tisdag 22 oktober 2013

Söndagsskolfröken och die Erzbischöfin

Hävdade söndagsskolfröken en dogmatisk sanning som Antje Jackelén pratar bort, finns det skäl att tro att söndagsskolfröken hade rätt och hålla sig till det. Jag vet att hon hade sämre teologisk utbildning, hon hade inte, som Antje, "ett skarpare huvud än de flesta av oss" och var inte "respekterad i vetenskapliga kretsar långt utanför teologin" (Ninna Edgardh citerad av Sören Ekström), men rätt hade hon. Det fysiska kommer först, därefter det andliga. 1 Kor 15:46.

Med en mytologisk förklaring till de under Gud behagar göra, återstår av kristen tro ingenting annat än religion. Med handfast insikt om fysiska skeenden, återstår däremot att försöka förstå vad allt handlar om. Kyrkan lever så. Därför finns det också anledning att ägna sig åt skapelseteologi - skapelsen är Guds - och politiskt arbete - för Gud sätter människan att ha konkret ansvar om politiska frågor. Insikter och inte mytologier skapar ansvar. Och oenigheten gäller nu vad kristen tro är - uppenbarelse, avslöjande från Gud eller något annat. Det går att fatta.

När och hur blev emellertid Antje Jackelén denna intellektuella lärdomsgigant? Att hon har ett skarpare huvud än Ninna Edgardh och hennes bekantskapskrets ska jag inte ha några synpunkter på - men i sak? Vilka böcker av henne har ni läst och vilka forskningsrapporter från Zygon har visat hur stor som teolog hon är? På vilket teologiskt seminarium i Sverige utmärkte hon sig som mer framstående än de andra arma doktoranderna? Hur gick församlingsarbetet - vilka nya tag tog hon där? Från vilken tysk kyrklig tradition - och vilken kyrka - kommer hon egentligen? Jag har ingen aning. Det vore kanske bra att veta om jag vill förstå hur hon tänker i det grundläggande. Jag förmår i allt detta stora och upphöjda bara se sedvanlig och dålig tysk teologi. Jag har mött den tidigare. Var det i Bad Schöneberg som vi fick en dos som fick oss att entusiastiskt hålla med föreläsaren för gjorde vi det, sa den uppslagsrike PB, "så kommer han att nå oanade höjder". Det gjorde han.  Men det var på sitt sätt också stort. Den aftonen slöt i muntra skrattsalvor, nöjda med vårt verk som vi var. Och vilken är Antjes egentliga meritering för en titel vars innehåll vi inte riktigt förstår.

Borde vi inte nu lämna Svenska kyrkan? Jag ser Arne Carlsson på Dagens Seglora hantera Lena Andersson efter mall. "Pinsamt okunnigt", heter det. Kritiken mot valet av ärkebiskop som Lena Andersson tar stöd av, "emanerar i huvudsak ur en liten krets kvinnoprästmotståndare och några högerkarismatiska tidningsartiklar som alla har en mer eller mindre fundamentalistisk bibelsyn". Där fick Lena! Förre generalsekreteraren Sören Ekström ser bara en märklig allians "mellan en konservativ kristendomsuttydning med fundamentalistiska drag och den sekulära humanism som Förbundet Humanisterna står för."
Märkligheten kanske trots allt inte är så märklig - ett försök till intellektuell hederlighet skulle kunna uppfattas vara det kitt som förenar. Om det nu inte bara är det kronobergska "sa de va så sa de va redit".
Aj tusan, nu ser jag hur Sören Ekström argumenterar. De "intellektuellt redbara, teologiskt reflekterande kristna" är några andra än sådana som jag. Sören, Sören! Det är alltså med dessa de andra Lena Andersson borde slå följe.

Jag kan bara uppfatta att alla obesvarade frågor om teologie doktorn och valda ärkebiskopen Antje Jackelén skapar panik. Är det paniken hos dem som krattade manegen?

I det flyttkaos som blev än mer kaotiskt än önskat, ska jag denna dag sända en tacksamhetens tanke till söndagsskolfröken. Hon visste vad hon trodde. Hon kunde leva på det och dog på det också. Jag begravde henne. Hon hade varit mycket frågande inför något som kallas teologi men är förnekelse av den berättelse Maria och evangelisterna anförtrott oss för att vi ska förstå det under vi möter.

Borde vi inte likväl lämna Svenska kyrkan? Nej, har vi inte gjort det innan, ska vi inte göra det inför sammanbrottet. Professor em Eva Hamberg tror inte Svenska kyrkan har någon framtid. Jag tänker också att Svenska kyrkan är en koloss på lerfötter och att allt går mot sin upplösning. Jag är lite fascinerad över att jag får vara med om denna process. Men den som inte nu talar, frågar, berättar blir medskyldig till sönderfallet. Präster har sitt särskilda ansvar att demaskera.

Till frågebatteriet hör också att undersöka hur de tänker som röstade på Antje Jackelén. Vad har de sett som vi andra missat? Eller kan det vara så enkelt att S och C röstade som partiet bestämt - och vem som är partiet vet vi inte. Om det nu inte var så, att de alla ville rösta på vinnaren och med 51% i nomineringsvalet var den saken klar.

Ska jag sjunga Lundbergs gamla visa: Mitt ibland oss står, en som vi inte känner - ?

29 kommentarer:

 1. Knappt 200 personer har valt en ärkebiskop i demokratiskt styrda rikstäckande evangeliskt lutherska svenska kyrkan. Det blev Antje Jackelén. Detta har skett tack vare politiska regler, för att om möjligt dölja detta skeende försöker "das Man" framställa AJ i termer av intellektuell och teologisk gigant. Tyvärr förstärks bara det "gnostiska" med en sådan retorik. Kunskapen uppblåser men Kärleken uppbygger. Vi har inte ännu sett att AJ vill främja kunskapen om Kristus. Hittills har detta avfärdats på klassiskt bultmannmaner som mytologi som måste avmytologiseras för att bli begripligt. Troligen klassas även mycket av svenska kyrkans liturgi i termer mytologi enl. detta synsätt. Petrus säger dock att det inte var några myter han byggde på då han förkunnade Jesu Kristi ankomst. Han såg sin förhärligade Herre Jesus Kristus tillsammans med Mose och Elia. Söndagsskolfröken är mer i Kyrkans tradition än en religionsvetare som är skolad i neognosticism.

  SvaraRadera
 2. I numret för en dryg vecka sedan hade Fokus (naturligtvis) den då förmodade blivande ärkebiskopen på omslaget och en artikel om henne. Där beskrivs hur hon och stiftets prostar åkte till Paris för att (bl.a. får man väl förmoda) göra ett studiebesök på IKEA i en av förorterna. Det kan vara intressant att pröva hennes påståenden mot den verkligheten:

  'Om man frågar sig om ett bord måste ha mer än två ben för att fungera, har man faktiskt missat hela poängen med ett bord.'

  Fast att hävda andra företag gör lika bra möbler som IKEA, fick de nog inte lära sig. Möjligen fick de lära sig att i så fall säga: Ja, men deras är billigare! Så det är väl en hållning vi har att vänta oss i framtiden.

  Artikeln i Fokus handlar en hel del om att AJ var en stark kandidat, därför att hon vill föra kyrkan i kontakt med världen utanför den, men noterar samtidigt:

  "Det intressanta med att det talas så mycket om hur kyrkans ledare ska representera verksamheten utåt, är att de stora problemen inom kyrkan den senaste tiden inte handlar om mediebilden utan om interna saker."

  Ja, så har ju de som makten haver agerat i alla tider: Om det är problem med inrikespolitiken, se till att allt intresse riktas mot utrikespolitiska frågor!


  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag ser att jag i hastigheten fick fel syftning:

   "Ja, men våra är billigare" - skall det naturligtvis vara!

   Radera
 3. Efter att ha läst Lena Anderssons klarsynta artikel och de på den följande negativa reaktionerna får ärkebiskopsvalet mig osökt att tänka på sagan om kejsarens nya kläder.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Elisabeth, precis så har jag också tänkt ...

   Radera
 4. Det skall bli intressant att följa det utlovade lyssnaden på minoriteterna som AJ stoltserat med enligt Världen Idag.

  Oasrörelsen samlat tusentals människor till Kristusmöten varje sommar, men det kan väl knappast vara värt ens en stiftskollekt till internmissionen?

  EFS samlar tusentals till gudstjänst varje söndag, det kan ju också bli en än större framgångsfaktor i spridandet av evangelium.

  Då definitonen på minoritet är att de har en från majoriteten avvikande åsikt. Det får man acceptera från båda håll och ändå försöka se varandras förtjänster. Undrar om AJ klarar det bättre än KGH?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Samma tankar for genom mitt huvud när jag i går läste nämnda artikel i Världen idag. Vi får väl se vad det blir av de utfästelserna när det kommer till kritan....

   Jag i Halland

   Radera
 5. Äsch. Här har jag gått och berömt mig själv för att vara kvinnan som lyckades bryta Dag Sandahls djupa och långvariga beroende av att skriva taskiga blogginlägg om ärkebiskopen och så går det inte ens en dag innan återfallet är ett faktum. Inom missbruksterminologi brukar man säga att återfall ofta leder snabbt och obarmhärtigt ner i en än djupare misär än man var i från början, och jag befarar därför det värsta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bara det faktiska utfallet av AJ:s primatur kan mildra - eller skärpa! - det sandahlska gisslandet. I allmänhet tycks man i Lund mena, att Antje visat lyhördhet och gjort ett gott jobb. Min förmodan är att hon så kommer att fortsätta.

   Då tystne de klagande ljuden!


   Tant Svart

   Radera
  2. Detta var ett lågvattenmärke Anna. Det var under"argumentum ad hominem".

   Radera
  3. Sign Anna bekräftar min misstanke i en tidigare debatt att hon inte alls är någon okunnig och smått förvirrad sökare, som söker svar på ärligt ställda frågor. Hon har haft en helt annan agenda, som hon har formulerat ovan i beroende- och missbrukstermer. Också ett sätt att strypa en debatt, men det lyckades visst inte. När den nya ärkebiskopen har trätt i tjänst får vi kanske veta vilka de verkliga trospoliserna är.

   En föraning är att vi som tror på Svenska kyrkans bekännelse redan stämplas som "minoriteten". Tja, om hälften av Svk-medlemmarna är ateister, och de troende (som har något slags tro) är splittrade i olika fraktioner, så är väl alla "minoriteter". Men med DDR-språk så är makthavarna alltid "majoriteten".

   Betr antydningarna att AJ skulle vara Stasi-agent så har jag redan två gånger skrivet att misstankar är inga bevis. Jag vill förtydliga detta genom att nu skriva att det finns inte ens misstankar (om man med "misstanke" menar något som har en substans). Det enda som finns är ett uppslag, ungefär som när en s.k. undersökande journalist säger: "Hmm, jag skulle kanske gräva här för att se om det finns något."

   I tidningsvärden går det ju till så att journalisten ska ha lön, hyrbil, hotellrum osv, under grävandet, och hittar han ingenting blir tidningsägaren arg. Så då är det bäst att hitta på något. Så hoppas jag inte att det blir med AJ.

   Men en ärkebiskop är dock en så viktig person, så att varje uppslag nog borde följas upp. Till att börja med kan ju någon person som har mycket tid och är bosatt i södra Sverige räva i Stasi-arkiven i Berlin. Det finns säkert inte bara uppgifter om vilka som har varit agenter, utan också om misslyckade värvningar och utnyttjade oskulder.

   Såvitt jag vet har DDR:s främsta intresse för Svenska kyrkan varit att utnyttja kyrkan till att bilda opinion mot Nato-samarbete och materielanskaffning till försvaret, och inte rent teologiska frågor.

   Ett förmodligen mer intressant uppslag är att ta reda på vad som döljs under de hätska angreppen mot traditionell kristendom för att vara en ond religion. Spåren leder till Junginstitutet i Zurich och där utbildade psykoterapeuter. Mig veterligt har AJ inte gjort sig skyldig till den typen av angrepp, som dock förekommer frekvent hos vissa personer, som har backat upp hennes kandidatur.

   Läs "Jungkulten - en modern mysteriereligions födelse" av Richard Noll!

   Är det DENNA typ av psykoterapi som lärs ut vid ITH, eller någon helt oskyldig variant? Ett uppslag, men absolut ingen bevis för vare sig det ena eller det andra!

   Radera
  4. Jag gick på ITH 1983 till 1992 och något slag av Psykoterapi lärdes vad jag vet inte ut vid ITH. Där fanns den pastorala ramen med samtalsgrupper men ingen psykoterapi. Och varför skulle ITH ta hand om en sådan utbildning? Sådana fanns ju gott om i Stockholm och dess universitet./Sven-Åke Nilsson

   Radera
  5. 1) Jag skrev att vi måste göra skillnad mellan bevis och misstanke, samt mellan misstanke och uppslag.

   2) Det finns många tecken på att det religiösa landskapet i Sverige och särskilt Svenska kyrkan är infekterad med jungianska tankar, och att misstankar kan riktas mot kretsar som ville ha AJ som äb. AJ personligen har dock mig veterliget inte givit uttryck för något i den vägen.

   Jag har sett en uppgift (kan någon bekräfta den?) att ITH har ombildats och satsar stort på psykoterapi. Detta var ett uppslag, alltså något som helt förutsättningslöst borde kollas. Om det inte ger någonting, kan uppslaget avskrivas.

   En äb är inte vem som helst, och därför måste det vara legitimt att granska i vilka miljöer hennes teologi har formats - och detta i såväl Sverige som i Tyskland och USA. Får man då inte fram något anmärkningsvärt måste det ärligt erkännas.

   Radera
 6. "Taskiga"? Nu får du nog förklara dig. Ifrågasättande, ja, men är det detsamma som taskig?

  Och DS kollrar man nog inte bort så lätt :-), även om dina frågor är relevanta.
  /Per H

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror inte jag behöver förklara mig! Självklart är det taskigt med nazi-stasianspelningar och är också menat att vara det! Och att inläggen om detta varit många är en odiskutabel sanning - just det! "Case closed" eller hur någon synnerligen tvärsäker person uttryckte det under förra inlägget.
   Detta sagt så ska man inte ta min kommentar så allvarligt i detta fall. Det gick huvudsakligen i skämtsamhetens tecken.

   Radera
 7. Jo, Anna, visst kan jag liksom du reta mej på alla föga kristliga nazi- och Stasi-referenser (det är väl ett sätt att ge igen för att så många varit djupt och långvarigt beroende av att skriva skit om Dag och hans vänner).

  Men vet du Anna - ingen ärkechef har fått så många taskiga blogginlägg riktade mot sej från Dag som vår nuvarande ärkechef, teol. kand. Anders Wejryd. (Jackelén blir ju inte ärkebiskop förrän sommaren 2014, 100 år efter Söderblom).

  Anders och Dag hade väl en del oplockade gäss ihop i Växjö stift innan Anders blev ärkechef, men än värre var förstås att Anders blev helqueer under sin ämbetsperiod och började förneka att det fanns någon särskild vits med man-kvinna-förbundet, ja, inte ens med kvinnor och mammor (eftersom även en del män enligt Anders kan föda barn). Klart man måste driva med en sådan ärkechef, särskilt som han satt sej på så höga hästar gentemot Dag m.fl.

  (Säga vad man vill om de högkyrkliga, men de vet i alla fall fortfarande att det finns en skillnad mellan kvinnor och män. Även bortsett från det där med tillträde till ämbetet, alltså).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är väl en sak om man klagar på någon som man har dålig erfarenhet av. Det är en helt annan sak att börja måla fan på väggen om någon som man inte känner och inte har sett i ämbetet eller ens i biskopsämbetet. och dessutom fantisera ihop en massa konstigheter som på andra bloggar blir till verklighet så att man till och med menar att det ska bevisas (!!!) att det inte är så som den fantiserande har antytt att det skulle kunna vara! Vad är detta för djävulskap, rent ut sagt!? Falsk och osaklig ryktesspridning! Är det sådant många på den här bloggen stödjer!? Kyrkligt folk? Man häpnar!

   Radera
  2. @Andreas. Jag ifrågasätter inte detta, dvs jag tror visst att DS hängts ut på en del "mindre snälla" sätt och kan därför förstå en viss revanschlusta.
   Dock skiljer sig dina och mina åsikter när det gäller "vitsen med man-kvinnaförbundet". Eller rättare sagt, jag förstår vitsen,som heterosexuell kvinna,men jag skulle inte vilja leva med en man som hade önskat att jag var man.
   Gud har skapat både djur och en del av mänskligheten homosexuella och kanske var det faktiskt rätt smart av Gud då problemet inte direkt är att vi hotas av "underbefolkning"? Det är faaktiskt min fasta tro att Gud är rätt smart ibland!
   För mig är äktenskapet inte nödvändigtvis mellan man och kvinna utan handlar om att dela allt och vara trogen (tills döden inte skiljer en åt, för jag hoppas att döden inte gör det) den man har sex med och att vilja göra detta under Guds beskydd.

   Radera
  3. Oj, oj, oj... Nu har Anna bevisat vad hon står för: "äktenskapet inte nödvändigtvis mellan man och kvinna"... Nu ser vi en sjövild latteliberal vars "mind is like concrete...all mixed up and permanently set!!!...CASE CLOSED!!!

   Johanna Stiernhöök

   Radera
 8. Dag frågar "Eller kan det vara så enkelt att S och C röstade som partiet bestämt..." Nyhetsflödet flöt så snabbt så jag hann inte lägga allt på minnet, men har för mig att jag läste någonstans att S hade bestämt sig för att stödja Grenholm. Vad var det som hände? Hur kunde Jackelén skåpa ut den teologiskt betydligt mer kompetenta Cristina Grenholm?

  Tog Seglora kommandot över S-ledamöterna, eller berodde det på att Jackelén var tydlig med att hon inte är kristen i någon vedertagen bemärkelse, medan Grenholm tillhörde de tre otydliga under utfrågningen?

  Det är väl klart att Helle Klein använder kyrkan som plattform för att återfå något slags maktposition i partiet, sedan hon vingklippte sig själv genom att på Aftonbladets ledarblogg anklaga förr-förra partieldaren Mona Sahlin för att vara en USA-lakej som håller på att sätta världen i brand genom sitt besök på USA-ambassaden inför valet 2010 som eventuell blivande svensk statsminister.

  De kristna sossarna känner sig missförstådda efter den nuvarande partiledningens snöpliga behandling (som drevs fram av kretsen kring Mona Sahlin) av muslimen Omar Mustafa, som tvingades avstå från sin suppleantplats i partistyrelsen. Mustafa hade ett starkt stöd även av de kristna medlemmarna i Socialdemokrater för tro och solidaritet (f.d. Broderskapsrörelsen). Själv tycker jag att det är skillnad mellan en muslim i partistyrelsen och en ärkebiskop som inte vet om Jesus eller Muhammed ger den sannaste bilden av Gud. Det ena går an (eller borde gå an), men det andra gör det inte!

  Osså var det jungfrufödseln, som inte ens muslimerna förnekar, men däremot den blivande ärkebiskopen, som vet att kyrkan har haft fel under 2000 år.

  Att Gud valde en kvinna till det finanste uppdraget, som någon "vanlig" människa någonsin har haft, rättfärdigar ju förtryck av kvinnor, om sign Anna har rätt. Hade inte Gud kunnat fixa att en man fått en livmoder, och hade inte kyrkan kunnat påstå att så skett, om kyrkan - som somliga påstår - har förvanskat allting annat?

  I mitt föräldrahem var mamma mycket noga med att ingen julmat fick ätas och inga julklappar fick delas ut innan hon hade läst ur Bibeln om bebådelsens (ängelns besök hos Maria) och Jesu födelse. Mamma såg gärna att jag läste psalmverser, men den nämnda bibelläsningen var hennes privilegium. Det överlät hon inte till någon man, varken till maken eller sonen. Följdriktigt var hon en stark anhängare av kvinnliga präster, trots att hon inte var någon kvinnosakskvinna, utan snarare hade en konservativ syn på könsrollerna i det profana samhället.

  Jag undrar hur många kristna kvinnor, som har trott på Marias utvaldhet - kanske så starkt så att de (som min mamma) uppfattat det som en självklarhet att kvinnor kan vara präster - som har sårats av den blivande ärkebiskopen. Och faktum är ju att kritikstormen drogs igång av tre kvinnor och en enda man: Eva Hamberg, Barbro Matzols, Elisabet Sandlund - och Dag Sandahl.

  Det handlar inte om kön. Om så hade varit fallet, hade den andra och bättre meriterade kvinnan, Cristina Grenholm, blivit vald.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men vad hade apostlarna för meritering? Alla utom en (Johannes) sprang och gömde sig då det började bli farligt. Och Paulus hade förföljt den kristna församlingen. Efterträdaren till Judas Iskariot, Mattias lär enligt Clemens av Alexandria vara tullmästaren från Jeriko Sackaios. Ingen vidare meritering alltså/ Sven-Åke Nilsson

   Radera
 9. Vågar jag drista mig till att säga, att jag gillar det AH skriver .
  Det är klokt och lagom.

  SvaraRadera
 10. Dag Sandal. Jag har varit på många OAS möten och när man träffar besökare så ,märker man en sak längta att möta sina syskon och får sjunga. Finns nog rätt många som röstar på frimodig kyrka också.

  Men när samtalen om kvinnliga präster stoppar likheten mellan OAS besökare och OAS ledning. Skulle tro om vi tryckte upp vad som skrivs här på denna blogg om vår nya biskop tror jag Berit och Hans får det svettigt nästa OAS i Kungälv.

  SvaraRadera
 11. Är inte detta kontaminasammanblandning :-)
  Handlar det verkligen om kön?

  SvaraRadera
 12. Vad du är arg Johanna! Jag måste vara en väldigt viktig person för dig eftersom jag kan rubba dina cirklar så totalt!
  När jag yttrar mig så vill du inte missa ett ord!
  Plötsligt har jag blivit den viktigaste personen i Johanna Stiernhööks liv. Det gör mig stolt och glad.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jaha Anna,

   Vem är du med dig?! Anna kan tro på att hon är viktig för mig...men ack, hon bedrar sig...stackars krake...

   Johanna Stiernhöök

   Radera
 13. @Thomas: Det ser lite komiskt ut att tala om lågvattenmärke när en person som du skriver på en blogg som i var och vartannat inlägg sysslar med att sätta nazi- och stasistämplar på vår framtida ärkebiskop.

  Sedan ser jag att du väldigt gärna vill använda latin i alla dina kommentarer. Varför då? Ett budskap är det samma oavsett om det skrivs på latin eller svenska, med skillnaden att de som inte kan latin inte förstår om du skriver på latin.
  Men säger jag gubbstrutt på latin så är betydelsen fortfarande gubbstrutt! Så vad är då poängen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag brukar amvända engelska och även tyska. För att göra det extra komiskt skall Du få ett budskap på grekiska "hopla heisan".

   Radera
 14. Det här är ju nästan intressant läsning. Faktum är att jag tror jag läst alla kommentarer förutom bloggen. Vid kyrkovalet reflekterade ändå en hel del tidningsledare. Efter ÄB-valet blev det hjärnsläpp. Den folkhemspolitiska aspekten tror jag inte nog kan understrykas. Sossarna (?) tar fram det nya Sverige med en demokratisk drottning på tronen, en landsmoder som ÄB och ett återupprättat försvar för - vadå? Är det ändå centern som denna gång drog det kortaste strået och beredde mer mark för en rödgödslad åker av nu gammalt datum?

  SvaraRadera