fredag 12 december 2014

Ordvalsproblematik

Vem är jag att släppa Bergers vid Åbo Akademi, glöm inte detta, framlagda och godkända doktorsavhandling och introducerad på Bloggardag i går.

Kamraterna Braw och Kalins ordval visar sig enligt Berger vara "problematiskt" (avh s 401). Berger är dock i fallet Braw förstående och kallar det hela "olycksfall i arbetet". Vad har Braw skrivit? Svordomar? Könsord? Blasfemier? Nej. Han har skrivit "rum att leva" och "livsrum" och detta "livsrum" är "helt i linje med Kalins lika olyckligt valda begrepp som är 'livsrum'."  (kursiveringarna är Bergers)
Tänk, det begriper till och med jag, att ett ord som "livsrum" är lika olyckligt som ett ord "livsrum", givet att man tänker så. Hur tänker man då, givet att man alls tänker?

"Mot bakgrund av Europas och särskilt Tysklands 1900-talshistoria är ett sådant ordval dock mycket olyckligt, även om jag inte på något vis skulle vilja hävda eller ännu mindre tror att det skulle finnas någon koppling till det historiskt extremt belastade "Lebensraum", vare sig från Braws eller Kalins sida."

Men Braw är "synnerligen väl insatt i det tyska språket, såväl som i den tyska kulturen och historien och därför ger ändå ordvalet ett minst sagt ovarsamt intryck." När Braw därtill i sin första essäsamling år 1980 använder orden "slutlig lösning" är detta "olyckligt på gränsen till omdömeslöst." (avh s 401-402)

Kalin använder också begreppet livsrum, alltså.
Det är "en liknande omedvetenhet eller tanklöshet"(s 403) och Kalin  bör förstås klandras. Men vad för det fall Kalin är en begåvad man som medvetet, som den gamle journalist han är, använder orden medvetet? Berger ger i  en tättryckt fotnot om vid pass en trycksida en tysk introduktion till begreppet "Lebensraum",  men glömmer att referera till Rudolf Kjellin och Adrian Molin, ser jag. Det hade kanske varit om inte annat så geopolitiskt motiverat.

Braw har för den delen "en annan gång" använt uttrycket "genetisk laddning", ett begrepp som också på samma sätt kan ge associationer till Tredje riket och till andra totalitära regimer..." Berger hukar dock lite och skriver att Braw reserverar sig med ett "om nu uttrycket tillåts." Men gör det det? Braw skrev detta betänkliga år 2001 så rimligtvis är det fortfarande straffbart, eller?

Kalin har använt begreppet "etisk rensning" och Berger finner (s 404) begreppet så värdeladdat och ha en så pass specifik betydelse att det enligt hans mening inte kan användas.

Vi kallar just detta som Berger redovisar för  - vetenskap!

Bergers"just gjorda  anmärkningar måste förstås i ett mer europeiskt snarare än ett begränsat svenskt perspektiv. Särskilt i Tyskland är det i dag omöjligt och politiskt totalt inkorrekt att använda något av de begrepp som genom nazismen blivit särskilt laddade i något sammanhang. Den som gör det blir kraftigt kritiserad och kommer i det lindrigare fallet undan med karaktäristiken en språklig urspårning. En sådan urspårning menar jag att man också i mina källtexter på ett sätt kan tala om." (s 404)

Vad är nu att säga? Ett: Es lebe Neuropa!
Eller kalla de urspårade entartete?
Nu är det tyska ett raster över landet vårt och det är, som bekant, inte första gången. Jag tänker på Hansan, förstås.
Jag piggar upp mig och spelar https://www.youtube.com/watch?v=zKSj_zOfOw8
Det gäller sich einzuordnen.
Nu kan vi inte tala svenska utan att snegla på tyskan. Men det kom lite plötsligt, som flickan sa. Plötzlich!

Är inte saken också i övrigt rätt klar?
Också om Berger inte riktigt tänker så men så listigt markerar hur han inte tänker att många andra hamnar i det tankespåret, skulle begreppen kunna komma att uppfattas som att det skulle finnas en koppling mellan Svenska kyrkan och Nazityskland.
Saknar inte texterna "det mått av omdömesgillhet som förväntas av en präst i Svenska kyrkan" (Överklagandenämnden 2014/33) och har inte Braw och Kalin "genom sitt agerande överskridit den gräns för yttrandefriheten som vigningen till präst för med sig." (Överklagandenämnden igen)
Tid att anmäla dr Braw för Växjö domkapitel och Kalin för Göteborgs domkapitel.
Välkomna i klubben!
Braw och Kalin har väl några vänner kvar som kan bevisa dem denna sista heder att anmäla dem?

Att Kalin talat om Svenska kyrkan som (Bergers kursiv) "poliskyrka" (avh s 279) ska han dock inte hållas ansvarig för. Kalin återger vad biskop Bertil E Gärtner sagt. Detta faktum behöver kanske dock inte, närmare besett, hindra Göteborgs domkapitel mer än det hindrade Berger...

Låt mig nu återvända till min grundtanke.
Det står Kenneth B Berger fritt att konstruera sina texter. Sverige och Finland är på papperet fria länder.
Lite embarraserande skulle kanske Braw, Kalin och Sidenvall kunna uppfatta att de - fast inte de, för Berger styr inte på på person utan skriver och analyserar endast vad personer skrivit i offentliga texter, att de likväl hanterats illa.
Berger analyserar texterna för att komma åt de skrivande personernas psykologi, som typer för ett kollektiv där många av oss innefattas (ja, ni fattar! - fast inte riktigt jag, som går lite fri eftersom jag inte uppfattas som politiskt konservativ som de andra kyrkligt konservativa - även om jag är benägen för extrema excesser). De som analyseras har både avslöjat sig i en begränsad textmassa och blivit urtyper för alla andra som ägnar sig åt radikalt ifrågasättande av nyreligionen i Svenska kyrkan.

Problemet är inte Berger. Problemet är Åbo Akademi.
Med denna akademi samarbetar Svenska kyrkan genom Stockholms stift och låter fem doktorander forska på halvtid för medel uttagna av medlemmarna. Borde inte detta samarbeta omedelbart avbrytas - av respekt för grundläggande vetenskapsideal?
Kanske inte ändå, eftersom religionsvetenskapen, som den lärde doktor Back påpekat, inte hör till teologin utan filosofin i Åbo. Det förklarar en del.
När jag blir rektor för akademin, tänker jag efter det inträffade ändra på det förhållandet. Jag vill nämligen inte riskera Åbo Akademis ranking. Men tills vidare är det nog, sorgligt att säga, varningsflagg för Åbo Akademi. Det är upp till akademin att genomföra akademisk renhållning. Sauberhalten, som det så passligt heter.
Och då fattar Berger vad som avses.
Fast självfallet på det sätt som är hans alldeles egna. Men numera upphöjt till - vetenskap.

28 kommentarer:

 1. Det är helt otroligt vad representanterna för den nya religionen i Svky är besatta av nazism, fascism och allehanda ismer! Bara den mest paranoide stolle som ser Gestaporockar och brunskjortor i varenda hörn kan "lyckas" med den tolkning som psykobabblaren Berger uppenbarligen har "lyckats" med!
  /Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hela samhällseliten är besatt!
   Varför skulle kyrkoeliten vara annorlunda?

   J

   Radera
  2. Anthony kanske inte vet att Åbo ligger i Finland? Och både det svenska inflytandet och svenska språket är på tillbakagång i Finland. Svenska kyrkan finns bara där i form av ett antal medlemmar. Är det kanske så att tangenterna alltid skriver som de brukar, oberoende av ämnet?
   /K

   Radera
  3. Den mer och mer komiske K är nog omedveten om att "dr Berger" är s.k. präst i den postkristna organisationen Svenska kyrkan?!
   / Antony

   Radera
 2. :) Livsrum - din fastighetsförmedling i Malmö. www.livsrum.nu

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har Antje anlitat denna "mäklare" (måste ju vara ngt helt annat) ngn gång?!
   /Antony

   Radera
 3. Ett förslag:

  Samla diverse förgripliga tankar under en passande frågeställning, förse dem med vederbörlig notapparat och sänd in alstret till Akademien i Åbo! Där godkänns det mesta? Sedan publiceras hans förmenta förgripligheter i en vetenskaplig avhandling.

  Och Dr Dr doc Sandahl kan därefter än en gång bestrida anklagelserna från DK och ÖKN. Denna gång eftersom man från de högvördigas sida förgripit sig på vetenskapens auktoritet. Eller skall präster för sitt anseendes skull inte heller syssla med vetenskap?

  GG

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är Dag Sandahl dubbeldoktor?

   Radera
  2. OM DS skickar in sina spridda reflektioner på förgripliga teman, blir han rimligen dubbeldoktor.
   Åtminstone vid Akademien i Åbo?

   GG

   Radera
 4. Tyskan eller åtminstone det tyska tänket tycks ånyo på frammarsch i Neuropa?

  Argus

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så sant, en viss tyska har marscherat hela vägen till Uppsala!
   /Antony

   Radera
 5. Jag vill minnas att Gillis Simonsson på 80-talet författade en prästmötesavhandling under rubriken "Vidgade Livsrum". Den kanske också borde behandlas och anmälas!

  Lars E

  SvaraRadera
  Svar
  1. På omslagsbilden till den avhandlingen öppnades en del dörrar genom pilar som kanske den illvillige kunde tolka som hakkors/Sven-Åke Nilsson

   Radera
 6. Vill man misstänkliggöra någon, fäster man uppmärksamheten på något som "kunde kunna komma att uppfattas som en koppling" av vederbörande till nazism eller något annat phult.

  Ett phult trick, helt enkelt.

  SvaraRadera
 7. Filosofi, är nte det vetenskapen att ur vilka texter som helst kunna extrahera någon som talar för den tes som man önskar driva till vetenskapligt bevis?


  Det är dock i sanning långt ifrån användningen och betydelsen av begreppet "filosof" i brevväxlingen mellan Basileios av Ceasarea och Gregorios av Nazianzos. (SPB band III)

  SvaraRadera
 8. Dag Sandahl är doktor i missionsvetenskap och ekumenik, docent i kyrkovetenskap och Dag Sandahl är doktor i tyska. Men, underligt nog, gör detta inte Dag Sandahl till dubbeldoktor.Eller kanske? Det beror nog på hur man ser saken. Själv är Dag Sandahl blygsam och skrävlar inte med alla sina titlar utan framträder som före detta komminister samt abonnent vid Telia.

  SvaraRadera
 9. -Antony, J, Anonym, Argus m fl,

  -Till vilken nytta och uppbyggelse är de kommentarer ovan som ni avlåtit?
  Är det för er hög nivå på debatten att strö spydigheter, sarkasmer och överdrifter en masse? Exempelvis oförskämdheten från Antony mot ärkebiskopen.

  Om herrskapet tror att kommentarerna är roliga och upplyftande, tar jag er genast ur denna villfarelse och beklagar att självkontrollen inte är större än att slika semantiska produkter sätts på pränt.

  Alla mer eller mindre exempel på att en elementär kurs i anständighet och respekt för andra(s) åsikter vore mer än behövlig.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att BOD kan reta sig på min lilla fråga ovan finner jag svårförståeligt.

   Den sammanfattar ett stycke (Det nionde, och möjligen inledningen av det tionde.) av bloggposten, och frågan blir alltså om huruvida tysk Berührungsangst nu kan sägas sprida sig över ett enat Europa under tysk ledning (Neuropa). Av Bergers avhandling kan utläsas att så är fallet?

   Det är nog mycket som blir svårförståeligt, när man söker förstå vår BOD.

   För i tiden riktig uppbyggelse söke sig den som så önskar till Dagens Seglora!


   Argus

   Radera
  2. Jag har nog aldrig stött på så mycket samlad elakhet som på den här bloggen! Det stämmer inte riktigt med min uppfattning om den kristna tron, och om hur man bör försöka leva som kristen. Men jag tror också att många inte alls har någon anknytning till kyrkan, de bara skriver här för att få utlopp för sin ondska.
   /K

   Radera
  3. Saliga äro de oskulldsfulla och renhjärtade, som icke hava gjort de erfarenheter, som många skribenter på denna blogg hava gjort...

   Allt Gott!

   Argus

   Radera
  4. Jag kommer att tänka på den röda bönan, som hösten 1989 fundersamt sade:

   -Det kunde man ju bara inte veta. Att dom inte var nöjda. Att det var så det var därborta. Jag har alltid trott att dom hade det mycket bättre än vi! Varför har ingen sagt n'åt? Det fanns ju ingen information!!

   De som påtalade "hur det var" i realsocialismen hölls för parior och elaka, onda människor. Deras åsikter gavs psykiatriska diagnoser av de rosenkindade och blåögda som så gärna ville tro. Tro på människan, framsteg, en ny värld och förnuft.

   Den röda bönan?

   Givetvis är hon idag höjdare i FI och välbetald genuschef i stora sammanhang.

   Lycka till k! Du har en snygg karriär i Svenska Godhetskyrkan framför dig. Eller varför inte Miljöpartiet eller FI?

   Eller hinner verkligheten ifatt även dig?

   GG

   Radera
 10. So you are two doctors?
  https://www.youtube.com/watch?v=RnaHybw6CBI

  SvaraRadera
 11. O.T.
  Svenka kyrkan samäger med L.O.
  http://www.uvell.se/2014/12/12/fair-trade-en-del-av-lo-24569111
  /Kalchas

  SvaraRadera
 12. Felia är gamla kgl Elecktriska Telegraf-Werket, som så många andra värk fått växtvärk.

  Trots sina fel är (nog) detta verk från 1853 mer överlevnadsrum (heter det überlebensraum på tyska) än det näst äldsta värket från 1593.

  Let the fittest survive! Länge leve Felia, Kammarkollegiet o Riksbanken.


  SvaraRadera
 13. Föregår bön inläggen på denna sajt? Ingen behöver svara på frågan, men den kan ställas.

  SvaraRadera
 14. Troligen inte.

  En och annan kommentator lever nog hela sitt kristna liv på denna och andra bloggars kommentarsfält, den iakttagelsen har /K tidigare gjort.

  En musiker sade härförleden:

  -Öva? Jodå, Inför viktiga och nya stycken. Men hela mitt liv är musik. Jag spelar sex timmar om dagen sju dagar i veckan. Någon särskild rutin för övning har jag knappast längre.

  Anonyms 20.02 fråga är ändå nog så viktig för självprövning?

  Argus

  SvaraRadera
 15. Argus!

  Neuropa, tyskan och det tyska "tänket" är på frammarsch! Skrivet i vilken avsikt och med vilka underliggande associationer? Käre Argus, bara en liten påminnelse:
  -Man måste alltid styra sin tunga och sin dator!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 16. Bergers avhandling är inte vetenskap utan det är förkläd stridsskrift.
  Han bekämpar dom konservativa utan att öppet tillstå detta.

  Berger gör dom konservativa patologiska med hjälp av missbruk av psykologiska teorier.
  Hans agenda är tydlig. Hans dolda agenda är att man behöver inte ta seriös dom konservativa, eftersom dom torgför sin patologi i teologins klädnad .

  Alltså han söker inte förståelse för det konservativa logiken eller identiteten utan han patologiserar dom konservativa.

  Texter betraktas som symptom. Han tror att man kan dra slutsatser om etiologin av symtom. Det är delvis sant, men i grunden falskt, om man inte har fortlöpande samspel med objektet.Det krävs objektets bäkräftele för varje steg man tar, när man försöker konstruera och rekonstruera objektets utvecklings förlopp.
  Berger kan inte veta hur hans caseobjektets utvecklingshistoria är utan kommunikation eller att använda hela deras skrivna dokument .

  Hans sätt att tillämpa psykologiska teorier är i grunden felaktigt. Han tillämpar psykohistorisk metodik , vilket han har också missuppfattat.Det är en tillämpning av kliniskt psykoterapi. Texten att bedöma , har han inte förstått det, psykoterapeutiskt processen, heller.

  Anton Geels, som jag uppskattar djupt, var opponenten. Jag har svårt att förstå att han har godkänt avhandlingen.

  Religionspsykologi har seriösa utövare, Berger har inte nåt dit.

  SvaraRadera