söndag 30 december 2012

Hört

Bor man på norra Öland blir det till att köra bil. I går körde jag vid helgsmålstid och i P1 var det någon slags stund för stillhet, förstod jag, samt tid för eftertanke och vila. Jag vet att Jesus vid något enstaka tillfälle bjöd till stillhet och vila sig skulle man något litet enligt gamla översättningen. Men kristen tro är väl mer än stillhet och tid för eftertanke och vila?

I bilen färdades Ossian, prästgårdeens nya inhysing. Ossian är en robotdammsugare. Han far runt och sköter sitt jobb, vilket uppskattas. Men han har vett att, när det med jämna intervall behövs, också ta sig till laddningsstationen. Inga kyrkklockor ringer på honom. Han kör dit - automatiskt. Ossian är ett praktexempel på en kristen som arbetar och vilar i de intervall som är givna. Ossian skulle dock aldrig få för sig något annat än att livet är som bäst när det är möda och slit med dammsugeriet. Ni fattar poängen.

Helgsmålsbönshållerskan talade om prorslinfguren i krubban och när hon ser den sätts en längtan i rörelse och det tycktes mig som ville vi då alla höra berättelserna om Jesus. fast jag hörde glidningen. Vill vi inte höra vad Jesus själv har att säga? Det styrde över till dopet där dopljuset - inte dopvattnet - fick tala. Dopet hade tydligen något med att följa Jesus att göra "och genom honom ställa sig på livets sida i världen". Var det bara jag som funderade över en gldining här? Har inte Jesus genom dopet placerat in mig i det liv som döden inte rår på? Jag behöver inte i första hand ställa mig någonsgtans. jag är inställd.

Visst kan man tala om att "inuti oss finns fröet till allas befrielse" (vad nu de vackra orden faktiskt betyder) - men är inte den kristna tanken att befrielsen ligger utanför oss och räcks oss? Och visst kan man ha djupkontakt med ett inre flöde - men är inte flödet något utifrån - ett sakrament som räcks mig?

Gud då? "Du varma vattenflöde genom världen, du kupade hand över våra liv" - beskrivs Gud någonstans i Skriften som en kupad hand över våra liveller som ett varmt vattenflöde? Jag är nog för uselt påläst. Det leder till bönen "hjälp oss" och då handlar det om "när vi brister". Vad ska Gud, det varma vattenflödet, göra då? "Visa oss vägen tillbaka till krubban så att världen genom oss kan bli ny." Det är vackert men dunkelt sagt, tycker jag. Ska världen verkligen bli ny genom oss? Jag tror jag får fundera över vilka bibelord det finns att luta sig emot också här. Är det ändå inte så att Gud grundläggande gör världen ny - som ett Andens verk?

Jag hörde faktiskt väldigt litet om vad Gud gör eller Jesus gjort i denna stund av stillhet. Med spänning väntade jag ut programmet för att höra vem som talat. Ewa Lindqvist Hotz. Seglora smedja ligger lågt men Gud är god. Lite fick jag av smedjans spiritualitet ändå.

17 kommentarer:

 1. Intressant. Ofta tänker man att stillhet, eftertanke och vila är en slags förutsättning för att hitta Jesus. Så har i alla fall jag tänkt många gånger. Men det är ju fel. Han finns med oss oavsett hur rörigt och eländigt det är. Tanken att det krävs stillhet, eftertanke och vila leder snarare till tron att det beror på vår egen sinnesstämning och våra egna känslor. Och så är det inte. Befrielsen ligger utanför oss. Det är allt en tröst när det känns tomt och trögt. Det är som psalmen maken skrev en gång ”Bed du för mig, jag orkar inte bedja, min lilla tro har gett vika igen…”


  Kul med Ossian. Vi skulle behövt en dylik men så är det det där med trösklar. För det klarar de väl inte? Men jag tror att katterna skulle ha uppskattat en sådan maskin. Har sett en film på Youtube med en katt som själv startar dammsugaren och sedan sitter uppe på den och åker runt. :-)

  SvaraRadera
 2. Det av DS använda uttrycket "funktionell ateism" är en bra sammanfattning av den nya teologi som framförs inom SveK (och annorstädes). Den hämtar sin rättfärdighet hos bäraren själv, den manar till ett politiskt, vänsterinriktat, populistiskt engagemang, och - framför allt - den är oberoende av om det finns en Gud eller ej (eller om det finns en tro på en levande Gud eller ej).

  Detta borde kallas villolära och avvisas skarpt.

  /Obelix

  SvaraRadera
 3. 2 Mos 33:22 hamnar väl ganska nära den kupade handen? "När min härlighet går förbi skall jag ställa dig i en klyfta i berget och skyla dig med min hand tills jag har gått förbi." I övrigt kan jag hålla med om att befrielsen kommer utifrån. Men kvarstår gör den pockande exegetiska frågan: Var i bibeln finner jag referensen till beskrivningen av en kristen som en slags robot? Är det månne i Matt 29?

  SvaraRadera
 4. Modern protestantism, präglad av Schleiermacher är synnerligt sårbar för att enbart utlägga sin egen aktivitet (det fromma medvetandets mottagande av uppenbarelse). Man öser inte ur Skriftens friska källa utan ur sina självgrävda sinade usla brunnar. Blir denna protestantism utöver detta kontaminerad av kontextuell teologi är det också det ofromma medvetandets aversion mot kristen tro och tradition, som utläggs. Då får vi teologi typ J S Spong eller M Fox eller varför inte Ss?

  SvaraRadera
 5. Var på gudstjänst söndagen efter jul. Utmärkt. Högkyrklig, begåvad och humoristisk präst. Ingen pastor Hotz, alltså. Kören fyllde i psalmerna med diskret stämmosång. Hjärtlig stämning. Unga och barn närvarande. Fullsatt. Man skulle rent av kunnat tro att kyrkokroppen inte var döende, utan i allra högsta grad levande denna eftermiddag.

  Talade före gudstjänsten med ett syskonbarn. Han hade startat en vokalensemble. I brist på engagemang hade kyrkor kontaktats. Gratis framträdande med julkonserter mot att kollekt kunde upptas till gruppen för annonser och utrustning. Det hela hade gått bra.
  Positiv attityd från kyrkligt håll. Fullsatta(mindre) kyrkor. Rika kollekter. Sedan kom kallduschen:
  "Vi har fått feedback. Dom tyckte det var bra. Men vi tyckte, att eftersom det var jul, så skulle prästen va med och säga några ord. Det tyckte tydligen inte folk om. Dom vill inte få sin jul förstörd av en präst som står där och slänger ur sig moralkakor, säger dom. Nu märkte jag inga moralkakor. Men dom tål visst inte att se en präst. Jag visste inte att präster var så impopulära..."

  Med denna lilla sanna anekdot från dags dato ur det folkhemska djupet, önskar jag Dag och läsarna av bloggen ett Gott Nytt År!

  Tant Svart, svartsynt men inte nedslagen

  SvaraRadera
 6. Tänkte ändå att eftersom ELH valde att läsa GT-texten om Shifra och Pua (läs 2 Mos 1 allihop!) skulle vi äntligen få höra en helgmålsbönspräst ta upp nödvändigheten av civil olydnad (från både barnmorskor och andra) i ett samhälle som öppet erbjuder uppspårning och avlivning av oönskad avkomma (typ såna som har Downs syndrom eller gomspalt!).

  Men vår 2000-talsvariant av rashygien ska tydligen tigas ihjäl. Snömoset som följde slumrade jag och barnen nästan in under. Fast den bibliska berättelsen läste hon utmärkt - diktionen var det inget fel på, bara den egna "texten".

  Jag har varit en vän av helgsmålsböner i radio. Men det är precis som beträffande skolans julavslutningar: är det snart bara Helle Klein & c:o eller poppispräster som Collmar som finns kvar för att "uppträda", så är det bättre att skrota evenemangen (helgsmålsböner och julandakter för små och stora bör givetvis anordnas pch erbjudas ändå).

  SvaraRadera
 7. Det är inte bara, tyvärr, helgmålsböner som saknar en förkunnelse där evangeliet om Jesus är grunden. I många kyrkor är förkunnelsen urvattnad, så man undrar om Svenska Kyrkan är en kristen kyrka. När skall biskopar, präster och kyrkfolk vakna?
  Gud, förbarma dig över oss!

  SvaraRadera
 8. Ossian:
  Upptankning - ut i rummet - stöta emot - sno runt hörnen - bli stående - hjälp erfordras av någon som vet riktningen - ut igen i det okända - in för upptankning - osv osv tills något slutligen pajar.
  Envar sin egen Ossian.

  Gott nytt år Ossian och andra

  LG

  SvaraRadera
 9. Låt oss i dag tillsammans önska ett verkligt Gott Nytt Kyrkoår, ett år då internt käbbel och personstrider i Svenska kyrkan får stå tillbaka för den allt överskuggande missionsuppgiften; att kristendomen får en renässans i vårt underbara land!

  I det arbetet kan hög- och lågkyrkliga, radikala och konservativa, män och kvinnor förenas - under förutsättning att de är överens om det angivna målet. Att se längre än till det egna jagets och egoismens intressen, att i förhoppning om och längtan efter Kristi återkomst till jorden och i vars och ens hjärta och själ strunta i enskildhetens petitesser - alltså förmå se perspektiven och helheten!

  Vad nyttar ständiga personbråk och dito tvister, vad ger de för sinnesro och fridskänsla i jämförelse med den som per automatik infinner sig om Sverige i praktiken åter blir kristet efter år och decennier av sekulariseringsprocesser?

  Vad som behövs - och där alla, Dag, hans vedersakare, Seglora smedja och alla andra har en uppgift att fylla - är en bred och intensiv missionsinsats, en återknytning till Sveriges kristna historia och kultur och en gemensam vilja att se just det stora målet och breda perspektivet.

  En sann uppgift, eller hur, för alla kristna; att vilja, våga, frimodigt och utan rädsla, förmedla det underbara och läkande budskapet om Honom, som skapar fred på jorden och frid i människornas sinne!

  Gott Nytt År, kära vänner!


  Vän av kyrklig enighet

  SvaraRadera
  Svar
  1. Glöm inte, att av nytillkommande i befolkningspyramiden, redan drygt hälften är muslimer: Inhemska födelsetal med kanske redan 15% barn till muslimer och därtill lika stor nettoinvandring med rimligen 70% muslimer. Det ger snabbt islam majoritet för framtiden. Dessutom drygt 2000 konversioner till islam om året av förutvarande kristna och ateister. Alla tal ökande. Officiell statistik grundad på religionstillhörighet saknas visligen. Om detta må vi icke tala, och det är nog klokast så, däri har den officiella, religionsinklusiva kyrkan rätt.
   Så lycka till med missionen! Den lär behövas, käre vän av kyrklig enhet...
   Vänner av andlighet och alternativ till konsumism och dans kring guldkalven konverterar redan. Till islam. Detta är endast en blygsam början, inte bara i Sverige. Som den frispråkige Muammar al Ghadaffi uttryckte saken för några år sedan:
   -Det finns tecken som tyder på, att Gud givit oss (muslimer) Europa utan strid och krig. Befolkningsutvecklingen talar sitt tydliga språk.

   Den libyske diktatorns konstaterande lär inte bli mindre giltigt genom hans död.

   Radera
  2. Jag tar mig inte mödan att leta fram relevanta siffror (så långt de kan uppskattas, när det inte får föras register med religiös tillhörighet i vårt land), men jag ifrågasätter bedömningen att hälften av den årliga befolkningstillväxten skulle vara muslimsk. Jag skulle bli överraskad om den är över 10 %, vilket i och för sig skulle vara större än andelen muslimer i vårt land (knappast över 5 %). Muslimsk majoritet får vi ingalunda 'snabbt'.

   Radera
  3. Kommentarerna ovan gav mig anledning att titta på
   http://www.scb.se/default____30.aspx

   +Görans uppgivenhet inför statistiken delas nog av många som försöker tyda diagrammen. Migrationens ursprungsländer ger endast fingervisning om religion, eftersom oproportionerligt stor andel kristna flyr och emigrerar från Mellanöstern och andra områden. Förnamnsstatistik ger vid handen, att antalet svenska muslimer ligger runt 600.000, dvs ca 7%. Kanske kan 10-11% av de i landet födda antas(OBS!) vara i princip muslimer, dvs 12.000 av 110.000. Av de döda, ca 90.000 kanske försumbart antal ännu kan antas vara muslimer. Av nettoinvandringen inkl anhöriginvandring om drygt 40.000 personer, kanske (!) 20.000 är muslimer. Tillkommer gör flyktingar, där kanske(!) 80 % av dessa f n är muslimer. Regler för flyktingar och anhöriginvandring har skärpts. Utveckling för flyktingsituationen i framtiden och krishärdar är mycket svåra att förutse, liksom praxis för hantering av flyktingärenden.
   Kanske ligger då den muslimska delen av påfyllningen i ålderspyramiden fn på kanske en femtedel, kanske som högst en fjärdedel. Men alls inte hälften!

   Om detta har någon reell betydelse kan diskuteras. Sverige som en kristen nation må vara en from förhoppning hos någon, inte en realitet, dock. En islamistisk samhällsordning ligger knappast inom det tänkbara. Sekularisering lär sprida sig även bland svenska muslimer. Kanske bör dock judar överväga att emigrera till Kanada eller Australien. Spåren från Malmö och den lokala socialdemokratiska flirten med en stark antijudisk opinion ger fingervisning om framtiden.

   Tant Svart

   Radera
  4. Ett tack till Tant Svart, som gjort sig mödan att ta fram relevanta siffror. Den muslimska delen av ökningen skulle alltså vara större än jag förmodade. Men det kvarstår, även om Tant Svarts beräkningar är väl underbyggda, att det rör sig om uppskattningar. Båda är vi dock på det klara med: Sverige kommer inte 'snabbt' att bli muslimskt.

   Radera
 10. Låt oss be med trädgårdsmästarens ord för Kyrkan i allmänhet och för svenska kyrkan i synnerhet. (lk 13).Domen börjar ju med Guds hus. Låt oss även bedjande sjunga för oss själva sv.ps 516. Tack f Dag för denna blogg. Ett gott och välsignat slut AD 2012 och ett gott nytt år i Jesu namn.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Utmärkt hänvisning till morgondagens text, ett svar på den rädsla två ondskor dessförinnan åstadkommit ( Herodes skändande av människor och offer och tornet som rasat, dvs organiserad makt och oförutsägbart makt) vilket skapar en rädsla besläktad med den ägaren av trädgården ( Satan som fått tillåtelsen) vill väcka genom att tilltron till Gud tappas och Jesu offer att få sitt blod blandat med all synds blod, inte iaktas. Mot detta sätter trädgårdsmästaren in sitt verk 1 uppskov 2 arbete med trädet. / Magnus Olsson

   Radera
 11. Mycket BRA att "VDM -bärarna" någon gång gång får möjlighet att lyssna på varandras homeletikska utläggningar till uppbyggelse. Ömsesidigt.

  På tal om fröet så tänker jag på vetekornets lag. Antingen krossas och mals det lilla vetekornet till mjöl för att bli bröd till mat år den svältande världen eller oblat om man inte har glutenfrita. Eller läggs det i jorden att gro, dö för att ge liv år ett nytt vetestrå, ny skörd. Hur känns det att vara ett litet frö?

  Gott Nytt År alla små frön!

  SvaraRadera
 12. En annons på Seglora Smedja gav mig iallafall dagens gapskratt: "Svensk Kyrkotidning Självständig Öppen Resonerande"
  Varför glömde de "tolerant"? ! I någon mening var väl Östtyskland också tyskt, demokratiskt och republik? fm

  SvaraRadera