onsdag 21 mars 2012

Flash - Brogren

Så gjorde prosten Brogren det, anmälde domprosten Hermansson med anledning av de uppgifter som lämnats till Visby domkapitel. Anmälan kan man läsa på www.brogren.nu

Jag ser också en referens till Lunds domkapitekl, som tagit upp, behandlatr och avgjort ett allvarligt ärende efter en anonym anmälan. Får jag påminna om att jag genom en kyrkomötesmotion aktualiserade frågan om den systemimmanenta kyrkojustisen. Det betyder på vanlig svenska "dom gör som dom vill". Motionen avslogs. Det är alltmer uppenbart att det bara är Frimodig kyrka man kan rösta på om det ska göras skillnad i Svenska kyrkan. Är man nöjd med nomenklaturan ska man förstås rösta på den och vilken annan grupp man än röstar på så röstar man på den. Tryggt att veta.

Vad gör biskop Fast nu? Den sköna känslan att att "vi kan gå vidare och få arbetsro" är förbi. Nu är en fast bedrövlig tid, får han väl sjunga. Sv ps 175 i gamla psalmboken.

13 kommentarer:

 1. Det kan inte nog understrykas vikten av att rättsäkerheten i domkapitlen måste utredas. Vad som är rätt och sant i det ena domkapitlet är lögn och förbannad dikt i ett annat. Troligen finns ingen annan utväg än att man lägger ned domkapitlen helt och hållet. Fungerar dom inte så............

  SvaraRadera
 2. Var har jag hört den förut?

  -Jag har inget annat mål för det här pastoratet, än att vi skall ha lugn och ro, yttrade en kyrkoherde som inte var bekant för att hålla ens styrfart.

  -Jag har inget annat mål för den här skolan, än att vi skall ha lugn och ro, kved en gymnasierektor vars uppgifter vuxit honom över huvudet,

  Och så nu biskop Fast.

  Per S

  SvaraRadera
 3. Jag vill minnas att Karl Erik Tysk har skrivit något om den bristande rättssäkerheten i domkapitlen. Om nu domkapitlet i Lund accepterar en anonym anmälan, men inte domkapitlet i Visby är detta ett tydligt exempel på bristande rättssäkerhet?
  Thomas Andersson

  SvaraRadera
 4. Tillsynsansvaret medför rimligtvis att man har ett ansvar att ex officio utöva tillsyn, vilket omfattar att även kontrollera om det ligger något i anonyma anmälningar.

  Nu är i och för sig Svenska kyrkan inte längre en del av staten men eftersom man så gärna vill vara det borde man följa samma regler. Då räcker det med en anonym anmälan för att en (viss) kontroll ska ske.

  Och - nota bene - det kan finnas fullgoda skäl att vara anonym. I dag finns, tyvärr, en tendens att tysta människor genom krav på icke-anonymitet. Snacket om "rent mjöl i påsen" är förödande.

  SvaraRadera
 5. Är jag den enda som tänker att dessa anmälningar mot domprosten är samma slags missbruk av domkapitlet som pk-eliten sysslar med? Ska inte domkapitlet överse att stiftets präster håller sig till läran och hålla sig borta från den sekulära justisen? Paragrafen om "det anseende en präst bör ha" borde i så fall endast användas i de fall där lagakraftvunnen dom finns från en borgerlig instans. Så är nu inte fallet.

  Det är inte intellektuellt hederligt att å ena sidan klaga på regelboken men å andra sidan glatt ge sig in i spelet och utnyttja de paragrafer man kan hitta när man tror sig kunna ge en motståndare ett tjuvnyp.

  SvaraRadera
 6. Menar verkligen populisten att strävan efter sanning och rättvisa skulle vara liktydigt med tjuvnyp?
  Thomas Andersson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Misstänkter man oegentligheter så ska man vända sig till polis och rättsväsende och låta den processen gå sin gång, är man oense om hur inbjudna talare ska behandlas så tar man öppen debatt.

   Vad i detta antyder att domprosten avviker från SvKs tro och lära? Vill man att domkapitlet ska övervaka detta och inget annat så ska man hålla sig för god för att dra in det i sanningssölande i andra frågor.

   Radera
  2. Enligt aposteln Paulus bör vi undvika att processa i det allmänna rättsväsendet vare sig det är förkristet eller efterkristet (1 Kor 6). Problemet blir smärtsamt när vårt eget rättssystem i form av domkapitel visar sig vara godtyckligt. Men så är det i varje system som håller på att krackelera.
   Thomas Andersson

   Radera
  3. Det är inte att processa att låta den normala rättvisan ha sin gång utan torde passa rätt väl med tvåregementsläran. Kejsaren får ta hand om brott mot den borgerliga lagen (oaktat om det skedde inom eller utan kyrkan) och domkapitlet brott mot kyrkans.

   Radera
  4. Problemet är dock att domkapitlet kan hamna i en situation som kan liknas vid en brist. Man saknar förmågan att se det utrymme eller det "rättsrum" som behövs för rättssäkerheten. Det är domkapitlen som därmed blir problematiska, men som sagt det är inte första gången sådant sker i kyrkohistorien. Vi kan ju tänka på Jeanne D´arc, eller varför inte aposteln Paulus själv: Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig, inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. (1 Kor 4) och nu på söndag får vi höra i episteltexten att det inte finns någon fällande dom för den som tillhör Kristus.
   Thomas Andersson

   Radera
 7. Problemet är väl att en del av biskoparnas tillsynsansvar egentligen tillhör arbetsrätten. Så vissa bita borde nog egentligen ligga på arbetsdomstolen. Och andra bitar finns
  i den sekulära lagstiftningen. Vad blir då egentligen kvar
  för domkapitlen att döma? Förut gick det ju att överklaga
  till kammarrätten men nu finns ju endast överklagandenämnden
  Eller att den enskilde tar en för honom eller henne kostsam process i det vanliga rättsväsende,mot ex. Förtal. Och vilka andra organisationer förutom Idrottsrörelsen och Kyrkan har egnadomstolar. Domstolar som när det gäller kyrkan inte är rättsäkra.

  sven-åke nilsson

  SvaraRadera
 8. sista strofen Sv Psalm 62 vers 4 är intressant: "...och svara på åklagarmakternas dom försoningens ord." Domkapitlet i Svenska kyrkan idag är både åklagare (man utreder) och domare (alltså dömer). Jag frågade den nyss utnämnde domarledamoten i domkapitlet i mälarstaden (en tingsrättdomare) vad hans arbetsgivare tyckte om att han deltog i arbetet i en privatdomstols verksamhet. Jag fick senare veta att han blivit väldigt störd av frågan. Något svar fick jag inte. Att KO inhöstar en lagfaren domare (så länge sådana finns att tillgå bland kyrkotillhöriga) ger det väl ett alibi för förment rättssäkerhet. Hur länge håller det? CIC verkar mer tillförlitlig, eller?
  le

  SvaraRadera