söndag 15 juni 2014

Söndagsmorgon på Öland

Jag var bjuden på bröllop i går så idag kan jag inte ta av mig hatten, för då springer huvudet i bitar. Jag skojar, fattar ni väl - och om ni inte fattar kan ni ju alltid anmäla mig till Växjö domkapitel.

Jag ska till Högby kyrka för det fanns önskemål om boksläpp också i Nordölands församling, som jag tillägnat boken. Det var ett fasligt tjatande om den där boken. För att slippa tjatet är det väl lika bra att ni köper den från Gaudete, Bokus, Adlibris eller Gospelhörnan i Uppsala, där jag såg att den finns. Eller annars tar ni er till Högby, för där ska den också finnas.

Jag missar alltså händelserna i Uppsala. Bröllop går före. Men det blir nog en uppsättning kyrkopolitiker på plats också om jag inte kan vara där. Man kan diskutera partipolitiseringen hur mycket som helst men knappast förneka den. Det avgörande urvalskriteriet i en partipolitiserad kyrka är inte kompetens utan politisk tillhörighet och där gäller att störst går först. Det är skillnad på folk och folk i Svenska kyrkan. Förnekar man det, är det bara munspel. Under tiden kan ni kanske se de rödglödgade socialdemokraterna vid ärkebiskopsmottagandet frottera sig med noblessen? Och så samlar sig skarorna för arbetet med kyrkohandboken. Ny referensgrupp betyder att i gruppen som slutförslagsgruppen ska ha som referens sitter nu 2 s, 2 borgerligt alternativ, 1 c, 1 fisk, 1 kr, 1 posk. Kunde man inte tänkt sig att Frimodig kyrka fått med en liturgiskt kompetent person? Nej, det kunde man inte. Kyrkostyrelsens presidium och så en företrädare för varje nomineringsgrupp som har en ordinarie i styrelsen. Det betyder att, när allt kommer till allt, har beslutsmakten samlats. Den gamla referensgruppen fick gå - bortsett från Kalle Svensson, kr, som sitter kvar. Och det går enkelt att se vilken personsammansättning med teologiska preferensen som kommer att skapa det nya. Har jag antytt att jag inte är riktigt frimodig? Det fanns en tid när sakkompetens var överordnad grupptillhörighet. Nu är grupptillhörighet sakkompetens.

Till kyrkomötet levererar kyrkostyrelsen inga kvalificerade skrivelser. Det är beslutsmaskineriet som ska gå runt men förslag till nya, djärva mål, finns det inte. Verksamhetsplanen skrev jag mig fri ifrån. Men jag tror ju inte på det som sägs i den. Jag ser det numera vanliga - snack om Gud men mindre om Jesus som Kristus och det som sägs om Jesus blir lag. Frågorna från den allmänpolitiska agendan läggs som raster över Svenska kyrkans liv. Sånt går jag inte på.

Jag funderar på om jag ska börja be och apropå Svenska kyrkan säga: "Herre, jag tror inte, hjälp min tro!" Jag mötte förresten en av de för 19 år sedan ratade prästkandidaterna i Växjö stift, som antagits av stiftet i vederbörlig ordning och fått biskopens ja. Så dog han och det kom en ny, som icke kände Josef (2 Mos 1:8) och de fick nej. Jag saknar dem. De hade varit en prydnad bland prästerna i stiftet och det Anders Wejryd gjorde, var ett löftesbrott som vi inte ska glömma. Underliga möten. Jag går från kyrkostyrelsens avtackning av Anders och möter då ett av hans offer. Vad ville Anden säga?

17 kommentarer:

 1. Se även http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/i-kyrkans-historia-ar-kopplingen-makt-politik-och-inflytande-pataglig-men-ska/

  SvaraRadera
 2. Jag skriver ett öppet brev till Anders Wejryd idag på min blogg apropå det sista Dag skriver här.

  SvaraRadera
 3. Bloggadress: http://lilatankar.blogspot.com

  SvaraRadera
 4. Be för Antje!
  ja, det vädjar jag verkligen till denna bloggs pappa och läsare! Hon bad själv om det vid den högtidliga installationen i Uppsala domkyrka som jag följde på TV.

  -Bed för mig, såsom jag ber för er, uppmanade hon oss. Och även den störste felfinnande kritiker bland högkyrkligheten eller andra teologer lär kunna hitta något i hennes predikan som de kan racka ned på.
  Jag tycker att det är varje kyrkoengagerad människas plikt att be för vår nye ärkebiskop.

  -Be för att hon skall ha framgång i sitt ämbete!
  -Be för att vår kyrka åter skall komma i centrum!
  -Be för att Gud skall få plats i våra liv!
  -Be för hela den kristna kyrkan i världen!
  -Be för att förföljelsen mot kristna snarast måtte upphöra!
  -Be för fred, frihet och demokrati i länder, som plågas av diktaturens förtryck!
  -Be för att stödja Antje i arbetet för offensiv mission i landet!

  Och jag vädjar också om att inte ständigt skapa motsättningar mellan förtroendevalda företrädare å ena sidan och prästerskapet å den andra i vår kyrka. Det är tjatigt och till ingen som helst nytta att få höra och läsa om partipolitiserad kyrka, där partipolitiken är rådande när den faktiskt inte alls är detta i praktiken. Vi skall också komma ihåg att respektive nomineringsgruppers storlek i KM baseras på valresultatet. Om grupper som FK och POSK inte lyckas uppnå dör dem önskat resultat, måste de åtminstone respektera väljarnas utslag.

  Får jag i detta sammanhang också erinra om att varje kandidat på vallistor måste vara kyrkotillhörig, om nu inte alla vet detta.
  Alltså igen detta: be för Antje Jackelén och var med henne i tankarna. Hon behöver allas vårt stöd i arbetet för en kyrklig renässans.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bed för broder Bengt Olof, det är vad jag säger.

   GA Flanell

   Radera
 5. Jag är övertygad om att det mötet med förre prästkandidaten inte var en slump! Så verkar Anden ibland, det är min fasta övertygelse. Genom till synes slumpartade möten får vi ett tillta eller en uppmaningl.

  SvaraRadera
 6. BOD, självklart ber vi för Antje, men vi kan ju inte göra avkall på vår ämbetsuppfattning. Den är väl underbyggd av Skriften och Traditionen. Men jag orolig för hur det ska bli med apostoliska successionen i Svenska kyrkan./Roland K

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilken sucession? Det finns väl minst tre? Ordets, lärans och handpåläggningens, och några klara belägg för den sista rent historiskt är väl något som många historiker betvivlar att det finns hela vägen. Återstår då de två andra, men lärans, är knepig den med, för har den inte brutits många gånger? Om så, kanske den som saknar historiskt belägg används till stöd, men hur kan en trasig stödja en trasig? Kan en blind leda en blind? Då återstår den första, men den har väl vållat de sk stora kyrkorna problem om någon åberopat den? Så vad är sucession? I Svk sammanhang har den väl inte tillmäts varken avgörande betydelse som lära eller praxis? Därmed gör jag inget ställningstagande utan undrar bara vilken sucession du är orolig för? Oro kanske också är en sucession? / Magnus Olsson

   Radera
 7. "Men jag orolig för hur det ska bli med apostoliska successionen i Svenska kyrkan./Roland K"

  Tja, det är väl inget att oroa sig för. Den rök.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Succession handlar om mer än pipe-linesteologi. Klassiska linjen är tre biskopar utifrån någon skulle vara illegitim. Problemet blir nu bara ofrånkomligt men är inget nytt. Alla dåvarande biskopars deltagande i vigningen av Eva Brunne var värre. Men vid vigningar brukar även andra kyrkors biskopar delta. Vi ska framför allt be om biskoparnas omvändelse till sann tro och heligt liv. Utan det går de under.

   Radera
 8. En underbar Söndag -Thank Lord !

  Nu börjar slantarna att ramla ner i maskineriet. Min vän DAG ! Det blir två som har blivit förorättade av det "Svenska systemet " ! Du inom kyrkans värld och jag inom skolans värld.!
  Jag lämnade Svenska kyrkan för mer än 35 år sedan i Sverige för redan då "trodde" jag inte på systemet. Fast troende och sökande var alltid framför mig.
  Hamnade här i mitteuropa för mer än 21 år sedan och fann min fru arbetande på WCC.
  Vi gifte oss och med två "äkta" småländska barn återgick jag med hela min familj till SvK.Man kan inte arbeta utanför klassrummet (även om en kvinlig präst i uppdrag granskning sa -att om det inte passar så lämna kyrkan...-sic-)
  Själv fick jag lämna svenska skolan ( utan nån förklaring och idag är det bara en lekskola...) och fick ett mycket utmärkt liv utan nån svensk anknytning med ekumeniska värden.
  är idag verksam inom Sv kyrkan med bla "en reflektiongrupp" och kyrkoråd.
  Efter att sett uppdrag granskning var resten av veckan HELT FöRSTöRD. Gick och hade samvetskval och TACKADE vår Herre att han tagit mig ifrån Växjö och placerat mig här nere i mitteuropa.
  Jag skulle nog om jag varit kvar i Växjö blivit den andra läraren där som suttit på stortorget och protesterat. (minns att det var en Katedralskolelärare som gjorde det men minns inte namnet )

  Det jag verkligen lärt härnere är att GUD är över allt detta dravel som människorna käftar om.
  Kärleken är störst och som min fru lärt mig -Vi älskar varandra även om vi inte håller med varandra i allt.

  Sen är det ju JESUS-GUD -och HELIG ANDE som ska styra våra liv inte politiker eller folkmassan.

  Till sist denna ljuvliga söndag ska vi givetvis bedja för Antje och hennes kommande uppdrag.

  Med tårar i ögonen hör jag inom mig ♫ Den blomstertid nu kommer...♪
  och gläds att jag fyllde pensionär fredagen den 13 dennes med fullmåne och Teds slutsång "♪ ♫ Jag vill ha en egen måne som jag ...♪ ♫

  I Guds natur

  Nisse på Åsen

  PS Anders W lär ju bli "president" efter ärkebiskop...DET NI !
  HOPP SWISS !!!! ☺

  SvaraRadera
 9. Tack Roland K för att Du vill be för vår nya ärkebiskop! Jag noterar detta särskilt med tanke på tidigare debatter på detta kommentarsfält, där flera röster andades märkliga reservationer.

  Naturligtvis skall vi respektera Din ämbetsuppfattning. Men den hindrar alltså ingen bön för Antje och för kyrkan. Själv har jag vid flera tillfällen - inför dumma och kortsynta attacker mot kvinnoprästmotståndarna - deklarerat att deras (alltså Din) inställning ingalunda har med jämställdhetsfrågan att göra utan grundas just på övertygelse. På samma sätt har jag ibland påmint andra om att kvinnoprästmotståndarna ofta har djup och tyngd i sina predikningar och att dessa övertygelsens ämbetsbärare utgör en resurs för Svenska kyrkan. Jag kan också av egen erfarenhet vittna om att KM-ledamöterna verkligen kollektivt brukade lyssna noga, när Dag Sandahl stod i talarstolen. Det är alltid nyttigt att höra andra åsikter än dem, som bekräftar ens egna.

  Allt är ju, som Du vet, inte svart och vitt här i världen. Det finns många nyanser av grått också.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 10. Visst kan vi be för Antje, men någon kvinnlig ÄB accepterar jag inte! Kyrkan, och i synnerhet inte en kyrkoprovins som menar sig stå i den reformatoriska traditionen där Ordet står i centrum, saknar befogenhet att göra det hon gjort i dag. Därför är den kyrkliga renässansen B-O Dike efterlyser här dömd att utebli då Gud inte är känd för att välsigna öppet trots med from förklädnad. Den nye ÄB har inte Guds välsignelse med sig och de löften han ger herden för hjorden gäller inte här! Svenska kyrkan har slarvat bort den apostoliska successionen så som Esau slarvade bort sin förstfödslorätt!!!
  När det gäller partipolitiken undrar man om vi befinner oss på olika planeter, för det kan knappast vara samma kyrka! Jag har mött uppblåsta kyrkopolitiker som upplyst mig om att de tillhör "pamparna" och förklarat att engagemanget i Kyrkorådet inte är att betrakta som något speciellt, utan vilket kommunalt uppdrag som helst. Partiernas ockupation av kyrkan är en styggelse som får människor att skratta åt Svenska kyrkan och dess okunniga politiker!!
  Arg kyrkomedlem

  SvaraRadera
 11. Bröllop? Ska Dag gifta sig nu igen - med vem då? Vem är den lyckliga/lycklige?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kanske en man den här gången?

   Radera
 12. Ja vi ska ju älska våra fiender och be för dem som förföljer oss, så självklart ska jag be för Antje, liksom Luther förmodligen bad för Påven, som han likväl inte erkände i ämbetet, inte p g a hans kön utan p g a bristerna i lära och liv. Jag ska be för hennes frälsning, ty det står skrivet: "Bli inte lärare allesammans, vet att de ska få en hårdare dom" /Martin Luther dy

  SvaraRadera
 13. "Jag går från kyrkostyrelsens avtackning av Anders och möter då ett av hans offer. Vad ville Anden säga?"
  Två offer för samma regim möttes. Anders Wejryd for illa med Dag S. i Växjö stift. Det hedrar Dag att han inte säger mycket om detta. fm

  SvaraRadera