lördag 21 juni 2014

Tro henne inte!

Det kom ett meddelande till dem som varit försöksförsamlingar för ny kyrkohandbok. Rätt lite var sant i det som skrevs. Ni kan få läsa hela brevet med några små kommentarer inpetade. Jag kursiverar kommentarerna:

Från: Kyrkokansliet <svaraintedenna@web.easyresearch.se>
Datum: 18-06-2014 7:15 (GMT+01:00)
Till:
Rubrik: Tydligt stöd för ny kyrkohandbok

Tydligt stöd för ny kyrkohandbok

Ni fanns med bland dem som svarade på remissen om kyrkohandboksförslaget från 2012. Nu har sammanställningen av remissvaren färdigställts. Svaren visar att en stor majoritet bejakar förslaget som helhet, och föreslår samtidigt specifika justeringar. Här kommer information om remissresultatet. Hela remissammanställningen finns på http://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken.

Nästan 40 procent av alla församlingar har provat kyrkohandboksförslaget och 81 procent av dem, 472 församlingar, har svarat på remissen. Svar har även inkommit från alla domkapitel och stiftsstyrelser, från 21 övriga remissinstanser samt ett knappt hundratal spontansvar ‒ enskilda eller grupper. Totalt har 636 svar inkommit. En stor majoritet bejakar förslaget som helhet, och föreslår samtidigt specifika justeringar.


Här är komplikationen. De som svarar svarar "ja" men i detta svar finns så många reservationer att svaret lika väl - eller kanske hellre - skulle vara ett "nej". Varför inte skriva och tacka för remissinstansernas möda och säga att nu tar vi nya tag - för det är just det som sker. Men det ska tydligen inte vidgås? Det är faktiskt inte sant att det i rimlig mening finns ett tydligt JA.

När vi nu gått igenom svaren och utifrån religionssociologisk metod analyserat svaren ser vi att hela processen med att arbeta fram en ny kyrkohandbok har fått ett stort genomslag. Församlingarna har varit mycket engagerade och gett omfattande svar som ger en god vägledning framåt.


Vad detta betyder går egentligen inte att förstå. Hur kan man veta något om genomslaget för processen på grundval av efterfrågade remissvar?

Svaren visar att det finns tydliga synpunkter om dopgudstjänstens rytm, som många församlingar inte tycker fungerat på ett bra sätt. Det är naturligtvis en mycket viktig synpunkt och därför provas en reviderad dopgudstjänst i några församlingar innan ett justerat förslag färdigställs. Men då var alltså allt inte så bejakande? Det finns även synpunkter bland remissvaren på vissa specifika texter ur teologisk och språklig synvinkel. Det handlar då till exempel om hur treenigheten framställs i vissa texter och några ord som uppfattas förekomma för ofta eller som uppfattas vara diffusa i kyrkohandbokens sammanhang.


Men hallå! Om trinitetsteologin kritiseras är det väl en i Kyrkans sammanhang grundläggande, minst sagt, kritik? Varför inte bruka lite teologiskt allvar?

Musikserierna i förslaget har stort stöd. Det är 94 procent som bejakar musikserie A som bland annat innehåller den gregorianska musiken. Men även den nya musiken i förslaget har mottagits väl i församlingarna. Samtidigt finns tydliga synpunkter om behov av justeringar i alla musikserier. Dessa synpunkter behöver nu tas på största allvar. Vi samlar en grupp med olika perspektiv och kompetenser till ett seminarium i augusti då vi kommer ha fokus på musik i serie A. Utifrån remissvar finns förslag om att tillföra en välbeprövad serie som fungerar väl inte minst med yngre barn. Den frågan bereds också just nu i revisionsarbetet.


Vore det inte av värde att kommentera det musiker också sagt, att man kunde tänka sig lokal musik just för det som inte ska bli en högmässa? Kanske är det vettigare att ha oprövad lokal musik som fungerar för mindre barn än välprövad musik som distribueras till församlingen?

Kyrkohandboksförslaget bearbetas nu med utgångspunkt i remissutfallet. Det justerade förslaget går på remiss 2015 och kommer efter slutjusteringar till kyrkomötet 2016. En ny kyrkohandbok kan tas i bruk 2017, då vi firar 500 år av reformation.

Jag vill än en gång passa på och varmt tacka er för ert svar om kyrkohandboksförslaget.

Med vänlig hälsning
Erika Brundin,
ställföreträdande generalsekreterare och utvecklings- och planeringschef vid ärkebiskopens och generalsekreterarens sekretariat


Hela den anslående titulaturen ska med, noteras, men det ändrar ingenting. Det som skrivits i detta brev är svårartat skruvat. Folk ska tydligen inte få veta hur det egentligen är. Jag hör till en mycket liten minoritet, kan man förmoda, minoriteten som menar att skrivelser från Kyrkokansliet ska vara korrekta. Sanna, om ni vill. Och tilltror man församlingar om att kunna svara på remisser, ska man tilltro dem att få korrekt information om remissutfallet också. Det vi nu fått se är, för att uttrycka sig försiktigt, illavarslande.

GLAD MIDSOMMAR trots detta!

11 kommentarer:

 1. Om man anstränger sig lite och laddar ner sammanställningen så ser det lite annorlunda ut. Då tänker jag att alla som svarat "Ja, med justeringar" är nöjda med att det gamla är kvar och vill justera nymodigheterna.

  Församlingar: Ja - 8%, Ja, men - 73%, Nej - 19%.
  Domkapitel: Ja - 0%, Ja, men - 92%, Nej - 8%

  Om man bortser från övriga remissinstanser så får man 37 JA, 87 NEJ och 359 som inte tycker att det duger som det är formulerat.
  Så 37 "Ja, det duger" mot 448 "Åtgärda till det bättre".

  Men i pressmeddelandet ser ju det positiva bejakandet bättre ut.

  Hur 17 skulle remissvaren sett ut för att pressreleasen skulle sagt att det var en övervägande del negativa remissvar????

  Hur var det någon sa, "lögnen som ..."

  SvaraRadera
 2. Peter T, vill du innan du annars får du en stroke, hjärnblödning, infarkt eller ännu värre. Glöm inte att äta minst en acetylsalisylsyra (förut hette det magnecyl, numera treo, bamyl, pamol osv) tabl/dag, det lär vara både blodförtunnande o förebyggande. Varför gör inte kyrkan, stadskyrkan i Sverige ngt riktigt innovativt? På detta forum lär gnäll stanna, oavsett rätt eller fel i sak. Fega klubbar, testa nu lite av det människor ni hjälper tvingas leva, det där som kallas livet.... /Anna utan bibel, mitt inne i ett palmhus, god temperatur.

  SvaraRadera
 3. Förresten, Anna undrar - varför skulle SV Kyrkan få åtnjuta en annan sorts demokrati än resten av detta lands människor? Bara undrar? Har ni ens googlat ordet omvärldsbevakning utanför den ena sfären? Om svaret är jaknde, då tackar jag och ber om ursäkt. /Anna utan bibel

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför ska SvK alls omfattas av demokrati i lärifrågor? Vill man ha på annat sätt en det som varit kyrkans lära sedan gammalt så får man väl öppna eget. Vad som nu sker i Sv K är som om ett gäng socialister skulle ta över Moderata Samlingspartiet och marknadsföra det som det nya arbetarpartiet...

   Den gamle

   Radera
 4. Anna utan bibel, jag kan självfallet bara yttra mig om mina egna göranden och låtanden, men nog har jag, och jag är också övertygad om, att Dag Sandahl gjort lite djupare omvärldsanalyser och omvärldsbevakningar än att bara googla.

  SvaraRadera
 5. @LeoH. Är beredd att mera än hålla med. Därav prolemet. arför är det så tyst? Sorry, men utanför egna sfären når ni inte. Beredd att som novis böja mig i alla större filosofiska spörsmål om varenda mening i denna viktiga skrift, men likväl ser jag bara tystand. Tur jag bara är novis, annars hade jag haft ett delansvar i detta tystnadens spektakel. Intressant svar, Dag kan googla... Det var inte riktigt min poäng. Jag litarverkligen, liksom andra tysta i hans tåg på hans förmåga till omvärldsbevakning. Frågan är bara när en studie är färdig att publiceras- mera officiellt - men visst, vänta bara och se på mera krakel spektakel. En vitamin emellanåt ngn söndag med papper till--- Ska jag missförstås, då får ni göra det bättre! /Anna utan bibel

  (som i dag i en större stad bevistat hur en släkting till SVK valde att kalla dit en piketstyrka istället för normalt samtal o dialog - men jag gjorde mitt bästa o piketen försvann tom) Undrar fortfarande vad kyrkan själv gjorde? Missa inte gruppens namn: https://www.youtube.com/watch?v=kXwowpeZlcg

  SvaraRadera
 6. Du detta har redan hänt, testa nyheter och omvärldsbevakning.... /Anna utan bibel (ännu så länge..)

  SvaraRadera
 7. En demokrati byggd på desinformation som ovan är inte en demokrati vad statskyrkokramare och andra politruker än säger! Detta är en skam för Svenska kyrkan. Propagandaministeriet i kyrkans hus i Uppsala måste bort omedelbart!

  Rudbeckius

  SvaraRadera
 8. Ibland får man en känsla av att vara förflyttad till gamla Sovjetunionen där partiet och dess företrädare aldrig gjorde fel. Om verkligheten trilskas så gör man om densamma. Vad är sanning, frågade Pilatus?? Och det är ju svårt att veta, egentligen. Tolka är faktiskt svårt, som stiftsadjunkten sa när argumenten tröt, så då måste folk lita på att kansliet vet vad de gör. Fan tro´t, på ren svenska!!!
  Arg kyrkomedlem

  SvaraRadera
 9. Ett stort skämt! Alla jag är bekanta med inom SvK - präster, diakoner, musiker, i alla åldrar och alla kön (!) - sågar det nya handboksförslaget.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man undrar för vem det nya handboksförslaget egentligen skall vara bra för!! Ungdomen....knappast, varför skulle det nya vara mer lättillgängligt och begripligt för de unga än 1986 års gudstjänstordning. När nu denna senare har gått in i kyrkfolks medvetande så att de kan den, ja, då är det dags att förändra handboken till oigenkännlighet. Inte underligt att även de äldre kyrkvana också vänder kyrkan ryggen. Så gör man bara inte. Tänk om ett företag skulle bära sig åt på det sättet; när en rutin gått in och alla vet hur man gör och det fungerar, ja, då är det dags att skapa helt nya rutiner. De nya mässmelodierna är dessutom helt stillösa och omelodiska. Släng hela dyngan i papperskorgen. Där hör de hemma.

   "Präst från Skara stift"

   Radera