tisdag 13 september 2016

Självförsvar och frågor om ansvar

Det har varit Pridefestival i Kalmar. Vi talar om stora folkliga manifestationer och dessa folkliga manifestationer följs veckan lång - och ett tag dessförinnan - av alert journalistik.
I torsdags var jag inte glad.
Barometern/OT lät Elisabeth Olson Wallin beljuga mig. Jag skrev ett svar. Det kunde publicerats i fredags eller i lördags. Hade det kommit i går. hade lögnen hunnit torka fast. Nu kom mitt inlägg inte i går heller. I dag vet jag inte. Tidningsbärarna levererade inte. Detta missöde händer några gånger varje månad.
Jag når nu några få ur tidningens läsekrets här i stället. Dessa få kan sjunga låten "Vem i hela världen kan man lita på?" och tänka på tidningen Barometern/OT.

Så här skrev jag:


"Häpen såg jag mig vara ansvarig att politiker i Kalmar jobbat för lite med hbtq-frågor och att folk i Kalmartrakten och på Öland är lite backwards. De konservativa kristna vindarna ”som blåst härnere” håller fortfarande i sig. Och det är mitt fel. Jag har uttalat mig om hur svårt jag har för homosexuella och gick ut hårt 1998. Elisabeth Ohlson Wallin vet att berätta.

Nu ljuger hon ihop något.
1998 visades bilderna från Ecce Homo och diskuterades i Två Systrars kapell, där jag var präst. Svårt för homosexuella? Det är inte sant. Jag hälsade vänligt på paret Ohlson-Wallin när de kom till Rom för att gifta sig. En av mina vänner som var homosexuell dog i aids, det ska väl kunna användas som ett plusvärde för mig om jag ska ta mig ur lögnen som Elisabeth Ohlson Wallin sprider.

Ingen minns vad debatten 1998 gällde. Den gällde Ecce Homo som utställning i Uppsala domkyrka. Två av bilderna kunde uppfattas som hädiska. Det tyckte ärkebiskopen KG Hammar och bad att de skulle tas bort. Det vägrade fotografen med besked  att hon då skulle lämna Svenska kyrkan och hade skrivit information om saken till media, meddelade KG:s syster honom. Inför detta hot vek ärkebiskopen ner sig. Något senare lämnade likväl fotografen Svenska kyrkan. Det hindrade alltså inte en afton i min församling där saken diskuterades. 

Jag har inte svårt för människor när det handlar om sexuell läggning. Skulle någon däremot i runan efter mitt frånfälle skriva att ”he could not gladly suffer fools”, skulle det vara sant. Jag försöker dock stå ut också med dessa. När jag läser vad Elisabeth Ohlson Wallin påstår om mig, erkänner jag att jag understundom misslyckas.

När det gäller folk i Kalmar med omnejd och på Öland skulle jag gärna vilja veta om de stillatigande vill låta sig utmålas som efterblivna av någon som kommer från — Västergötland!"

Så långt mitt svar.
Jag kan efter detta självförsvar undra över Svenska kyrkans centrala plats i pridandet.
Det vore väl inte roligt om Modéus II som "stolt biskop" skulle återfinnas på en bild i demonstrationen samman med en man som nu misstänks för grovt barnpornografibrott. Det skulle göda de illvilliga och muntra dem på ett sätt som skulle återverka på biskopsämbetet och på Modéus II som person. Det kan nog inte hjälpas.

Dessa de illvilliga skulle ju knappast vara sena att påpeka, att pridandet rymmer en sexualpolitisk agenda. Den ligger under talet om alla människors lika värde och talet om att all kärlek är bra kärlek. Upprinnelsen, den som ledde till kyrkchefen och hans dator, var ju en 22-årig man med en 13-årig pojke, som gjort upp om ett möte. De illvilliga kommer inte at vara sena att utifrån sin helklassiska kunskap påpeka, att detta är en klassisk homoerotisk relation, den äldre introducerar den yngre. Så, just så, gick det till i Grekland.

Nu ser svensk lagstiftning inte all kärlek som bra kärlek fast Modéus II paraderar under den parollen. Och tydligen kommer kyrkchefen att dömas. Han släpptes fri eftersom han inte kan påverka utredningen. Den tröskar obönhörligt vidare. Och kyrkchefen har, heter det, gjort vissa medgivanden. De illvilliga kommer att fråga vilken betydelse det har att Modéus II anslutit sig till kyrkchefens sexualpolitiska agenda, även om han inte sett vad som legat i skumrask.
De mer godhjärtade ställer förstås frågan om hur vården om kyrkchefen själv och kyrkchefens själ nu tas.
Den kyrkliga omsorgskulturen om syndare är mångomskruten men är den väl utvecklad?
Dessvärre utgör frågan själva svaret.

Tillbaka till Kalmar.
De kyrkliga ungdomarna, tydligen konfirmandledare därtill, har ihop med studentpräst och församlingsassistent använt de kyrkliga lokalerna i Domkyrkan som en resurs för pridandet  och planerat hur Domkyrkan skulle kunna användas för det höga syfte som Pride utgör. Rudi Dutschke talade om marschen genom institutionerna. Det är denna marsch aktivister gör.

Somliga aktivister använder av den officiella arenan för sina egna sexuella preferenser. De passar på att också utnyttja den kyrkliga ungdomsgruppen som resurs och drar med sig konfirmanderna till paraden.
Har det förts något samtal om detta?
Har arbetsledarna funderat över engagemanget, som kostar arbetstid och resurser?
Vad säger de kyrkliga familjer som inte alldeles utan vidare vill, att konfirmander ska dras in i det här och hur ska konfirmander kunna välja att ställa kritiska frågor om konfirmandledarna är engagerade i Pride? Kan en konfirmand förhålla sig normkritiskt till hbtq-normen? Kan någon?

Alldeles enkelt är det inte, det borde vi kunna vara överens om, med en parad som har en hård sexualpolitisk kärna som döljs i paroller ingen kan ha något emot. Och vem bär ansvar? Tycks inte cheferna tysta och undfallande?
Själva metoden kunde för en kyrkokristen vara lite skrämmande om man uppfattar att lögn och sanning blandas ihop till en aptitlig gröt, som ska förtäras å offentlig plats.

Var togs besluten om allt detta?
I Torslunda församling och i Kalmar har det lesbiska prästparet engagerat och entusiastiskt arbetat. Var ställdes de kritiska frågorna - eller fanns det inga och inte heller någon anledning att ställa sådana? Ja, ni minns från blogginlägget i går, att missionsförbundspastorn inte ville att det längre skulle finnas utrymme för förtal och desinformation. Har detta goda tillstånd inträffat i Kalmar?

Ni som läser Barometern kanske till grannar och vänner kan föra beskedet vidare att Elisabeth Ohlson Wallin ljög i intervjun i torsdags.
Ni skulle också kunna ringa tidningens chefer och fråga hur detta beljugande kunde föras in utan en chans för den beljugne att svara och undra om inte påhoppet/påståendet var av sådan art, att den utpekade skulle få svara i samma artikel som intervjun med fotografen Ohlson Wallin.

Själv är jag inte förvånad. Det går till så här. Jag vet att den här sortens kritik, den påhittiga lögnen, är en kritik av en konstruktion som kallas men inte är Dag Sandahl.
Denne konstruerade Dag Sandahl är som bäst en myling.
Det är lika dumt som när folk tror sig ha Luther på axeln. Denne är också en annan än den verklige Dr Martin Luther. Den verklige var inte magerlagd. Denne Luther kan omöjligen sitta på någons axel. Där kan bara ett tankefoster eller en konstruktion sitta.

Det retar mig dock att bli reducerad till  publik myling, det medger jag. Det borde reta Luther också.18 kommentarer:

 1. Jag förstår din frustration över att inte få in ett genmäle! Själv fick jag inte in ett sådant när någon hade insinuerat att jag var homofob (Är det någon här som tror det?) i Blekinge läns tidning.Inte ens efter mejldiskussioner med ansvarig utgivare, och inte ens sedan jag hade kopierat Etiska regler för pressen och sänt över till henne! Sådant här anser jag vara allvarligt! Man ska inte beljugas i media utan att få komma till tals! Jag har slutat prenumerera på BLT. De censurerar dessutom inlägg, om man väl får in sådana, i åsikter som inte passar dem!När pressen börjar agera så här, då är det fara för demokratin. Lycka till!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rättelse. Det var chefredaktören jag hade kontakt med.

   Radera
 2. Tillägg. Du har helt rätt. Du borde ha fått svara i artikeln.
  Det vet de som har journalistutbildning. Om det inte är ren nonchalans, kanske det är en sådan som saknas!

  SvaraRadera

 3. Det är inte första gången som Ecce Homofotografen uppträder oetiskt!

  Jag är inte förvånad över vad Elisabeth Ohlson sagt till Barometern om DS och har redan - innan jag hann läsa blogginlägget helt - påtalat saken hos tidningens politiske redaktör.

  Ur egen fatabur kan jag kortfattat berätta följande, som har skildrats i exempelvis Folkbladet, Norrköpings Tidningar (se också Sydsvenskan 18/12 2005):

  E O-W hade fått min dåpvarande församlings vikarierande kyrkoherdes (Eric Lundqvist, nu död, som bloggaren kände från KM) tillstånd att få ta en bild i församlingens kapell i Lindö, ett bostadsområde några km från centrum.

  Tillsammans med en ung kvinnlig präst från annan församling i staden infann hon sig en lördagseftermiddag med ett antal RFSL-medlemmar, vilka skulle utgöra kyrkobesökare och göra Hitlerhälsning mot predikanten, vilken i sin tur skulle gestalta pingstpredikanten Åke Green.
  Detta "arrangemang" hade hon förtigit för Eric. I kyrksalen låg också en stor hund, väl synlig på bild.
  Som om ej detta räckte, var bilden avsedd att massdistribueras av RFSL:s riksorganisation i form av vykort som en protestaktion mot Green. Eric slog fast att kyrkorummet förstås hade skändats. Jag och de andra i kyrkorådet reagerade också skarpt. På mitt initiativ skrev rådet till biskopen och, vill jag minnas, domkapitlet. Men ingen reaktion. Biskop Martin Lind, som alltid försvarat fotografen, viftade bort också detta skändliga tilltag.

  Men inte nog med detta:
  Något eller några år senare var det dags för en ny utställning av E O-W i stadsmuséet. Jag gick dit och erinrade henne om hennes tidigare handlande. Men det ville hon förstås inte prata om. Det anmärkningsvärda var emellertid, att en medarbetare till henne inför denna senare utställning infann sig i Kyrkans Hus för att be om ett ekonomiskt bidrag - bland annat med hänvisning till att stiftet gett pengar. Jag kollade omedelbart: nej saken hade inte varit uppe i stiftsstyrelsen, vilken jag då hade lämnat. När den kom upp blev det nej. Uppenbarligen insåg också Martin Lind att det då fick vara stopp.

  Osnyggt, oetiskt, oacceptabelt av fotografen. Men DN:s kultursida, som senare skrev om henne i något sammanhang, refuserade ett inlägg av mig i vilket jag berättade om hennes fräckhet i Norrköping.

  Nu upprepas den tydligen i beskyllningen mot DS. Naturligtvis måste Barometern publicera dennes tillrättaläggande; jag förstår heller inte varför tidningen vilat på hanen och har alltså bett Martin Tunström att förmå ansvariga att trycka på den.

  Slutligen kan erinras om att fotografen felaktigt hävdat att pingstpastorn beskrivit homosexuella som "cancersvulster". Men det var homosexualiteten som var en sådan svulst, enligt pastorn.

  Sanningen sitter trångt ibland!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och inte ens var det homoaexualiteten specifikt som var cancersvulst i pastor Grens predikan utan "sexuella perversiteter".

   Radera
  2. Sant, Torbjörn, och detta kan inte nog understrykas. Jag hörde själv ett utdrag ur predikan och det var sannerligen så att även heterosexuella fick sin släng av sleven men massmedia valde en mera gångbar vinkling.

   Radera
 4. Homofobt värre idag.
  Broder Dag påstår att han inte har något emot HBT-människor - däremot att de syns.

  Tant Lila dyker upp som kaninen ur lådan så fort det ska hatas i ämnet.

  Och herr Dike är plötsligt överens med bloggaren!
  /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Snälla John! Försök vara saklig!Jag har i många, många år debatterat FÖR homosexuellas rättigheter och är jättetrött på vantolkningar!

   Radera
 5. Ena dagen god farthållning utan att sladda i kurvorna på den smala vägen.
  Andra dagen dikeskörning och där väntar Bengt Olof...
  Ytterligare stouts med ty följande baksmälla?!
  Länge leve Elisabeth Ohlson Wallins konstnärliga foton. Att använda kyrkorummet för konstnärlig gestaltning är inte att skända.
  Och säga vad man vill om bloggbossen-man kan inte påstå att han inte är pride-fobisk.
  Ulf H Berggren

  SvaraRadera
 6. "All kärlek är bra kärlek" säger Modeus. Men nyligen blev han "bedrövad" av en pedofil-skandal. Pedofiler kallar sina övergrepp på barnen för "kärlek".

  SvaraRadera
 7. Bl a Mohammed Omar framhåller att man i moskéernas förkunnelse ofta framhåller att Gud straffar de västerländska människorna med barnlöshet, för människornas omoraliska levernes skull. Därför måste moraliskt högtstående muslimer, med god reproduktionsförmåga och rena, muslimska kvinnor, vilkas främsta uppgift är att fostra det framväxande släktet, ta över.

  Huruvida nu så mycket blir bättre, om islam tar över Europa, låter jag tills vidare vara osagt. Däremot anser jag det vara oproblematiskt, att så många företrädare för vår tids tänkande och livsstil inte lämnar någon avkomma efter sig.

  Det icke livskraftiga tycks reglera sig självt.

  Lars Jensen

  SvaraRadera
 8. Vissa av oss andra som kommer från Västergötland har ingen större lust att bli ihopbuntade med Elisabeth Olsson Wallin. Anmärkningsvärt att man inte tillåts bemöta en artikel där man hängs ut med namn.Får tidningar och journalister bete sig hur som helst??!!
  F Pierre

  SvaraRadera
 9. Barometern levde länge gott tack vare borgerliga sympatisörers annonsstöd.Östra Småland missgynnades.
  Det hindrade inte att Östran under Lars Engqvist och Jan G Andersson var en Barometern överlägsen produkt. För mig som växt upp med ÖS är det traumatiskt att Barometern nu är ägare.Jag sjunger snarare Sådan är kapitalismen.
  Sanningen sitter trångt där borgerliga drakar har de factomonopol.
  En ironisk knorr :när arbetarrörelsen i Kalmar län svek och sålde Östran var Håkan Juholt ordförande i styrelsen.
  Ulf H Berggren

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och hur är då socialismen, hr Berggren?

   Överlägsen produkt, säger Du om ÖS. Dom hela tiden backade i upplaga och fick allt större ekonomiska problem? Så allvarliga minussiffror på båda fronter, att Barometern fick rädda den.
   Och vilket politiskt system har räddat Europa och världen? Socialismen månne?

   Glöm det en gång för alla! Socialismen har bara fört elände med sig, tvång, diktatur, ond bråd död, ekonomiskt kollaps, kränkningar av människovärdet, etc, etc.
   Se verkligheten, Berggren!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 10. Suffer fools lightly är det idiomatiska utrycket.

  Sir Nociferous

  SvaraRadera
  Svar
  1. King James Version översätter dock 2 Kor. 11:19 "For ye suffer fools gladly, seeing ye yourselves are wise."

   Radera
  2. Tack, herr biskop!
   Var dag lär man sig någonting nytt.
   Och egentligen borde man lära sig en bibelvers utantill om dagen.
   Ja, och Two Corinthians (som Donald Trump försökte glänsa) kunde man gott lära sig utantill, hela brevet. Och varför inte Filipperbrevet när man ändå håller på.
   Återigen tack för upplysningen!

   Radera