söndag 1 juni 2014

Wejryd måste avgå

Nu reses kraven på att Wejryd måste avgå. Han försvarade inte prästerna i Uppdrag Granskning. Visserligen nuddade han vid sammanhanget att prästerna försökte svara mot de frågor konfidenten i det fejkade samtalet ställde, men sedan gled han. Han manade till anmälningar. Alltså måste han avgå nu. Han har missat i sin uppgift som ärkebiskop.

Jag vill försvara Anders Wejryd. Ni ska inte begära att han ska lyfta sig i håret. Han blir ingen annan därför att en tv-kamera sätts honom under näsan. Han är den han är och kan det han kan. Somligt annat kan han inte. För det han kan, har han valts till biskop och sedermera ärkebiskop. "Försvara Wejryd!" utbrister jag. Ställ inga krav som går utöver naturen.

Värre är det med andra i episkopatet. Jag kollar de approberade bloggarna.

Det förutsägbara repliken står Tuulikki Koivunen Kouivunen Bylund för. Haha! Jag förutsåg detta: "Här (i Härnösands stift DS) har vi viktigare saker att be för." Kul replik när det kommer en konfident och säger sig ha problem: "Här i Härnösands stift har vi viktigare saker att be för än dina små problem. Piss off!" Vilka andra problem får man inte uppfatta sig ha just i Härnösands stift utan att avfärdas? Så vad ber man för i stiftet? Framför allt tackar man tydligen för att så många har kommit ut ur garderoben. Som garderobsblomman kanske, som kom ut ur garderoben och hade blivit en fikus.

Biskop Persenious vet hur det är. Man kan inte välja sexuell orientering och nu är det något som "tycks förekomma" bakom slutna dörrar. Ragnar, gick du på det hela, som var en "set-up"? Jag kräver av biskopar att de ska ha urskiljningens nådegåva. Hur ska de annars kunna vara biskopar? Låt dig inte luras - och läs Lodalen/Tudor så du får handledning i lesbiskt sex. Men oss emellan - vem tror du haft mest själavård med s k vanligt kristet folk? Du eller Bertil Murray? I en kommentar till Radio P4 svarar Ragnar Persenius "Sorgligt tycker jag" på ett påstående som "framkommer i kvällens Uppdrag Granskning", nämligen att "en präst i Svenska kyrkan säger sig kunna 'bota' homosexuella." Nu påstods aldrig detta. Så vad är sorgligt då?

Nyhetsförmedlingen ger oss mera. Åke Bonnier har kommit på att Gud har skapat människan, inte den heterosexuella människan. Det är begåvat på en nivå att ett sådant biskopsuttalande gjort lycka i syföreningssammanhang som fromt och förståndigt, men ingen annanstans. Till vad skapades man och kvinna och vilken var uppgiften? Ska det talas om vad Gud skapar ska inte komplikationerna därefter fokuseras, skulle man kunna säga.
Biskopen upprepar också att prästen har tystnadsplikt men inte konfidenten. Det är en halvsanning. Prästen har lagstadgad tystnadsplikt och konfidenten en moralisk tystnadsplikt just för att prästen är helt bunden till tystnad. Man talar inte om vad som sagts under biktens insegel med andra.

Åke Bonnier tar upp ett exempel, som tydligen ska uppfattas vara aktuellt i sammanhanget. "Om du säger att en viss grupp människor inte har samma värde och börjar sortera ut - då ska man ha nolltolerans och vara tydligt (sic) med att det strider mot Svenska Kyrkans lära." P4 Sjuhärad har intervjuat. Men har någon av prästerna i Uppdrag Granskning sorterat ut? Nej. Varför ska de då smetas på denna fiktion?

Thomas Söderberg tänker också djupt. Han är inte beredd "att skilja ut en homosexualitet från heterosexualitet". Detta är en syn som vuxit fram i Västerås stift. "Det här har ju varit en process i kyrkan såväl som i samhället, så det handlar nog inte om att vara politiskt korrekt utan i grunden om en människosyn." Det vill jag naturligtvis gärna tro och säger: Hjälp min otro!

Här är de biskopsuttalanden jag mött efter programmet. Ingen tryckte nu på att vi egentligen vet föga om vad som sas i de samtal som ligger under tystnadsplikten. Vi hör några repliker och kan inte se den logiska följden med "frågor och svar". Ett vet vi. Konfidenten är ute efter att avslöja att präster vill bota bögar. Han är inte ute efter ett samtal i största allmänhet. Hur styr detta samtalet? Biskoparna kunde grottat ner sig i den intressanta frågan ett ögonblick och sagt något om vad de tycker om fejkade själavårdssamtal med syfte att komma åt dem som på förhand definierats som misshagliga.

Biskoparna kunde också talat allvarligt och sagt vad som varit läget för Uppdrag Gransknings team om 1686 års Kyrkolag gällt utan inskränkningar.
"Utkommer något sådant av prästen eller någon, som står på lur, det skall aldrig äga vitsord, och en sådan lurant skall, ävensom prästen, straffas [till livet]."
1686 års KL, kap 7 §2
Inte äga vitsord - det kunde kanske domkapitlen ha i minne om det kommer in anmälningar mot prästerna i programmet.
Lite tråkigt dock om prästerna skulle halshuggits fordomdags för att de inte fattat att en kamera fanns i väskan. Kanske hade de benådats. Men knappast luranten. Det kan man fundera över. Sådant Uppdrag Granskning höll på med var belagt med dödsstraff enligt 1686 års kyrkolag, så allvarligt var det.

Om någon då invänder att det hela bara var fejk, blir förstås svaret: "Säg det till en domare på 1690-talet!"

Hur mycket jag än vill försvara Wejryd fruktar jag emellertid att han måste avgå. De andra biskoparna sitter kvar. Tills vidare.

49 kommentarer:

 1. Det är synnerligen tråkigt att biskoparna är så rädda för tidsandan och den allmänna opinionen att de inte vågar stå upp för det som är rätt - och för sina präster. Ja, tråkigt är i själva verket ett allt för svagt ord i sammanhanget.

  Allt som oftast kommer jag tillbaka till den unga kyrkans biskopar. Då var, på många håll, ett val till biskop det samma som en dödsdom. Biskopen var den förste som gick åt när det blev förföljelser av olika slag, och då var det en fullständig självklarhet att biskopen, ställd inför valet att böja sig eller att mista huvudet, valde det senare. Hur skulle kyrkans historia ha sett ut om dessa den unga kyrkans biskopar hade värnat sitt liv framom sin bekännelse? Idag handlar det inte för biskoparna om valet mellan att böja sig eller att mista huvudet - det enda som riskeras är ett (milt) gatlopp i media - men likväl böjer sig biskoparna. Vad säger det om den historia som kommer att skrivas om SvK i framtiden?

  Det har av allt att döma gått allvarlig röta i det virke som dagens biskopar görs av.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visste det. Ta hand om kattungarna istället. Sedan, skaffa ett eget liv. Sluta äta upp andras. Eftertanke och mycket reflektion är ALDRIG fel.

   Radera
 2. Det förefaller mig vara en meningslös demonstration att kräva Wejryds avgång med tanke på den korta tid han har kvar som "ÄB" och med tanke på att han bland alla ynkliga uttalande av präster och biskopar trots allt uttalade sig minst kategoriskt fördömande.

  De borde kanske begrunda citatet nedan:

  ....fientliga mot det goda,falska, egensinniga och högmodiga.
  De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft!...

  Därefter betänka:

  ..Den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden!
  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH. Ser du inte den fenomenala knorren i Dags sista stycke? Jag anser också att Wejryd bör avgå, ja, jag t.o.m. förutspår att han kommer att göra det! Om några månader kommer SvK att ha en ny äb. De andra biskoparna kommer dock att sitta kvar. "Tillsvidare".

   Radera
 3. Det finns flera problem i detta. Del är det ju så att kyrkan har fattat ett beslut med långtgående löften till minoriteten som man inte vill ha, men som ansågs nödvändiga då det begav sig. Det är ohederlighet satt i system i det svenskkyrkliga etablissemanget.
  När krisen väl inträffar gäller inte sanning och hederlighet, utan som i alla andra branscher (Svenska kyrkan är en koncern) att skademinimera. Är det mest strategiskt att offra några i personalen, gör man det. Vill man rädda personalen men känner sig av opinionen tvingad att göra något "omplacerar" man. Frågan om vad som är rätt och fel i juridisk och moralisk synpunkt är irrelevant, allt handlar om marknaden, imagen och affärerna.
  Även denna gång bedömer biskoparna det som mest strategiskt att sätta sig bland de som fördömer. Bättre offra fyra präster än en x antal kyrkoavgiftsbetalare, så krass är verkligheten och så krass är den samhälleliga marknaden. Vi ska inte glömma att det är valår, så biskoparnas handlingsfrihet är än mer naggad i kanten, detta p.g.a. kyrkans beroende av riksdagspartierna.
  Men nog är det mer än lovligt naivt och mer än lovligt dåligt ledarskap att dra sådana växlar av en riggad fälla som inte ens slog igen...
  Sedan har det ju blivit tradition att emeriti-biskopar kritiserar kyrkan efter pensioneringen. Vi har kanske mumma framför oss? Vad månne Wejryd komma att säga? Persenius? Då är det ju nämligen ofarligt att tala ut, men ve dem om de tog till orda nu!!!!!!

  Rudbeckius

  SvaraRadera
 4. Eftersom att Svky själv har avskaffat i princip allt episkopalt innehåll i sitt "biskopsämpete" bör ovanstående personer kallas stiftchefer och Weijryd för arbetande styrelseordförande!
  Det är häpnadsväckande vilken låg intellektuell och analytisk nivå dessa överklassens herrar och damer befinner sig på, något som reflekterar Svkys totala förfall!
  /Antony
  PS: Katolska Kyrkans biskopsvikarie, f. Anders Piltz OP, gav en förödande kommentar (för UG samt Weijryd & Co) i SvD - läs den!

  SvaraRadera
 5. Tack för att du vågar Dag !

  Mina fränder "sitter" i SKR och frotterar över att de får sitta där och idka kaffesamtal med andra valda ledare.
  Men vad de leder är höljt i dunkel. Det kristna ledarskapet har ytterst 2 kännetecken "käpp och stav" (återgivet bl.a. i Ps. 23).
  Men dessa ledare har påvisat okunskap över hur "käpp och stav" används !
  //
  Nils

  SvaraRadera
 6. Ali Fegan var ju den som lyckades "locka fram" de antisemitiska tankar eller förintelseförnekande tankar som trots allt fanns hos en av Pius X brödraskapets biskopar trots att fadern till grundaren av detta "brödraskap" (Marcel Lefevbre) satt de facto i ett nazistiskt förintelseläger. Uppmuntrad av denna "framgång" som orsakade svallvågor i hela Romerska kyrkan med tanke på Benedict XVI:s hävande av bannlysningen av "Brödraskapet" torde nu Ali Fegan med vilka medel som helst ge sig i kast med att avslöja "homofobin" i svenska kyrkan. Då börjar han givetvis med "Kalinlistan" från 2005 för att utse lämpliga offer. Tydligen vågar han inte vara lika ärlig som mot Williamsson utan det försåtliga måste draperas. Resultatet blev inte som man tänkt sig. Reportrarna eller reportern framstod mer likt Sven Melander som i "Nöjesmassakern" vill tvinga fram de önskade svaren hos barnen än en seriöst undersökande journalist. Detta program visade trots allt vilken förfärande rädsla som finns hos kyrkliga och politiska företrädare att inte vara tillräckligt HBTQ-anpassade. KD fick tydligen till en början panik för att senare sansa sig. En ÄB som visar sig vara skraj eller ett helt episkopat för den delen är inte rustade att föra trons goda kamp i kulturkriget.

  SvaraRadera
 7. Kom att tänka på att Wejryd är sakligare och gör sig bättre när han diskuterar samhällsfrågor som energipolitik och kärnvapen än när han talar om kyrkliga och teologiska frågor. Han kanske borde hålla sig till det sekulära?

  SvaraRadera
 8. Jag nödgas ställa en fråga till bloggpappan Dag:

  -Vem eller vilka kräver att ärkebiskopen skall avgå? Jag har inte sett något sådant krav i medierna.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Wejryd själv kräver det. Han inser nog att hans tid är ute om man säger så.

   Rudbeckius

   Radera
 9. Kristian Nyman,
  visst ser jag knorren och inte skulle jag protestera om han tvingades avgå men karln har ju redan bara veckor kvar så annat än en demonstration blir det inte.

  En sådan demonstration har funnits än större anledningar till tidigare -mot KG Hammar, Krister Stendahl, Ström med flera..

  //HH

  SvaraRadera
 10. Insikten att Wejryd måste avgå har alltså uppenbarligen inte nått media. Det gör mig förvånad - för han måste faktiskt avgå. Har media verkligen missat det?

  SvaraRadera
 11. Kvinnliga präster i romersk-katolska kyrkan: http://www.huffingtonpost.com/2014/05/31/woman-catholic-priest-lillian-lewis-ordained_n_5420000.html?ncid=fcbklnkushpmg00000051

  SvaraRadera
  Svar
  1. Se mitt svar, på detta nonsensinlägg, nedan!
   /Antony

   Radera
 12. Vad skulle Wejryds avgång vara bra för?

  Prästen kan väl alltid LYSSNA på den som kommer och respektera det faktum att personen själv upplever sig ha problem. Sen kan man låta Gud definiera problemet. Det vet kanske varken prästen eller konfidenten själv egentligen.
  Om det kommer en journalist till prästen så kan prästen göra likadant. Låt Gud definiera problemet! Gud är väl den som vet vad en sådan journalist bäst behöver? Och prästen slipper att fördöma personen för det förbjuder ju Jesus ändå evangelierna.
  Jag tror att det skulle vara nyttigt för präster som vill hålla på med själavård att gå in på djupet i ämnet och studera det ur alla möjliga synvinklar och källor. Bara för att förstå det hela lite bättre ifall de nu skulle vilja förstå och lära sig mera (vilket jag inte är så säker på).

  Men det finns t ex
  PSYCHOTHERAPY: PURPOSE, PROCESS AND PRACTICE
  och
  SONG OF PRAYER
  längst ner till vänster här:

  http://acim-search.miraclevision.com/std-second-edition-and-supps/


  En anonym en

  SvaraRadera
 13. Bloggardag: "Åke Bonnier har kommit på att Gud har skapat människan, inte den heterosexuella människan. Det är begåvat..."

  Verkligen! För de riktigt begåvade begriper att Gud har skapat människan men inte den homosexuella människan. Eller?

  En anonym en

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var nog också en begåvad och berättigad fråga!

   Vieslaw

   Radera
 14. Aha, det är alltså bara insikten, som kräver Wejryds avgång. Insikten hos vem eller vilka undrar vi - och naturligtvis medierna. De sistnämnda har ju svårt att förmedla insikter. Då tvingas de avvika från gällande pressetiska regler.

  Därför står medierna lika handfallna inför den - kan man säga - insiktsfulla insikten att bloggpappans tidigare stiftschef måste lämna sitt ämbete.
  Och alla, som inte är begåvade med insikter i insiktsfullhetens yttersta insikt - den som här uppenbarligen grundas på några mindre insiktsfulla ord av Wejryd i TV - förblir alltså totalt okunniga om avgångskraven, var insikterna finns, vilka som har dem och om ärkebiskopen själv har insikten att han måste lämna sitt ämbete.

  Är han också i avsaknad av tillräcklig insikt,.är han ju omedveten om att de insiktsfulla har krävt hans avgång. Då behöver han ju logiskt inte avgå. Insikten har därmed visat sin begränsning. Ärkebiskopen sitter kvar, allt är som vanligt, och livet går vidare. Med eller utan insikt.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu förstår jag varför BOD inte fattar vissa andra saker. Han fattar ju inte att Wejryd själv insett att hans tid är ute... Tror verkligen BOD att Wejryd ska sitta kvar på posten efter allt som hänt!
   Dagens roligaste, alla gånger!

   Rudbeckius

   Radera
 15. Jag beklagar. Jag försökte verkligen försvara ärkebiskopen, dr Anders Wejryd men det står nu helt klart att han själv förstått att han måste avgå. Han sitter inte kvar, ingenting är som vanligt fast livet går vidare. Att det skulle bli så här, vem hade trott det. Först Richard Nixon och nu Anders Wejryd!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finns det inspelningsutrustning på plats och i funktion i Kyrkans Hus/Bunkern? Watergate Tapes från den kyrkliga kyrktuppsnivån kunde vara njutbara. Och de lär väl knappast falla under bikthemligheten?

   KJ

   Radera
 16. Jag trodde minsann att alla kände till detta. Har det inte redan valts en ny ÄB ? :-)

  SvaraRadera
 17. Vet inte alla om att ÄB måste avgå? Det har ju valts en ny redan :-)
  Arne Selander

  SvaraRadera
 18. Vederbörande samt alla de som medverkat till och närvarat vid denna "vigning" blir automatiskt exkommunicerade!
  /Antony

  SvaraRadera
 19. Nu blir det plötsligt intressant: ärkebiskopen har själv insett att han måste avgå- Utan kravet från de insiktsfullas insikt! Då blir förstås inte allt som vanligt, vilket det ju ej heller blev efter Rickard Nixons påtvingade men ändock frivilliga avgång (då slapp han ju att ställas inför riksrätt)

  Men nu skall jag presentera den verkliga insikten, den om att det inte är ärkebiskopen som är de båda i UG-programmet aktuella prästernas chef och arbetsgivare. Det är ju - förmedlar insikten - deras respektive församlingars kyrkoråd. De är alltså, är nästa insikt, underställda kyrkorådets förtroendevalde ordförande, deras reelle chef. Och eftersom de är förtroendevalda för en mandatperiod, varav det bara har gått några månader, sitter de lugnt kvar. De är således valda av väljarna.

  Summa summarum och trots alla insiktsfulla och mindre sådana utvikningar är allt ändock som vanligt.
  Sitt lugnt still i båten, bäste Anders Wejryd. De förtroendevalda har ansvaret! Så fungerar folkkyrkan.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bäva månde de arma prästerna med sådana småpåvar som chefer...

   Vieslaw

   Radera
  2. BOD, du måste vara den ende i hela Sverige som inta fattat att Wejryd måste avgå efter allt detta! Jag skrattar nästan på mig!

   Rudbeckius

   Radera
 20. BOD,
  "...De förtroendevalda har ansvaret! Så fungerar folkkyrkan."

  Jaså,? I vad ligger ansvaret rent konkret? Tänker Ni avgå med väl tilltagen fallskärm när "folkkyrkan" har blivit helt sekulariserad och alla bekännande kristna lämnat densamma? Ert syfte är ju då uppfyllt..eller?

  Passa på och gör det innan pengarna är slut.
  //HH

  SvaraRadera
 21. BloggarDag vet att ÄB ska gå i pension och försöker starta ett hets mot ÄB med påhittet att han ska avgå pga UGs program.

  SvaraRadera
  Svar
  1. F.ö. så borde en (ärke-)biskop inte få tillträda om den inte klart kan säga att Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed ger.
   (Jag menar, man måste ju ändå ha någon sorts lämplighetstest för att försäkra sej om att det inte är en mulla eller baha´i-profet personen egentligen borde vara).

   Den frågan kan väl duga som teologitest. Som språk- eller intelligenstest kan vi med fördel använda frågan: Tror du att det finns män som kan föda barn?

   Radera
  2. Nej, men Dag har humor...

   Radera
 22. BloggarDag är rolig, tycker jag, Hannes. Alla hans läsare vet att ÄB ska avgå med pension. Men sannerligen: en jöns som försöker smälla i kyrkans barn och ungdomar att en del av dem är födda av karlar, en sådan borde inte ha fått avgå i lugn och ro. Kan man avsätta en pensionär från biskops- eller emiritiämbetet? (Jo visst kan man?).

  SvaraRadera
 23. Uppenbarligen måste man ibland in absurdum förtydliga sig för att vissa skall förstå ordningen i Svenska kyrkan.
  Ärkebiskopen är alltså inte de aktuella prästernas chef. Prästerna är an ställda av sin respektive församling, där det (indirekt) förtroendevalda kyrkorådet är arbetsgivare. Därmed är KR:s ordförande prästernas närmaste chef, som alltså har att försvara dem, om de orättvist kritiseras.
  KR-ledamöterna är valda på fyra år, liksom alltså då KR:s ordförande.
  Det är alltså KR som anställer - och vid behov - avskedar präster.

  Allt detta kan inhämtas i KO, om någon tvivlar.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men vad har detta att gör med att Wejryd måste avgå? BOD förklarar något han själv inte har fattat?

   Rudbeckius

   Radera
  2. Om man ska hålla på och inbilla sig att vi endast är en demokratisk folkyrka så bör väl tilläggas att prästernas närmsta chef troligen snarare är deras respektive kyrkoherde än deras kyrkorådsordförande. Och att kyrkorådsordförande visst kan tvingas avgå om vissa kriterier är uppfyllda.

   Men om jag inte missat något så är vi väl också en episkopal kyrka med en dubbel ansvarslinje? Dvs biskoparna har ansvar för sina präster oavsett vem som är arbetsgivare?

   Men BOD, det är ju inte detta som det handlar om. Dag gör en rolig poäng av att ärkebiskopen redan avgått med pension. Kanske kunde du låtit det vara med detta.

   Radera
 24. Har ännu inte Rudbeckius förstått att Wejryd INTE måste avgå, vilket tidigare har påståtts i denna blogg och då med motiveringen att Wejryd ej har försvarat prästerna.

  Men ärkebiskopen är inte deras chef, som skall försvara anställda. Deras chef är respektive kyrkorådsordförande, precis som varje VD i ett aktiebolag är underordnad bolagsstyrelsens ordförande. Eller landstingsdirektören som är underordnad landstingsstyrelsens folkvalde ordförande, eller kommundirektören som har kommunstyrelsens ordförande som chef.

  Så därför kan alltså ärkebiskopen lugnt sitta kvar. De(n) som har krävt hans avgång därför att han ej försvarade prästerna skjuter på fel pianist. Så enkelt är det - men uppenbarligen komplicerat för Rudbeckius.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo BOD, Wejryd måste avgå, det har han själv insett! Hans tid är ute helt enkelt! Alla vet det utom BOD som vägrar ta in det uppenbara!

   Rudbeckius

   PS. Om en dryg vecka vet vi vem som har rätt...

   Radera
  2. Men söte, rare BOD.

   För det första måste Wejryd avgå eftersom han ska gå i pension.

   För det andra är det inte kyrkorådsordföranden som har tillsynsansvar över prästerna utan resp. biskop. Det är därmed resp. biskop som - tillsammans med domkapitlet - avgör om en präst är behörig eller inte. Först OM ett domkapitel har förklarat en präst obehörig kan kyrkorådsordföranden ha anledning att uttala sig.

   För det tredje är ditt yrande om VD, bolagsstyrelser, landstingsstyrelser och kommunstyrelser väldigt talande. Släpp den där skiten någon gång och kom in i den kristna gemenskapen!

   Radera
  3. PS2. BOD det är rent arbetsrättsliga skäl till att Wejryd nu måste avgå, allt det du räknar upp är i sammanhanget totalt irrelevant!

   Rudbeckius

   Radera
 25. Rudbeckius och Elisabeth!

  Nu maler ni på igen. Det anonyma kravet på Wejryds avgång, därför att HAN INTE FÖRSVARADE DE AKTUELLA PRÄSTER I UG-PROGRAMMET, föranledde kommentarerna på detta fält.
  Då erinrade jag om att ärkebiskopen INTE är deras chef och arbetsgivare.
  Rätt eller fel? Rätt förstås. Men vissa förstod ändock inte.

  Nu erkänner Elisabeth också indirekt att ärkebiskopen inte är deras chef. Sedan drar hon in tillsynsansvaret, vilket debatten INTE handlat om. Märk väl att ingen biskop har ingripit, vilket däremot - enligt medierna - en av prästernas kyrkoherde har gjort genom att uppenbarligen beordra honom att ta en kortare time-out.

  Men faktum kvarstår, precis som jag noterade: det är kyrkorådet som är prästernas arbetsgivare (vilket också Elisabeth indirekt erkänner).

  Sedan kan hon, uppenbarligen av fördomsfullhet mot folkvalda politiker, inte acceptera en KR-ordförandes roll, vilken jag också beskrev.
  Då måste Elisabeth ställas inför denna konkreta fråga, som hon ombedes - utan ilska utvikningar mot förtroendevalda - svara lugnt och sansat på:

  -Om inte KR-ordföranden är överordnad prästerna, vem är då deras chef?
  Kanske svarar Elisabeth att det är kyrkoherden, varpå jag omedelbart kontrar med samma fråga rörande denne:
  -Vem är kyrkoherdens chef, har att attestera dennes räkningar, bestämma dennes semestertider och annat, som åligger en chef?
  Ärkebiskopen, biskopen eller - för att skoja - Frimodig Kyrkas ordförande?

  O.s.a snälla, underbara Elisabeth, ty jag - och andra - väntar med spänning. Vi skall väl inte som vuxna personer med erfarenhet från vår folkkyrka behöva vända oss till kyrkans jurister för att få ett svar på denna i grunden enkla fråga.

  Och, snälla Du, jag frestas här hänvisa till ordningen i "skiten", som Du ber mig släppa.

  BENGT OLOF DIKE

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD. Du läser in sådant som inte står i kommentarerna för att du styrs av dina fördomar.
   Gå tillbaka och läs mina inlägg så ser du att jag har aldrig kopplat Wejryds avgång till annat än arbetsrättsliga skäl.
   Läs innantill innan du hetsar upp dig nästa gång ;-)!

   Rudbeckius

   Radera
 26. Nej, Rudbeckius, jag kan väl inte styras av icke befintliga fördomar! Fortfarande är det alltså kravet - varifrån det nu kommer - på Wejryds avgång, därför att han INTE stod upp till försvar för de aktuella prästerna som diskuteras. Inte att Wejryd snart slutar ändå. Försök inte komma ifrån fakta, Rudbeckius.

  Jag noterar också med visst intresse att varken Du eller Anna vill svara på frågan vem som är en kyrkoherdes närmaste chef.
  Känslig fråga, månne. Eller kanske - för er - känsliga svar, då svaret inte är det ni önskar.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD. Jag har aldrig skrivit att Wejryd måste avgår pga UG, du styrs av dina fördomar!
   En kyrkoherde är chef och en chef har inte alltid en chef. Så enkelt är det. Du behöver förutom att läsa kyrkohistoria (särskilt 1900-tal), öva förmåga att läsa vad som faktiskt står också studera arbetsrätt...

   Rudbeckius

   Radera
 27. Rudbeckius ännu en gång!

  Måste Du upplysas om att varken äldre eller yngre kyrkohistoria reglerar en församlings chefskap, varför Din hänvisning är överflödig?

  Men Du har ju inte förnekat den enkla sanningen, att kyrkoherdens arbetsgivare är församlingen, vars kyrkoråd har rätt att tillsätta och avsätta honom eller henne och att därigenom KR:s ordförande är överordnad KH.

  Har Du inte läst KO tillräckligt, eller är det Din förmodade ovilja att acceptera att förtroendevalda har den absoluta bestämmanderätten i den aktuella frågan? Väljarnas/folkets representanter!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 28. BOD: Arbetsgivare och arbetsledare är inte samma sak, en överordnad behöver inte vara arbetsledare, men klåfingriga kyrkopolitiker tror ofta det. Grundläggande arbetsrätt...
  För övrigt uppmanar jag dig än en gång att inte läsa in sådant som inte står i det som skrivs. Det är iofs mest avslöjande för din egen del, men det blir så många onödiga kommentarer...

  Rudbeckius

  SvaraRadera
 29. Rudbeckius och Elisabeth!

  Jag noterar att ingen av er (jag skrev felaktigt Anna i en tidigare kommentar) har svarat på min fråga vem som är en kh:s chef, om inte KR:s ordförande är detta. Varför är det så svårt att acceptera att KR och dess ledamöter (tillsatta av det folkvalda fullmäktige) är överordnade kyrkoherden? Rudbeckius må kalla dem vad han vill i ett slags barnslig känsloreaktion. Men hårda fakta kommer han inte ifrån.

  För många år sedan, då jag var vice ordförande i ett kyrkoråd, markerade ordföranden tydligt vid ett tillfälle till vår kyrkoherde med dessa ord:
  -Du är tjänsteman!

  Det är kanske en överdrift att säga, att kyrkoherden var tillfreds med markeringen. Men den gällde. Där finns också likheten med de exempel, som jag erinrade om tidigare från kommun- och landstingsstyrelse och i ett bolag: att styrelsen alltid har det övergripande ansvaret och dess ordförande alltid är överordnad respektive direktör.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 30. BOD. Politikern i dig kommer fram och avslöjar din brist på kunskap i arbetsrätt och ekklesiastik. Det är just den inställning som du berömmer dig av som gör att sekulära partier i kyrkan blir omöjliga, men det begriper du väl inte. Du kopierar de kommunala systemet och bortser från kyrkans väsen.
  Barnslig? Läs på sås kanske du begriper det som barn begriper...

  Rudbeckius

  SvaraRadera
 31. Rudbeckius!

  Ett gott råd till Dig: håll Dig till sakfrågorna i fortsättningen och försök därför vederlägga den av mig relaterade ordningen. Det kommer Du inte att lyckas med, ty ett kyrkoråds ansvar och roll som arbetsgivare är tydliga. Fakta gäller -inte Ditt önsketänkande om att kyrkoherden inte är underställd någon!

  Jag frestas utropa som furiren på kaserngården till bassarna:
  -Har Du förstått?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera