måndag 28 oktober 2013

Achtung!

Nu läser jag uppställningarna som är för Antje Jackelén. Sålunda läser jag Blückert, Küchen och Heberlein och närmast kommer väl ett försvar från Blücher, Scharnhorst och Tirpitz också. Nog är det komiskt. I sak sägs föga Heberlien talar om Lena Anderssons "debatteknik" - som om allvarliga sanningsfrågor alltid i det kyrkliga ska kunna hanteras som debattteknik. Blückert var bara för Jackelén, som förvandlar Svenska kyrkan till just den motbild den averterade vill ha. Vad sa Küchen egentligen i Expressen? Maria Ludvigsson hade ju med en enkel metafor hävdat att Jesus var USP, Unique Selling Proposition. Det var väl alldeles rimligt att försöka markera särarten? Svaret blir att Kyrkan inte är en marknadsplats. Så vad hade hänt om Ludvigsson i stället sagt att Jesus var själva grundbulten eller hörnstenen - hade svaret från Kinder, Kirche Küchen då varit att Kyrkan inte är en del av metall- eller stenindustrin?

Till all olycka rusar Lennart Koskinen till Jackeléns försvar. Det är när sådant sker, man fattar att hon är illa ute. Nu tycker jag inte, som ni vet, om polemik. Jag nöjer mig med att citera Koskinens ord som de står att läsa och ber att för framtida bruk bevara dem i ert hjärta, precis som Jungfrun (bestämd form i trosbekännelsen) Maria gjorde om än i ett något viktigare ärende.

Koskinen menar att vi med Jackelén som ärkebiskop får möjlighet att lämna gamla surdegar bakom oss. Där fick väl Wejryd så han teg! Men viktigare är att Koskinen gläds åt valet därför att "många har beskrivit hennes kompetens, hennes stora kontaktnät, pastorala klokskap och homiletiska suveränitet." Bra, minns orden - och ni som menar allt detta: fram med beläggen.

Koskinen vet också att "i spänningen mellan naturvetenskap, existentiella och andliga frågor har hon en spciell nådegåva" (ordet var nådegåva, sa Bill, gåva av nåd, sa Bull) "som hon har utvecklat som forskare, predikan och många debatter." Nu kan man få fram tydliga belägg. Vilken forskningsinsats handlar om just detta? Var finns predikningarna att ta till sig? Och de många debatterna - var har de förts, med vilka och hur många är många?

När Blückert, Küchen, Eberlein, Tirpitz, Scharnhorst och Blücher rycker ut nästa gång, kan de säkert ge oss precis besked. Annars får väl Koskinen göra en förnyad insats. Antje är fantastisk - men om fyra myror är fler än en elefant hur är det vid akademien? Smäller inte docenter högre än doktorer, doktor Koskinen och Jackelén? Och ändå är det just en doktor som gjort allt detta i forskning och vid akademien. Är det inte på sitt sätt förunderligt och märkligt, otroligt att förstå. Men icke. Achtung! Giv akt! Råder "giv akt" ska man hålla käften och stå stilla med tummarna på byxbenens söm. Vore det inte bättre med lite "lediga!" just nu och allmänt småprat om vad som är vad - somligt är sant och annat inte. Hur är det emd Herrens Mor Maria, t ex? Vad säger Kyrkan - går det att veta - tyska teologer förutan?

"Achtung! Nochenimal: Achtung!"

41 kommentarer:

 1. Konstigt många frågor ställs men inga svar ges, skall det vara så i en öppen folkkyrka? Eller är det så det är i en öppen folkkyrka ges inget svar?/ Sven-Åke.Nilsson

  SvaraRadera
 2. En sak konstaterar jag dock. Oavsett hur kvinnoprästmotståndarma har upplevt kyrkans tolerans för deras inställning så kan man inte säga annat än att det trots allt måste vara VÄLDIGT högt i tak inom kyrkan. Det är visserligen inte helt lätt att sparka någon i Sverige, men jag tror inte att det skulle vara möjligt någon annanstans att så systematiskt försöka undergräva sin högsta (blivande) chefs auktoritet så till den grad som DS gör och ändå få vara kvar i sin tjänst. Faktiskt. (Men som sagt, därmed säger jag inte att ni inte mött mycket motstånd från olika håll.)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skulle AJ vara den högsta chefen? Möjligen skulle en ateist hålla med eller en deist. Var det inte självaste Koskinen som i sina radioandakter kallade Gud för den högste chefen? Inte syftade han på Sundby eller Werkström i alla fall. I den tillfälliga gemenskap som uppstod i Tyskland på 30-talet var man förpliktigad att lyda den högste chefen. Den ideologin eller det gamla DDR:s är knappast något att ta efter, men som sagt man kan befara det värsta.

   Radera
  2. Inom sjukvården är det vanligt att läkare uttrycker sig om sjukhuscheferna på ett sätt som får vår opolemiske pensionär att verka mild som ett lamm.

   Men nog finns kyrkotukten kvar. Den som yttrar sig förklenande om den heliga treenigheten (global uppvärmning, de ökande klyftorna i fattig-Sverige, religionsdialog) lär få känna på vad det är för material i innertaket.

   Radera
  3. @Thomas: Nu skriver du något du knappast menar. För även du är nog medveten om att så länge man får ett lönekuvert där inte Gud står som avsändare utan en församling, så har man en köttslig högsta chef som man förväntas vara lojal mot.
   Sedan googlade jag Sandahl och såg att flera försök hade gjorts till just avsked - detta borde jag ha kunnat räkna ut.
   Men jag har uppfattat det som att DS är anställd av en församling fortfarande, och om så är fallet så är det rätt unikt skulle jag tro.

   Radera
  4. @Hans: Anställda inom sjukvården är offentliganställda vilket inte kyrkans anställda är - längre. Andra regler gäller då.

   Radera
  5. Lönen får den som arbetar, inte på grund av någon tankelojalitet eller handlingslojalitet gentemot någon "köttslig högsta chef". Fortfarande gäller även i Svenska Kyrkan den apostoliska trons ord att vi måste lyda Gud mer än människor. Det är mot dessa mänskliga krafter vare sig de är fariseiska eller modernt sekulära som Tron kämpar. Reformationsjubileet 2017 påminner oss om Luther som inte var lydig någon köttslig högste chef, måtte svenska kyrkan återfinna sin reformatoriska identitet trots den rådande förvirringen.

   Radera
  6. JAG är snarare förvånad att högsta chefen, dvs Huvudet, Kristus, inte har ingripit än mot den underhuggare som ÄB i Sv k är. Hur kan man tillåtas ifrågasätta hans Gudomliga avelse och låta påskina att hans mamma haft en utomäktenskaplig affär men sedan ljugit om detta för att rädda sin heder,och därmed misstänkliggöra evangelisternas källkritik och sanningshalten i organisationens usp. DET visar väl att sv ks tak, högt eller lågt, läcker som ett såll och gör att resten av byggnaden, utom grunden förstås, ruttnar, med början uppifrån! Men det är klart, Bloggardag får väl ses som något slags ingripande iallafall...

   Radera
  7. @forts Hans: Dock känner jag väl till den treenighet du talar om. Ibland känns det som om "miljön" är en ny religion som man måste bekänna sig till, oavsett arbetsplats.

   Radera
  8. @Anna: det är alltför vanligt sedan kyrkans skiljande från staten att församlingar säger upp präster utan saklig grund. Detta föranleder antingen skadestånd eller uppgörelser om avgångsvederlag. Inte helt sällan är lögner om samarbetsproblem arbetsgivarens vanligaste argument. I sina församlingstjänster torde DS varit en samarbetsvillig och uppskattad medarbetare som undkommit den fara som främst drabbat präster i arbetsledande ställning.

   Under de år jag läst denna blogg har jag bara sett positiva saker om lokalförsamlingen, kritiken har således riktats mot någon annan än den formella (=arbetsrättsliga) arbetsgivaren.

   Radera
  9. Visst är det högt till tak i Svek som i alla andra ruiner/ Sven-Åke Nilsson

   Radera
  10. @Thomas: Du resonerar fullkomligt tokigt, är min bestämda uppfattning och även fast det låter lite nedlåtande. Låt mig först bara poängtera att jag givetvis inte diskuterar här om DS "borde avskedas" (om han nu är anställd)!
   Det du påstår är att en präst anställd i Svenska kyrkan endast har att lyda Gud (som han uppfattar dennes vilja) och inte måste lyda någon mänsklig chef. Men kyrkan är inte bara kyrka - det är också en arbetsplats. Men låt oss följa ditt exempel: En präst står vid ingången före högmässan och motar bestämt bort alla kvinnor utom muslimer och kvinnor över 90 eftersom dessa ofta täcker sitt huvud - så som står i Bibeln att kvinnan ska göra. Kyrkoherden i församlingen tar då prästen i örat och säger: Du får inte stänga ute kvinnor från gudstjänsten bara för att de inte har hatt eller slöja på sig!
   "Joho!" säger prästen. "För jag lyder inte dig och församlingen utan jag lyder Gud! Jag vet Herrens vilja bättre än du!"
   Varpå prästen fortsätter att hindra alla av kvinnligt kön utan huvudbonad att ta sig in i kyrkobyggnaden. Enligt ditt sätt att se skulle prästen vara i sin fulla rätt att göra just detta. Och fastän exemplet är föga realistiskt så är det relevant, för det visar vad jag menar.
   Dock var det som diskussionen ursprungligen handlade om inte olika sätt att tolka Guds vilja när det gäller ordningen i kyrkan utan i vilken mån en arbetsgivare, i det här fallet kyrkan, kan kräva att dess medarbetare inte avsiktligen geom offentliga medier försöker sprida illvilja och misstro mot dess högste chef.

   Radera
  11. @PeterT: Jag tvivlar inte på detta att DS är omtyckt i sin församling och jag driver som sagt inte frågan om han "ska få arbeta" där eller inte. Självklart inte. Men även om kyrkoherden är hans närmaste chef så har han även en högsta chef och jag påpekade att jag uppfattade kyrkan som väldigt tolerant jämfört med andra arbetsplatser när det gäller en medarbetare som baktalar den högsta chefen (även om detta inte är er erfarenhet!). Eller, det är hon ju inte än. Så kanske ligger svaret där, att hon inte har blivit chef än.

   Radera
  12. @Anna Gud mer än människor betyder inte att obstruera mot människor. Om vi skall ta AJ på orden i hennes valspråk att Gud är större (än vårt hjärta). Då är det inte nödvändigtvis antingen eller, men vi kan komma dit eftersom vi inte kan ha flera Herrar. En äb skall inte uppträda som en herre utan vara Sanningens (Herrens tjänare eller tjänarinna). Om inte äb uppträder så blir det mycket tydligt att vi måste lyda Gud mer än människor.

   Radera
  13. @Anna: Det är det rent arbetsrättsliga (som f.ö. är samma regler för privat, offentligt etc) som jag yttrar mig om efter mändger med facklig erfarenhet.
   En församlingspräst chef är kyrkoherden. Kyrkoherden är anställd av församlingen, d.v.s. kyrkorådet. Före kyrka-stat reformen var domkapitlet arbetsgivare för församlingsprästen.

   Det finns alltså ingen arbetsrättslig koppling mellan församlingspräst och biskop.
   Det finns däremot en för kyrkan speciell ämbetstillsyn där biskop och domkapitel kan ge präst erinran (Dag fick nog en sådan efter att i kyrkomötets korridorer yttrat vulgära ord om könsumgänge i rectum), eller i värsta fall obehörigförklaring (AKA avkragning), som t.ex. drabbat en präst efter ett bordellbesök. Det senare leder ofrånkomligt till anställningens upphörande då ett anställningskrav är prästämbetet.

   Vid sidan om dessa sakförklaringar tycker jag nog att yrkesförbudet1993 mot vissa kyrkliga tjänster p.g.a. en teologisk åsikt om ämbetet har mobbat många präster bra mycket värre än den kritik och det ifrågasättande som yttrats på denna blogg mot (åsikts-)överheten.

   Radera
  14. @Peter T: Nej det stämmer inte att det är samma regler för offentligt och privat anställda.Yttrandefriheten är grundlagsskyddad för offentligt anställda, vilket gör det mycket svårt att sparka t ex en polis som kritiserar ledningen. Privat anställda har inte samma skydd där.

   Men visst är prästens närmaste chef kyrkoherden och sedan kyrkorådet.Men jag är tveksam om detta innebär att prästen ifråga kan skriva precis vad som helst om biskopen, bara han/hon skriver snällt om kyrkoherden. Även om han/hon inte har direkt lojalitetsplikt mot biskopen finns det väl antagligen en gräns för vad man kan skriva även i kyrkan. Jag menar att om en lagerarbetare på Ikea ägnade hundratals inlägg åt att skriva att Kamprad är nazist (det var han tydligen i sin ungdom) och har fifflat sig till sin position så TROR jag att detta skulle få följder även om han har många chefer "före" Kamprad.

   Radera
 3. Fånga Dag(en)! Så fantastiskt stimulerande att läsa obekväma konstateranden från denne sanningssägare. Fattar inte hur det kan komma sig att Sandahl fortfarande går lös. Till synes obekymrad vandrar han rakt igenom vargflocken. Strongt!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan det månne bero på att Herrens själv håller sina skyddande och bevarande händer över honom?

   Jag i Halland

   Radera
  2. @Thomas: Nej det är klart att man inte måste obstruera. Men det är i fallen när man gör det som frågan är intressant. Du talar här som att det finns "en sanning" när det gäller trosfrågor. Men det gör det ju inte. När det gäller tro så tror vi och vet inte, och en kyrka/ett samfund är en sammanslutning av människor som tror och uppfattar Guds vilja någorlunda på samma sätt. De som tror på ett annat sätt och är i minoritet bildar ofta ett eget trossamfund. I båda samfunden tror man att man äger sanningen, men ingen kan bevisa vad sanningen är.

   Det du påstår är att en minoritet i ett samfund som uppfattar Guds vilja på ett annat sätt än majoriteten gör inte ska behöva anpassa sig till majoriteten uppfattning, eftersom det är de "som har rätt". Jag säger inte heller att minoriteten måste anpassa sig, i alla fall inte i tanken. Däremot i handling, dvs där måste man följa och respektera de "regler" som är gemensamma för samfundet/kyrkan i fråga. Den präst som vid ingången motar bort barhuvude kvinnor kan därför inte säga att "Gud är min chef och inte kyrkan och därför har jag rätt att göra som jag gör". Men enligt ditt resonemang är det just det han/hon kan göra och det är det som jag tycker är helt tokigt tänkt.

   Radera
  3. Ditt resonemang med ett "fiktivt" exempel och det tillfälliga majoriretsbeslutets gemenenskap illustrerar mycket bra det tragiska tillstånd många krympande sekulära så kallade kyrkogemenskaper just nu lider under.

   Radera
  4. Du resonerar principiellt ateistiskt.

   Radera
  5. Jag förstår att du tycker der verkar bisarrt att man måste (dei) lyda Gud mer än människor. Men ändå är det som gör att Kyrkan finns kvar. Den pågående anpassning utplånar till slut sig själv medan de som lyder Gud mer finns kvar.

   Radera
  6. @Thomas: "Jag förstår att du tycker det verkar bisarrt att man måste (dei) lyda Gud mer än människor" - Vad menar du? Varför skulle det vara bisarrt? Väldigt många människor lyder Gud (eller om de kallar det samvetet) framför lagen eller vad majoriteten tycker i vissa situationer.

   Men det du borde ha skrivit är "att lyda det som JAG tror är Guds vilja". Och om din uppfattning av Guds vilja är bisarr eller inte visar dina handlingar. En islamistisk självmordsbombare är också fullkomligt övertygad om att han "lyder Gud" och att Gud blir glad för att han massmördar och jag hoppas (vid Gud) att du inte uppskattar hans "Gudsupplevelse" lika mycket som du uppskattar din egen?
   När du skriver som du gör utgår du från att de som har annorlunda uppfattningar om ordningen i kyrkan än du inte känner Gud lika väl som du gör, inte känner till sanningen. Men du är bara en människa liksom vi alla är, vi som försöker förstå vad Gud vill. Din inställning kallas ibland fundamentalism. Och denna inställning har alls inte "räddat kyrkan" skulle jag vilja påstå, utan har tvärtom ställt till en h-lvetes massa problem för kyrkan och har fått människor att lämna den när det inte längre var ett "socialt tvång" att gå i kyrkan. Det är därför inte EN ENDA präst på filmduken någonsin skildrats positivt, utan snarare som djävulen själv. Trots att "bilden av prästen" ofta är helt skev så lever bilden av den kvinnoföraktande, sexfixerade, fördömande och skenhelige prästen kvar och får människor i Sverige att säga att "de känner sig närmare Buddhismen" och "jag upplever Gud bäst i naturen!". Och ja, jag är ganska säker på att det INTE är för att vi har kvinnliga präster i vår kyrka som de säger så!
   Men det är vad jag tror.

   Dock vill jag inte ta i från dig dina åsikter för att de i flera fall troligtvis inte liknar mina. De har du rätt att ha, och du har också självklart rätt att stanna i Svenska kyrkan med dem. Jag tycker däremot inte att du har oinskränkt rätt att som prästen i mitt fiktiva exempel köra ditt eget race som anställd i Svenska kyrkan, att köra över andra med hänvisning till att "du lyder Gud". Om man inte kan acceptera majoritetens uppfattning av Guds vilja när det gäller gudstjänsten i det trossamfund man befinner sig utan försöker motarbeta det i handling, med förklaringen att "jag känner Gud bättre än ni!" så beter man sig fel, anser jag. Och befinner sig i fel samfund.

   Radera
  7. Bara för att jag inte finner mig i att omslutas av den postmoderna subjektivismen behöver du inte bli så arg. Även du är kallad att lyda Gud mer än människor. Det ber vi om när vi ber: Ske Din vilja eller Låt Din vilja ske. Eller som jungfru Maria: Må det ske med mig efter Ditt Ord.
   Jag önskar Dig Anna en välsignad allhelgona. Du bär nåden med Ditt namn.

   Radera
  8. Nej det är rätt, jag behöver inte "bli så arg" och kanske var mina jämförelser med terrorbombare för drastiska i går. Och jag ska också naturligtvis göra mitt bästa för att lyda Gud, ochh försöka förstå vad han vill.Det enda jag kan invända mot är att om du menar just kvinnoprästfrågan så är alla uppfattningar där subjektiva, dvs ingen kan med säkerhet säga att "så här har Gud sagt om detta".
   Tack detsamma, om det lilla som är kvar av denna helg!

   Radera
 4. Nämen se och häpna - Dagbloggens egen troll Anna är återigen i farten med sin mundiarré - det är komiskt med latteliberaler och deras tafatta försök att misskreditera...

  Johanna Stiernhöök

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vet att du älskar mig Johanna men försök att hitta något annat att göra än att hänga vid datorn hela dagarna för att se om jag skrivit några fler visdomsord för dig att ta till dig och fundera över!

   Radera
  2. Johanna, for your information, ett troll är en person som låtsas tycka annat än de gör bara för att starta debatter. Tex en ateist låtsas vara en hängiven pingstvän och skriver tokiga saker för att misskreditera riktiga pngstvänner och starta fruktlösa debatter, Anna är alltså inget troll. Mundiarré är annars ett typiskt troll-uttryck. Men du är nog inte ett troll du heller, du tycker nog precis så. Men jag råder dig att vakta ditt språk, man vet aldrig när en sträng svensklärare kommer med såpa och rotborste.

   Radera
  3. Japp @Johanna det är definitionen av ett troll, såsom Alma beskriver det ovan. Jag skulle vilja tillägga att till trollens egenskaper hör också att dyka upp under olika identiteter s k nick när man far runt på bloggarna i syfte att starta gräl. Ofta kan bloggägaren ändå se att det är samma person som skriver med hjälp av ip-numret, men i de fall detta inte går kan man se vilken ort den som skrivit kommentaren befinner sig och genom detta dra slutsatser.
   Men i alla fall Malin eh jag menar Johanna så tolkar jag dig så att om jag inte håller med dig så måste jag "jobba som volontär på ett härbärge i en svensk stad" men om jag håller med dig kan jag fortsätta som sfi-lärare och sova på min lediga tid?

   Radera
 5. Dag, som sannerligen inte är snål med orden själv, varför låter du folk skriva mundiarré om andra debattörer på bloggen och dina tyskskämt har för länge sedan upphört att vara roliga, nu luktar de bara skämt. Antje Jackelén är vald, jag håller inte med henne i trosfrågor, men någon gång måste även du inse att de som klappar dig på ryggen knuffar dig utför stupet och vi som kritiserar, hjälper dig att ta dig upp på säker mark. jag vill höra mer av evangelium och mindre av personförföljelse på Dagens kyrka.

  SvaraRadera
 6. Åtminstone jag skulle önska, att Bloggardag väntar med search-and-destroy-attack tills det eventuellt gives nytt och konkret material att dissekera.
  Kanske förleds annars någon vilseförd stackare att förmoda, att vi här helt enkelt har att göra med en dålig förlorare?

  Under alla omständigheter tycks Carl v Clausewitz' berömda maxim:

  "Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln" vägleda Bloggardag.

  Valkampen (d v s politiken) har nått vägs ände. Då återstår kriget som medel. Kanske bör man betänka krigets meningsfullhet och pris, innan man går in i det. I synnerhet bör man fråga sig om man vill riskera "den totalen Krieg"?

  Vestigia terrent.

  Tante Schwarz


  SvaraRadera
 7. Jag blir något förvånad över Heberleins synpunkter på Lena Anderssons krönika. Heberlein har ju tidigare sagts sig längta efter större teologiskt djup och mer tal om synd och nåd i predikningar generellt, d.v.s. teologisk tydlighet.
  Anderssons krönika pekar just på problematiken med en svarslös teologi, något man skulle förmoda att även Heberlein skulle vända sig emot.
  Möjligtvis kan man spekulera i att Heberleins kritik accentueras av Anderssons ateistiska utgångspunkt, men även en blind ateist kan stundom hitta ett korn.
  En ordspråkstravesti som man får förmoda alltför ofta kan komma att användas på nuvarande och flera framtida ÄB i SvK.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror du tänker alldeles rätt när det gäller Heberleins ståndpunkt. För länge sen nu skrev jag själv, efter en "trosdebatt" med en icke-troende bloggare ett inlägg som just handlade om att de är de som INTE tror som ska bestämma vad den som tror på, och om man då inte gör det så blir en del vansinniga. Just att "fienden ska vara tydlig för annars blir jag själv osäker."

   Radera
 8. Anna kommenterar så flitigt dessa dagar. Det verkar som att hon har inget annat att göra än att sitta framför datorn och kommentera andras förehavanden. Och sen behöva läsa hennes användandet av missbruks terminologi - en synnerlig lågvattenmärke/bottenskrap som yttras av tonåringar som är blöta bakom öronen. Jag skulle ha stängt av henne tidigare om jag vore innehavaren av denna blogg. Men Fader Dag är mycket snällare än jag. Kanske skulle Anna försöka tjäna de som har det mest svårt här i livet såsom volontär på härbärge i nån Svensk stad. Att donera pengar, blod, svett, och tårar utan att vänta nåt i gengäld, ja det skiljer agnarna från vetet.

  Malin Svensson
  SvaraRadera
  Svar
  1. Anna när du läser ovanstående kommentar så tänk att du kommit åt en öm punkt, den fromma inkonsekvensen, ( höll på att stava fel) och eftersom jag fick ett mail häromdagen då mina kommentarer hör och häpna saknades av en läsare så gör jag ett undantag och levererar en kommentar med gratulation till dig! Håller stundom med dig stundom inte men roas av att du med dina brandfacklor får folk att dansa lite. / Magnus Olsson ( han med almenackan)

   Radera
  2. @Malin Svensson: Vad vad det för fel med att heta Johanna?

   Radera
  3. @Magnus: Är jag helt blåst som inte fattar "han med almanackan"? Jag minns att när jag bloggade på Aftonbladet hade kontakt med en bloggare som heter Magnus, men annars vet jag inte.
   Men inte är det "brandfacklor" jag skriver? Jag bara diskuterar och har synpunkter som de flesta här inne nog har hört andra säga många gånger förut.

   Radera
  4. Magnus Olsson,

   det var i och för sig inte jag som mailade men jag har tänkt mycket på dig och saknar dina kloka och ofta underfundiga kommentarer. Hoppas du fortsätter att kommentera. Inte minst kan dina kommentarer ha en modererande inverkan så att inte bloggen förstörs av pågående catfight i kommentarsfältet.

   Och - till er som slåss: Skärp er!

   Radera
  5. @Elisabeth: Jag ser inte några som slåss här inne men en som är väldigt väldigt arg. Men när du skriver "skärp er" så slåss du själv!
   Och nästan EXAKT så börjar alla blogg-gräl. En person tycker att just dennes ilskna påhopp är rättfärdigade medan andras inte är det.

   Radera
  6. Elisabeth, tack. Nja, vi får se. Tröttnade på att vara måltavla för dels anonyma påhopp dels från en viss typ av högkyrkligt förakt, har inga problem med det rent känslomässigt men att vara katalysator för synd och dess förakt baserad på själisk rädsla blir lite tjatigt, så jag tog en paus från att kommentera här. Däremot läser jag den med stor behållning. Fö hoppas jag du har det bra och jag delar ofta om än inte alltid dina kommentarer, men det vet vi ju redan. / Magnus Olsson, calvinisthataren med almenackan.

   Radera
 9. Jag har gått ur svenska kyrkan. Jag vill att kyrkan skall vara en plats för tro och trohet emot Gud. Men Gud, Jesus gudom och korsdöd, syndernas förlåtelse, genom tron allena osv är snart ett minne blott i kyrkan.
  Numera verkar svenska kyrkan handla om otro, degradering av ovan nämda till förmån för zenbuddism, helgon och ikondyrkan och religiösa pilgrimsvandringar till katolska reliker. Ja, så jag hoppade av, jag vill ha kvar min tro på en förunderligt stor Gud, Jesus Kristus som min frälsare och bli hjälpt och ledd den helige Ande

  mvh Agnes http://regentags.wordpress.com/

  SvaraRadera