tisdag 2 december 2014

Utköp

På Kyrklig dokumentation hamnade 2007 års kyrkomötesinlägg om utköpen. Jag läste lite nervös - för jag hade inte riktigt pejl på hur det var. Men så illa var det väl inte. Frimodig kyrkas representanter sa vad de skulle, medan vår vän Trossö nog fått instruktioner att lägga sig.
http://kyrkligdokumentation.nu/km2007utkopen.pdf

Hade intresset funnits, hade vi kunnat ta i utköpshärvan tidigare och fått till inte bara en annan kultur utan kanske ett annat system. Det som vore vettigt. Så blev det inte.

Sedan läste jag Fejjan. Där hade en kyrkobyråkrat gjort en prisad insats genom att sätta in utköpen i sitt sammanhang. I Svenska kyrkan finns kompetenta chefer och välmotiverade kyrkoherdar. Och i kommunal förvaltning företas utköp för mycket pengar. Jag såg ingen notering om att miljonerna som redovisades också de var offentliga medel, pengar från skattebetalarna. Det var kanske inte så viktigt, det heller. Men lite tröst är det tydligen att en kommunal förvaltning i Malmö är sämre än Svenska kyrkan. Där är summan för utköp 50 gånger summan i Svenska kyrkan. Det var trösterikt att höra.

Problemet, det som osynliggjorts och inte särskilt markerats i denna typ av argumentation, är att de utköpta prästerna hanteras som lönearbetare. Karl Marx och Friedrich Engels fick rätt. Sist bland alla kategorier skulle prästeriet förvandlas till lönearbetare (Kommunistiska Manifestet 1848). Nu hanteras prästerna så. Kyrkans ämbete är dock, oavsett de ekonomiska systemen (feodalt, kapitalistiskt eller kommunistiskt) något annat. Det är en livsform till vilken präster vigts och försetts med en särskild nådegåva - den outplånliga nådegåvan att vara präst. Ämbetet har ett sammanhang som markeras av att biskop viger präst - och nu struntar vi i alternativen och talar om normaliteten. När ämbetet närmast blir en tabubelagd angelägenhet i det teologiska bildningsarbetet utifrån tanken att ämbetsteologi handlar om att pynta upp svartrockar, återstår lönearbetets livsform. I lönearbetet är alla utbytbara och kön alls ingen faktor. Men något gick förlorat i denna transformation av ämbete till arbete. Vi kanske skulle tala om det.

Via Fejjan fick jag också klart för mig att en tidigare kontraktsprost i Lunds kommun - inte visste jag att kommuner kan hålla sig med kontraktsprostar - bloggat och menat att Dagens Nyheter skulle kunna ge en mer balanserad bild av Svenska kyrkan. Hans blogg är en av Svenska kyrkans approberade.
http://blogg.svenskakyrkan.se/prostenlillos/

Jag behöver knappast kommentera denna lidelse att undvika problem genom att vilja tala om något annat, den är mänsklig.
Efter att ha funderat över mängden förtroendevalda och anställda kommer prosten fram till en viktig fråga: "Hur har de historiskt mycket stora omvälvande ideologiska och organisatoriska förändringarna i Svenska kyrkan påverkat allt det här - och vad är allt det här?" Det kan man undra.

Jag skulle gärna vilja se en precisering av de stora omvälvande ideologiska förändringarna. Har det gått så långt att det högkyrkliga präster talat om men avfärdats för att ha sagt, nu kan sägas öppet?
Stora omvälvande ideologiska förändringar har genomförts. Precisera så kan vi analysera därefter. Texter, psalmer och kyrkoår finns kvar - men ändå har ideologin skiftat, sägs det. Vet folk om det? Vet prästerna?
Och en gång till: vilken balanserad framställning kan vi få oss till livs om detta? En som beskriver att vi blivit lurade men ändå inte? Kanske skulle vi här sätta vårt hopp till Kyrkans Tidnings alerta journalister, för här kan de få ett scoop.

Det övergripande problemet när det gäller arbetsplatsen Svenska kyrkan tycks annars vara snällheten, om jag läser prosten rätt. Han är bara angelägen om att snällheten inte får bli destruktiv. Han ber, prosten. Varje söndag till och med. Han ber att Svenska kyrkan inte ska "dra över sig den bedrägliga skamfyllda snällheten, eller dra till sig tokighetens projektioner." Vad är det prosten inte vill ha? Och vad kan Jesus tänka om det?

Prosten hör nog till klassen "fina prostar". Tro inget annat.

Nu kan vi fascineras över vad som kommer upp till ytan när någon vispar i den kyrkliga dammen. Utköpen handlar om mer än pengar - och det visar sig omedelbart för den som vill se. Om detta som är mer - ämbete, Kyrka, sakrament, identitet och Kyrkans Herre (Herre = Han Som Bestämmer) t ex - borde vi kanske samtala piggt, käckt och muntert?

24 kommentarer:

 1. "Vad är allt det här"?

  En vettig fråga . Mitt eget svar gällande utköpen och "allt det här" är att SVeK medvetet och aktivt bedriver en utrensningsaktion mot alla de som på något sett kan ses som ett hot mot tidsandan och SVeK´s medvetna och icke apostoliska strävanden att bilda en gnostisk kyrka för att inte säga något än värre.
  I denna aktion har man föf inriktat sig mot prästerna men dock inte enbart dessa. Det har drabbat kyrkomusiker, diakoner, vaktmästare och andra vars enda ambition varit att försöka verka i apostolisk anda i en "kyrka" som ännu , visserligen falskt med dock kallar sig apostolisk och påstår sig vara bunden till bekännelseskrifterna.
  //HH

  SvaraRadera
 2. När vi inte längre är en "statskyrka" varför måste vi eftersträva att vara gestaltade som en sekulär kommun (också när det gäller utköpen) när vi från början är en sakramental verklighet, såsom våra bekännelseskrifter därom vittna (se Apologin art 13)? Kanske är det denna strävan till "kommunalisering" av svenska kyrkan som Ylva Eggehorn syftar på i Sv Ps 779 och då i synnerhet strofen "Vi (De) skall springa fram mot nya möten och bli lurade minst en gång till"?

  SvaraRadera
 3. -Medveten utrensningsaktion av Svenska kyrkan, skriver på fullt allvar HH. Alltså styrd av kyrkan centralt med direktiv till stift och församlingar!

  Om dylika anklagelser finns bara ett att säga och skriva:
  kvalificerat struntprat och nonsens. HH kan vara glad för att ingen kommer att avkräva honom belägg för hans groteska beskyllning.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är böjd att hålla med BOD.

   Vad dock är värre är att utrensningsaktionerna bedrivs omedvetet. Det behövs inga centrala direktiv, det är bara att se till att majoriteten har mer respekt för tidsandan än för Guds Ord så sköter sig det hela av sig självt.

   Den läskiga frågan är bara vems ande det är som står bakom allt detta?
   /Per H

   Radera
 4. BOD

  Som vanligt tjafsar Du istället för att komma med belägg. Vilka andra än "gammeltroende" har rensats bort på olika sätt? Du hittar kanske någon .Jämför sedan dessa med sådana som rimligtvis borde ha rensats ut -sådana som uttalat sig rent ateistiskt för att inte tala om de som direkt misskött sitt arbete och några tom betett sig rent kriminellt och klarat sig med en varning.

  Antar Du förnekar all kännedom om sådana fall .Om så är måste Du vara både blind och döv eller helt sakna förmågan att ser vad som sker inom SVeK.

  //HH

  SvaraRadera
 5. Om prosten på andra bloggen tycker att alla är så snälla mot varandra i Sv kyrkan så tycker jag nog att det räcker att läsa DN:s artiklar om utköpen i kyrkan med länkar för att dels förstå att riktigt så gulligt är det inte inom Sv kyrkan och dels för att undra vilken kuvös den gode prosten befinner sig i. Har man varit prost bör man inte kunna ha undgått att se de mörkare stråken i Sv kyrkan på nära håll. Återigen: ett gott steg på vägen för att minska problemen och utköpen och det mänskliga lidande och den förtroendekris som följer med detta vore att åter stiftsanställa präster och givetvis även inkludera diakonerna. De som kyrkan avkräver livslånga löften och tjänst ska också ha biskopen och stiftet som arbetsgivare. Det möjliggör personalvård värd namnet och kan i bästa fall minska fadäsernas antal.
  F Pierre

  SvaraRadera
 6. Men bäste BOD! Hela saken i bloggen och komentarerna är just att det inte går till så att order utgfärdas. Det är mycker mer subtilt än så. Eftersom jag anses svalt inställd till etablissemanget, vänder sig en del förfördelade till mig för litet tröst och möjligen något råd. Så jag kan försäkra att det är ren lögn när det exemeplvis från centralt håll sägs att ingen nekas antagning till kyrklig tjänst för att vara tveksam till utlevd homosexualitet och till kyrklig vigsel i sådana fall. Kan jag belägga det? Nej, det skulle röja konfidentiella samtal och i vissa fall bikt. Men förr eller senare kommer det, som i alla totalitära system, i dagen. Att BOD inget vet om detta subtila system betyder inte att det inte finns.

  SvaraRadera
 7. Man kan göra mycket utan centrala direktiv?

  Tredje Riket är populärt som referenspunkt på denna blogg.

  Dess eutanasipolitik, som främst riktades mot s k ovärdigt liv, ledde bl a till uppskattningsvis 700.000 äldres död i läkarehänder, en föga uppmärksammad grupp offer. Varför lägga resurser på tärande, kanske lidande personer? Är inte ett friskt djur värt mer än en sjuk människa?

  Många tyska läkare företrädde en biologistisk människosyn. Ingen yrkesgrupp var till den grad partiansluten. I nazismen såg man en företrädare för en sund syn på sunt mänskligt liv. Man såg sig obunden av förlegade kristna och konservativa idéer. Som vetenskapens och upplysningens företrädare mot obskuranter.

  Nazistisk eutanasipraktik är mycket svår att utforska. Inga centrala direktiv gavs. Journaler fördes med luckor eller förskönades. Allt på lokalt initiativ av progressiva, goda och framsynta människor. Industriell utrotning av misshagliga följde först i ett senare skede, när olika mera informella lösningar, som judarnas frivilliga avflyttande till Palestina och Madagaskar av olika anledningar misslyckats.

  Frågan blir vad de progressiva svenskkyrkliga eliterna ser sig tvungna att göra, när nu deras förhoppning om ett Sverige fritt från traditionella kristna felsyner ser ut att grusas.

  Förmodligen kommer inte SvK att fysiskt eliminera sina minoriteter - man vill ju ha deras pengar. Den inledande delen av den nazistiska politiken genomför man dock:

  Berufsverbot.
  Ivrigt upplysande om vem som är fel. Kauft nicht bei Juden!
  Visad kränkthet och vägran att delta, om någon som är fel får synlig plats eller tillträde till talarstol och spalter.
  Ett samfällt FY! och HU! över deras ord. Inte för orden, utan för vem som kan misstänkas uttala dem. Sauberhalten.

  Svenska Kyrkan som nazikyrka? Lite skarpt uttryckt, men likheter med medlöparna, karriäristerna, de lättlurade och de övertygade, progressiva nyordnarna i Deutsche Christen finns övernog.

  Argus

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är inte dagens "prioriteringar" på sjukhusen en eutanasi utan offentliga direktiv? Budgettak, ekonomistyrning genom New Public Management och lean production har blivit en ättestupa i det tysta.

   Kostsamma fall med dålig prognos, och utan läkaranförvanter som eventuellt talar för dem, får vänta medan planerade behandlingar utförs. De bortprioriterades behandlingar planläggs aldrig. De ansvariga är anonyma och icke möjliga att kontakta. Sjukvårdsekonomerna räknar och utbildar ansvariga läkare i prio-tänk.

   Lugnast om ingen rotar för mycket i sakernas tillstånd?

   Förmodligen är vi svenskar i mångt och mycket och i det tysta ganska tillfreds med en stillsam, nazistisk människosyn?

   Tredje Rikets människor behövde som mest 12.000 Gestapo-anställda för att kontrolleras. DDR-medborgarna behövde 220.000 Stasi-medarbetare. Vi tycks endast behöva en handfull journalister och politiker med progressiv samhälls- och människosyn för att internalisera och omfatta värdegrunden "Alla människors lika värde"?

   Vad nu denna värdegrund skall betyda är mera oklart. Men nog låter det bra? Kyrkan är ett villigt redskap för samhällsideologin.

   När blir hon bortprioriterad?

   J

   Radera
 8. "Kontraktsprost i Lunds kommun" är väl egentligen inte så mycket konstigare än "komminister på Öland". Bloggarens analys skulle vinna på att inte allt för ivrigt märka ord hos sina meningsmotståndare.
  Lustigare var däremot påståendet från någon kyrkomötesledamot om hur Thidevalls tillträde som biskop skulle motverka onödiga konflikter och utköp. / Markus

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan du berätta lite om lustifikationen Thidevall?

   P

   Radera
  2. Så här sade Sten Elmberg (c) om varför lokalanställningen är bra och varför kyrkomötet inte behöver ta tag i frågan om utköp.
   "Vi har haft ett antal medarbetare i vårt [Strängnäs] stiftskansli som har blivit deltidsarbetande i vissa församlingar som har problem, för att just vara den personen som kan jämka samman och se att det finns en gemensam väg framåt. En av dem har vi nu exporterat som biskop till Växjö stift. [...] han fick vara ”församlingsdoktor”, som vi skämtsamt kallade honom för, men han löste upp knutarna och gjorde det bättre.
   Kära vänner, jag tror att kunskap och ansvarstagande är viktiga både från dem som styr och för dem som leder verksamheten. [...] Utskottet tror inte att det är någon framkomlig väg att vi kör upp det på högsta nivån här i kyrkan. Ansvaret ligger på lokala nivån, och vi kan från den regionala nivån stödja på många bra sätt."
   Men några år senare blev den tidigare "församlingsdoktorn" Thidevall själv den förste biskopen som köptes ut i Svenska kyrkan. Kanske inte direkt lustigt utan snarare tragikomiskt.
   / Markus

   Radera
  3. Tack!

   Annars tycks otack vara världens lön. Även för Thidevall.

   P

   Radera
 9. Fast lite skillnad på ett landskap och en kommun är deet nog. Vad är det för fel på kontraktsnamnet egentligen?

  SvaraRadera
 10. HH och biskop Biörn!

  -Har den förstnämnde inte förstått, att det är han som skall belägga sina påståenden och anklagelser? Medvetna utrensningsaktioner, löd beskyllningen, vilken realiteter - tänk också på det biskop Biörn - innebär att (subtila) order eller andra texter har tillställts alla landets församlingar, där prästerna är anställda och vilka alltså självständigt anställer och (vid behov) avskedar personal.

  Verkar en sådan ordning rimlig, trovärdig - och skulle den kunna hållas hemlig, då kyrkan har en officiell offentlighetsprincip som innebär att vem som helst kan begära att få ta del av handlingarna?

  Redan kritiken mot utköpen talar också direkt emot också Biörns antagande och subtila konspirationsfundering, om jag får vara lustig.
  Dessutom är hans exempel på subtilitet sällsynt och icke representativt, förmodligen - om det stämmer - helt unikt. Nästan alla utköp gäller nämligen just församlingspersonal, som jag avsåg ovan och vilka naturligtvis inte alls är resultat av en "utrensningsfilosofi".
  Vem eller vilka i kyrkan har i så fall satt den på pränt? Subtiliteten måste ju, skall påpekas, ha något ursprung.

  Det ankommer på dem som påstår att det förekommer ett slags aktivitetet á la Kreml under sovjettiden att belägga påståendet.

  Om ni lyckas med det, mina herrar, skall jag vara den förste som med all min starkt begränsade styrka ställer mig i första protestledet.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 11. BOD: Olle Burell (s) uttalade sig inför kyrkovalet att kvinnoprästmotståndare och homofober inte skulle få verka inom vigningstjänsten inom svenska kyrkan. I varje kyrkoråd sitter det socialdemokrater som snällt följer partilinjen när det ska anställas. Är inte det en medveten utrensningsaktion, vad är det då?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror faktiskt att BOD både är medveten om och ogillar denna nybildade praxis.

   Den är dock ingen nyhet. När min far på 40-talet blev färdig med sin lärarutbildning, reste världsvana blivande lärare med sikte på attraktiva tjänster på besök till den eftertraktade orten, presenterade sig på partiexpeditionen och gick in i Arbetarekommunen. Så fick man sin tjänst utan att betyg eller annat närmare granskades. När staten sedan tog över ansvaret för skolan och endast strikt formella meriter beaktades, försvann ofoget.

   Ett argument för stiftsanställning av präster och återförstatligande av skolan?

   Radera
  2. Anonym kl.11:31

   Jag känner till ett fall från 70-talet där en mindre meriterad lärare gick före eftersom man behövde en bra fotbollsspelare i ortens fotbollslag.

   Radera
 12. Vad Olle Burell uttalar och sprider för åsikter är en sak. En annan är verkligheten. Hur en medveten utrensningsfilosofi skulle se ut, återstår för konspirationsteoretikerna att visa.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 13. Alla som tar anställning i SvK vet vilken organisationsform vi har. En demokratiskt vald styrelse i samverkan med vigningstjänsten under Biskopens och Domkapitlets tillsyn. Ett kyrkoråd kan inte vidta åtgärder mot en ämbetsförvaltare utan att Domkapitlet först gjort en befogenhets-prövning. Denna finns ju till för att arbetsgivaren SvK inte oinskränkt ska förfoga över vigningstjänstens anställningar.

  Men om vigningstjänstens företrädare inte t ex sköter sina arbetstider, inte kan samarbeta med ledning och arbetskamrater, är det inte då rimligt att de kan avvecklas som vilka andra anställda som helst?. Jag är övertygad om att de allra flesta kyrkoråd ser ett utköp som en sista möjlighet och att ställningstagandet är välgrundat - ingen arbetsgivare fattar utköpsbeslut med någon glädje. Att det sedan finns brister i demokratin vet alla - Olle Burells uttalanden är ett exempel på detta.

  F ö hänvisar jag till mitt svar i kyrkomötet till Dag, som finns på Kyrklig dokumentation.

  SvaraRadera
 14. Staffan Holmgren,

  Du frågar lite försmädligt eller åtminstone försåtligt i en ton som om din fråga egentligen är retorisk och vars svar är självklar. Dock verkar Du vara något mindre blind och döv än BOD så låt oss citera Dig och se vad Du egentligen säger och vad det innebär. Du skriver ,citat:

  Men om vigningstjänstens företrädare inte t ex sköter sina arbetstider, inte kan samarbeta med ledning och arbetskamrater, är det inte då rimligt att de kan avvecklas som vilka andra anställda som helst?."

  Jag lämnar arbetstider såtillvida att jag menar att en präst är alltid präst -om Du med menar inte sköter sina arbetstider och med det menar ger upphov till mässfall så får han ha en god ursäkt minst sagt. Det kan jag instämma i även om jag har svårt att se att en politiker , kanske tom sekulär är den rätte att bedöma om skälet är t ex annan själavårdande uppgift som prioriterats. Trots allt torde den problematiken sällan vara aktuell.

  Vanligare är just samarbetssvårigheter och dessa baseras ofta just på att politikerskaran, de som bestämmer tom tillsättandet av biskopar och ofta med en minst sagt ljum inställning till kyrkan som en Kristi Kyrka och ofta i strid mot vad prästen ålagts i sina vigningslöften . Då krävs av prästen , ofta med en morot att han skall strunta i vad han lovat, strunta i vad som gäller för en präst som menar sig lyda under sina vigningslöften, tar allvarligt på bekännelsen, på det faktum att SVeK ännu kaölar sig för en evangelisk-Luthersk kyrka och sist medn alls inte minst utan precis tvärtom-hävdar sig vara en "Helig,allmännelig och apostolisk "kyrka.

  De sk samarbetssvårigheterna bottnar ofta i just det faktum att den politiska ledningen inte bryr sig om vad det innebär utan kör sitt "eget race" , vill skapa en anpasslig kyrka för alla och inte inser att vad de skapar är en icke kyrka för ingen alls utan i bästa fall(?) ett rotary med tinnar.

  Ni politiker , hävdar då med emfas att ni ju har biskoparna med Er men låtsas inte om, förtränger(?) att det är ni som har valt biskoparna och då enbart valt sådana som lovat vara anpassliga och iför att yttermera se till att de inte vågar sätta emot, kan sätta emot har Ni dessutom fråntagit dem rösträtt men gjort dem till gisslan genom att påtvinga dem närvaroplikt och i nåder gett dem yttranderätt-väl vetande att de inget vågar säga, sannolikt inte heller vill eftersom de valts just för sin anpasslighets skull och i övrigt belönats väl med pekuniärt och detta med en minst sagt minimal "arbetsinsats".  Hela SVeK har hamnat på fallrepet och det är svårt, för mig omöjligt att se någon lösning. Ni politiker har förvandlat SvK till SVeK och uppgifter som man förr kunde hoppas att biskopar tog tag i har blivit ett skämt ty vad som nu gäller är att skall man hitta en präst som tar bekännelsen,skriften på allvar är han längst ner i hierarkin och hotas i princip varje predikan vid avkragning-han är maktlös. De som har makt(?) de har iofs bara en chimär makt , dvs de kan avskeda , avkraga underordnade men då bara när det faller de verkliga makthavarna på läppen, tidsandan representerad av politiker. De kan inte vrida något tillbaka-vill inte heller vad det verkar som. De kan inte stötta och vill inte heller en präst som talar klarspråk. De kan i bästa fall tiga men då riskerar de lönegradsuppflyttningar ,karriären så de säger vad de ombeds. De vränger sanningen.

  Alltså, när Du talar om samarbetssvårigheter handlar det till allt övervågande om präster som menar att sanningen och läran är rättesnöret inte tidsandan. Den sypunkten delar jag och menar verkligen inte att detta vore skäl till utköp utan snnarare i aktuella fall att kyrkorådet funderar över sin ställlning. Kanske de borde lämna sin plats eftersom de inte vill erkänna en helig allmännelig och apostolisk kyrka.

  //HH


  "

  SvaraRadera
 15. HH

  -Din kommentar till den kloke och i sådana här frågor mycket erfarna Holmgren tycks utgå ifrån att det á priori alltid är de förtroendevaldas fel om samarbetssvårigheter uppstår.

  Jag kan verkligen ta Dig ur den villfarelsen. Holmgren, som under ett stort antal år med framgång har lett Sveriges största kyrkliga samfällighet, skulle nog - med en viss överdrift - kunnat doktorera på ämnet "Kyrkliga utköp - orsak och verkan"

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 16. BOD,

  En politiker är inte känd för att erkänna egna misstag. Själv är du ett strålande exempel på detta ,dessutom har Du otroliga besvär med läsförståelse manifesterat bl.a i din kommentar till Annourz.

  //HH

  SvaraRadera
 17. HH,

  -Till den verkan det hava kan, uppmanas Du att i en debatt hålla Dig till sakfrågorna, vilka upplysningsvis inte är desamma som subjektiva personutfall mot debattörer, vars åsikter ej faller Dig i smaken.

  Förstått???

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera