söndag 2 december 2012

Predikoutkast

Predikoutkast ska man kanske läsa då och då för att förstå vad som faktiskt förkunnas i Svenska kyrkan. Predikoutkast finns i Svensk Kyrkotidning (SKT) och Svensk Pastoraltidskrift (SPT). Det kunde vara en uppgift att läsa och jämföra för att därmed kunna förstå mer om Svenska kyrkan, tänker jag. Nu nöjer jag mig med SKT.

Det ska om Gud vill bli Annandag Jul - och det jag hajade till för var psalmförslaget och därför - ursäkt, ursäkt, läste jag utkastet. Först fick jag veta att Stefanos inte dödas för att han står upp för den kristna tron. Saken har genom histoiren framställts så. Egentligen dödas han därför at han säger att templet är uppfört av händer och det uppfattar författaren som att han säger att templet är en avgudabild. Det blir alltså en intern judisk uppgörelse i frågan huruvida Gud kan stängas in i byggnader eller inte.

Vilket är då berättelsens syfte? Inte att kristna ska offra sig för att försvara kyrkan. "Istället varnar den för att varje person, som tror sigt veta var Gud är och hur Gud vill dyrkas, kan bli farlig."Författaren beskriver problemet: "Den som säger sig veta något om Gud, försöker fånga Gud", dvs " det vill säga "stänger in Gud i ett tempel, i en teori, i en dogm, i en kyrklig handling." Röd är Annandagens färg - "kraftens, rörelsens och glädjens färg". Men alltså inte Andens, inte heller blodets.

I utkastet fanns följdriktigt ingenting om Guds Ande och än mindre än ingenting om uppenbarelsen, insikten att Gud avslöjar verkligheten när han sänder sin Son och ger oss sin Ande. "Gud finns inte i det säkra och slutna utan i det osäkra och öppna", tja - men hur kan man säkert beskriva var Gud inte är, för det är väl också att säga sig veta något om Gud?

Knäckfrågan går att förstå. Den handlar om vad kristen tro är. Är den uppenbarelsetro eller inte?
Vad har vi i kyrkan att göra - möta en levande Herren som kommer i Ord och sakramentet eller vad?

18 kommentarer:

 1. Jag vill kommentera med ett citat från C. S. Lewis:

  But courage, child: we are all between the paws of the true Aslan. (The Chronicles of Narnia)

  Det är det de inte har fattat. Gud är fruktansvärd!

  När kommer de att fatta? När pengarna är slut? Innan dess kommer de att sitta på sina kontorsrum och undra varför folk inte kommer till deras tillrättalagda gudstjänster.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Amen.
   Mission utan martyrium?

   Vällovligt att satsa på mission i SvK, men vilket är innehållet i uppdraget?

   Varudeklaration eller köpa grisen i säcken när vi ska satsa på mission?

   Behöver församlingen finnas, om den inte missionerar/ evangeliserar och vinner själars frälsning i och genom Jesus Kristus som Frälsare och Herre?


   Radera
  2. Givetvis fattar de inte.

   "Med öppna ögon skall de intet höra och med öppna ögon skall de intet se."

   Nog är det trevligt att våra homiletiker och postillaskrivare i Svensk Kyrkotidning fattat att rött är Rörelsens färg. Låt mig därför föreslå att det mysigt tomteröda blir mera frekvent under kyrkoåret! För att stämma överens med Svenska Kyrkans mainstream-förkunnelse, alltså.

   Tant Svart

   Radera
 2. Utmärkt att du berör verklighetsfrågan, men den kan du Dag Sandahl, gott uppehålla dig mer vid i nått blogginlägg. Det är skapelseaspekten på samma fråga som alltid är den viktigaste, jesusfrågan. Där går den verkliga skiljelinjen mellan två system iakttagbara i den kyrkliga kontexten: att tolka livet utifrån teologin och skapa teologi utifrån livet. Båda hållningarna är ensidiga. Den förra måste få en kritisk fråga: gömmer jag mig bakom formuleringarna, den senare : gömmer jag Kristus bakom mig själv. Att lära, dogmatik , uppenbarelse och erfarenhet måste samsas, om det skall bli en autentisk tro. Att Guds Helige Ande då är central är självklart emedan endast Guds Helige Ande kan öppna Ordet för människan och människan för Ordet. / Magnus Olsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du måste ha en fantastisk församling!

   Radera
  2. Stämmer bra. Men den är inte min. Den är aldrig sig lik utan varierar ständigt. Men den ger mig ständigt en påminnelse om var Jesus döljer sig. Det är jag tacksam över. Hoppas du är det över den församling du delar gemenskap med Jesus i. / Magnus Olsson

   Radera
 3. "Men orka...." som mina barn brukar säga.
  Om jag kan så väljer jag att avstå från att besöka gudstjänster där en dylik förkunnelse förekommer. Tack och lov brukar det vara lite mer substans i predikningarna här i våra bygder.

  SvaraRadera
 4. Varför föds vi, dör vi och uppstår vi med Ktristus?
  Varför sände Gud sin son till oss? För att ingå ett samarbetsavtal. Ett samarbetsavtal som vi kan säga ja till eller avvakta. Det ges ju mer än ett jordeliv så Gud ser nog med blida ögon på vår tövan. Så står jag inför det nya kyrkoåret och anden kan förnya mitt liv. Ja! Amen! Ulv Tiger Berggren

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mer än ett jordeliv? Vad har du för belägg för det?

   Radera
  2. Hur belägger Du att Gud existerar,Elisabet? Ulv

   Radera
  3. Tja, vi kan ju börja med att det finns stöd i Bibeln för det. Där finns däremot knappast något stöd för reinkarnation.

   Radera
  4. "Den som söker skall finna"ulv

   Radera
 5. Visst är det nyttigt att läsa predikningar från andra håll. Så man förstår vad som står på spel. Läs t.ex. pastor Kleins predikan för två söndagar sedan: http://seglorasmedja.se/post13977/hall-er-vakna-manniskovardet-star-pa-spel/#comments

  På Annandag Jul kan annandagens vänner med fördel sjunga en psalm av Bertil Murray (tack, Bertil!) http://missionspsalmboken.blogspot.se/2011/03/nar-stefanos-blir-fangslad.html eller en gammal av Franzén: http://missionspsalmboken.blogspot.se/search/label/O%20Gud%20v%C3%A5r%20broder%20Abels%20blod

  SvaraRadera
 6. "Frukta Herren din Gud"
  Vi har rationaliserat bort Gudsfruktan. Hur länge ska Guds tålamod med oss människor bestå? När når han sin gräns för vad han orkar se?
  En berättelse som ingjöt fruktan i mig som nyfrälst var den om mannen och hustrun som ljög för lärjungarna om summan de hade fått för sitt hus. Först frågades mannen och han ljög och då föll han död ner, sen frågades hustrun och hon ljög så samma sak hände med henne.
  Jag tror på en Gud som vill ha respekt men som besitter ett enormt mått av kärlek, förståelse och tålamod men som någon gång måste sätta en gräns som t ex sodom och gomorra.
  Det som förfärar mig är att när vi alla står inför Jesus och han säger du har varit en god tjänare gå dit och du har varit en dålig tjänare gå dit,
  så kommer många inte att förstå var de har missat...hur många har de vittnat för? Hur många har de bjudit in till Gudstjänst eller bara till gemenskap i sina hem? Hur många blundar för misären som faktiskt finns i vårt land idag t ex hemlösa i Sverige idag 2012. Talar man om snevridningen av invandrarpolitiken blir man anklagad för att vara rasist men att se ner på hemlösa och sjuka är helt ok....jag blir bara så trött...
  Så snälla fokusera på det som är viktigt låt inte människor gå förlorade på grund av en massa tjafs...sök Gud medan han låter sig finnas...
  Lilian

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förmodar att Lilian själv har
   vittnat, bjudit in till Gudstjänst, till gemenskap i sitt hem, även för hemlösa, så att Gud har låtit sig finna!
   Kommentarsfloran här är ständigt full av det ANDRA inte gör eller gör fel. Berätta gärna vad ni har gjort i stället!
   Sedan tycker jag inte att man behöver vara så rädd för var andra människor hamnar efter döden- om man nu tror att de hamnar någonstans. Är det inte nog att bekymra sig om sig själv, såvida man inte är präst och ska sörja lite för andras själar...

   Radera
 7. +Biörn Fjärstedt3 december 2012 kl. 09:50

  Som S: t Lukas skildrar händelsen blev översteprästen och de andra som satt i Stora rådet så ursinniga att de skar tänder, när S: t Stefanos dragit berättelsen från Abraham till Salomo och profeterna med anklagelsen "Ni som fick lagen ... har inte hållit den". Men det var när S: t Stefanos såg in i himlen och sa: "Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida" som de ropade högt, höll för öronen och störade sig över honom", släpade ut honom ur staden och stenade honom.
  Hädelsen var att se någon bredvid tronen, Metatron, en förbjuden tanke,en attack på den strikta monoteismen. Alltså "uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida",en öppning till treenighetens mysterium. Så allvarligt var det att även Saul tyckte det var rätt att han stenades.

  SvaraRadera
 8. Att, efter att ha läst söndagens texter, läsa predikoutkastet i SPT är en utmärkt förberedelse inför söndagens gudstjänst. Behållningen av gudstjänsten blir ofta mycket större, Kom-i-håget av predikan blir bättre och har man riktig "tur" upptäcker man att prästen också läser SPT. :-)

  SvaraRadera
 9. Hmm. Nu har jag visserligen inte läst hela Bibeln (håller på) men nog menar jag att Gud är betydligt mera jordnära än vad skribenten i SKT fått för sig. Jag försöker inte fånga Gud (han är alltför stor och mäktig för att jag ska begripa allt) men nog kan man veta NÅGOT om Honom.

  SvaraRadera