lördag 24 september 2016

Livet på landet

Kyrkoherdens åsikter avviker från Svenska kyrkans hållning och nu lämnar folk Svenska kyrkan. Informationen når befolkningen genom lokaltidningen. Någon hade läst på det som kallas sociala medier och frågade kyrkoherden om hans syn på enkönade äktenskap. Kyrkoherden "hade åsikter som hen inte kunde stå för" lät sagespersonen meddela lokaltidningen.
Kyrkoherden uppfattades inte ge uttryck för modernt tänkande.
"Jag tycker inte att han accepterar alla människors lika värde", säger "hen" och markerar offentligt, fast anonymt, att kyrkoherdens åsikter är förkastliga.
Nu ska kyrkoherdefallet tas upp i nästa möte med kyrkorådet utifrån vad "hen" tycker. Anklagelsen får väl gälla att kyrkoherden svarat att han inte tror på enkönade äktenskap, men fördömer dem inte. Det var för den som frågade samma sak som att fördöma.
Ska kyrkorådet tolka vad denna debila sats innebär?
Sagespersonen lämnade Svenska kyrkan. Det blev i den andra lokala avisan beskedet att "folk" lämnar. Så kan det bli, men så var det inte när nyheten studerades mer detaljerat genom läsning av tidningsartikeln. Då var folk en enda (1) person. Detta faktum hindrar inte att antalet kan bli högre.

Hur gick tidningarna vidare?
Stiftsjuristen åtspordes.
Den som fått kyrkoherdetjänsten var inte den mest meriterade men kyrkorådet hade valt honom, meddelade stiftsjuristen. Det är till att två sina händer, men också skapa intrycket att det var något lurt med historien. Den domkapitlet gett förord fick faktiskt erbjudande om tjänsten, men var inte nöjd med villkoren och tackade nej. Återstod en. Det stiftsjuristen sagt kanske inte var ägnat att skada församlingen och dess präst, men läsekretsen av de lokala bladen har svårt att genomskåda informationen.

Stiftsjuristen låter också meddela att kyrkoherdens motstånd mot arborter inte heller är något som Svenska kyrkan ställer sig bakom, "även om kyrkan inte tagit ställning i saken."

Var hittar stiften sina stiftsjurister?
Och var hittar stiftsjuristerna allt de hittar på?
Har de läst någonstans om grundlagsfästa fri- och rättigheter? Åsikter i religiösa och politiska frågor behöver ingen uppge. Borde inte en stiftsjurist förstå vad som frågas och vilket syftet är? Jag bara undrar. Präster avlägger trosbekännelsen och ansluter sig till bekännelsen. Det är det hela. Fråga om dessa offentliga bekännelser! Apostolicum, Nicenum, Athanasianum, Confessio Augustana och Uppsala Mötes Beslut 1593, t ex.

Vad är fakta?
Det finns en faktaruta i lokaltidningen, där det heter att kyrkan inte bestrider den svenska abortlagen. Hur vet vi det? Jag menar, vem är Kyrkan? Anders Arborelius? Anders Wejryd, som en gång i tiden marscherade mot abortlagen, för det gjorde de kyrkliga ungdomarna. Utred och ge besked!

En gång i tiden frågades om kyrkoherden lärde rätt så att församlingsborna verkligen kunde bli frälsta.
Nu frågas efter kyrkoherdens åsikter och de ska stämma med deras, som sällan eller aldrig går i kyrkan, men som genom sin kyrkoavgift kan ställa distinkta krav men inte på förkunnelsen. Den lyssnar de inte på.
Man noterar de olika infallsvinklarna.

Och så fortsatte debatten på sociala medier.
Det hela var förutsägbart. Kyrkoherden ska tycka som vi andra. SJÄLVKLART. Och mer precist: "Så länge det inte råder 100%-ig öppenhet och enighet inom kyrkan kring ovan nämnda frågor (tolerans, kärlek i alla former och jämställdhet, tror jag avses, DS) så är ni ingenting för mig. Så länge åsikter som dina existerar och accepteras av Svenska kyrkan ser jag det som min skyldighet att gå ur och inte bidra med en enda krona till att er verksamhet växer. Amen."

Detta handlar om tukt, ungefär som gamla tiders kyrkotukt, men nu vänd mot kyrkoherden. Det är på flera sätt fascinerande i den öppna folkkyrka där alla är välkomna utom sådana som tror vad Kyrkan faktiskt alltid har trott.

Självfallet, för tydlighets vinnande, är utgjutelser av det slag damen bestått kyrkoherden endast uttryck för kärlek och 100%-ig öppenhet för vad andra menar och är beredda att förklara, kanske också med enkla lättfattliga ord och begrepp.

Skulle jag denna lördagsmorgon fälla något omdöme i kortform kunde det kanske bli ordet: Hyckleri! Den sysslan tycks mig numera vara mer populär utanför Svenska kyrkan än i henne. Därmed inget ont sagt om snällismen och snällismmarodörerna. Inte ens ett ord om behovet av normkritik av de nya normerna, de som inte får kritiseras!

Själv ska jag denna lördagsmorgon till Hässleholm och möta lite frimodigt folk. Jag tror jag ska fråga om inte Frimodig kyrka egentligen borde stödja Anna Ekström. Jag gissar att de svarar nej. Leninister som uppskattar parollen "ju sämre desto bättre" är få bland de frimodiga. Men det goda ordet borde begrundas: "Hellre ett slut på eländet än ett elände utan slut." Det som drabbar en kyrkoherde som utslag av livet på landet kan övergå oss alla. Sa Jesus "bättre och bättre dag för dag" eller sa han "ve" men också "gläd er"?23 kommentarer:

 1. Det tragikomiska är ju om både de folkkyrkoliberala och de frimodigkyrkoradikala lämnar Svenska kyrkan för att såna som de andra fortfarande tillåts "härja" inom den. Vem blir kvar egentligen? Anna Ekström? Arma Svenska kyrka! Jag gillar din paroll, Dag, att förut hotade vi med att lämna Svenska kyrkan - nu hotar vi med att stanna kvar! (Och ta över, minns Jörn Svenssons paroll som väl borde gälla alla som vill någonting med någonting).

  SvaraRadera
 2. Svenska Kyrkan har bestämt att kvinnor kan anförtros ptästtjänst.
  Svenska Kyrkan har bestämt att samkönade par kan vigas i Svenska Kyrkan.
  Jag anser att präster som INTE delar det Svenska Kyrkan står för torde anklagas med generöst avgångsvederlag som t ex kunde användas till att ta ett bussförarkort.De horisontella kommunikationerna i det världsliga regementet bör icke underskattas.
  Nomineringssgruppen-heter det så? -Frimodig Kyrka har ett passande namn. Varför inte löpa den slaka linan fullt ut och bilda ett eget samfund :FRIMODIG KYRKA. Det är inte bara Gud som är större.Kyrkan är också större. Både Gud och Kyrkan kan skrivas i pluralis...
  Ulf H Berggren -en oenig en

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ulf, så där kan man resonera och så där resonerade en kamrat på Mellansels folkhögskola också. Frågan är bara varför dom som inte ställde upp på den gamla ämbetssynen (den som gällde fram t.o.m. 1957) fick vara kvar och arbeta i Svenska kyrkan? Eller varför de som inte ställde upp på den gamla äktenskapssynen, den som gällde till 2008, fick vara kvar och arbeta i Svenska kyrkan. Om det nu faktiskt handlar inte så mycket om allmänna ordningsfrågor, utan, det blir ju mer och mer uppenbart, om rena bekännelsefrågor, kan man ju fråga sej varför vissa ska få stanna kvar och undergräva kyrkans officiella lära medan andra inte får det. Besluten 1958 och 2009 är alltså "Guds nya ord" på det sätt som den gamla ordningen inte var?

   Nu har jag försvarat Dag (och mej själv). Sen kan man ju med Frasius säga att har man varit så dum att låta en gökunge växa upp i boet - och försummat all rimlig kyrkotukt - får man skylla sej själv om man blir utknuffad en vacker dag. Å andra sidan visar både Missourisynoden och Southern Baptists att det GÅR att "återerövra" ett samfund. (Särskilt enkelt är det om alla ens motståndare lämnar det, naturligtvis ;).

   Radera
  2. Ett sådant erbjudande skulle jag ta direkt! SRK

   Radera
  3. Kyrkomöten kan ta fel beslut. Två av dessa är kvinnoprästreformen och vigsel av samkönade par. Besluten stämmer inte överens med Guds Ord
   EM

   Radera
  4. Mja, beslutet om enkönade äktenskap tolkades väl som att kyrkan hädanefter härbärgerade två syner på äktenskapet.
   Canutus Hahn

   Radera
  5. Andreas,Guds ord i tid och rum. I varje tid har Guds ord tolkats och setts i just den tidens sammanhang.
   Kristendomen bygger inte på någon religiös lära utan på att Gud i mänsklig gestalt som Kristus Jesus på jorden har besegrat döden och uppstått till liv i överflöd.
   Jag griper en fråga där jag går på tvärs med Svenska Kyrkan.DOPET.För mig är det helt absurt att skilja på döpta och odöpta, som biskoparna t ex gjorde i sitt brev för ett tag sen. Kan någon vara närmare Gud än det nyfödda barnet.Jag har med kraft markerat mot biskopsmötet.Jag beklagar nästan att det är omöjligt att bli utesluten i Svenska Kyrkan.
   Jag driver på medlemsplan "mina frågor". Fortsätt du att driva dina. Som jag ser det ryms vi båda inom det som är folkkyrkan Svenska Kyrkan...
   Ulf

   Radera
  6. Andreas, det har vi ju märkt att sedan vi (kyrkan) infört allmän skola (och människor skaffar sig en massa idéer) så fungerar inte kyrkotukt i ett statskyrkosystem. Frågan borde därför ställas huruvida kyrkotukt är Guds vilja eller inte. (Om nu svaret på den frågan skulle betyda något, eller om vi i stället ska fortsätta göra som vi alltid gjort.)

   Radera
  7. Stackars "schizofrena" Svky som snart hyser flera (motstridiga) "läror" om det mesta, förutom dogmen om kvinnors rätt att bli "präster"!
   Antony

   Radera
 3. Jurister?

  Tja, onekligen har man rent generellt intrycket att juristens vardag handlar om att uttrycka sig tvetydigt och mest möjligt "tänja" begreppen utan att kunna beslås med direkt lögn.

  Kanske har de som stödjande litteratur eller tom anbefalld sådan haft att studera Erik Rydings bok: "Att luras utan att ljuga".

  Många klarar dock inte ens det sista utan hamnar i ren lögn om än svår att direkt se. Ett fenomen som dock tyvärr sprider sig bland alla de som inte bara har att värna rätten utan lika mycket bland de som på olika sätt representerar vad som stadfästes som rätt, dvs vad som enligt tidsandan är PK och i morgon likaväl kan bli något man tar avstånd från och fördömer de som inte hänger med i svängarna.

  För sådant krävs tyvärr förmågan att "luras utan att ljuga" och att pudla utan att tappa ansiktet.

  OBS, att pudla är inte nödvändigtvis det samma som att ändra åsikt. Det klandervärda är när man förfäktar en ny åsikt ,inte därför att man egentligen håller med utan av oppurtunistiska skäl och utan att man kan visa på. ja, inte ens göra troligt, att man ändrat åsikt på grund av att man övertygats om att man tidigare hade fel.

  //HH

  SvaraRadera
 4. Det är sådant här som är så konstigt. De här kyrkoavgiftsbetalarna, som egentligen inte alls är kristna eller intresserade av kyrkans verksamhet, varför har de inte fyllt i sin utträdesblankett för länge sedan? Varför är det viktigt för dem att basunera ut att nu minsann lämnar de kyrkan eftersom deras moral är högre stående? Jag förstår mig faktiskt inte på vissa människor. De tycker att alla människor är lika värda, åtminstone de som tycker som dem!
  KM

  SvaraRadera
  Svar
  1. Välsignelsefria skolavslutningar. Dop och vigslar utan Gudssnack. Parfymfria miljöer. Glutenfria oblater. Alkoholfritt nattvardsvin. Faderlösa gudstjänster. Vi har tagit bort allt som går att reta sig på, varför kommer de inte?

   Just det där att Gud alltid är större (som Ulf nämner) är ett av problemen. Om inte Gud bryr sig om alla dessa små detaljer ska inte vi heller bli upprörda eller sårade, vi som tyckte om den äkta varan.

   Nåja, nu kommer nästa kristenhetsmarkör: Protestera mot avvisningar.

   Bäst att sticka.
   Radera
  2. Ok.Gud är både större och mindre.
   UHB

   Radera
 5. Lokaltidningen hade en "puff" på framsidan där det stod "kyrkoherden sprider kontroversiella åsikter". Man får intrycket att han driver kampanj, står på torget med megafon eller ordnar studiecirklar och delar ut flygblad. Närmare undersökning visar att han för tre år sedan lade upp en bild på Facebook med man+kvinna+vigselringar, samt texten "Värna äktenskapet." Någon hittade bilden och anade sig till bakgrunden.

  Tänk om puffen hade sagt "kyrkoherden har kontroversiella åsikter". Det hade möjligen varit sant. Men då hade det samtidigt framgått vad det hela handlat om: förföljelse på grund av att man har en åsikt.

  SvaraRadera
 6. Det här med kyrkoherden och tukten från de som påstår sig stå för tolerans - det är ju ytterligare ett exempel på den intoleranta toleransen. Ett annat exempel: En journalist fick nyligen avsked av sina normkritiska arbetsgivare därför att han ville kritisera normkritikerna själva. Se artiklarna "När kritik av normkritik bryter mot normen" av Dan Korn och "Normkritik på Utbildningsradion" av Olof Edsinger.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, de toleranta visar sig vara intoleranta. Frågan som borde ställas är väl om det alltid är bra att vara tolerant. Man kanske ska vara intolerant ibland? Hur vet man vad som är rätt? Ska vi använda samma måttstock för journalister (d.v.s. i samhället) som för präster (i kyrkan)?

   Radera
 7. Ulf H Bergren,

  Ja, du uttrycker din åsikt som går ut på att vi oeniga med Dig i det du nu uttrycker borde lämna,åtminstone prästerna.

  Väl, min åsikt är att de som ockuperat och förvandlat SvK till ett SVeK borde lämna. Framförallt när detta SVeK lämnar sina präster i en omöjlig valsituation. Vad skall de lyda, sina vigningslöften, den ännu gällande bestämmelsen eller den av politiker omöjligt sammansatta kyrkoordningen. En kyrkoordning som om den följs tvingar dem att bryta mot sina vigningslöften och ännu gällande bekännelse för att inte tala om det mest väsentliga. Tvingar dem att agera icke apostoliskt i en "kyrka(?) som påstår sig vara just apostolisk.

  Valet vore enklare om SVeK tog steget fullt ut och erkände att vi är inte apostoliska, inte evangelisk, inte Luthersk och bryr oss inte om gamla "mossiga" bekännelseskrifter. Vi är en "folkkyrka" och det är folket som bestämmer vad SVeK skall lära och hur skriften skall uttydas!

  Vi skulle då vara närmare det tal som en gång hölls vid en vigsel ,vill jag minnas, på trettiotalet i Tyskland där man läste Johannesevangeliet i stil med: I begynnelsen var folket och folket var hos Gud..

  Sedan vrängde man till det på något sätt så att man fick fram att folket nu leddes av Hitler.

  Tja,varför inte? Då bleve SVeK nog tömt på renläriga präster och de kvarvarande kunde då ägna sig åt inbördes beundran och fortsätta vara politrukernas förlängda arm för det PK:a.

  OK för mig men kalla inte detta SVeK för en Kristi Kyrka. Tyska kyrkan har åtminstone vett att idag skämmas för den predikan och sitt agerande gentemot bekännelsekyrkan.

  SVeK har inte vett att skämmas för hur de agerar mot sin motsvarighet "missionsprovinsen". SVeK borde kanske påminna sig hur det gick för tyska kyrkan och hur de sedan hade att agera gentemot bekännelsekyrkan.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH, SvK är varken apostolisk, evangelisk eller luthersk. De medger själva att de inte är det i den mening som du och jag lägger i de orden. Av någon anledning gillar de dock att använda dessa ord av och till, för de låter fint, men då menar de något annat.

   Nog var det någon som ansåg att det är ordens avsedda innehåll som räknas? (Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket... )

   Radera
 8. Fantastiska Sverige! Endast Du har "den svenska modellen" d v s det bästa förståndet och de bästa
  åsikterna. Skam på dej stora dumma värld som inte
  fattat detta! Det gäller det svenska samhället
  och kanske ännu mera Svenska Kyrkan.

  SvaraRadera
 9. "Vem är kyrkan?" frågar Broder Dag. En utmärkt fråga.
  De flesta som ställer den undrar "Vad är kyrkan?". När de har tittat på skattsedeln inser de: "Varför ska jag vara med där och betala 3.000 om året för ren luft? Barnpassning, yoga och konserter finns det ju massor av på andra håll". /John

  Facit: "Vem är kyrkan?" = Jesus från Nasaret.

  SvaraRadera
 10. Att är som vanligt m.a.o. - de som säger sig stå för tolerans mot alla (eg. "alla") människor visar sig vara de mest intoleranta.
  När det gäller just det har jag inga suckar kvar på lager.
  Eva H

  SvaraRadera
 11. På den Heliga stolen i Rom satt sedan en tid tillbaka en påve med ambitionen att bli sedd som alla kristnas främste apostel och okrönte ledare. Han hade under många år, med stigande oro, haft kristenhetens utveckling runt om i världen under uppsikt. Han antydde att Andra Vatikankonciliet medfört en glidning i kristenhetens utveckling som kunde hota romersk-katolska kyrkans överhöghet. Vid ett möte med några av sina nära förtrogna deklarerade påven att, konciliets medgivande att bibeln inte i alla avseenden alltid är historiskt korrekt har öppnat för allt för yviga bibeltolkningar.

  ”Såsom detta medgivande utvecklat utövandet av den kristna religionen inom flera ickekatolska samfund, är det allt svårare att se hur det ekumeniska samarbetet med dessa samfund skall kunna fortsätta”, sammanfattade han sina synpunkter.

  Värst av alla var den Svenska kyrkan. Den hade steg för steg utvecklats bort från den sanna tron. Många lärde i Rom betvivlade att Svenska kyrkans ledning ens trodde på Gud. Uttalanden från såväl den svenska ärkebiskopen, som flera av hennes närmaste biskopar tolkades som att de svävade på målet när de beskrev vad de trodde på. Tillståndet hade i Roms ögon utvecklats genom en rad steg för att anpassa sig till de för dagen rådande politiska strömningarna.

  Svenska kyrkan med sin världsliga partipolitiska styrning hade nu nått vägs ände tyckte man. Förfallet var totalt sedan kyrkan utsett en ogift kvinnlig ärkebiskop. Som om det inte var nog ville en trovärdig sagesman göra gällande att, hon som ung ogift präst gjort en abort – att hon var en synderska. Tidigare svenska ärkebiskopar hade man trots allt kunna föra en dialog med. Den dörren var nu stängd. En oren var satt att leda ett lands största kristna samfund.

  Svenska folket var i snabb takt på väg bort från Svenska kyrkan, vilket tagit ny fart när den nya kvinnliga ärkebiskopen utsågs. Många valde att konvertera. Stockholms katolska stift hade på några få år trefaldigat sitt medlemstal och var nu över en halv miljon. Den utvecklingen var inte odelat positiv i Roms ögon. I förtjusningen över tillströmningen av medlemmar upplevde man att den gamla svenska katolska biskopen, likt sina protestantiska kollegor, hade blivit allt för följsam till de för dagen förhärskande strömningarna i opinionen. Förfallet inom den Svenska kyrkan hade smittat av sig på det katolska stiftet. De nya medlemmarna förde med sig en syn på kyrkolivet och tron som var väldigt lite katolsk.
  läs vidare :https://anthropocene.live/

  SvaraRadera
 12. Hej Dag!
  En tweet av Anna Karin Hammar igår :"En djupdykning i ignatiansk spiritualitet" fick mig att torrsimma lite. Jag har understundom stött på det ignatianska ökande inflytandet i Svenska Kyrkan -sammanhang. Jag fick upp ögonen för företeelsen när Peter Wickström var kyrkoherde i min hemförsamling St Peter Kloster här i Lund ;han införde vad han kallade Ignatiansk bön. Jag har sedermera stött på det i en del Svenska Kyrkan-sammanhang och som sagt Anna Karin Hammar fick mig att torrsimma lite i gårkväll.
  Har den kristne teologen Dag Sandahl -som är du- något att bidra med?Osa...
  Ulf H Berggren
  Ps För mig får du gärna ta det en dag då du inte är snäll... Ds

  SvaraRadera