tisdag 24 juni 2014

Inte mycket till hjälp

Advokaten får väl lösa problemen, men jag hade tänkt mig att ni skulle ha kommit med några bidrag. Domkapitlet i Växjö menar sig ha ett "pågående" tillsynsärende angående mig. Men var det pågående? Domkapitlet hade för sin del avslutat ärendet, fattat beslut och tilldelat mig en skriftlig erinran. Nu fick Överklagandenämnden klorna i fallet, underkände på grund av grovt rättegångsfel och skickade tillbaka ärendet. Då valde domkapitlet att ta upp det igen. Alternativet hade varit att lägga ner. Är inte fallet ett icke pågående men på nytt upptaget fall.

För min del har jag just nu inte fått någon giltig skriftlig erinran utan är fri som en fågel. Domkapitlets ledamöter är dock en samling förbrytare. Deras brott är ett grovt rättegångsfel. Ska vi hållas med rättsskipare som begår sådana förbrytelser - och ska de få en ny chans att ge sig på mig?

Flera av dem är jäviga. Birgitta Lindén är en pensionerad gymnasielärare (jo, jag vet vad många av er erfarenhetsmässigt tycker om sådana). Hon talade för Antje Jackelén vid nomineringsvalet och är rimligtvis angelägen att försvara sin kandidat. Är hon inte jävig i fallet? Mer jävig än de som "bara" röstat på Antje?

Jag har fått en anklagelseakt som inte inrymmer vad domkapitlet hävdade i den dom som resulterade i den skriftliga erinran jag fick. Hur kan det komma sig? Domkapitlet menade att det fanns en indikation om en koppling mellan ärkebiskopen (fast det var inte ärkebiskop Anders Wejryd som avsågs, det kunde man lista ut!) och "nazityskland".
Nu var själva denna indikation en inläsning, som avvisades. Men i sak finns det förstås en koppling. Antje Jackelén är dotter till en soldat i den nazistiska krigsmakten och gift med en man som var medborgare i den nazistiska staten. Det är förstås kopplingar - har domkapitlet sett saken så och släppt anklagelsen? Det kan jag inte läsa ut av det papper jag fått.

Jag anklagas möjligtvis för att ha använt tyska ord. Och det har jag. 84 miljoner tysktalande - eller hur många de nu är - kan väl inte ha alldeles fel? Eller hade Martin Luther hamnat inför domkapitlet i Växjö för att han talat tyska och översatt Bibeln till tyska, månne?

Jag ska få kalla in vittnen. Kan jag få lite råd och anvisningar. Vilka ska kallas in?
Antje Jackelén är väl rätt självklar. Andra kan inte hävda att hon kränkts, bara hon själv. Någonstans där måste vi väl börja eftersom domkapitlet valde att ta upp saken. Första gången dessutom efter en dokumentation, skärmdump, som visade vad som föregått anmälningsivern, nämligen en traktan att tysta men undvika debatt.
Vilka fler ska kallas in? Något vittne som belyser den politiska kritiken som genre och en expert på frihetsfrågor, undrade jag. Vad säger ni?

Men tillbaka ett steg. Oklara anklagelser må vara, men klart är alltså att domkapitlet nu utgörs av en samling som fått ett ärende i retur därför att de begått grovt rättegångsfel. De har i en dom anklagat mig för något jag inte haft en chans att försvara mig emot och det godkänns inte i västerländska rättsskipning - men hade gått utmärkt i Nazityskland, förstås. Ska jag verkligen behöva dömas av ett sådant skurkband som Växjö domkapitel, där de alla är förvunna till, jag upprepar, grovt rättegångsfel?
De är för stunden de förvitliga, förbryterska.
Jag är för stunden oförvitlig.
Det verkar knappast troligt att domkapitlet skulle vilja se mig som fortsatt oförvitlig.

Den rimliga gissningen är väl att domkapitlet nu vill fälla mig och denna gång på de "anklagelser" som inte går att förstå. De utgör en vokabelsamling och varifrån - plats, tid och sammanhang - vokablerna hämtats, tycks underordnat. I den nya anklagelseakten anges inget sådant i vart fall. Har domkapitlet mer material för eget bruk som jag inte får se?

Hur ska jag göra i denna Kafkaartade situation?
Ska jag helt enkelt be advokaten skriva en skrivelse till domkapitlet i Växjö med en juridiskt heltäckande text som denna?
"Ni kan dra dit pepparn växer,
med era stora pjäxer."

Eller är det dumt? På vilket sätt då?
Jag tror jag behöver er hjälp nu innan jag träffar advokaten, för till mötet med honom vill jag komma väl förberedd.

38 kommentarer:

 1. På resande fot till Sabbatsbergs sjukhus och magnetkameraröntgen av huvudet ( vilket nämns bara för att en å annan kommentator här skall kunna tänka: " det var välbehövligt") så blir min kommentar till bloggen: be.

  Be mer och sedan lite till, och be Guds Ande fortsätta när den egna bönen tryter, be för dem som ogillas, be för saken och be om hjälp att be. Vad gäller de juridiska sakerna, låt de handhas av de som kan sådant, precis som jag för min del litar på läkarna och inte vad folk tycker och tror.
  Tillsist ligger allt i Guds försyn./ Magnus Olsson, ett kryp utan almenacka.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi får hoppas och be att det inte rör sig om något allvarligt. Uppskattar dock din humor, för säkert var det någon som tänkte så.

   Radera
  2. Tack Elisabeth, glad att du uppskattar humorn och uppfattar den, för humorfriade narscister med endast grandiosa självbilder, och endast bekräftelsebehov, vill jag inte sorteras in bland, utan humor är Guds försyns gåva, värd att tacka för. Nej det är inte allvarligt, inte ens om det skulle innebära den jordiska döden, för nån död skall man ha, när det behagar Herren, och allvarlig är bara den eviga, men som det finns en bot på den förra finns bara en bot på den senare, att inte vandra i sig själv, som Uppenbarelseboken tydligt påvisar./ Magnus Olsson

   Radera
  3. Du har så rätt, Magnus.

   Radera
 2. Hela denna sorgliga historia avslöjar den rättsosäkerhet som nu råder i det rådande systemet. Man kan undra hur många av domkapitlens ledamöter (inte bara i Växjö utan i alla våra stift) är medvetna om vad "rättshaveri" betyder. Till det krävs kunskap i det närmast förbjudna språket (Rechtshaberei). Med trotsig glädje läser jag därför Ratzingers "Gesammelte Schriften" och Victor Klemperers "Tagebücher 1945-1959 So sitze ich denn zwischen allen Stühlen" inköpta för 15 kr på loppis trots att det skulle kunna innebära risk för att resultera i ett så kallat tillsynsärende. Jag säger som Sven Melander: Was ist falsch mit Schmetterling?

  SvaraRadera
 3. Möjligen kan advokaten å dina vägnar be att de som anmält dig kallas. Anonyma anklagelser - varom anklagelsen icke faller under allmänt åtal - håller inte inför domstol. Men detta är väl själva frågan: huruvida domkapitlet är att betrakta som en allmän domstol utan som en tillsynsmyndighet. Och numera är ju heller inte domkapitlet en statlig myndighet (väl?), så de processrättsliga principerna är måhända oklara i det här "målet".

  GAF

  SvaraRadera
  Svar
  1. Advokaten Andreas Stenkar Karlgren skriver följande i överklagandet:

   Domkapitlet är den nämnd inrättad enligt lag med uppgift att avgöra frågor enlig kyrkoordningen och lagen om Svenska kyrkan. Det sistnämnda innefattar uppdraget att pröva offentlighets- och sekretessfrågor gällande de statliga kyrkliga arkiven vilket gör att domkapitlen och dess överinsats ska betraktas som statliga domstolar.

   Dag Sandahl är tillförsäkrad en yttrandefrihet i förhållande till det allmänna (jfr. 2 kap 1 § regeringsformen). Med begreppet avses rättsskipande organ och förvaltningsmyndigheter. Svenska kyrkan är att betrakta som en del av det allmänna. Detta eftersom att Svenska kyrkan bildats genom ramlagen om Svenska kyrkan samt det gamla statliga kyrkomötets antagande av kyrkoordningen. Därtill kommer att Svenska kyrkan alltjämt ansvarar för begravningsväsendet, de kyrkliga arkiven, innehar vigselrätt samt att man har det kyrkoantikvariska uppdraget. Ytterst sett utövar Svenska kyrkan sin verksamhet på riksdagens uppdrag.

   Yttrandefriheten får bara inskränkas av lag (jfr. 2 kap 20 § regeringsformen). Kyrkoordningen är inte lag utan motsvarar strikt rättshierarkiskt en förordning eller föreskrift. De brott som kan vara aktuella t.ex. förtal ska inte prövas av domkapitlet.

   Radera
  2. Det tål att tänkas på!

   Radera
 4. Anders Stenström24 juni 2014 kl. 08:38

  Jag letade mig tillbaka till bloggposten där överklagandenämndens utslag citerades. Det slöt med att ärendet återförvisades till domkapitlet för erforderlig handläggning. Därmed har domkapitlet ett pågående ärende, som är tillbaka på ruta ett, alltså att man fått in en anmälan och ska handlägga den. Det domkapitlet gjort är väl då ett möjligt alternativ, även om ett vettigare sådant varit att svara anmälarna att anmälan inte ger underlag för åtgärd.

  SvaraRadera
 5. Straff utan brott är dessvärre vanligt i detta rättssäkra land. /Anna, den utan boken

  SvaraRadera
 6. Börja med den bakvända argumentationen, d.v.s. med straffet.
  Skriftlig erinrnan - för brott mot vad?
  Prästvigningslöftena?
  "Det anseende en präst bör ha"?
  Predika guds ord klart och rent i enlighet med den evangeliska läran?

  Det enda som nämns i senaste brevet från domkapitlet är "förvisso svepande formuleringar ...men olämpliga".

  Svepande formuleringar kan näppeligen vara brottsrubriceringen då t.ex. biskopskandidater uttalat sig svepande i formuleringar som "De som tolkar jungfrufödelsen bokstavligt har inte förstått någonting." Det är väl samma måttstock alla präster skall bedömas med?

  Är det de negationerna av typen "man får inte säga ... machtübernahme"?
  Men ordet "inte" kan väl inte ge en präst dåligt anseende?
  Då är man kanske tillbaka till ord som machtübernahme, Führerhauptquartier.
  På vilket sätt är anseendet skamfilat av att tyska språket använts?

  Är det ifrågasättandet av ärkebiskopskandidatens förtjänster och meriter som är olämpligt?

  Om prästen kan beslås med en medveten lögn skulle det kunna påverka anseendet, men att ställa undrande och ibland kritiska frågor, passar det inte in i en demokratisk fokkyrka?
  Eller passar de kritiska frågorna lika bra som i en demokratisk folkrepublik?

  Detta ärende riskerar att bli lika absurbt som när en präst fick en erinran för att ha lämnat tillbaka vigselförordnandet till kammarkollegiet. Just det, samma stifts domkapitel.

  SvaraRadera
 7. När överinstansen återförvisar ett ärende är det åter pågående hos underinstansen. Så det resonmanget är rätt. En återförvisning innebär att underinstansen ska ta tag i ärendet igen och hantera det på ett korrekt sätt denna gång.

  SvaraRadera
 8. Om Jackelen ska kallas in är det väl snarare domkapitlet som ska kalla henne. Du bör inte kalla vittnen som kan vara till din egen nackdel och det blir det ju om hon kommer och säger att hon är kränkt. Men det bör du låta din advokat göra. Han verkar kompetent.

  För övrigt tycks anklagelserna något märkliga. I ett återupptaget ärende ska man börja om från början, inte komma med nya anklagelser samtidigt som man släppt (?) de gamla. Men, men, fäller de på nytt får väl överklagandenämnden titta på det igen.

  Du ska dock INTE be advokaten skicka någon skrivelse om peppar och pjäxer. Det påminner mig dock om mannen som dömts till böter för rättegångsförseelse. Han hade uttryckt sig otillbörligt i en skrift till hovrätten. När han överklagade beslutet till Högsta domstolen inledde han skriften med "era satans horbockar". Han dömdes till böter där också.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men det bör du låta din advokat AVGÖRA, skulle det stå.

   Radera
  2. Instämmer med Elisabeth, kom ihåg orden; att den som är sin egen advokat har en åsna till advokat/sven-åke Nilsson

   Radera
  3. Just så, Sven-Åke. Jag sökte i minnet efter uttrycket men kom inte på det.

   Radera
 9. Det Romerska Rikets härskarteknik är nu även Sveriges

  Genom att dela upp styret i en lagstiftande Riksdag, ett dömande Domstolsväsende, och en verkställande Regering, väl inordnade under en Sanningskommission: Sveriges Television/ Pravda med ambitionen att bli första statsmakten, har man förvillat medborgarna så till den milda grad att vi inte ser att de smarta ekonomerna i landets 290 kommuner och 20 Landsting är de som har den verkliga ekonomiska makten. Där styrs landet med fast hand från SVT/Pravda kontrollrum med rätt att inkalla de politiskt lämpliga statisterna på olika nivåer, för sina förföriska, förledande och fördummande program-produktioner.

  Ett bra exempel kommer nu i Almedalsveckan.

  Skippa advokat, det tar bara tid att göra dess arbete, även om du bevisligen är en produktiv person.
  /Anna utan bibel, born yesterday

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, Anna. Nu ger du ett synnerligen dåligt råd. Dag har en kompetent advokat och honom ska han behålla. Dag har många förtjänster men det här kan han inte klara på egen hand. Att företräda sig själv i en tvist är något av det sämsta man kan göra. Till och med jurister anlitar advokat när de blir inblandade i en tvist. Man ser helt enkelt inte klart och objektivt på frågor som rör en själv.

   Radera
 10. Jag har dåligt samvete då jag inte gett dig ett gott råd, eftersom du bistått mig med goda råd inför Karlstads domkapitel. Men med en sådan advokat du anlitar, förstår jag att jag inte kan överträffa honom. Han är en tillgång utöver det vanliga!

  En erinran om ett annat domkapitel som fick ett ärende undanröjt av en enhällig överklagandenämnd.
  På Luciadagen 2001 ringde en tjänsteman från Karlstads domkapitel mig och meddelade att domkapitlet, som just då sammanträdde, fråntagit mig rätten att utöva prästämbetet. Jag hade vikarierat som kh under hösten. Pastoratskyrkorådet hade i september begärt att jag skulle få ha tjänsten året ut då den nye kh skulle tillträda. Enligt KO får man bara hjälpa ett pastorat tre månader om man inte skriver på om samarbete med alla präster. Nu fattade man alltså ett beslut med omedelbar verkan nitton dagar innan vikariatet upphörde. Anhållan från pastoratet skedde i september. I oktober meddelade biskopen sitt domksapitel att ärendet är under beredning.
  Beslutet fattades utan att jag fått tillfälle att yttra mig över någon "beredning".
  De frusterade medarbetarna i pastoratet skrev till domkapitlet: Kommer inte Arne Olsson till alla de planerade Advents-och Julgudstjänsterna, dop och vigslar, kommer inte heller vi.
  Ordföranden ringde upp ledamöterna i domkapitlet och frågade hur de kunde göra så här. Några svarade: Låt honom fortsätta!!!
  Det blev fel, sa biskopen. En ledamot föreslog den här paragrafen och vi gick på det. Hänvisningen gjordes till 31 kap.2 §, men skulle ha gjorts till 34 kap.9 § första stycket.
  Överklagandenämnden gav mig rätt i de fel i handläggningen jag anfört och fann dessutom flera andra fel, bl.a. att hänvisningen betraktats som en felskrivning och därför rättats av biskopen. Rättelsen hade inte fattats i behörig ordning. Nämndens beslut avslutas så här: "Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet finner Överklagandenämnden skäl att erinra om att domkapitlets ledamöter i enlighet med vad som föreskrivs i 9 kap.9 § kyrkoordningen har lovat och försäkrat att inte yppa något som förekommit vid domkapitlets överläggningar."

  Nästa gång jag stod inför domkapitlet och jag fråntogs rätten att utöva prästämbetet i Svenska kyrkan var när jag blivit biskopsvigd. Jag fick hålla ett försvarstal inför sittande domkapitel. Det bemöttes med iskall tystnad.

  SvaraRadera
 11. LE OCH VAR GLAD, du är ännu inte i kafka moment 22.../Anna.U B

  SvaraRadera
 12. Dag, varför går du inte själv dit och ger dina synpunkter. Låt dem sedan ge dig erinran, eller vad det heter, om de vill det. Vad har det för betydelse? Det händer väl inget med det? Inte blir du avkragad för det! Personligen tycker jag att du har gått ut för hårt mot den nya ärkebiskopen, men samtidigt lever vi ju i en tid då yttrandefriheten snävas åt alldeles förskräckligt.
  Du kommer ju att bevisa detta om du får en erinran! Vem bryr sig? Du ska väl inte söka nytt jobb och alla vet att du är högröstad.
  Givetvis är deras skrivelse slarvig. De borde ju ha angivit när och var du har skrivit vad. Är detta något att offra krut på? Det hade inte jag gjort. Ta det med en axelryckning. Deras agerande är en typisk trend i tiden

  SvaraRadera
 13. Min ringa uppfattning är väl att om en person anser sig vara kränkt bör nog denna person och inte Växjö Domkapitel driva processen vidare. I Domkapitlet borde man i stället fundera över hur mycket tid och energi man ska lägga på att försöka vinna ett slag man förlorat. Risken är att man gör bort sig ännu mer...
  Arg kyrkomedlem

  SvaraRadera
  Svar
  1. Växjö domkapitel sticker ut hakan igen och förväntar sig flera käftsmällar. Hur fördummade får egentligen ett domkapitels ledamöter vara? Det är väl den frågan som hellre borde dryftas än de barnsliga anklagelser som Dag fått ta del av. Växjö domkapitel borde avgå hela bunten. Men det har de väl inte vett till, kan man tänka.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
 14. Under statkyrkotiden kunde beslut inom kyrkan överklagas till förvaltningsrätten, som då hette länsrätten. Där skulle målen följa Förvaltningsprocesslagen och Rättegångsbalken i den mån den var tillämplig och Förvaltningsprocesslagen inte sa något annat. Denna konstruktion gav i praktiken sämre rättssäkerhet än i brottmål (om RB följs, vilket inte alltid är fallet, eftersom det slarvas i alla domstolar). I vart fall har rättssäkerheten i kyrkomålen försämrats alldeles katastrofalt sedan länsrätterna kopplades från kyrkomålen, och alldeles speciellt sedan "rättshaveristen" Wejryd blev ärkebiskop. Att kyrkomålen upptog ett digert utrymme i länsrättens arkiv, kunde jag konstera när jag själv var nämndeman i en länsrätt. Kyrkan var uppenbarligen mycket illa rustad för att själv avgöra kyrkomålen vid skilsmässan från staten. (Vilket är huvudorsaken till att jag har skrivit att "Dike har inte helt fel" när han kritiserar skilsmässan från staten.)

  Anledningen till att man har en lagfaren domare som ordförande i disciplinärendena mot präster torde vara att denne ska se till att processen blir rättssäker. Finns det inte någon ansvarsnämnd eller dylikt för domare, som kan förklara en domare olämplig för domarämbetet, när en domare har misskött sin uppgift så grovt som i processen mot Dag? Det slarvas alltså mycket i domstolarna. Vad sägs om att en person kan frihetsberövas i en rättegång som tar bara 20 minuter från inläsning av materialet till avkunnad dom? Detta var regel och inte alls undantag i mål om psykiatrisk tvångsvård för patienter som inte var anklagade för brott. Jag minns ett mål mot en företrädare för en patientförening, vilken grovt förolämpade rätten med anspelning just på den närmast obefintliga rättssäkerheten. Borde han inte ha dömts för rättegångsförseelse i stället för till tvångsvård, som han uppenbarligen inte hade något behov av?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu förstår jag inte riktigt hur du menar, LFL. Visst kunde kyrkokommunala beslut överklagas till länsrätten men även när Svenska kyrkan var en statskyrka överklagades domkapitelsbeslut avseende prästers behörighet till Svenska kyrkans besvärsnämnd (tidigare motsvarighet till dagens överklagandenämnd).

   Radera
  2. Korrigering till vad jag skrev ovan: Kyrkomötets besvärsnämnd, hette det.

   Radera
 15. Du har olika alternativ. 1) Läs noga igenom vad du anklagas för. Ligger det något i anklagelsen, kunde du gjort på annat sätt? Kom med argument för din sak, argument som domkapitlets ledamöter kan förstå. 2) Du kan följa rådet från "Arg kyrkomedlem" ovan. Dvs du kan meddela att du inte tycker att Domkapitlet har rätt att göra som de gör. Du framför dina egna åsikter utan att lyssna på vad det handlar om - inte särskilt framgångsrikt. Dessutom hamnar du i dåligt sällskap - krigsförbrytare brukar uttrycka sig så, (utan jämförelse med dig i övrigt). 3) Du kan vara den evige rättshaveristen, den som alltid har rätt trots att ingen annan tycker som du. Föga framgångsrikt, men du blir uppmärksammad i media.

  Det var några enkla förslag från mig. Du väljer själv beroende på vad du vill uppnå.

  SvaraRadera
 16. Nog är det Dumkapitel det heter? Eller?

  den Lea

  SvaraRadera
 17. Domkapitlet i Växjö är uppenbarligen en "bad looser". Trots det egna rättsshaveriet försöker dom gripa efter varje tillfälle att tvåla till Dag Sandahl. Detta är helt otroligt, men kanske inte förvånande trots allt.
  Istället borde domkapitlet syna vår nye ärkebiskop. Vid utfrågnigen inför valet framkom tydligt att hon inte ställer upp till alla delar och oförbehållsamt på den Apostoliska trosbekännelsen!!! Inte heller tror hon att Jesus är enda vägen till Gud. Det går uppenbarligen lika bra med Muhammed!!!
  Jesus sade (Joh 14:6): "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." OBS! Vägen, sanningen och livet uttrycks i singularis, bestämd form! Alltså, Jesus är enda vägen till Fadern! Hur märkligt det än kan låta, så förnekar ärkebiskopen detta. Arma Svenska kyrka!
  Olov Carlsson, kyrkbänksnötare trots allt

  SvaraRadera
 18. Hemmets vän.. Angående kristen litteratur, sista sidan., "Vilken kristen litteratur säljs bäst i dag? -Det handlar mera om genrer. När exempelvis Tomas Sjödin kommer med en ny bok, sp vet vi att vi kommer att sälja. Folk kommer in och köper, vad han än skriver, känns det som. En bra bok av honom kan rädda en hel höst, säger Anders L och skrattar trivsamt." Värst var nog icke evidensbaserade svammelartikeln på sidan 5. Åsa Landberg är inte lika rock´n roll som missionsbokhandlaren. Den sistnämnda verkar vara grundad i jorden. Mitt förslag är således att Dag anmäler sina bekymmer till IVO, om han inte vet hur så finns säkert ngn broschyr att beställa med fina färger.... Eller varför inte prova att vara lite kränkt hos DO? Då kan du ha råd med kollekten länge till. Om någon undrar, nej, är inte SD, långt därifrån. Det stod att Putin inte ska nedvärderas också, just nu drar han tillbaks lite av sina utspel. Jag ska läsa mera noga, kanske kan Dag få lite uppslag. Provat svart sprayburk?
  /Anna utan bibel

  SvaraRadera
 19. Du är så rolig. - Använder tyska ord, som också används av 84 miljoner tyskar -. Vår Herre ler i sin himmel.

  SvaraRadera
 20. Ang. Växjö Domkapitel och deras uppenbar inkompetens kan man bara säga detta: Organisiertesverantwortungslosigkeit! Jag kom att tänka på en gammal tv-serie som hette "Hogans Heroes" där en fiktiv Stalag leddes av en knasboll till Överste som hette Klink i efternamn och en tjock malaj till underofficer som hette Schultz.

  Oberführerinnen Antje, sie sind verantwortungslos und deine Amt sind lächerlich!

  Nils Bengtsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jätteroligt! Du sätter verkligen domkapitlet på plats! Och vilket stöd för Dag när han ber om hjälp. Gode Gud, bevara Dag för hans vänner, sina fiender klarar han själv!

   Radera
  2. Gode Gud,

   Bevara din kyrka från politiskt tillsatta biskopar, herdar, präster, tjänstepersoner, och annat fäkreatur som inte har den blankaste aning om vad ämbete är.

   Nils Bengtsson   Radera
 21. Under många år nu har domkapitelsskandalerna blivit allt fler. Jag har inte koll på alla dk, men Linköping och Växjö har utmärkt sig.
  Ibland tänker jag att hut går hem till sist. Det har ju visat sig i Linköping.

  Själv en gång för antal år sedan fick jag drevet efter mig. Anklagad för absurda saker. Men överklagandenämnden gick på min linje.

  Förra året kom jag i blåsväder för en skolavslutning, men mitt nuvarande dk kom inte ens på tanken att ta upp frågan.

  Jag har inga bra råd. Man mår pest om inte kolera. Tyng inte ner de närstående, men se till att få gott stöd. En advokat är bra, det hade jag behövt. Är lite bitter i efterhand att jag inte fick det genom KyrkA. Man behöver hjälp med att se vilka möjligheter och rättigheter man har.

  Hoppas du har folk som orkar lyssna.

  SvaraRadera
 22. Sitt helt still i båten. Skriv ingenting om saken och säg ingenting om saken. Låt advokaten föra processen ensam och i fred, annars får han en omöjlig uppgift./Gustaf Björck

  SvaraRadera
 23. Vill tillägga att svårast att tänka på är han som dog efter hanteringen i dk. Vi var vänner.

  SvaraRadera
 24. Nils Bengtsson uppmanas att hädanefter styra sin tunga - både vad gäller tillmälen mot företrädare för Svenska kyrkan och grovt felaktiga påståenden om politiskt tillsatta kyrkoföreträdare. Dessa är nämligen helt kyrkligt tillsatta och inget annat!

  Slikt är ovärdigt debatten, Bengtsson. Och direkt oförskämt!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera