fredag 27 juni 2014

Ordnung muss sein!

Det stod inte på förrän besked lämnades. Jag läser Dagen, Das Tagesblatt eller vad det kan översättas som, och där gav Antje Jackelén besked. Jag är inte överraskad i sak, men trodde nog att det skulle dröja längre innan hon gav klart besked att präster är ett proletariat och den som inte lyder order ("gehorsam ist") i äktenskapsfrågan kan hanteras på arbetsgivarvis, dvs får inte jobbet. Där fick Bengt Olof Dike en handfast undervisning om hur det går för de icke-följsamma. Ingen politiker står bakom när predikan skrivs av en sådan präst av det enkla skälet, som sönderfaller i två: 1. En sådan blir inte prästvigd och 2. en sådan prästvigd får ingen tjänst. Därmed lär präster sig ackomodationens ädla konst om man är klok och inte i besvärande utsträckning inifrånstyrd eller evighetsstyrd.

Frågan hur man ser på enkönad vigsel är betydelselös vid anställning eller vid prövning av prästkandidat, menade kyrkomötet 2009. Det stod inte på förrän policyn i Stockholm blev en annan. Och nu är läget överlag tydligen ett helt annat. Normen är hur arbetsmarknaden fungerar.

Kunde vi inte fatta att så skulle det bli? Åjo. Därför vore det mest av intresse om journalisterna ville konfrontera Anders Wejryd och fråga vad han menar nu. I tidningen Dagen fåt vi veta att en sökande fick besked att församlingen inte kunde ha en kyrkoherde som inte vigde samkönade. "Det är intressant att, även om de hade en kandidat som i olika avseenden var bättre meriterad än jag, så var det just denna detalj de valde att lyfta fram."

Achtung!
Här kommer Antje Jackeléns kommentar och hon menar att detta inte är konstigt. Arbetsmarknaden blir överordnad instans och i det fall det finns två präster som inte viger samkönat och en tredje tjänst ska tillsättas och två med lika goda meriter söker, så tar man den som viger.
Nå, så kan man tänka, men så sa inte kyrkomötet.
Skälet var rätt uppenbart. Antalet vigslar av det aktuella slaget är få och i den rikstäckande folkkyrkan finns säkert en präst att plocka fram i grannskapet när det behövs.

Jackelén låtsas inte om att det skulle vara problematiskt att fråga om synen på enkönat äktenskap och inte problematiskt att det är av betydelse hur man svarar. Om en församling väljer en vigande präst framför en annan är detta inte diskriminering utan "som sagt, ett resultat av hur arbetsmarknaden fungerar."
Hör ni Karl Marx förjusta muttrande i bakgrunden? Den siste som blir lönearbetare (proletariseras) är prästen. Vi kan Manifestet, Tåbb med manifestet och jag i alla fall.

Prästen som anställd på en marknad - det är ett sekulariserat sätt att se på det prästämbete som fordomdags överantvardades som ett ansvar med den stora räkenskapsdagen för ögonen. Ämbetet hade med Gud att göra. För ärkebiskopen gäller nu saken något annat. Etwas anderes. Alla präster utgör ett proletariat och somliga blir trasproletariat. Lumpenproletariat! Dessa proletärer är underställda arbetsmarknadens villkor - och de är liksom inte eviga.

Var Antje Jackelén har sina sympatier fattar man nog lätt när hon exemplifierar: "Om dilemmat uppstår att två sidor känner sig diskriminerade i samma fråga - till exempel en präst som inte vill viga samkönade par och ett samkönat par - bör (obs! DS) ett kristet förhållningssätt vara att först och främst motverka den i situationen svagare partens diskriminering och därmed värna om den svagares värdighet." Tja, kan man tänka sig att prästen i tider av Melodifestival och Pridemanifestationer då är den svagare? Kanske inte. För fattade vi Jackelén rätt så var ju en sådan präst alls inte diskriminerad.

Jag kunde skriva vad saken gäller mer marxistiskt handfast: En biskop måste se till kundkretsen mer än till de anställdas behov annars sinar ekonomin. Själva det kyrkliga behovet av relevans styr - och då blir det samkönade paret per definition alltid den svagare parten. Detta sagt av den som ska vara pastor pastorum, prästernas präst. Nu ryker det pastorala handlaget och ersätts av enkel kapitalism. Lönearbetaren ska veta sin plats och något annat än en lönearbetare är prästen inte. Ordnung muss sein!

Jag läste i går morse en lustig passus om de forna östtyskarna som på 1990-talet kom till det återförenade Tysklands västliga delar: "De trodde att de skulle komma till paradiset och upptäckte att de kommit till Nordrhein-Westfalen." Därifrån kommer Antje Jackelén. Vi kanske inte ska tro att vi får det så paradisiskt nu, då? Även om, jag säger även om, POSK-arna på Facebook uttryckte stolthet över Svenska kyrkans ärkebiskop. Det kanske inte är så viktigt att stå fast vid de förutsättningar som angavs när kyrkomötet fattade beslutet 2009?

Nej, förvånad är jag nog inte. Jag ser ett mönster. Men det gick snabbt den här gången och ledsen är jag. Traurig eller betrübt.  Det vi nu ser stämmer inte med hur Svenska kyrkan uppfattade sig och sitt ethos när jag gick i söndagsskolan. Jag ser att EFS skrivit brev till biskopsmötet för att fråga om minoritetsskyddet för dem som inte vill viga samkönat. Kan bli intressant. Och vad ska vi säga om de kommandostrukturer som avtecknar sig? Arbetsmarknaden fungerar!

37 kommentarer:

 1. f. Dag,

  Det är sorgligt att vi måste uppleva prästerna som lumpenproletariat. När nu
  denna parakyrkliga organisation(Sv.ky.) börjar visa sina rätta färger, en organisation som ömmar för genus ideologi(vilket påven Franciskus varnade för) det är en demonisk skepnad. Och med den nyinstallerade Oberführerskan Antje med trygg "majoritet" sittandes i majestät på tronen i Uppsala, servad av fjäskare som har köpts med 30 silvermynt, ja, förrått har
  den arma svenska kristenheten blivit. Sorgligt att vår vän Dike kan inte uppfatta sveket och lögnet som har svept över Svea rike.

  Johanna Liljecreutz

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är så som Du skriver, Johanna, förutom att SveK för ganska länge sedan visade sina rätta färger. Du har väl läst om "samvetsklausulen"? Den tidens naiva prästkandidater (av vilka jag var en) trodde på löftena. Denna "klausul" upphävdes 1982. Det finns sådana som anser att detta svek, med åtföljande splittring, är typiskt för SveK och inbyggt i den evangelisk-lutherska principen. På den punkten är jag inte säker, men visst har det med saken att göra att SveK går med på snart sagt vad som helst för att få behålla sina oskattbara (OBS vitsen) förmåner. SveK och svek. Bartholomeus

   Radera
  2. Men ursäkta mig vad har genusideologi med saken att göra? Inte måste vi väl välja mellan stereotypa könsroller och samkönade vigslar?

   den Lea

   Radera
  3. Bartholomeus,

   Jag har läst samvetsklausulen och när den upphävdes kände jag till att det skulle bli stora problem för prästerna i en framtida perspektiv - Ack, att det gick så fort från upphävandets stund till verkställande av utrensningen i prästerskapet...WOW!

   Ja, der Sonderkommando njuter av att "avrätta" de ohavliga...

   Nu visiteras "Långa Knivarnas Natt" på den arma svenska kristenheten och prästerna. Oberführerskan har alla redan blod på sina händer och samvete.

   Johanna Liljecreutz

   Radera
 2. Muss es sein? - Es muss sein!. EFS lär nog bli besvikna. Det hade varit bättre med en "traditionell väckelserörelse" i Norge och Finland. Här i Sverige vill vi vara "världsbäst" i sekularisering. I stället för väckelserörelse skall det vara Pride. I stället för Kristen Tro skall det vara abrahamitiska religioner dvs. en modern konstruktion där man försöker synkretisera de liberala stråken av Judendom, Kristendom och Islam såsom Hans Küng försökt. Det är en väsentlig skillnad mellan den antropocentriska och den kristocentriska utgångspunkten.

  SvaraRadera
 3. Så här skriver Kyrkans Tidning i sin recension av Antje Jackléns Sommar-program: "Ärkebiskopen talade om hur hon inspirerats av passionens män, Nietzsche och Kirkegaard och deras formuleringar kring tro och Gudssyn och vad det är som gör oss till människor – medvetandet och kunskapen om avgrunden/syndafallet!"

  Det hela är så sorgligt så man inte vet vad man skall ta sig till.
  För vem är den verklige "Passionens" man - som man hade hoppats att hon hade inspirerats av - om inte Jesus. Om någon totalt oskyldig fått lida (passion) så är det ju Han, vår Frälsare och vårt Enda Hopp.

  Om Nietzsche som AJ inspireras av kan vi bl.a. läsa på Wikipedia: "Nietzsche var influerad av bland andra Arthur Schopenhauer, Richard Wagner och Charles Darwin. Han är kanske mest känd för sin idé om övermänniskan och som kristendomens vedersakare – ett av hans mest berömda citat är "Gud är död" (Så talade Zarathustra, I:1). Han förordade en estetisk kultur som ersättning till den kristna självuppoffringen och humanismens moral, varmed han lanserade distinktionen mellan apolloniska och dionysiska ideal. Vetenskapen blev hans paradigm och vad han såg som människans räddning från religionen och den romantiska verklighetsflyende konsten. I etiskt hänseende betraktas Nietzsche som grundaren av värdenihilismen[förtydliga] och definierade viljan som en vilja till makt. Under slutet av Nietzsches liv blev hans filosofi på modet. Detta nådde sin kulmen i Nazityskland, men han är även en viktig influens till Max Weber, Sigmund Freud, Ernst Jünger, Martin Heidegger, Le Corbusier, Wittgenstein, August Strindberg, Derrida, Lyotard, Sartre, Michel Foucault och Gilles Deleuze. Själv slutade han sina dagar som sinnessjuk."

  Vad är väl debatten om "enkönade vigslar" mot detta att hon inspireras av Nietzsche men inte nämner JESUS. (Eller sade hon något om Jesus i programmet? Är hon bara felciterad i Kyrkans Tidning? Med sådana vänner behöver hon inga fiender, eller?)

  Det är så sorgligt.

  Svante i Halland

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gud är död.
   Nietzsche är död.
   SveK mår inte heller så bra.

   Men Kyrkan lever, då Kristus har uppstått o inte ens helvetets portar ska bli henne övermäktig.

   Tack gode Gud för verkliga biskopar (de utan gummirygg); som t ex +Anders.

   Allt Gott
   Anders Gunnarsson

   Radera
  2. Stackars Kierkegaard, som måste uppleva hur de jordiska makterna tar honom till intäkt för att upprätthålla lögnens välde i SveK! Fast å andra sidan, Sören, han som älskade Jesus över allt annat, förstod naturligtvis att så måste det gå för den som vandrar i Kristi efterföljd. Lika väl som han förstod att den som följer i Kristi fotspår aldrig kan bli dansk ärkebiskop. (Vilken tur för oss sanna kristna av vi inte bor i Danmark! -- eller vilken tur för oss att Kierkegaard inte bodde i Sverige!) Nej, nu har vi ju Antje som kan utföra det indiska reptricket: både vandra i Kristi efterföljd och bli ärkebiskop! Kierkegaard kommer att bli imponerad den dagen han möter vår Antje, och kan få lyssna till hennes insikter. Innan dess, för oss andra som inte har sådana fantastiska insikter kan jag bara rekommendera läsning av Kierkegaards egna verk, t.ex. Uppbyggliga tal i skiljaktig anda, eller Kärlekens gärningar. De erbjuder inte mer än hoppet om att Jesus Kristus var och är vår samtida, och Gud på samma gång, och intet därutöver. Inte tillräckligt för den moderna SveK, det inser jag, men ändå en smula för oss andra som i likhet med Kierkegaard själv blivit kvar på stället när tiden och Antje med den gått vidare... /Stefan Borg

   Radera
  3. Hela Nietzche sitatet lyder:
   " God är död och det är människorna som dödade honom." Det finns mycket av sanning i detta och det är värt att meditera över.

   Våran småsinta attacker mot medmänniskor är väl dödande spikar i Gods kors.

   Radera
 4. Med risk för att dra för långtgående slutsatser av vidareförda uttalanden så förvånas jag mest över den kyrkosyn som skymtar bakom Jackeléns diskussion. Så där tänker inte den som har en episkopal kyrkosyn. Det reformerta inflytandet över Svenska Kyrkan har alltså nu nått ända till den klerikala toppen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Reformert – ja visst! Men framför allt ett förakt för bekännelsen, kunskapen om läran och bekännelsen och läroämbetet. Istället upphöjs den politiska kasten.

   Än finns ställen där goda kyrkoherdar och präster firar anständiga mässor och ger tillfälle till rimligt gudstjänstliv, men regelverket, om man, tyvärr, läser det ger så mycket makt till de lokala politikerna att det troligen snart inte finns några rimliga församlingar kvar och alltså ingen rest av en kyrka. Några vettiga stift var det nog ett tag sedan vi hade.

   Tyvärr – vad ska en episkopal lutheran göra???? Kyrkan försvinner och inget rimligt alternativ verkar finnas.

   Radera
  2. "vad ska en episkopal lutheran göra?"

   Själv har jag hittat min hemvist i en koinonia inom Missionsprovinsen. Där finns god luthersk förkunnelse inom en episkopal struktur.

   Radera
  3. Anonym, jag instämmer med Populisten. Kom till någon koinonia inom Missionsprovisen. Bor du för långt ifrån kan du, liksom jag, bli medlem i Sankt Sigfrids Trosgemenskap.
   http://www.missionsprovinsen.se/koinonior/sigfrid

   Radera
  4. Elisabeths tanke kan vara god -- om den inte leder till att man tror att man kan fungera utan SvK, d.v.s. lämnar medlemskapet. Man får inte mer ÄB i Mpr. Om det går så illa som det ser ut får man istället i praktiken en president över sig.
   Den som hoppas på Roms biskop i Stockholm - vet man vilken ÄB man då har över sig? Hur många stift likt det i Stockholm står direkt under påven?
   Tyvärr tror jag att det inte att det ens bara handlar om inomsvensk politik - vem vi har som ÄB i Sverige. Den perioden är nog nu förbi. Vi(?) har hoppats på ett alternativt Tyskland förr.

   Radera
  5. Så du menar att man ska stå kvar i Svenska kyrkan och ekonomiskt stötta heresin? Jag lägger istället pengarna på stöd till Missionsprovinsen och Församlingsfakulteten i Göteborg (som kämpar med sin ekonomi och behöver allt stöd så att det fortfarande finns en teologisk utbildning värd namnet).

   Biskoparna i Missionsprovinsen duger gott. Någon ärkebiskop är inte nödvändig, framför allt inte en ärkebiskop som har så svårt med den kristna tron.

   Radera
  6. Har anonym missat att MPrs biskopar är vigda i apostolisk succession i lika hög grad som SvKs? ÄB behövs inte i strikt kyrklig mening, över stiftet finns endast den världsvida Kyrkan, utan är en endast en praktikalitet för att ha en fast ordförande i det lokala biskopsmötet. Också detta har SvK i dag försökt pervertera till en hierarki.

   MPr fungerar i denna aspekt som ett stift som leds av Missionsbiskopen. MPrs övriga biskopar är hjälpbiskopar.

   Radera
 5. Snart är "Der Untergang", av den postkristna rörelse som kallas Svky, fullbordad och detta har man åstadkommit helt på egen hand!

  Den Machiavelliske elevrådsordföranden Wejryd har ersatts av en falskt leende och karismatisk ledare som pekar med hela handen och tidigt markerar vilka som ska rensas ut!
  /Antony

  SvaraRadera
 6. Inte är det väl för tidigt att begära Antjes avgång (Ausgang)!

  SvaraRadera
 7. Nog hade man väntat sig att det skulle gå så och att det skulle gå fort. Inte desto mindre är det sorgligt.

  Nu rör jag mig förvisso inte i de kretsar där man ska klå folk för att de är homo, så jag kan ju ha fel. Men sett från min horisont är kristna betydligt mer utsatta än homosexuella. Visst var det en tjej för ett par år sedan som av egen erfarenhet sa att det var mycket svårare att komma ut som kristen än som homosexuell?

  den Lea

  SvaraRadera
 8. Man bör även notera vad den nya ärkebiskopen säger i Kyrkans Tidnings intervju (12/6). Här läses inte bara de famösa orden om dem som talar om en inre sekularisering - "av dem som hela sitt liv fått sin lön direkt eller indirekt av kyrkan".

  Läsaren tillhålls också att spara på kritik mot den partipolitiska kyrkomodellen. Jackelén säger: "Jag värjer mig emot att misskreditera förtroendevalda som har en tydligare partistämpel. de är också en del av Guds folk och har något att bidra med och kan lära sig någonting." Hon markerar med dessa ord, var vi har att söka makten i kyrkan.
  /Ad metam

  SvaraRadera
 9. Varför är det så roligt att försöka använda tyska när ni hånar Anjte Jackelén? Att Hitler och hans anhang talade tyska kan väl inte vara negativt i sammanhanget eftersom ni hyllar hans nutida svenska efterföljare!

  Vet någon förresten vad mobbning heter på tyska? Jag menar det där när hela gänget försöker följa den store ledaren och överträffa varandra i elakhet mot det utsedda offret...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mobbning = Schikanieren

   Radera
  2. Lysande, Gustav. Men om nu Dag Sandahl hyllar Hitlers efterföljare - och, får man anta, den store ledaren själv - bör väl Antje Jackelén rimligen uppfatta bloggarens tyska glosor, inklusive "Die Fahne hoch!" som rena komplimanger. Tanken kanske är värd att vidarebefordra till Växjö domkapitel?

   Mobbning verkar förresten heta mobbing på tyska. Liksom vi tar tyskarna nuförtiden gärna till engelska glosor.

   Radera
  3. Gustav, du är verkligen ett bevis på hur makten går före sanningen i den postkristna Svenska "kyrkan"!
   /Antony

   Radera
  4. Antony - du får förklara vad du menar! Jag frågar varför det är så roligt med tyska förutom för mobbarna som kan hånflina åt ett gemensamt skämt. Jag menar alltså att Antje är mobbad när ett ett antal människor försöker överträffa varandra i elakheter mot ett gemensamt offer. Vad har det med makt och sanning att göra? Finns det någon naturlag (eller ännu hellre någon biblisk lag) som säger att alla har rätt att mobba en ärkebiskop?

   Radera
 10. Gustav. Du saknar helt maktanalys. Ãrkbiskop Antje har just förklarat att bibeltrogna inte kommer kunna arbeta som prãster i svk o să antyder du att den drabbade pöbelns protester ār mobbning bara för att de är fler.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vadå maktanalys? Den kan du göra själv! Jag har gjort en mobbningsanalys! En debatt kan föras i medmänsklig ton även om kritiken riktas mot en ärkebiskop. Och även en ärkebiskop kan utsättas för mobbning. Jag har aldrig stött på så mycket elakhet som i den här bloggen!

   Radera
 11. Jag har följt den här bloggen ett tag . Jag är en "vanlig " människa . Har varit en sökare i hela mitt liv . Är inte teoligiskt utbildad så jag känner mig i underläge här . Har gått i söndagsskola , barntimmar och är konfirmerad med Stig Hellstens bok . För övrigt den som ger mig förtröstan än idag . Jag blir ledsen när jag ser vad som händer i kyrkan nu . Varför måste det ringas i klockorna när polititiska partier samlas ? Vågar inte kyrkans folk möta dem på annat sätt ? . Och varför kan inte en prästs tro visas respekt så att någon annan kan kallas in om det nu handlar om att viga ett samkönat par ? Var finns demokratin ? Ser lite ut som när en barnmorska som vill jobba med att ta emot nya liv ska tvingas att avsluta liv i stället . Trodde att kyrkans folk hade som uppgift att srida Guds ord . Men nu vet jag inte vad jag ska tro . Maria

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om detta är ett svar på det som jag i min enfald skrev så måste jag säga att jag inte förstår det . Skulle gärna vilja ha ett förtydligan . Och idag kan jag tillägga att jag undrar över vem som äger kykklockorna och vem som bestämmer när det ska ringas ?? Har betalt min kyrkoskatt i många år så om jag vill att det rings över något som inte passar mig så kanske det också är OK . Lite del i klockorna har jag väl efter alla år som jag betalat . Men om alla tänker så skulle det bli ett fasligt ringande och de ursprungliga anledningarna bara vittras bort . Det sägs att det inte rings för att störa , men varför inte välja en annan dag än just den dagen när de som ni inte vill bemöta talar ???
   Ni ger dem en uppmärksamhet som de säkert är tacksamma för . Bemöt dem muntligt eller låt dem slälvdö . Snälla anonym förklara för en stackars sökare varför du skrev Jesus efter mina kommentarer . Hoppas att det inte var någon sorts ironi . Jag vet att jag inte är kvalificerad för den här bloggen . Men jag har blivit så upprörd den senaste tiden . Det är så mycket som jag vill förstå men jag vet inte hur . Maria


   Radera
 12. Vill tillägga att jag inte förstår varför alla grupper inte är välkomna till kykan utan speciella arrangemang . Maria

  SvaraRadera
 13. Låt mig citera från - den Lea.
  "Men ursäkta mig vad har genusideologi med saken att göra? Inte måste vi väl välja mellan stereotypa könsroller och samkönade vigslar?"

  Jag är rädd att det inte handlar om "val" utan att tvingas till att okritiskt anamma alla påfund och dekret eller försvinna. Alternativen är helt enkelt. Acceptera allt -notera allt!- som SVeK´s politiskt styrda kader bestämmer eller försvinn.

  Kvar får man förvisso vara- som betalande medlem - . Det är tom önskvärt ty ekonomin är man rädd om. Någon position inom SVeK eller något att säga till om får man inte. Referera till Guds ord bemöts med hån och anklagelse för att vara mindre vetande och inget ha förstått.

  Det skall vara ordning inom SVeK men det handlar inte om någon Guds ordning.

  Det är nog dags för kyrkfolket, de som vill fira Gudstjänster och inte delta i jippon att innan det är alldeles för sent bestämma sig för vilken väg de skall gå och hur länge till de passivt skall stödja denna tingens ordning.

  Det finns inget egenvärde i SVeK. Dess värde ligger i om den eftersträvar att vara en Kristi Kyrka eller inte. Idag är det en ockuperad kyrka vars agenda är allt annat än att vara en kristi kyrka. Då säger jag det med tanke på dess ledning och fullt medveten om att det trots allt ännu finns öar kvar . Församlingar med präster som efter bästa förmåga strider för att sprida Guds ord och evangelium. De är dock få, de flesta närmar sig eller har passerat pensionsåldern och nya lär svårligen komma in. Dessa församlingar har det dessutom svårt , bevakas hårt och hittar de i ulvakläder förklädda herdarna något sätt att komma åt dessa präster på tvekar de inte en minut.

  Det har hela vår politiskt styrda ledning sett till med sin utnämningspolitik -sitt belöningssystem av biskopar som låter sig ledas in i den korrekta politiska fållan.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH:
   Visst råder diktatur i Svenska Kyrkan i dag, en diktatur vars ideologi alls inte är Guds ord. Att lägga det på genusideologin är dock minst sagt tveksamt - det är samma sorts resonemang som när den som motsätter sig samkönade vigslar antas hata homosexuella. Man ser inte till nyanserna.

   Genusmedvetenhet handlar om att se att man har olika bemötanden och olika förväntningar på flickor och pojkar, kvinnor och män och därmed inte ger alla samma chanser att utveckla sina talanger och förmågor. Att bejaka att människor får samma utvecklingsmöjligheter innebär inte att man måste godta samkönade vigslar.

   Det är ju också så att medan samhället grundligt fördömer den som ifrågasätter homosexualitetens normalisering och lika grundligt fördömer motståndare till kvinnliga präster (vad nu icke-troende har med det att göra) så är det helt i sin ordning att hacka på 'feminister' och 'genus-människor'.

   den Lea

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 14. Nationalteatern, fd Putins spelade i trägårdsföreningen i en större stad. Jag undrade länge varför det bara fanns dam o herr "..major?) Undrade var alla hens och queers skulle gå. Men det var ett kul spektakel. i jämförelse med de över 3000 piporna en annan stadsdel kan erbjuda.
  /Anna utan B och allt

  SvaraRadera
 15. Den Lea
  Du visar i ditt svar just på detta som är så typiskt. Att rätt eller fel sällan är det man vill diskutera. Man vill hellre vara PK fast man inbillar sig vara självständigt tänkande.. Nyanser diskuteras inte, kan inte diskuteras ty då måste man se till konsekvenser och vart det kan leda till. Det vill man inte.

  Nya tant Lila.
  Jag vet inte om jag kan känna mig träffad. Vad jag förväntar mig av den som är satt att vara präst t.ex är att han predikar och lär i enlighet med den apostoliska läran eftersom det är den Kyrka som Kristus grundade.

  Jag direkt vänder mig mot en Kyrka som falskeligen påstår sig vara apostolisk och som styrs av politruker och dess lydiga lakejer som medvetet, i full vetskap om vad de gör går emot den apostoliska läran. Detta är allvarligt -minns Pauli ord- om så en ängel....

  Däremot har jag aldrig uttalat preferenser i stil med om det skall vara "högkyrkligt" eller "lågkyrkligt" och försökt undvika att strida om frågor som kan diskuteras. sådana finns onekligen.

  Det är ju inte så att man sprider den kristna tron och läran genom att begära eller förvänta sig att den sökande först skall ha plöjt igenom tvåtusen års frågor och svar. Vad lika säkert är att man sprider inte kristendom genom att förfalska evangeliet .Genom att PK-anpassa det.

  Evangeliet är förvisso ett glatt budskap men man får aldrig glömma att det handlar om allvarliga ting som vi inte har rätt att förfuska. Evangeliet det sanna erbjuder frälsning- inget annat. Det oavsett vad vissa tycker, tror .lär eller bara hoppas. Det är också så att präster i synnerhet borde betänka att av dem kommer att utkrävas ett högre ansvar,


  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man sprider inte heller evangeliet om man har tappat bort essensen. Kristus såg världen och medmänniskan med Kärlekens ögon!

   Radera
 16. Hittade detta någonstans:
  Förr lämnade man Sv Kyrkan för att man inte var religiös - nu gör man det för att man ÄR det...
  Jag lämnade själv Sv Kyrkan i slutet av80-talet, men jag är en regelbunden gudstjänstbesökare.
  Vi har, lyckligtvis, en invandrad präst som är en mycket god förkunnare av Ordet!
  Upplyftande.

  SvaraRadera