lördag 20 december 2014

Året var 1975

Jag minns året 1975. Sven Lindegård var biskop i Växjö stift och stiftet hade en samrådsgrupp. Året innan hade Gustaf Wingren avsagt sig prästämbetet eftersom Lindegård sagt nej till att prästviga Eva Petersson. Hon prästvigdes i Luleå. Samtalen fortsatte. Jag har fortfarande inte någon känsla att vi, ifrågasättarna, var de sämst pålästa....

Däremot minns jag inte det enhälliga riksdagsbeslutet om att Sverige skulle bli - ja, vad det nu skulle bli. Mångkulturellt eller vad? Den flykting- och asylpolitik vi nu har, bottnar i det beslutet. Sägs det. Men jag ser inga journalister förklara sambandet för mig. Jag ser över huvud taget ingen folkbildariver att reda upp vad beslutet gick ut på. Det är nog skada. Var det ett beslut som för alltid förändrade Sverige från att ha varit en nationell välfärdsstat, där välfärden betalades och fördelades mellan 7 miljoner människor till att bli en annan typ av stat, där fler människor skulle ha del av välståndet?

Sådant kan man tänka är god kristendom i praktiken. Men det vore kanske av värde om folket i den nationella välfärdsstaten visste vad som nu förväntades.

Detta folk är nämligen nationalistiskt fostrat. Fädernas kyrka stod mitt i byn. I den var alla tvångsmässigt anslutna tills Sverige fick en religionsfrihetslag. Det fick vi trea sist av alla Europas länder. Efter oss kom Grekland och Spanien. I krigsmakten förrättades korum och bara de samvetsömma kunde be sig fria. En generation tidigare hade riksdag och kyrkomöte enats i ett gemensamt uttalande att "Den svenska linjen är den kristna linjen", vilket inte riktigt är detsamma som att "Den kristna linjen är den svenska linjen", men den tanken låg möjligtvis inte helt bortom horisonten. ATP var till för svenskar och svensk var man genom sitt medborgarskap. Medfött. De som ville ansöka om det, hade varit länge i landet. Och några kunde vara länge i landet - 40- 50 år eller så - utan att ansöka om svenskt medborgarskap. Skolundervisningen var nationalistisk. I varje fall när det handlade om historia men också i geografi och samhällskunskap var det svenskcentrerade draget tydligt. Lappungar och finnungar skulle ha stryk om de inte talade svenska på rasterna i skolan. Så är många av oss i statlig regim fostrade. Några ifrågasatte normen. Det var inte populärt.

Nu röstar tydligen äldre odalmän på SD. Deras motiv kan variera. Ett bör väl vara den nationalistiska fostran de fått. Sverige är bäst. Och detta att Sverige är bäst och går före, tycks vara en användbar tankefigur. Men antagligen är de äldre odalmännen inte rasister och inte fascister av ny eller gammal modell. Möjligtvis är de politikerföraktare. De ser de i ungdomsförbunden broilade och känner inte igen att det av detta går att skapa en förtroendevald hur mycket politiska positioner de broilade än får. De blir apparatjiks. Apparatjiks är äldre odalmän emot. De röstar därefter för lantisar är inte mindre smarta än stockholmare - alldeles bortsett från att de flesta stockholmare egentligen är lantisar. Själv är jag född i Oscars församling.

I övrigt är jag emot den politik som bedrivs, där det obekymrat plockas i min plånbok för att fördröja satsningar som beslutats eller införa ett kostsamt extra val - till oklar nytta. Jag är för folkstyre. Och det kommer nerifrån och ger just de betingelser som parlamentariker har att hantera. Så vad var det som bestämdes år 1975 och som jag aldrig riktigt fattade?

I Rapport i går kväll såg jag Julia Kronlid, SD, sopa banan med pastor Stefan Swärd. Han skulle jaga vidare utifrån samlingsuppropet med 380 pastorer, där det hävdades att det är ställt utom allt tvivel att den människosyn som präglar SD är allt annat än kristen. Swärd var inte skarp. När han insåg att han höll på att tappa bort sig, valde han att spela ut kortet om "nation" - och då var tiden ute så det blev inget av det heller. Julia Kronlid var spänd, hördes. Men inslaget blev hennes. Swärdstackarn försökte dessförinnan säga att det fanns gott om plats i Sverige. Jo, ska vi göra som med finnarna från Savolax - skicka dem till obygden i norra Värmland för att bygga sig hem och skaffa sig utkomst där? Folk fattar när det fablas.
Ska man komma åt SD genom att ge partiet alltmer tid i etern med undermåliga motståndare, så bjuder media på mycket!

I går kom också beskedet att Axel W. Karlsson har en "verklighetsuppfattning och människosyn" som biskopen Eckerdal "med skärpa" tar avstånd från. Men domkapitlet ingriper inte? Märkligt! Karlsson kan alltså så rustad träda upp i en predikstol?

Nu kan Axel W. Karlsson komma på en del bibelord som kunde styrka hans tanke att det där med att göra gott har en prioritetsordning och han skulle till äventyrs kunna förvirra genom att ta upp hur det var i Jerusalem den första pingstdagen. Var det inte representanter för nationer samlade då.
Å andra sidan kunde biskopen turnera med att påpeka hur nationsbegreppet luckras upp. Det är Abraham, en utifrån , som blir stamfader, och Rut hör till fast hon var moabitiska.
Det är inte lätt med den universalistiska Kyrkan som tycks ha plats både för särart och gränsöverskridande.

Hur biskopen så enkelt kan fastslå att Axel W. Karlssons idévärld är "densamma som gett förutsättningar till förföljelse av judar, romer, samer och andra" är nog värt beundran - om inte de hermeneutiskt skolade tycker det är värt undran. Biskopen tar "som biskop och försvarare av kyrkans enhet definitivt avstånd från den sortens grumliga idévärld" som Karlsson uttrycker. Är då biskopen Eckerdal helt säker på att han fattat vad Karlsson faktiskt menar?

Axel W. Karlsson ser nu fram emot ingående och återkommande samtal med biskop Eckerdal.
Det är nästan så man ska tycka synd om - Eckerdal!

21 kommentarer:

 1. Maja provar alltid något nytt. Nu provar hon wicca. Modernt häxeri, alltså. Hon åker på temahelger där man tillber Livet, säger hon. Hon är riktigt arg på kyrkan. Kyrkan har alltid förföljt den feminina Principen och Livet.

  Att pastorer och biskopar numera ber om ursäkt för det mesta, och håller rent i de egna leden, tycker hon inte imponerar:

  - Dom är besatta av att leta häxor! fräser hon. Vi har avhoppade präster i våra led, som vet hur det verkligen är. Kan kyrkan inte längre peka ut och bränna oss, börjar dom peka ut och bränna svartrockar och SD-folk. Ny tid, men samma mekanism. Tur att jag inte är döpt! väser hon ilsket.

  SD-Murre från Skogstibble tycker att Maja faktiskt har en poäng för en gångs skull.


  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
 2. Eckerdahl anklagar Axel W för hans människosyn. Jag undrar vad han skulle ha tänkt om Jesus människosyn, Jesus som såg rakt igenom Petrus och såg Satans makt över honom, Jesus som kallade människorna för ett ont släkte. Jag förmodar att Eckerdahl kommer att behöva förklara sig en dag...

  SvaraRadera
 3. Swärd och Kronlid sågs i Aktuellt 18/12

  SvaraRadera
 4. BloggarDag,

  -Ifrågasättarna var inte sämst pålästa, läser jag. Nej, kanske det, men 1975 ifrågasatt ingen Lindegårds och andras DDR-resor eller överhuvud diktaturen DDR. Religionsfrihetslagen kom dessutom drygt ett par decennier tidigare. Ifrågasättarna såg heller inte då värdet av det trehundraåriga äktenskapet mellan kyrkan och staten, eftersom de - tillsammans med frikyrkorna - kiscensatte allt större kritik mot detta. Ändock var detta äktenskap garantin för att Sverige sklulle vara just ett kristet land. Talet om "tvångsanslutning" till kyrkan var batra propagandistiskt, eftersom det aldrig kom från folkdjupet - bara från de ovannämnda.

  Det som alltså ifrågasättarna ifrågasatte blev sedan verklighet. Hur mycket kristet är vårt land nu? Hur ser situationen ut för Svenska ,kyrkan 40 år senare? Hur kommer den att se ut om ytterligare 40 år.

  Ifrågasättarna må ha varit pålästa men framtidsperspektiven efter de egna aktiviteterna var verkliga bomskott.
  Någon verklighetsförankring i verklig mening hade alltså inte ifrågasättarna, även om BloggarDag på senare år på ett piositivt sätt agerat för att kasta ljus över Växjöstiftets irrfärder i DDR.
  Rätt skall alltså vara rätt.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ifrågasättarna såg nog i allmänhet en möjlighet att få större inflytande och manövermöjlighet i en fri kyrka. Att förhållandena skulle bli ännu värre än under direkt statligt styre, kunde man nog inte föreställa sig.

   Argus

   Radera
 5. Den gamle norrbottniske landshövdingen Lassinanti var på besök i Skåne och fick där frågan om han var finländare. Då svarade han nåt i stil med: "Jag är från Pello i Tornedalen som ligger i Sverige och alltid har legat i Sverige - till skillnad från Skåne"
  Sanningen om "Sverige" är långt mer komplex än vi vanligtvis tänker på.

  SvaraRadera
 6. Bloggardag."Var det ett beslut som för alltid förändrade Sverige från att ha varit en nationell välfärdsstat, där välfärden betalades och fördelades mellan 7 miljoner människor till att bli en annan typ av stat, där fler människor skulle ha del av välståndet?"

  Ett enskilt beslut kan inte åstadkomma denna "annan typ av stat". Globaliseringen förklarar mycket mera. På den gamla goda tiden levde Sverige av sina naturtillgångar + av sin industri som inte krävde utbildad arbetskraft. Man hade då råd med välfärd till alla eftersom nästan alla bidrog till att baka kakan.

  Industriarbetarna behövde inte någon utbildning, inte kunna svenska. Nu kan man knappt få ett städjobb om du inte talar svenska, inte har körkort, för att inte tala om att kunna läsa överhuvudtaget.


  "Mångkulturellt eller vad? Den flykting- och asylpolitik vi nu har, bottnar i det beslutet."
  Men vad är skillnaden mellan att hämta en outbildad, lurvig finne nånstans från nordkarelska skogar och att hämta en lika outbildad afrikan
  av samma storlek från djungeln? Båda duger gott till hårt, enkelt kroppsarbete men sådana jobb finns inte längre. Det är väl inte dessa personers KULTURER som ställer till det.

  En anonym en

  SvaraRadera
  Svar
  1. Åjo. Nog är det skillnad på folks kulturer.

   Finnarna från Fjärrkarelen skiljer sig markant från övriga ryssar. Jord och skog brukas. Delrepubliken Karelen i Ryska Federationen ger sitt stöd till aktivt, småskaligt jord- och skogsbruk och produktivt småföretagande. Alkoholism är väsentligt mindre utbredd. På andra sidan Ladoga respektive Onega breder de öde naturskogarna ut sig med ynkliga rester av betong och stålskelett, där planekonomin en gång drog upp storstilade projekt. Människorna är fattigare och mera håglösa i sin övergivna obygd. De outbildade, lurviga finnarna från Karelen bar en gång upp den svenska stormakten militärt. Kulturpåverkan från århundraden försvinner inte så lätt.

   Se på skillnaden mellan kroater och serber! I stort samma språk, men katolsk-österrikisk prägel respektive ortodox-ottomansk.
   Se på kurder och iranier! Mycket närbesläktade språk och samma persiska ursprung, men med sunni-ottomansk prägel respektive shia-iransk.
   Se på Syd- respektive Norditalien! Samma språk, men ursprunglig grekisk och bitvis saracensk kultur, respektive Langobardisk-Österrikisk.
   Se på Syd- respektive Nordstater i USA! Skilda attityder och värderingar i väsentliga frågor som går tillbaka till tiden före det Amerikanska Inbördeskriget,

   Kultur är en historia över århundraden och årtusenden, och tvättas inte bort så lätt. Människor är knappast utbytbara legobitar, som kan infogas där det råkar finnas plats.


   GG

   Radera
  2. Varför lyckas ostasiatiska ungar så bra i skolor i andra delar av världen?
   Varför lyckas exiliranska ungar så bra?
   Varför lyckas judiska ungar så bra?

   Dessa frågor kan också med rätta ställas.

   Nej, det är nog allt skillnad på legobitar och legobitar...

   P

   Radera
 7. Att "avkraga sig själv" (typ Wingren) för att sedan ställa absoluta anspråk på ämbetet är kanske det tydligaste uttrycket för en vulgärfunktionalistisk ämbetssyn. Den torde vara vanlig idag.

  SvaraRadera
 8. Var en Lindegårds beslut att neka en kandidat prästvigning så eldfängt att Wingren avsade sig ämbetet??? Varför var detta så kontroversiellt?? Intressant att man kunde gå till en annan biskop och bli prästvigd där. Måste varit före man började använda antagningskonferenser som utgallringsverktyg.
  F Pierre

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att man kunde gå till ett annat stift är inte alls konstigt. Tills för inte så länge sedan var 'Svenska kyrkan' en förhållandevis lös sammanslutning av ett antal självständiga stift. Tanken på ett enhetligt Consistorium generale avvisades ju redan på 1600-talet.

   Det är först de senaste generationerna som vi har fått en enhetlig kyrka – för att de som makten haver skall kunna se till att ingen avvikelse från önskvärd normalitet föreligger. Hur skulle det ha sett ut om Göteborgs och Växjö stift hade haft sina egna ordningar?

   Radera
 9. Först måste jag reagera på En anonym ens "knappt få ett städjobb"...
  Vad är det för syn på andras förvärvsarbeten? Ett professionellt städjobb är inte något okvalificerat jobb alls!

  Det är väl så att grundlagsbeslutet i riksdagen 1975 om att Sverige skulle vara mångkulturellt inte riktigt har fått fäste hos svenska folket.
  I vart fall verkar ju inte SD, som vill ha en assimileringspolitik, vara medvetna om konsekvenserna av detta beslut.
  Det fanns tre mål med detta
  Jämlikhetsmål
  Valfrihetsmål, vilket innebar en valfrihet i hur mycket av svensk identitet som man vill ha
  Samverkansmål som betydde att vi skulle respektera varandra.

  Vi tycks vara långt ifrån de där målen idag!
  Nej, svenska folket ÄR inte nationalistiskt fostrat längre, Dag! Vi VAR nationalistiskt fostrade. Jag blev det, och troligen även ni som är i Dags ålder. Idag är ju nationalism något fult i mångas ögon, det är ju knappt man vågar sätta ut sin lilla svenska flagga på fasaden. Men jag ska skaffa en skånsk flagga också!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Själv har jag min lilla skånska flagga på fasaden.

   Och jag vacklar mellan tanken, dels att det nationalistiska för svensken är så självklart, att det inte behöver understrykas, dels tanken, att vi blivit individer utan nation, utrustade med endast ett pass, utan viktigare familjeband, historisk bakgrund, lojaliteter och identitet.

   Jag gissar att blågult flaggviftande och kanske en svensk "Pledge of Allegiance" följer på det multikulturella samhällets genomslag på de flesta håll? Våra eliter, om inte andra, lär behöva lite frambesvärjd gemenskap och lojalitet?

   Tocke

   Radera
 10. Vilken utbildning får egentligen frikyrkopastorerna?

  Det var allt en bedrövlig insats pastor Swärd visade upp i debatten i aktuellt. Jämföra invandringen i vårt land med Jesu invandring till Egypten, och den korta tid Jesu familj befann sig där. Det var ett Guds ingripande genom en ängel som varnade Josef för konung Herodes illdåd vid Betlehem. För andra gossebarn slutade det inte lika lyckligt.
  Det var säkerligen inget större problem för Egypten att ta emot tre flyktingar från Palestina, men att då jämföra detta med 116.000 flyktingar till vårt land som var den aktuella siffra som nämndes i intervjun är ju rent av löjligt. En typisk klyscha som vädjar till känslor och ingenting annat. Ja, krattar man manegen för SD på detta sätt från frikyrkligt håll, så är det inget konstigt att SD vandrar mot 20% inför det stundande valet. Var det detta som var avsikten med pastor Swärds korkade inlägg, eller? Jag fattade som att han menade det motsatta. Ja, huvaligen så det kan bli!

  "Präst från Skara stift"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Stefan Swärd är filosofie doktor i statsvetenskap (Stockholms universitet, 1984), så han har nog en mer gedigen utbildning än vad de flesta av prästerna i SvK har. Han är också styrelseordförande i bl.a. Evangeliska frikyrkan och den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet, och han är en välkänd samhällsdebattör.
   /EMH

   Radera
  2. Hear, hear! Så mycket och så lite när det gäller.

   Radera
  3. Denne Swärd är väl förläst då och har lite svårt att hålla samman tankegångarna. Ibland hjälper inte alltid en gedigen utbildning, det blir tokigt i alla fall.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
 11. Är det kanske ändå bara rejält skönt, att svenskarnas självgoda samhälle tycks gå mot sitt slut?

  Blev svenskarna så trötta på sin instängda förträfflighet och sina provinsiella självklarheter, att man i ren leda fick för sig att abortera sina barn och hämta en ny befolkning utifrån? Och att dekonstruera kön, identitet, språk och historia så långt det nu går.
  Eller blev man övertygad om att man endast lever en gång, och då måste ha så kul det nu går, helst utan betungande föräldraskap och bildningsbarlast?
  Eller blev man bara lurad av sina egna ideal, allas lika värde, allas utbytbarhet och egentliga likhet?
  Eller tappade man bara tron på Gud, och därmed tron på sig själv, allt tal om humanism till trots?
  Eller blev svensken bara ingenjör och ekonom, och därmed fick en teknokratisk och ekonomistisk syn på världen och sig själv?

  Kanske är det inget att sörja över, att Territoriet Sverige och det svenska nu steg för steg försvinner inför våra ögon?
  Lika lite som att det samma sker med Svenska Kyrkan?


  Lars Jensen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns någon sorts kuslig samstämmighet här, tycker jag.Svenska kyrkan verkar på sina håll mera intresserad av något som ter sig som religionssynkretism och i samhället är det väl uppenbart att inflyttade får privilegier som infödda inte har i form av bostäder och ibland sjukvård/tandvård. Nu ska man tydligen också ändra LAS:en för att bereda plats för unga och inflyttade. Till nackdel för vem? Jo, naturligtvis för äldre anställda.Politikerna verkar helt enkelt bry sig mindre om landets infödda befolkning. Är det kanske intressantare med andra kulturer?

   Radera
 12. Tant nya lila: "Ett professionellt städjobb är inte något okvalificerat jobb alls! "

  Jag håller bara med. Så är det IDAG, men inte förr i världen. Nuförtiden måste man ha gått kurs och ha kunskaper om ergonomi och rengöringsmedel.

  En anonym en

  SvaraRadera