måndag 16 juni 2014

Anklagelsen

Växjö domkapitel samlade sig till fortsättning och skickade brev till advokaten med kopia till mig. Jag fick det i fredags men posten kom just när vi skulle till Öland så posthögen låg kvar i bilen. Jag hittade det i går kväll. Det var bra. Då behövde jag inte anfäktas av stupiditet när vi firade helgen lång och jag gladdes över folket på norra Öland.

Vad gör domkapitlet? Det kan man verkligen undra. Domkapitlet säger ja till muntlig genomgång och jag inbjuds att framföra mina synpunkter inför domkapitlet. Jag får kalla vittnen. De ska "gärna" vidtalas så att de är tillgängliga den 22 augusti. Det kan bli nåt för barnen i himlen att få, må jag säga. Men ni vill väl läsa det väsentliga i skrivelsen för att se vad anklagelserna efter det att domkapitlet fått bita i gräset efter Överklagandenämndens beslut.

Angående anmälan mot Dag Sandahl

Med anledning av pågående tillsynsärende mot Dag Sandahl anmodas ni yttra er över följande anklagelse.

I sin blogg har Dag Sandahl i samband med ärkebiskopsvalet hösten 2013 bland annat framfört sina funderingar på hur valet av den blivande ärkebiskopen gått till, Antje Jackeléns akademiska meriter samt diverse uttalanden som hon gjort. Dag Sandahls formuleringar har förvisso varit svepande men flera texter uppfattas ändå som mycket olämpliga och kränkande.
Exempelvis skrevs i bloggen "Det är ett opassande oskick att kalla Kyrkans Hus i Uppsala för Führerhauptquartier. Det får ni inte säga. I alla fall före den 15 juni 2014." På temat att det skulle vara en nystart med en kvinnlig ärkebiskop skrivs i bloggen "Det är lite Goebbels över det hela. Upprepa tills upprepningen blir en etablerad sanning." I bloggen kan även följande formuleringar hittas.

* Machtübernahme
* "Herrefolksfasoner är detta."
* "Men tankeexperimentet vad Führern sagt om han fått höra att det år 2014 skulle
sitta en tysk ärkebiskop i Uppsala, kan man inte göra".

Ni anmodas att yttra Er över anklagelsen. Ert yttrande ska vara domkapitlet till handa senast den 5 augusti 2014.

Att jag egentligen sagt att ni inte får kalla Kyrkans Hus "Führerhauptquartier" och i alla fall INTE före den 15 juni ska påpekas. Jag kan tillägga att ni inte får kalla Kyrkans Hus Führerhauptquartier nu den 16 juni heller. "Oberkommando der Kirche" - OKK - är på gränsen och kanske inte helt OK. Det får vi fundera på. Men först och främst måste vi fundera på vilken anklagelsen egentligen är. Kan ni av domkapitlets skrivelse utläsa det?

Domkapitlet hittar ord som plockas ur skilda bloggar (utan källhänvisning, tror domkapitlet att jag sitter och läser gamla bloggposter för att leta citat eller är detta sätt att inte hänvisa att uppfatta som en raffinerad strafform?) Jag kan inte se någon anklagelse mer än detta att tyska ord jag använt återges. Är det brottsligt att tala tyska? Eller består brottsligheten i att referera till den europeiska katastrofen 1933-1945? I så fall har kanske domkapitlet inte utslagen vid Nürnbergrättegången presenta.

Vad betyder domkapitlets påstående att "flera texter uppfattas ändå som mycket olämpliga och kränkande." Uppfattas av vem? Kränkande för vem? Den enda som kan bli kränkt, måste vara Antje Jackelén och då ska hon kallas in som vittne för att förklara hur kränkt hon blivit. Utan den sakinformationen kan påståendet att något kunnat "uppfattas" på ett visst sätt bara uppfattas vara ett obestyrkt påstående. Hänger ni med? Men ska kränkningen fastställas måste också resonemangen i bloggposterna och inte bara lösryckta ord tas upp men själva genren bloggande ska också tas i beaktande.

Får jag i full frihet återge den tanke jag hade i går kväll när jag läst skrivelsen från domkapitlet? Jag antar det. Vi lever ju i ett på papperet fritt land.

Jag tänkte över det otroliga att en samling kvalificerade idioter kunnat ansamlas och nu utgör domkapitel tillsammans. Enstaka galningar må vara. Det är själva ansamlingen som blir det otroliga. Hur kunde det bli så? Var det ingen enda som fattade att nu blir det bara än mer problematiskt för domkapitlet. Advokaten är en kompetent jurist. Och domkapitlet sitter lite illa till, förvunnet till grovt rättegångsfel som det är. Var det ingen som kom på att det enkla hade varit att lägga ner?

Vi får väl kalla Antje Jackelén den 22 augusti samt kanske något karaktärsvittne, som för domkapitlet ska förklara hur käck, pigg och munter jag är, något vittne som kan frihetsfrågorna när det gäller åsikter, något vittne som kan bedöma genren kyrkopolitisk kritik på en käck, pigg och munter blogg, något vittne som kan reda ut Jackeléns akademiska meriter och advokaten till det.
Ingen journalist av kvinna född kommer att missa den uppställningen.

Tills vidare återstår dock att försöka förstå vilken den precisa anklagelsen är. Den borde väl enligt Överklagandenämnden vara rätt precis. Syftet är ju att jag ska förklaras vara obehörig att utöva prästämbetet. Bortsett, förstås, från det syfte jag avslöjade med en skärmdump: jag skulle anmälas eftersom det var meningslöst att debattera med mig.

Så exakt vad är jag anklagad för? När, var och hur begicks brottet? Det återstår nog en del för domkapitlet att reda ut före den 5 augusti.

Men vart tog nyckelmeningen i domkapitlets tidigare utslag vägen, den jag inte fick försvara mig emot och som Överklagande nämnden klandrade, nämligen att vissa blogginlägg indikerade en koppling mellan Antje Jackelén och det gamla Nazityskland. Det var ju detta som då enligt domkapitlet var både anmärkningsvärt och klandervärt. Är detta inte vad domkapitlet egentligen borde stått upp för nu? Inte ett ord om den saken! Jag skulle utifrån vad kapitlet tidigare sagt och Överklagandenämnden klandrat ha ställts inför denna precisa anklagelse, kan man tycka. Men icke! Så vad är jag anklagad för?

35 kommentarer:

 1. Åsiktsinaveln och den intellektuella kollapsen hos Svkys nomenklatura har nu nått nivåer som nästan är otroliga!
  Lycka till, dr Sandahl, du håller verkligen på att bevisa kejsarens (kejsarinnans) nakenhet!
  /Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Åsiktsinaveln och den intellektuella kollapsen hos Katkys timbroklatura har nu nått nivåer som nästan är otroliga!
   Lycka till, red Gelotte, du håller verkligen på att bevisa abbottens (abbedissans) nakenhet! (Den här gången är jag verkligen besviken på min manlige namne. Men det är ju alls icke nytt att manliga katoliker nedfaller till sexism, när de spyr sin galla över Svenska kyrkan.)
   /Antonya

   Radera
  2. Skillnaden mellan en papegoja och en "groupie" är att den förra inte lider av ett allvarligt tillstånd av förvirring och besatthet!
   /Antony

   Radera
  3. Skillnaden mellan en papegoja och en "groupie" är att den senare inte lider av ett allvarligt tillstånd av inkvisitorisk besatthet!
   Men pass upp så att inte din biskop luskar ut vem du är och får dig exkommunicerad på grund av dina tirader mot kyrkor som Katky har ekumeniskt samarbete med.
   /Antonya

   Radera
  4. Antonyas verksamhet börjar likna stalkning. Trist.

   Radera
  5. Stackars lilla förvirrade "groupie", din förmåga till egna formuleringar verkar vara lika med noll (förutom ogrundade hotelser) och din kännedom om biskop Anders och den sanna Heliga Katolska och Apostoliska Kyrkans kanoniska rätt är uppenbart usel!
   Är du möjligtvis en transexuell kopia av LFL?!
   /Antony

   Radera
  6. Stackars lilla förvirrade "groupie", din förmåga till eget tänkande verkar var lika med noll dina förvirrade tankar(verkar hämtade ur en gammal handbok i inkvisition) men din kännedom om den kanoniska rättens legala räckvidd är uppenbart mycket god eftersom du inte alls fruktar din biskops dom.
   Är möjligtvis Annatonov en transexuell kopia av dig?!
   /Antonya

   Radera
  7. För alla som är vid sina sinnens fulla bruk är det nog fullständigt bevisat att min groupie har ytterst svåra demoner att bekämpa och därför måste vi alla ödmjuka oss och be för vederbörandes frälsning!
   /Antony

   Radera
  8. Bästa "Antonya" - sök psykologisk och själavårdande hjälp!
   Det är för alla uppenbart att du inte mår bra och dina utfall hjälper inte heller den postkristna falang i Svky, som du så uppenbart tillhör!
   /Antony

   Radera
 2. Dag tycks ha missat att åsiktsfrihet inte längre gäller i Sverige. Och inte yttrandefrihet heller, som det verkar. Eller kanske det är det som hela denna sak handlar om? Att han har insett det och nu på detta sätt vill visa hur landet ligger?

  SvaraRadera
 3. Muntlig förhandling? Av Carl Strandberg, salig i åminnelse, fick vi lära oss att Domkapitlet var den typ av rättslig instans, där processen sker med skriftliga inlagor – anmälningar, yttranden, erinringar etc. (Det finns ju andra sådana, t.ex. om man överklagar ett beslut till regeringen.) Då får väl den anklagade resp. domkapitlet själv foga vittnesutsagor, sakkunnigutlåtanden etc., som man vill åberopa, till handlingarna.

  Är det annorlunda nu när det inte längre är statskyrka? Finns det i så fall bestämmelser om vem som står för 'rättegångs'kostnaderna?

  SvaraRadera
 4. Detta är minst sagt underhållande. Domkapitlets agerande skadar allvarligt det anseende domkapitlet bör ha.

  SvaraRadera
 5. Eventuellt har någon listat ut att det bästa sättet att få död på frågan utan att någon tappar ansiktet är att formulera om anklagelserna till denna icke-anklagelse för att sedan kunna acceptera docentens försvarsskrift. Då slipper man erkänna att det var fel att anklaga och fälla på det tidigare underlaget utan kan helt styra in på att felet var att docenten inte fick yttra sig på rätt sätt. Och se nu bättrar domkapitlet sig efter korrektionen från högre ort och med den anklagades förklaring med i spelet kan friande dom avkunnas.

  SvaraRadera
 6. Två frågor. Den första frågan finns väl inget svar på...

  Varför trakasserar domkapitlet en pensionerad präst?

  Om du kallar äb till mötet den 22 augusti. Vad händer om hon inte kommer?
  Jack London

  SvaraRadera
 7. Anklagelsen är mycket enkel:
  - Genom att flera texter uppfattas ändå som mycket olämpliga och kränkande, så kan Dag Sandahl inte längre bedömas ha det anseende en präst ska ha.

  Man får i synnerhet inte använda negationer som retorisk figur, för de mindre intellektuellt bemedlade uppfattar detta kränkande.

  Ordval som "maktövertagande" är opassande och "Herrefolksfasoner" ett oskick. Tydligen är det ett värre oskick att använda ordet än att begå handlingen.
  Det är inte utan att man undrar hur tyska journalister kommer att rapportera om utgången av det svenska riksdagsvalet i september utan att använda order "machtübernahme"?
  Domkapitlet kanske har någon lämpligare formulering i åtanke för den tyska pressen?

  Det ingick väl i prästvigningslöftena att inte uttrycka sig svepande, olämpligt eller kränkande?
  Man undrar ju hur många predikningar av Henric Schartau som domkapitlet har läst. Vidda åhörare hade nog fog att känna sig kränkande och en dylik predikan idag hade nog upplevts som opassande i större delar av Stockholms stift.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som trogen läsare av Schartaus skrifter kan jag garantera, Peter T, att Schartau hade i dag icke blivit prästvigd. Tyvärr, för Svenska kyrkans vidkommande. Hon förstår inte att det är präster av Schartaus kaliber hon behöver.

   Radera
  2. Det förtjänar att påpekas att Schartau inte heller av sin samtids etablissemang var uppskattad. Hans betydelse för svensk kristenhet var väl dessutom främst efter hans död. Här har många av nutidens dissidenter mycket att lära.

   Sluta begära att etablissemanget skall lyssna, det kommer de aldrig att göra!

   Sluta förvänta er offentlig ära och hedersbetygelser, det kommer ni aldrig att få!

   Sluta förvänta er snabba resultat, få verkligt betydande insatser har burit frukt under gärningsmannens livstid.

   Nej utbred istället Guds ord i stillhet och plantera vetekornet så skall det ge God skörd sedan när du själv ligger i jorden.

   Radera
 8. Obegripligt att man använder energi på att jaga en panschis på det här sättet!
  I stället för att uppskatta det salt i den kyrkliga debatten denna blogg utgör.

  LG

  SvaraRadera
 9. Dag Sandahl växer sig allt större i detta TEATERspektakel.
  Får jag be om filmrättigheterna?

  SvaraRadera
 10. Är det tillåtet att bota på sabbaten? (jfr. aklagelserna mot "bögbotarna"). Vi har nyss firat "missionsdagen", den tredje av de "gamla" böndagarna. Sexagesima finns kvar som den andra böndagen (reformationsdagen) och Tacksägelsedagen står på egna ben, men vart tog botdagen vägen? I en kyrkogemenskap som glömt sin identitet att vila på rättfärdiggörelsen och dess subjektiva antropologiska sida som är boten, ("Och likväl är läran om boten den kristna trons huvudartikel" Melanchton Sv Ky B Skr, s 275), blir obotfärdig, fariseisk och anklagande. Detta konstaterande är inte en anklagelse utan ett förbönsämne inför firandet av jubiléet 2017. De självrättfärdiga vill gärna ha något man kan anklaga för (Mt 12:10). Det destruktiva visar sig i det strukturella våldet där lögner fabriceras och sanningar distorderas. En kyrkogemenskap som låter sig befästas i detta blir till slut varken kyrka eller gemenskap.

  SvaraRadera
 11. Det är uppenbart att "den fariseiska obotfärdigheten" ständigt vill ha något att anklaga för (Mt 12:10)

  SvaraRadera
 12. Jag måste säga att jag är lite fundersam inför det här att domkapitlet i Växjö agerar (oombett??) ombud för Antje Jackelen. Om det vore så att hon själv personligen är kränkt kunde hon ju själv ge utlopp för detta och sedan själv driva processen. Men när domkapitlet ska försöka rädda sitt skamfilade anseende på detta viset blir det rent ut sagt, pinsamt! Varför kan man inte inse att man gått på pumpen? Alla i samhället lever inte i den kyrkliga kuvösen med sina oskrivna regler och lojaliteter, tack och lov! Hur länge ska domkapitlet använda dyrbar arbetstid och medlemmarnas avgifter till att bedriva hetsjakt på medkristna som i ledningens ögon inte verkar ha någon större hemortsrätt i det egna samfundet?!
  Arg kyrkomedlem

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ibland blir det kul när man läser fel - fick "hemortsrätt i egna samfundet" till "hemortsrätt i egna sandlådan".

   den Lea

   Radera
 13. Hade det tänt en stjärna över beslutet att kvinnor duger lika väl som män i prästkappan - ja då hade utgången varit en annan. PRÄSTERNA som tagit skeden i vacker hand hade kunnat stoppa resten.
  Tragiskt att förändringsförslagen som utvecklades i tät följd hade ju fått fritt fram. Med kvinnor och män som likställda i uppgiften att förmedla
  Guds ord skulle suttit bra.

  Tänk hur många av dessa påfund här på upploppet skulle skrumpna bort.
  Men som sagt korten ligger och prästerna blivit efter. Synd!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ursäkta, men ditt inlägg Leif Ekstedt är helt obegripligt. Varför skulle det för övrigt handla om huruvida kvinnor 'duger' ? Man kan få nej på ett jobb för att man är överkvalificerad också.

   den Lea

   Radera
 14. Kan inte riktigt befria mig från tanken att Gud i sitt allvisa råd lät juristerna och vd:n vid Radiotjänst och SVT göra den felaktiga, lagvidriga och egensinniga tolkningen att en dator / surfplatta är "avsedd" att titta på TV med och att därmed kräva licenspengar av folk som saknade TV men hade dator / surfplatta.

  Kan inte heller riktigt befria mig från tanken att Gud i sitt allvisa råd också lät journalisterna, producenten och kanske också någon jurist vid "Uppdrag Granskning" göra det propagandistiska, hädiska och kränkande programmet som sändes den 28 maj 2014.

  För att fredagen den 13 juni låta Högsta förvaltningsdomstolen slutligt slå fast att Radiotjänst saknar lagstöd för sin åtgärd att påföra TV-licens för dator / surfplatta. Och att idag låta vd:n för RT så att säga "krypa till korset" och meddela att RT skall skriva till alla som börjat betala TV:licens sedan ca 1,5 år tillbaka och fråga om det berott på verkligt TV-innehav eller bara dator- suftplatteinnehav. Lär kosta RT ca 100 milj kr plus administrationskostnader och därmed indirekt SVT med ungefär lika mycket och som "råttan på repet" i slutändan även UG.

  Tycker ni denna kommentar ligger utanför dagens ämne??????????

  Jag ser faktiskt vissa juridiska paralleller. Den som lever får se.

  S i Halland

  SvaraRadera
 15. INFO: Med anledning av Växjö domkapitels skrivelse är Rapport förlängt ikväll. Det befaras enligt SvK ett "Machtübernahme" vilken dag som helst. Det ryktas att: Dr Dag "Dacke" Sandahl och hans "frimodiga" styrkor marschieren mit Snellzug auf die Hauptstadt der Kaiserin.
  Lille Johns målare

  SvaraRadera
 16. Kristina Högman16 juni 2014 kl. 19:51

  Varför inte jämföra vad en pensionerad präst får säga om ärkebiskopen jämfört med vad ärkebiskopen får säga om Gud? Om du måste välja dina ord så att inte ärkebiskopen nämns i respektlösa ordalag, faller bilan samtidigt väldigt tungt över hur ärkebiskopen uttalat sig om Gud. Hur kan hon tillåtas att utså tvivel om Jesu gudom genom att förneka jungfrufödelsen ifall du inte får utså tvivel om ärkebiskopens värdighet? Ta med det som argument! Visserligen tillhör ärkebiskopen de präster som växjö domkapitel har tillsyn över, men liknelsen borde vara värd något ändå.
  Heja dej, som man säger!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är lite av "musen som röt" över Växjö domkapitels agerande efter den käftsmäll de fick efter Överklagandenämndens beslut. Blir man riktigt tillstukad, så ligger det lite i den psykologiska processen att man på något sätt skall försöka hävda sig och visa att en mus faktiskt kan ryta.
   Kan vidare inte förstå att DK tycker det är fel att prata tyska!! Den nya ÄB bryter ju på tyska. Det får man tydligen. Konstigt det hele.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
 17. Den Lea,

  Ja å´min sida är inte säker på vad Du reagerat på i Leif´s inlägg med kommentaren att man kan vara överkvalificerad? Du menar väl inte att Antje skulle varit överkvalificerad på något sätt? Visserligen har hon säkert formellt bättre meriter än sin företrädare men det säger inte mycket.

  Politiska val styrs av andra aspekter än kvalifikationer. Valet av ÄB är sedan länge politiskt. Wejryd valdes sedan just för att han var den minst kvalificerade och av politikerna då förmodades vara lättast att hantera.
  Däri fick de också rätt..

  Antje lanserades och forcerades fram därför att nu hade politikerna tbestämt att nästa ÄB skulle vara en kvinna. Sverige skulle än en gång gå i spetsen. Hennes meriter upphaussades om inte direkt förfalskades . Detta för att det fanns en annan kvinna som kunde ha gjort henne rangen stridig. (Männen var bara staffagefigurer i detta "val" , var aldrig aktuella vilket de nog var medvetna om.) .
  Felet på denna andra kvinna var ur politikernas synpunkt att hon inte var lika flexibel, inte lika leddledd som man föreställer sig - säkert med rätta att Antje i sin tacksamhet över sin upphöjelse kommer att vara.
  Hennes meriter undertrycktes därför.

  Inte för att politikerna var rädda för att någon annan än Antje skulle väljas. Där hade de redan bestämt sig och säkrat majoriteten långt i förväg. Nej men därför att alla politiker är rädda för kritik v.Kritik som kan påverka deras och partiets positioner och därför på alla sätt ville undvika att valet sågs som det var. Dvs riggat .
  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH

   Nej, jag menar verkligen inte att Antje skulle vara överkvalificerad. Långt därifrån.

   Det var verbet 'duger', tanken att om kvinnor inte får bli präster måste det hanla om att inte duga. Jag exemplifierade därför med det faktum att man inte måste vara underkvalificerad för att inte få ett visst arbete, det kan också bero på att man är överkvalificerad. Ett annat perspektiv helt enkelt.

   Hoppas det blev begripligare.

   den Lea

   Radera
 18. Man får inte häda den heliga Antjen.

  En anonym en

  SvaraRadera
 19. Här är ingen hejd på de servila och underdåniga hyllningarna till Dag och allt vad han gör och skriver! Se upp så att Du inte blir övermodig - för Gud är väl fortfarande den högste? Eller har han hamnat som nummer två i hierarkin?

  SvaraRadera