lördag 28 juni 2014

Two for a Tango

En kär vän, tidigare journalist på Smålandsposten, repeterade frågan om kyrka och stat och läste regeringens proposition 1994/95 226 om kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan

Problemet var att tillhörighetsreglerna till Svenska kyrkan var oförenliga med svensk grundlag och därför fanns i 1976 års grundlagsreform övergångsbestämmelser. Detta var ett problem som riksdagen menade måste få en lösning. Ska vi tala om opinioner hit och dit så kanske riksdagens mening också ska in i sammanhanget? Kyrkomötet menade (CsSkr 1994:4) att tillhörighetsreglerna måste formuleras utifrån Svenska kyrkans egen identitet och självförståelse. Regeringen å sin sida var klar. Reglerna måste (min kursiv) reformeras utifrån ett religionsfrihetsperspektiv och detta har från statens sida sedan länge stått klart. Hette det i propositionen.

Att i det läget slå vakt om ett statskyrkosystem var inte helt enkelt, om man säger så. Något måste göras. Staten ville ha ett annat system.

Jag kan gå vidare och läsa dr Christian Braw; Statskyrkan och staten i Svensk Tidskrifts årsbok, 1992 s.309-310:

"Varje kyrka, som existerar i en stat, har någon form av samband med denna. statens lagstiftning reglerar bl a kyrkans möjligheter att äga, att avlöna, att sluta rättsligt giltiga överenskommelser.
Men när frågan om kyrkans samband med staten ställs i ett svenskt sammanhang, har man de aktuella svenska förhållandena för ögonen. De innebär att folkkyrkan är en offentligt-rättsligt reglerad statskyrka. De statliga myndigheterna är kyrkans högsta organ, och den beslutsrätt som kyrkliga styrelser kan ha, är endast en delegation, som när som helst kan upphävas genom ett enkelt riksdagsbeslut.

Staten tar inte bara upp kyrkoskatten, den tillsätter också de högre kyrkliga tjänsterna – ett utmärkt sätt att styra verksamheten – den fattar beslut om hur många präster som skall finnas och fäller dom över den präst som anklagas för tjänsteförseelse. I den mån det uppstår meningsskiljaktigheter mellan kyrkliga och statliga myndigheter angående tolkningen av regelsystemet, skall staten alltid ha tolkningsföreträde. Detta är det samband, som det handlar om, när man i svenska sammanhang talar om ett bevarat samband mellan stat och kyrka.

När man reflekterar över, om detta är önskvärda förhållanden, kanske det kan vara riktigt att först ställa frågan om hurdan den stat är, som kyrkan bör eller inte bör ha ett sådant samband med.
Utgångspunkten för att förstå en modem stat är dess grundlag. Den nya svenska grundlagen börjar med de ödesmättade orden: ”All offentlig makt utgår från folket.” Detta innebär, omsatt i praktiskpolitisk verklighet, att riksdagsmajoriteten alltid har rätt. Det finns .... i den svenska grundlagen inga som helst gränser för majoritetens befogenheter och möjligheter. Det finns ingen Gud, ingen rätt och sanning, ingen moral, inga mänskliga rättigheter som på något sätt är överordnade riksdagsmajoriteten. Det finns inget annat ansvar än det gentemot majoriteten. Detta visar sig bl a i det faktum, att vi i Sverige inte har någon författningsdomstoL Majoritet – det är för den svenska grundlagen det absolut högsta. Sådan är den svenska stat, med vilken kyrkan har ovan nämnda samband."
 
Ett kyrkosystem som till sist blir en bekännelse till funktionell ateism - ska det vara något att försvara för en kyrkokristen?
 
Vad lärde vi av denna genomgång?
Att allt inte är så enkelt som vi vill ha det.
 
Möjligtvis lärde vi oss också något om nostalgi, längtan efter ett ofta idealiserat förflutet (av grekiskans nostos, hem och algos, sjukdom). Det är en sjukdom som diagnosticerades 1678 av medicinarstudenten Johannes Hofer. Soldater i krig långt hemifrån led av nostalgi. Läkaren Leopold von Auenbrugger kunde konstatera, och det var 1700-tal, att ingenting hjälper mot nostalgin, som gör att patienten till sist blir helt likgiltig inför livet. Hela jaget inriktas på en fåfänglig längtan. Nostalgi. Statskyrkonostalgi tycks vara en farlig åkomma.
 

31 kommentarer:

 1. Fader Dag går från klarhet till klarhet. Nostalgin ÄR en farlig åkomma, framför allt för att den gör den som lider därav lealös och kompromissvillig intill döden.

  GAF

  SvaraRadera
 2. Kan inte se längre än att vi nu lever med en i det närmaste direkt parallell till det som de ryska kristna levde med i 70 år. Naturligtvis erbjöd kyrkan i Rom ett alternativ bara man, likt de som fick tillfälle att uttala sig, talade på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Naturligtvis fanns det utifrån finansierade andra alternativ men det jag föreställer mig man kan dra mest lärdom av är den tro som bar genom totalt mörker bortåt två generationer. Det var inte nattsvart hela vägen, när kyrkan blev nyttig fick hon synas. Tror att den avgörande frågan för SvK - för ett totalt ateistiskt samhälle (just nu är väl Skolverket spetsen av denna gamla dröm) - är när vi finner orden för det som också hos oss (likt hos ryssarna) hela tiden(?) fanns en klar medvetenhet om: en gemenskap som enbart dömer sig själv efter sin egen närmaste måttstock, går under. EU-rätten har varit ett embryo. Insikten om att religionen faktiskt har betydelse(!!) - senaste ÄBs bidrag - är väl lagom intetsägande. En ny tid - lever vi redan i en sådan(?) - innebar knappast några förenklade lösningar men kanske att några församlingar fick så mycket mark under fötterna att man kunde/vågade pånytt kalla bekännande präster, och i någon mening sätta rimliga livsomständigheter för familj m.m., inom "systemet". En Mpr-församling som faktiskt lokaliserar sig som inom SvK?

  SvaraRadera
 3. Undrar om Jackelen egentligen inser vad det innebär att leva i ett funktionellt ateistiskt samhälle. Tyskland till trots - eller just därför(!) - har varit mycket medveten om beroendet av högre auktoriteter än folkdiktaturens. Nu lär det arbetas på att sådant även där ska monteras ned men än så länge med en lagstifning präglad av det naturrättsliga, jämfört med den svenska, rakt motsatta.

  SvaraRadera
 4. Nejdå, Bloggardag, staten ville i grunden inte alls ha ett annat system. Marita Ulvskog ville det men inte Göran Persson. Anders Svärdh ville det men inte Centern.
  Om Centern hade ställt Socialdemokraterna mot väggen i mitten av 1990-talet och hotat med att hoppa av samarbetet med S, om dessa skiljer kyrkan från staten, hade det välfungerade kyrka-statäktenskapet varit kvar än i dag.

  Att citera utdrag ur aldrig så begåvade författares, som Christian Braw, böcker säger absolut inget om den påstådda icke-funktioner mellan kyrkan och staten.
  Braw var högkyrklig part i målet, ville som Bloggardag och körmedlemmarna till varje pris ha en s k fri kyrka i den naiva tron att kyrkan då skulle bli levande, intensiv och missionerande.
  Dag har erkänt att så blev det inte.
  Nej, det blev en smärre katastrof i stället, som jag många gånger har visat.
  Kyrkan reträtt är påtaglig, siffrorna katastrofala.
  När erkänner begåvade författare, doakören och dess dirigent detta:

  -Vi hade fel. Vi förhastade oss. Vi andfäktades av kyrklig naivitet. Vi ber om ursäkt för allt detta. Vi är nu djupt bekymrade över vår älskade kyrkas framtid.

  Wann können wir sowas hören, Herrn BloggarDag?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men Svenska kyrkan blev ju inte fri. Det går inte att jämföra det som blev med det som kunde ha blivit och dra några slutsatser utifrån det.

   För övrigt är jag, som hade viss insyn i skeendet, övertygad om att centern sålde sig för ett stängt kärnkraftverk.

   Radera
  2. Leif W. Östborg28 juni 2014 kl. 16:40

   Bengt Olof Dike!

   Du tjatar hela tiden om hur det skulle kunnat vara om det i ditt tycke lyckliga systemet med en statskyrka förblivit. Nu har vi ju den situation vi har. Och jag kan inte tro att du tror att det finns någon väg till återgång. Så varför tjata om hur du tror det kunde ha varit. Det leder ju ingen vart. Tala i stället om vad du har för tankar för framtiden, vilken väg som du tror leder till en levande kristen kyrka av Svenska kyrkan:

   Radera
  3. Att (C) inte vill ställa (S)-regeringen Persson mot väggen och hota med slut på samarbetet för kyrka-stat-frågans skull visar hur marginaliserad kyrkan hade blivit. Det var helt enkelt inte värt besväret! De enda som ville ha kvar statskyrkosystemet var några S-politiker som ville topprida kyrkan med diktat via poltiskt tillsatta biskopar och partipolitiserat biskopsmöte a´la öststatsmodellen, och några (C)-människor på landet i folkdräkt. Ingen av dessa ville inse att tiden sprungit förbi dem sedan länge och att de bestämmande i deras partier redan bestämt sig för att ändra relationerna till kyrkan. Någon skilsmässa blev det inte, så B-O Dike kan borde vara nöjd. Politiseringen har bara blivit värre och inget verkar tyvärr kunna rucka detta ogudaktiga system! Ännu mer intressant är det att POSK numer härbärgerar gamla statskyrkokramare som inte får vara med i sina gamla partier men kan skapa sig en ny plattform där! Snart är väl det enda alternativet för Dike & Co att ansöka om danskt medborgarskap för det är väl det enda landet mig veterligen som fortfarande är fast beslutna att bevara statskyrkosystemet när t o m Norge börjar fasa ut det! Jag tror dock att politikerkyrkan här kommer att stupa på åldersstrecket. När inga muntra pensionärer finns som vill befolka alla nämnder och kyrkoråd och ägna dagarna åt sammanträden så kanske tiden hinner ifatt och vi får en fri kyrka till slut, Deo volente!
   Arg kyrkomedlem

   Radera
 5. Dina inlägg om politik fortsätter, men någon anledning att revidera dina tidigare ser du inte. En gång i tiden skrev jag under ett inlägg på Dagens Seglora att det inte var riktigt att beskylla dig för att sprida anti-semistisk propaganda på din blogg. Nu är jag inte så säker längre.

  Du skrev under ditt tidigare inlägg "Är det inte legitimt att inte vilja ha mer flyktingar... Jag hoppades då att det var ren okunskap och slarvig research som fick dig att skriva detta, då det borde stå klart nu för alla att SvP är något helt annat än ett parti som bara vill minska antalet flyktingar. Annars rekommenderas även artikeln om partiet i dagens Aftonbladet.
  Du såg själv hur människor som kallar andra för "löss" kände sig stärkta och uppmuntrade av ditt inlägg men någon anledning att reagera ser du alls inte! Men då glömmer jag förstås att du har att handskas med än mycket ondskefullare krafter, som Antje Jackelén.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Domprost Hermansson inkluderar måhända för många i den bruna sörjan, men frågan om bristande urskiljning gäller också Dag. Det finns ju riktig brunsvart sörja. SvP hör dit, genom sin ideologi. Huruvida alla medlemmar är ideologiskt medvetna nazister spelar kanske inte så stor roll för slutresultatet.

   Tekniken i inlägget "Ding-Dong.." att ställa en massa frågor omkring SvP och dess medlemmar förvillar mig, typ: Är de nazister? Vet vi det? Kan det inte vara legitimt att inte vilja ha hit fler flyktingar per invånare än andra länder...? Är det säkert att den är rasist som inte glatt hälsar 80 000 flyktingar detta år välkomna...? Kan någon tillhöra Svenskarnas parti och vara nationalist men inte nazist?

   Jag tycker då dessa frågor fungerar som ursäkter och ställer SvP i ett bättre ljus än de förtjänar.

   Sedan kanske kyrkans uppmärksamhet mot ett parti som samlar runt 600 röster 2010 och EU-val 2014, inte är bästa strategin för att bekämpa ideologin som ligger bakom, respektive vinna över enskilda sympatisörer. Det är konstigt att ingen mer än Anna reflekterar över detta, vad jag sett.

   Radera
  2. Tack Olof, du förtydligar mina tankar kring inlägget tror jag - även om jag inte helt förstod ditt sista stycke! Det jag sett när jag skärskådat SvP:s partiprogram är att här handlar det om välformulerade och som det ser ut också väl genomtänkta teser, till skillnad från vissa rasistsajter, där det är lätt för dess motståndare att "avfärda" dem p g a felstavningar osv. Det är ett välformulerat och "intelligent" utformat partiprogram - med ett helt fruktansvärt budskap, och där retoriken handlar om att dupera läsaren så att denne tror att det kan vara moraliskt försvarbart med den fullkomligt omänskliga, grymma och rasistiska politik de förespråkar, förutom att de vill avskaffa demokratin, om de nu med demokratins hjälp skulle vinna segrar.

   Radera
  3. Olof och Anna,

   Jag har fortfarande ingen kunskap om SvP. (Blev det rätt den här gången?) så min kommentar handlar inte om flyktingpolitik eller nazism och gjorde det inte heller tidigare om Ni läser vad jag skrev.

   Jag hävdade att ding-dongande i kyrkklockor för att störa ett politiskt partis rättigheter inte hör till kyrkans område
   .
   Påpekade att det var principen det gällde och för Anna-när jag talar om att knäsätta en princip så är det just detta- här alltså att ding-donga mot det som för tillfället är icke PK. Andra tillfällen kan det vara andra principer men som jag ville ha sagt-knäsätter man en princip så det minsta man får vara beredd på är att denna princip då kan slå tillbaka.

   Avskaffa demokratin- det låter förvisso allvarligt men skulle det vara ett skäl så skulle det dingdongats väldigt mycket i våra kyrkor med tanke på allt tal om proetariatets diktatur som domprosten i Visby- chefsdongaren var / är(?) så förtjust i.

   En annan sak om jag kan säga det utan att missförstås. En debatteknik som stör mig är när man försöker styra focus från det saken gällde mot något som man anser viktigare. Detta då oftast i betydningen av att man vill negligera det missförhållande man inte kan försvara genom att prata om ett annat problem.

   Jag syndar tyvärr själv mot detta när jag blir "ivrig" eller bara låter tankarna slira så visst -jag har viss förståelse för när det händer av misshugg men knappast när det används som taktik.

   Med detta menar jag inte att det är fel att peka på ett större problem om / när det påverkar det man anser vara ett mindre men tag som exempel att vi debatterar hur präster avkragas på lösa boliner men sällan,(aldrig?) , för att de hållit sig till den apostoliska läran. Ett gravt missbruk och en sorg för en trogen gammaldags kyrkokristen.

   Då är det visserligen helt korrekt att påpeka att präster i t ex Kina och Korea behandlas än värre. Ja kan vara glada om de slipper undan med livet.
   Det är helt korrekt men ingen anledning till att vi skall fortsätta acceptera övergreppetn mot vara egna präster som efter bästa förmåga tar sitt kall på allvar i Sverige.

   Endast om den som tar upp detta kan visa att fortsatta övergrepp mot våra präster i Sverige skulle hjälpa dem i Kina och Korea kan jag se någon anledning att i sammanhanget göra jämförelser.Något som lär bli svårt för någon oavsett förmåga att vränga sanningen och rätten att göra sannolikt..

   //HH

   Radera
  4. HH: Och jag frågar dig igen: Vad får dig att rikta din skriftliga föreläsningar om det felaktiga med ding-dongandet mot just mig? Det har du aldrig svarat på utan du fortsätter att föreläsa. Det är det som gör det jobbigt att debattera på den här bloggen ibland - du m fl läser det ni VILL tro att jag tycker, så ni får föreläsa. Så jag frågar igen, för nittionde gången, var har jag uttryckt att jag är för ding-dongandet?

   Radera
 6. Bravo f. Dag,

  Tack, tack tack - Din insikt i det sjuka som Sv.Ky. far med liknar ett annat system som dumpades i avfallsdiket. Sv.Ky. likt en skabbig och rabiat byracka sprider pestsmitta och infekterar Svea rike. Sorgligt, sorgligt, sorgligt.

  Johanna Liljecreutz

  SvaraRadera
 7. Skriv PUTIN på valseden.... Lite ordning o reda fixar han den välmående kommunistiska rackaren med mörkblå ögon. Bättre än Kalle Anka partiet... /Maximal Novis från A utan B

  SvaraRadera
 8. Under en resa sa Göran Persson om kyrkans skiljande från staten: "det var Missionsförundets seger är Svenska kyrkan till sist". Problemet är dock, så vitt jag förstår, att det inte blev någon åtskillnad, bara en variant av det gamla. Före statskyrkosystements införande var kyrkan så rik att det stack i ögonen på flera furstar, Gustaf Wasa med sin kringsskuld till Lübeck inte minst.Kyrkor över hela världen lever, om och inte alltid rikt, statskyrkosystem förutan.
  Däremot förlorade Svenska kyrkan ett rättssystem. Som Olof Herrlin, dubbeldokor i etik, sant profeterade: "Vi blir rättlösa!" Trots nuvarande regeringsform har Sverige ändå ett fungerade rättssystem. Men inte Sv. kyrkan.Och det sista är att vi tycks ha fått en "marknadsecklesiologi", marknaden anger kyrkorätten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej det blev ingen större skillnad,
   åtminstone inte för medlemmarna, vars utträdesiver ingen, jag upprepar ingen, lyckats påvisa skulle minskat med statskyrkosystemet.

   Det blev dock en avsevärd förändring för alla präster som fick nya arbetsgivare med mycket mindre helhetssyn. En närmast kongretionalistisk förändring.
   Jagf skulle t.o.m. vilkja påstå att dem de lokala kyrkoråden som prästernas arbetsgivare så är SvK inte längre en episkopal kyrka.
   (Det blev också en betydande förändring för biskoparna som inte längre behöver utses av regeringen.)
   Rättslösheten för prästerna är fundamental, förutam Lagen om Anställingsskydd som stipulerar att det blir dyrt att skilja någon från sin anställning utan saklig grund.

   Radera

 9. Nyheter
  Sport
  Kultur&Nöje
  Personligt
  Ledare
  Debatt
  Sök annonser
  Annonsera
  Prenumerant
  Om oss
  BT Bostad
  eBT
  .
  Borås
  Bollebygd
  Mark
  Svenljunga
  Tranemo
  Herrljunga
  Ulricehamn
  Sverige
  Världen
  Ekonomi
  Blogg
  Taggad
  Webbtv
  EU-valet


  Share on facebook Share on twitter Share on pinterest_share Share on email Share on print Share on googletranslate More Sharing Services 0
  Foto: UPI

  Indisk musik - apans favorit

  Nyheter i dag 10:16 | Uppdaterad i dag 14:32 (TT)
  Pop, blues eller klassiskt? Nä, då får det hellre vara tyst och lugnt, resonerar apor. Däremot verkar indisk och afrikansk musik vara mer av schimpansernas melodi.
  FAKTA
  Vår närmaste släkting:

  Schimpanser är ett släkte människoapor i familjen hominider.

  De kan bli upp till 94 centimeter långa och 70 kilo tunga.

  De lever i grupper om vanligtvis 2–20 individer.

  Schimpansen är människans närmaste nu levande släkting.

  Tidigare studier har visat att när apor får välja mellan att lyssna på västerländsk musik eller att ha det tyst omkring sig har de konstant valt det senare. Problemet har dock varit att man bara har gjort tester med typisk västerländsk musik förut.

  "Även om pop, blues och klassiskt kan låta olika för en vanlig lyssnare så följer stilarna alla samma musikaliska och akustiska mönster", skriver författarna av en ny studie, där man låtit helt andra tongångar testas.

  Dissade japanskt

  Forskarna satte upp högtalare som spelade indisk och afrikansk musik vid ett inhägnat uteområde där 16 schimpanser fick vara. När den musiken spelades höll sig schimpanserna oftare på sådana platser där de som allra bäst kunde höra musiken. Japansk musik verkade däremot inte gå hem. När sådan musik spelades försökte de hitta platser där det var svårt, eller till och med omöjligt, att höra något.

  Syftet med studien har inte varit att se vilka kulturers musik som aporna gillar, utan att kunna skilja ut vilka akustiska särdrag de tilltalas av. Den afrikanska och indiska musiken hade stora variationer av starkare och svagare rytmer, medan den japanska mer liknande den västerländska, med regelbundna, starka rytmer.

  Upplevs hotfullt

  "Schimpanserna kan uppfatta de starka, förutbestämda rytmerna som hotfulla, eftersom deras dominansbeteende ofta inkluderar repeterade, rytmiska ljud som stampande, klappande och att slå på föremål", säger Frans de Waal, professor vid Emory university och en av studiens författare, i ett pressmeddelande.

  Studien publiceras i tidskriften Journal of Experimental Psychology: Animal Learning and Cognition.

  /Snart kommer Almedagsveckan med andra nyheter... Anna utan B

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var aporna afrikanska eller uppfödda i hägn? OM de var afrikanska kanske de helt enkelt gillar musik som liknar musik de hört förr och OM de var uppfödda i hägn kanske de var trötta på radioskvalet... Vad hade detta förresten med inlägget att göra? /undrande

   Radera
 10. "Är det inte legitimt att inte vilja ha mer flyktingar."
  Det måste väl vara inte endast legitimt utan rent av en av de ädlaste önskningar någon kan ha: en värld där det inte längre behöver finnas flyktingar. Eller hur menar du Anna?
  /Sub versus/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du anonyme 16:43. Den ädlaste av önskningar är absolut en värld där det inte längre finns flyktingar. Men nu var det ju inte riktigt det som vi diskuterat i inläggen och kommentarerna i fråga.

   Och det vet du också mycket väl. Jag själv känner inte så stor respekt för den "debattmetod" som du använder dig av, men vem vet, kanske några av Sandahls anhängare uppskattar den?

   Radera
 11. @anonym 16.43, jag fattar inget. Bäst så. Beklagar att jag dessvärre satt barn till denna värld. Allt är normalt. Sitt lugnt i båten när det stormar. Nu kommer sagoberättelserna snart från Visby/pravda/Almedalsveckan. Vem vill missa det? Jag är för alt jag inte kan vara emot. Enklast så. /Anna, kanske den sanna utan bibel...

  SvaraRadera
 12. Intressant ord – Svenskyrkonostalgi -.

  Det ligger nog en hel del i det ordet för många svenskar ändå.

  Vilken svensk minns inte sin fantastiska gamla och kloka konfirmationspräst?..(De svenskar som just inom Svenska Kyrkan har haft turen att just ha en briljant, vänlig, klok, inspirerande, lugn, sansad och förståndig undervisare som just konfirmationspräst alltså …)

  Men kanske ändå måste man se att den eventuella fientlighet, kanske motarbetande, kanske nedarbetande, kanske missvisande aktivitet som pågått mot Svek har varit långsam. Den har varit långvarig och stegvis, och just därför kanske varit svår att upptäckta, ana eller genomskåda slutmålet för…

  Människor har lyckats övertalas att tilltro de argument som framförts för – saken - ?

  Aningslöst, godtroget, insiktslöst, naivt, förhoppningsfullt och därmed på ett kanske typiskt svenskt vis?

  Det – svenska - = - Ingen kan väl ändå vilja medvetet försöka vara ond, eller elak –?, är det som är kännetecknande för en svenskhets självblindhet, aningslöshet, överdrivna känslor av trygghet, tillit, förtröstan och frimodighet? Dvs., en slags förblindad oräddhet som handlar om just en kanske överdriven känsla av trygghet?...

  Det – svenska - , vill tänka att världen är, eller blir, - snäll - om man just bara behandlar den, eller någon som är elak på just ett – snällt sätt - ? Någon som vill vara, eller är – ond – blir säkerligen – snäll - om man endast behandlar den snällt, är kanske ett typiskt – svenskt - , sätt att tro?...

  Svårt för just – svenskhet - att kunna förstå att verkligheten kanske inte är så enkelt ändå….

  Kanske är de facto ändå människan, som just varelse, något mer komplicerad på ett psykologiskt, fysiologiskt, intellektuellt, funktionellt, socialt och existentiellt sätt, än vad svenskhet kanske är benäget att ens vilja föreställa sig? Just därför att en sådan verklighet kanske känns som ett så främmande och så osvenskt beteende? Ett tillitslöst förhållningssätt? Ett misstänkliggörande förhållningssätt?

  Vem vet…
  forts

  JB

  SvaraRadera
 13. forts.
  Att vara misstroende, vaksam, uppmärksam, på sin vakt, misstänksam, och att både våga, kunna och vilja se, just det otrevliga och det illvilliga som faktiskt kan finnas i människonaturen och som alla familjer, alla samhällen och alla kulturer behöver vara just insatta i, förstå sig på, och vara uppmärksamma på. Alltså vara vaksamma för, på alerten inför, sätta sig in i för att därmed kunna vidta de nödvändiga åtgärder för självförsvar, besluta de förutseende nödvändiga beslut och steg för självbevarande och självbeskyddande som krävs. Det som alltså då kan fungera som både självförsvar samt försvar för hela samhällets överlevnadsförmågor….

  Men, sådant vaksamt, vaket, allvarligt, kritisk, misstänksamt eller nyktert, tänkande, verkar alltså inte tilltala svenskheten i största allmänhet….

  Man föredrar, som svensk, (?)istället tilltro, tillit, sömn, aningslöshet, naivitet, godtrogenhet, därför att annars riskerar man kanske att kunna känna sig – elak och ond - ? Eller kanske i värsta fall som något bakåtsträvande, eller något omodernt? Kanske som något konservativt eller någonting annat – motsträvigt. En motvillighet mot – modernism - , känns kanske just osvenskt för många svenskar...

  Men, men…

  Trots allt så skulle man ändå kunna säga att alltsedan tidningar började tryckas, ja, alltsedan boktryckarkonsten, alltsedan filmen, massmedier fått dominans i världen, alltsedan tv, radio, och kanske också internet,(men tveksamt för där finns ändå möjligheter att kontra massmediers åsiktsdominans och konsensus), så har massmedier kunnat påverka, styra, drilla, hjärntvätta, manipulera, förföra och förvilla hela befolkningar i mycket, mycket större omfattning än vad som kanske var möjligt före boktryckarkonstens, m.m., m.m., genombrott.

  Sedan dess har då både på gott och på ont många människor, och hela samhällen, kunnat förföras, (..men kanske ändå mest på ont, med tanke på hur illa propaganda just har kunnat utnyttjas till att fullkomligt förföra, fördärva, förvilla och hjärntvätta många människor, och förespråka många dumheter, fientligheter, osanningar, mardrömmar, fantasier, inbillningar och overkligheter, samt kunnat uppvigla till krig inte minst), långt bort från de verkligheter och de sanningar som egentligen krävs för välfungerande, harmoniska människor, familjer och hemländer, genom både god moralisk vägledning, sund patriotism och sund nationalism, som då kan bilda grund för självbevarelseviljor, livsviljor och försvar för det som är sant, vettigt, förståndigt, förnuftigt och balanserat, istället för tvärtom...

  JD.


  SvaraRadera
  Svar

  1. Ps.

   Råkade skriva fel signatur på min sista kommentar, JD är inte den korrekta.

   Den korrekta är JB

   Ds.

   Radera
  2. Tack säger den där Anna utan bibel, får väl se om Dag kan släppa igenom detta också. Du anar inte vad jag kunde bevista i går kväll (gå hem innan man går o lägger sig). För den som googlar startade det i Frölunda, och verkar märkligt nog fått (kanske) ett avslut framför fd Storan... De utöver 4 polisbilar och civilklädda sa så. Däremellan så kan du inte ens ana hur snäll jag var i denna förbannade pilgrimsvandring mot en stackare (xx) som sa, 20 LVU/HVB och verkligen var i mycket dåligt sällskap. Jag lär varje dag.

   Radera
  3. ds:
   det krävs en rackare för att se.

   Radera
 14. Upprepar: Dike har inte helt fel. Försök inse det, i stället för att fortsätta grälet! Bjud hem Dike till Moheda och försök bena ut vad ni är överens om, för något måste ju ändå Sandahl och Dike vara överens om. Det blev inte som någon av er ville, och fördela skulden till att det blev som det blev är bara fruktbart om man kan lära något därav för framtiden.

  "Varje kyrka, som existerar i en stat, har någon form av samband med denna. Statens lagstiftning reglerar bl a kyrkans möjligheter att äga, att avlöna, att sluta rättsligt giltiga överenskommelser.
  Men när frågan om kyrkans samband med staten ställs i ett svenskt sammanhang, har man de aktuella svenska förhållandena för ögonen."

  Detta har Braw förvisso rätt i. Liksom den har rätt, som hävdar att statens lagstiftning reglerar privata företags rättsliga förhållanden. Ja, t.o.m. ideella föreningars möjlighet att ingå juridiskt bindande avtal. Och jag påstår att lagstiftningen är skandalöst otydlig med hur de nya associationsformerna trossamfund (i allmänhet) och trossamfundet Svenska kyrkan skiljer sig från speciellt ideella föreningar.

  Dag (och hans högkyrkliga vänner) verkar fullständigt ha missat att svensk grundlag, och dess stadgande om folksuveräniteten inte är högsta lag i Sverige efter EU-inträdet. Det är i stället Europakonventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna (ej att förväxla med den s.k. EU-rätten). Sverige har som EU-medlem förbundit sig att följa konventionen, vilket före EU-inträdet var ett mer frivilligt åtagande. Kan man dra Sverige inför Europadomstolen för att inte staten inte bättre skyddar religionsfriheten för "gammaltroende" i Svenska kyrkan?

  Nazismen är Antikrists lära till förvillelse av skrämda kristna. Försök att hålla ordentligt rent åt det hållet! Jag har visserligen inga dubier om att inte nazister styr bakom kulisserna i SD också, men man kan faktiskt vara medlem i SD utan att känna till eller hålla med om detta. Med SvP förhåller det sig annorlunda. En del i nazismen är att försvara Hitlers brott som mänsklighetens och kristendomens räddning och samtidigt förneka att Hitler begått dessa brott. Det har vi sett prov på i helanonyma kommentarer även på denna blogg. Man kan inte försvara kristendomen eller kristna värderingar eller den västerländska civilisationen eller något annat som är värt att försvaras genom att upplåta "debattutrymme" åt Antikrist. I kampen mot det mest ondskefulla som någonsin har funnits (nazismen) måste alla andra meningsskiljaktigheter läggas åt sidan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. LFL: All socialism är "Antikrist"!
   /Antony

   Radera
  2. Hej Antony, är du flörtningsbar?

   Radera
 15. Sådär ja, gör tvärsemot, lämnar så mkt spår jag kan - men bevisa det JB, nu är det roligare än Hasse o Tage - Almedalsveckan har öppnat hela himlen för fars.Är du uppe tidigt så lär du få nyheter, t.ex om sömn. /Anna, möjligen den sanna?

  SvaraRadera
 16. https://www.youtube.com/watch?v=rmfZQpB2-9M

  SvaraRadera