söndag 2 oktober 2011

9-6

I går fick bloggandet anstå. Det var dop både i S:t Olofs kapell och i Böda, det skulle skrivas och samtalas och så slutade det hela med Bergspredikan i brottet i Gillberga. Jag hade blivit tillfrågad att predika. Hade jag vetat att denna min lilla predikan var enda begivenheten - fast Skördefesten har många - hade kantorerna kunnat göra en insats också. Massor av folk och applåder efter predikan, ungefär som när Chrysostomos predikade (fast då applåderade man under predikan också). Så blir det nog inte under dagens tre gudstjänster. Två högmässor och en 700-gudstjänst, dvs en gudstjänst när vi bara sjunger psalmer efter nr 700 i psalmboken. Ska bli riktigt roligt att pröva. Lika roligt som när vi en gång hade Psalmbottengudstjänst i Källa och folk fick föreslå de sämsta psalmerna. Vi sjöng frejdigt och vid varje psalm sa någon "Den var väl inte dålig?"

Jag har väl nämnt att det var kyrkomöte, nu ajournerat. I Tillsyns- och Uppdragsutskottet skulle motionen av Olle Burell (S) och Karin Perers (C) hanteras. Motionärerna hade med röstsiffrorna 9-6 framgång rakt över. Kyrkomötet föreslås besluta att alla präster måste ha den av Kammarkollegiet (Staten) utfärdade vigselbehörigheten, annars kan de inte vara präster. Tre reservationer: POSK, M och KR.

Beslutet är rätt vanvettigt. Om en präst blir dement, ska den statliga behörigheten att viga inte finnas, förstås. Det betyder att prästen också ska förklaras obehörig att utöva vigningstjänsten som präst. Så har Kyrkan inte haft det. En gång präst, alltid präst även om sjukdom lägger hinder i vägen för att utöva prästämbetet. I realiteten avkragar staten präster. Orimligt! Och den präst som faktiskt inte ställer upp på nyordningen, ska bli arbetslös. Kul, kul! Det är nästan så att jag frestas att skicka tillbaka mitt förordnande till Kammarkollegiet. Vad händer om 300 präster gör så? Då ska de avkragas hela bunten. "Oförsvarlig överreaktion" skriver POSK-arna Andrén och Hedlundh om denna iver att obehörigförklara. Hur det blir med de präster som berövas sin vigselrätt kan man också fundera över. Är det ett dussin präster som fått behörigheten återkallad efter formella fel vid vigseln (godkänt papper som haft bäst före datum, vigt utan att brudparet först visat sina papper etc). De skulle alltså förklarats obehöriga att utöva tjänsten som präster?

Allt detta har förstås sagts i utskottet - utan verkan. Det är det mest intressanta. När frågor lever bortom sakargument, sakliga invändingar, då är det informationsbärande på samma sätt som löftesbrottet är det. Två uppfattningar om enkönade vigslar var alldeles i sin ordning när beslutet togs. Nu är det Gleichschaltung som gäller. Likriktning. Alla ska veta vilken Ordningen är och - i strid mot vad som sades - vägras nu prästkandidater vigning om de inte förklarar sig beredda att viga enkönat. Så går det till i Stockholms stift, kanske i Härnösand, meddelas det i kyrkomöteskorridorerna.

Dagens funderingsfråga blir självklar: Vad är det som hotas om en handfull präster förklarar att de inte vill ha vigselbehörighet? Hotas beslutet därför att många präster kan tänkas göra detsamma? I så fall måste väl själva frågan om kyrkliga, enkönade vigslar tas upp igen för då fattas det ja i receptionsprocessen, som är kyrkliga besluts egentliga förutsättning. Guds folk ska vara med på banan, inse att beslutet är OK och med glädje ta emot det. Det finns en "efter-beslutet-process" som avgör beslutets halt, brukar man säga. Ni märker att jag läst på lite om ekumeniskt arbete. Är bristen på entusiasm efter beslutet 2009 om enkönade vigslar det egentliga problemet, det  som motionärerna nu ska lösa och säga "vi har våra lagar och bestämmelser", precis som i Kamomilla stad?

11 kommentarer:

 1. OFFER ÅT KEJSAREN
  System och auktoritet hotas aldrig av oskicklighet. Självständigt tänk och provokation hotar däremot. Alltså måste apparaten slå mot dem som vägrar offra åt kejsaren. Inte mot dem som är oförmögna att göra det.

  Per S

  SvaraRadera
 2. Ett väntat beslut!

  Kgl osaligHets-värket kräver rättning i ledet! PK-kristendom eller likvidering!

  Jag beundrar (och motbestrider i sak) RFSU! En mindre grupp, med större politiskt genomslag går inte att finna! Ske vår vilja såsom i folkhemmet, så ock i himmelen!

  Ära vare Farbror Staten, Marx och den heliga Penningen! Under 70-talet, nu och i folkhemmets folkvettiga eviga väl (10 år till?)! Amen!

  SvaraRadera
 3. Be om Salomos vishet. I Jesu efterföljd kan man komma i situationer där man måste "ge upp rätten att ha rätt"! Det är då Gud griper in i sin helighet. Jag är inte orolig för att präster blir arbetslösa, möjligen befriade från fast inkomst. "Herren ska strida för er och ..."
  Prästänka

  SvaraRadera
 4. Men är inte vigsel något alldeles föråldrat idag? Jo, jag vet förstås att s-d-miter ska gifta sig -- men vi andra?
  - Jag har just sett att i Kramfors tar man bort 40,1% av… barnen? avkomman? problemen?… I Perstorp 35,2%, i Hagfors och Laxå 34,0%, o.s.v. År 2010, enligt Socialstyrelsen. Så gör moderna människor med hjärtat på rätt ställe! (Vänsterut!)
  - Och att då komplicera tillvaron med vigsel är väl rätt onödigt! En riktig svensk ska väl inte låtsas att han är kristen heller? Har inte Darwin bevisat att det inte finns någon Gud, kanske! Tillvaron är djupast sett meningslös! Det vore bäst att slippa ifrån den! /Tapani

  SvaraRadera
 5. Det blir lätt lite löjligt när ockupanterna ska sätta agendan i Svenska kyrkan. Hur tänkte de här, egentligen? En präst som inte förrättar den juridiskt bindande och av staten reglerade vigseln kan ju mycket väl välsigna makarna. Så sett är den juridiska vigseln ingenting som har med prästämbetet att göra. Att då påstå att präster inte kan vara präster för att de inte har behörighet att viga är absurt.

  I helgen ska det spelas revy (med fräckisar och till präst utklädd revyartist) i min hemkyrka. Nu känns det bra nära exodus. Finns någon här som har erfarenhet av Missionsprovinsen och då främst koinonian i Kristianstad? Jag längtar efter ett hem.

  Elisabeth

  SvaraRadera
 6. Diotrefes-karaktärerna känns igen, se 3 Joh 9f.
  Thomas Andersson

  SvaraRadera
 7. Om fler återlämnar förordnandet kan detta bli riktigt intressant. Men det får inte vara en eller två utan måste vara ett ansenligt antal. Gärna några hundra varav de allra flesta verksamma församlingspräster. Och det måste ske NU så att kyrkomötet har en situation med massavkragning att ta hänsyn till då omröstningen sker.

  SvaraRadera
 8. Är någon förvånad?
  I likriktningens och öppenhetens(?) kyrka får ingen ha några avvikande åsikter.
  Det skall bli intressant att låsa läronåmnden utlåtande i ärendet, för definitionen av prästämbetet borde vål på något sätt passera läronåmnden, eller?
  Ordningsfråga sa Bill. Ordnungsfråga sa Burell.

  SvaraRadera
 9. @Elisabeth
  Jag hittade hem då jag började besöka en koinonia i Missionsprovinsen. Bäst svar om koinonian i Kristianstad får du om du besöker gudstjänster där och bildar dig en egen uppfattning.

  SvaraRadera
 10. @ Elisabeth
  det är mycket viktigt att be om urskiljningens gåva och fråga Herren. Var medveten om att den ideala församlingen finns INTE. När "jag" kommer med så kommer åtminstone en ofullkomlig medlem med...Jag har sett en Koinoinia gå omstyr i en annan stad, ofta kommer någon sårad, besviken "maktmänniska" med och ska ha det efter sin tradition eller i protest mot något. Alla måste vara villiga till att söka Herren mer än människor eller vad människor tycker, mycket bön och att lyda Herren mer än sin tradition. Börja hellre med cellgrupper etc i hemmen och där har ju Håkan Sunliden mycket erfarenhet. Missnöjesgrupp håller inte!
  Prästänka

  SvaraRadera
 11. Det kanske är dags att de 800 skriver var sitt brev till kammarkollegiet?

  SvaraRadera