fredag 9 september 2016

Utan folk - och folk är kvinnor!

Handläggarna fattar inte. Antje förstår inte.
De vet alla att det görs stora insatser i arbetet för de utsatta genom Act Alliance, Lutherska Världsförbundet och Kyrkornas Världsråd. Miljoner kronor betalas ut till katastrofhjälp från Svenska kyrkan och kyrkodiplomati utövas. Ändå heter det att Svenska kyrkan håller tyst inför förföljelsen av de kristna i världen. Detta förstår inte de som har sin observationspost i Kyrkans Hus, Uppsala. Vi gör så mycket gott!  Vi kan inte säga och protestera för det skulle slå än hårdare mot våra medkristna. Kyrkoledarna där har bett oss vara försiktiga.

Vad ser vi här?
Ett kommunikationsproblem, förstås.

Nu vet jag inte alls vilka kyrkoledare vi talar om.
Folk i Mellanösterns kristna råd, MECC? LVF:s ordförande biskop Younan? Men ett vet jag. Det är inte alltid en hjälp om krafter från andra länder ger sig in och har synpunkter. Det var detta Pius XII visste och därför höll han sig noga underrättad om vad som skedde i Tyskland, där han varit nuntie, men överlät till de lokala biskoparna att tala ut. Att han själv också var informerad om planerna att mörda Hitler, är det få som vet. Uppenbarligen hade påven inga egentliga invändningar mot ett tyrannmord. Ibland ska krig föras som hemligt krig.  Påven bedrev ett sådant krig mot Hitler. Men det kunde han inte säga, förstås. Och bilden av honom har varit en annan, nämligen bilden av en påve ointresserad av de världsliga frågorna och passiv inför brotten mot mänskligheten. Sanningen var en annan.
För de  vetgiriga: Jag har läst Mark Rieblings bok Church of Spies, Basic Books, New York 2015.

Men, fortfarande som ett kommunikationsproblem, vem har begärt storståtliga apeller?
Det som efterfrågats är något annat än tystnad.
Tala kan en kyrka på många sätt. Från predikstolar t ex.
Samtala kan en kyrka också, om svåra politiska frågor. Det skedde i syföreningarna, detta folkuniversitet om u-landsfrågor, som det hette. Tredje världen var en nära värld för dessa damer. De fick missionärsbrev upplästa för sig, de läste årsböcker och tidskrifter och for på stiftssamlingar. När jag tänkte över detta, slogs jag av en insikt. Allt detta är borta.
Mängderna kvinnor med förstahandskunskap och ansvarstagande för medkristna har vi inte längre.
Vi har SIDA-anslag och handläggare. Inte konstigt att det blir tyst då. Anslag kan man skicka till andra kanslier som omsätter medlen i goda gärningar, men det blir bara pengar och inget kyrkfolkligt engagemang längre.

Detta ska inte Antje Jackelén hållas ansvarig för.
Hon var inte med på det 1980-tal som såg omstöpningen och hon var inte med på det 1990-tal då frågorna ställdes i dåvarande kyrkostyrelsen om problemet med sjunkande kollekter och insamlingar som kompenserades med anslag från staten.
Visst kunde det vara roligt att de kyrkliga organen uppfattades vara så kompetenta på fältet att de anförtroddes medel för att göra jobbet bättre, men det var en del frågor i sammanhanget som aldrig arbetades igenom.
Det är små steg som leder till de stora förändringarna. I lokalförsamlingarna skötte prästerna begravningarna när de åldrade kyrkliga fördes till sista vilan. Det var fina begravningar, där präster sa erkännsamma och kloka ord. Det var många begravningar. När en kyrkoherde slutade, kunde han med rätta slå ut med handen mot kyrkogården och säga: "Där ligger den församling jag kom till."

Vi kan skratta åt präster som hade andakt och högläsning i sÿföreningarna och det hela tål att skrattas åt. Somligt var mycket löjligt. Men det andra fanns också, folkuniversitetet.

Min vän och kamrat Lennart Wallster i Kalmar tänkte på mig och försåg mig med böcker om Kina. Jag kan läsa om de ovisa missionärerna i En "Fan Kway"s Det himmelska riket och de främmande djäflarna, Fritzes Bokförlag i distr 1914.
Författaren var egentligen en mycket bildad och rik svensk man, skriver Lennart.
Men det fanns också visa missionärer. Jag räknar Gustaf Österlin till dem. Och då inskänker jag mig till Kina.

Min poäng just nu är att det också för 100 år sedan och mer gick att få mycket information med många infallsvinklar för den som ville veta. Och det ville i vart fall många i syföreningsarbetet engagerade.
När vi inte längre har dem är frågor om Tredje världen anförtrodda, ja, vilka?

Jag antar att jag hittat en grundbult till den tystnad som obestridligen råder i Svenska kyrkan i denna kristendomsutrotningstid. Gudstjänstdeltagarna, en kundkategori,  blir inte störda. Det kyrkliga livet pågår utan besvärande påminnelser att det vi håller på med är det dödsstraff på i andra länder och  att kristna i vår tid förslavas. Om kyrkfolket blivit en lös skara som undantagsvis firar gudstjänst, dvs regelbundet en gång i månaden, blir det så här. Och då kan inget sägas om de medkristna. Ingenting till dem heller.

På denna högtidsdag, när rejäla präster bjuds på öl av rejäla församlingsbor, och andra medkristna kan vi kanske prata om just detta. Men fira nu!  Fattas samtalsämnen när ni talat färdigt om syföreningar kan ni behandla detta att den s k kyrkchefen inte häktades utan släpptes på fri fot. Misstankarna kvarstår. Pastoratsledningen, vilket pastorat det nu är, har stängt av mannen från arbetet utan lön. Det kan man också prata om.
Var det klokt av Modéus II att uttala sig så fort mannen tagits in för förhör? Det kan man prata om också.
Men glöm inte ölet bara för att ni har många synpunkter!
http://www.catholicgentleman.net/2016/09/grab-pint-glasses-buy-priest-beer-day-coming/28 kommentarer:

 1. Jag håller på med en enkät till syföreningarna i Växjö stift. Det har hittills inkommit över 90 svar. Så ryktet om deras död var något överdrivet. Riktigt är att de minskar i antal./Gustaf Björck

  SvaraRadera
 2. Du är definitivt något på spåren. Och det som det talades om i syföreningen talades det sedan också om i barn- och ungdomsgrupperna. Jag (född tidigt 70-tal) är så pass gammal att jag varit med om den där nu så skymfade sparbössan där vi stoppade en slant till Tredje världen. Sedan kom det postkoloniala och identitetspolitiska perspektivet på bred front även i SvK. Och då blev alla sådana här frågor givetvis komplicerade. Här gäller det att kryssa i över- och underordningen. Då blir det än mer besvärligt detta med mellanösterns kristna. Mycket naivt fanns givetvis i den gamla bilden av Tredje världen inklusive insamlingsbössan (även om jag tillhör dem som anser att den var harmlös) men dessa tankemodeller (som har mycket lite att göra med kristendom egentligen) för oss ohjälpligt vilse. Det går inte att entydigt höja rösten för våra medkristna - trots att vi som kristna faktiskt har en plikt att göra det - eftersom vi då riskerar att hamna snett i över- och underordningsschemat. Och här är niten och församlingstukten benhård.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I Svkys nya lagreligion är det feminism, radikal ekologism,hbtq-fundamentalism, mångkulturism och nihilism som är trossatserna.För att hitta någon kristendom får man verkligen söka ordentligt, för att i bästa fall finna några rester i ett fåtal församlingar!
   Antony

   Radera
  2. Antony! Överkommandoran själv är en HBT-person. Hon klär sig alltid i manlig kaftan och bör därför betraktas och respekteras som gränsöverskridande. /John

   Radera
  3. Åhhh ... "Bröd till bröder" ... Nostalgi!

   Jag är också född tidigt 70-tal. Här kom det en tant och hämtade den lilla asken, så att även vi okyrkliga familjer bidrog. Morsan fick panik när tanten svängde upp på lagårdsbacken och vi fick tömma våra spargrisar så att det skulle skramla. Lite gulligt på något sätt. Ljuva folkkyrka, eller hur Dike?

   Är denna orange pop-up-bössa i kartong skymfad?

   Radera
  4. Det måste ha släpat efter ännu mer i det norrländska landsortspastorat där jag växte upp. Nu minns jag också den lilla pappbössan som kom I brevlådan i platt format som man sedan fick vika ihop. Nej min barndoms sedermera skymfade bössa som jag åsyftade i min kommentar var av äldre snitt men användes fortfarande av oss däruppe i Bakvattnets församling. Den med den lille gossen som nickade till tack när man släppte i en peng.

   Radera
  5. Ok, jag förstår. Nej, någon nickande gosse såg jag aldrig till här i stenigaste Småland, bara indrivningstanten. Som i och för sig nickande nådigt emellanåt, hon också. (Innan hon försvann neråt kröken i sin amazon, med alla pappersbössor hon genom dörrknackning hämtat hos dem man idag skulle kalla "icke kyrkvana"). Tack för flashbacken, det var faktiskt rätt roligt.

   Radera
 3. Ja, naturligtvis suckar en gammal informationssekreterare på Svenska kyrkans mission över bristen på just information! Vi var måna om att tala om vart pengarna som insamlats gick. Många präster och syföreningsdamer kunde namnen på skolor, sjukhus, kyrkcentra, teologiska seminarier. Vi sände runt gäster från systerkyrkorna och missionärerna, när de var hemma, på resor runt i landet. Vi publicerade bilder och gjorde filmer och sammanställde studiematerial. Lutherhjälpen gjorde likadant.

  Nu är allt nermalt i en opersonlig och anonym byråkrati. Det ger ingen kunskap, än mindre engagemang.


  SvaraRadera
 4. -Här ser ni, kyrkokritiker, läronämndens roll!

  Dessa rader anknyter inte till bloggarens text ovan men till det faktum - som DS ej har kommenterat än, vilket jag hoppas att han och doakören nu gör - att läronämnden enhälligt säger NEJ till Anna Ekströms (FISK) och andras förslag till tvinga präster att viga samkönade par.

  Nu får ni, som brukar hävda att man kan rösta om evangeliet och annat i KM, se hur det fungerar i praktiken. Läronämnden är emot. Vad gör Ekström et consortes då, månntro. För övrigt instämmer jag helt i nämndens åsikt, vilket också D som i Dag och som i Dirigenten för doakören torde göra.

  Svårigheterna att driva igenom Ekströms tvångsförslag är nu betydande. Tack vare läronämnden.
  Eller hur, Elisabeth och HH?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om nu kyrkomötet rent hypotetisk skulle anta motionen två gånger med kvalificerad majoritet med val emellan, hur skulle Dike försvara rådande ordning med läronämnd då?
   I en demokrati har majoriteten alltid rätt?

   Radera
  2. Hypoteser, käre vän!

   -Hypotetiska frågor behöver inte nu besvaras - därför att vi inte vet svaret. Sedan har jag en fråga till Dig:

   -Har Du en bättre ordning än en läronämnd?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. För bättre ordning, se Church of England med tre beslutande församlingar, varav en består av lekmän, som alla måste vara överens om läroförändringar (majoritetsbeslut i var och en av de tre församlingarna).

   Radera
 5. Hur denna kommentar knyter an till blogginlägget tycks mig dunkelt. Hur läroämnens yttrande hanteras får vi se och kan kommentera då. Jag finner inte att yttrandet hänger ihop men det kan väl inte vara så illa? Anna Ekström antyder att frågan ska bli valfråga. Vem fastställer då läran? Herr Omnes.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt Olof
   I min folkkyrka viger alla präster -utan undantag -samkönade par.
   Jag tar inte läronämden på auktoritet.
   Jag protesterar bestämt mot läronämden nej.
   För övrigt anser jag att de skriftlärde torde hållas på plats.
   Ulf H Berggren,Lund

   Radera
 6. Öl kan jag kanske ta och dricka men är djupt bekymrad över att bloggaren glömde(?). Internationella bacondagen häromdagen. Varför?/ Sven-Åke Nilsson.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jusaiserande läror skulle efter Bekännelseskrifternas ord kunna misstänkas.

   Radera
 7. BloggarDag,

  Men jag påpekade ju att mina rader inte anknyter till bloggarens fredagstext. Dock en upplysning synes befogad: läran är fastställd i de bibliska skrifterna. Inte av någon annan. Vet inte hr Sandahl det?
  Jag önskar honom och - det får jag väl skriva? - eftersägarna en skön, avkopplande och sällsynt varm septemberhelg i Guds fria och underbara natur, vilken, observera detta, inte är skapad av maktfullkomliga politiker!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Banbrytande information att det, icke sakramentala, äktenskapsordningen i Svky strider mot läran "i de bibliska skrifterna"! Hur är det då med Svkys, icke sakramentala, ämbeten, strider de kanske också solklart mot vad biben förkunnar?
   Antony

   PS.Som katolik blir man lätt förvirrad av de olika biblicistiska tolkningarna i Svky.

   Radera
  2. Antony
   Föreställ dig då hur det är för en alphakursdeltagare ... :-(.

   Radera
  3. Men det får man väl ändå se som positivt att BOD menar att läran är fastställd i Skriften. Fast bra intressant vore det då också att få veta var ordningarna med kvinnliga präster respektive samkönat äktenskap finner stöd i Skriften.
   /Per H

   Radera
 8. Att läran var fastställd så enkelt biblicistiskt var dock inte något jag fått lära mig. Medges.

  SvaraRadera
 9. DS,

  -Man lär så länge man lever - i livets skola!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 10. Hppsan, jag tror nog att BOD totalt missat bakgrunden till och syftet med kyrkomötet i Nicea 325.
  Vi får väl låta det bero p.g.a. ungdomligt oförstånd.

  SvaraRadera
 11. Peter T,

  Du gör ibland som andra likasinnade på denna blogg: tar inte upp själva sakfrågan - som alltså gällde läronämndens betydelse - och som således vederlägger det ofta återkommande pratet och tjatet om att KM:s majoritet röstar om evangeliet.

  Andra signaturer väljer nu att tiga i denna fråga. Tycker de månne att det är bättre att fly än illa fäkta?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sakfrågan? Du menar bloggpostens ämne?
   Läronämndens betydelse kan utläsas på två sätt.
   1. Vilka beslutsförslag har förhindrats av läronämnden genom ären?
   2. Vilka avvikelser från bekännelseskrifterna och lärotraditionen har läronämnden tillstyrkt.

   Svaren på den andra frågan kan vara subjektiva, men knappast svaren på fråga 1.

   Radera
 12. Peter T,

  -Svar på fråga 1: många.
  -Svar på fråga 2: En läronämnds uppgift är inte att tillstyrka avvikelser utan att förhindra sådana.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 13. BOD,

  Ditt svar på fråga två är direkt lögnaktigt. Än värre är det att Du inte, helt omöjligt faktiskt inte kan vara omedveten om detta när tom SVeK medger att de gjort avvikelser från bibeln och bekännelsen.

  //HH

  SvaraRadera
 14. HH,

  -Vilka avvikelser då har medgivits?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera