söndag 14 december 2014

Kristen tro är att ha fattat

På dumhetens höjd stod kanske fordomdags teologie doktorer. Nu ryms de i trängseln där inte längre. Vilka som ryms där? Kolla i bilderburken. Men hur är det med tron och vetandet?

Låt oss ta det gamla med fides qua och fides quae. Det första är själva trosakten. Jag tror.. Jag tror att jag tror, helt enkelt. En sådan tro kan vara rätt omedveten och behöver kvalificeras till vad den tror på, trosinnehållet. Fides quae. Som i satsen "jag tror, jag tror på sommaren", som sällan visat sig vara något att riktigt lita på.
Kristen tro är att lita på ett trosinnehåll, traderat till oss och därför kritiskt provat genom två årtusenden. I skuggan av 1700-talets upplysning och 1800-talets anpassning av det teologiska innehållet till 1700-talets för-förståelse kan det vara svårt att uppfatta det kritiska draget i kristen tro.

Den grundläggande frågan är förstås vem Jesus är. "Antingen är han Guds son eller så är han en idiot", som Gustaf Wingren uttryckte saken varpå teologie studeranden Bo Hanson räckte upp handen och frågade: "Kan man inte säga att Jesus var en terapeut?" Då kom Gustaf av sig. Men något låg i det hans utslungade påstående. Hans påståenden var sådana. Utslungade.

Kollar man i evangelierna, ser man upprepade tecken på den kritiska prövningen. Inte bara så att motståndarna till Jesus sökte efter möjligheter att sätta åt honom. Också hans följeslagare hade det svårt med förståelsen. Ord och tecken gick hand i hand och skulle svara mot profetiorna. Det är som ett pussel som lärjungarna lägger och slagna av insikt om hurdan verkligheten verkligen är, måste de berätta - kosta vad det kosta vill. Jesus har verkligen uppstått från de döda. Det är en händelse som får omvälvande konsekvenser. Nu finns det liv som döden inte rår på att hämta i Kyrkan.

Det är denna kyrka som behöver inte bara skolor utan också gymnasier och universitet, kloster med böcker, skriv- och läskonst också för folket och som uppvisar en rad intellektuella, de som byggde den lärda världen. Vi är med i detta av lärdom och insikter genompyrda sällskap och praktiserar det som är trons grundhållning: Tillit och mödan att försöka förstå i tillit att också detta är mödan värt.

Detta arbete är inte bara bokligt. Thomas av Aquino var förstås en boklärd herre med förmåga att systematisera vetande. Hans dominkanerbroder Albertus Magnus gjorde försök att skriva systematiskt också han, men lyckades inte riktigt. Däremot var hans vetande närmast encyklopediskt därför att hans grundhållning var nyfikenhet och öppenhet mot Guds hela värld - skapelse och frälsningshistoria lika. Han visste, sas det, allt om det som det var värt att veta något om. Han uttrycker en Kyrkans grundhållning - viljan att veta och se Guds underbara gärningar var de än möter oss.

Den som inte ser detta, ser förstås fel. I sak fel. För denna värld kan inte korrekt beskrivas utan att man talar om Fadern och Sonen och Anden. Det fattar väl alla?

Och då blir det kristna livet alltid ett liv på lärjungasätt. Lite lättare nu när tron inte bärs upp av hela etablissemanget och distribueras till oss uppifrån utan på nytt är de upptäckter människor gör, just där de är. Nerifrån, alltså.

Detta sagt den söndag när vi firar en rebell. Johannes Döparen. En man född med en Guds alldeles bestämda avsikt och inte rädd att leva efter den kallelse som blev hans. Kosta vad det kosta ville.

Jag läste kommentarer till Stalinstadt och tackar för bidraget från Värmlands Folkblad. Det är värt att hålla fram här också. Det är inte mycket till kyrka som här skildras och tron är förvanskad. Men författaren är stolt och betalar. Vi får vara tacksamma. Eller ska vi vara det? Är det fel att påpeka att i Warthegau var detta den roll nazisterna ville att kyrkan skulle ha, bortsett från det där med alla människors lika värde för värdet inskränkte sig.

http://www.vf.se/kultur-noje/ett-samfund-att-vara-stolt-over

33 kommentarer:

 1. Bo Hanson blev sedermera en mycket skicklig sportjournalist.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tillåt mig att betvivla att sportjournalisten Bo Hansson läst för Wingren, när det finns en blivande etikdocent med blogpostens stavning.

   Radera
 2. Möjligen kunde titeln på dagens blogg med ett mera eskatologiskt perspektiv ha lytt:
  Kristen tro är att skola ha fattat.

  SvaraRadera
 3. Det är den roll modernister av olika kulörer och tider anvisar för kyrkan:

  Lite stödjande socialterapi när det krisar.
  Förstärkning av värdegrunden "alla människors lika värde".
  En välsignelse av det som är.
  En moralisk ledfyr (För det lagoma och mera allmänt accepterade, givetvis!).
  En liten saga om det som borde vara, om det ändå inte är så.
  Ett ofarligt, helst (utom Värdegrunden, förstås.) så neutralt som möjligt kulturarv för de urarva och rotlösa.

  Hur som helst är det fult av Bloggaren att peka på likheter mellan dagens Svenska Kyrka och nazitidens. Kanske ännu fulare än att peka på likheter med kyrkans roll i DDR, där verksamhet bland förståndshandikappade och gamla accepterades, men absolut inte bland "värdefulla" barn och unga. (DDR-samhället var ju ändå ganska mycket lika "oss"? Men nazitidens människor var det absolut inte!!)

  Nej, vi vill absolut inte bli störda i vår trygga världsbild, eller hur?


  Lars Jensen

  SvaraRadera
 4. Johannes döparen får "trängas" bland alla ljuskronor som nu tänds och ändå kallas han av Jesus "en lampa som brann och lyste". Det är ett ypperligt tillfälle för varje predikant att idag visa på Johannes "apofatism" (jag är en ropandes röst i öknen... mitt ibland er står en som ni inte känner) men också det "katafatiska" i form av Triniteten (Den som du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande) och kristologin (Se, Guds lamm som borttager världens synder). Han ställde också vår moderna fråga om Jesus och han riktade den till Honom och han fick uppenbarelsens svar via ett trefaldigt vittnesbörd från Jesus, Hans lärjungar och Skriften (Mt 11:4f).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jesus säger också att ingen av kvinna född är större än Johannes Döparen. Frågan uppstår varför det inte har funnits någon Johanneskult på samma sätt som för Jesu mor Maria, om han nu räknas för så stor?

   Radera
 5. Bloggardag: "...en Kyrkans grundhållning - viljan att veta och se Guds underbara gärningar var de än möter oss."

  Är naturkatastrofer medräknade i dessa "Guds underbara gärningar"?
  Det förhållandet att den enes bröd är den andres död tillhör säkert dessa eftersom arter är skapade sådana att de måste livnära sig på andra arter.
  Tillbaka till naturkatastrofer. Det sägs att människans levnadssätt har skapat klimatförändringar och dessa i sin tur orsakar katastrofer. Är dessa katastrofer också Guds underbara gärningar?

  En anonym en

  SvaraRadera
  Svar
  1. Käre "en anonym en", du glömmer "kulturkatstrofer" typ "kulturprotestantism" varur deutsche christen framgick. Guds mäktiga verk kan verkligen spåras i motståndet mot dessa kulturkatastrofer. Ibland kan dock naturkatastrofer vara ett tecken på Guds mäktiga gärningar. Jag tror Aposteln Paulus och hans medarbetare Silas skulle hålla med om detta när de satt i det innersta fängelserummet och sjöng lovsånger (Apg 16).

   Radera
 6. Klabbis frågade just...

  -Vad är det för skillnad på Svenska Kyrkan och NGO ?

  När jag läser svaren här på bloggen ...Ja då kan jag inte finna ett svar.

  Nisse på Åsen

  SvaraRadera
  Svar
  1. NGOs är per definition skilda från staten.
   Non-govermental Organisation kan knappast SvK sägas vara med nuvarande korrelation mellan kyrkomötesmandat och riksdagmandat.

   Radera
  2. Samt att Svkys "konstitution" är skapad av den sekulära makten. Svky är nästan på alla sätt en "kvasiorganisation", därav grogrunden för att utveckla sin egen, heretiska religion!
   /Antony

   Radera
 7. Att det där med "alla människors lika värde" är ensbetydande med "alla människors lika värdelöshet" behöver man inte vara filosof för att förstå. För att här saknas det tertium comparationis, jämförelsens tredje, som krävs är ju uppenbart. Att sedan SveK har börjat predika denna idioti såsom dogm ändrar inget i sak. Men lite förvånande är det att alla dessa kulturmarxister har så dålig kunskap om Marx' läror att de inte känner till detta enkla. Hade de istället för religionsvetenskap läst Das Kapital så hade de inte ställt till en sådan förvirring: "Bägge", vete och järn, "är alltså lika något tredje", ty annars skulle de inte kunna sättas lika." http://www.marxists.org/svenska/ekonomi/haug/1976/kapitalet/06.htm
  Men som sagt, mot dumheten osv...

  SvaraRadera
  Svar


  1. "Lika värde" är ett meningslöst begrepp att använda i den aktuella debatten.

   Att en människa är lika värd som en annan är inte synonymt med att någon part kan göra som den tycker, tex bosätta sig var som helst, åtnjuta andra gruppers trygghetsbuffertar som i allmänhet är anpassade till de numerärer som betalat in dessa, etc.

   Oftast används ”allas lika värde” för att markera mot dem som på något sätt värnar Sverige, som ett argument för att Sverige är till för alla.

   Om man fullt ut tillämpade principen om ”alla människors lika värde”, så måste man låta alla som vill komma till Sverige.

   Det begriper ju alla att det är helt orimligt och då måste vi också ha ett system där alla sörjer för sin egen välfärd. Då blir det någon slags darwinism i slutändan, dvs att den starke överlever, och man bombar tillbaka samhället till stenåldern.

   Lika värde är inte heller detsamma som "människovärde" eller "värdighet".

   Den slovenske författaren Alex Kurtagic:

   Om man värderas lika, det vill säga är lika i kvalitet, så är man de facto utbytbar. Om alla är lika är de utbytbara mot varandra, och därmed fullständigt värdelösa. Bara om vi är olika, alltså olika ”värda” i olika avseenden, så besitter vi ett egenvärde.
   /finns Gud?

   Radera
 8. Människovärdet inskränks ju i vår tid och i vårt land också, och inte bara av sverigedemokrater - se http://www.dagen.se/debatt/vi-gillar-olika-p%C3%A5-riktigt-1.304967 "Alla människor är jämlika, men de som har 46 kromosomer är mer jämlika än andra." Idag på livets söndag borde vi i alla kyrkor ha sjungit: "Jesus älskar alla barnen, / alla barnen på vår jord, / även de med Downs syndrom, / med en extra kromosom, / Jesus älskar alla barnen på vår jord." Men jag noterar att ingen biskop eller ärkebiskop från Svenska kyrkan stod som medundertecknare till artikeln "Vi gillar olika - på riktigt." Vi får väl tänka att EFS:s vikarierande missionsföreståndare LarsOlov Eriksson representerar Svenska kyrkan i det här fallet? Ungefär som Missionsprovins-nunnorna i Alsike kloster häromdagen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Berit Simonsson teol. kand. ses väl som en större teologisk auktoritet än alla biskopar i SvK?
   Enligt mig en större teologisk auktoritet än alla SvK biskopar tillsammans. Det finns nog en och annan biskop i andra kyrkor som delvis håller med mig på den punkten.

   Radera
 9. Det var riktigt underhållande att se hur den schizofrena pk-eliten hyllade Missionsprovinsens "reaktionära" och "ortodoxa" nunnor i Alsike. De visste inte alls vad de gjorde!
  /Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alsikesystrarna är goda representanter för kyrkan när den är som bäst: teologiskt konservativ och politiskt radikal. Att de blir uppskattade, med anledning av det senare, beror kanske på att det förra trots allt fascinerar en nihilistisk värld – de har en grund att stå på. De behöver inte ständigt snegla på vad som kan vara politiskt korrekt för stunden.

   Radera
  2. Bäste biskop Göran, jag tror att Alsikesystrarna är så nära den sanna katolska tron och Kyrkan som man kan komma med ett Lutherskt arv!
   Den "katolska" grenen av Missionsprovinsen borde inleda samtal med Petri Stol för att få en ecklesiologisk ordning i paritet med det anglikanska Ordinariatet.
   /Antony

   Radera
  3. Visst finns det några inom missionsprovinsen som gärna skulle se fördjupade kontakter med Romersk - katolska kyrkan, men samtal av det slag du föreslår kommer aldrig att äga rum med mindre än att Missionsprovinsen splittras.

   Radera
 10. PeterT

  -Utan att ett ögonblick kritisera den duktiga Berit Simonsson, undrar jag stillsamt vem eller vilka de är som ser henne som en större teologisk auktoritet än våra biskopar.
  Är det månne bara Du?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant fråga.
   För att kunna besvara den måste man ställa sig frågan vad som menas med begreppet "teologisk auktoritet"?
   Johannes Döparen, skulle kan kunna sägas vara en teologisk auktoritet till skillnad från de religiösa auktoriteterna saduceer och fariseer?
   Var Jeremia en teologisk auktoritet?

   SvK biskopar är utan tvivel stora kyrkliga auktoriteter, men är de landets största teologiska auktoriteter?
   Frågan besvaras bäst av personer med andra teologiska perspektiv.

   Oasmöten har de senaste åren bevistats av gäster från andra kyrkor som:
   Johan Candelin - Finland
   Biskop Thomas av Kairo - Egypten
   Biskop Lindsay Urwin - England
   Biskop Andrew Watson - England
   Biskop Peter Mwakyoile - Tanzania
   f. Raniero Cantalamessa - Italien

   Det är personer jag skulle fråga om personer de ser som teologiska auktoriter inom SvK.

   Vilka personer skulle Bengt Olof Dike fråga om han ville finna teologiska auktoriteter inom SvK?

   Radera
 11. PeterT,

  -Vem eller vilka är det som ser den timida och duktiga Berit som en större auktoritet än biskoparna?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 12. Ja, även jag läste VF och om mannen som var stolt över att som ateist vara med i SVeK och betala sin avgift. Det är säkert sådana som SVeK och våra politruker hyllar. Visst kan vi glädjas åt att även ateister vill betala till SVeK men inte om det är till priset att de också vill bestämma över SVeK som nu är fallet . Nu har vi en politikerkyrka -SVeK- som verkligen gör sig förtjänt av hur man kan utläsa förkortningen SVeK nämligen "svek" ty det är det den har blivit- ett stort svek mot allt vad Kristi Kyrka står för.

  En politikerkyrka styrd av politiker med allt från mycket ljum inställning till den kristna tron till direkt ateistiska inställningar, däremellan andra trosuppfattningar. Att vissa skribenter kan tycka att det är helt i sin ordning är för mig ofattbart. Lika ofattbart är det att behöva notera hur en viss annan sticker huvudet i sanden och förnekar detta faktum .

  Visst skall kyrkan vara öppen för alla men man kan verkligen fundera över om kyrkan är betjänt av att ha medlemmar som inte omfattar den kristna tron? Skall mammon styra? Skall vi låta icke kristna bestämma över kyrkan bara därför att de betalar kyrkoavgift? Allt i den "heliga?" demokratins namn? Det är lustigt att de som främst hävdar det är de som t ex förordar tvångsanslutning till olika fackliga organisationer och länge även tillämpade kollektivanslutning till "partiet". De tilltvingade , ja tilltvingar sig ännu medlemsavgifter men är samtidigt ytterst noga med att se till att medlemmar med annan åsikt än "partiets" inte får något inflytande. Denna princip tycker de är fullkomligt riktig och försvarar med näbbar och klor men när det gäller kyrkan så vägrar de erkänna samma princip.

  //HH

  SvaraRadera
 13. BOD,
  Re din fråga till Peter T. Vi är nog många som överhuvudtaget inte ser någon teologisk auktoritet hos dagens biskopar inom SVeK. Vi är tvingade , tack vare våra politruker att acceptera dem som stiftschefer men inte som biskop annat än till namnet. De är inte och eftersträvar inte heller att vara några sions väktare istället tycks de se som sin uppgift att agera anpasslingar och förjaga den sista resten av ännu bibeltroende -apostoliska präster.

  I övrigt är din frga osvanligt infantil. Du tycks mena att majoriteten tycker vi har utmärkta biskopar- en majoritet av människor som visserligen har makt men sannerligen inte eftersträvar att uppehålla en Kristi Kyrka i världen. Vad majoriteten tycker är här ointressant och skulle vi alltid föja majoriteten så hade reformationen aldrig kommit till stånd.

  Men som jag skrivit- Du agerar som en doctor Eck fast utan hans kunskaper.

  //HH

  SvaraRadera
 14. HH,
  -Det var Peter T som fick frågan - han som ställde den. Men Du hoppar in i oträngt mål med omdömen om påstådd infantilitet. Förstår Du då fortfarande inte att den som gör ett påstående också har att bevisa detta?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 15. HH,

  Dina kommentar och omdömen om Svenska kyrkans förtroendevalda blir alltmer absurda, förvrängda och präglade av hat mot de tusentals människor som lägger ned hela sin själ i arbetet för kyrkan.

  Du har därmed för län ge sedan mält Dig ur de seriösa kyrkodebattörernas skara och kan ej längre tas på allvar. Groteska uppkast mot hela kyrkans av folket valda styresmän slår också tillbaka mot Dig själv, vilket Du säkerligen inte märker eller förstår.

  Dessutom har Du hoppat in i oträngt mål ovan vad gäller min fråga till Peter T. Jag bad nämligen honom om svar, inte Dig.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 16. "Groteska uppkast" var det - rakt i diket!

  SvaraRadera
 17. BOD,
  Du tycks inte fatta att detta är en blogg- inte en debattkanal mellan Dig och mig utan öppen för alla att kommentera- eller så öppen Dag Sandahl låter den vara. När jag skriver na,mnet är det inte så mycket för att jag väntar mig svar- Du är alltid svarslös men ställer däremot alltid frågor som Du sedan låtsas inte ha fått svar på för att kunna fortsätta tjafsa -ofta skolmästaraktigt med bifogade pekoral eller som din senaste fråga(?) som väl snarast måste kallas infantil. Något jag med all rätt ansåg mig ha rätt att påpeka. Jag känner förvisso inte Peter T och jag betvivlar att han behöver eller ens efterfrågar mitt stöd. Du däremot borde nog börja öva läsförståelse- så redaktör Du är/var
  //HH

  SvaraRadera
 18. Jag fick en fråga och var artig nog att svara.
  Att min motfråga fick stå obesvarad var nog något jag räknat med, utifrån tidigare erfarenheter.

  SvaraRadera
 19. HH,

  Jag upprepar igen, apropå Din tystnad om det exempellösa utfallet mot Svenska kyrkans verkliga ryggrad, de tusentals förtroendevalda som beskylldes för att inte vara troende:
  Vilka belägg har Du för denna direkta kränkning av dem? Hur vågar Du egentligen påstå att de inte är troende?
  Fram nu med svaret, och jag upprepar:
  -Vilken grund har Du för beskyllningen?

  Så anklaga inte längre mig för att ej svara på frågor, när det är Du som undviker dem!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 20. Bloggardag: "Kristen tro är att lita på ett trosinnehåll, traderat till oss och därför kritiskt provat genom två årtusenden."

  Tradera betyder ju inte att kritiskt prova utan att överföra muntligt, Vad är den KRITISKA i det hela? Man har bara berättat vidare det som man hört av andra. Det som kan hända då är att storyn ändras för att man glömmer en del av den eller att man missförstår den och inte längre berättar samma sak som man hörde.
  När jag var liten lekte vi i skolan en lek som hette "den trasiga telefonen". Fröken viskade i örat på en elev en berättelse som eleven sedan berättade på samma sätt för en kamrat och så fortsatte det genom hela klassen. Efter att historien hade traderats på det här sättet så hade den blivit någonting helt annat när den till slut kom ut ur munnen på sista eleven.

  Den kristna tron har först traderats muntligt ett tag och sedan skrivits ner vilket innebär att den sista muntliga versionen av den ständigt föränderlliga storyn har frusit till och inte längre går att ändra! Det står ju i Bibeln! Det är därför lite svårt även för självaste Jesus att få en chans att förklara för dagens människor vad han egentligen menade.

  En anonym en


  SvaraRadera
 21. BOD,
  Återigen en infantil kommentar fråga från dig, När den frågan var uppe var en av anledningarna just att vi kunde hänvisa till åtskilliga personer som invalts och som deklarerat sig vara allt från ljumt kristna till ateister. Jag tänker inte upprepa mig , framförallt inte i en fråga där Du om någon vet att det jag beskrivit , jag och andra, är verkligheten. Du vet det men låtsas ovetande för att kunna försvara dina insatser som politruk.

  Fundera sedan , om Du nu verkligen är bekymrad för SVeK och inte bara din position- där behöver du knappast oroa dig - sysselsättning för Er kommer nog alltid attt finnas om sedan kyrkorna står aldrig så tomma och medlemmarna flyr.

  Som jag skrivit och där kan jag upprepa mig. I den mån jag bekymrar mig för SVeK är det tanken på alla dem som nu lämnar därför att de känner att de som kristna inte längre kan stödja organisationen SVeK och dess svek inför vår Herre. Det bekymrar mig - inget annat i samband med frågan.

  Du tjatar vältaligt om hjälp från "oss" men det är inte hjälp Du vill ha utan ett erkännande av att Ni är på rätt väg. Det är Ni inte- den väg SVeK slagit in på leder i vart fall inte till Kristi Kyrka- mer vill jag inte säga om vart de n är på väg.

  Hjälp, verklig hjälp har Ni fått / erbjudits men det handlar om en medicin så besk att Ni inte kan tänka Er att ta den. Det är den enkla sanningen liksom C.S .Lewis i någon av sina skrifter påpekar att ibland är enda sättet för den som gått vilse att vända om . Det förutsätter att man inte är så vill att man inte ens kan hitta tillbaka. Oavsett att tro att man från okänd punkt, för att ta det bildligt skall hitta till målet gagnar till intet.
  //HH

  SvaraRadera
 22. HH,
  -Du påstår att frågan är infantil. Så kan bara den uttrycka sig som själv naturligtvis inte ett ögonblick kan styrka sitt påstående om de förtroendevalda.

  Att smutskasta hela Svenska kyrkans av väljarna utsedda organisatoriska ryggrad är så exempellöst fräckt och oförskämt, att inga ord räcker till.
  Och Du saknar helt ord för att styrka påståendet; det är inte oväntat.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera