söndag 13 oktober 2013

Ärkebiskopsvalet

Salander ringde i går kväll när jag var på hemväg efter minikyrkodagen i Kalmar, där dr Björn Fyrlund föreläste om Bloggardag. "Nöjsamt", kan man säga. Det sjöngs också om bloggeriet. Mikael Jervelind lovade att skicka över texten så att den kan komma på bloggen.

Salander var missnöjd. "Du skulle ha pressat Dietrich hårdare" sa han. Jag började försvara min försiktighet med att jag inte ville tubba någons tystnadsplikt. Salander avbröt: "Jag ringde honom nyss och frågade om han menade något mera än vad han sagt till dig." Han svarade: "Mein lieber Salander" jag tar det sammanfattningsvis, "i vår bransch hatar vi tillfälligheter så är det tillfälligheter att det slirar i uppgifterna kring Jackelén och tillfälligheter att DDR-biskopen prästviger det tyska paret? Men ni har väl en noggrann debatt kring ärkebiskopskandidaterna i Sverige just nu så frågetecken kring tillfälligheter ställs väl rakt ut och kandidaternas kompetenser viktas för fullt, antar jag."

"Det är väl just det vi inte har", svarade jag Salander. "Vilken liten förening som helst som ska välja styrelse har bättre persondiskussioner än Svenska kyrkan, som ska välja ärkebiskop. Men blev du klokare efter Dietrichs svar?" På den frågan svarade Salander nekande. Han hade tydligen inte heller pressat så hårt. Lite uppgiven blir jag allt. Vi ska tydligen av några som krattat manegen förses med en ärkebiskop som många av oss inte egentligen ens känner till. Hon kom på ett stipendium (som var ett stipendium för vad? ingen journalist har rett ut den saken). Kom hon verkligen till Uppsala - eller till Stockholm? Läste hon liksom blivande mannen egentligen (handen på hjärtat) kvällskurser på ITH? Varför säger hon då att hon kom till Uppsala om det var Stockholm hon kom till? Hon är doktor - och det har vi väl skäl att tänka att Werner Jeanrond föste fram henne men var hennes insatser så väldigt betydelsefulla? Professorstiteln är det som det är med. Och publikationslistan innehåller något som ter sig som översättningar av ett och samma verk. Tillfälligheter? I utfrågningarna har hon inte sagt något som avslöjar hennes lidelse för livet i församlingarna. Däremot har hon slirat och tänkt tyskt i teologin. Jag ser samma hållningar som  effektivt tog död på den gamla kristna studentrörelsen som var KSF (och betydde något) och blev KRISS och nu tappat det mesta. Ingen påpekar att Eva Brunnes generalsekreterarskap var ett steg på vägen mot nedmontering men detta är det mönster jag ser: En teologi som inte kan bygga, bara föröda. Och beskeden från Lunds stift är minst sagt motsägelsefulla. Jackelén är mjuk och förstående - och som Krook på en och samma gång. Hon är mycket engagerad i stiftet - och samtidigt är hon väldigt mycket utomlands och svår att nå. Hur är det? Egentligen! På tisdag ska vi rösta.

Nomineringsvalet är ingen sådan röstning. Det är vårt sätt att få fram kandidater och procenten då, säger bara att en hög andel av de röstande vill ha med X eller Y. Det verkliga valet och diskussionen som föregår valet äger rum efter nomineringen och då ska vi ha alla kandidater som fått 5% av rösterna - och minst fem kandidater. I praktiken fick vi fyra. Det är inte bra. Det är under kyrkoordningens lägsta gräns.

Med Antje Jackelén svänger Svenska kyrkan från det evangeliska till det protestantiska, vi tappar en del av det vi haft och varit glada över. Hon är tysk i sitt teologiska tänkande. Jag hör till dem som alltså inte uppfattar att denna teologi kan bygga församling eller möta de handfasta, hårdhänta utmaningar som väntar Svenska kyrkan. Hon kan inte heller ena - exemplet Eva Hamberg är en allvarlig väckarklocka. Och många som röstar har bestämt sig för att inte se komplikationerna.

Roligast är som alltid Dagens Seglora. Barbro Matzols får sina fiskar varma eftersom hon bedriver negativ kampanj mot Antje Jackelén i Kyrkans Tidning. Det är, får man veta "besvärande" att - häng med nu! - Ragnar Persenius är ordförande i Berling Press, som driver Kyrkans Tidning och att Barbro Matzols sitter i samma styrelse. Har styrelsen för Berling Press tagit beslut att agera i ärkebiskopsvalet, alltså? Eller är det bara samsupet mellan Barbro och Ragnar? Men det upprörande tycks vara detta: "Att bedriva negativ kampanj mot den kandidat som är favorit i alla kyrkans stift utom två är komprometterande för en tidning som vill vara hela kyrkans tidning." Och seglorianerna upprepar att 51% av rösterna vid nomineringen tillfallit Antje. Då ska väl alla ha vett att hålla käft och hämta allyrerna? Det heter så. Allyrerna.

Saken då? Seglorianerna utnämner muslimerna till "kusiner i tron" så då vet vi hur man tänker - och att seglorianerna tänker fel. Som Carl Henrik Martling gjorde en gång i Kairo vie ett mötet med muslimer (sänt i egyptisk tv också) kan man säga: "Dear Cousins" och tala om Abraham - men det är inte ett samband i tron och släkten är värst ... Här slirar det just nu i Svenska kyrkan och då gäller frågan inte något som kan kallas "marginal". Frågan gäller vem Jesus är. Att påpeka det är inte att driva negativ kampanj. Det är att skapa klarhet. Svenska kyrkan löper nämligen i dessa dagar risken att få en ärkebiskop som påskyndar sammanbrottet. Det är det vi försöker fundera över. I detta vi inbegrips för stunden inte Dagens Seglora, som vet att mana oss andra att hålla käft.

Något av detta sa jag till Salander. "Gå runt i bloggosfären och kolla vad som skrivs om ärkebiskopsvalet, så kan vi kanske talas vid när vi äter buffé i Bygdegården i morgon efter högmässan. Om det inte kommer väldigt mycket folk, förstås. Vi kan väl också spekulera i hur länge Seglora Smedja klarar sig när nu underhållslinjerna förstörs."

10 kommentarer:

 1. Om den nya ärkebiskopen nödvändigtvis ska vara en kvinna, finns det bara ett svar: Cristina Grenholm.

  Hearingen av fyra av de fem ärkebiskoparna är egentligen en nedslående historia. En är tydlig med att hon inte är kristen i någon vedertagen bemärkelse (Jesus, Guds son, sann människa och sann Gud). De tre övriga är medvetet otydliga.

  Cristina Grenholm är dock den minst otydliga av de tre, när hon svarar på frågan om Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed: :" – Jesus har gett mig den bild som jag menar håller för att leva och dö med. Och det är bara den jag på ett trovärdigt sätt kan bära vidare till andra."

  Jaha. Det är väl en av ärkebiskopens allra viktigaste uppgifter att se till att kyrkan ger vidare till andra den bild av sig själv (Gud) som Jesus har givit? Trots otydligheten har Grenholm dock givit en "hint" om hon kommer att sköta åtminstone den delen av sitt ämbete, om hon blir vald.

  Hon ger dock ett tydligare svar på just den frågan än Ragnar Persenius, som (enligt min mening) svarar bäst, alla frågor sammantagna. Johan Dalman går längst i otydlighet och utesluter inte på minsta vis att Muhammed ger en sannare bild. Det råkar bara vara så att Kristus är den enda bild av Gud, som just han känner. Tror han att muslimer dyrkar Muhammed som en gud?

  Men kandidaterna kan ju ha uttryckt vad de verkligen tror tydligare i andra sammanhang än i de här hearingen. Och därför frågar jag om någon vet vad Grenholm har sagt eller skrivit om detta i andra sammanhang. Det är ju så enormt många textsjok att läsa igenom, om man ska försöka hitta något på nätet. Hennes son Micael Grenholm har visserligen givit tydliga besked om var han står. Men frågan är ju förstås om det är en protest mot mamma, eller om han faktiskt säger vad mamma tycker, men inte vågar säga rakt ut av taktiska skäl.

  I denna mediokra värld hoppas jag att det slutgiltiga valet kommer att stå mellan Grenholm och Persenius, och att "kvinnosakskvinnorna" röstar på Grenholm. Om de nu vill bevisa att en kvinna kan vara ärkebiskop i en KRISTEN kyrka.

  Det är för många tvivel om Antje Jackelén, även om hon är aldrig så trevlig och sympatisk som person och som "troende". Frågan är ju vilken tro. Svenska kyrkans?

  Jag har också undersökt om hon har några kopplingar till DDR. Jag har inte funnit några. Men detta är ju faktiskt inte det avgörande. Vad trodde hon innan hon emigrerade till Sverige? Har hennes nuvarande teologiska hållning formats före eller efter denna emigration? Medan DDR ännu fanns, var det nog vanligare att svenska teologer gjorde besök bakom järnridån, än att västtyska teologer gjorde det.

  Oavsett varifrån de har fått sina idéer så är det märkligt att vi har biskopar som förnekar de centrala kristna dogmerna. Den nuvarande Skarabiskopens närmaste företrädare, Erik Aurelius, förnekade också jungfrufödseln, vilket väckte ett stort rabalder i Skövde Nyheter. Han försvarade sig med att han inte förstått skillnaden mellan att vara professor och att vara biskop. Han hade vaitr professor i biblisk teologi vid universitetet i Göttingen i Tyskland 1997–2004.

  Är inte jungfrufödseln biblisk teologi? Inte för att jag är säker på att han inte haft några kontakter med DDR, men måste ha haft det för att hamna så snett? Det är kanske själva universitetsmiljön, där man framstår som en mystisk kuf, som har bytt ut vetenskapen mot gammal religiös vidskepelse, som formar mirakelförnekarna?

  Att Jackelén förs fram som om hon vore den enda kvinnliga ärkebiskopskandidaterna av DDR-följarna i Seglora behöver ju inte vara hennes fel. Men DDR-stuket i Svenska kyrkan är intressant. Svk har allt mer blivit en politisk aktör, som står till vänster om Socialdemokraterna.

  Men det är likväl inte det svenska Vänsterpartiets politik, som man driver. Det är mer en fortsättning på den diplomatiska offensiv för "fred och nedrustning" som drevs av DDR .

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dessutom var Grenholm den enda som helt oreserverat ger pengar till tiggare. Gärningar är viktiga de också och det tycker jag vittnar om en hedervärd person som jag inte behöver skämmas över i kyrkbänken. Jackelén har på alla sätt visat sig vara olämplig för uppdraget. Tur att denna utfrågning kom, jag förstod inte alls hur illa det var med hennes teologi.

   Radera
 2. Hur kan valet av ÄB vara så betydelsefullt, att man spiller så mycket krut av varierande typ på att hålla Antje borta från Ärkebiskopsgården? Har Anders eller KG varit bättre månne?? Renare i tro, liv eller lära?? Mera socialt fähiga??
  Skulle Antje mera hårdhänt bedriva Säuberung av kyrkoapparaten? Kan hon ö h t det? Är inte marginalisering av traditionell kristendom redan en i stort avslutad historia? Har några framträdanden av en framtida, sympatisk ÄB Antje i TV-soffan några direkt negativa konsekvenser för kristen tro?

  Svårt att bli upprörd över vem som blir kapten på den snabbt sjunkande Titanic har


  Tant Svart

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har utan tvekan en poäng här, ms Black. Men förvillelsens makt är stor och båda dessa företrädare är slipade knivar. AJ var helt enkelt för rakt på och för tydlig i sitt förnekande. Antagligen av orutin men kanske även ett visst mått av nonchalans/arrogans.

   För många har det nog trots allt blivit en ögonöppnare. Tänk bara på att den teologi som här framförs inte ser någon som helst motsägelse i att, samtidigt som man förnekar ett visst förhållande, utan att blinka kan bekänna sej till det i en trosbekännelse. Varje normalt funtad människa ser en orimlighet i detta och väljer att tolka till det bästa. Men sedan finns det andra som genomskådar bluffen...

   Radera
 3. Varför tuggar ni på om detta? Har ni inte sett att både A-K Hammar och domprosten i Visby i bönens form har talat om för Gud att kritikerna har fel! Lägg ner och satsa på det svenska samförståndet, det är vägen, inte vill ni väl ha alliansen kvar efter valet nästa år. Allt handlar om politik fattar ni väl!

  SvaraRadera
 4. Står din uppfattning fast, LFL, efter att Bonnier, biskop i Svenska kyrkan, i dag kallar kristna medlemmar i Svenska kyrkan som vill ha en kristen ärkebiskop för trospoliser? Jag trodde, trots hans hbtq-tramsande, bättre om honom men dagens bloggpost stärker mig ytterligare i att mitt beslut att lämna Svenska kyrkan är rätt. Och Åke Bonnier borde skämmas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 18.47 skickade jag en kommentar till Bonniers blogg, vilken hamnade i moderation under flera timmar, medan andra kommentarer rasade in. Strax före midnatt bestämde sig Bonnier för att publicera min kommentar, som bl.a. innehåller en läkt till ett inlägg som Bonnier skrev på sin domprostblogg 2011. Efter den länken har jag skrivit "Se upp, Åke Bonnier, så att inte den moderna trospolisen kommer och tar dig för vad du trodde på innan du blev biskop."

   Radera
 5. Kan Antjé bevisa att hon inte har haft Stasi-koppling? Märklig svängning av sossarna som väl nominerade Christina? Efter att ha mött seriös entreprenörmänniska som till slut gick med på kollektivanslutning och fackutbildning med studieresa till Östtyskland och påföljande Stasi-invit förvånar mig inget längre. Nu är det inte en merit att som tysk ha prästvigts av en uppenbar DDR-biskop.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som väl är, lever vi i ett samhälle som åtminstone officiellt hyllar principen, att man inte måste bevisa sin oskuld. Man antas nämligen i anständiga sammanhang vara oskyldig, tills motsatsen bevisats.

   Ergo är anonym 10:55 knappast anständig i sin argumentation.

   Tant Svart

   Radera
 6. Antje Jackelen som figur skaver. Den akademiska karriären består i avhandlingsprojektet. Tyskar skriver alltid habilitationsarbeten för att säkra avhandlingen. Metodgreppet är inte starkt. Ricoeuranvändningen är mager om man tittar i notapparaten. Lite mer om personens tyska historia skulle balanserat bilden. Inget engagemang i någon landskyrka? Kristen i ungdomsåren? Lite olustig parallell till en annan som kom från Tyskland och doktorerade i Lund. Visserligen teolog i Uppsala men prästvigd av Stockholmsbiskopen som var en av de främsta DDR-vännerna.
  Märklig svängning av sossarna i provvalet? De nominerade väl Christina Grenholm? Hon har gått den längre vägen. Jämför hemsidespresentationerna av dessa två och jämför med Persenius. Med Ragnar Persenius vet vi vad vi får. Om Christina vet vi en hel del. Om Antje vet vi inte så mycket förutom hennes oförstådda teologiska positionering. Journalisten Erik Lindfält tänkte i söndags (Radio) att man skulle tycka att det var självklart att välja en sådan i en kyrka med bögar och flator???

  SvaraRadera