedal upp till ditt rike), måtte Gud förläna oss nåden att förtrösta på Honom; Herren, vår allernådigste Gud och Fader, Hans enfödde Son, Kristus Jesus och den [deras] Helige Ande!

  Kyrie eleison! Herre, förbarma dig över oss och din arma kyrka!
  Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet! Amen.

  Ung präststuderande

  SvaraRadera
 67. Att passera sjuttio är stort . Det är ju den bibliska levnadslängden. Gratulerar.
  Ropandes röst i ödemarken tystnar och Ärkebiskopen är kvar.Vem skall fortsätta att föra vidare denna, ack så osvenska, kompromisslösa icke-lagom kampen ?
  Den dagliga avsnittet av pjäsen var underhållande och stimulerande. Vem tar över och väcker reflektioner över läget?

  Herran haltuun!
















  SvaraRadera
 68. Jag tackar också, speciellt för att till och med alphakursare fick vara med på samma ställe som biskopar och invigda. Grattis och tack!

  SvaraRadera
 69. Tack, för att du gett varje morgon sin speciella karaktär: morgonbön, frukost, tidningsläsning och sist men allra bäst: bloggardag!
  Och: god fortsättning som 70-plussare! Roland K

  SvaraRadera
 70. Hjärtligt tack för kunskap och roligheter!
  Pelle S från Halland

  SvaraRadera
 71. NOOOOO Vem ska nu leverera knivskarp, klarsynt och ibland lite surgubbig kyrkokritik...?!?!? Jaja, vi unga får völ försöka ta över.

  SvaraRadera
 72. Tack för din undervisning och rapportering från den inte så öppna folkkyrkan!

  /Millan

  SvaraRadera
 73. Sorgligt om än till viss del förståeligt beslut.
  Jag ställer mig nog o hejar på den där kommittén för återuppståndelsen som jag såg om på FB.
  Måste erkänna det stör mig något lite att det kan tänkas finnas sådana som jublar om DS tystar sig lite.
  Den glädjen har jag faktiskt svårt unna dem :D
  (Jo jag ska läsa med i syndabekännelsen...)
  Lev väl! O hitta andra vägar för tystna får du icke!
  Eva H

  SvaraRadera
 74. Inte så öppen, påstår Millan - och jag häpnar!

  -Nej Du, Millan, är det någon kyrka i vårt land som är öppen, så är det Svenska kyrkan. Öppenheten är till och med reglerad och kopierad efter offentlighetsprincipen, då kyrkan befann sig i det trygga äktenskapet med staten och var myndighet.

  -Allt är öppet i kyrkan. alla handlingar kan ses, alla ansökningshandlingar studeras, etc, etc - allt vad Du vill kan Du se.

  Jämför denna totala öppenhet med den på denna blogg så ofta prisade missionsprovinsen, varifrån man inte ens får veta hur många dess medlemmar är.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Månntro om BOD tänker starta en egen blogg som ger oss lite´ insikt bortom/bakom SvK:s kulisser?/Paul

   Radera
  2. Det är riktigt, Bengt Olof, att handlingsoffentligheten bevarats - tack och lov. Däremot kanske Du också hört talas om begreppet "åsiktskorridor". Vissa uppfattningar ges plattformar som företrädare för andra uppfattningar på sin höjd kan kämpa sig till (om Palestina, kanske, eller hur Bengt Olof?), de som nått vissa positioner hjälper likasinnade, meritokratin dribblas bort. Öppenheten om detta saknas ibland och efterlyses med goda skäl. Nu behövs andra banerförare när BloggarDag tystnat.
   Kh på landet

   Radera
 75. Grattis i efterskott Dag och tack för allt! Mycket läsvärd blogg, helt unik i sitt slag, dessutom har du lyckats skapa ett sorts forum för alla möjliga som ärligt vill diskutera saker i SvK. Tack! Jag undrar vad som sker nu, ska bli spännande att se.

  Allt gott till dig!

  Josef

  SvaraRadera
 76. Inte nog med att "den rent litterära figuren" BENGT OLOF är am Schluss i sin svunna Volkskirche, det kan misstänkas att han håller på här i bloggen tills han blir DAS ENDE personifierad. Beundransvärd flit och trohet! /smun

  SvaraRadera
 77. Tack Dag! Det har varit upplysande att få veta lite mer än det de officiella språkrören behagar ge oss. Extremt värdefull källa till info om vad som händer i skugglandet.

  SvaraRadera
 78. Tack f. Dag för många år kring Din blogg. Vill på laestadianskt vis hälsa Dig med ett klart och tydligt GUDS FRID
  Din bror delaktig i bedrövelsen och Riket
  Ola Byfält
  Helsingfors

  SvaraRadera
 79. Tack Dag för all analys och problematisering av kyrkliga frågor.
  Stellan Bengtsson, Hovsjö kyrka

  SvaraRadera
 80. Jag har läst den här bloggen regelbundet under en ganska lång tid och har verkligen uppskattat den. Tack för alla bloggtexter jag fått läsa här.
  P.Ljungberg

  SvaraRadera
 81. Har av och till läst på Din blogg, Sandahl! Ibland har jag haft svårt att hänga med i alla svängar, men jag har gillat ditt spänstiga språk och städsegoda humör, där du hängt ut den svenska statskyrkans (Jodå, så är det fortfarande! Politikerstyrningen är nu värre än under den formella statskyrkans tid) ofta rejält smutsiga byk. Din kunskap, erfarenhet, produktivitet och beläsenhet är sällsynt. Möjligen har du haft alltför stor fördragsamhet med personlighetsstörda kommentatorer, som inte haft vett att tiga för att inte avlöja sig. Men många andra av signaturerna och namnen här har jag uppskattat. Både nuvarande och förutvarande. Ett TACK till er alla!
  /Kronobergaren

  SvaraRadera
 82. Varför prelaterna haft så svårt för Dag Sandahl:

  https://www.youtube.com/watch?v=-ciFTP_KRy4

  SvaraRadera
 83. Den evangelisk-katolska svenska världen går inte under med BloggarDag. Vaktavlösning lär följa. Den sandahlska kontaktytan och kunskapen är nog idag relativt unik i Svenska kyrkan och sällsynt i Sverige. Det skeptiska, kristna sinnet och beredskapen att försvara insedd sanning må vara sällsynt, men utdött är det inte. Docenten och reservofficeren Dag Sandahl avslutar stilenligt på tyska. Om ÄB eller hennes 40 kommunikatörer blir kränkta är en öppen fråga. Det mesta kan som vi vet komma att uppfattas som lite allt möjligt. Strunt samma! Alltså får Bundeswehr blåsa Zapfenstreich över bloggen: https://www.youtube.com/watch?v=TpAdoxR6Cic

  Dag Andersson, Gbg

  SvaraRadera
 84. Det blev nu ingen biskopskallelse i Svk för DS. Å andra sidan blev det inte heller någon för G A Danell, P-O Sjögren, C H Martling m fl. Sällskapet är gott. Många bortslösade tillfällen och resurser för den Svenska Kyrkan. Medelmåttorna och de anpassliga har premierats. Tack för dina insatser på bloggen! Verksamheten lär gå vidare, men i andra spår. Großer Gott wir loben dich!

  ttps://www.youtube.com/watch?v=gEOKhLavcUU

  Clericus

  SvaraRadera
  Svar
  1. https://www.youtube.com/watch?v=gEOKhLavcUU

   (Ska de givetvis va')

   Radera
 85. Tack för allt arbete Du lagt på denna blogg. Här har många briljanta analyser och reflektioner skapats som gett intressant bakgrundsfakta till SvK:s sorgliga nutidshistoria. Din humor har ju dessutom lockat till många skratt. Allt gott inför framtiden.
  Jan Hängsel

  SvaraRadera
 86. Tack Dag för vad du har lärt mig. "Att se bakom rubrikerna" och inte alltid ta saker för vad de är. Hälsa herrar överstar.
  Hals- und beinbruch!

  SvaraRadera
 87. Ett av de största värdena jag har sett med bloggardag är, utöver innehåller i alla poster, det att bloggen har sammanfört människor och skapat diskussioner här som har varit riktigt givande.

  Det vore tråkigt om detta nu rinner ut i sanden, när folk kommer hit och upptäcker varje gång att det inte finns något nytt och så sakteliga slutar komma hit.

  FÖRSLAG: Jag har en tekniskt intresserad vän som jag har pratat med, som utan svårigheter kan sno ihop ett forum av mera konventionellt snitt. Vi kan kalla det prokyrklig.se eller vad som helst. Man registrerar en användare (anonymt om man vill) och därefter får man posta och diskutera som man vill. Vi kommer att få ha ett par användare som får fungera som moderatorer (som ju också DS har fått göra då och då) för att ta bort inlägg som inte är seriöst menade. Om det sker, finns det någon härifrån som skulle hänga på? Vi skulle kunna få god exponering på sociala medier och med tiden kanske det skulle kunna bli ett alternativ, lamt i jämförelse med bloggardag, men ändå ett alternativ. Annars är risken att gemenskapen här rinner ut i sanden, i alla fall jag tycker att det vore "trist".

  Cheers!

  SvaraRadera
  Svar
  1. En fördel med BloggarDag är att han erbjudit ett dagligt tema att diskutera från. Ett allmänt diskussionsforum kan bli nog så spretigt och riskera att engagera dess mindre. Men för allan del. Jag räknar med att Bengt Olof blir den förste att nappa.

   I övrigt ett konstruktivt förslag till ett post-Sandahlforum.

   Lars Jensen

   Radera
 88. Är DS ett orakel med tanke på alla devota hyllningstack, som han har fått här?

  Lovorden om Dag Sandahl har inga gränser: djupt bugande ned till marken träder de fram, den ene efter den andre och prisar honom, som vore Sandahl ett kyrkligt orakel, den bäste biskop, som Svenska kyrkan aldrig haft och aldrig kan få med tanke på hans åsikter.

  Ibland tror jag att Sandahl själv inte gillar den orakelstämpel, som han i ord och mellan raderna åsätts av hans uppbackare.

  Tänk då på, att DS är en vanlig människa av kött och blod, en förvisso ovanlig och på många sätt intressant präst, vars åsikter i en del fall går på tvärs mot Svenska kyrkans och som förhindrar honom att uppnå biskopsämbetet. Tänk också på att han tillhör en av de minsta nomineringsgrupperna i kyrkan och som fortsätter att tappa mark; förra årets valresultat visar detta.

  Inget ont om Sandahl, men det är viktigt att nyansera den devota hyllningskörens översvallande ord.
  Det kan slutligen finnas grundad anledning att betona fakta och verklighet om Svenska demokratiska folkkyrkan, nämligen att den är en helt annan än hyllningskörens totalt okritiska ord, som vore Dag Sandahl totalt felfri.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ledsen för att showen är över nu BOD? Om du hade fixat en egen kanal under alla dessa år så hade du kanske åtminstone hade kunnat bevara två-tre fanboys. Nu har du ingenting, istället gnäller du över att Dag, till sist, var den vars skriverier folk kommer sakna. Låt det gå upp för dig, nån gång.

   Radera
  2. Nå, att Dag Sandahl inte skulle vara av kött och blod, är nog en tanke som föresvävat få. Eller skrev månne Marx/Engels redan 1848:
   "Ein Gespenst geht in Europa um – das Gespenst des Bloggardags“?
   Kanske lider BOD rentav av mardrömmar om Dag Sandahl? Det skulle förklara redaktör Dikes kamp mot föregiven personkult - ett försök att lugna de egna nerverna och maka samman en harmlös halmbock? Vi kan ju aldrig riktigt veta. Kanske talar av och till en stark profetisk ande genom vår bloggare i all mänsklig skröplighet.
   /Ryszard

   Radera
  3. Frimodig kyrka tappade mark därför att sossarna bussat väljare till valurnorna. Fler socialdemokrater gav färre Frimodiga.an

   Radera
  4. Fler socialdemokrater behöver inte ha minskat antalet frimodiga, däremot blev det lägre andel frimodiga.
   Kh på landet

   Radera
  5. Glöm inte demensrösterna. Sossar som ombudsröstar åt folk som inte har en aning om det. Varför just sossarna har denna benägenhet vet jag inte, men det är enda gången de är i församlingshemmet.

   Radera
  6. Det kanske måste till att vara lite dement eller så för att tro att S fungerar som stats- och kyrkobärande kraft. Numera är både frågorna och lösningarna andra. Se på det danska S! I mångt och mycket med svensk S-vokabulär brun-bruna fascister. Så hänvisar danska socialdemokrater alltsomoftast till de avskräckande svenske tilstandene. I Danmark drar man sig inte för att hävda och skriva att dansk skola, lag och samhälle vilar på kristen grund. Om den svenska vänstern inte byter spår, kommer den att radera ut sig själv. Tråkigt då att Svenska Kyrkan, inte minst här i Malmö, så ensidigt lierar sig med en epok som är på väg ut i demensens dimmor. Man sökte relevans och skördade allt annat. Man sökte furstens gunst och nu ligger han på dödsbädden.

   Boende på Limhamn

   Radera
 89. Snälla BOD,

  Har Du inte förstått att bloggen är nedlagd? Jag behövde inte få veta att Du skolkade från högmässan idag (också)./Paul

  SvaraRadera
 90. Tänk att när BloggarDag och Dag Sandahl får välförtjänt tack för en lång och viktig insats för tankeutbytet inom Svenska kyrkan då träder den missunsamme icke lika framstående fram och uppenbarligen exponerar sin frustration över att inte längre kunna breda ut sitt enkelspår på någon annans forum.

  SvaraRadera
 91. Endera dan kommer Bloggardag med ett nytt inlägg med överskriften: "Ryktet om mitt upphörande är överdrivet."
  Han har nog bara tagit en paus för att kunna läsa kondoleanserna?

  SvaraRadera
 92. Också jag ber att få tacka för den här tiden, och undrar sorgset vad det egentligen är som hänt då bloggen fick ett så abrupt slut...Jag hoppas också på någon form av fortsättning, då detta begravningskaffe inte är roligt.

  Tur är dock att DS inte är framliden på riktigt, och vi alla är samlade vid samkvämet, och ska stå upp och hålla våra minnestal, och BOD gång på gång ilsket slår i sitt glas och ska tillrättalägga föregående talare... Av 113 inlägg i detta avskedets stund har BOD gjort tio inlägg, vilket väl får anses vara ett nytt rekord i..... (nä, det skriver jag inte.)

  Allt gott och farväl, - faren väl.

  SvaraRadera
 93. Enligt Bengt-Olof så talar han för en STOR majoritet inom både Kyrka och folk. Det är ju konstigt då att nästan ingen träder fram till hans support. I nästan varje tänkbart sammanhang där jag sett Bengt-Olof yttra sig (både kyrkliga och sekulära) så möts han antingen av mothugg eller oförstående. Man undrar ju bara var alla B-O:s likasinnade håller hus. Någon kunde väl någon gång träda fram till sin andlige ledares försvar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bloggen skulle kunna få fortsatt liv genom att Dag varje morgon skriver: ”Grüss Gott! Etwas neues?” Då kan någon skriva: ”Jag har hört att i Tomelilla stift har man …”, eller: ”I Villervalla församling har en av prästerna …” Så kan diskussionen fortsätta. Och Bengt Olof kan påminna om att den av alla älskade folkkyrkan är nu öppnare än någonsin. Och vi kan fortsätta att få lite inside information från katterna i Antjes garage o.s.v.

   Låt den klara sol eller om det nu är åskmolnen gå upp över varje ny dag!

   Radera
  2. Bra idé, +Göran! Det märks att vi är många som saknar bloggen, kanske t.o.m. känner oss lite som en vilsen fårskock.

   Radera
 94. Nyanserat eller devot?

  -Mitt nyanserade inlägg, som är en naturlig reaktion mot den devota hyllning (utan varje nyans) som DS har fått, har retat upp några, där de uppenbarligen tror sig vara representativa företrädare för Svenska kyrkan.

  Det är de dock inte. När en kommentator undrar varför jag inte får så många medhåll från folkkyrkohåll är svaret enkelt: hälsan tiger still, samtidigt som DS blogg mycket sällan besöks av just folkkyrkoföreträdare, i varje fall inga som polemiserar där.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. I denna uppbrottets stund ska även Du Dike hyllas!
   Vad vore Don Quijote utan sin Sancho Panza?
   Allt gott!

   LG

   Radera
  2. Om hälsan tiger still så kan knappast vare sig Bengt Olof Dike eller jag sägas vara speciellt hälsosamma.
   Åtminstone inte av denna bloggen att döma.

   Radera
 95. Vår sort är lika utrotningshotad som bloggarens.

  Sedan alla könsförvirrade kvinnor och män, började bejaka Vår allra störste Pauli varningsord.

  Vi är trängda mellan dessa bisexuella.


  Vi, de sista transorna av gamla stammen.
  Vi, katoliker i en förvirrad värld.

  Endast bloggarens person kan ana och förstå, hur sant talas av


  Stonewallflickan

  SvaraRadera
 96. Ack ni vilsna skock - folkkyrkan finns ju och välkomnar er!

  -Elisabeth känner sig vilsen, +Göran ser åskmolnen torna upp sig, prästen Christer har sett undertecknad stå ilsken i "sitt glas" medan ett antal andra kommentatorer med olika sorgetexter betonar sin oändliga saknad efter BD:s bloggstängning.

  Det är som hade världen gått under för dem, som om den väldoftande skogsluften i Smålands barrskogar mer eller mindre tagit slut, som om de klagande inte ser, känner eller vill höra talas om att just i nämnda område och i alla andra trakter av Sverige finns vår gemensamma demokratiska folkkyrka, vilken vänlig, öppen och generös som vanligt öppnar sin famn för klagoandarna.

  Det är, låt mig mjukt och vänligt påminna om detta, samma kyrka som den älskande bloggarens, den kyrka som han har varit trogen sedan hans prästvigning ägde rum.

  Märkligt då att han idoga, slaviskt lojala följare och begråtare inte vill och förmår sig ta steget dit. Avstånden är ju dokumenterat korta, värmen i folkkyrkan skön och trons budskap också dokumenterat i Trosbekännelsen.

  Den självpåklistrade flockkänslan är därför märkligare än det skulle vara att se en gullviva blomma i oktober.

  Ni vilsna flock, världen går inte under för att BD har stängt sitt tidigare dagliga forum. Svenska kyrkan är öppen, dess trösklar lägra en den minsta trottoarkant och katedralernas tända ljus brinner välkomnande.

  Träd in, se, känn och hör kyrkklockornas underbara klang.
  Ni kommer inte att bli besvikna.
  Dags blogg är stängd, åtminstone för tillfället. Men han fortsätter sitt kyrkliga arbete - inte minst i Pjätteryd och Göteryd, är jag övertygad om. Han önskas en fin framtid. Det önskar jag er också, obotliga gnällspikar...!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att påstå att "folkkyrkan" skulle vara densamma som då DS prästvigdes är så befängt att det är ren lögn. Det är synd, symptomatiskt, att BOD skulle försöka avsluta sin hyllning med sådant.
   Vad som däremot hänt är att omvärlden skiftat skepnad så att det som DS fört fram plötsligt hörs som insikter på ledarsidor.
   Om BOD försöker imbilla att "folkkyrkan" är öppen som förr är det i dubbel mening osant. Man tänker sig att man genom språkliga revideringar har gjort den mer tillgänglig genom att destillera bort den hållning som en gång lyfte varande och blivande präster. Formuleringarna har bara anpassats till dem som frågade efter sådant för 20 år sedan. DS ligger själv framom.
   Att BOD inte kan eller vill fatta att flertalet på denna blogg passerat en ångestnatt som närmast är att jämföra med krigstillstånd är bara ledsamt, "gnällspikar"!.
   Att önska människor välkomna in i ruinkyrkor där man själva med egna ögon kunna räknat av, år för år, hur själarna blivit färre - mosade eller desillusionerade - vad är det för välkomnande annat än ett hån?
   Måhända är BOD en mycket representativ figur för vad man inbillar andra varit "en demokratisk folkkyrka". Men den figuren löses nu upp.
   Jag kan ännu önska att den kretsen hinner fatta att vi skiftar skinn efter en svensksovjetisk era. DS har levererat och kommer att minnas.an

   Radera
  2. Tydligen har BloggarDag varit en profetisk röst. Profeter väcker mycket anstöt och marginaliseras för att tystas, men hyllas i eftervärlden.

   Den svensk-sovjetiska eran löper på. Tyvärr befinner sig SvK inte i slutfasen, men är ännu mitt uppe i det progressiva tänk som av en oförstående eftervärld kommer att stämplas som ondska och oförnuft. Kanske blir Dag Sandahl ett alibi för nästa generation av kristna, som måste distansera sig från det förflutna kyrkomedlöperiet.

   PP

   Radera
 97. Tack för allt du gjort Bloggardag. Ett tackkan synas futtigt i dagens exploaterade och vulgära språk. Men jag säger det av hela mitt hjärta. Tack.

  Jag hoppas att du ångrar dig och återkommer i en ny blogg. Vi behöver dig. Världen behöver dig. Inte minst för att du drar till dig andra människor med samma engagemang för mänskligheten och för att debattera det som inte känns rätt.

  Du hade behövts idag för en pakistansk fembarnsmamma, en modig kvinna som etablissemanget vill hänga för hennes mod att uttrycka en sanning.

  Jag hoppas att alla ni som läser detta vill ge henne sitt stöd och föra ut det i debatter, i samtal med de som har makten, politiker företagsledare m fl. Världen reagerade ju med avsky och handling på det bestialiska mordet på en ambassad i Turkiet. Är inte en kvinna värd lika mycket? Henne kan vi fortfarande rädda om vi låter våra röster ljuda, ljuda så högt över hela världen att det når Pakistan med ett rytande - ett SKRI utan dess like.

  Jag ber er...

  https://samnytt.se/public-service-kritiseras-for-tystnad-om-kristen-fembarnsmamma-som-kommer-att-avrattas-i-pakistan-rapportering-kan-radda-hennes-liv/

  Demokratia

  SvaraRadera
 98. https://kristenopinion.wordpress.com/2018/10/21/kyrkoledningen-mobiliserar-mot-israel/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hunden hoppar och morrar som den lärt. Husse belåten och ger nådigt hundgodis. Folkkyrkan levererar och är relevant.

   Radera
 99. Genomlidit en ångestnatt? BD en profetisk röst?

  -Är det då ingen måtta på den tårdrypande semantiken? Är BloggarDag ett helgon eller en vanlig människa av just, som jag har skrivit tidigare, kött och blod?

  Ta er därför i kragen, ni som gråter, sörjer och betraktar honom som Guds profetiska röst, och se verkligheten i vitögat. BD är faktiskt varken ett helgon eller en profetisk röst, och han finns - märk väl det Du anonyme ovan som påstår att folkkyrkan i dag inte är densamme som tidigare - i Svenska kyrkan i dag, liksom han fanns där i går och i förrgår. Till skillnad från flera av kommentatorskverulanterna på bloggen, har han nämligen troget och lojalt stannat kvar som medlem och präst i denna kyrka, vilket han skall hållas räkning för.

  Men den som har följt BD och hans förehavanden genom åren kan också konstatera att hans framtidsbedömningar ibland har varit så långt ifrån profetiska man nsätan kan komma. Han har exempelvisvis attackerat sin egen kyrka för att inte ha den kristna kärnan kvar, fast KO, gudstjänstordningen, Herrens bön och Välsignelsen, dementerar detta med kraft.

  Han har i sina KM- och KS-roller ibland hamnat bortom verkligheten, när det gällt bedömningar och slutsatser av andras motioner och förslag. Och hur fjärran från den profetiska rösten som hans var visas av - som jag tidigare flera gånger har tvingats konstatera och upprepa här - hans skönmålning av Svenska kyrkan efter skilsmässan från staten. Fri, levande, modig, växande, fantastisk.

  Många andra exempel kan ges, som nyanserar och balanserar gråterskornas tårar. Jag har tidigare också flera gånger uttryckt mig uppskattande om BD och ser honom som en frisk, uppfriskande och ibland sanningssägande, fläkt i Svenska kyrkan och med en personlig humor, som både kan väcka eftertanke och föranleda skratt. Ingen må heller förneka hans teologiska kunskap, bildning och allmänna samhällsbredd. Han behövs förvisso i den kyrkliga debatten.

  Men gråt för all del inte över att han har stängt sin blogg. BD är dessbättre inte borta; hans finns ju bland oss, ständigt - är jag säker på - beredd att ge en hjälpande hand till den som frågar om något eller ställa upp som motvikt på ett debattseminarium med förslagsvis denna rubrik:
  "Hur gör vi den levande folkkyrkan ännu mer levande?"

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bara för att man tackar utan en lista av reservationer gör inte föremålet för tacket till ett helgon. Hållningen är nästan den gammalkyrkliga: ju mer syndalag desto mer nådefullt. an

   Radera
 100. (Han) " ...finns ju bland oss, ständigt - är jag säker på - beredd att ge en hjälpande hand..."

  Det är inte långt ifrån att BOD här tar första steget mot saligförklaringen av DS, för att sedan gå vidare till helgonskapet. Några små säkerställda mirakler bara, så kan sedan BOD tryggt be om förbön från sitt skyddshelgon Sankte Dag av Moheda? Bönestunden är ju framför allt mellan 10 och 11 på söndagar? /smun

  SvaraRadera
 101. Det finns en till Nestor på nätet, Lars Bern. Inte daglikt aktiv och inte inom de andliga sfärerna lika mycket som DS. TACK OCH LOV skriver ha fortfarande, mycket om föda, hälsa och de stora globalistföretagens cynism.
  Lars har och betyder mycket för mig.
  Till slut, tack Dag. Din blogg har jag läst varje lunch under flera år. Mycket intressant för en som endast gått i Missionkyrkans söndagskola, men ändå.
  https://anthropocene.live/

  SvaraRadera
 102. Bengt Olof Dike: Den demokratiska folkkyrkan har ett stort fel. Den är ingen kyrka. Gud är inte demokratisk, Gud är allsmäktig. Gud står över alla politiska partiers tyckande. Och kyrkan ska gå Guds, och inte politikers, ärenden. Politiker hör hemma i stat, landsting och kommun. Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.

  En vanlig kantor...

  SvaraRadera
 103. En dokumenterad kyrka, vanlige kantor!

  -Om Du är kantor/kyrkomusiker bör Du veta, att Svenska kyrkan är just en kyrka. Som jag tidigare skrivit på denna blogg: vad är den annars?

  Hur vet Du sedan, att Gud inte står på demokratins, frihetens och människovärdets sida? Har Du hört någon kristen kyrka i världen plädera för dessas motsatta sidor: diktaturens, ofrihetens och kränkningens sida?
  Dina slutsatser är obegripliga, käre kantor. Vad har förlett Dig till slika?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bäste Bengt Olof Dike, jag har aldrig sagt att Gud inte står på demokratins sida. Du lägger orden i munnen på mig, likt vilken politiker som helst. Jag skrev att Gud inte är demokratisk, och med det menar jag att Gud inte styrs av några - förvisso folkvalda - människor, majoriteten tillhörande politiska partier som i sig gärna ser att vårt land sekulariseras. Gud står över sådant. Gud står faktiskt över allt som människan hittat på. Människan är ju trots allt bara en avbild.

   Samme vanlige kantor...

   Radera
  2. Samme kantor/ojanner!

   -Du skrev att vår kyrka inte är en kyrka men förklarade då ej vad den då är. Nu påstår du även att Gud står över sekulariseringsprocessen; är det alltså Honom likgiltigt om vårt land avkristnas? Att Gud står över allt, som människor hittat på, som Du skriver, betyder väl i sanning inte att Han accepterar detta - exempelvis att människor struntar i demokratin.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. Att stå över och att vara likgiltig är inte samma sak. Du slingrar och förvanskar, Dike. Fortfarande, trots att bloggen är stängd.

   Radera
  4. Du vill misstolka med flit. Gud står över - jag menar att Gud är större. Att avkristning pågår inom kyrkan är ju knappast Guds förtjänst - det finns andra "potentater" som hjälper till med det. En kyrka där demokratiskt valda personer ska bestämma vad Gud menar, som ska ha tolkningsföreträde före dem som är teologiskt skolade - det är en kyrka som är på väg åt helt fel håll. Det är min åsikt.

   Jag kommer inte längre i denna diskussion. Vi kommer inte att komma överens, så du behöver inte försöka övertyga mig om att jag har fel. Liksom inte jag kan övertyga dig om detsamma.

   Kantorn - som inte längre är anonym
   Kantorn - som inte längre är särskilt anonym

   Radera
  5. Alphadeltagaren och den (icke) anonyme kantorn,

   -Här slingras inte ett dugg. Demokratin är ju grundbulten i fria stater och för fria människor. Vad det är för fel att Svenska kyrkans organisation väljs och styrs i demokratisk ordning förstår inte jag. Kantorn har tydligen missat att kyrkan har en läronämnd, bestående av alla biskoparna plus några andra.

   Påståendet att valda ledamöter har "tolkningsföreträde" är därför sakligt felaktigt. Kantorn hävdar också att kyrkan är på väg åt fel håll men skriver inte vilket håll. Att hålla fast vid demokratin, öppenheten, välkomnandet, värmen och friheten är dock verkligen inte fel håll på färden.'

   Alphadeltagaren gnället över att jag dristat mig att slå fast vissa fakta, trots att bloggen är stängd.

   Men han har ju också passat på att utnyttja den stängda bloggen. Samma regler för alla, Alphadeltagare, det är demokrati!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Jag säger som kantorn, vi kommer aldrig att kunna förstå varandra, Dike. Det är bara att gratulera till att du fått den organisation du vill ha. Själv får jag leta vidare. Det blir mitt sista ord här.

   Radera
 104. Hoppsan? Slutbloggat? Nåväl, tack för många goda leenden och visst allvar!
  GG

  SvaraRadera
 105. We stumbled over here coming from a different page and thought I may as
  well check things out. I like what I see so now i'm following
  you. Look forward to exploring your web page again.

  SvaraRadera
 106. BOD,

  Jag hade tänkt respektera att BOD tröttnat men du eftersträvar tydligen att få sista ordet och kalla detta fakta.

  Nu är fakta för dig något du inte erkänner som den politruk du är.

  SVeK avkristnas -kalla det i demokratisk ordning- det kvittar ty Kristi Kyrka ser inte till hur avstegen går till utan till vad som sker.

  Det är mycket som sker i "demokratisk" ordning när de sekulariserade eller bara i kristen tro och lära är både okunniga och ointresserade men det är inte Kyrkans sak att sanktionera och frångå sitt ansvar genom att pladdra om demokrati.

  Kristen tro och lära är ett erbjudande man antar eller avsäger sig inte något man köpslår om. Där gäller det enkla -take it or leave it! Själv har jag slutgiltigt nu sedan en tid lämnat SVeK . Du lär väl fortsätta så länge arvodena trillar in ?

  //HH

  SvaraRadera
 107. Den obotfärdige HH:s mantra i sammanfattning:

  -Svenska kyrkan är inte kristen!
  -Svenska kyrkan är usel!
  -Svenska kyrkan styrs av "politruker"!
  -Politrukerna bryr sig bara om arvoden!
  -Svenska kyrkans undergång är nära!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 108. REST IN PEACE DEAR BLOGGARDAG!

  (AND THE REST IS SILENCE)

  SvaraRadera
 109. Jag ber om ursäkt men jag bryter tystnaden för ett glädjebudskap som framfördes i SR Ekot 08.00-nyheterna. Dödsdomen mot den pakistanska kvinnan har upphävts och hon skall sättas på fri fot.
  Jag är så glad så glad och sänder en tacksamhetens tanke till all världens människor som höjt sina röster för att rädda hennes liv.

  Jag hoppas att hädelse tas bort som lag över hela världen. Vill FN göra något gott så kan de se till det. Världens länder träffas i FN varje dag.

  Tack alla ni över hela världen som höjt era röster för kvinnans skull. Jag är så glad och tacksam aatt det finns så fantastiska människor.

  Demokratia

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, visst är det underbart, Demokratia! Jag blev också så glad. Hoppas att hon har någonstans att ta vägen.

   Får också passa på att länka till ännu en recension av "En annan kyrka": https://samtiden.nu/2018/10/svenska-kyrkan-sedd-fran-andra-hallet/

   Radera
  2. Varför inte också avskaffa hädelsestraffen i Sverige? Hädas, problematiseras eller ringaktas Värdegrunden, Alla Människors Lika Värde, Den Sociala Ingenjörskonsten, Könskonstruktivismen, Samkönade äktenskap, Aborträtten, Migrationsrätten, Aborträtten, De Mänskliga Rättigheterna, Klimatångesten, eller vad nu olika heligheter kallas, då smäller det! Social utstötning, hån, yrkesmässig risk, problem för anhöriga, kanske fysisk attack blir följden. Folk är känsliga beträffande hädelse. Inte bara i Pakistan. /smun

   Radera
  3. Helt sant, bra och klarsynt! Men det har i alla tider varit Jesu efterföljares lott, vilken vi tom ska glädjas över enligt Skriften. Inte lätt för någon, men kanske ändå den nödvändiga vägen om det ska bli som Herren vill genom och i oss. Ett sätt att bevara tron och värmen, ett skydd alltså. I bekvämlighetszonen frodas allehanda tyckande. Där prövas inte tron, där renas inte från slagg, utan tvärtom. Gud hjälpe oss!

   Radera
 110. Tack för ditt djärva skrivande som jag har uppskattat!

  SvaraRadera
 111. Elisabeths förstående länk till Petterssons recension.

  Recensentens starka kritik mot Svenska kyrkan och positiva nämnande av Missionsprovinsen - som vore den ett alternativ till folkkyrkan - känns igen från den avsomnade BloggarDags kommentatorer. Elisabeth log säkert därför belåtet vid morgonkaffet, när hon hade läst Petterssons synpunkter.

  Men den (kyrklige?) skribent, som på allvar hävdar att Svenska kyrkans tro är ljummen eller helt saknas och att missionsprovinsen är ett realistiskt alternativ, har fjärmat sig från verkligheten och behöver lugnt och stilla återföras dit.

  Verkligheten kommer nämligen ingen ifrån förr eller senare. Det är en dokumenterad sanning.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja du, Bengt Olof. Mpr växer och Svenska kyrkan krymper. När jag, för några år sedan, blev medlem i en Mpr-församling var det 10 församlingar i Mpr, nu är det 16.

   Radera
  2. BOD det är lätt att kritisera andras recensioner när man inte förmår få ur sig någon egen... Det skall bli verkligt intressant att läsa BODs recension och den verklighetsbeskrivning som där kommer att framläggas som verkligheten med stort V.
   Björn Fyrlund

   Radera
 112. Anonym 10:53

  Finns hädelseparagraf re kristen tro överhuvudtaget i Sverige. Avskaffades inte sista remanenserna av sådan redan på 70-talet?

  Däremot återinförs nu hadelseparagrafer i Europa då europadomstolen har godkänt detta "i fredsbevarande syfte". En lag som alltså är tänkt att vara ett skydd för muslimer men naturligtvis kan tänkas komma att involvera andra suspekta religioner. Dock knappast kristen tro och lära!

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH, "i fredsbevarande syfte" är ett fruktansvärt argument. I klartext betyder det: vi måste vika oss för våldsverkare. Skrämmande!

   Radera
 113. Det förstår väl alla - utom vissa!

  -Elisabeth och den, som på allvar hävdar att missionsprovinsen är ett alternativ till Svenska kyrkan, bör snarast se sanningen i vitögat: Svenska kyrkan kan liknas vid ett snabbgående och modernt X 2000-tåg, som trafikerar hela Sverige, medan provinsen då kan jämföras med en hästskjuts, som på sin höjd orkar trafikera sträckan Moheda-Rydaholm.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Utan Mpr går SvK definitivt i graven. Med Mpr kanske t.o.m. BOD får en chans till. an

   Radera
  2. Anonym,

   -Den s k chansen behövs inte, då jag är trygg och tillfreds med den i antal hundratusen gånger större Svenska kyrkan.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. X2000-tåget susar förbi folket medan hästskjutsen stannar vid varje mjölkbord och ger tid till fördjupning. Där två eller tre samlas i Jesu Kristi namn, där är Kristus. Därför: Frukta inte, du lilla hjord, ty det har behagat er Fader att ge er Riket.
   +Arne

   Radera
 114. MEN DIKE! Om man vill komma från Moheda till Rydaholm, så är det väl bäst med en färd med MÅL...

  SvaraRadera
 115. BOD,

  Inte vet jag hur du räknar men tom du borde väl acceptera att Mpr har mer än 60 medlemmar? Då högt räknat eftersom SVeK trots allt är färre än sex miljoner.

  //HH

  SvaraRadera
 116. HH,

  -För en gångs skull har Du rätt i Din anmärkning: jag lade till en nolla för mycket; tiotusen gånger större än missionsprovinsen skulle det ha stått. Bara den förstås en oerhört imponerande siffra, som visar Svenska kyrkans storlek, spridning och hur älskad den är av hela folket.

  Varför förneka att pratet om att missionsprovinsen är ett alternativ till denna kyrka, är - som det heter på folkspråk - nys och totalt verklighetsfrämmande?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 117. +Arne,

  -Men de som samlas vid mjölkborden är ju garanterat redan Svenska kyrkan tillhöriga och trogna och är därför helt tillfreds med dess trygga Kristusbudskap i de öppna, välkomnande kyrkorna med låga trösklar.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 118. BOD,

  En sista kommentar och säkert meningslös vad gäller dig då du saknar all förståelse för vad hela frågan om SVeK och vart den är på väg. Dess färd mot något annat än det kristna målet är ett faktum och då hjälper inte som påpekats att pladdra om demokrati.

  Ännu påstår sig SVeK bland mycket annat att den är en luthersk kyrka. Nå hur många var de där "lutheranerna" när de kämpade mot RKK och dess avarter? Färre än mpr idag och glöm inte att mpr inte är en sekt som skiljt sig från "moderkyrkan" utan en "avdelning" som försöker bevara det som var SvK , ja ser sig som dess bevarare ungefär som en gång i tyskland de bekännelsetrogna som vägrade finna sig i nazisternas propåer bildade "bekännelsekyrkan" inte som protest mot de tyska kristna utan som ett försök att bevara det som varit.

  Historien gav dem rätt och det som idag finns kvar av tyska kristna kan tacka bekännelsekyrkans präster och principfasthet att det överhuvudtaget finns något kvar.

  Det kommer nog en tid när SVeK får anledning att tacka mpr för att de inte helt uppsluks den dag när kampen hårdnar än mer.

  Rätt och fel har inget med majoritetsbeslut att göra -det har på sin höjd med att göra om vissa saker i det profana skall legaliseras eller inte såsom fostermord, dödshjälp, enkönade äktenskap mm mm.

  TYvärrr kommer du nog aldrig att förstå detta. För detta är du alltför involverad i politrukiska lögner, tricks och halvsanningar för att kunna se och känna igen sanningen. Den skrämmer dig bara ty den frågar ju samtidigt dig var låg ditt ansvar? En politruk känner inget ansvar bara "rättigheter" och för sådant som inte ens hen kan undvika att erkänna gått fel skyller han bara ifrån sig på att beslutet ju var demokratiskt och därmed UPA.

  //HH

  SvaraRadera
 119. Elegant avslut av HH!

  -Undertecknad är involverad i lögner, tricks och halvsanningar, avslutar han sin medverkan på denna blogg.

  -Snyggt och elegant, HH, att leverera slika omdömen. Å andra sidan är de ju inte nya från hans sida. De ändrar förstås heller inte varken mitt omdöme och Svenska kyrkan eller påverkar denna starka och landsomfattande kyrka.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 120. Ha det nu bra, Bengt-Olof! Även efter att bloggägaren slutligen stänger ner för gott! Du förlorar din viktigaste arena. Hos Dagbloggen har du tillbringat tid i stort sett varje dag. Trots att Dag enlig dig står för en marginell sekt. Där har ditt skrivande setts och bedömts av mångdubbelt fler än bloggens frekventa kommentatorsröster. Ha det bra!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svar till Anonym ovan!

   -Jo, säkert har bloggen haft många fler läsare än kommentatorer, liksom jag har många fler arenor än bloggen. Har du sett mig använda orden "marginell sekt" om Dags teologiska hemarena? Det har inte. Det jag har skrivit om denna arena är bara att den är liten, fortsätter att krympa och alltså storleksmässigt inte i fortsättningen kan göra sig gällande i vårt land. Jag har också noterat min - och folkets, vågar jag skriva - trygghet i Svenska kyrkan.

   Glöm sedan, inte käre Anonym, att Dag också är en del av denna kyrka. I likhet med mig har han inte lämnat den. Det kommer varken han eller jag att göra. Det uppskattar jag honom varmt för.
   Ha Du också det bra!

   Guds välsignelse önskar jag Dig!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 121. Vi har haft Bloggardag och dessförinnan väl Dagblogg. Kanske dags för VeckoDag?/Paul

  SvaraRadera
 122. Vecko-Dag?

  Kanske Månads-Dag vore intressant också?

  Mån-(- ads-), dyrkankulturer är ju också en gammal kulturell företeelse...?.

  Mån-dyrkanskulturer är kanske i sin tur sammanhängande med s.k. - Blodofferkulturer - ?
  (Samt även i sin tur sammanhängande med kvinnors förutsättning för - Nytt Liv - , dvs., den månatliga Menstruations-cykeln? Som i dagarna vill framföras i det s.k. - Offentliga Rummet - av någon anledning....)

  (Läs mer https://educaremm.wordpress.com/ )
  JB

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alltså naturen som har givit villkoren för att kvinnan kan föda fram - Nytt Liv - , dvs., barn. Där då det märkliga månatliga menstruerandet är beviset.

   Förmodligen blev logiken, vid blodofferritualer, den att genom att - offra blod - , så skulle Guden /gudarna, kunna skänka också - Nytt Liv - , (eller skapa förutsättningar för just överlevnadsvillkor som ansågs behövas.)

   JB


   Radera
 123. Upptöckte nu att du slutar skriva. Tråkigt! Angående klimatalarmisterna: Läste nyligen brittiska journalisten Melanie Phillips tänkvärda bok "The World Turned Upside Down" - där hon har ett kapitel om detta. Där får man veta sådana saker som att det handlar om att få pengar till klimmatforskningen - och att enbart klimatforskare med "rätt" åsikter beviljas sådana.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ordet är stalker, sa Bill. Stalker sa Bull.

   Radera
 124. Ja, Bengt-Olof, du har fler arenor, men Dags blogg är den som betytt mest för dig. Det bevisas av att du har hängt här i stort sett varje dag. Du har besökt Dagbloggen varje dag, och det har inte tagit många minuter innan du också kommenterat Dags dagliga blogginlägg. Finns ord för det beteendet. På Dags avslutande bloggpost presterar du femton inlägg.... så här långt. Kan ju fråga mig varför du lägger ned sådan energi på en arena som "är liten, fortsätter att krympa och alltså storleksmässigt inte i fortsättningen kan göra sig gällande i vårt land"

  SvaraRadera
 125. En bland många, Anonym!

  -Vilket ord menar Du för mitt "beteende"? Och har Du räknat många andras inlägg också, ser Du genast att jag näppeligen är den som skrivit de flesta kommentarerna. Men Du skall notera att mina kommentarer oftast är svar eller reaktioner på andras kritik; jag har ju mycket flitigt apostroferats, citerats, attackerats och kritiserats. Få är de kommentarer, som varit positiva för mig och vår folkkyrka - av någon anledning. Vet Du kanske denna anledning?

  Den citerade delen av en mening från mig är också sakligt korrekt; bloggens antal kommentatorer står i omvänd proportion till den förträdda kyrkosynens förankring i vårt land. Eller vill Du kanske bestrida detta faktum?

  I det fallet är alltså bloggen teologiskt och åsiktsmässig enkelspårig och starkt subjektiv. Dags humor, vassa ironi och ibland läsvärda berättelser har till en liten del kompenserat subjektiviteten. Min egen erfarenhet av nästan alla andras kommentarer/åsikter är alltså förvåning, stor förvåning, över att Svenska kyrkan står så lågt i kurs bland flitiga bloggskribenter, vilka därtill själva till största delen har en starkt kyrklig och teologisk bakgrund.
  Förklaringen till detta kan knappast vara annan än att det handlar om förutfattade meningar, fördomar, bitterhet (mot Svenska kyrkan) och - tyvärr - även ilska över att kyrkan i en viss och känd fråga har gått en helt annan väg än kritikernas.

  Det finns ju, som bekant, människor som aldrig finner sig i andras åsikter och den gällande, fastslagna och demokratiskt antagna kyrkoordningen. Med det sistnämnda menas då inte den formella ordningen (KO).
  Slutligen detta: BloggarDag är en av många arenor, som jag har. Lyckligtvis.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 126. Lite sent, men tack för dina insatser, Dag!

  Argus

  SvaraRadera
 127. I always spent my half an hour to read this webpage's articles or reviews daily along with a cup of coffee.

  SvaraRadera
 128. Du har inte ångrat Dig ännu? Startat "ny" blogg under annat namn?

  SvaraRadera
 129. Här är mitt förslag till nytt bloggnamn!

  -Paul ovan tränktar tydligen till en ny blogg från Dag Sandahl.
  Tja, varför inte?

  Här är mitt förslag till namnet på den:

  "DagDrömmar".

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dike. Du är fortfarande ryggmärgsreflexs-taskig, alltså. Om nu evangeliet ska läsas och förstås i vår tid så kunde en bra grej i fastan kanske vara att tänka efter innan man trycker på "publicera" eller "sänd". Eftertanke, liksom.



   Radera
 130. Jag skulle gärna se dig som veckokrönikör i någon tidning/Sven-Åke Nilsson

  SvaraRadera
 131. Patrik Engellau meddelade häromdagen att han, liksom övriga skribenter på Det Goda Samhället får ca 4.000 läsare/dag. Liksom salig BloggarDag produceras det med gott humör. Skribenterna är icke sällan seniora, med stor erfarenhet av mångahanda. Något inlägg har fått uppemot 200.000 reads. Författaren till detta (Heléna Edlund) tvangs av de kyrkliga cheferna att sluta skriva på plattformen. Irritationen och försöken att smeta ned DGS har varit legio.

  Det kan antas att den dagliga läsarskaran hos BloggarDag normalt varit något tusental. Enstaka bloggposter har blivit spridda i stor omfattning. Irritationen hos vännerna av bestående ordning har även här varit mycket stor. Ringarna på vattnet har nått långt. T o m har en munkavlelag, "Lex Sandahl", för kyrkoanställda beställts:

  https://www.kyrkanstidning.se/debatt/hur-tanker-kyrkostyrelsen-forbjuda-ironi

  En sällsynt utmärkelse för en kyrklig debattör. BloggarDag har tystnat. Då är det gott att veta att han gjort rejäl skillnad!

  REIDAR

  SvaraRadera
  Svar
  1. Patrik Engellau skrev den 14 dec. om s.k. könsmaktsordning, med ett tillägg - "medan det ännu är möjligt" -. Eller - "tillåtet" - .

   Men, men...
   Vad är egentligen en s.k. könsmaktordning?

   Läs mer https://educaremm.wordpress.com/ )

   JB

   Radera
 132. Sven-åKe Nilsson,

  Du menar väl att Alphadeltagaren skall bli krönikör?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Han menar säkerligen "Bloggardag".

   Radera
  2. Det är inte ens samma tråd, så han menar BloggarDag, knappast mig, Jag trodde det var den falske Dike som skrev det där, för den äkte Dike skaffade aldrig konto, trots ihärdiga uppmaningar.

   Radera
 133. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen.

  SvaraRadera
 134. Hey there! Quick question that's totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?

  My website looks weird when viewing from my iphone. I'm trying to find a template or plugin that might be able to
  correct this issue. If you have any recommendations,
  please share. Cheers!

  SvaraRadera